De Stem van de Openbaring

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 14 April 2011
Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > De Zuivere Religie > Hoofdstuk


De Stem die je hoort is niet van een individu, maar van de Engelenschare samen, samen sprekend, met één Stem.

Het wordt doorgegeven via een individu, dat wel, maar op een hoger niveau is individualiteit compleet anders. Zo verschillend met jullie wereld.

Daarom is Onze Stem zo uniek, omdat het de Stem van velen is.

Daarom praten Wij op de manier zoals we doen, omdat het de Stem van velen is.

Mensen in de wereld kunnen alleen aan individuen denken. Ze vragen, “Wat is de naam van deze Engel, of dit Wezen?”

Maar namen zijn niet belangrijk in dit soort zaken, behalve voor diegenen die niet buiten de grenzen van hun eigen afscheiding kunnen denken.

In zekere zin is Onze stem voor jouw bewustzijn deel van de Nieuwe Boodschap, zodat jij het proces van Openbaring kunt begrijpen en er getuige van kunt zijn.

Nooit eerder is dit proces echt onthult, niet aan de gewone persoon, niet aan het algemene publiek, zelfs niet aan de geleerden en experts, theologen en filosofen.

Nu is het tijd voor de mensheid om over deze zaken te leren, omdat ze leeft in een tijd van Openbaring.

Wij zijn de Openbaring.

God praat niet omdat God te groot is.

Daarom wordt Gods Wil uitgedrukt en gecommuniceerd via de Aanwezigheid der Engelen, die alle werelden overziet waar intelligent leven is geëvolueerd.

De Wil van de Schepper wordt dan uitgedrukt in de woorden en taal van die wereld, voor die mensen.

Eén ding kan God niet zijn en dat is niet God, welk een erg eigenaardige zaak met betrekking tot jouw bestaan is, omdat de Schepping niet werkelijk geen Schepping kan zijn, en jij bent deel van de Schepping.

En dat is het raadsel en de contradictie van jouw bestaan.

Je doet alsof je bent wat je niet bent. Maar dat doen alsof, is de betekenis van in de wereld te zijn.

Velen van Ons zijn in werelden als deze geweest. Wij begrijpen deze zaken.

Daarom zijn wij de perfecte intermediair om de Wil en intentie van de Schepper uit te drukken en deze Wil en intentie naar jou te brengen, niet alleen in termen van uiteindelijke lessen, maar in termen van commentaar en toepassing – uitleggend wat deze zaken betekenen, hoe ze in jouw leven ervaren en toegepast kunnen worden, met name onder de veranderende omstandigheden van de wereld.

Want de wereld wordt geconfronteerd met de Grote Golven van verandering, en de wereld ondergaat een interventie van rassen van buitenaf.

Het is een belangrijk keerpunt voor de menselijke familie. Maar de mensheid is onbewust en onvoorbereid en erg kwetsbaar voor bedrog en misvatting.

Om in deze tijd de Boodschapper in de wereld te laten komen, is het nodig om het proces zelf van Openbaring kenbaar te maken, anders wordt zijn aanwezigheid en doel hier niet begrepen en wordt hij verwisseld met anderen die grote aanspraak maken, maar die zelf niet de grote Boodschap te bieden hebben.

Mensen zullen niet weten naar wie ze moeten luisteren.

Ze zullen in de war raken door de stem van de Openbaring. Want op dit moment spreken veel stemmen tot de mensheid – stemmen vanuit de Grotere Gemeenschap, stemmen vanuit de Interventie, stemmen in je eigen hoofd, stemmen die jou achtervolgen, stemmen die je in verrukking brengen.

Maar er is maar één Stem van de Openbaring en Wij zijn deze ene Stem.

Om dit te kunnen accepteren moet je accepteren dat je de Openbaring ontvangt en beginnen na te denken over de verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt.

Er wordt je getoond hoe God tot de wereld spreekt en dat God wederom gesproken heeft, om de mensheid voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden, op een nieuwe set werkelijkheden, op een nieuw bestaan, een grotere uitdaging en grotere moeilijkheden.

De ontplooiing van de mensheid volgt het evolutionaire patroon van de meeste rassen in het universum. Als deze rassen hun planeet beginnen uit te putten en de realiteit van de Grotere Gemeenschap van leven in het universum onder ogen zien, hebben ze een grote, moeilijke en steile drempel bereikt.

Ze hebben een echt keerpunt bereikt waarin het begrip en de aannames uit het verleden hun niet meer van dienst zullen zijn, of zelfs zullen tegenwerken.

De mensheid heeft dit keerpunt bereikt.

Om zowel spiritueel als fysiek in deze wereld op te groeien en je voor te bereiden op een Grotere Gemeenschap, heb je een Nieuwe Openbaring van God nodig, omdat je jezelf niet voor kan bereiden op iets waar je niets van af weet.

Mensen zijn nog steeds te zeer verankerd in het verleden, geïdentificeerd met het verleden, hun aannames gebaseerd op het verleden, waardoor ze niet echt kunnen zien wat er aankomt achter de horizon.

En dan is daar natuurlijk het probleem van menselijke ontkenning, de zwakheid van geest de realiteit onder ogen te zien en zich voor te bereiden op eventualiteiten.

Dit zijn allemaal problemen inherent aan de menselijke familie en werkelijk ieder ander ras in het universum krijgt eveneens met dit soort problemen te maken.

Dus jullie zijn niet alleen en jullie volgen het pad van evolutie, je voorbereidend om uit de isolatie van het universum te komen.

Zo’n drempel vraagt een groter spiritueel begrip, een grotere herkenning van de Goddelijke Aanwezigheid in het universum.

Jullie hebben niet langer te maken met een plaatselijke god, een lokale heiligheid, een god van de heuvel en de boom, een god van de oceaan en de rivier.

Jullie hebben zelfs niet met de god van een wereld en een volk te maken, zoals je gewend bent te denken.

Jullie hebben nu te maken met een God van alle universa en de Schepping voorbij de universa, een God zo groot, dat jullie geest alleen maar neer kan buigen in verheerlijking.

Niet een menselijke God. Niet een God die je in je eigen verbeelding gecreëerd hebt, maar een God die je moet ervaren op een dieper niveau, onder en voorbij de grenzen van je oppervlakkige intellect.

Om de God van de Grotere Gemeenschap te begrijpen, moet je de Stem van de Openbaring begrijpen.

Een misvatting hier kan erg schadelijk en gevaarlijk zijn.

Want je zult verschillende stemmen horen, maar je zult niet weten waar je naar moet luisteren.

Hoe kan jij, zonder de diepere Kennis binnen in jou, dat God daar geplaatst heeft om je te leiden, het verschil horen?

Als je niet kan reageren op de Openbaring van God, hoe kan je dan reageren op de waarheid in wat dan ook?

Hoe kan jij, zo gebonden door geloof en vooronderstelling, ergens de waarheid in horen?

Het is een grote test en een belangrijke getuigenis, een grote uitdaging voor de luisteraar.

Maar het is niet alleen maar een uitdaging. Het is een roep om te ontwaken en je voor te bereiden.

Want jullie gaan een riskante toekomst, een gevaarlijke toekomst tegemoet – een gevaarlijke en moeilijke passage naar de Grotere Gemeenschap, een gevaarlijke en moeilijke passage naar een nieuwe wereld, een wereld van afnemende hulpbronnen en groeiende politieke en economische oproer.

Het is niet een tijd voor theorieën uit de oudheid. Het is zelfs niet de tijd voor oude religies om hier over te verhalen zonder de zegen en begeleiding van de Schepper.

God heeft weer gesproken en niemand in de wereld kan opeisen dat God niet wederom kan spreken en als ze dat toch doen, is het hun onwetendheid en hun arrogantie die hun dit laat zeggen.

Zelfs Gods Boodschappers kunnen niet bepalen wat God vervolgens zal doen.

Zelfs de Engelenschare kan niet bepalen wat God vervolgens zal doen.

Binnen de tijd is dit het geval. Buiten de tijd is het een volledig andere zaak en zijn deze problemen niet belangrijk.

Wij zijn de brug tussen de werkelijkheid van tijd en ruimte en de werkelijkheid voorbij tijd en ruimte – twee realiteiten die zo totaal verschillend zijn.

Jullie kunnen je geen voorstelling maken van deze Grotere Realiteit omdat jullie voorstellingsvermogen alleen maar met beelden en gedachten van deze wereld kan omgaan.

Daarom is het menselijke begrip van Paradijs of Hemel volledig bepaald door wereldlijke beelden en wereldlijke aangelegenheden.

Maar de realiteit is compleet anders en voorbij dit alles.

Dit is echter niet jullie probleem, want jullie zijn niet in de wereld gezonden om te dromen over de Hemel.

Jullie zijn in de wereld gezonden om de wereld te dienen, om te dienen in wat nu een nieuwe wereld is, een uitdagende wereld, maar toch een wereld die het vermogen heeft om een grotere menselijke samenwerking te stimuleren en een groter Kennis op te roepen wat elk individu in zich meedraagt.

De Nieuwe Openbaring moet deze Kennis oproepen.

Het is nu niet een tijd om in een grote leider, een bevrijder, een redder te geloven.

De mensheid zal nu zichzelf moeten redden.

Eén enkel individu zou alleen de bevolking polariseren, meer menselijk conflict veroorzaken en het podium creëren voor een oorlog tussen gelovigen en niet-gelovigen.

Nee, de roeping moet nu voor ieder individu zijn, omdat de wereld vele redders nodig zal hebben, veel geleide en geïnspireerde individuen, anders zou de menselijke beschaving kunnen falen en dat falen zou het meest verschrikkelijke kunnen zijn dat de mensheid kan overkomen.

Jullie zouden zeker onder de heerschappij van vreemde mogendheden uit het universum vallen.

Zulke mogendheden observeren jullie, luisteren jullie af, zijn van plan om hun activiteiten op een sluwe en subtiele manier uit te voeren.

Het is een gevaarlijke tijd, maar voor jou is het de juiste tijd om in de wereld te zijn, omdat dit de reden is waarom je gekomen bent: niet om te vluchten in je verbeelding, niet om jezelf te verrijken, niet om je voor te doen als iemand die je niet bent, niet om een leven te leven van vermijding en onverantwoordelijkheid, maar om in de wereld te zijn, om de wereld van dienst te zijn in deze tijd, niet alleen om de huidige behoeftes van het leven te beantwoorden, maar om je voor te bereiden op de toekomst zelf.

Alleen Kennis binnenin je, de grotere intelligentie, weet hiervan, en het moet je door deze zaken heen leiden. Je moet leren je bij Kennis neer te leggen en het te onderscheiden van alle andere stemmen in je hoofd en alle invloeden die aan je trekken vanuit de wereld om je heen.

Daarom is het zeer belangrijk om de Stem van de Openbaring te leren kennen.

En daarom wordt het gedeeld met jullie.

Dat is de reden dat het, voor de eerste keer in jullie opkomende wereld, wordt onderwezen.

Ondanks het lange bestaan van de mensheid in deze wereld zijn jullie een jong ras – onvolwassen, onoplettend en argeloos.

Jullie hebben veel uitstekende kwaliteiten.

Jullie hebben spiritualiteit en creativiteit in leven gehouden in de wereld, terwijl dezen in zovele werelden gestorven zijn – geavanceerde technologische werelden die steriel en seculair zijn, waar individuele vrijheid onbekend is.

Jullie vormen een grote belofte. Maar jullie hebben grote problemen en ook enkele handicaps – de neiging naar menselijke ontkenning. En jullie stammenverband, dat jullie gediend heeft in het verleden, kan jullie nu verblinden.

De Nieuwe Openbaring roept je nu om te reageren op Kennis binnenin jezelf en te luisteren naar de Stem van de Openbaring.

Natuurlijk zul je veel vragen hebben.

Je zult misschien angsten hebben en achterdochtig zijn.

Je zult misschien twijfels hebben.

Dat is allemaal te verwachten.

Maar de uitdaging voor jou is: kan je reageren op de Nieuwe Openbaring?

Kan jij de Stem van de Openbaring horen?

Zal je de nederigheid en de verantwoording hebben om te zien dat je in een tijd van Openbaring leeft en wat dit voor jou kan betekenen?

Wat is je verantwoordelijkheid in deze?

Wat betekent deze roeping voor jou?

Maak je geen zorgen om anderen als de roeping voor jou is.

Dit is tussen jou en God, tussen jou en Ons.

Wij zijn de enige Aanwezigheid der Engelen die de wereld overziet.

Kies andere stemmen en je kiest stemmen van de Grotere Gemeenschap, die hun voordeel zullen doen met de religieuze veronderstellingen van de mensheid.

Zij kunnen eveneens stemmen in de wereld projecteren.

Hoe kan je het verschil weten?

Hoe kan jij het onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet, tussen wat goed is en wat alleen goed uitziet?

De uitdaging ligt bij de luisteraar.

God is waarachtig met jou. Kan jij waarachtig zijn met God?

God is eerlijk tegen jou. Kan jij eerlijk zijn tegen God?

God dient en assisteert jou op manieren waarop jij jezelf niet kunt dienen.

Kan jij dit accepteren en de voorbereiding volgen die God heeft gegeven om de mensheid te redden?

De last ligt bij de luisteraar.

Het bewijs ligt in de aard van je reactie.

Het bewijs ligt in hetgeen het oproept in jou en je resonantie met de waarheid van de Openbaring.

God spreekt de waarheid via de Aanwezigheid der Engelen.

Kan jij dit horen, dit voelen en erop reageren?

Of is je geest zo gefixeerd, zo gebonden aan overtuiging, angst en achterdocht dat ze niet kan horen, niet kan reageren?

Alle belangrijke Boodschappers die op cruciale keerpunten voor de mensheid in de wereld gezonden zijn, hebben dit onvermogen van anderen om niet te reageren onder ogen moeten zien.

Zij zijn hierdoor vervolgd.

Is dat wie je bent?

Zal jij een vervolger van de Boodschapper zijn, een ontkenner van de Openbaring?

Als dit zo is, zul je niet alleen zijn, maar dan hebt je de test niet doorstaan, begrijp je?

Je zult dan de Schepper teleurstellen.

De Schepper zal je niet straffen, maar je zult niet in staat zijn de zegeningen, de begeleiding en de kracht van de Nieuwe Openbaring te ontvangen.

De grote bekrachtiging zal aan anderen gegeven worden en jij zult niet in staat zijn te ontvangen.

Dat zou een enorme tragedie zijn voor jouw leven.

En het zou ook een tragedie zijn voor de wereld, aangezien genoeg mensen de Openbaring moeten beantwoorden om ze kracht en effectiviteit te geven in de wereld, om de mensheid meer aan te moedigen, meer kracht en verantwoording te geven, en meer onderlinge rekenschap. Om meer samenwerking tussen naties te bewerkstelligen, die zich nu moeten verenigen om de wereld veilig te stellen en voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap zelf.

Het is allemaal gebaseerd op de reactie van het individu.

God spreekt niet tot de regeringen van de wereld.

Er wordt niet exclusief tot de rijken of de bevoorrechten of geheime genootschappen gesproken.

De mensen worden toegesproken

Jij wordt toegesproken.

Als de mensen niet kunnen reageren, wat kan een regering dan doen?

En als de mensen wel reageren, zal de regering vroeg of laat moeten veranderen en daarop reageren.

Je hoort de Stem van de Openbaring.

Het is de Stem van velen.

Het is de Stem van wijsheid en Kennis op een schaal die jij je niet voor kan stellen.

Het wonder zal in de aard van jouw reactie zitten.

Kunnen de afgezonderde bereikt worden door de Schepper van alle leven, of zullen ze in het duister van Afzondering blijven, met slechts hun angsten, verlangens en veronderstellingen om hen te leiden?

Of zullen ze reageren en ontvlammen, in staat gesteld om zich hun grotere verantwoordelijkheid om in de wereld te zijn te herinneren, waardoor ze de moed en het doorzettingsvermogen krijgen om een volledig verschillend pad in het leven te volgen?

Zullen ze in staat zijn om Kennis en wijsheid te ontvangen van het universum, om de mensen voor te bereiden op het universum?

Zullen zij in staat zijn te reageren op Gods Openbaring?

Dit is het!

Er komt geen andere.

Er komt geen andere.

Dit is de Openbaring voor deze tijd en voor de tijden die komen.

God stuurt slechts één Openbaring de wereld in.

Elke andere openbaring is ofwel een menselijke uitvinding ofwel een manipulatie door die rassen die zich op dit moment inmengen in de wereld.

Je kan niet naar God komen op jouw voorwaarden.

Je kan de aard en de regels van de betrokkenheid niet bepalen.

Je kunt alleen naar God komen op Gods voorwaarden, en God stelt de voorwaarden op zo’n manier dat mensen sterker worden, barmhartiger, krachtiger, meer betrokken bij de wereld en onderling meer coöperatief.

Het kan niet op jouw manier.

Het moet op Gods manier, want God weet en jij niet.

God ziet wat er komt over de horizon, ver, ver vooruit.

Jij ziet deze dingen niet.

God kent de lotsbestemming van de mensheid.

Jij kent de lotsbestemming van de mensheid niet.

God weet waarom je in de wereld bent, wie je moet ontmoeten en waar je heen moet.

Jij kunt dit niet zien, want jij kunt alleen maar zijn waar je bent.

Jij kunt de Stem van de Openbaring niet intellectueel begrijpen.

Dit zal niet tot ware herkenning leiden.

Herkenning gebeurt op een dieper niveau, onder het oppervlak van het intellect, op het niveau van je hart en dieper bewustzijn – niet je sociale bewustzijn, maar het bewustzijn dat God heeft geschapen, waarmee het mogelijk is om op de waarheid te reageren en immuniteit te verkrijgen voor dat wat onecht is.

Je kunt Ons alleen kennen en horen met je hart.

Je kunt de Boodschapper alleen kennen en waarderen met je hart.

Het kan je verstand in verwarring brengen.

Het kan je overtuigingen en aannames tarten.

Het kan van je vragen om je religies, je filosofieën opnieuw te bezien, in zoverre deze zaken je bezighouden. Je reactie is echter op een dieper niveau.

God redt en brengt de afgezonderde terug via Kennis.

Als je dit zou begrijpen zou het alle verschil maken voor jou.

Als je in staat was onze Stemmen, die één Stem is, te horen, zou dit alle verschil maken voor jou en voor jouw wereld.

De Stem van de Openbaring in PDF