De Lamp

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 16 februari 2014
te Boulder, Colorado

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Natuurlijk, draag je een sterke Lamp binnen in jezelf, een Lamp die altijd brandt, altijd aan, altijd schitterend, want zij kan door niets in deze wereld uitgedoofd worden – een Lamp, zuiver, altijd brandend, zie je, altijd lichtend. Zij brandde al binnen in jou voordat je in deze wereld kwam. Ze zal branden wanneer je eenmaal vertrekt. Het is het levenslicht in jou dat God je voor altijd gegeven heeft.

In dit tijdelijke leven, in dit bezoek aan de Aarde, bevindt zich de Lamp diep binnen in je – vergeten, bedekt met een sluier, zodat wanneer je je ogen sluit, het donker is binnen, alsof er niets is om je innerlijke leven te verlichten. Maar het Vuur blijft steeds branden in jou hoewel je het niet voelt of voldoende herkent. Het Vuur is in jou omdat je leeft.

Waar komt dit vandaan, dit levend zijn, dit Vuur? Als het alleen maar het vuur van je lichaam was, zou het stoppen als je leven voorbij is, maar dit Vuur stopt niet. Het gaat niet uit met het verlies van het lichaam, want als je deze wereld verlaat, is het alsof je uit een hele lange droom ontwaakt, en je terug komt bij hen die je gezonden hebben. En je weet dat je ergens bent geweest, en je hebt bepaalde herinneringen, maar de plek waar je naar terug zult keren is zo vertrouwd, veel vertrouwder dan alles wat je je hier op Aarde kunt herinneren.

Want de Lamp is binnen in je. Zij is het bewijs dat je leeft. Zij is het bewijs dat je verbonden bent met iets veel groters dan wat je zintuigen je kunnen vertellen. Zij is het bewijs dat diep binnenin jou, je hier bent voor een hoger doel. Als je leven tijdelijk zou zijn in deze wereld, zou er geen hoger doel zijn. Je enige doel zou zijn te overleven, je prettig te voelen en bepaalde wensen en behoeftes vervuld te krijgen. Maar dit is een ander soort doel, dat in gang gezet werd voordat je in de wereld kwam en dat opnieuw bekeken zal worden als je eenmaal weggegaan bent, want dat is eigenlijk de enige Dag des Oordeels. Er is geen veroordeling. Het is alleen een opheldering over of je je missie hier op aarde voldoende hebt vervuld. Er is geen Hel en verdoemenis of straf. Maar er is een perfect inzicht in wat bereikt werd en wat niet bereikt werd.

Jouw hogere doel dan kan alleen maar werkelijk zijn als het in gang was gezet door dat wat voorbij de wereld is en als het opnieuw bekeken kan worden voorbij deze wereld. Jij kunt er niet op terug kijken. Jij zit er midden in. Het is alsof je midden op de oceaan zit. Wel, dan ben je alleen maar bezig met alles om je heen. Je hebt de andere oever niet bereikt. Je drijft doelloos en stuurloos rond.

De enige zekerheid die je hebt in het leven is de Lamp. Het is het enige binnen in je dat onwankelbaar, onverzettelijk en onveranderlijk is. Je kunt haar niet naar jouw wensen of plannen richten. Je kunt haar niet gebruiken om jezelf te verrijken. Je kunt haar niet gebruiken om wonderen of trucs te verrichten om anderen te imponeren. Zij is in dit opzicht buiten jouw bereik. Het is de Lamp die jou moet leiden, want jij kunt haar niet leiden. Het is de Lamp die jou richting moet geven, want jij kunt haar niet richten. Het is de Lamp die jou zal verlossen, want jij kunt jezelf niet verlossen.

Binnen in deze Lamp vind je het Vuur van Kennis – de diepere geest, dat deel van jou dat God nooit verlaten heeft en dat nog steeds verbonden is met Schepping voorbij het zichtbare bereik. Of je nu godsdienstig bent of niet. Of je gelooft of niet. Het bepaalt alleen of je in staat zult zijn de kracht die binnen in je woont te herkennen en te volgen, of je het toestaat je leven en je prioriteiten opnieuw vorm te geven, of je het toestaat je te bevrijden van de schaduwen en de banden van het verleden, of je het toestaat een weg naar een nieuw leven voor je open te leggen.

Hier begin je pas te zien dat wie je bent niet je geest of je intellect is en dat jouw ideeën jou wel of dienen, want zij zijn een middel voor een groter doel. Nu pas zie je dat wie je bent iets veel diepers is, krachtiger, authentieker en zuiverder.

Mensen leven in hun gedachten omdat ze in afscheiding leven, want hoe kun je nu niet de Lamp voelen? Hoe kun je hiervan gescheiden zijn, ogenschijnlijk? Hoe kan het dat je vervreemd bent van jezelf, dat je leeft in je geest, je gedachten, je plannen, je herinneringen, je verlangens, je fantasieën, je projecties – alles wat je elke minuut van de dag bezig houdt terwijl je zo druk bent en gevangen zit dat je geen moment hebt om te reflecteren?

De Lamp wacht, zie je, wacht erop dat je naar haar toekomt, niet met eisen of oogmerken of plannen, maar omdat je haar gewoon nodig hebt en erkent dat je jezelf niet kunt vervullen, ongeacht wat je bereikt of welk voordeel je kunt behalen. De Lamp wacht gewoon.

Je kunt om veel dingen bidden tot God – altijd maar vragen, altijd maar willen, altijd maar nodig hebben – maar God heeft je al alles gegeven, echt. God heeft je de Lamp gegeven. Het is de Lamp die je zal leiden, die je zal weerhouden van dingen die ongezond voor je zijn of die je voortuitgang belemmeren. Het is de Lamp die bepaalde mensen naar je toe zal roepen en die je van anderen weg zal voeren. Het is de Lamp die je de ware betekenis van liefde, betrokkenheid, relatie en devotie zal laten zien. Alleen de Lamp kan dit doen. Hiermee vergeleken zijn jouw overtuigingen, zelfs je ogenschijnlijk hoogste waarden, slechts schaduwen, want de werkelijke kracht van openbaring ligt binnen in je omdat God die daar heeft neergelegd.

Je kunt alleen uitstellen. Je kunt alleen vermijden. Je kunt alleen verdwaald raken in de wereld met je eindeloze plannen ter vervulling, maar dat wat je werkelijk zou kunnen herstellen en redden wacht erop dat je naar haar toekomt, in nederigheid, met geduld en vastbeslotenheid.

De Lamp is het symbool van hoop en belofte. Zij is het symbool van de eeuwige natuur van God. Zij is zelfs dingen die mensen eventueel aanbidden als symbool of idool. Maar haar ware betekenis en doeltreffendheid ligt in jou, want de Lamp is niet zomaar een object dat je kunt loven of aanbidden. Zij is niet een of ander godsdienstig bewijs dat geclaimd wordt door één geloof alleen. Het is de Lamp die binnen eenieder leeft – en zij wacht erop dat zij komen, wacht erop dat zij terugkeren, wacht erop dat zij datgene zoeken dat als enige hen kan herstellen en kracht, nederigheid en medeleven kan geven.

De wereld staat in brand. De brand wordt steeds groter met iedere dag die voorbij gaat. De Grote Golven van verandering komen nu, ze slaan hier toe en ginder en daar en daar en het gaat maar door. Onophoudelijk, maar het is slechts het begin van grote verandering. Mensen zullen overweldigd worden. Ze zullen het ontkennen. Ze zullen wegrennen. Ze zullen doen alsof. Allerlei soorten dwaasheden zullen aan de dag treden. Ze zullen beweren dat het allemaal opgelost kan worden door simpele dingen – door technologie of door een andere kracht. Ze hebben nog niet de moed onder ogen te zien wat er op hen afkomt omdat ze de Lamp niet hebben.

Zonder de Lamp is je moed dwaas, als je die al hebt. Je mag denken dat het moed is dat je je leven vergooit voor een politiek doel of voor een edele zaak die vernietigend van aard is. Maar echte moed is kijken en zien wat het ook is dat eraan komt, en het is de Lamp die jou deze kracht geeft. Nu wacht je tot het begrip veeleer groeit dan dat je het claimt voor jezelf – waarbij het gebaseerd is op zwakke overtuigingen en dwaze begrippen die nooit echt onderzocht werden.

Zonder de Lamp zijn mensen zwak. Ze zijn dwaas. Ze zijn simplistisch. Ze houden vast aan bepaalde ideeën omdat ze nog niet de kracht, de moed of de vastberadenheid hebben om iets werkelijk groots en belangrijks onder ogen te zien dat over de hele wereld zal zwiepen, dat jullie wereld zal veranderen, ja dat haar al aan het veranderen is op dit moment.

De mensheid heeft te maken met interventie van rassen uit het universum, die hier zijn om munt te slaan uit de menselijke zwakte, verwachtingen en conflicten. Maar zonder de Lamp kun je ook dit niet onder ogen zien. Je zult doen alsof het niet gebeurt, of als je dat niet langer kunt, dan zul je beweren dat het allemaal ten goede gebeurt, dat het universum vooral belang stelt in menselijk welzijn. Je zult van alles beweren omdat je nog niet de kracht hebt om dit onder ogen te zien, deze andere grote gebeurtenis in de wereld, die de toekomst van de mensheid zal veranderen, ja die dat zelfs op dit moment al doet.

Zonder de Lamp is het moeilijk om zelfs maar de waarheid over je eigen leven en omstandigheden te kennen en om te kunnen bedenken of je het leven leeft dat je werkelijk moest leven. Het antwoord hierop leeft in jou op dit moment, maar wie heeft de moed om erover na te denken en het onder ogen te zien en om erbij te blijven totdat een pad zich kan ontvouwen, een pad naar een oplossing?

Je kunt de Lamp niet claimen en haar gebruiken voor je eigen voordeel, want zij is groter dan jij bent, groter dan wie je denkt dat je bent en groter dan alles waarin je geïnvesteerd hebt in het leven, groter dan wat je ook maar bereikt hebt voor jezelf. Je kunt alleen maar naar haar toekomen met een oprecht verzoek. Hierbij moet je bereid zijn haar raad te ontvangen en haar aanbevelingen te volgen, wat je op dit moment nog niet kent. Het is deze nederigheid en deze bereidheid die een boodschap naar de Hemel sturen dat je klaar bent om aan de terugkeer te beginnen. Je bent klaar om nu een begin te maken met de toenadering tot een nieuw leven en om de brug over te gaan waar je overheen moet gaan, stapje voor stapje, om dit nieuwe leven te bereiken, om daarbinnen succesvol te leven.

Op dit moment kun je je zelfs voorstellen dat er een lamp binnenin je brandt, en het is gezond voor je dit te doen. Het is niet iets dat je kunt vergelijken met andere dingen, andere godsdiensten, andere ideeën, want het is puur wat het is. Je mag het je voorstellen als een lamp, zoals jij begrijpt wat een lamp is. Dat kan op dit moment behulpzaam zijn voor je, om je geest open te laten gaan, om je troost en zekerheid te geven dat je niet verloren bent in deze wereld, dat je je leven niet verspild hebt aan onfortuinlijke of betekenisloze zaken, dat een Grotere Macht op je wacht op het moment dat je klaar bent voor de toenadering.

Zonder de Lamp proberen mensen allerlei zaken van waarde te verkrijgen, zelfs zaken die nobel zijn, zelfs zaken waarover gepreekt wordt in de grote preken en verhandelingen in godsdienst – waarheid, loyaliteit, liefde, onbaatzuchtigheid, moed, toewijding, vergevingsgezindheid en alle zaken die hiermee geassocieerd worden, die door veel mensen in alle godsdienstige tradities zo hoog geacht worden. Maar zonder de Lamp heb je niet echt de kracht om zulke zaken op een oprechte en doeltreffende manier te bereiken of vol te houden. Want je kunt niet doen alsof je deze kwaliteiten hebt, want dat zal absoluut niet voldoen in tijden van dwang en uitdaging. Maar dat wat binnen in je leeft belichaamt deze zaken en is de bron van hun ware expressie. Je kunt ze niet los hiervan fabriceren of creëren, want dan is het eigenlijk meer inbeelding, snap je. Het is niet het middelpunt van je leven. Het is niet de bron van jouw Wezen. Het heeft niet de macht van de Hemel in zich.

De Lamp is als de grote eikenboom op de berghelling, die alles weerstaat – alles, het weer, het klimaat, een ramp. Maar ze is zelfs groter dan dit, zie je, want de eikenboom zal uiteindelijk sterven. Hij zal uiteindelijk onder iets bezwijken – overweldigd door de omgeving, door ziekte of ouderdom. Maar de Lamp veroudert nooit. Zij kan niet doven.

Dit moet dus je fundament worden. Het is meer dan een idee of een beeld. Het is een resonerende ervaring binnen in jezelf. Hiermee kun je de Grote Golven van verandering onder ogen zien en kun geleid worden hoe je je erop moet voorbereiden, hoe je stabiliteit kunt creëren, niet alleen voor jezelf en je geliefden, maar om een bron te zijn van kracht en richting voor anderen. Hiermee kun je een universum vol intelligent leven aan en kun je God’s Openbaring ontvangen, die voor het eerst in de geschiedenis onthult wat leven in het universum, in jullie deel van het universum, eigenlijk inhoud en wat je moet weten om in staat te zijn je erop voor te bereiden en het te begrijpen.

Hiermee zul je de beperking van je eigen ideeën of je vaste overtuigingen inzien, en je zult met grote helderheid zien hoe anderen zo diep verbonden zijn met deze zaken, maar waar geen ware kracht of macht onder ligt. Er is geen basis. Je zult zoveel dingen met compassie bekijken. Je zult Kennis zien in anderen. Je zult de behoefte aan Kennis overal zien. En al Onze woorden zullen tenslotte volkomen logisch voor je zijn, want je zult zien dat ze overal waar zijn.

God heeft de Stappen naar Kennis geschonken om jou naar de Lamp te brengen. Ze wacht op jou. Het zal een hele belangrijke relatie worden, want alle relaties in het leven zijn bedoeld om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Jouw relatie met de weg is bedoeld om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. God weet dat je zonder de Lamp niet de kracht of de helderheid zult hebben om dit te begrijpen en om verder te gaan. Je zult verloren raken in de wereld, slachtoffer van de omstandigheden, slachtoffer van je eigen domme beslissingen of de domme beslissingen van anderen, alsof je gegrepen werd bij een overstroming, op je kleine houtvlotje, rijzend en dalend met de stormen op zee.

Dit is niet jouw doel en bestemming. Dit is niet waarom je gekomen bent. Maar om deze zaken te boven te komen zul je deze grotere kracht nodig hebben. Je zult je verbinding met de Hemel nodig hebben. Het maakt niet uit van welke geloofstraditie je bent of dat je geen geloof hebt. Dat komt omdat de Lamp binnen in je is. Dat is het meest belangrijke.