Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

Zeker, er bestaat een grote aanwezigheid binnenin jullie, want de Schepper rekent op deze aanwezigheid, die jullie in staat zal stellen op de Nieuwe Boodschap te reageren. Zeker, jullie bondgenoten in de Grotere Gemeenschap moeten van mening zijn dat de mensheid een groot potentieel heeft, anders zouden zij de moeite niet nemen hun afgezanten hierheen te sturen, zichzelf in gevaar brengend, om over de Interventie die vandaag de dag op de wereld plaatsvindt te rapporteren.

De Schepper en jullie bondgenoten hebben veel vertrouwen in de spirituele integriteit van de mensheid. De mensheid heeft dit vertrouwen echter niet. Nog niet. De situatie is heel moeilijk op dit moment omdat de mensen overtuigd moeten worden dat hun vrijheid in gevaar is, dat zij die moeten verdedigen, dat zij die op moeten uitbouwen, en dat zij de kracht om dit te doen al hebben. Op dit moment voelen mensen zich zo zwak en zo hulpeloos en zo afhankelijk van menselijke gezagspersonen om hen de weg te wijzen, om hen te leiden en om hen te vertellen wat werkelijkheid is, en zo afhankelijk van menselijke wetenschap om de aard van het bestaan te definiëren, dat de mensheid in een nogal zielige staat verkeert.

Deze tegenstelling is zeer onthullend. Klaarblijkelijk, als de Schepper erop rekent dat de inherente wijsheid van de mens respons zal geven, en als jullie bondgenoten in de Grotere Gemeenschap erop rekenen dat de kracht en de integriteit van de mensheid hun advies zal ontvangen, maar als dit vertrouwen en deze erkenning niet worden gedeeld binnen de menselijke familie, nou, dan ligt hier het probleem.

Wat anders zal respect, vertrouwen, waardigheid en integriteit voor jullie herstellen dan het ontvangen van de grote aanwezigheid die binnenin jullie leeft? De huidige situatie laat dit zo duidelijk zien, want jullie kunnen niet op jullie regeringen rekenen om jullie te vertellen wat de Interventie is, of hoe het gebeurt, of wat het betekent. Jullie kunnen niet op de wetenschap rekenen, die grotendeels onwetend is over dit fenomeen. Jullie kunnen niet op jullie religieuze leiders rekenen om jullie te adviseren over de werkelijkheid van dit fenomeen, en over wat jullie zouden moeten doen, omdat zij dat echt niet weten. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God. God kan direct tot jullie spreken, en datgene dat diep binnenin jullie is kan reageren op deze communicatie, omdat datgene dat diep binnenin jullie is door God geschapen is.

Deze communicatie gaat voorbij de behoefte aan menselijke gezagspersonen om te vertellen wat de Interventie is, hoe het gebeurt of wat het betekent, omdat zij zich niet in een positie bevinden om te rapporteren over de werkelijke situatie waar de mensheid voor staat, en er in feite, bevooroordeeld tegenover zouden kunnen staan. Zij zijn misschien niet vrij om zich erover uit te spreken, zelfs als zij zich ervan bewust zijn. Er is geen enkele persoon in de wereld die een complete kennis heeft over wat de Interventie is, hoe het functioneert en wat het voor de mensheid betekent. Kennis binnen mensen kan hun waarschuwen voor de realiteit van de Interventie, maar zij kunnen niet de volle omvang ervan zien. Dat is waarom er een Nieuwe Boodschap van God is. Dat is waarom het bericht van de Schepper moet komen en, ten dele, van jullie bondgenoten, teneinde jullie te laten zien wat je op je eentje niet kunt zien, en om jullie informatie te geven die je op jezelf niet zou kunnen vinden, maar die zo erg nodig is in de wereld van vandaag.

Het al dan niet slagen van deze communicatie berust op de werkelijkheid van de grote aanwezigheid die binnenin u leeft. Want het is enkel deze aanwezigheid die u in staat zal stellen om te reageren, en om de waarheid in Gods Nieuwe Boodschap te herkennen, en om de werkelijkheid van de Interventie te erkennen. Het verstand van mensen is het product van hun conditionering, het product van hun verleden. Mensen proberen nog steeds Gods oude boodschappen te beleven, die lang geleden gegeven zijn. Veel mensen geloven nog dat zij afgezonderd zijn in het Universum en dat niemand hun kusten kan bereiken.

Het is dus duidelijk aan de grote aanwezigheid die in iedere persoon huist, om dit bericht te herkennen en om te reageren. Hier is waar Gods Nieuwe Boodschap redding biedt aan iedere persoon die het kan ontvangen. Want uw verstand kan het misschien niet begrijpen, maar uw hart zal het weten. Dit laat u dan zien waar uw echte kracht ligt, waar de echte autoriteit in uw leven zetelt.

De Schepper is hier niet om u te zeggen iemand te volgen. De Schepper is hier om u te zeggen Kennis binnen uzelf te volgen, en met anderen samen te komen op dit niveau van verstandhouding, want dit is sowieso het enige niveau van verstandhouding waarop u werkelijk met mensen kunt samenkomen. Mensen baseren hun relaties nog steeds op persoonlijke aanttrekingskracht en op gedeelde waarden en belangen. Daardoor hebben mensen zwakke relaties en geen fundament om zich in stand te houden. De relaties worden dan het product van gemak en gewoonte, en al het leven stroomt eruit. Het is enkel wanneer de grote aanwezigheid u met een ander kan laten samenkomen, dat er een echte band en vereniging hebben plaatsgevonden – een echt huwelijk, een echte vriendschap, een echte partnerschap van welk soort dan ook. Dit heeft de macht om boven de verschillen tussen mensen uit te stijgen, en om welke destructieve neigingen dan ook, die mensen in zich hebben, te neutraliseren.

De grote aanwezigheid moedigt u aan uzelf, uw wereld of de mensheid niet te verraden. Het laat u zien dat u niet echt gescheiden van God kunt zijn. Het bewijst dat scheiding niet werkt, en dat afscheiding fundamenteel onecht is. Het is een demonstratie van alles wat hier gepresenteerd wordt. De grote aanwezigheid zal Gods Nieuwe Boodschap bevestigen. Het is in staat de Interventie te herkennen en het tegemoet te treden. Uw ziel heeft geen grotere vreugde, of grotere betekenis, dan het vervullen van datgene waarvoor het hier gekomen is. Maar totdat herkenning van deze grote aanwezigheid kan worden bereikt, wordt uw ziel in afwachting gehouden. Het is een gevangene van het verstand. Hier verstomt uw ziel, en trekt zich terug, verwordend tot slechts een vaag potentieel binnenin u.

Gods Nieuwe Boodschap roept deze grote aanwezigheid om tot uw bewustzijn te rijzen. Dit is niet slechts een prachtig alternatief voor u op dit moment. Het is van levensbelang voor uw overleving en voor uw vrijheid. Mensen moeten wakker worden uit hun droom van zelf-vervulling en herkennen dat de gehele mensheid tegenover een grote bedreiging staat, en dat dit gezien en geweten kan worden, en dat er aktie ondernomen kan worden om dit teniet te doen.

Het is op deze grote aanwezigheid binnenin uzelf dat u moet leren vertrouwen. Het is de waarheid binnenin u. Uw vermogen om het te begrijpen kan heel beperkt zijn. Inderdaad, u zult het moeten leren volgen om erachter te komen wat het echt betekent, en om uiteindelijk van verzekerd te zijn dat het echt is, en voor het goede.

De Interventie is afhankelijk van bedrog, misleiding en overreding om diens doel van wereldwijde heerschappij te volbrengen. Niettemin kan Kennis binnen u niet overreden worden, het kan niet bedrogen worden. De persoon die sterk met Kennis is kan niet gemanipuleerd worden, kan niet voor de gek gehouden worden, kan niet gelokt worden en kan niet verleid worden. De persoon die niet sterk met Kennis is kan daarentegen op veel verschillende worden aangelokt. Deze mensen kunnen via hun idealen worden aangetrokken. Zij kunnen via hun hartstochten worden aangetrokken. Hun gehechtheden, hun verlangens, hun angsten, hun bezorgdheden, hun kwesties, hun grieven, hun onvergeeflijkheid – allen hebben het potentieel om gemanipuleerd te worden. En zij zullen zich overgeven aan een van deze dingen, of aan vele ervan.

De vrijheid van de mensheid hangt van deze grote aanwezigheid af. Maar zelfs de vrijheid die sommige mensen in de wereld van vandaag al hebben bereikt, kan niet volledig beleefd en genoten worden, omdat zij niet geaard zijn in de grote aanwezigheid die binnenin hen leeft. Zij zien hun vrijheid als vanzelfsprekend. Zij zien niet hoe waardevol hun vrijheid is, en hoeveel opgeofferd moest worden om deze vrijheid zeker te stellen en in stand te houden. In de Grotere Gemeenschap moet vrijheid worden verdiend, en in stand worden gehouden, net zoals in uw wereld. Er zullen altijd uitdagingen aan uw vrijheid zijn, zowel van binnenuit uzelf als van buitenaf, zolang u in de materiële werkelijkheid bent.

Hoe u omgaat met deze uitdaging, en wat u in antwoord daarop doet, zal u leven bepalen. Als u niet reageert zal uw vrijheid aan iemand anders toebehoren, en u zult simpelweg de slaaf van andere krachten zijn. Zelfs als u uw land een democratie noemt, zult u nog steeds een slaaf van andere krachten zijn. Vrijheid is het allerbelangrijkst in het Universum, omdat het de fundering vestigt waarop al het andere dat heilzaam is, kan plaatsvinden. Als er geen vrijheid is, is er heel weinig persoonlijke bijdrage. Als er heel weinig persoonlijke bijdrage is, is er heel weinig persoonlijk geluk of persoonlijke tevredenheid, en is er heel weinig betekenis in relaties. Al hetgeen wat de mensheid diens betekenis, diens waarde en diens gevoel van zichzelf geeft, komt vanuit dit vermogen om bij te dragen, en vanuit de vrijheid om bij te dragen. Als deze dingen worden weggenomen is de mensheid verarmd.

De Nieuwe Boodschap wordt eerst aan de Verenigde Staten bezorgd, want dat lijkt de meest vrije en de meest invloedrijke natie te zijn. Toch is deze vrijheid alleen zo groot als het bewustzijn van mensen, van de grote aanwezigheid binnenin hen. Ongeacht wat uw regering u toestaat te doen, als u Kennis binnen uzelf niet kunt vinden en volgen, zult u nog steeds een slaaf van andere krachten zijn. U zult nog steeds ellendig zijn. Uw problemen zullen anders lijken te zijn dan die van degenen die in landen leven die deze vrijheden niet hebben, maar jullie ellende zal in essentie hetzelfde zijn.

Er zijn twee soorten vrijheid. Er is de vrijheid van gedachte, en er is de vrijheid voor de ziel. Beide moeten voorkomen. Als er geen vrijheid van denken bestaat, dan zal vrijheid voor de ziel veel moeilijker tot stand te brengen zijn.

De Schepper wil de nadruk leggen op deze grote aanwezigheid die binnenin jullie leeft. In de Grotere Gemeenschap wordt dit Kennis genoemd, het vermogen om te weten. Het is het fundament van jullie vrijheid en van jullie echte werkelijkheid. Het is ook de gemeenschappelijke vrijheid, en de gemeenschappelijke werkelijkheid, die jullie delen met al het intelligent leven in het Universum, of zij al dan niet vrij zijn, of zij al dan niet in jullie wereld aan het ingrijpen zijn. Jullie hebben de kracht niet om deze vrijheid te onderwijzen aan degenen die in jullie wereld aan het ingrijpen zijn. Jullie zijn nog niet zo ver gevorderd. Maar jullie moeten deze vrijheid aan julliezelf laten zien, en uiteindelijk aan iedereen die de wereld aanschouwt in deze tijd.

Iedereen is genoodzaakt om meer te leren over de grote aanwezigheid dat binnenin hen leeft, want het is nu de enige hoop op vrijheid. Jullie zullen de Interventie niet door middel van technologie neutraliseren, want jullie hebben deze technologie nog niet. Jullie zullen de Interventie niet door middel van sociale samenhang neutraliseren, want jullie hebben deze sociale samenhang nog niet. Jullie grootste en enige hoop is om Kennis te ontwikkelen, en deze met anderen te delen.

Iedereen in de wereld wil vrijheid. Iedereen in de wereld waardeert vrijheid tot op zekere hoogte, al was het alleen al voor zichzelf. Vrijheid is de gemeenschappelijke behoefte van de mensheid. Vrijheid is de gemeenschappelijke strijd voor de mensheid. Ongeacht uit welk land u komt, ongeacht hoe oud u bent, ongeacht welke taal u spreekt, of u rijk of arm bent, vrijheid is essentieel en fundamenteel.

Wat is deze grote aanwezigheid die binnenin u leeft? Er zijn verschillende manieren om het te omschrijven hoewel diens werkelijkheid buiten bereik van woorden is. Je zou kunnen zeggen dat het uw werkelijkheid is voordat u in de wereld kwam, zoals het uw werkelijkheid zal zijn nadat u de wereld hebt verlaten. Het is de werkelijkheid die God in u heeft geschapen. Het is u. Het is wie en wat u werkelijk bent. Neem alle fascinaties van de wereld weg – de angsten, de verlangens, de gehechtheden, de vereenzelviging, en wat houdt u dan over? U hebt dan deze werkelijkheid, deze grote aanwezigheid. Sommige mensen kunnen het het Christus bewustzijn, of de Boeddha-natuur, of wijsheid of verlichting noemen. Deze termen dragen allerlei soorten verwachtingen en associaties met zich mee, die niet noodzaaklijk hoeven te zijn voor u om te begrijpen wat hier bedoeld wordt.

U hoeft bijvoorbeeld niet verlicht te zijn om de Interventie te neutraliseren. U hoeft slechts spiritueel geaard te zijn in Kennis. U hoeft niet perfect te zijn. U hoeft niet heilig te zijn. U hoeft niet zonder gebreken te zijn om de menselijke vrijheid veilig te stellen. U hoeft alleen maar spiritueel geaard te zijn in Kennis. Dit is zeer zeker mogelijk. Zelfs als 10% van de wereldbevolking spiritueel geaard zou zijn in Kennis, en zich gewaar zou zijn van de Interventie, dan zou de Interventie al gestopt worden.

Alle menselijke religies hebben een gemeenschappelijk fundament. Dit gemeenschappelijk fundament is gebaseerd op de grote aanwezigheid die binnenin u leeft, en diens verbinding met de Schepper van al het leven. In de Nieuwe Boodschap van God ligt er geen nadruk op verlichting. In plaats daarvan ligt de nadruk op het spiritueel geaard worden in Kennis. Verlichting is een doel dat te ver weg ligt, en te weinig mensen zouden het voldoende kunnen bereiken, binnen de tijd dat het nodig is. Maar in de tijd die er nog is, in de komende 10-15 jaren, kunnen genoeg mensen spiritueel geaard worden in Kennis om zich tegen de Interventie uit te spreken, en om voor Kennis in iedereen te pleiten. Dit is mogelijk. Dit kan gebeuren. Het enige dat het tegenhoudt is menselijke onwetendheid en menselijke veronderstellingen.

De Interventie zal proberen uw bewustzijn van de grote aanwezigheid te dwarsbomen. Maar het kan dit alleen doen met uw toestemming. De grote aanwezigheid binnenin u, de aanwezigheid van Kennis, kan niet bedrogen of gemanipuleerd worden. Denk na over wat dit werkelijk betekent. Dit betekent dat dit het enige deel is van uzelf dat echt vertrouwd kan worden. Het is het enige deel van u dat puur is, ongeacht wat u gedaan zou kunnen hebben in uw leven. Het is het enige deel van u dat weet wie u bent, waarom u hier bent en wat er echt in de wereld aan de hand is. Het is het enige deel van u dat echt samen kan komen met een ander in een betekenisvolle relatie.

Kennis binnen u is hier op een missie. Het is hier om iets te geven, om iets te volbrengen, om aan een echte behoefte tegemoet te komen in de wereld. Waarom zou u anders naar de wereld komen? Sommige mensen denken dat zij naar de wereld komen voor hun eigen genezing en therapie. Maar dat is niet compleet. Heelwording kan alleen geschieden door het terugnemen van de Kennis die u hebt ontkend. Uw genezing en therapie zijn bij-producten van het vervullen van uw missie hier. Want wat is heelwording, zonder een echt besef van missie en doel? Het is nog meer zelf-obsessie. Het is meer zelf-gerichtheid. Het is meer onwetendheid en ontkenning van de wereld om u heen. In dit geval doet de poging tot genezing, de ziekte zoals die echt bestaat slechts voortduren.

De Nieuwe Boodschap van God gaat hier dieper op in. Het gaat dieper in op de Vier Pilaren van het leven die mensen moeten oprichten – de Pilaar van Relaties, de Pilaar van Gezondheid, de Pilaar van Werk en de Pilaar van Spirituele Ontwikkeling. Zoals de vier poten van een tafel, ondersteunen de Vier Pilaren uw leven. De Nieuwe Boodschap gaat dieper in op hoe deze Pilaren moeten worden opgebouwd, en op waarom zij allemaal moeten worden opgebouwd.

Gods Nieuwe Boodschap spreekt over de drie stadia van de menselijke ontwikkeling – afhankelijkheid, onafhankelijkheid en inter-afhankelijkheid, en over hoe relaties functioneren op ieder van deze stadia. Het gaat dieper in op hoe je lotsbeschikte relaties kunt ontwikkelen, relaties die deze grote spirituele aanwezigheid in hun hart hebben. Het gaat dieper in op waar deze relaties gevonden kunnen worden, en op hoe niet bedrogen te worden door andere attracties, die deze kwaliteiten lijken te hebben, maar die zij eigenlijk niet bezitten. Gods Nieuwe Boodschap gaat dieper in op wat werk betekent en wat bijdrage is. Het spreekt over moed en geloof. Het spreekt over macht, kracht en vergevingsgezindheid, op manieren waarop deze nog nooit besproken zijn in deze wereld.

Sommige mensen zullen denken, “Nou, deze dingen heb ik al eerder gehoord.” Maar ik zeg u, u hebt ze nog nooit eerder gehoord. Als u de tijd neemt om Gods Nieuwe Boodschap in haar geheel te lezen, zult u zien dat dit het geval is. Ja, u zult elementen van waarheid zien die altijd al in het menselijke bewustzijn zijn geweest, maar u zult ook dingen zien die u nog nooit heeft gezien. Het fundament voor de waarheid leeft al binnenin u. Er is een fundament van waarheid in al jullie religieuze tradities, maar zij kunnen u niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Zij kunnen u niet helpen de Interventie te neutraliseren. Hier bouwt God op wat God al gevestigd heeft. Hier wordt er niets vernietigd. Alles wordt gebouwd op een stevig fundament, een fundament dat zo stevig is als de mensheid toelaat.

Dit is waarom mensen uit verschillende religieuze tradities die deze sterk aanhangen, zich niet bedreigd hoeven te voelen door de Nieuwe Boodschap van God. Zij zouden het moeten verwelkomen, omdat het hun traditie en hun geloof zal versterken, en het zal beide de mogelijkheid geven om echt relevant te zijn binnen een Grotere Gemeenschap van leven.

De afzondering van de mensheid is ten einde. Jullie kunnen niet terug. Jullie moeten vooruit. Jullie versnelde sociale, economische en politieke ontwikkeling leiden allen richting deze grote drempel. Jullie kunnen niet terug gaan en leven zoals jullie grootouders, of zelfs jullie ouders, leefden, omdat de dingen heel snel aan het veranderen zijn. Jullie stormen halsoverkop de toekomst in, maar jullie zijn niet voorbereid. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

De culturen en de religies van de wereld moeten steeds meer leren om naast elkaar te leven, en hun gemeenschappelijke belangen te vinden. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God. Menselijke samenwerking is van levensbelang wil de mensheid de natuurlijke rijkdommen van de wereld behouden, en wil de mensheid enige echte onafhankelijkheid ontwikkelen in de toekomst. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Wat betekent jullie leven binnen de Grotere Gemeenschap? Wat zal de basis zijn van jullie toekomstige relaties met andere rassen in het Universum, zelfs met die gemeenschappen en werelden die heel positief en nuttig blijken te zijn? Wat zal de basis zijn van deze relaties? Jullie kunnen deze nieuwe arena niet intreden met een oud bevattingsvermogen, die gebaseerd is op een mens-gecentreerde concept van het leven. De mensheid is niet het centrum van het Universum. De mensheid is niet het middelpunt van Gods schepping. De mensheid is niet het hoogste niveau of de hoogste uitdrukking van intelligent leven in het Universum. Al deze veronderstellingen verliezen hun betekenis nu er een einde komt aan jullie afzondering in het Universum.

Jullie toekomstige relaties in de Grotere Gemeenschap moeten gebaseerd zijn op jullie bewustzijn van de grote aanwezigheid die binnenin jullie leeft, en op jullie vermogen om een nieuw gezichtspunt en een nieuwe wijsheid te verkrijgen over het leven in het Universum. Want anders zullen jullie net als primitieve inboorlingen zijn, die overgenomen zullen worden door machten van buitenaf.

Kan de mensheid dit bereiken in een korte periode van tijd? Het is mogelijk als genoeg mensen zich ter harte nemen wat hier gepresenteerd wordt. Het is mogelijk als genoeg mensen Gods Nieuwe Boodschap ontvangen, het bestuderen, erover leren en diens volledige toepassing in hun levens zien. Het is mogelijk als genoeg mensen voorstanders worden van de Nieuwe Boodschap van God.

De Schepper heeft hier vertrouwen in. De bondgenoten van de mensheid hebben hier vertrouwen in. Hebben jullie hier vertrouwen in? Zo niet, dan moeten jullie je vertrouwen terugwinnen. Want de Schepper en jullie bondgenoten zien iets dat jullie niet zien. Zij weten iets dat jullie niet weten maar dat jullie nodig moeten weten. Zelfs buiten het neutraliseren van Interventie, moet er een herstel komen van het bewustzijn en de spiritualiteit binnen de mensen. De spiritualiteit van de mensheid is diens grootste geschenk aan het leven in het Universum. Vele rassen in het Universum zijn hun spirituele bewustzijn en tradities volledig kwijtgeraakt. Hun spiritualiteit is volledig overschaduwd geraakt door technologie en door manipulatie van vreemde machten in de Grotere Gemeenschap.

De Spirituele Machten in de wereld en in het Universum moedigen de mensheid aan om deze weg niet te volgen. Laat niet toe dat technologie jullie religie wordt, anders zullen jullie zeker ten prooi vallen aan degenen wiens technologie groter is dan die van jullie. Als Kennis het fundament wordt van jullie spirituele verstandhouding, dan kan niemand in het Universum de macht over jullie nemen, want niemand anders’ Kennis is groter dan die van jullie. Het potentieel voor Kennis is gelijk onder alle intelligente rassen in het Universum, ongeacht hun technologie of hun sociale ontwikkeling. Hoe meer jullie je fundament op Kennis binnen jezelf bouwen, des te meer zullen jullie zien en begrijpen hoe relaties met andere rassen succesvol kunnen worden opgebouwd, en hoe ongewenste krachten kunnen worden gedwarsboomd of ontmoedigd wanneer het nodig wordt.

Het hart van Gods Nieuwe Boodschap is het onderwijs in de Weg van Kennis, de meest essentiële spirituele leer die er is – het fundament van alle religies van uw wereld, de grootste belofte voor de mensheid en nu de grootste noodzaak van de mensheid. Elke vordering die elk persoon kan maken in het leren van De Weg van Kennis, stelt de vrijheid van de mensheid en het menselijke welzijn in de toekomst, nog verder veilig. Zoals al gezegd is, de nadruk ligt hier niet op verlichting. De nadruk ligt hier op spiritueel geaard zijn in Kennis – nuchter, helder, opmerkzaam, klaar om te reageren en klaar om datgene te geven dat u weet dat u moet geven, waar dan ook dat uw geschenk bedoeld is om gegeven te worden. Dit is wat de mensheid in leven heeft gehouden, door al diens beproevingen heen. Dit is wat de mensheid een toekomst zal geven in de Grotere Gemeenschap, een toekomst die beter zal zijn dan het verleden.