De Nachtmeditatie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 april 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Kom dicht bij de Kracht en de Aanwezigheid binnenin je. Ze is zo nabij als je je verstand maar tot rust laat komen.

De Aanwezigheid is hier. Zij is bij jou. Zij is altijd bij jou, want je kunt niet ontsnappen aan je Bron en de realiteit van het leven.

De Schepper is bij je, met de Aanwezigheid. Kom binnen in deze Aanwezigheid. Kom binnen in deze Kracht. Neem rust hier. Zoek troost hier. Vind vrede en kracht hier, want deze Aanwezigheid wordt niet bedreigd door de wereld en kan niet worden vernietigd.

Zij is onkwetsbaar, en als je dichterbij haar komt in je ervaring, zal haar onkwetsbaarheid jou beginnen te sterken, krachtiger te maken en je voor te bereiden.

Terwijl de wereld rustig is, kom naar dat wat onkwetsbaar is. Het is niet je verstand. Het is niet je fysieke lichaam. Het is de bron en het centrum van jouw Zijn. Het is het deel van jou dat God nooit heeft verlaten.

Kom binnen in deze Aanwezigheid en deze Kracht. Laat zij jouw geest verfrissen. Laat zij je vrijheid en verlichting geven van voortdurende overweging en zorg. Want als je met de Aanwezigheid bent hoef je geen zorgen te hebben.

God roept je om te dienen in de wereld, en om deze reden ben je gekomen. God heeft je ook de Aanwezigheid gegeven.

Terwijl de wereld rustig is, kom binnen in deze Aanwezigheid zodat je sterk en helder kunt zijn wanneer de wereld niet rustig is. Bij onrust, moeilijkheid, conflict en activiteit kun je je de Aanwezigheid herinneren.

Laat je geest in de rustige uren van de nacht stil zijn en in de Aanwezigheid zijn. Dit zal je meer rust geven dan slaap. Mocht je ’s nachts wakker worden, kom dan naar wat onkwetsbaar is.

Pak meteen als je ’s morgens wakker wordt, voordat je contact maakt met de wereld, deze momenten om met de Aanwezigheid te zijn. Denk erover. Voel het in de atmosfeer van de kamer. Luister ernaar. Laat je geest stil zijn. Laat je geest bezig zijn met luisteren.

Als je het punt hebt bereik waarop je je grotere werk in de wereld ontdekt, of begint te ontdekken, zul je de kracht van deze Aanwezigheid nodig hebben om je kracht en vertrouwen te geven. Je zult haar respijt, haar vrede, haar diepte en de kracht van haar relatie met jou nodig hebben. Zij zal je moed en een grotere vastberadenheid geven.

Voel de Aanwezigheid. Denk aan de Aanwezigheid. Word de Aanwezigheid gewaar. Gebruik het fantastische instrument van je geest en je lichaam om ontvankelijk te worden voor de Aanwezigheid.

Je bent in relatie met het onkwetsbare, wat betekent dat je een grotere bestendigheid hebt voorbij het domein van het intellect, dat zich voornamelijk bezighoudt met de wereld, en voorbij het fysieke lichaam, dat jouw voertuig is waarmee je hier kunt zijn.

Je bent van een andere realiteit in deze wereld gekomen. En je zult naar die realiteit terugkeren waar je je volgende opdracht kunt verwachten.

Dit is geheel en al mysterieus en voorbij je voorstellingsvermogen omdat het een andere realiteit is, en je voorstellingsvermogen kan alleen functioneren binnen dat wat je zintuigen hier op Aarde melden. Alleen je oudste herinneringen kunnen je een gevoel, een hang naar de Aanwezigheid geven.

Binnen de Aanwezigheid zijn er stemmen. Daar zijn relaties. Daar is je Spirituele Familie. Daar zijn de oude herinneringen. Daar is een grotere realiteit. Daar is een bestendigheid. Daar is het onkwetsbare.

Je zult dit niet te allen tijde ervaren omdat de aantrekkingskracht te groot is. Het zou je ongeschikt maken om in de wereld te zijn mocht je te veel van deze ervaring gegeven worden, precies genoeg om je moed en kracht te geven om het pad te volgen dat je hier moet volgen in een moeilijke wereld.

Je zult geen contact hebben met je Spirituele Familie, behalve heel af en toe, zodat je gefocust kan blijven op je doel hier en op je relaties hier.

Je zult je Leraren niet ervaren, behalve heel zelden. En in de meeste gevallen zullen zij zich niet aan jou bekend maken omdat het je relatie in de wereld is waarop je gefocust moet zijn – hier je bondgenootschappen opbouwen, hier je bondgenoten vinden, diegenen vinden die belangrijk gaan zijn en die voorbestemd zijn om deel uit te maken van jouw grotere werk en missie hier.

Hier dient de Aanwezigheid als een herinnering aan waarom je bent gekomen en aan de kracht van Kennis die je met je meegebracht hebt.

Kom binnen in de Aanwezigheid. Luister naar Onze Stem. Het is niet de Stem van één individu maar de Stem van een groter bondgenootschap. Hoor Onze Woorden. We stellen ze tot jouw beschikking.

Laat hun kracht je geest verfrissen – en leg voor dit moment van kostbaar contact je vragen opzij, leg je behoeften opzij, leg je angsten en zorgen opzij.

Laat alles zijn zoals het is. Laat de wereld zijn zoals ze is. Laat je leven zijn zoals het is gedurende deze momenten van respijt.

Er zijn geen problemen om op te lossen, geen plannen om te maken, geen herinneringen om te overwegen, geen mensen om tevreden te stellen.

Je hoeft alleen maar met de Aanwezigheid te zijn. Je hoeft haar geen vragen te stellen. Je hoeft haar geen dingen te vertellen tenzij je voelt dat je dat wel moet doen. En als je het moet doen, dan is dat prima. Je mag je gedachten delen, je frustraties, alles, met de Aanwezigheid, en het zal gewoon de Aanwezigheid zijn totdat je geest weer rustig geworden is.

Je mag zelfs klagen tegen de Aanwezigheid. Ze zal niet over je oordelen.

Blijf je gewoon openstellen. Laat je geest zeggen wat hij moet zeggen. Maar daarna zal hij weer rustig worden, want de Aanwezigheid houdt zich niet bezig met conversatie. Het onkwetsbare maakt zich geen zorgen. Ze is hier alleen voor jou op dit kostbare moment, kostbare momenten van een heilige verbinding.

Laat alles zijn zoals het is. God laat alles zijn zoals het is.

Het is Gods Wil die dingen aanzet om te veranderen en te verbeteren, om hersteld te worden en verlost. Dat is al gaande. Jij hoeft het niet te creëren. Het is al gecreëerd.

Ze is alomtegenwoordig. Ze is hier in deze wereld. Ze is in andere werelden. Als jij daar ergens in de ruimte in een ruimtevaartuig zou bevinden, zou ze daar ook zijn. Ze zou binnenin je zijn en om je heen.

Zelfs als je ver verwijderd zou zijn van elke wereld op je reizen, zou de Aanwezigheid beschikbaar zijn. Zelfs als je ver van huis zou zijn, zelfs als je in een buitenaardse wereld zou zijn, een volledig vreemde plaats, zou de Aanwezigheid er zijn.

Jou worden deze glimpen en deze heilige momenten gegeven om jezelf te vernieuwen en om je opnieuw te verbinden met je Bron.

Je hoeft niet te geloven. Je hoeft geen voorschrift van je godsdienst te volgen op deze momenten. Je hoeft je niet op een bepaalde manier te gedragen, want op een heilig moment hoef je alleen maar aanwezig te zijn, open om te ontvangen, open voor relatie.

Eerst zul je bang zijn, bezorgd, nerveus en kun je de Aanwezigheid slechts enkele ogenblikken ervaren. Maar als je terugkeert, zul je naarmate je vordert in staat zijn iets langer bij de Aanwezigheid te blijven. Als je in staat bent rustig te worden en jezelf te bevrijden van je angstige en onzekere geestestoestand, dan zul je in staat zijn bij de Aanwezigheid te zijn.

De Aanwezigheid zal zichzelf aan jou geven, met jou versmelten. Het is een heilige ontmoeting, die niet besproken moet worden met anderen, achteraf niet geanalyseerd moet worden of over gespeculeerd, maar die in eerbied zonder oordeel en evaluatie bewaard moet worden.

Het is een onvergelijkbaar geschenk zelfs als het maar voor een ogenblik is.

Als de wereld rustig is, kan het makkelijker zijn. Als de grote stad slaapt en de anderen niet wakker zijn, kan het makkelijker zijn.

Dit is je heilige ontmoeting. Wees met Ons. Wees met Haar. We zijn daar allemaal verbonden.

Je ervaart hier een ander deel van je wezen en je realiteit wat je niet buiten in de wereld kunt vinden, behalve op momenten van belangeloze actie waar je Genade ervaart, in dankbaarheid en de erkenning van anderen, waar jij Genade ervaart.

Dit is Genade – een ervaring, niet een idee, niet een concept, niet een geloof. Zij is dit. Kom en wees met Ons. Hoewel Wij leven binnen de Aanwezigheid, leef jij buiten de Aanwezigheid, maar de Aanwezigheid is er voor jou.

Kom nu. Kom en laat je geest open en vrij zijn. Laat je hart gevoed worden. Laat je leven vernieuwd en hersteld worden zodat je naar je werk en je verplichtingen in de buitenwereld mag terugkeren.

Wees hier nu. Breng jezelf hiernaartoe. Herinner je dit.

Ontvang dit, want je bent het waard het te ontvangen. Ongeacht wat je gedaan of niet gedaan hebt in je leven, je bent het waard om de Genade te ontvangen.

Het is niet aan jou om te beslissen wat je waardig bent of wat je waarde is. Je kent nog niet je echte waarde, je hogere doel in de wereld.

Dit is het geschenk aan jou. Dit is hoe God je heelt zonder je te overweldigen.

Dit is hoe God zich met jou verbindt zonder grote verwarring te creëren.

Dit is hoe God je voedt.

Je hebt deze voeding nu nodig.

Je weet dat het waar is.

Kom en wees met Genade.

Mavran, Mavran, Couria Sy.

Ontaya Lok No.

Laat de oude taal van de innerlijke wereld je doen resoneren en blozen.

Laat haar je raken alsof je een belletje was en ze je zachtjes aan het rinkelen bracht. Laat haar door je heen gaan als de wind door graan.

Laat jezelf zo open zijn voor Genade, dat wanneer je terugkeert naar de buitenwereld, deze Genade door je heen mag gaan naar anderen die erom roepen, die ernaar zoeken en ernaar verlangen.

Terwijl de wereld rustig is in de stille uren van de nacht, kom en wees met de Aanwezigheid.

Dit is je nachtmeditatie – niets te zoeken, niets te winnen, niets te controleren, geen problemen op te lossen. Alleen het zijn met de Aanwezigheid is voldoende.

Als je klaar bent, keer terug, ga rusten, ga naar wat maar nodig is. Maar speculeer niet, evalueer niet en praat niet over deze heilige ervaring met anderen.

Laat het binnenin je groeien als een zaadje diep in de aarde. Laat het zijn eigen leven binnenin je hebben. Laat het gevoed worden door jouw eerbied en je discretie. Deel het alleen met je meest nabije metgezel en dat slechts af en toe.

De wereld zal dit niet herkennen. Anderen zullen blind en dwaas zijn. Erken dit.

In de wereld moet je helder zijn. Je moet onderscheiden en discreet zijn. Maar voor de Aanwezigheid in de heilige ervaring mag je jezelf compleet openstellen.

Dat wat heilig is heeft geen vorm. Het is geen boek. Het is geen plaats. Het is geen idool. Het is geen object. Het is geen verhaal.

Deze dingen kunnen je tot een grotere ervaring brengen, maar het heilige is daar voorbij. Het is voorbij begrip. Het is voorbij de zintuigen. Het is voorbij geloof.

Het is wat bestaat voor en na je leven in de wereld en elk moment dat je hier bent.

Houd de heilige ervaring heilig. Laat haar een vlam zijn in je hart. Laat haar je op bepaalde momenten bewegen om bepaalde dingen te zeggen of bepaalde dingen te doen.

Wees ontvankelijk voor haar leiding, en herinner je als je dat doet de heilige ervaring die je ingewijd heeft in een groter leven.