De Pelgrimstocht

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 oktober 2018
te Boulder, Colorado, VS

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vanwege de heilige reis van de Boodschapper is een pelgrimstocht belangrijk voor hen die er gehoor aan kunnen geven, een pelgrimstocht om hem indien mogelijk te ontmoeten, of om zich met hem te verbinden als een ontmoeting met hem niet mogelijk is.

Als je gezegend bent door de Openbaring van God wordt deze Pelgrimstocht erg belangrijk, en het wordt erg belangrijk te proberen met hem in contact te komen in de resterende de tijd dat de Boodschapper nog hier op aarde is. Want hij is een man op leeftijd en hij heeft een lange en moeilijke reis gemaakt, een reis zonder erkenning, een reis zonder lofprijzing van mensen in de wereld misschien een enkeling uitgezonderd, terwijl hij in het verborgene werkte om de grootste Openbaring die ooit aan deze wereld gegeven is te ontvangen, om de mensheid voor te bereiden op een toekomst die in zoveel opzichten anders zal zijn dan het verleden.

Als je geraakt bent door de Openbaring, als je vindt dat je leven gediend wordt met de Openbaring, als je vindt dat jou een nieuwe leven is gegeven door de Openbaring, dan wordt jouw Pelgrimstocht om de Boodschapper te ontmoeten nu belangrijk. En als je hem niet kunt ontmoeten, als dat niet mogelijk is, stuur hem dan een boodschap van dankbaarheid die hij van jou kan ontvangen zodat hij kan weten wie je bent, zodat hij je kan zegenen en in zijn hart kan bewaren.

Als je geraakt bent door de Openbaring, als je vindt dat je leven gediend wordt met de Openbaring, als je vindt dat jou een nieuwe leven is gegeven door de Openbaring, dan wordt jouw Pelgrimstocht om de Boodschapper te ontmoeten nu belangrijkWant er zijn er veel op dit moment die de Openbaring hebben ontvangen, maar ze hebben nooit contact gezocht met de Boodschapper. Misschien denken ze dat ze deze reis in hun eentje kunnen ondernemen. Misschien denken ze dat ze haar kunnen verweven met hun andere plannen en doelen of hun vooringenomen opvattingen over religie en spiritualiteit. Maar de Nieuwe Boodschap zelf is compleet, en de Boodschapper bewaart het centrale licht ervan en bezit dingen die niet in Onze Stem of in de Woorden die We geven zitten, want Wij hebben ze aan hem geschonken om over de wereld te schijnen wanneer dat noodzakelijk is.

Dat je de Openbaring ontvangen hebt, in welke mate dan ook tot dusverre, is een groot keerpunt als je er oprecht, in alle nederigheid gehoor aan kunt geven, en erkent dat je haar niet voor jezelf kunt bedenken of kunt controleren of bepalen welke weg ze voor jou zal nemen. Want je hebt een grotere Roeping in de wereld die niet van eigen makelij is, maar waarvoor je perfect ontworpen bent, en je ziel zal alleen maar op een dieper niveau binnenin je hierop antwoorden.

God weet hoe je te bereiken. God weet hoe je te leiden. Maar jij moet degene zijn die het werk doet. Jij moet degene zijn die de beslissingen neemt en verantwoordelijkheid neemt voor die beslissingen, en je moet daarbij geen geen aanspraak maken op een hogere autoriteit, maar een verantwoordelijke vertegenwoordiger zijn hier op Aarde.

Je hebt een relatie met de Boodschapper als je de Openbaring ontvangen hebt. Je kunt die twee niet scheiden, begrijp je, want hij is het baken. En zelfs voorbij zijn leven zal hij waken over diegenen die kunnen antwoorden, zoals alle voorgaande grote Boodschappers in de tijd gedaan hebben en nog steeds doen, zelfs tot op dit moment.

Welk een zware last voor de Boodschapper om getuige te zijn van de corruptie en het misbruik van de Openbaring in de toekomst. Daarom is er een kerngroep van personen tot hem geroepen en zal bij hem blijven om de zuivere Openbaring te behouden, die voorbereid is met zijn handen en met zijn goedkeuring, zodat hij later niet gereconstrueerd kan worden door hen die slim of sluw of slecht geïnformeerd zijn.

Jouw relatie met de Boodschapper is zeer belangrijk. Hij zal niet jouw persoonlijke gids of instructeur zijn, want hij heeft geen tijd voor zoiets voor zoveel mensen. Maar zijn lering voor jou en de leringen die hij via de wegen en de middelen die tot zijn beschikking staan zal geven zullen zeer belangrijk voor jou zijn om de Nieuwe Boodschap te begrijpen, om haar enorme belang op dit moment in de wereld te beseffen, om er op de juiste manier op te reageren en die ideeën of die neigingen binnenin jezelf te herkennen die je op een dwaalspoor zouden kunnen brengen – om ze te herkennen, in te houden of te corrigeren.

Want je kunt niet jouw versie van de Nieuwe Boodschap maken. Als je dit probeert zul je haar corrumperen met je eigen persoonlijke overtuigingen, je eigen persoonlijke voorkeuren en angsten, en zal ze bijgevolg haar kracht en uitwerking voor jou verliezen en misschien iets heel anders worden. Dit is natuurlijk in het verleden gebeurd met de grote Openbaringen, tot groot nadeel voor de mensheid en tot ongeluk voor hen die probeerden haar voor hun eigen doelen en plannen te gebruiken.

Je hebt deze immense kans om Onze Stem te ontvangen, hetgeen nooit eerder mogelijk was. Want Wij waren het die Jezus voorbereidde en Boeddha en Mohammed en andere grote minder bekende leraren – zelfs onbekend voor jou, zelfs onbekend voor de hele wereld – die op deze wereld, deze Aarde, deze planeet van jullie oorsprong, hebben rondgelopen.

Zij [de Aarde] wordt nu ernstig van binnenuit en van buitenaf bedreigd, en dat heeft een Nieuwe Boodschap van God in de wereld gebracht. Want de mensheid is onbewust en onvoorbereid. Het is zo’n groot keerpunt dat je het nu nog niet eens kunt zien of de consequenties ervan in overweging kunt nemen. Want alleen iets zo groot als dit kan een Nieuwe Boodschap van God in de wereld brengen, wat misschien eens in de duizend jaar gebeurt, want de Boodschappen zijn zeer groot en bedoeld om mensen niet alleen te dienen op het moment dat ze de wereld in gestuurd worden, maar eeuwen daarna.

Daarom is het jouw grote kans om te leven in zo’n tijd, zo’n zeldzame tijd, zo’n gedenkwaardige tijd in de menselijke geschiedenis. Stop met de veroordeling van de wereld en van anderen opdat je het grote keerpunt kunt herkennen waarvan jij deel uitmaakt en dat je bent komen dienen onder een grotere Coördinatie, groter dan enig persoon op Aarde, of zelfs in het universum, kan begrijpen.

Als je de reis om de Boodschapper in zijn resterende jaren te ontmoeten niet kunt maken, stuur hem dan een boodschap waarin je je gedachten en dankbaarheid uit, en hij zal zich je herinneren en je zegenen.Als je de reis om de Boodschapper in zijn resterende jaren te ontmoeten niet kunt maken, stuur hem dan een boodschap waarin je je gedachten en dankbaarheid uit, en hij zal zich je herinneren en je zegenen. Hij zal niet in staat zijn correspondentie met jou te onderhouden omdat er nu te veel mensen proberen dit contact met hem hebben. Maar hij zal je kennen en zich je herinneren, en degenen die dit werk zullen voortzetten, De Society van de Nieuwe Boodschap, zij zullen jou ook in hun hart en geest bewaren zodat je niet vergeten zult worden.

Het werken aan deze grotere alliantie op Aarde is wat nu essentieel is in de tijd van Openbaring, want als iets dat zo zuiver is als dit in de wereld komt kan het zo gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd, misbruikt of gecorrumpeerd worden voor andere doeleinden. Of ze kan zozeer genegeerd en ontkend worden dat ze nauwelijks vaste voet aan de grond kan krijgen in een wereld die nu met iedere dag die voorbijgaat te maken krijgt met grotere dissonantie, grotere onzekerheid, grotere fragmentatie.

De Hemel weet wat er over de horizon aankomt en de grote risico’s waar de mensheid nu mee wordt geconfronteerd, nu ze haar klimaat permanent veranderd heeft, nu ze haar wereld in zo’n grote mate geplunderd heeft dat die nauwelijks nog een groeiende menselijke familie kan overleven. En alle wrokgevoelens en ergernis en tragedie die zich over de jaren en eeuwen heen opgestapeld hebben, al deze dingen zijn nu onderdeel van jouw leven, onderdeel van deze realiteit, als jullie een nieuwe wereldrealiteit binnengaan – een wereld met veel grotere uitdagingen en moeilijkheden, maar een wereld die uit noodzaak overal een grotere samenwerking en een grotere eenheid en compassie van mensen zal vragen. Want het kan niet de enkeling tegen de enkeling zijn, of groep tegen groep, of natie tegen natie als de mensheid wil overleven in deze nieuwe wereldrealiteit, of overleven in een vorm die jullie ooit zouden willen zien.

Om de ware kracht en het echte belang van de Nieuwe Boodschap te kunnen voelen, moet je het grote risico en de grote uitdaging zien waar de mensheid mee geconfronteerd wordt. Bekijk het objectief, probeer het niet beter of slechter te maken dan het is zonder echt te begrijpen wat het werkelijk van je verlangt. Want voordat de ernst van het effect bepaald kan worden moet de mensheid nog veel beslissingen nemen.

Jouw beslissing voor jouw leven en jouw toekomst moet geleid worden door de grotere kracht van Kennis die God binnenin je heeft gelegd. Dat is wat de Nieuwe Boodschap bepleit. Ze heeft een Oude Leer van De Weg van Kennis gepresenteerd, de Stappen naar Kennis, die ouder is dan de menselijke beschaving. Ze komt van buiten de wereld. Ze is op veel plaatsen in het geheim beoefend, in werelden waar geen vrijheid is.

Zij wordt nu aan de hele wereld gegeven, hetgeen zo’n zeldzame gebeurtenis is in de geschiedenis van jullie lokale universum. Jullie hebben werkelijk geen idee hoe zeldzaam dit is – om hen te bereiken die bereikt moeten worden, om hen te roepen die geroepen moeten worden, om hen aan te spreken die aangesproken moeten worden, om hen te bevrijden uit een betekenisloos en hopeloos bestaan naar iets groots en belangrijks en noodzakelijks.

Alleen grote en monumentale tijden zullen deze dingen uit je naar boven roepen, dus klaag niet eindeloos over de wereld of de stand van zaken. Dit is wat je bent komen dienen, waar je mee om moet gaan, waar je rekening mee moet houden, waar je beter van moet worden, want de grote menselijke nood zal in de toekomst immens zijn. En God moet opnieuw spreken tot een worstelende mensheid.

Als je kunt komen om de Boodschapper te ontmoeten, dan is dat mogelijk op bepaalde tijden van het jaar, als er evenementen gehouden worden, waar je welkom bent, want hij kan niet iedere dag of elk moment wanneer ze maar willen komen mensen ontvangen. Hij heeft veel te veel werk te doen in deze resterende jaren van zijn leven. Kom. Koste wat kost, kom. Want als je dit nalaat en hij sterft heb je misschien erg veel spijt. Nu heb je dus de kans.

Je studie zal tot leven komen als je hem leert kennen en erkent wie hij waarlijk is, want je moet in dat geval weten dat je met hem verbonden bent en naar hem toe geroepen bent en naar diegenen die zullen beschermen en behoeden wat hij aan de wereld heeft gegeven.

Want na zijn leven zal er niets meer toegevoegd worden aan de Nieuwe Openbaring. Het Zegel der Profeten zal achter hem sluiten. En de Hemel zal zwijgen en kijken wie er gehoor aan zullen geven en wie niet.

Zo wordt Openbaring gegeven aan deze wereld en aan iedere wereld in het universum. Want jullie God is niet alleen de God van deze wereld, maar van al het leven in het universum – talloze rassen in dit sterrenstelsel en in andere. Er is geen religie die iets dat zo groot is kan omvatten. Zelfs jouw geest kan natuurlijk amper iets van deze grootte en omvang omvatten. Dit is geen intellectuele bezigheid. Het is een oproep om te dienen en deel uit te maken van iets dat essentieel, mooi en betekenisvol is in de wereld. Jouw diensten zullen uit je opgeroepen worden, niet noodzakelijkerwijs op grond van wat je wilt geven, maar op grond van wat door de omstandigheden zelf uit jou opgeroepen wordt. Dat is het verschil tussen ware dienstverlening en geven uit je eigen persoonlijke voordeel.

Wat van je gevraagd zal worden is dat waarvoor je ontworpen bent te geven en in staat bent te geven. Het zal geen grote kennis of grandeur van je vergen, maar gewoon een waarachtig hart en een leven dat vrij is om te reageren. Dit is wat de Boodschapper leert en heeft laten zien, begrijp je. Alle ambitie is uit hem gebrand door de reis die hij ondernomen heeft. Maar dit maakt wijsheid mogelijk en maakt het onvermijdelijk dat dit bereikt kan worden.

Hier moet je je overgeven aan een groter deel van jou dat niet jouw intellect is, niet de geest die de wereld heeft geschapen en gemodelleerd en die doorgaat met domineren, maar de diepere Geest genaamd Kennis binnenin jou, wat dat deel van jou is dat nog steeds verbonden is met God, dat deel van jou dat jij je niet kunt verbeelden of kunt verzinnen of pretendeert te hebben. Het zal je niet geven wat je wil, maar het zal je geven wat je nodig hebt, en het zal je meenemen naar waar je bedoeld bent te gaan. En het zal ware relaties in je leven brengen waar een echte lotsbestemming mee verbonden is, iets dat je intellect of persoonlijkheid nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Je moet de Boodschapper leren kennen want hoe hij in de toekomst geportretteerd wordt zal gebaseerd zal zijn op de erkenning van hen die hem nu begrijpen, die van hem ontvangen hebben gedurende zijn tijd op Aarde. Zij zullen de eerste respondenten zijn, en hun getuigenis zal belangrijk zijn hoewel anderen ver, ver na deze tijd zullen doorgaan met het gehoor geven aan de Openbaring en zelfs aan de Boodschapper. Dit is een primaire relatie voor jou, maar je moet dit weten in je eigen hart.

Confisqueer de Openbaring niet zomaar en denk dat je haar als een hulpbron zult gebruiken om uit het leven te halen wat jij wilt. Nee, dat is niet de geesteshouding waarmee je dit moet benaderen. Het is een geheiligde ontmoeting. Ze mag niet profaan gemaakt worden door persoonlijk voordeel of persoonlijke ambitie of door te proberen haar te gebruiken als een hulpmiddel dat ingezet kan worden om voordeliger uit te zijn dan anderen. Het is een geheiligde ontmoeting. Ze haalt je leven uit een ellendige afscheiding en een chaotisch bestaan. Ze roept je naar een ware weg die je altijd al bestemd was te volgen. En je hart zal vol vreugde zijn dat je eindelijk zoiets kunt vinden, ook al heb je er misschien zo lang zonder succes naar gezocht.

Hoewel de weg soms uitdagend en moeilijk is zal het gevoel van vreugde en juistheid over je leven met je meereizen en allengs groeien, iets wat weinig andere mensen in de wereld oprecht voor zichzelf aanspraak op kunnen maken.

Hier ontdek je wat er werkelijk toe doet in je leven, en wie er werkelijk toe doet in je leven. Buiten alle verlangens en verleidingen en mislukte relaties, glorieuze beelden, verlokkingen, is dit wat er werkelijk toe doet. Is dit wie er werkelijk toe doet.

De Boodschapper zoekt of wil geen aanbidding. Hij is geen god, maar geen van de Boodschappers zijn goden geweest. Ze zijn allemaal uit de Raad der Engelen gekomen, zie je, en ze namen hier een menselijke vorm aan om op grote keerpunten voor de mensheid iets van groot belang voor de wereld te ontvangen.

Als je dit kunt begrijpen zul je de eenheid van alle religies beginnen te zien, dat zij in hun zuivere vorm allemaal afkomstig zijn van dezelfde Bron – gegeven op verschillende tijden in de geschiedenis; gegeven aan primitieve volkeren, volkeren met verschillende culturen; op zodanige wijze gegeven dat ze konden worden herkend en aanvaard door hen die in die tijd leefden. Elk bevat bouwstenen om de menselijke beschaving mee op te bouwen tot een vrij en nobel ras in plaats van een verzameling oorlogszuchtige stammen, die elkaar en de wereld om hen heen vernietigen.

Je hebt een geheiligde ontmoeting met de Boodschapper of je hem nu wel of niet persoonlijk kunt ontmoeten. Eerbiedig dit en erken dat je niet gewoon maar de Openbaring kunt stelen en ermee weg rennen en denken dat je weet wat je ermee moet doen, want ze is krachtiger dan jij, veel krachtiger.Je hebt een geheiligde ontmoeting met de Boodschapper of je hem nu wel of niet persoonlijk kunt ontmoeten. Eerbiedig dit en herken dat je niet gewoon maar de Openbaring kunt stelen en ermee weg rennen en denken dat je weet wat je ermee moet doen, want ze is krachtiger dan jij, veel krachtiger. Ze is hier om jou naar een deel van jezelf te brengen waar echte eerlijkheid en kracht en sterkte en toewijding op natuurlijke wijze boven kunnen komen.

Daar is hier geen verleiding. Daar is hier geen manipulatie. Daar is de aantrekkingskracht van het Goddelijke op de Schepping, wat de meest natuurlijke, zuivere kracht is die je hier in de fysieke realiteit kunt ervaren. De Hemel zegent hen die kunnen ontvangen en die kunnen geven. Hun zegen ligt in ontvangen en in geven. De Hemel geeft vrijheid aan hen die kunnen antwoorden en die bereid zijn het noodzakelijke werk te doen om deze vrijheid op te creeren en te bewaren in een wereld waar een dergelijke vrijheid zeldzaam is, ja zelfs zelden op prijs wordt gesteld.

Als je de Boodschapper eert eer je de voorgaande Boodschappers, die naast hem staan bij deze grote onderneming hier op Aarde. Want dat is onderdeel van de Coördinatie die in de loop der tijd heeft plaatsgevonden, iets wat weinig mensen in de wereld echt begrijpen – om deze heilige Kennis levend te houden in de wereld, die zoveel risico loopt verloren te gaan of te worden vergeten; om compassie en dienstverlening en de vredesinspanningen van veel mensen levend en effectief te houden in een wereld waar de dreiging van oorlog en conflict zich aandient in een wereld van afnemende hulpbronnen.

In de eerste plaats is het jouw uitdaging om dit in je eigen leven te aanvaarden – jij die geroepen bent, jij die getroffen bent, jij die aan de Openbaring werd blootgesteld. Zij zal je brengen naar wat er echt toe doet in jouw leven. Naarmate jij bereid bent om deze dingen te ontvangen en krachtig en nederig te volgen zal zij je jouw kernkracht, doel en richting brengen.

De Boodschapper heeft jou dit gebracht en hij heeft je alle relaties gebracht die hieruit zullen voortvloeien. In feite zal hij jou een wereld vol relaties geven naarmate de Nieuwe Boodschap over deze wereld reist. Je zult nu mensen hebben die jou op vele plaatsten kunnen herkennen, die met je mee resoneren, die je kunnen ondersteunen.

Wat een magnifiek geschenk. Jij die op dit moment zo gelukkig bent om één persoon te kennen die werkelijk een idee heeft van wie je echt bent en die dat boven al het andere waardeert. Wat een geschenk: het geschenk van vrijheid, de weg uit een betekenisloos en hopeloos bestaan. Het geschenk van dienstverlening, het geschenk van inclusie – eindelijk te worden herkend om wie je bent en waarom je hier bent, hetgeen een herkenning is die je eerst als je vertrekpunt moet aanvaarden.

Moge deze zegen op jou rusten. Moge deze kans om met de Boodschapper te zijn aan jou aangeboden worden. En moge jij er diep binnenin jezelf gehoor aan geven, niet gewoon gebaseerd op omstandigheden, maar op wat je werkelijk weet dat je moet doen met wat er mogelijk is in jouw leven.

Hij zal je antwoorden zelfs als je niet kunt komen, als je hem een boodschap stuurt, met je foto als dat kan. Hij en anderen kunnen je dan herkennen en dankbaar zijn om jou. En je zult herinnerd worden. En jij zult je herinneren. Want je moet je herinneren, om je weg naar je Aloude Thuis terug te vinden.