De Grote Stralen van Inwijding

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 24 juli 2012
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Macht en de Tegenwoordigheid waakt over jou en alle mensen in de wereld, wachtend op hen die klaar zijn, wachtend op hen die klaar zijn om te ontwaken uit hun diepe slaap van verlangen en teleurstelling, wakend over de wereld, wachtend op die geesten die de vrijheid zoeken – niet zomaar een uiterlijke vrijheid, maar een innerlijke vrijheid – wachtend op het moment dat het individu klaar is.

Mensen denken dat de Tegenwoordigheid van de Engelen er altijd is om bij hen te zijn, maar dit klopt niet. Inderdaad wacht de Tegenwoordigheid op hen die klaar zijn om gehoor te geven aan een hogere roeping en een hoger doel in het leven. Het zijn deze personen die de aandacht van de Raad van Engelen krijgen.

Mensen bidden om veel dingen, maar de Raad van Engelen wacht op de ware roep van het individu – een roep die gewoonlijk voortkomt uit wanhoop, frustratie of teleurstelling in de wereld, (van hem) die nu iets echters zoekt, iets authentiekers, iets blijvender en essentiëler voor zijn ware aard en ware doel waarom hij op dit moment in de wereld is.

Grote Stralen worden gericht op hen die kunnen antwoorden en die klaar zijn om iets geweldigs en betekenisvols te ontvangen. Grote Stralen van licht en kracht worden gericht op hen die de voorbereiding beginnen te ontvangen voor hun hogere doel en roeping in het leven.

Je kunt dit niet bewust over jezelf afroepen. Het moet voortkomen uit iets binnen in je dat erg diep zit, en dat zeer elementair is voor je leven en je doel hier. Je kunt niet in gedachten bidden dat de Grote Stralen op je zullen schijnen om je in te wijden, want je verstand kan dit niet afroepen. Het moet komen van een diepere plek binnen in je. Maar je verstand kan je voorbereiden door de grotere noodzaak voor je leven te erkennen, en het feit dat je niet het leven leeft dat je bedoeld was te leven en dat je beperkt wordt door veel zaken van weinig waarde en toekomstige mogelijkheid.

Je bereidt je voor door op een moment van grote helderheid en ernst de waarheid over je leven te erkennen. Je maakt een inventarisatie van waar je staat. Je erkent dat je verloren geraakt bent in de wereld door het volgen van de voorschriften van je cultuur en van die mensen die je zo sterk beïnvloeden. Nu bid je niet alleen om verlichting van je lijden, maar je bidt dat de waarheid aan je onthuld mag worden, niet alleen de waarheid over je omstandigheden maar de waarheid over je

Dit is de oproep die van diep binnenin je komt, niet zomaar iets dat het verstand voor het moment wil, niet om verlichting van je lijden alleen, niet zomaar om een leuker leven te hebben of aangenamere omstandigheden of om je ambities en verlangens te vervullen. Dit komt van een diepere plek binnen in je, van Kennis binnenin je. Dit is wat tot de Raad van Engelen spreekt. Dit is het resultaat van een diepere ervaring van jezelf, een dieper rekenschap geven binnenin je zelf, een diepere eerlijkheid.

Als je werkelijk klaar bent om te antwoorden, klaar om indien nodig de omstandigheden van je leven te evalueren en te veranderen, dan zullen de Grote Stralen op je schijnen, alsof een lichtbaken of een spotlight specifiek op jou gericht is, niet op de mensen om je heen, zelfs niet op

Dit start vervolgens een proces op van dieper rekenschap geven en van evaluatie, een proces van vele stadia van inwijding, een proces dat een belangrijk keerpunt voor jouw leven inluidt.

Want eerlijk gezegd weet je niet wie je bent, of waarom je hier bent, of waarvoor je gezonden bent om te doen, of wie je hier moet ontmoeten, wat je hier moet vermijden, wat je hier voor elkaar moet krijgen, wat de grote gevaren van je leven zijn die buiten je begrip vallen, wat de grote mogelijkheden voor jouw leven zijn die buiten je begrip vallen.

Je hebt een relatie met de Raad van Engelen die waakt over deze wereld en over iedereen die hier is. Dit is onlosmakelijk verbonden met wie je bent en waarom je hier bent, waarvoor je gezonden bent om te doen, wie je moet ontmoeten, waar je naartoe moet gaan. Het is de grotere reis van je leven die erop wacht om ontdekt en ondernomen te worden.

Jouw overtuigingen, je ideologie, je godsdienstige kijk, je spirituele aspiraties staan vaak alleen maar in de weg van deze diepere erkenning, wat niet iets van deze wereld is, of van wat dan ook in deze wereld, maar wat jouw leven voorbij de wereld vertegenwoordigt, waar je vandaan bent gekomen en waar je naartoe terug zult keren, de relaties die van essentieel belang zijn voor je bestaan en je deelname in de wereld op dit tijdstip.

De Grote Stralen zijn krachtig, ze reiken tot diep binnen in je, gaan voorbij aan je verstand en al je overtuigingen en ideeën en verwachtingen en grieven enzovoorts, alsof ze schijnen op een deel van jou dat je nog nauwelijks hebt ervaren in het leven en waar je nauwelijks bekend mee bent – iets ouds, iets dat je af en toe misschien een momentje ervaren hebt, iets onveranderlijks, het onveranderlijke deel van jezelf.

Dit is communicatie zonder woorden. Het is de kracht van de inwijding die gegenereerd wordt door de Schare en Raad van Engelen, en die nu gericht wordt op een individu die op het punt van bereidheid is aangekomen, niet alleen intern maar bereidheid waar iets aan de buitenkant gedaan moet worden, want als zij dit punt in hun ontwikkeling en in hun leven mis zouden lopen, dan zouden zij hun roeping geheel en al kunnen mislopen.

Hier is timing van het allergrootste belang, want je hebt maar weinig tijd om te treuzelen. Je hebt maar een klein beetje tijd om verdwaald te zijn in de wereld, voordat je gelegenheid voorbij is gegaan en het te laat voor je is om te reageren. Je weet niet wanneer dit is, maar de Aanwezigheid der Engelen weet het. Kennis binnen in je weet het.

Bij het naderen van deze kritieke tijd in je leven, zul je je steeds bezorgder voelen over je uiterlijke omstandigheden, steeds meer aangetrokken tot iets mysterieuzers, steeds meer vragen stellend over je waarden en je verhouding met anderen, ongemakkelijker en ontevredener met je omstandigheden, zelfs als ze plezierig zijn, zelfs als ze schijnbaar gunstig zijn. Je wordt onrustiger. Je kunt deze onrust willen opvullen met meer bezittingen, meer activiteiten, mee recreatie, zelfs met meer spiritualiteit, maar je bereikt een tijd van bereidheid. Het gebeurt op een dieper niveau, voorbij bereik en begrip van het intellect.

De Tegenwoordigheid kijkt nu nauwlettend naar je om te zien hoe je zult reageren. Zul je je ervaring ontkennen? Zul je weerstand bieden aan je ervaring? Ga je opnieuw proberen je te verliezen in een liefdesaffaire of in een ander soort tijdverdrijf in de wereld, desnoods een of ander verheffend tijdverdrijf als een verheven sociale zaak of politieke campagne? Dit gaat over heel iets anders.

Op dit moment is het zo belangrijk om gehoor te geven aan jezelf, om innerlijk luisteren te beoefenen, om te luisteren naar iets diepers zonder tot conclusies te komen, om jezelf op deze manier te oriënteren. Want als de Grote Stralen op je gericht zijn, zal dat je leven zo verstoren en jou zo veranderen. Het is alsof je door de bliksem bent getroffen.

Deze ervaring kan heel diep van binnen zijn, maar hij kan ook opgeroepen worden door de komst van bepaalde mensen die hier zijn om je uit je verleden weg te roepen en om een deel van jouw voorbereiding te zijn op een toekomstig groter leven. In beide gevallen zal het een proces van diepgaande verandering en zelf-evaluatie op gang brengen, zo sterk nu dat je het gewoonweg niet kunt ontkennen of denken dat het iets anders is, want het lijkt erop dat het je overneemt, en je moet eraan toegeven.

De Tegenwoordigheid van de Engelen kijkt naar je om te zien of je dit kunt doen, of je inwijding kunt ontvangen en door het lange en onverklaarbare proces dat dit vergt heen kunt gaan. Je kunt dit proces niet controleren, je kunt jezelf er alleen maar op gefocust houden, en dat zal alle zelfdiscipline en mededogen met je zelf vereisen die je maar kunt verzamelen.

Mensen kunnen op dit kritieke punt falen met grote gevolgen. Het heeft te maken met de aanwezigheid van bepaalde andere personen in je leven die een belangrijke rol zullen spelen in jouw hogere werk en doel hier. Het is misschien tijd voor jou hen te ontmoeten. Het is mogelijk dat ze je roepen. De tijd van jullie ontmoeting nadert en je moet in staat zijn te antwoorden.

Je hebt deze kansen niet altijd. Zeg niet tegen jezelf dat inwijding op elk tijdstip plaats kan vinden, wanneer je je er maar toe geroepen voelt, want dit is eigenlijk helemaal niet waar. Je hebt bepaalde kansen in het leven, gegeven de nabijheid van die mensen die essentieel zijn voor jouw succes, en gegeven je eigen ontwikkeling en mate van eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Als je op deze manier geroepen wilt worden, moet je bereid zijn om deze ervaring te accepteren en het proces van voorbereiding te ondergaan, wat zich erg diep en innerlijk afspeelt.

Dit ligt volkomen voorbij je persoonlijke plannen en evaluatie van je leven. Je denkt of voelt misschien dat je bedoeld bent voor iets groters en misschien is dit gevoel al een hele lange tijd bij je geweest. Maar Wij spreken over iets van een veel grotere potentie en omvang.

Als de Grote Stralen op je gericht zijn, als het een tijd is van grote verandering, als jouw tijd gekomen is, de tijd waarvoor je je onbewust hebt voorbereid. Als die tijd gekomen is, moet je klaar staan om te ontvangen, en je moet bereid zijn om door een periode van grote verwarring en onzekerheid heen te gaan.

Vandaag de dag is God’s nieuwe Boodschapper hier, in de wereld, en hij brengt een Nieuwe Boodschap van God naar de wereld. Als je hem gaat ontmoeten en als je wilt dat deze ontmoeting echt doeltreffend is, moet je op deze manier voorbereid zijn anders denk je dat hij gewoon weer zo iemand is die hoog van de toren blaast. Je zult hem op persoonlijk niveau beoordelen zoals je mensen in deze huidige tijd beoordeelt. Je zult niet zien. Je zult niet weten. Je zult je niet realiseren dat dit de meest fantastische ontmoeting is die je waarschijnlijk in je hele leven zult hebben. Als je het mist, dan heb je het gemist.

God wil dat jij ontwaakt voor je hogere doel en dat je de grote zegen van de Raad van Engelen, de Grote Stralen, ontvangt. Maar dat betekent niet dat je deze ontmoeting ook zult hebben. Dat betekent niet dat je op het kritieke moment kunt horen en zien en weten waar juist herkenning moet plaatsvinden. Dat betekent niet dat jouw succes gegarandeerd is. Dat betekent niet dat je klaar bent, bereid en in staat.

Als je lot samenhangt met dat van de Boodschapper, dan moet je je daarop voorbereiden, en alles opzij zetten wat niet mee naar voren kan, datgene omarmen dat cruciaal is voor je succes, bouwen aan je gevoel van integriteit, van eerlijkheid ten opzichte van jezelf, je leven evalueren om te zien wat echt authentiek is en een doel heeft en wat niet, verlies onder ogen zien, dingen opgeven indien nodig, bij mensen weggaan indien nodig, afstand nemen van je vroegere investering in mensen, plaatsen en dingen, indien nodig.

Wanneer dit leven voorbij is en je terugkeert naar je Spirituele Familie, dan zullen zij slechts één vraag voor je hebben, en dat is of jij je heilige ontmoeting in het leven gehad hebt en je gaven aan de wereld gegeven hebt. Op dat moment zul je met absolute helderheid weten of je dat hebt gedaan of niet. Er is dan geen straf, maar het gewicht van de mislukking is enorm. Het betekent dat je het opnieuw moet proberen, en opnieuw door het hele proces heen moet gaan. Dat zou voor de meeste mensen aansporing genoeg moeten zijn om verder te gaan.

Als je tot God bidt, bid dan niet om kleine dingen, kleine voordeeltjes of vrijstellingen. Bid dat Kennis sterk zal worden binnenin jou. Bid dat je het uithoudingsvermogen en de zelfdiscipline hebt om je angstige en reactieve neigingen te beteugelen. Bid dat zij waarvan het de bedoeling is dat je hen ontmoet je ook kunnen vinden in de wereld. Bid dat je klaar zult zijn voor hen wanneer ze arriveren, dat je zult beseffen dat je nu een verbintenis aangaat van hoger belang, zonder te proberen helemaal te begrijpen wat dat betekent of wat het zal vereisen.

Mensen die geroepen worden, worden uit hun vroegere omstandigheden geroepen en voorbereid op een ander soort leven. Iedereen heeft een hoger doel waarvoor hij op dit moment in de wereld is, maar niet veel mensen zijn klaar om hun roeping te accepteren. Ze zijn niet klaar om de Grote Stralen te ontvangen.

De toekomst van de wereld hangt ervan af of voldoende mensen hun roeping kunnen accepteren, en hun bijdrage kunnen leveren aan een wereld die voor een grote en gevaarlijke verandering staat, een wereld tegenover een Grotere Gemeenschap van leven in het universum, een wereld die oog in oog staat met economisch verval, vernietiging van het milieu, klimaatverandering, een wereld die het gevaar loopt om van binnenuit in elkaar te storten, en die interventie van buitenaf onder ogen moet zien. Dit is de wereld die jij bent komen dienen. Het is geen toeval dat je hier op dit moment bent.

De Zegen is met jou, maar jij bent niet met de Zegen. De roeping wacht op je, maar jij bent bezig met andere dingen, druk op ieder moment. De Raad der Engelen waakt over je, maar jouw ogen zijn gericht op de grond. Je bidt om vrede en geluk en positieve omstandigheden, zonder te beseffen dat je hier eigenlijk voor iets anders bent. Je bidt tot de hemelen dat jouw toestand van Afscheiding je tevreden zal stellen en voldoening zal geven, wat nooit het geval kan zijn.

De Raad van Engelen wacht erop dat je gaat beseffen dat zonder jouw hogere doel en roeping je leven slechts een bange droom is. Je kunt hier geen voldoening vinden ongeacht wat je doet, want je bent hier voor een hoger doel, en het is de behoefte van je ziel om dit doel in de wereld gerealiseerd en tot uitdrukking gebracht te krijgen. Als je geen groter wezen was met een grotere oorsprong en een grotere bestemming, zou dit niet het geval zijn. Je zou gewoon een intelligent wezen zijn dat op het oppervlak van de wereld leeft, proberen veilig te zijn, proberen gelukkig te zijn met wat je hebt en altijd meer wilt.

Maar je bent een grootser wezen van een grootsere origine en met een hoger doel, en de roeping wacht erop dat je dat moment van erkenning en bereidheid bereikt. Dit stuurt dan een signaal naar de Aanwezigheid der Engelen dat je echt klaar bent dat het proces moet beginnen. Als je deze erkenning niet in jezelf kunt oproepen, dan zal zij voor jou opgeroepen worden omdat jouw leven het kritieke punt heeft bereikt waarop de roeping moet geschieden, als het überhaupt moet geschieden in dit leven. Dat kan bijzonder ontwrichtend zijn en de kans op mislukking zal in dit geval groter zijn. Er is geen garantie dat je de betekenis zult begrijpen van wat er gebeurt. Er is geen garantie dat je zal volgen wat je moet volgen, en dat je weg gaat waar je van weg moet gaan.

In een universum van intelligent leven, van talloze rassen van wezens, worden de Grote Stralen gericht op hen die kunnen antwoorden en die moeten antwoorden. Het is een geweldig Plan voor een universum zo ver voorbij van wat jij je zelfs maar kunt voorstellen. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Het laat je beseffen dat je vroegere ideeën ofwel hopeloos fout of ten zeerste onvoldoende waren om de werkelijke situatie in je leven aan te kunnen.

Dat is waarom je nederig moet zijn, en correctie moet accepteren zonder op jezelf af te geven. Je moet toestaan dat je leven opnieuw vorm gegeven wordt door Kennis, zonder te proberen het zelf opnieuw vorm te geven. Het is zo’n andere manier van zijn. Het is zo’n andere relatie met jezelf en anderen. Het is het begin van een grootser leven voor jou.

Moge God op jou schijnen en je uit je bange dromen roepen, uit de schaduwen van het verleden, uit de ellende van het heden. Bid hierom, maar bereid jezelf ondertussen voor door echt eerlijk te zijn over je situatie, je contacten, je bezigheden en je verplichtingen.

Je kunt niet passief blijven met betrekking tot deze hogere roeping, je moet het fundament leggen, je moet eraan werken, je moet de moed hebben, je moet de risico’s nemen, want dit zal je sterk en krachtig maken in de wereld, en je laten zien waar de kracht van jouw integriteit en moed zetelt.

Hoor deze woorden aan, vandaag, want zij komen van de Bron van al het leven. Bereid je voor op de Boodschapper in de wereld, want het is zeer wel mogelijk dat je lot met hem samenhangt. Begrijp dat je leeft in een tijd van Openbaring, en dat het heel veel te maken heeft met wat jou overkomen is in jouw leven, en jouw diepere instelling ten aanzien van de toekomst.