De drempel van persoonlijke openbaring

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Personal Revelation

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 juli 2009
te Aleppo, Syrië

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is belangrijk om te begrijpen dat op elk moment in de wereld bepaalde mensen worden geroepen. Deze roeping komt zowel van binnenuit als van buitenaf. Het is een roeping die weergalmt in de wereld en in hun innerlijke Wezen. Maar het is een roeping die alleen zij kunnen voelen en misschien een ander die er is om hen te helpen of te ondersteunen in hun eigen persoonlijke Openbaring.

Mensen denken aan Openbaring in termen van de hele wereld of een natie van mensen, maar er moet echt een persoonlijke openbaring zijn, en deze openbaring is het resultaat van vele stappen en vele stadia. Het is niet iets dat je kunt sturen. Je kunt jezelf niet dwingen deze openbaring te hebben omdat het inhoudt dat je contact met de Spirituele Krachten om je heen hebt en met de Wil van de Schepper.

Daarom kun je deze openbaring niet laten gebeuren door zware geestelijke oefening of door intense persoonlijke bevestiging. Als je spirituele beoefening echter effectief is, zal dat het moment waarop deze openbaring zal komen bespoedigen en versnellen. Maar de dag en het uur gaat je nog steeds te boven. Het is niet iets dat je zelf in de hand hebt. Het is niet jouw persoonlijke schepping. Het maakt deel uit van de Schepping zelf.

Iedereen in de wereld is hierheen gestuurd voor een doel, om op unieke manier en hoedanigheid te dienen. Iedereen heeft de kans om een persoonlijke openbaring te ervaren, hoewel velen dit punt in hun ontwikkeling nooit zullen bereiken.

Maar op dit moment worden bepaalde mensen geroepen. Zij zijn de uitverkorenen. Zij zijn degenen die genoeg stappen in het leven hebben gezet om de nabijheid van een persoonlijke openbaring te bereiken – door hun eigen successen en mislukkingen, door hun eigen teleurstellingen en ontgoocheling, door hun eigen focus, die hen naar deze grote drempel in zichzelf kan brengen.

De uitverkorenen moeten antwoorden. Ze zijn nu ver genoeg gekomen, daar waar de Openbaring voor hen klinkt. Ze zullen het in zich voelen en de roeping zal van buitenaf komen. De tijd en de plaats is belangrijk. De interacties met individuen die hier waardevol zijn, zijn erg belangrijk. Het is alsof het uur en het moment gedurende zeer lange tijd is voorbereid. Onder zeer onbeduidende omstandigheden klinkt de roeping.

Zie je, als je deze roeping voelt, is dat omdat je tijd is gekomen. Het is de tijd voor jouw persoonlijke openbaring om te beginnen. Misschien voel je je er klaar voor. Misschien voel je dat je er niet klaar voor bent. Misschien verwelkomt jou dit. Misschien maakt het je bang. Misschien kun je het accepteren. Misschien kan je dat niet. Maar de tijd is gekomen voor jouw openbaring.

In je hart weet je dat dit waar is. Op een dieper niveau in jou – op het niveau van Kennis, de diepere Geest – is het allemaal bekend en is het voorzien. Je hebt een belangrijke drempel bereikt en nu moet je erdoorheen.

Je leeft in een drukke, chaotische wereld vol spanning en lawaai, omringd door mensen die verbeten en geërgerd, teleurgesteld en mismoedig zijn. Rijk of arm, je staat tegenover een wereld die de betekenis van deze openbaring niet herkent en die de diepere ervaring die je hebt niet zal bevestigen. Want er zijn slechts bepaalde individuen die dat voor je kunnen doen.

Als je dit punt van openbaring nog niet bereikt hebt, is het belangrijk om de Stappen naar Kennis te nemen, je geest voor te bereiden, je leven te vereenvoudigen en je relaties en je activiteiten, je afspraken en je verplichtingen opnieuw te evalueren.

Want de openbaring komt niet per ongeluk. En als het uur en het moment naderen en je bent er niet klaar voor, dan zal de activering niet plaatsvinden en zul je een enorme verwarring en teleurstelling voelen.
Je openbaring wordt gecoördineerd met gebeurtenissen in de wereld en met de ontwikkeling van anderen en met de behoeften van de menselijke familie. Dit gebeurt buiten het domein van jouw bevattingsvermogen. Je kunt het je zelfs niet voorstellen, het is zo verreikend. Daarom is de voorbereiding zo essentieel, zie je.

Want als je uur komt en je bent er niet klaar voor, dan zul je de belangrijkste tijd van je leven gemist hebben, de grootste kans van je leven, het grootste keerpunt van je leven. Het zal komen. Het zal bij je verblijven. En het zal voorbijgaan. En het komt misschien voor zeer lange tijd niet terug.
Wanneer alle voorwaarden voor jouw openbaring zijn gesteld, wanneer degenen die er zijn om jou te ondersteunen, geactiveerd zijn, is de mogelijkheid om jouw unieke bijdrage te leveren klaar en zichtbaar en kan worden onderscheiden. Na deze herkenningsperiode vervagen al deze dingen, worden ze onscherp en kun je ze niet terugkrijgen tot een later tijdstip waarop de voorwaarden opnieuw worden gegroepeerd en de roeping weer voor je kan klinken. Maar dit kan jaren en decennia duren en als je ouder bent in het leven, komt het misschien niet meer voor je terug.

Veel mensen hebben de een of twee drempels van hun ontwaken overschreden. Alles wat ze nu kunnen doen om de kracht van de Geest te bevestigen en hun grotere doel te bevestigen is bijdragen te leveren, te delen in hun hulpbronnen – hun rijkdom, hun tijd en hun energie – om de opkomst van Kennis in anderen te ondersteunen.

Mensen realiseren zich niet hoe kostbaar deze tijden zijn. Ze nemen aan dat de gelegenheid er altijd is, altijd op hen wacht, altijd voor hen beschikbaar is. Dus nemen ze de tijd. Ze zijn nonchalant. Hun spirituele oefening, als ze er al een hebben, is halfhartig en met tussenpozen.
Ze zien niet dat ze uitgekozen zijn en de tijd voor hun openbaring er aankomt. Want ze denken dat die altijd beschikbaar is. Ze realiseren zich niet dat ze zal komen. Ze voorbij zal gaan. En zich misschien nooit meer in dit leven aan zal dienen.

Mensen denken op deze manier omdat ze functioneren vanuit een positie van Afscheiding, waar ze denken dat alles om hen draait. Ze realiseren zich niet dat hun openbaring een samenwerking is met andere geesten, met grote gebeurtenissen en met Spirituele Kracht in het universum. Ze realiseren zich niet in welke mate ze zichzelf moeten voorbereiden en hoe de tijd en de plaats en de mensen waarmee ze zich verbonden hebben van cruciaal belang zijn.

Als je op de verkeerde plaats bent met de verkeerde mensen, kan de overgang van kracht niet plaatsvinden omdat de openbaring een overdracht van kracht is – van het goddelijke via het individu – in de vorm van een bijdrage aan de wereld waarvoor je ontworpen bent om die op een bepaalde tijd en plaats met bepaalde mensen te leveren.
Daarom is dit proces zo mysterieus, zie je. Je kunt het niet beramen. Je kunt geen koers uitzetten. Je kunt het moment of de tijd niet oproepen omdat je niet alle facetten kent die bij deze overdracht van kracht zijn betrokken.
Sommige mensen geloven dat de openbaring deel uitmaakt van een intense spirituele inspanning en dat alleen dat al voldoende zal zijn. Maar dit is niet het geval, zie je.

Je kunt proberen om je adequaat voor te bereiden, maar dat is slechts een deel van de vergelijking. De omstandigheden moeten juist zijn. De plaats moet juist zijn. Je positie in je leven moet juist zijn. Je moet er klaar voor zijn om je in grote mate te los te maken van je vroegere bestaan.
Je moet bereid zijn om je oude idee van jezelf, je zelfveroordeling, je zelfbeperkende ideeën en veel van je persoonlijke associaties op te geven, anders kun je niet voorwaarts gaan door de openbaring.

De openbaring is niet alleen een moment van ontwaken. Het is een volledige overdracht van kracht en autoriteit in jezelf van je geest – je geest aan de oppervlakte waarmee je denkt die geconditioneerd en beheerst wordt door de wereld – naar een diepere Geest in je die vrij is van deze beperkingen.

Maar het is niet alleen een intern proces. Het is het ombuigen van je leven, een hernieuwde focus op je capaciteiten, een achterlaten van vroegere ideeën en loyaliteiten en het binnengaan van een nieuwe arena en het volledig aangaan van een nieuwe levensfase.
Het is alsof je wedergeboren bent. Hoewel bepaalde sleutelfiguren met jou deze fase kunnen doormaken, zal je ervaring van hen veranderen. Nu word je geleid door een grotere macht en kracht – niet alleen je persoonlijke wil en angsten en ambities en je sociale conditionering en de meningen van anderen. Je wordt voornamelijk geleid, maar nochtans slechts met tussenpozen, door een grotere kracht in je, want de openbaring moet vanaf dit punt doorgaan.

Hier zijn je ideeën en je overtuigingen over spiritualiteit en God en het leven slechts ondergeschikt aan de betekenis van je spirituele oefening en jezelf hierop toeleggen. Het is wat je doet, niet wat je hier denkt, dat het belangrijkste is. Want wat je doet, vertegenwoordigt wat je echt denkt, waar je echt door gemotiveerd wordt en wat je probeert te vinden.

Momenteel worden bepaalde mensen uitgekozen. Het doet er niet toe dat niemand anders wordt uitgekozen. Het maakt uit of deze personen worden uitgekozen, of jij wordt uitgekozen. Wees niet bezorgd om je vriend, je partner, je kinderen of je ouders. Jij bent degene die moet reageren. Het is je relatie met God die wordt geactiveerd.

Hier moet jij de weg vrijmaken. Hier moet je een plaats in jezelf voorbereiden om de openbaring te laten plaatsvinden en te blijven plaatsvinden. Hier moet je je spirituele oefening centraal in je leven plaatsen. Hier moet je je relatie met Kennis, de diepere Geest die God in jou heeft geschapen, tot je primaire gids en steun maken, je primaire verantwoordelijkheid, je primaire omgang.

Je zult nog steeds relaties hebben met anderen, maar de nadruk binnenin je zal drastisch verschuiven. Deze verschuiving zal in verschillende stadia plaatsvinden zodra de openbaring is begonnen. Het gebeurt niet allemaal tegelijk. Veel mensen zullen aarzelen in het proces van openbaring. Ze zullen bang worden en terugvallen. Ze zullen proberen weg te lopen terwijl ze in werkelijkheid alleen voor zichzelf weglopen en de waarheid over hun leven. Ze lopen weg van God. En hoe kun je weglopen van God behalve door jezelf in te laten met obsessies en verslavingen? Er zijn mensen die verslaafd zijn aan stoffen, die in die fase terecht zijn gekomen omdat ze faalden in een stap in het proces van hun openbaring.
Zodra de openbaring begint, is er geen garantie dat het individu haar met succes zal voltooien en de vele stadia zal doorlopen. Het keren van een leven tot God is niet plotseling en onmiddellijk. Het gaat geleidelijk. Maar zodra het begint, moet het zichzelf voltooien, anders zal de persoon worden geteisterd door mislukking en verwarring. Daarom moet dit niet lichtvaardig worden opgenomen of lichtvaardig worden ondernomen.

Als je bent uitgekozen, ben je door God verkozen om dit proces van openbaring te doorlopen, wat een gevorderde vorm van voorbereiding is. Je moet door onzekerheid gaan, want je begrijpt niet wat er met je leven gebeurt. Je ideeën en overtuigingen kunnen er geen verklaring voor geven. Het is alsof je een lange tunnel of doorgang passeert, geboren wordt in een andere wereld, een ander bewustzijn, een diepere en meer diepgaande ervaring die je eerdere ervaringen overstijgt en overtreft. Je bent een proces begonnen dat moet worden voltooid, want falen zal hier een vorm van lijden produceren die door niets kan worden verlicht.

Dit is waar je toewijding echt en krachtig moet worden en niet in gevaar gebracht door enig persoon, plaats of ding. Het is alsof je een grote brug passeert – een hangbrug over een grote kloof – en je moet de gehele weg gaan. Ook al lijkt de brug gammel en onstabiel, zal hij je naar de overkant brengen als je doorgaat. Maar je kunt niet terugkijken. En je kunt niet naar beneden kijken. Je moet doorgaan. Dit is essentieel.

Falen kan hier in veel verschillende stadia gebeuren. Je kunt falen in de voorbereiding op je openbaring. Je kunt falen in het ondergaan van je openbaring. En je kunt falen in de vervulling van je openbaring, wat het verzuim is om de geschenken bij te dragen die van nature zullen ontstaan en die er altijd voor je zijn geweest. Het falen is altijd een terugtrekking in fantasie, in romantiek, in obsessie, een terugtrekken in een staat van Afscheiding, een terugtrekking in het verleden of je verbeelding van het verleden. De verkeerde persoon, de verkeerde verplichting, een obsessie – een van deze dingen kan je uit koers brengen terwijl je dit delicate en precieze proces van openbaring ondergaat.

Je vraagt je misschien af “Zit ik al in dit proces van Openbaring?” Dit is belangrijk wat je moet niet aannemen dat je daar bent.

Als je een punt hebt bereikt waarop je niet terug kunt gaan naar je vorige leven, je niet kunt teruggaan naar je vroegere relaties, je niet kunt teruggaan naar je vorige manier van leven en denken en associëren met anderen en deze herkenning is volledig en je voelt een kracht die je voortstuwt naar het onbekende, naar een nieuw territorium, dan is het waarschijnlijk dat je het proces van openbaring bent begonnen.

Het is alleen de kracht van Kennis binnenin je die je aanspoort verder te gaan die je zeker zult kennen omdat de drempels onzichtbaar zijn. Je passeert ze, en dan begint je ervaring op een fundamenteel niveau te veranderen. Er kunnen geweldige momenten van verlichting zijn, maar dit zijn op zich tekenen dat je een fase gepasseerd bent of bezig bent die fase te passeren. Veronderstel daarom niet dat “Ja, ik ben in dit proces van openbaring” omdat je dat waarschijnlijk niet bent. Je denkt alleen maar dat je dat bent omdat het idee je aanspreekt, of misschien bevestigt het de verandering die je hebt aangebracht in je uiterlijke omstandigheden.

Maar de openbaring is een diepgaande verschuiving van binnen – een verschuiving die zo wezenlijk is dat deze jouw relatie met iedereen en alles verandert. En ze gebeurt voorbij het domein en het bereik van het intellect.

Ze is mysterieus. Ze heeft een kracht die anders is dan wat dan ook ter wereld. Ze spreekt en echoot door de gangen van je Oude Geest. Ze is anders dan alle andere ervaringen die je in het leven kunt hebben.

Ze is niet bedwelmend. Ze is niet euforisch. Ze is diepgaand en geaard, echt en essentieel, alsof iets in je is ontwaakt – een kracht die je nauwelijks kent, een kracht die je nog niet hebt leren vertrouwen, een kracht die je niet kunt beheersen.

Ze is gewekt door God. Ze is ontwaakt omdat de omstandigheden van de wereld er nu om vragen. Ze is ontwaakt en je moet met haar ontwaken.

Wat nu doen staat is voorbereiden – de stappen naar Kennis nemen, je verbinding met de diepere geest ontwikkelen, je overtuigingen en aannames opschorten, naar het leven kijken en leren om de geest stil te houden, veroordeling van anderen en de wereld opgeven, veronderstellingen opgeven over dingen waarvan je weinig weet en je teleurstellingen in het verleden vergeven en in hen waarvan je het gevoel hebt dat ze je hebben bezeerd of beschadigd. Je doet dit omdat het je geest bevrijdt en je toestaat om in het moment aanwezig te zijn, volledig aanwezig.

Je beweegt richting openbaring, elk uur van elke dag. Dat is waar Kennis je mee naartoe neemt. Dat is waar je heen moet.

Natuurlijk heb je andere plannen gemaakt en leeft je een leven in overeenstemming met deze plannen en doelen, en onderga je de chaos van het dagelijks leven. Maar dit is waar Kennis je mee naartoe neemt, zie je.

Ongeacht wat je denkt over jezelf of hoe je je leven beschouwt, of waar je geografisch gezien thuis bent, of hoe je sociale positie of je financiële omstandigheden ook zijn, Kennis neemt je mee naar openbaring omdat het alleen openbaring is die de ware belofte van je leven mogelijk maakt en vervuld. Je plannen en programma’s zullen er nooit in slagen om te bereiken wat alleen God kan bereiken door jou en met jou.

In Afscheiding droom je en heb je nachtmerries. En je weet niet hoe je door de wereld van veranderende omstandigheden moet navigeren. Daarom neemt Kennis je mee naar de openbaring, waar je geest in staat is om de Aanwezigheid van de Schepper te ontvangen, en een overdracht van kracht in jou en door jou heen kan plaatsvinden. Daar voeg je jouw kleine beetje kracht toe aan de grote Kracht van de Schepper om dingen in de wereld te bereiken die je altijd al hier wilde bereiken in overleg met bepaalde individuen, met bepaalde mensen op bepaalde plaatsen.

Maar je moet de openbaring naderen. Ga er niet vanuit dat je er al bent, maar bereid je er actief op voor. Maak dit het middelpunt van je leven, en andere dingen zullen voor je op zijn plaats beginnen te vallen. Je zult een bron van kracht vinden in Kennis die je nergens anders kon vinden.

Dit is je oude overeenkomst met Degenen die je naar de wereld hebben gezonden. Dit is een vervulling van je missie in de wereld. Dit is de voorbereiding op die missie, naast alle andere voorbereidingen die je hebt gemaakt. Verwaarloos dit en je verbeurt jouw vervulling in dit leven en jouw verplichting en overeenkomst met Degenen die jou hierheen hebben gezonden.

Je weet dit nog niet met zekerheid. Maar de Openbaring zal je laten zien hoe waar het echt is door al het andere tijdelijk weg te halen, zodat je in de schittering van de verlichting je ware aard en doel om in de wereld te zijn kunt zien.

Dit zal je in verlichting worden getoond, maar je moet nog steeds het proces van openbaring ondergaan. Je zult veranderd terugkeren naar de wereld, maar niet getransformeerd. Je zult nog steeds je oude zelf zijn, maar met een nieuw zelf dat begint te verschijnen. Het is deze verschijning die moet worden ondersteund, of je zult terugvallen in de duisternis van je verbeelding, in je donkere geschiedenis, in verwarring en vergetelheid.

Er is geen zekerheid in de wereld behalve de zekerheid die God in jou heeft geplaatst. Al het andere is onderhevig aan afbraak en verval, om in te storten en te conflicteren. Niets anders is solide en betrouwbaar.

Wanneer je dit ziet en dit in het proces van openbaring herkent, zal het je laten zien dat je leven is gered, dat een reddingsboei naar je is gestuurd en nu moet je je eraan vastklampen en die volgen en je leven ervoor aanpassen. Je vindt de moed en de kracht om dit te doen omdat Kennis in jou is. En je krijgt vertrouwen en kracht en compassie voor anderen omdat je ziet wat een geweldig proces dit is.

Moge de kracht van openbaring je aantrekken, en moge je de wijsheid en de visie hebben om je er met echte vastberadenheid op voor te bereiden. Moge je de wijsheid hebben om te erkennen dat alle andere dingen aan deze openbaring moeten voldoen of van jouw leven moeten weg vallen. Moge deze kracht en aanwezigheid in jou tevoorschijn komen. En moge je herkennen wanneer de verkiezing heeft plaatsgevonden en dat je hier met heel je hart en ziel op mag reageren.