Het Geheiligd Rendez-vous

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 29 januari 2009
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen Wij spreken over de kracht van herkenning.
Je bent voorbestemd om bepaalde mensen in je leven te ontmoeten. Je hebt een rendez-vous met hen. Ze zullen geleid worden om jou te ontmoeten zoals jij wordt geleid om hen te ontmoeten.

Deze relaties zijn niet echt gebaseerd op wereldse ervaring uit het verleden, maar op een Plan dat gemaakt was voordat jij in de wereld kwam, een Plan dat gecreëerd is om het voor jou mogelijk te maken je hogere doel in je leven te ontdekken.

God weet dat jij dit doel niet alleen kunt herkennen en uitvoeren, want het is opmerkelijk en verschilt van al het andere in de wereld. Het zal omschrijving en vergelijking tarten, want het wordt geleid door een Grotere Macht en een Grotere Wijsheid.

Maar je kunt dit doel niet op eigen kracht vinden. Je kunt alleen maar een weg ernaar toe voorbereiden. Je kunt alleen maar je geest en je omstandigheden erop voorbereiden dat dit groter doel naar boven komt. En terwijl het naar boven komt, zal het de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen ziet veranderen.

Relaties zijn de middelen, maar ze zijn tevens de beloningen. Want er kan niets echt alleen gedaan worden in de wereld. Zelfs als je alleen werkt en alleen in isolement leeft, zou alles wat je zou kunnen creëren nog steeds een gezamenlijk proces zijn. Het is een proces van vereniging van jouw geest met andere geesten – in dit geval, met geesten die buiten het zichtbare bereik zijn – om iets van grotere betekenis en belang te produceren.

Dit is wat de athleet zoekt bij het streven naar een grotere kracht en vaardigheid. Dit is wat de musicus zoekt bij het door hem heen laten stromen van het creatieve proces. Dit is wat iedereen zoekt bij zijn zoektocht naar betekenis in de wereld, een zoektocht die alleen vervuld kan worden door het grotere doel dat hen hier in eerste instantie naar toe gestuurd heeft.

Je kunt zelfs niet de voorbereiding op je hogere doel alleen ondernemen, want je zult anderen nodig hebben die dat kunnen steunen en de waarde ervan voor jou kunnen erkennen.

Dit zijn unieke relaties. Ze worden niet aangegaan voor het gemak. Ze worden niet aangegaan om je ambities en je fantasieën te vervullen. Ze moeten een grotere rol spelen, een rol die essentieel is voor jou om de kracht te vinden om dat wat je ten diepste weet te eren. Het regelt relaties van zowel tijdelijke als permanente aard.

Hier zijn tijdelijke relaties een soort wegwijzers die je de weg wijzen en je eraan herinneren dat je een grotere verantwoordelijkheid hebt in het leven. Hier komen mensen tijdelijk in je leven om Kennis binnenin je te stimuleren of om een essentieel stukje wijsheid te verschaffen dat je nodig hebt om verder te kunnen gaan. Je kunt in de loop der jaren vele van deze relaties hebben, en elk daarvan zal een rol spelen om jou te helpen je weg te onderscheiden en de kracht te vinden om in die richting te reizen, een weg die afwijkt van wat alle anderen doen.

Dan zul je relaties hebben van een meer parmanent karacter, vooral als je vordert en grotere helderheid en kracht verwerft en in staat bent om je los te maken van je vroegere bezigheden en verplichtingen en als je in staat bent om je eigen fantasieën en instelling in relaties te herkennen. Hier begin je rendez-vous punten met mensen te naderen die een grotere rol in je leven zullen spelen.

Maar het betekent nog niet dat je alleen omdat je een lotsbestemming samen hebt, elkaar zult vinden. Want er zijn vele dingen in het leven die je tegen kunnen houden. Er zijn vele risico’s die kunnen verhinderen dat je je rendez-vous hebt. Er zijn vele beslissingen die jouw leven een andere richting op kunnen sturen. Dus het kan zijn dat je uiteindelijk je rendez-vous punt nadert en ontdekt dat anderen het niet gehaald hebben. Zij hebben ergens in het verleden hun leven weggegeven en in sommige gevallen hebben ze zelfs hun leven verloren. Dit is een echt probleem, begrijp je, want zij maken deel uit van de missie, de missie waarvan jij een onderdeel bent. En als teveel van hen niet aankomen zal dat jouw missie op het spel zetten.

Hier is het enige wat je kunt doen jouw deel zo volledig mogelijk te doen en te bidden voor hen die jij voorbestemd bent te ontmoeten, of zelfs voor hen die niet klaar zijn om hun deel te doen, dat ze de kracht van Kennis binnenin henzelf volgen – de diepere intelligentie die God in hen heeft geplaatst om hen de weg te wijzen, hen te beschermen en hen te leiden naar dit geheiligd rendez-vous.

Mensen denken dat hun hogere doel iets is dat zij voor zichzelf zullen creëren, dat voldoet aan wat zij denken dat hen gelukkig zal maken en wat zij geloven dat hen zal vervullen. Maar zonder Kennis als je gids en adviseur zullen deze inschattingen onjuist zijn en zullen ze in de meeste gevallen je leven in een hele andere richting sturen, weg van waar je heen moet gaan en weg van je geheiligd rendez-vous dat je voorbestemd bent te hebben met hen die hier zijn om jouw hogere doel met jou te delen.

Zo vaak trouwen mensen en geven ze hun leven weg voordat ze weten wat ze aan het doen zijn, voordat ze een echt gevoel hebben dat ze een grotere richting en een groter pad moeten volgen. En als hun rendez-vous nadert, worden ze steeds onrustiger en bezorgder en voelen ze zich steeds minder op hun gemak, omdat ze voelen dat ze ergens anders moeten zijn dan waar ze zijn.

Als je niet je ware levenspad volgt, zul je je altijd ongemakkelijk voelen. En deze onrust en onzekerheid zullen je achtervolgen omdat je in je hart weet dat je niet daar naartoe gaat waar je heen moet gaan, dat je niet doet wat je moet doen, en dat je leven niet beweegt in de richting van waar het naar toe moet gaan.

Hier kan geen enkele vorm van plezier of afleiding of therapie dit ongemakkelijke gevoel verlichten. Want het is een teken dat je leven een bestemming heeft en dat je deze bestemming moet volgen. Je
inzet hiervoor moet groter zijn dan je inzet voor liefde of geld. Hij moet groter zijn dan het verlangen naar rijkdom en zekerheid, of zelfs succes zoals de wereld het omschrijft.

Iedereen wordt geroepen, maar slechts weinigen antwoorden. Als je niet reageert zul je uiteindelijk gewoon verdwaald raken in de wereld en of je nu rijk bent of arm, je leven zal wanhopig aanvoelen – een gevoel van mislukking, een gevoel van diepe en voortdurende frustratie. Als je teveel aanwijzingen en signalen mist, als je twijfels over dat wat in jou omhoog begint te komen, zul je je uiteindelijk alleen maar verdwaald voelen en zelfs je rijkdom zal je een tragisch gevoel geven. Datgene wat jou geluk en tevredenheid en vrijheid had moeten brengen, kan je niets van dit alles bieden.

Naast de behoeften van het lichaam en de behoeften van het intellect is er de behoefte van de ziel. De behoefte van de ziel kan slechts vervuld worden door je hogere levensdoel te verwezenlijken en je rendez-vous te hebben met die personen die dit doel delen en die een rol zullen spelen in de ontdekking en uitdrukking ervan.

Er is dus geen garantie dat iedereen zal arriveren. En het is een wonder voor hen die wel arriveren want zij moesten iets onverklaarbaars volgen om hun weg daar naartoe te vinden. Ze moesten hun gebrek aan zelfvertrouwen overwinnen en de overredingen van anderen om dit geheiligd rendez-vous te realiseren. Ze hebben op iets moeten vertrouwen dat misschien niemand anders in hun leven vertrouwde of waardeerde. Ze hebben hun steun geven aan hun eigen integriteit en aan hun eigen gevoel van wat echt goed en juist is voor hen.

De wereld probeert je altijd over te halen iets te willen, iets nodig te hebben en iets te zijn dat niet jouw diepere aard vertegenwoordigt. Deze verstorende invloed treft iedereen in verschillende mate. Zelfs mensen die rebelleren tegen de waarden van hun cultuur worden nog steeds beheerst door deze waarden. Gewoon een rebel zijn is dus niet genoeg, want zolang je nog geen grotere richting en een diepere stem binnenin je hebt ontdekt word je nog steeds beheerst door je sociale conditionering, of je die nu omarmt of juist afwijst. Er is hier geen vrijheid.

Hier betreed je de wildernis. Je verlaat het gebaande pad waar iedereen overheen reist, en je begint aan een andere, mysterieuzere koers in je leven.

Dit is het pad dat alle grote heiligen en weldoeners van de mensheid moesten gaan, en zij moesten reizen zonder de alle goedkeuring van hun familie en vrienden. Ze moesten reizen zonder een consensus van goedkeuring van de wereld om hen heen. Ze moesten reizen zonder vijandig te zijn, zonder anderen te veroordelen en zonder heel de wereld te verwerpen. Want het is deze wereld die je in de toekomst zult moeten dienen, dus als je haar blindelings afwijst zul je je niet in een positie bevinden om haar van ganser harte te dienen.

Het rendez-vous is wat alle mensen onbewust zoeken, in hun verlangen naar vriendschap, naar liefde en relatie. De behoeftes van de geest, waarvan om te beginnen velen al niet echt authentiek zijn, beconcurreren en versluieren de diepere behoefte van de ziel. Mensen beseffen niet dat de behoefte zelf waar en authentiek is. Op een dieper niveau is zij fundamenteel voor je succes en voor de waarde van je leven en je vervulling hier.

Maar mensen zijn ongeduldig. Ze willen nu gezelschap. Ze willen nu sexuele bevrediging. Ze willen nu voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij door een gezin te stichten. Ze zijn niet bereid te wachten. Ze zijn bang dat als ze wachten het rendez-vous nooit zal plaats vinden.

Dus de mensen handelen overhaast. Ze trouwen voordat ze klaar zijn. Ze hebben kinderen voordat ze klaar zijn. Ze wijden hun leven aan carrières voordat ze klaar zijn. De tijd die ze eerder in het leven hadden om de diepere stroom van hun leven te onderzoeken en te ervaren is vaak verloren gegaan aan andere bezigheden, overdekt met andere ambities of compleet afgesneden door de eisen en verwachtigen van anderen en door hun eigen ongeduld.

Op zo’n manier leven mensen die een grote bijdrage aan de wereld moeten leveren uiteindelijk een leven dat veel te weinig voldoet aan hun ware aard. En natuurlijk vind je overal rechtvaardigingen, en wordt overal gerationaliseerd. Maar wanneer mensen een leven leiden dat niet hun ware aard en bestemming vertegenwoordigt, zullen ze daarin altijd gefrustreerd zijn. En als zij hun reis naar Kennis niet beginnen, zullen ze steeds afwijkender worden in hun gedrag en zelfs in extreme gevallen overgaan tot zelfdoding. En hun partners zullen hun gedrag niet begrijpen of de aard van hun onvrede.

Dus mensen proberen dit te compenseren met hobbies en sporten en zeer obsessief gedrag. Of zij gaan aan de drugs en alcohol, waarme ze proberen het gevoel van zich af te schudden dat na verloop van tijd toeneemt dat ze echt niet zijn waar ze moeten zijn, niet doen wat ze moeten doen. Maar ze hebben zichzelf te zeer geëngageerd, en anderen vertrouwen erop dat ze hun focus en gedrag van dat moment behouden. Dus het innerlijke conflict wordt groter. Als iemand zijn reis begon met werkelijk te zoeken naar de diepere stroom van zijn leven zou het veel zeldzamer en moeilijker zijn deze fouten om te maken.

Dus uiteindelijk missen mensen hun rendez-vous. Zelfs als ze erg succesvol in het leven zijn en bereikt hebben wat de cultuur op prijs stelt zullen ze zich incompetent voelen. Ze zullen een gevoel van mislukking hebben, een gevoel van wroeging. Je kunt dit niet veranderen door dialoog of door therapie of door wat je jezelf vertelt omdat je diepere aard je diepere aard is. En omdat je een hoger doel in je leven hebt dat in je ingebakker zit en intrinsiek is voor jou, kun je dit echt niet veranderen. De diepere oriëntatie die dit in jou oproept is iets dat je niet weg kunt verklaren of ontkennen zonder toenemend conflict en toenemende verwarring binnenin jezelf te genereren.

Het is niet voldoende om in God te geloven of om God te aanbidden. Want als je niet kunt volgen wat God je heeft gegeven om te volgen, als je de diepere Kennis niet kunt volgen die God in jou gelegd heeft om je de weg te wijzen, dan zijn je gebeden en je voetval echt niet authentiek.

Je kunt God om gunsten vragen, je kunt God vragen je te verlossen van je grote en kleine dilemma’s, maar op de een of andere manier heb je nooit je rendez-vous gehad met God. Je rendez-vous met God is je rendez-vous met Kennis binnenin jezelf, want dat is waar God tot je spreekt. Dat is waar je opnieuw verbinding maakt met de Bron van je leven.

Maar het probleem bestaat of je religieus bent of niet. Hier kan religie zelf een diepere frustratie en gebrek aan vervulling maskeren. Geloof in religieuze leerstellingen of religieuze principes of religieuze overtuigingen kunnen de fundamentele verantwoordelijkheid die je hebt om te antwoorden op de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf maskeren en lijken te verdringen. Als je niet antwoordt op deze kracht en aanwezigheid zul je een slaaf van andere krachten worden, en je gevoel van vrijheid en je gevoel van welzijn en vervulling zullen allemaal wankelen en vervagen.

Uiteindelijk is dit een kwestie van de Afscheiding zelf. Zij die geloven dat de Afscheiding echt is en dat zij zichzelf werkelijk kunnen vervullen door hun ideeën, hun overtuigingen en hun ambities erkennen niet dat zij nog steeds een fundamentele relatie hebben met God, met de Schepper van al het leven. Je kunt eindeloos pleidooi houden tegen deze relatie en dit gevoel van bestemming, maar je kunt het niet uitwissen. Je neemt het met je mee waarheen je ook gaat. Je kunt het nooit van je afschudden omdat je jezelf nooit echt kunt afscheiden van God. Je kunt jezelf nooit echt afscheiden van het leven.

Dus hoe eigenzinniger je bent, hoe harder je probeert je innerlijke behoeften te bevredigen door uiterlijke activiteiten, hoe meer je jezelf overgeeft aan je bezigheden, je hobbies, je ambities, des te meer je je verzet tegen dit fundamentele rendez-vous dat je hebt met Kennis binnen in jezelf. Je kunt het hier niet op een akkoordje gooien. Je kunt niet met God onderhandelen en zeggen: “Nou, Ik zal een beetje van mijn leven wijden aan wat jij wilt, als ik kan krijgen wat ik wil.” Hier wordt niet onderhandeld.

Je kunt niet onderhandelen met de Heer van het universum. Je kunt niet onderhandelen met de kracht van Kennis binnenin jezelf. Mensen die op deze manier denken, denken dat zowel God als Kennis op de een of andere manier hulpmiddelen zijn voor persoonlijk gebruik, waar je een beroep op kunt doen wanneer het nodig is, die je tewerk kunt stellen wanneer het nodig is, zoals je het politiebureau of de brandweer zou bellen als je een probleem had.

Dit is zo’n grove misvatting. En het heeft tragische gevolgen omdat mensen uiteindelijk dat wat weinig of geen waarde heeft gaan waarderen, en dat wat de ultieme waarde heeft mislopen. Ze kiezen mensen uit die hen zullen versterken in hun overtuigingen en die hun overtuigingen lijken te onderbouwen. Dus hier werken zelfs hun relaties tegen hen.

Je kunt het feit dat je hierheen gezonden bent voor een hoger doel niet ongedaan maken. Je denkt misschien dat het een schending is van je vrije wil, maar vrije wil is slechts een geschenk aan jou zodat je kunt ontdekken wat echt waar en belangrijk is binnenin jezelf en zodat je deze ontdekking zelf kunt doen zonder dat het je opgelegd wordt door een of andere grotere externe macht.

Mensen die in de Afscheiding geloven vinden dit onaantrekkelijk. Ze denken dat het hun vrijheid schendt. Ze denken dat het een soort goddelijke dictatuur is in het universum. Ze zien het als een last en niet als het geschenk van bevrijding, wat het in werkelijkheid is.

Dus er zijn fundamentele problemen in hoe mensen het benaderen. Maar uiteindelijk is de vraag: Kun jij jouw echte rendez-vous met Kennis maken en met hen die hier zijn om deel uit te maken van een hoger doel dat in jouw leven naar boven komt?

Dit is waar je over zult nadenken als je eenmaal dit leven verlaat en terugkeert naar je Spirituele Familie, jouw studiegroep. Ze zullen niet geïnteresseerd zijn in jouw hobbies en fascinaties. Ze zullen niet geïnteresseerd zijn in jouw tragedies en jouw fouten, jouw vervlogen romances of jouw mislukte economische avonturen. Ze zullen niet geïnteresseerd zijn in je psychopathologie of de unieke kenmerken van jouw vroegere persoonlijkheid. Ze zullen alleen maar geïnteresseerd zijn in of jij het geheiligde rendez-vous met Kennis hebt gehad en met de anderen die uitgezonden waren om jou te ontmoeten. Ze zullen naar je kijken en ze zullen zeggen: “Ben je geslaagd?” En je zult geen verkeerd beeld kunnen schetsen van de waarheid, want voorbij de wereld is misleiding binnen relaties bijna onmogelijk. Dat is alles wat ertoe zal doen.

De overgrote meederheid van dingen die nu belangrijk voor je zijn of waar je je nu mee bezighoudt – het zal er uiteindelijk niet toe doen. Ze zullen vragen: “Heb je je rendez-vous gehad? Heb je bereikt waarvoor je de wereld in gezonden was?” En je zult hen de waarheid moeten vertellen want het zal voor iedereen evident zijn. En vanuit die positie zul je alles helder, zonder vervorming kunnen zien.

Dus wat kun je dan anders doen dan terug te gaan om het opnieuw te proberen? Er is geen Dag des Oordeels dat je als je in één leven gefaald hebt naar een eeuwigdurende Hel gaat. Dat is een zuiver menselijk bedenksel. Maar de consequenties van het niet vinden van je doel en proberen zonder dat doel te leven zijn erg reëel en zijn elke dag evident in jouw denken, in je doen en laten, in je gedrag en je ervaring. Zonder dit doel leef je [in] een soort Hel – een Hel die mooi is, maar een Hel waar je nooit gelukkig kan zijn, waar je nooit echt op je gemak bent met jezelf omdat je je diepere aard niet hebt geëerbiedigd.

Kennis is hier om je leven in een specifieke richting te sturen, maar als je niet die richting uitgaat, of niet die richting uit bent gegaan, dan is er onbehagen. Maar dit onbehagen vraagt niet om ontkenning of vermijding. Het vraagt om erkenning en om oplossing.

Daarom veroordeelt God niet. God trekt alleen maar aan en zet aan het werk. Het hele begrip Hel is een poging van de mensheid diegenen te straffen die ze niet kan accepteren, en God te gebruiken als de bestraffer. Het is om wraak uit te oefenen. Het is een werktuig van het intellect om andere intellecten te straffen, of om hen te doen geloven, om geloof bij hen af te dwingen, hen te dwingen tot geloven en tot acceptatie en tot consensus.

Je hebt een geheiligd rendez-vous met Kennis, een serie ontmoetingen die de koers van je leven zullen veranderen en jou een diepere aard en een diepere realiteit tonen die voorbij jouw ideeën gaan over jezelf, je persoonlijkheid en je persoonlijke geschiedenis – een herkenning die voorbij het domein en het bereik ligt van het intellect.

En dan heb je een rendez-vous met andere personen. Sommige daarvan zullen erg kort zijn, met hen die voor een ogenblik je leven binnenkomen om je ergens aan te herinneren, of om je iets te leren of om te spreken tot iets diep binnenin jou dat verfrist en vernieuwd moet worden.

Dan heb je een rendez-vous met hen die een grotere positie in je leven zullen gaan innemen, die hier zijn om een groter vermogen te dienen dat ze net pas beginnen te herkennen bij zichzelf. Zij die dit rendez-vous hebben zullen zo’n grote rol in je leven spelen en ze zullen afsteken tegen elke andere relatie die je voor jezelf hebt geprobeerd op te bouwen.

Als je deze personen kunt ontmoeten zal heel veel verschil voor jou uitmaken, en zul je beseffen dat wat je geprobeerd hebt te volgen zeer reëel is en dat je deze reis niet alleen zult ondernemen en dat je goed gezelschap nodig zult hebben om deze berg te beklimmen – vooral wanneer je de steilere stukken ervan bereikt.

Misschien is een van deze mensen je man of je vrouw. Misschien is het iemand die jouw grotere werk met je deelt. Misschien is het een leraar zijn die hier is om je aan te moedigen voort te gaan en voort te blijven gaan. Het kan zelfs een van je kinderen zijn, die op de een of andere manier jouw diepere aard herkent en wiens leven met het jouwe verbonden is in het uitdrukken van iets dat uniek en belangrijk is in de wereld.

De relatie kan vele verschillende vormen aannemen. Maar mocht je dit rendez-vous hebben, dan zal het duidelijk zijn dat jullie relatie echt over iets anders gaat, voorbij de normale parameters van menselijke relaties. Het spreekt iets diepers en groters aan. Het is mysterieus. Het bevat een meer geheiligde en diepere inhoud. Het is iets dat voorbij het domein van het intellect bestaat, dus het tart omschrijving. Jouw woorden en pogingen om het te omschrijven kunnen slechts benaderingen zijn. Dit zijn geheiligde relaties, geheiligd in hun doel en in hun diepere aard.

Dit betekent niet dat iedereen bij het rendez-vous zal begrijpen waarom ze samen zijn. Misschien is dit begrip zeer onvolledig. Maar er zal een gevoel zijn van een grotere connectie. En deze grotere connectie gaat niet zozeer over het verleden als wel over het heden en de toekomst. Als het rendez-vous eenmaal op dit niveau heeft plaatsgevonden is succes nog niet verzekerd want je hebt nog steeds te maken met je eigen sociale conditionering, je eigen wereldse aard en alle problemen die horen bij het veroveren van een plekje voor jezelf in het leven en in je levensonderhoud.

Het rendez-vous is niet het eindpunt, maar het begin en de eerste aanzet van de volgende fase in je leven. Nu begint de zware last die je zo lang met je mee gedragen hebt een uitdrukking te vinden in je leven en specifiek in deze relaties, en je voelt je dankbaar en opgelucht. Je voelt je vernieuwd en gerustgesteld dat je werkelijk iets belangrijks volgt, dat je jezelf niet bedriegt, dat er werkelijk een grotere kracht en een grotere realiteit is in jouw leven.

Deze relaties zullen hiervan getuigen. Ze zullen dit staven. Het Mysterie zal bij jullie en tussen jullie zijn – een Mysterie dat je niet kunt omschrijven, maar waarop je moet leren vertrouwen en dat je bovenal moet leren waarderen.

Je relatie met God zal altijd mysterieus zijn. Je kunt het nooit vangen binnen een geloofssysteem, principes of een leer. Dan stop je het in een graftombe. Het is altijd levend en dynamisch. Het verlicht altijd je leven en trekt je naar bepaalde dingen toe en weg van andere dingen, als een groot baken dat je naar Huis trekt – weg uit de Afscheiding, uit de hel van je isolement, uit je onoplosbare conflicten uit het verleden, uit verslaving, uit fantasie, uit verleiding, uit schuld en uit mislukking.

Het is interessant dat zij die hier gehoor aan geven en die het geheiligde rendez-vous realiseren mensen zijn die er niet in geslaagd zijn vervulling te vinden in de wereld. En misschien voelen ze zich [wel] mislukkelingen. Ze zijn er niet in geslaagd om voldoende romantiek of rijkdom te verwerven. Of ze hebben deze dingen [wel] bereikt, maar ze ontdekten dat ze niet voldoende voldeden aan hun behoeften.

Dus heerst er een gevoel van mislukking en desillusie. Maar deze mislukking en desillusie zijn belangrijk. Terwijl ieder ander mislukking en desillusie mogelijk vermijdt, bereiden deze twee dingen iemand voor op het herkennen van een diepere realiteit binnenin [zichzelf].

Als je er niet in geslaagd bent jouw rendez-vous te hebben, als je deze ontdekking doet, dan is er een tweede verlossing. En dat is om te geven aan anderen – om je rijkdom te delen, om je tijd te delen, om wat je ook maar kunt te delen om te voldoen aan de werkelijke noden van zowel mensen als natuur om je heen. Dit is de tweede verlossing. Het is niet zo krachtig en bevredigend als de eerste, maar het is belangrijk en zal effectief zijn. Zij die hun hele leven doorgejaagd zijn kunnen aan het einde de kans krijgen om te geven, om weldoeners te worden – goed doen door geld te geven, als ze rijk zijn; goed doen door tijd te spenderen, als ze tijd hebben; goed doen in de zorg, als ze de kracht hebben dit te doen. Dus er is een tweede verlossing.

Maar wat belangrijk is, vooral voor jongere mensen of mensen van middelbare leeftijd, is om te focussen op het grote geheiligde rendez-vous – om ervoor te bidden, om ernaar te vragen, om tegen het universum te zeggen: “Hoeveel het me ook kost om dit rendez-vous te hebben, ik moet het rendez-vous realiseren. Ik moet dit hogere doel kennen dat in mij woont.“

Als je erover twijfelt, als je er te bang voor bent, als het te veel conflict oproept, zul je het rendez-vous niet hebben. Dus je moet kiezen waar je prijs op stelt. Als je genoeg wijsheid in het leven hebt vergaard – door succes en door mislukking, door prestatie en door teleurstelling – dan zul je weten hoe je de juiste keuze moet maken. Je zult zien dat de wereld je plezier en verdriet kan bieden, maar geen vervulling. Dat moet ergens anders vandaan komen, van een Grotere Realiteit in het universum en een grotere realiteit die binnenin jou leeft, in jouw Kennis.

Er is een reden waarom je op zoek bent naar relaties, maar het is niet voor plezier, rijkdom of ambitie. Het is om een diepere reden. En hoewel je misschien vaak gefaald hebt in relaties, zul je nooit opgeven omdat je probeert het geheiligde rendez-vous te realiseren dat op jou wacht en dat nodig is voor jou en voor de vervulling en het succes in jouw leven.