De betekenis van Kerstmis


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
23 december 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Kerstmis vertegenwoordigt de opkomst van Kennis in het individu. Dit wordt geïllustreerd in het leven van Jezus, bij wie, zelfs buiten zijn eigen begrip, een Grotere Kracht binnenin hem bovenkwam en zijn leven overnam – hem met de Ongezienen verenigende, die hem leidden en wat leidde tot de expressie van zijn grote en betekenisvolle mysterie.

Zijn demonstratie dan, hoewel erg verkeerd begrepen en onrechtmatig toegepast, resteert tegenwoordig als een symbool van de opkomst van Kennis binnenin het individu. Hoewel Jezus geïdealiseerd werd, hoewel zijn leven uniek gemaakt werd en ongeëvenaard door enig ander leven, hoewel hij op een voetstuk geplaatst werd boven en buiten elk ander persoon, vertegenwoordigt zijn leven in waarheid het bovenkomen van Kennis binnenin het individu.

Dit bovenkomen is mogelijk bij jou. Het vertegenwoordigt jouw grotere bestemming en jouw hoger doel in het leven. Dit wil niet zeggen dat jouw demonstratie gelijkwaardig zal zijn aan die van Jezus, want hij was een buitengewoon individu, en zijn demonstratie was uniek. Maar jouw demonstratie zal ook uniek zijn, hoewel met zekerheid niet zo zichtbaar als die van hem. En terwijl hij deel uitmaakte van een Grotere Orde, zal de expressie van Kennis binnenin jou je eveneens met een Grotere Orde verenigen.

Je moet dus niet jouw leven vergelijken met dat van hem, maar in plaats daarvan leren over de betekenis van Kennis, de grotere spirituele kracht binnenin jou en hoe zij zich verhoudt tot het leven om je heen en tot de grotere Spirituele Krachten die in de wereld aan het werk zijn – die in zijn tijd in de wereld aan het werk waren en die vandaag in de wereld aan het werk zijn.

Jezus bevindt zich nu onder de Ongezienen, die hem leidden, adviseerden en bemoedigden tijdens zijn tijd als een persoon op aarde. Nu maakt hij deel uit van hun grotere associatie. Nu is het jouw tijd op aarde. Jouw demonstratie zal verschillen van die van hem, omdat jij in een ander tijdperk leeft, in een andere soort wereld. Hoewel veel van de menselijke problemen die toen zichtbaar waren nog steeds zichtbaar zijn, wordt de mensheid nu geconfronteerd met de realiteit van de Grotere Gemeenschap en de noodzaak en de moeilijkheid om een wereldgemeenschap te worden.

Jezus hoefde zich in zijn tijd niet toe te leggen op deze problemen en daardoor was zijn dienst anders, tegemoetkomend aan de noden en de evolutionaire ontwikkeling van zijn tijd. Maar nu moet jij tegemoet komen aan de noden en evolutionaire ontwikkeling van jouw tijd.

Je kunt dit niet doen gebaseerd op de kracht van je ideeën. Je kunt dit niet doen door een vastbesloten persoon te zijn. Je kunt dit niet doen door tegen de samenleving te rebelleren of door haar instituten aan te vallen. Je kunt dit alleen maar met Kennis doen en je kunt dit alleen doen met de kracht van de Ongezienen, die je komen assisteren als Kennis in jou naar boven begint te komen.

Alleen Kennis heeft de kracht om andere geesten in beweging te brengen. Alleen Kennis heeft de potentie om een blijvende impact te creëren. Alleen Kennis kan het goede en goede intenties voeden. Alleen Kennis kan angst en vijandigheid tegengaan. Alleen Kennis kan de wereld zegenen.

Jouw belofte dan, is om een man of vrouw van Kennis te worden – een voertuig voor Kennis; een persoon waardoor Kennis kan spreken, handelen en bewegen; een brenger van Gratie, maar ook een persoon van handelen die verandering teweeg kan brengen, maar met een grotere geest; die de waarheid spreken kan, maar met een grotere autoriteit; die vergissing bloot kan leggen, maar met een groter mededogen. Alleen Kennis binnenin jou kan dit doen omdat het de bron is van deze geweldige expressies.

Dit is nu jouw Kerstmis. Niet simpelweg een herdenkingsvakantie. Het is niet simpelweg een herinnering aan Jezus. Het is niet simpelweg een herinnering met familie en vrienden. Het is niet simpelweg een tijd om geschenken te geven en om enkele dagen van het jaar te geven. Hoewel het al deze dingen kan omvatten, is de betekenis van Kerstmis groter. Laat haar groter zijn voor jou. Laat het dan een tijd zijn waarin jij je herinnert dat je een groter doel hebt in de wereld en dat je in de wereld gezonden bent om dit doel terug te winnen – om het te accepteren, om het te ervaren en het te volgen zodat het bijgedragen kan worden.

Laat dit een tijd zijn dat jij je herinnert dat je leven groter is dan simpelweg een persoon in de wereld te zijn, die basisbehoeften heeft. Het is dit groter deel van jou – deze grotere roeping en dit groter doel – dat betekenis geeft aan alle mindere aspecten van jezelf en hen harmonieus verenigt en hun rollen vervult. Zonder dit groter doel zou je gefragmenteerd zijn en zouden de aspecten van jouw persoonlijkheid en geest geen basis voor integratie of eenheid vinden. Zonder dit groter doel zal je worstelen met overleven en met vervulling, maar zonder bevrediging – gewaar worden, voelen en weten dat als de tijd verstrijkt, je groter doel en je grotere roeping onvervuld en onbeantwoord blijven.

Dit is Kerstmis voor jou. Het gebeurt niet slechts eenmaal per jaar, maar het is een geheugensteuntje dat je, buiten al je persoonlijke behoeften en directe moeilijkheden, een grotere missie hebt. En zoals in het leven van Jezus moet je die vinden. Je moet het voelen en het toestaan om omhoog te komen. Je moet erkennen dat je dit alleen niet kunt vervullen, want het is niet voor jou alleen. Je zult rondzwerven in de woestijn, je zult de verleidingen van de wereld ervaren en je zult het conflict voelen tussen dit grotere opkomende deel van jezelf en jouw persoonlijke wensen, voorkeuren en angsten. Want, zoals Jezus moet je toestaan dat deze grotere kracht en groter doel je leven overschaduwt, je leven omvat en je leven opnieuw organiseert en richting geeft. Dit is Kerstmis.

Christus is geen individu, maar een vertegenwoordiger van een Grotere Spiritualiteit. Denken dat Christus een individu is, denken dat Christus simpel iemand is die gezalfd is en onderscheiden is in contrast tot de rest, is het missen van de ware betekenis en het werkelijke doel van de contributie van Kennis en de expressie van het Goddelijke in de wereld.

Jezus had een uniek leven. Jou wordt niet gevraagd om dit leven te dupliceren. Maar je wordt geroepen om hetzelfde proces van openbaring en verwezenlijking te ondergaan, van handelen en contributie, dat hij ondernam in zijn eigen tijd, op zijn manier. En jouw demonstratie zal niet zo zichtbaar zijn, want in nagenoeg alle gevallen moeten de wijzen verborgen blijven en hun contributie moet zonder fanfare en zonder veel aandacht te trekken, gegeven worden. Jezus’ leven is opgeblazen en vergoddelijkt, maar nog steeds niet begrepen.

Mensen willen goed doen en goed zijn. Ze geloven dat ze zich over kunnen geven aan God, een God ergens daarbuiten, boven en voorbij hen, dan zullen ze hun weg vinden en ze zullen verlichting voelen van de kwelling van hun eigen geest en van de eisen van de samenleving om hen heen. Maar echt, het is niet op je knieën vallen voor een vreemde macht, maar het accepteren van het geschenk van de Schepper binnenin jou en hetzelfde geschenk binnenin anderen. Het is dit geschenk verenigen met je eigen geest en dit geschenk verenigen met de geesten van anderen wat de demonstratie van het Goddelijke produceert.

De weg naar God is de weg naar hereniging met het leven en relatie met anderen en met jezelf. Het is geen ontsnapping. Het is geen fantasie. Het is niet de ultieme vorm van genotzucht. Het is de hereniging met het leven. Je kunt je niet meteen volledig herenigen. Je moet je stap voor stap herenigen met het leven, aspect voor aspect, persoon voor persoon. Kennis is de basis van je vermogen om relaties met alles en iedereen aan te gaan. Zonder Kennis zijn mensen slechts in relatie om voordeel te behalen. Ze gebruiken anderen en ze gebruiken het leven om voordeel te behalen of om bescherming te bieden. Ze drijven handel met hun genegenheid. Ze onderhandelen met hun gevoelens. Dit is een vorm van handeldrijven in plaats van een vorm van vereniging. Prijzen worden betaald. Diensten worden verleend. Kan dit de echte betekenis van relatie zijn?

De mis van Christus is een viering van Goddelijke relatie. Christus is de persoon die met het Goddelijke verenigd is. Christus is het individu dat verenigd is met de Ongezienen, die de Engelenmachten van het Goddelijke zijn. Dit is de betekenis van de viering van Christus – Kerstmis. Het is geen verheerlijking van een individu. Het is de erkenning van ware relatie – de relatie van de persoon met Kennis binnenin zichzelf, hun relatie en intrinsieke band met de Ongezienen, hun plicht t.o.v. de mensheid en hun affiniteit met het leven. Dit is de viering van Relatie. Dit is de betekenis van Christendom. Dit is de mis van Christus.

Jouw weg is dan de weg terug naar relatie – geen romance, maar relatie. Je hebt een ware relatie met de Ongezienen. Je hebt een fundamentele relatie met Kennis en een verantwoording naar Kennis. Je hebt een ware relatie met jouw Spirituele Familie, die jou in de wereld gezonden heeft om een bijdrager te worden. Je hebt een ware relatie met de natuurlijke wereld, die de levensarena is waarin je bent gekomen om te participeren en een bijdrage te leveren. Je hebt een ware relatie met je geest, die het voertuig is voor jouw contributie en communicatie. Je hebt een ware relatie met je fysieke lichaam, dat het voertuig voor je geest is en om voor jouw participatie in de wereld mogelijk te maken en mensen te bereiken terwijl je hier bent.

Met Kennis, worden deze relaties onthult en binnen jouw bewustzijn nieuw leven ingeblazen. Met Kennis worden ze harmonie binnen jezelf en met jezelf en de wereld. Kennis is dan de fundamentele basis. Het is de essentie van je leven en wezen. Het is het geschenk van de Schepper aan jou. Het bevat jouw bijdrage aan de wereld en jouw herkenning van die sleutelfiguren die je nodig zult hebben om je contributie te vinden en haar te geven.

Net als Jezus moet jij deze kracht vinden en haar toestaan boven te komen. Zij is groter dan jij. Zij was groter dan Jezus. Zij zal jou binnenhalen zoals zij hem binnenhaalde. Zij zal je geest openen voor de Ongezienen zoals zij zijn geest opende voor de Ongezienen. Zij zal jou leiden om een bijdrage aan de wereld te leveren, niet om slechts haar directe noden te dienen en op te lossen, maar ook om haar op de toekomst voor te bereiden, net als ze voor Jezus in zijn tijd gedaan heeft.

Als je niet tevreden bent met het vermaak van de wereld en de afleiding van de wereld; als je geen vrede hebt met eindeloze romances met mensen en bezittingen; als je naar de wereld kijkt en haar noden voelt en haar roep hoort, dan begin je te reageren op Kennis binnenin jezelf en binnen de wereld. Je begint te voelen voorbij de bedwelmingen van het leven. Je stelt je geest open om het leven te ervaren in haar pracht en in haar wanhopige behoefte. Je stelt jezelf open voor Kerstmis, dat geen eenmalig gebeuren is maar eerder een feest van het leven en een groter proces van het leven, dat jou in de richting van Kennis en contributie beweegt.

Denk er deze Kerstmis aan dat je een grotere verantwoording hebt, een verantwoording die jouw plichten en verplichtingen naar anderen overstijgen en die zelfs jouw verwerven van basisbehoeften voor het leven overstijgt en het verwerven van de vele dingen in het leven die niet noodzakelijk zijn. Want je bent hier voor een doel naartoe gezonden – om een kleine maar vitale rol te spelen in een groter onderricht en het verheffen van de mensheid. Je bent hier naartoe gezonden om aan de wereld te geven en in de wereld te zijn. De wereld heeft jou nodig en terwijl je in staat bent je relatie met de wereld terug te winnen, zal je ervaren waar ze om vraagt en hoe je dat kunt beantwoorden.

Dan zal je jouw antwoord vinden en zal je jouw geschenk vinden. En met jouw geschenk zal je iedereen vinden die deel uitmaakt van jouw geschenk – degenen die jou in staat zullen stellen om te geven en ook degenen die jouw geschenk in ontvangst zullen nemen. En telkens als je geeft, zal het Kerstmis zijn. En telkens als je aangespoord wordt om een ander te helpen, of buiten je persoonlijke interesse of zelfs begrijpen om, actie te ondernemen, zal het Kerstmis zijn.

Kerstmis is een viering van elk moment dat de persoon door Kennis aangespoord wordt en Kennis bijdraagt. Hoewel het als een gebeurtenis op jullie kalender gevierd wordt, als een unieke tijd in het jaar, is het bedoeld als een ervaring voor jou om te hebben in het leven en voor jou om met anderen te delen.

Dan zal je Jezus leren kennen, niet omdat je met hem sympathiseert, maar omdat je het proces ondergaat dat hij heeft ondergaan en begin je de realiteit te ervaren die hij vertegenwoordigde. Dan zal hij niet langer een historisch figuur zijn. Dan zal hij voor jou niet langer een idool zijn, iemand om te vereren. Dan zal hij niet langer buiten jouw bereik vallen. In plaats daarvan zal hij jouw vriend worden, jouw partner, jouw oudere broer. Zijn demonstratie, zijn leven, zijn lijden en zijn prestatie zullen allemaal een grotere betekenis voor je hebben, omdat je ze zelf zult beginnen te ervaren. Je zult weten dat hij niet verafgood moet worden, maar omarmd.

Je zult zien dat de religies die in zijn naam in het leven geroepen zijn, de Gratie moeten ontvangen die zijn leven heeft verlicht en die zijn activiteit heeft getransformeerd. Je zult dicht bij hem zijn en hij zal dicht bij jou zijn, want hij is met iedereen die de opkomst van Kennis in zichzelf ervaart. Hij is met iedereen die de terugwinning van hun ware spiritualiteit ondergaan. Hij is met iedereen die een grotere roeping en doel in het leven beantwoord.

Denk niet dat je dit alleen zult ondernemen. Hoewel je in het begin misschien jouw activiteiten met mensen dient te veranderen zodat je vrij bent om een andere koers en een andere weg te volgen, zal jouw andere koers en jouw andere weg jou naar een nieuw soort relatie met anderen brengen, jouw relaties heiligen en ze een grotere betekenis en waarde meegeven, buiten de verdeeldheid van jouw verschillende persoonlijke behoeften en interesses. Gratie zal met je zijn, omdat Gratie in jou zal zijn en Gratie zal met jouw relaties zijn omdat Gratie de basis zal zijn voor het aangaan en voor hun activiteit. Elk moment dat je dit ervaart, ongeacht hoe zeldzaam deze momenten mogen zijn, elk moment zal een ervaring van Kerstmis zijn.

Daarom, in deze tijd van het jaar, als Wij ons het leven herinneren van Jezus Cade Renar, zoals hij bekend staat in de Grotere Gemeenschap en zoals hij genoemd wordt onder de Ongezienen, sta dan toe dat zijn leven en deze tijd van het jaar jou eraan herinnert dat ook jij een reis naar Kennis maakt. Dat jij ook een groter doel en een grotere verantwoording hebt om te vinden en te accepteren en te ontvangen.

Laat deze tijd van het jaar je eraan herinneren dat de Ongezienen met je zijn en dat ze een beroep op je doen om te reageren. En naarmate je reageert zullen ze dichter en dichter bij je komen, want je zult ze meer en meer nodig hebben. En je zult ze nu kunnen begrijpen met een nieuwe geest en een nieuwe ervaring.

Laat deze tijd van het jaar dan zowel een herinnering als een viering zijn. Laat het jou op de toekomst richten en niet slechts op het verleden. Want je bent gekomen om aan de wereld te geven – te helpen om tegemoet te komen aan haar huidige behoeften en haar voor te bereiden op haar toekomst, zodat de mensheid de mogelijkheid heeft zich voor te bereiden op haar ontmoeting met de Grotere Gemeenschap en alle afwijkende rassen in de Grotere Gemeenschap en eveneens dat de mensheid een grote gemeenschap moge worden, om haar basis te vinden, zichzelf te verenigen zodat het de wereld in stand kan houden en in staat is in een groter netwerk van beschavingen in de Grotere Gemeenschap te participeren.

Op welk niveau jouw bijdrage ook gegeven wordt, welk klein deel je ook moge spelen in deze grotere evolutionaire verandering en opkomst, laat deze Kerstmis je eraan herinneren dat er een roeping voor jou is en dat jij probeert te reageren, want dit is het enige middel tot vervulling en voldoening in het leven. Dit is de enige basis voor ware en blijvende relaties.

Ook jij bent gekomen om de wereld te dienen. Ook jij bent gekomen om haar voor te bereiden op de toekomst. Ook jij bent gekomen om Kennis in leven te houden in de wereld en de mensheid verder te helpen. Ook jij kunt participeren in de Mis van Christus, de viering van Goddelijke relatie in de wereld en de verwerkelijking van een grotere zin en activiteit in de wereld.

Hier zal geen eigen lof bestaan, want Kennis zal je leven vereenvoudigen en harmoniseren en al die tendensen tegengaan die je op een dwaalspoor kunnen brengen. Zij zal de misverstanden en onjuiste toepassingen ongedaan maken die jou en anderen zouden kunnen schaden. Hier zal je weten dat, ongeacht hoe groot je reis ook moge zijn, jij maar een klein deel bent van een grotere associatie, en jouw relaties zullen je basis zijn – jouw relaties met anderen en jouw relatie met de Ongezienen, waarop je zult vertrouwen.

Je zult beseffen dat grootsheid met jou en in jou is, maar dat je het niet alleen voor jezelf kunt claimen. Het zal eerder een kracht en een aanwezigheid binnenin jou zijn, die jouw leven zal harmoniseren en de realiteit zal onthullen van jouw doel en van de grotere associatie die jou in de wereld gebracht heeft. Het zal door je heen stromen en het zal anderen kracht geven en het zal anderen uitdagen, zelfs buiten jouw woorden en jouw acties, want Kennis is met jou.

Dit zal je dan tot de viering van Kerstmis leiden, tot de ervaring van Kennis, tot de ervaring van zuivere relatie, tot het ervaren van zin, betekenis en richting in het leven in overeenstemming tot het leven in haar Eeuwige dimensies.

En jij zal aan Jezus denken. En je zult dankbaar zijn dat hij slaagde. Als je twijfelt, als je onzeker bent en als de weg onverklaarbaar en onleesbaar wordt, zal je aan hem denken omdat hij bleef reizen en hij zijn bestemming ontmoet en gevonden heeft. En je zult hem bedanken, want hij heeft een nalatenschap voor jou achtergelaten door zijn demonstratie en door zijn offer en inspanning. Hij heeft Kennis levend gehouden in de wereld, zoals veel anderen dat hebben gedaan, want hij was niet alleen en zijn contributie is levend gehouden in de hoofden en harten van velen. Kom dan naar Kerstmis. Ontvang de Viering van Christus. Zij bevindt zich voorbij alle religieuze tradities. Zij is tijdloos. Zij vind plaats door de hele Grotere Gemeenschap van werelden. Zij maakt geen deel uit van enige groep of natie, enige religieuze traditie, enige kerk of enige organisatie.

Het is de activiteit van God in de wereld om Kennis in individuen te activeren, om ze te herenigen met hun Spirituele Familie, die zich zowel in de wereld als voorbij de wereld bevinden en om de opkomst van Kennis te ondersteunen en alle geschenken die Kennis hier aan de wereld van de mensheid te geven heeft in deze tijd.

Dit is jouw Kerstmis. Jezus is met jou. De Ongezienen kijken toe. Je kunt hen voelen en je kunt hen horen. Hoewel ze niet te dichtbij zullen komen teneinde je niet te domineren of een te grote invloed op je uit te oefenen, zullen ze bij je verblijven. Denk aan ze. Ze zijn jou niet vergeten. Denk aan Jezus. Hij zal met jou resoneren, als jij met hem resoneert.

Dan zal het geschenk van Kerstmis worden gegeven. Dan zal de viering beginnen. Dan zal je je tijdloos voelen, maar binnen de tijd zelf. Dan zal je grote zin binnen een wereld voelen die geen zin lijkt te hebben. Dan zal je je verbonden voelen onder het menselijke ras, dat niet verbonden is. Dan zal je je verkwikt voelen onder hen die ontmoedigd en terneergeslagen zijn. Dan zal geven door jou gebeuren, op een natuurlijke manier, buiten jouw controle, maar met jouw volledige participatie.

Laten we afsluiten met deze zegening:

“ De aanwezigheid van Kennis door de hele Grotere Gemeenschap

verkwikt en verenigd alle leven en geeft zin en betekenis

voorbij de scheiding door onwetendheid,

haat en minachting.

Laat mij dan de ontvanger van Kennis zijn.

Laat mij dan Kennis tot uiting brengen.

Laat mij dan leren om een expressie van Kennis te zijn.

Laat mijn geest verlicht zijn. Laat mijn lichaam verkwikt zijn.

Laat mijn relaties evenwichtig en harmonieus zijn.

En laat de weg voor mij open,

want ik ben klaar om te beginnen.”

Nasi Novare Coram