Jezelf beschermen tegen de Interventie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 17 maart 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Terwijl de mensheid geconfronteerd wordt met de grootste moeilijkheden om in een wereld in verval te leven, zullen bepaalde andere rassen uit het universum om je heen proberen om van de situatie te profiteren. Ze zullen proberen, door zich voor te doen als verlichte wezens die het beste met je voor hebben, hier grotere invloed te winnen in een wereld van grote waarde en strategisch belang.

De moeilijkheden van de mensheid en het overmatig gebruik van de wereld hebben tot deze interventie geleid. Het is een interventie met een gevaarlijke bedoeling. Veel mensen zijn erdoor beïnvloed en sommigen zijn tegen hun wil aan boord genomen van vaartuigen, buitenaardse vaartuigen. Het is een fenomeen dat pas recent is ontdekt en onderzocht.

Het is een wereldwijd fenomeen. Het wordt gedaan om een toekomstig nieuw leiderschap voor de mensheid te kweken. Mocht de interventie succesvol blijken te zijn, dan zullen individuen op de juiste posities aanwezig zijn die als mensen uitzien, maar die toegewijd en verbonden zijn aan de interventie. Anderen worden gegrepen om opnieuw geconditioneerd te worden, te worden veranderd om de interventie en haar plannen en doelen voor de mensheid te ondersteunen. Het is een van de grote gevaren waarmee de menselijke familie op dit moment wordt geconfronteerd, een groot gevaar waarvan maar weinig mensen in wereld zich bewust zijn.

De interventie functioneert hier al tientallen jaren met weinig menselijk verzet. De plannen bevinden zich nu in een volgroeide fase en wacht erop om menselijke zwakte, menselijke verdeeldheid, menselijk bijgeloof en menselijke verwachting in hun eigen voordeel te benutten, om controle te krijgen over de wereld en de kostbare grondstoffen van de wereld.

Hun doel is niet om de mensheid te elimineren, maar om de mensheid te gebruiken als arbeidskracht, als dienstbare arbeidskracht, om de schijn van normaliteit zo lang mogelijk op te houden, terwijl de macht en het gezag over de wereld naar buitenaardse mogendheden wordt verplaatst. Het is een gecompliceerd en sluw plan.

De realiteit en de demonstratie ervan in de wereld worden onthuld door Gods Nieuwe Openbaring, een Nieuwe Boodschap voor de mensheid, als onderdeel van de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

De mensheid is zich niet bewust van en is niet voorbereid op deze grote drempel – inderdaad, de grootste drempel waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd en die het lot en de toekomst van de menselijke familie zal bepalen. Het is van zo’n grote betekenis dat regeringen van de wereld verbergen wat ze weten en hun bevolking ontmoedigen om naar dit ernstigste probleem te vragen.

Ondanks de geheimhouding en de ontkenning, zijn mensen over de hele wereld getuige geweest van vreemde toestellen die straffeloos door jullie lucht vliegen. Veel mensen zijn tegen hun wil ontvoerd. En anderen zijn beïnvloed om de interventie te geloven en te accepteren en deel uit te gaan maken van haar overreding van de mensheid.

De vraag rijst: “Hoe kan ik mezelf beschermen tegen de interventie?” Dit hangt natuurlijk af van jouw eerdere blootstelling. In hoeverre heb jij contact gehad met en ben je blootgesteld aan de interventie en haar aanwezigheid in de wereld? Gods Nieuwe Openbaring is hier om de voorbereiding en de beschermingsmiddelen te bieden, maar er zijn bepaalde dingen die mensen vanaf het begin moeten weten, ongeacht de mate van blootstelling.

Ten eerste moet je bewust worden van de interventie en niet misleid worden door haar beloften van vrede en redding voor de mensheid. Hier moet je niet verblind worden door geavanceerde technologie. En je moet het vertrouwen in de menselijke familie, menselijke instituties en menselijk leiderschap niet verliezen, want de Interventie zal proberen dit in hun eigen voordeel te exploiteren. Als mensen het vertrouwen in menselijk leiderschap en menselijke instellingen hebben verloren zullen ze zich van nature tot andere machten wenden om hen te leiden, te beschermen en, zo geloven zij, de wereld kunnen verlossen en herstellen.

Het is in de huidige wereld een perfect scenario voor een sluwe groep mogendheden. Ze komen niet met militaire macht, want daar ligt niet hun kracht. Wie ze zijn in de Grotere Gemeenschap is iets dat de Nieuwe Boodschap onthult en je stimuleert om te bestuderen.

God heeft die paar vrije rassen in jouw regio van de ruimte opgeroepen om getuige te zijn van de Interventie en hun getuigenis en hun briefings te sturen om de mensheid te helpen in haar voorbereiding. Dit is gedaan in een reeks briefings genaamd De Briefings van de Bondgenoten. Want het is belangrijk voor je om te weten dat er rassen in je regio van de ruimte zijn die geven om menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld, anders zul je je overweldigd en te verzwakt voelen om vertrouwen te hebben in de toekomst en de vrijheid van de mensheid in het universum.

Maar die rassen die vrij zijn, zullen niet tussenbeide komen in de wereld, want ze begrijpen dat dit een schending is van het gezag en de soevereiniteit van de mensheid in deze wereld. Hun hulp zal worden gegeven in de vorm van een reeks briefings om jullie te attenderen op de aanwezigheid van de interventie en wat moet worden gedaan om haar aanwezigheid in de wereld tegen te gaan. Dus de eerste stap in jouw persoonlijke voorbereiding is om je bewust te worden van de Interventie zoals ze werkelijk is, niet zoals ze zich voordoet.

Vervolgens moet je het vertrouwen in de mensheid niet verliezen – in haar creativiteit, in haar kracht en in haar integriteit, ondanks de ernstige en serieuze fouten die in de wereld zijn begaan en die in de toekomst zullen worden begaan als je geconfronteerd wordt met een wereld in verval.

Je moet het vertrouwen niet verliezen in je eigen innerlijke kracht en kracht die God je heeft gegeven om de moeilijke en onzekere tijden die komen te kunnen aanvaarden en te kunnen doorstaan. Zonder dit geloof en dit groeiend vertrouwen op basis van je echte ervaring, zal je bewustzijn van de Grotere Gemeenschap en van de Interventie in de wereld te overweldigend voor je zijn. Je fundament om op te staan zal niet sterk genoeg zijn en je bewustzijn zal je dwarsbomen en overweldigen.

Daarom stuurt de Schepper van al het leven de Nieuwe Openbaring naar de wereld en daarmee de voorbereiding om toegang te krijgen tot de grotere kracht van Kennis in jou – een diepere geest, een grotere geest in jou, het deel van jou dat nog steeds is verbonden met God.

Ongeacht je religieuze overtuigingen of ontbreken van religieuze overtuigingen, geldt dit voor elke persoon. En het is waar voor jou. Je moet deze grotere macht en kracht beschikbaar hebben en de Stappen naar Kennis nemen zoals ze door de Nieuwe Openbaring zijn gegeven.

Wat Wij hier zeggen, is dat je een fundament in jezelf moet leggen waar je grotere krachten naar voren kunnen komen en je beginnen te begeleiden in je dagelijkse leven en dat je steeds meer ervaringen hebt dat de kracht en aanwezigheid van Kennis in je leeft en je zal leiden wanneer het echt nodig is.

Je kunt deze kracht niet gebruiken om rijkdom en voordeel te behalen. Het is geen hulpbron voor je intellect. Daarvoor is het veel te belangrijk en te groot. Evenzo kun je het intellectueel niet bevatten, omdat de kracht van Kennis en de realiteit van Kennis buiten het domein en het bereik van je intellect bestaan. Het spreekt van je diepere aard en je grotere doel om op dit moment in de wereld te zijn, die jou langzaam en stapsgewijs moeten worden getoond als je je ontwikkelt en de Stappen naar Kennis neemt.

Als je een groter gemeenschapsbewustzijn en -begrip wilt hebben, als je de grotere krachten wilt begrijpen die de wereld bewegen en het feit dat de mensheid nu wordt geconfronteerd met concurrentie van buiten de wereld, moet je deze grotere kracht hebben. Je moet haar elke dag aanwakkeren, want het is deze grotere kracht die je immuun zal maken voor de invloeden van de Grotere Gemeenschap. Ze zal je in staat stellen duidelijk voorbij de overtuigingskracht en misleiding te kijken die op de menselijke familie worden uitgeoefend, vooral op individuen.

Naarmate de menselijke omstandigheden verslechteren en er meer onzekerheid, conflicten en onrust in de wereld zijn, zullen mensen zich wenden tot andere krachten in het universum, geïmponeerd door geavanceerde technologie en het uiterlijk van degenen die verkondigen hier te zijn om de menselijke familie te redden. Je moet verder kijken dan dit bedrog en je moet anderen waarschuwen, want het is een groot probleem waar geen aandacht aan wordt besteed, en mensen zijn niet voorbereid. Ze weten niet wat ze hiervan moeten denken.

Je bewustzijn en je scholing zijn hier van cruciaal belang, anders zul je niet de kracht bezitten om weerstand te bieden aan de interventie. Je zult niet de kracht en de duidelijkheid hebben om de mensheid van dienst te zijn, om de mensheid te waarschuwen voor de gevaren van deze Interventie en wat zij werkelijk probeert te bewerkstelligen hier op aarde.

Alleen God kan deze scholing voor je verzorgen en God heeft die paar vrije rassen in het universum geroepen om deze scholing aan te vullen, zodat je een zeer duidelijk ziet waar je mee te maken hebt. Maar je moet begrijpen dat rivaliteit onderdeel uitmaakt van de natuur en dat interventie iets is dat gedurende de hele geschiedenis van de mensheid is gebeurd, waarbij de ene groep mensen ingrijpt in de leefomgeving van een andere groep. De lessen van Interventie zijn duidelijk, maar mensen zijn zich niet bewust van deze dingen. Tenzij ze deze rechtstreeks in de recente geschiedenis van hun eigen land hebben ervaren, kan het idee van interventie heel vreemd lijken.

Als je met de aanwezigheid van de interventie bezig bent, mocht je deze op een of andere manier ervaren, dan is het zo belangrijk dat je niet emotioneel wordt. Wordt niet liefdevol. Wordt niet bang. Wees neutraal. En als ze specifiek op jou is gericht, vertel haar dan dat je haar bedrog herkent en dat je het niet zult ondersteunen. Maak jezelf tot een ongewenst object voor ze. Vertel ze dat je je met elke vezel van je wezen tegen ze zult verzetten en ze zullen je niet kiezen om deel uit te maken van hun menselijke groep vertegenwoordigers. Je zult geen gewenst voorwerp meer zijn voor hun studie of experiment.

Op dit moment heb je geen idee hoe wreed hun behandeling van mensen werkelijk is. Ze bekommeren zich niet om je spiritualiteit of de waarde van je aanwezigheid. Jij bent slechts een gereedschap en een hulpmiddel voor ze. Individuele vrijheid kennen ze niet en zij waarderen dat niet. Ze denken dat het deel uitmaakt van de chaotische aard van de mensheid, een chaotische aard die ze proberen te beheersen en te elimineren.

Als je eerdere ontmoetingen hebt gehad, is het belangrijk dat je hulp zoekt bij het blootleggen zodat ze zich niet in je schuilhouden, je beïnvloeden, schaduwen werpen over je geest.

Als je een directe ontmoeting hebt gehad, betekent dit dat je bent beïnvloed en ontmoedigd om je aan je ervaringen te herinneren en ze duidelijk en eerlijk te begrijpen. Je bent gecompromitteerd als dit is gebeurd. Je bent geschonden. Er is ingebroken in je geest en er is een poging ondernomen om je begrip en je bewustzijn te veranderen.

Er zijn veel mensen die dit vermoeden of zeker weten dat dit hen is overkomen. Als ze helder denken en eerlijk tegenover zichzelf zijn, zullen ze zich realiseren dat het een inbreuk is en dat het op geen enkele manier voor een goed doel is uitgevoerd.

Sommige mensen zijn zover veranderd dat het heel moeilijk voor hen zal zijn om duidelijk te zien en toegang te krijgen tot de kracht van Kennis in zichzelf. Hun denken is veranderd. Ze werden doordrongen met beelden van menselijke rampen en chaos. Ze werden overreed en zijn veranderd en nu zien ze wat hun bestuurders willen dat ze zien. Ze denken wat hun bestuurders willen dat ze denken. Ze denken dat ze wijs en spiritueel verlicht zijn, maar in werkelijkheid zijn ze tot slavernij vervallen – een wrede slavernij, een slavernij die hun menselijkheid en hun trouw aan hun eigen soort zal verloochenen. Zo’n ernstig probleem is dit.

Omring jezelf en bescherm jezelf door Nasi Novare Coram te zeggen, wat een bescherming is [gegeven door] de Aanwezigheid der Engelen. Ontwikkel je innerlijke kracht en verbondenheid [verbinding] met Kennis, want Kennis kan niet worden overgehaald. Kennis kan niet worden overgehaald of verleid. Ze kan niet worden verrast. Ze blijft sterk en duidelijk en kan niet worden misbruikt. Kennis is onbekend bij de interventie, of zij [de interventie] zou hier niet haar gevaarlijke en tegennatuurlijke activiteiten ondernemen.

Je moet echter begrijpen dat je intellect kan worden overvallen. Het is in grote mate overvallen door je familie en je cultuur. Hoeveel krachtiger zullen de overredingen van de interventie zijn, die rassen die begrijpen hoe geesten kan worden veranderd, hoe verdedigingen kunnen worden uitgeschakeld en hoe geesten kunnen worden geïnfiltreerd en ingeprent en onderdrukt.

Deze overredingsvormen kunnen zelfs groter zijn dan de krachten van jullie cultuur. Zonder de kracht van Kennis in je bewustzijn zou je je bijna hulpeloos en machteloos voelen tegenover dergelijke overredingen als ze direct op jou gericht werden.

Dit is een crisis waarmee veel mensen worden geconfronteerd. Sommige mensen weten niet eens dat ze op deze manier op de korrel werden genomen. En bij degenen die tegen hun wil zijn meegenomen zijn hun herinneringen tegengehouden en geblokkeerd, en nu leven ze met een soort onderdrukking in zichzelf. Want als je herinneringen zijn geblokkeerd, is je bewustzijn van je diepere aard dat ook. Dat geldt ook voor je bewustzijn van je inspiratie, je wijsheid en je inzicht. Alles wordt tegelijk beteugeld, begrijp je.

Mensen leven in de schaduw van stress en onverklaarbare angsten. Ze slapen met de lichten in hun slaapkamer aan en gaan door met andere activiteiten die een zeer, zeer diepe angst en bezorgdheid laten zien.

Een deel hiervan is natuurlijk te wijten aan menselijk trauma en heeft niets te maken met de Interventie. Maar voor veel mensen is de Interventie een bron van hun grote last, hun gevoel van binnen in gevaar gebracht te worden, de schending die zich in hun leven heeft voorgedaan en de onfortuinlijke en ongelukkige gevolgen die dit elke dag voor hen heeft.

Je moet de kracht verwerven om je te verzetten tegen de Interventie. Maar om dit te kunnen, moet je je er duidelijk van bewust worden, zonder verwarring. Je moet je bewustzijn van Kennis ontwikkelen, want dat is de bron van je kracht, je moed en je vastberadenheid. Je moet je er steeds meer van bewust worden dat het diepere deel van jou niet kan worden geschonden en overreed, en dat alleen je intellect, als het niet is voorbereid en niet door Kennis wordt geleid, kwetsbaar zal zijn voor de invloeden van deze overredingen.

De Nieuwe Boodschap biedt een grotere voorbereiding. Het is niet iets dat je kunt leren door in feite een paar eenvoudige concepten of aanbevelingen. Het is niet iets dat je in een weekend kunt leren, want je bereidt je voor om de werkelijkheden van de Grotere Gemeenschap het hoofd te bieden. Het gaat er niet alleen om dat op dit moment een Interventie in de wereld is. Het gaat erom dat de mensheid wordt geconfronteerd met een grotere realiteit waarop ze niet is voorbereid.

Het is laat en de Interventie is al begonnen. Ze verwerft haar bekeerlingen. Ze wint mensen met haar overredingen. Ze is een invloedrijke kracht. Ze probeert individuen te beïnvloeden in leidende posities in de overheid, religie en handel. Bepaalde individuen werden voor dit doel op de korrel genomen.

Regeringen zullen niet onthullen wat ze weten en het publiek blijft blind en kwetsbaar. Wie zal hen waarschuwen? Wie zal hen onderwijzen? Wie zal beginnen de wijsheid te verspreiden dat de mensheid op een subtiel maar diepgaand niveau wordt geïnfiltreerd? Wie kan mensen beginnen voor te bereiden op en te onderwijzen over de werkelijkheden van het leven in het universum?

God heeft deze leer en deze voorbereiding gegeven als onderdeel van de Nieuwe Boodschap voor de mensheid. Het vormt een essentieel onderdeel van de Nieuwe Boodschap omdat het een kritisch probleem en een drempel is voor de menselijke familie en voor elk individu dat is beïnvloed, op de korrel genomen en tegen zijn wil is meegenomen. In welke mate ze ook zijn beïnvloed, ze voelen zelf al de impact van de interventie en ze leven elke dag met de ongelukkige gevolgen ervan.

Daarom moet je eerst worden geïnformeerd over de Grotere Gemeenschap en de Interventie, zodat je duidelijk kunt zien waar je mee te maken hebt. Het is geen mysterie want het maakt deel uit van de natuur. Het is een groep die controle probeert te krijgen over de geest en het leven van anderen om hun leefomgeving en hun hulpbronnen te gebruiken – in dit geval de natuurlijke hulpbronnen van de wereld, die buitengewoon waardevol zijn in de Grotere Gemeenschap, een Grotere Gemeenschap van steriele werelden.

Je Grotere Gemeenschapsonderricht moet dus beginnen. Het moet een essentieel en primair deel van jouw voorbereiding zijn, niet alleen voor de Grotere Gemeenschap zelf, maar om de effecten van de Interventie ongedaan te maken, in welke mate ze je ook zijn opgelegd.

Je moet hier nuchter, objectief en eerlijk naar kijken. Als je geest is beïnvloed, als er een poging is gedaan om hem over te halen, dan moet je jezelf met een sterke focus en grote inspanning bevrijden en niet bezwijken voor het idee dat je zwak en hulpeloos bent. De Interventie zal het idee promoten onder hen waarop ze zich concentreert dat verzet zinloos is en dat zij [de interventie] meer dan jij de behoeften van de mensheid begrijpt en wat de menselijke familie zal herstellen en de wereld voor onheil zal behoeden.

Dit maakt deel uit van hun ontmoediging. Als ze je niet kunnen overtuigen [met] beloften van vrede, rijkdom en geluk, dan zullen ze proberen je te ontmoedigen – om je zwak en machteloos, hulpeloos te laten voelen, zonder hoop op verzet tegen hun aanwezigheid en hun doel in de wereld.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid samen met de leringen in de Nieuwe Boodschap zullen je een duidelijk inzicht geven en het zal een inzicht zijn dat je gemakkelijk zult kunnen begrijpen omdat het de lessen van de natuur en de lessen van je eigen geschiedenis in deze wereld weerspiegelt – de lessen van interventie, de lessen van concurrentie in de natuur, en wat volkeren en naties moeten doen om bevrijd te worden van interventie, in dit geval een interventie in de hoofden en harten van mensen.

Het is een interventie die veel subtieler en diepgaander is dan wat mensen zouden verwachten. De meeste mensen zouden denken dat interventie militair zou zijn, een geweldige vertoning van geweld – de vernietiging van menselijke infrastructuur of menselijke steden als machtsvertoon. Dit komt omdat de mensheid nog steeds in dierlijke termen denkt en zich niet realiseert [dat] in de Grotere Gemeenschap, dat deel van het universum waarin je leeft, dergelijke veroveringsactiviteiten niet zijn toegestaan en dat subtielere en meer diepgaande methoden moeten worden gebruikt als een ras probeert invloed en dominantie over een ander te verwerven.

De Interventie kan niet in jouw wereld leven; het biologische risico is veel te groot. Ze kan de risico’s van jullie leefwereld niet aan. Daarom heeft ze een menselijke infrastructuur nodig, een menselijke arbeidskrachten, indien niet loyaal dan op zijn minst meegaand met haar doeleinden en haar wil hier. Ze zal je alles bieden om je ervan te overtuigen dat zij, beter dan jij, dat zij beter dan menselijk leiderschap, de weg zal bepalen naar redding, vrede en gelijkmoedigheid in de wereld.

Maar het is allemaal bedrog en slim, want de mensheid is lange tijd bestudeerd. Je aspiraties worden begrepen. Je angsten worden begrepen. Je zwakheden worden begrepen. Je geschiedenis wordt begrepen. De mensheid bazuint al haar conflicten, haar meningsverschillen en haar gebrek aan eenheid en wijsheid rond in de ruimte.

Degenen die zijn beïnvloed door de interventie, in welke mate deze invloed ook op hen is uitgeoefend of op hen is gericht, zijn in de beste positie om andere mensen te waarschuwen en te alarmeren voor de gevaren en de gevolgen van deze interventie in de wereld. Maar ze moeten hierop voorbereid zijn om dit te kunnen doen, anders zijn hun waarschuwingen onverstandig en zullen wanhopig en angstig zijn.

Je hebt te maken met een zeer sluwe groep, een groep die ofschoon klein van formaat en zonder militaire middelen, goed georganiseerd is. Maar toch is de groep intelligent. Hij is gefocust. Daarom moeten jullie intelligent en gefocust zijn om iets aan ze te doen en invloed uit te oefenen op anderen, invloed uit te oefenen op jullie naties en regeringen, te waarschuwen voor de interventie, te wijzen op de voorbereiding die vandaag in de wereld is, de enige voorbereiding in zijn soort die de mensheid kan prepareren voor de gevaren en de kansen van opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven.

[De] Grotere Gemeenschap is een concurrerende werkelijkheid op een schaal die je je nauwelijks kunt voorstellen – een werkelijkheid waar de krachten van het verstand en de beïnvloeding worden gecultiveerd en gebruikt in een veel grotere mate dan hier in de wereld; een realiteit waarin iedereen op zoek is naar grondstoffen. Hoe geavanceerder hun technologie, hoe meer ze moeten deel moeten uitmaken van complexe handelsnetwerken om te kunnen bemachtigen wat ze nodig hebben.

Het is een heel ander vooruitzicht dan wat de meeste mensen veronderstellen en verwachten. Het is anders dan je films en je sciencefiction, die gewoon menselijke ambities en menselijke fantasieën projecteren. Maar je staat voor een niet-menselijk universum waar je projecties weinig betekenis zullen hebben en je verwachtingen extreem dwaas en gevaarlijk kunnen zijn.

De Interventie is hier omdat de mensheid de waarde van de wereld vernietigt. Ze is hier omdat de mensheid een infrastructuur heeft gecreëerd, een wereldwijd communicatienetwerk dat zij kan gebruiken. Ze vormt een groeiende aanwezigheid met een lange termijn- en een langeafstandsplanning. Je moet hiervan leren. En in de Openbaring hierover is voorzien.

Kijk in je eigen gedachten en in je hart en stel jezelf de vraag: “Ben ik beïnvloed door deze Interventie? Heeft zij op mij ingewerkt? Kent ze mij? “

Drie vragen. Het antwoord is ja of nee. Maar je moet het antwoord diep van binnen voelen. Het kan niet slechts een intellectuele oefening zijn. Het is niet hypothetisch. Het is elementair en fundamenteel voor je aard, je leven en je ervaring.

Als het antwoord ja is op een of meer van deze vragen, dan moet je met grote ernst en toewijding aan de voorbereiding beginnen, omdat jouw leven tot op zekere hoogte van je is afgenomen en je het terug moet krijgen.

Je moet jezelf terugbrengen. Je moet grenzen stellen en jouw autoriteit in voldoende mate kunnen uitoefenen zodat de Interventie geen invloed op je kan hebben.

Je moet begrijpen dat wie je bent niet je geest en je intellect is, en dat je je afzijdig kunt houden van je intellect en het kunt leiden en richten in overeenstemming met een grotere wil en kracht in jezelf.

Op deze manier kan dat wat sterk in je is, datgene leiden wat zwak is. Dat wat onaantastbaar is kan dat wat kwetsbaar is leiden. Maar om dit te bereiken is een zeer lange voorbereiding met veel stappen en fasen nodig.

Dit betekent het nemen van de Stappen naar Kennis en het verkrijgen van een echt onderricht over de Grotere Gemeenschap. Dit betekent in de diepten van je eigen ervaring duiken; angst en vermijding opzijzetten; en bij jezelf zijn; en met een grotere objectiviteit en een grotere helderheid je gemoedstoestanden, je conditie, je overtuigingen en je opvattingen onderzoeken.

God heeft een antwoord op dit grote en ongeziene probleem: God heeft je de kracht van Kennis gegeven om je te leiden, te beschermen en te zegenen. Maar alleen in de Nieuwe Openbaring wordt deze kracht duidelijk aan het licht gebracht, zonder de deklaag van menselijke geschiedenis, conflict en tragedie, in een pure vorm die zeer toegankelijk is. Je kunt dit ook vinden in je religieuze tradities, maar je hebt een zeer wijze leraar nodig om je te begeleiden, en zo’n leraar is misschien moeilijk te vinden.

Stel jezelf deze drie vragen zo eerlijk en objectief als mogelijk. Stel ze in de loop van de tijd steeds weer. Wees niet tevreden met slechts één keer. Je probeert toegang te krijgen tot je diepere ervaring. En als deze ervaring is geblokkeerd, moet je proberen de weerstand in jezelf te doorbreken, de muur af te breken die is opgetrokken rond je innerlijke bewustzijn en je innerlijke ervaring, zodat je er toegang toe kunt krijgen.

Dit is een zeer gewichtige en belangrijke kwestie. Vat het niet luchtig op en deel het niet met anderen die het belang ervan niet kunnen inzien. Wees heel voorzichtig met wie je je eigen ervaringen met de Interventie deelt, want veel mensen zullen het betwisten. Veel mensen zullen er de draak mee steken en het afzwakken, want binnen de heersende opvattingen van het menselijk denken wordt ze niet mogelijk of realistisch geacht.

Hier moet je je eigen ervaring boven dat stellen wat de overhand lijkt te hebben binnen het menselijk denken en bewustzijn, dat grotendeels blind is en wordt beheerst door krachten die de meeste mensen niet eens begrijpen.

Je moet deze kracht, dit zelfvertrouwen en dit gevoel van integriteit verwerven. Als je bent beïnvloed door de Interventie of er op een of andere manier door bent getroffen, zul je moeten terugkrijgen wat verloren is gegaan en is gecompromitteerd. De middelen om dit te doen zijn er nu voor je en staan je ter beschikking.

Neem jezelf hier heel serieus en respecteer je ervaring, ongeacht wat de wereld denkt. En deel deze zaken alleen met diegenen die er serieus over kunnen nadenken en die je zullen steunen bij het verwerven van een grotere vrijheid, een groter doel en een grotere waarheid in je leven.