A Menny Titkai

1

 MI A VILÁGOTOK FELSZÍNE FELETT VAGYUNK, környezetetek mégis olyan átlátszó elöttünk, mintha egy halakkal teli sekély tavacska lenne. Ez annál is inkább így van, mivel korábban mi magunk is oly sokszor ebben a tavacskában éltünk. Mennyivel többet tudunk! Hacsak a halak ismerhetnék a felettük álló megfigyelőik gondolatait, mindenről tudhatnának — a fákról, az égről, a virágokról, a tavacskát tápláló víz forrásáról és a tavacskából lecsapolt víz sorsáról. Így van ez a ti esetetekben is. Ti is megismerhetnétek mi van a világotokon túl, mivel a halakhoz hasonlóan egy egész világegyetemen belül, nem csak egy tavacskán belül, éltek. Noha a hal egész életét egy ilyen kis helyen tölti el, mégis az egész világegyetemen belül úszkál, a felette és alatta levő ég és csillagok közt. Nem így van ez ugyebár a ti esetetekben is?

 

2

 AZÉRT NYÍLVÁNÍTJUK KI MAGUNKAT NEKTEK, hogy tudjatok jelenlétünkről, s egyben egy Mester Terv létezéséről is. Ezt a Tervet fel kell ismernetek, mert mindaddig amίg ennek nem tesztek eleget, életetek céltalan és bizonytalan lesz, s csak hibáitokból fogtok tanulni.

 

3

AZT KÍVÁNJUK NEKTEK HOGY FOGADJÁTOK TÁRT KAROKKAL AZ ÖRÖMET, mely rátok vár. Nagyon kevesen vannak a világban, akik képesek befogadni ezt az örömet, amit mi érzünk. Minket nem tart foglyul, ami nem sikerülhet. Nem vagyunk reménytelenek. Nem vagyunk egyedül.

 

4

KÖVETNI ANNYI MINT EGYESÜLNI. Egyesülni annyi mint újra-egyesülni.

 

5

AZT KÍVÁNJUK NEKTEK HOGY FOGADJÁTOK TÁRT KAROKKAL AZ ÖRÖMET, mely rátok vár.  Nagyon kevesen vannak a világban, akik képesek befogadni ezt az örömet, amit mi érzünk.  Minket nem tart foglyul, ami nem sikerülhet.  Nem vagyunk reménytelenek.  Nem vagyunk egyedül.

 

6

ISTEN JELENLÉTÉNEK HIÁNYA mindenféle kérdésre ad okot. Isten jelenlétében, minden kérdés megszűnik.

 

7

EBBEN A VILÁGBAN NAGY HANGSÚLYT HELYEZNEK a szabad választásra, de az emelkedett elme a választás elől inkább kitér, mintsem igényt tartson rá.

 

8

A HITNÉTETEKNEK IDEIGLENES SZOLGÁLATUK VAN, mivelhogy keretet adnak egy olyan tapasztalat újfenti átélésére, amit már korábban tapasztaltál.

 

9

AZT KÉPZELITEK TALÁN HOGY A TERV egy csomó álmodozóra fog hagyatkozni? Képtelen, impotens és bátortalan személyekre? Hadd nyugtassunk meg benneteket, hogy ez nem ίgy van. Erőseknek kell lennetek — gyengédeknek, érzékenyeknek és erőseknek.

 

10

ISTEN A TANÍTÓKON KERSZTÜL VÁLASZOL. Ők Isten válasza. Isten Akaratát egy olyan tapasztalattá képesek áformálni, amit el tudsz fogadni, felismerni és értékelni. E kapcsolatok útján lesz Isten Akarata mindig is szem elött.

 

11

 A RÉGI VILÁG LEÁLDOZÓBAN VAN. A vége nehézkes és turbulens lesz. De ennek ellenére e változás eljöveletére és egy új rend kezdetére készültök. Az egyéni életetekben tapasztalt zűrzavarodás annak a jele, hogy világváltozásra készültők.

 

12

AMIKOR AZ ELME A SZELLEMMEL EGYESÜL, akkor tölti be igazi szerepét. Felismeri funkcióját és képes annak tökéletesen eleget tenni.

 

13

VALÓBAN NAGY SZÜKSÉGED VAN ARRA, HOGY BEFOGADÓKÉPES LÉGY. Ismerk el jelenlegi korlátozottságaidat.   Ezek ugyan időlegesek, de ezekkel kell dolgoznod, amennyiben előre akarsz jutni. A rejtett képesség még nem megoldás. Nem vagy még mester. Mesterek nem élnek ma a világban, hiszen a mesteri szint e világon túl található.

 

14

HA KÉPES VAGY TANÚJA LENNI FÉLELMEDNEK, az el fog tünni. Ha megfigyeled azt, ami igaz, növekedni fog. Tapasztalatként fogja ez megmutatni neked a különbséget, és nem lesz többé kételyed.

 

15

AMI A HALLGATÁST ILLETI, sokan köztetek készek hallgatni, de túl hamar feladják. A Tanítóknak nincs szükségük felkészülésre, nektek viszont meg kell találnotok a módját a hallásra, és ezt a befogadóképességet ki kell fejlesztenetek. Ez vissafogja az elmét, s kapcsolatra kényszerίti.

 

16

 SOK CSODÁLATOS KÉSEDELEM van utad során, de ezek nem a késedelemük miatt csodálatosak.

 

17

AHHOZ HOGY SZENT EGYSÉGRE LÉPHESS Tanítóiddal, részt kell venned Tanítóid nagyságában, megszabadulván nyomasztó gondolataidtól és kételyeidtől, melyek keretén belül próbáltad dolgaidat szervezni és irányítani, valamint száműzött életed alapját megvetni.

 

18

NEM JUTHATSZ ISTENHEZ KÖZVETLENÜL anélkül hogy ne csatlakoznál szent kapcsolatokhoz. Így bár a kapcsolatok iránti érdeklődésed igazi ösztönzést kap, változatlanul félreértelmezett és félreirányított lesz. Érzed az indίttatást, de nem tudod honnan jön.

19

A TEST, MELY ELVÁLASZTÓ- ESZKÖZKÉNT LETT MEGALKOTVA, hogy elkendőzzön és elrejtsen téged, megszentesül mihelyt szent cél szolgálatába áll.

 

20

KÉSLELTETHETED, DE NEM VÁLTOZTATHATOD MEG az utat, amit választanod kell. Panaszkodhatsz a világ állapota miatt ahogyan azt látod, de vajon ez nem annak-e a tünete, hogy mindazok a dolgok, melyekkel boldogságodat helyettesíted, végre kudarcot vallanak, s vajon nem éppen saját magad tudatlanságából idézted azokat elő? Szeparáltságod állapota kezd kudarcot vallani, s képtelen vagy menekülni ezelöl a felismerés elöl. Nyomorúságai mindennap figyelmedbe vannak ajánlva.

 

21

RETREANA CARVEDAN CELTON IY. Fogadd be Isten Szίvét Szellemi Családodon kereszül, amely körülvéve téged csatlakozik hozzád.

 

22

SOK SAJNÁLKOZÁSOD A TÖVISKORONA, amit viselsz. Vedd le.

 

23

 KÉSZÍTS UTAT. Légy bátor. Választási lehetőségek nélkül nyίlik meg az út elötted.

 

24

A VILÁG ARRA FOG ÖSZTÖKÉLNI, hogy keresd az igazságot mert semmit nem kίnál fel neked.

 

25

VALÓBAN IGAZ, hogy minket bίztak rád, saját választásunk és a te választásod miatt. De te megfeledkeztél erről, mi viszont nem.

 

26

MEGTANULOD MEGOSZTANI TESTEDET, felismerve a benne rejlő kapcsolatokat. Nem lesz börtönöd többé, amiben életedet és halálodat képzeled el, hanem templom, ahová szeretteid társulni jönnek hozzád békében és frigyben.

 

27

VALÓBAN IGAZ HOGY TANÍTÓID HÁLÓZATA hatalmas kikerjedésű. Nagysága minden elképzelésedet felülmúlja. Az egész világegyetemet áthatja, és az összes teremtett galaxist. A Szellemi Családokat ugyanis nem korlátozza a tér és idő. Hatáskörük minden dimenzión túlra kiterjed, egészen az Isten Szívébe nyúlik. Ezek a Nagy Sugarak, mert a legfelsőbb szinten, tiszta fénnyé, tiszta kifejezéssé válnak. Akkor fogod csak észrevenni hogy itt nemcsak valamiféle kommunikációt tapasztalsz. Rá fogsz jönni, hogy te magad vagy a kommunikáció. Életed kommunikáció. Lényed kommunikáció. Ezenkίvül más nincs.

 

28

NEM VEHETJÜK EL TŐLED SZENVEDÉSED MEGSZOKOTTSÁGÁT, de rávilágíthatunk arra mennyire nincs többé értékük számodra, s nem musáj rájuk támaszkodnod a téged ért változások vagy újabb tapasztalatok és információk miatt. Még mindig te vagy tapasztalatod ura, csakhogy nem tudod magadat irányίtani.

 

29

MEGNYUGTATUNK, HOGY CSALÁDOD MEGKERESÉSE MIATT JÖTTÉL. Hogy el tudod-e fogadni ezt a gondolatot korábbi hitnézeteid keretén belül, azt rád bízzuk, de ezt már a kezdetben el kell rendezned magadban, mi viszont megnyugtatunk, hogy Családod megkeresése miatt jöttél.

 

30

FEJLŐDÉSED BIZONYOS FOKÁNAK ELÉRTÉVEL reagálni fogsz Szellemi Családod tagjaira, mivel ők olyan rokoni viszonyban vannak veled, amit képtelenség leírni. Rájuk fogsz ismerni. Vonzódni fogsz hozzájuk. Megpróbálod megmagyarázni miért vonzódsz hozzájuk, de nem éeszel képes rá, mert ez egy olyan kötelék, mely értelmednél sokkal mélyebbre hatol. Minden elhatározásodnál erősebb.

 

31

A VILÁG NEM TUDJA MEGGYÓGYÍTANI SAJÁT BAJAIT. Nem ismeri a gyógyírt. Nem is lesz tökéletessé téve, amíg elfogadhatóvá nem válik aszerint, ami rajta túl van. Mert a tökéletessé vált világ olyan mint a magától kinyíló kapu. Amíg a világot az elszigeteltség módján keresik, káoszban keveredik szolgálatának célja.

 

32

ISTEN MEGNYERTE A HÁBORÚT, de Isten gyermekei tovább harcolnak.

 

33

 LÉGY ELÉGEDETT JELENLÉTÜNK ÉRZETÉVEL, mert ez nagyobb mint szavakkal ki lehetne fejezni. Szíved ad majd választ nekünk erre. Ismeri a nyelvet, melyen szólunk, a küldetést, melyben veled osztozunk. Mert a szív nem vak és csak kizárólag erre az elhívatásra reagál.

 

34

A SZENT SZELLEM A TE AKARATOD.   Ez az Istennel való közös akarat. Ebben az akaratban osztozol Családoddal. Ez része a Tervnek, amely megvált téged, s megadja neked azt a különleges neked szánt részt, amit csak te tudsz betölteni. Isten akaratodat adta neked, minthogy Isten a Tudást adta neked.

 

35

AMINT CSALÁDTAGJAID BENNED ÉS KÖRÜLÖTTED GYÜLEKEZNEK , átadják neked mindazt, amit megtanultak.

 

36

MAGA AZ A TÉNY HOGY HISZEL VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEDBE, azt mutatja, hogy bizonyosságod felülmúlja tudatodat. Amikor ugyanis tudsz, ott nincs választás. Amit tudsz, az Istentől van. Idővel Tudásod annyira megerősödik, hogy a döntés hozatal terheétől megszabadulsz. Választás nélkül, az elmed szabad és nyugodt és örvendhet, nem tartva attól, hogy mi között kell majd válasszon. Választás nélkül fellép a tudásba vetett tökéletes hit, hogy minden tudott dolog nagyobb békéhez vezessen.

 

37

SOKKAL HOSSZABB IDEIG TART FELKÉSZÜLNI, mint cselekedni.

 

38

AMINT ÉRZÉKENYEBBÉ VÁLIK A BEFOGAKÉPESSÉGED, több hangot is fogsz majd hallani. Nem mind fogja az igazat mondani. Légy figyelmes hallgató.

 

39

A VILÁGNAK SZÜKSÉGE LESZ RÁD, és el kell kötelezzed magad neki. Itt nem köznapi választásokról van szó, hanem nagy követelmények világáról, s a követelmények, melyekkel előállnak, kihozzák majd saját nagyságodat.

 

40

AMIKOR AZ IGAZSÁGOT SZÓLSZ, az mindenki javára válik, ugyanakkor az általad kimondott igazságot kérdődő elméd nem tudja alátámasztani, mivel nem ebből a forrásból ered.

 

41

ISTEN AKARATÁT VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGNEK TEKINTIK, nem bizonyosságnak . Amíg így állnak a dolgok, útbaigazítást kell adjunk neked, hogy bölcsen tudjál választani. Ezen túlmenően már nincs többé szükség a választásra.

 

42

A TANÍTÓK TISZTA TAPASZTALAT ALAPJÁN KÍNÁLJÁK FEL NEKED a kapcsolatot. Nem láthathod őket; nehéz őket felmérni. Irántuk való vonzalmad szilárdan meg lesz alapozva, mielőtt megjelenésük nyílvánvalóvá lesz előtted.

 

43

AMIKOR A SZERETET JELENLÉTE ÉRZŐDIK, az mindig egy kapcsolat élményeként jelentkezik, akár tudatában vagy ennek a kapcsolatnak akár nem. Ez a Jelenlét csupán a kapcsolat eredménye.

 

44

ISTENT KÖZVETLENÜL MEGTAPASZTALNI VAGY ÁTÉLNI minden kapcsolat egyszerre való megélését vagy megtapasztalását jelenti.

 

45

SOKSZOR SZÓLTUNK MÁR Isten megtapasztalásáról vagy átéléséről a kapcsolat és a kommunikáció keretén belül. Azért adatik meg ez ílymódon neked, hogy mindennel tudj gyakorolni, amivel csak kapcsolatba kerülsz.

 

46

TISZTÁBAN VAGY-E AZZAL, HOGY AMIKOR CSAK FELZAKLATOD MAGAD VAGY FÉLSZ, ez azért van mert azt hiszed hogy egyedül vagy? Nem lehet zaklatottnak lenni vagy félni, amikor nem vagy egyedül. Valóban, csak tudni azt, hogy még egyvalaki veled van, már az is elég ahhoz, hogy nagy dolgok véghez vitelére inspirálódj a világban. Csak egyetlen valaki. Neked viszont ezrek állnak rendelkezésedre.

 

47

MI VEZETTÜK BE A SZELLEMI CSALÁD GONDOLATÁT, hogy tágítsuk kapcsolatod látókörét, ami a te kommunikáló képességed hogy IstenTeremtéséből minél többet legyél képes beépíteni mentális gondolat-rendszeredbe. A Család ugyanis kapcsolatod megtapasztalásának szerves része.   S ezzel szemben mennyivel nagyob a Szellemi Család, amihez el leszel hívva tapasztatod elmélyítése érdelében.

 

48

TUDJUK HOGYAN KELL MEGOLDANI A NEHÉZSÉGEKET, melyekkel a világ szembenéz, mert mi magunk ezeket már megoldottuk.

 

49

NINCS PRIVATIZÁLÁS. S mégis ez a te megváltásodat, MIVEL mindaz, amire vágyakozol, veled van. Akiket előző életeid során szerettél, mindazt amit elértél, kedveseid akikkel szoros köteléked volt, mind mind rendelkezésedre állnak most.

 

50

AMENNYIBEN AZ ELMÉT NEM KÖTIK LE saját gondolati, természetes módon közvetíti és fogadja be kommunikációt. S mi több, ezt még akkkor is ίgy teszi, amikor valami foglalkoztatja, miközben nincs tudatában vele, hogy ez történik.

 

51

MI JÓ PÉLDÁUL SZOLGÁLUNK A KAPCSOLAT TERÉN mert nem vagyunk láthatóak, hacsak nem akarnánk azzá válni. Jelenlétünk mégis mélységesen érződik azoknál, akik tudatukba beengednek bennünket. Ha testedből eltávoznál ma este, egyszerűen csupán a jelenlétünkben ébrednél fel.

 

52

MINDIG VIZSGÁLNOD KELL MAGAD, mert olyanokat is mondhatunk neked, ami próbára fog tenni. Serkenteni akarjuk gondolkodásodat, nem helyettesίteni.

 

53

A VILÁG RITKÁN FOG VELED EGYETÉRTENI. Ugyanakkor te olyasmivel rendelkezel, amit mindenki ismer. Itt most lehetőség van arra, hogy elhagyd a kicsinyes dolgokat és hangsúlyt helyezzél arra, ami valóban számít.

 

54

A VILÁGBA VALÓ LEJÖVETELLEL szükségszerűen csökken a látomás, a kommunikáció. Ez a világ természete, ami megkívánja hogy így legyen.

 

55

A TE KIS VILÁGOD, MELY LÁTSZÓLAG ANNYIRA ELSZIGETELT és távol áll az élettől, egy sötétségben úszó kis labdácska, végtelen fejlődéssel és civilizációkkal van körülvéve látóhatárodon belül és azon kívül is.

 

56

NAGY HANGSÚLYT HELYEZÜNK AZOKRA, akik a bensőjükből fakadó elhívástásukra reagálnak. Oly nagy fontosságú az ő személyük! Mi körülvesszük őket. Ők a te világod megújulásának és felelevenítésének igérethordozói.

 

57

KIZÁRÓLAG AZT AKARJUK MEGTANÍTANI VELED, AMI TERMÉSZETES számodra és szükségleteidnek megfelel.   Amikor nem a testedben vagy, a következő sík szintjén, oly sok minden teljesen nyílvánvaló lesz elöttetd. Vissatérni való vágyad megmenteni a helyzetet, valóban nagy. Ezért akarsz ide visszatérni. És mégis, míg ez a kezdeti cél nem tudatosodik benned, el vagy veszve — mivel inkább a túlélés köti le figyelmedet, önmagad megmentése lesz a legfőbb gondod.

 

58

AMINT MEGTANULSZ KOMMUNIKÁLNI, rá fogsz jönni mennyire vonakodsz ezt megtenni és meglátod majd befelé fordultságodat — mármint ahogyan saját gondolataiddal szórakoztatod magad, ahelyett hogy annak felfedezésével foglalkoznál, ami igaz. Ez a magányra irányuló törekvés csak szenvedést eredményezett, semmi mást.

 

59

AMIKOR MÁR NEM VAGY TÖBBÉ FIZIKAI TESTBEN, szintek között mozogsz.   Itt nagyobb éberséggel látod majd mindazt, ami lehetséges. Mégse tudsz teljes mértékben közrejátszani.

 

60

KIZÁRÓLAGOS ÉRDEKLŐDÉSED CSAK A KAPCSOLT LEGYEN. Boldogtalan élményeidből kiindulva úgy gondolhatod, hogy a másokkal való kommunikálás kisérlete nem éri meg a fáradtságot. Mégse fogod ezt sohasem feladni.

 

61

SAJÁT EGYÉNI TANULÁSOD FEJLŐDÉSÉBEN, bizonyos lények egész serege csatlakozik hozzád. Ne gondold hogy feladatuk nemzetekkel és faji csoportokkal való kapcsolatokra korlátozódik. Ez az intézmény minden hozzád hasonló világot, miként a tiedét is, áthatja és magába foglalja, s ezekből több ezer létezik, efelöl biztosíthatunk téged.

 

62

MINDEN CSALÁD EGYETLEN CSALÁDI SZÁLLBA FUT ÖSSZE. De amíg ez meg nem történik, különleges elhivatásod lesz különleges emberekhez. Különleges eljárásokat kell majd követned különleges emberek esetében. Különleges Tanítók lettek nektek kutalva. Nem áll módodban mellőzni őket.

 

63

SOKAK SZÁMÁRA JÉZUS A SZIMBÓLUM ésfejlődésük irányadó mértéke. Hadd biztosítsunk téged itt afelől, hogy nem ő az egyetlen. Ezeknek egy nagyobb csoportja is létezik, különben bálványt csinálnál belőle, egy tárgyat csupán, amit ő nem akar.

 

64

GONDOSAN ÜGYELNÜNK KELL SZAVAINKRA. Ugye látod mennyire hajlamos vagy jóslatokra és mindazokra, amik szenzációval járnak. Mi nem ilyen dolgokról akarunk nektek beszélni. Ezekkel csak visszaélnétek. Nehéz egy bizonyos információ részletet építő módon felhasználni, kiváltképpen a jövőt illetően. A te jövőbeli világod rajtad és másokon múlik. Nem lehet azt csak kizárólag a saját életutad alapján megérteni.

 

65

 NE GONDOLD HOGY A TANULÁS MEGVÁLTOZIK miután elhagytad ezt a világot. Ez a világ csupán egy kezdet.

 

66

 AHHOZ HOGY VÉDELMEDRE LEHESSÜNK tanulásod során és jótálljunk haladásodért, elrejtőztünk.

 

67

TANÍTÓM ERRŐL BESZÉLT NEKEM több mint tizennyolcezer évvel ezelőtt. Nem hittem neki. Újra meg újra jelentkezett. Nem hallgattam rá. Jelentéktelennek tünt az egész. Nehéz idők voltak. A régi birodalom leáldozott. A civilizáció szétszóródott és el volt veszve, és sokan a nagyok közül föld alá kényszerültek és el lettek pusztítva. Üldözték őket. Történelmi feljegyzéseket megsemmisítettek. Nagy szétesés időszaka volt ez. Ilyen szerencsétlenségek közepette, az ő szavainak vajmi kevés jelentőséggel bίrt számomra. És mégis úgy döntöttem, hogy meghallgatom, mivel már korábban hallottam a szavait. Egy ősi húr rezdült meg bennem, egy ősi emlékezet. Vissaemlékeztem egy olyan születésem előtti élményre, amit nem tudtam elfeledni. Emelvényre helyeztek és készületeket tettek e világra valo behozatalomra. Fényt vetítettek fejem fölé és azt mondták: “ Nem fogod elfelejteni ezt a fényt.” És emlkékeztem. Tanítóm, aki ugyanúgy velem van most miként akkoriban volt, felkészített. Azok a dolgok, amelyekkel szembe találod majd magad, sokkal kevésbé terhesek, noha életedben megannyival több szükségleted és bonyodalmad van, mint nekünk volt. Élelem és hajlék — ezek voltak a mi gondjaink. Nektek sok olyan gondotok van, amikről még álmodni sem mertünk.

68

 TESTESÜLTEN LENNI EBBEN A VILÁGBAN bizonyos fokú tudatlanságot tesz szükségessé. Ezt fogadd el Úgy ahogy van. Ne igyekezz totál éberségre, különben elszalasztod megtenni azt, amit itt valójában meg tudsz tenni.

 

69

TANÍTÓM ŐSI IDŐKBŐL VALÓ. Ő nem az én szintemen létezik. Tisztán gondolat útján szól hozzám. Gondolatainkat megosztjuk. Így ismerem én őt. Ő megszünt különálló egyénnek lenni. Mégis könnyen felismerhető. Az ő gondolatai túl kifinomultak számodra. Úgy átszivárognának az elméden, mintha ott se lettek volna.

 

70

NAGYON ÓVATOSAK VAGYUNK. Már ίgy is nagyon sok vita és filozófia van a Mester Tanítókat illetően és sok csonkίtott bizonyíték. Mi mindenesetre biztosítunk téged afelől, hogy a Tanítók természete és megszervezése messze felülhaladja felfogóképességedet.

 

71

A TRAGÉDIÁK, AMIKET A VILÁGOTOKON BELÜL LÁTTOK kicsinyek. Mindössze arra irányulnak hogy tönkretegyék a kommunikáció folyamatát. A támadás célja nem más, mint a kommunikáció megszakítása.

 

72

A TE MUNKÁD MA A VILÁGON BELÜL TALÁLHATÓ. Addig innen nem távozhatsz, mίg munkádat be nem végzed. Ha tönkreteszed tanulásod eszközét, egyszerúen várnod kell s majd vissza kell térned. Valójában alig várod majd hogy visszatérj, mert várásod közben fel fogod ismerni az általad elmulasztott lehetőségeket. Felismerve hibáidat, izgulni fogsz majd hogy mielőbb visszatérj.

 

73

GYERMEKEK ARRÓL ÁLMODOZNAK, HOGY FELNŐTTEK LEGYENEK, de gyermekeknek kell maradniuk ahhoz, hogy növekedhessenek.

 

74

NÁLUNK A KULCS, de nálatok a kincs. Nem tudunk nélkületek szolgálni, ti meg nélkülünk nem tudtok szolgálni. Ez ίgy egy jó Terv.

 

75

SOKAN KÖZÜLETEK NAGY VÁLTOZÁSOKON MENTEK ÁT. Mi ezzel tisztában vagyunk. Ez nem egy könnyű feladat. De nem térhettek vissza korábbi biztonsági berkeitekbe, mivel megláttátok hogy elégtelenek szükségleteitek kielégίtésére. Csak előre kell haladnotok.

 

76

MONDJÁTOK MEG NEKÜNK, AMIT TUDTOK. Gondolj csak bele, ha eleget tennénk ennek a kérésnek, azt fogjátok mondani,: „A Tanίtóim ezt meg ezt mondták, és a Tanίtóim azt mondták, hogy ezt tegyem, de én nem akarom azt tenni.” Ez aztán akkor a Tanίtóid problémája lesz. A kérdés inkább az, hogy te magad mit tudsz.

 

77

TI MINDNYÁJAN EGYETLEN SZELLEMI CSALÁD TAGJAI VAGYTOK.  Nincs ebbe beleszólásotok.  Ennek a kinyiltkoztatása idővel meg fog jönni, noha talán  nem a te életidődön belül, hacsak nem fontos számodra ezt felismerni.  Amikor elhagyod ezt a világot, visszacsatlakozol azokhoz, akik felügyeltek rád, továbbbá azokhoz akik veled együtt jöttek a világba hogy veled párhuzamban tanuljanak.  Sokakkal közülük talán sosem fogsz találkozni.  Egyesekkel igen.  Már egy ideje ezzel a csoporttal dolgozol.  Ezért oly nagy a felismerés ereje azok között, akikkel a csoportos együttműködésben részt veszel.   Csoportod további csoportokkal is együttműködik.  Ennek az összetettségét el sem tudnád képzelni.  Ugyanakkor ez egy temészetes törvény alapján működik, amiben nincs hiba.  Ezen a szinten Család-csoportodnak van neve, a nevek fontosak számodra.  Ezen a szinten túl viszont már csak hang és frekvencia módján szólnak.

 

78

A SZELLEMI CSALÁDOKAT a fizikai világegyetem létezése előtt hozták létre. Létrehozataluk az egység terveként született, s azzal lettek megbίzva hogy minden különvált lényt egy tanulási folyamatba helyezzék, amely pontosan az ő egyéni szükségleteik szerint szolgál majd nekik, mialatt tanuló-csoportokba tennék őket, ahol magasabbnál magasabb értelmi szinteket igyekeznének elérni. Ezek a szintek felülmúlnák minden fizikai sίkot és behatolnának az éterbe, s azon túl is. A Családi elrendezés a nagy Terv alapján lett megalapίtva, mert valójában tényleg létezik egy nagy Terv.

 

79

AZ EGYETLEN CÉLJA ANNAK, hogy a Szellemi Családok gondolatát beiktassuk ennél a pontnál az, hogy fel tudjunk készίteni téged az e világon kίvüli élettel való kapcsolat felvételére. Magán a Földon belül ennek kis jelentősége van. És a Föld mégis egy Nagyobb Közösség része.

 

80

EBBEN AZ IDŐBEN AMINT ELKÖTELEZETTSÉGED a részvételre egyre növekszik, bölcsességednek is növekednie kell. Ez nem könnyű feladat hiszen teljes szίvvel kell résztvenned egy olyan dologban, amit egyelőre nem vagy képes megérteni, s talán cask egészen ritkán tapasztalni.

 

81

MINDEZEK A GONDOLATOK MEG KELL TISZTULJANAK régi kapcsolataidtól, amelyekkel ezidáig tápláltad őket, ugyanis nagy a bizalmatlanság. Ezzel tisztában vagyunk.

 

82

 AZOKHOZ A TUDÁS-TANULÓKHOZ SZÓLVA, akik Jelenlétünket tanulmányozzák, mi tiszteljük jelenléteteket. Ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy tisztában vagyunk az ezzel járó nehézségekkel. Itt a gondolkodás egyik szintjéről a másikra való átmenetről van szó. A szinteknek nem sok közük van egymáshoz, s hogy a magasabbikra eljuthassatok, fel kell számolnotok a korábbival. A köztes átmeneti állapotok igen zavaróak lehetnek. És mégis, ami titeket motivál, afelett nincs kontrollotok, és ez az a hatalom, amit kutatva kerestek.

 

83

A TUDÁS FELELŐSSÉGGEL JÁR, a cél viszont mindig elhivatással. A cél funkciója valójában az elhivatásra való válaszadás.   Nem fogod tudni megérteni a célodat, ha nem aszerint cselekszel. Ez a cselekvés talán nagyobb részvételt és értelemet kĺván meg, mint amit valaha is elképzeltél.

 

84

AMIKOR TUDSZ, TUDSZ. És a választásodat már meg is tetted. Ez az a tapsztalat, amit keresni fogsz döntésed során ebben az időpontban. Azok a döntések, amelyeket enélkül hozol, azok csupán feltételezésekből fognak születni. Bár nagy érzelmektől fűtöttek, alapjuk nincs. Akiknek céljuk van, azokat nem terheli a döntés hozatal.

 

85

MOST A TANĺTÓKKAL VALÓ KAPCSOLATRÓL tanulsz, akik képességeid fejlesztésével és célod kinyilatkoztatásával lettek megbίzva. Sokkal könnyebb dolguk lenne, ha nem csapnák be és nem zavarnák meg őket. Ennél nagyobb támogatást el sem tudnál képzelni. És mégis egy ilyen kapcsolat felvétel esetében arról van szó, hogy célodnak és elhĺvatásodnak teljesen átadd magad. Célodat nem használhatod fel saját javadra, mivel az elme nem képes a Szellemet felhasználni.

 

86

AMIT ISTEN ADOTT NEKED az egy teljes kapcsolat és egy magsabb rendű cél. Ezek tehernek fognak tűnni, mίg fel nem ismerik őket, mint a szabadságod visszaszerzésére irányuló ezsközöket.

 

87

SZAVAINK TERMÉSZETESEN NEM TUDJÁK KIFEJEZNI a Tanίtás lényegét, amit neked itt közvetίtünk. Ennek mindig a legmélybb bensődben kell kinyίljon. Szavainkban viszont ott vár rád egy emlélezet.

 

88

AVILÁG SZÁMÁRA FONTOS hogy a Nagy Közösségbe való átalakuláson átmenjen. Vége a gyermekkornak, s ezzel együtt sok minden egyébnek is. Ne foglalkozz a teljes pusztulás gondolatával, mert nem ez a dolgok menete. Foglalkozz inkább azzal hogy támogatod a világot ez átalakulás során.

 

89

A TE VÉDELMED ÉRDEKÉBEN lett a Terv teljesen a határkörödön kίvülre helyezve. Ezt nem irányίthatod, nem változtathatod meg vagy állίthatod saját elképzeléseid szolgálatába. Ez aligha lehetséges. ĺgy biztos marad, s a védelmedre lesz.

 

90

EGY KÖZÖSSÉG MEGALAPĺTÁSA sohasem egy karizmatikus vezetőn múlik. Mindig a Jelenlét irányίtja a vezetőt. Ez az igazi közösség alapja. Ez az amit meg kell tanulnod és tanίtanod.

 

91

AZ EGYÉN FEJLŐDÉSE mindig a kapcsolatban való részvételi képességében nyίlvánul meg. Ha ilyen értelemben tudsz saját előrehaladásodról gondolkodni, fel fogod ismerni igazi utadat. Sokan azért maradtak el mivel elmulastották ezt meglátni. Noha gyakorlataik nagy meglátásokkal jártak, képtelenek voltak a Nagyobb Közösséghez csatlakozni, mivel nem fejlesztették ki magukban ezt a képességet.

 

92

VALÓBAN, A HIERARCHIA FELISMERÉSÉVEL lesz minden hatalom és tekintély átutalva bármiféle társadalmon túl. Ahhoz hogy egy társadalom ezt megengedhesse magának és zöld lámpát adjon erre, egy magasabb fejlődési fokra kellett eljusson. Ez a világ ezt a luxust nem engedheti meg magának, s ezt kevesen is teszik meg. Amikor ez megtörénik, a világ kifinomultabban tud megnyίlvánulni s egy másik dimenzóba átmenni. Vannak világok, amelyek szó szerint eltűntek azok szemei elől, akik lemaradtak.

 

93

ÉS EZZEL ELJUTUNK A SZAVAK PARADOXÁHOZ. Hogyan létezhetsz mint egyén, ha nem lehetsz többé egyén?   Hogyan lehet teljes szabadságod választás nélkül? Ezeket a dolgokat itt nem lehet felfogni. Sőt, félelmet és félreértést keltenének csupán. Éppen ezért van az, hogy A Nagyobb Terv alapján minden világnak megvan a maga nevelési folyamata annak a világnak a szokásainak, összetételének és dilemmáinak a figyelembe vételével.

 

94

SOK TANĺTÓ SZOLGÁLJA EZT A VILÁGOT, mivel ez a világ az ő leszármazási águkhoz tartozik. A Nagyobb Közösséget szolgáló Tanίtóknak vannak Tanίtói, s aztán azoknak a Tanίtóknak is vannak Tanίtói, és ίgy tovább. Itt most nem várjuk el tőletek, hogy ezt megértsétek, mert nem lehetnétek a világban ha ezt meg tudnátok érteni. Arra viszont mindnyájatokat felkérünk, hogy fogadjátok azokat akik a ti segitségetek és irányίtásotok céljából lettek hozzátok küldve.

 

95

AZT KÉPZELED HOGY A TE MEGVILÁGOSODÁSOD csak kizárólag benned történik meg. Minden fejlődés kapcsolat eredménye. A te megvilágosodásod a teljes kapcsolat felismerése.

 

96

A TANĺTÓK NEM TUDNAK MINDENT, birtokukban van viszont az a Bölcsesség, amit kutatva keresned és teljesίtened kell. Ők is irányίtás alatt állnak.   ĺgy senki nem marad ki a gondviselés alól, mert mindenkinek van hovatartozása.

 

97

BÖLCS DOLOG LENNE TELJESEN FELHAGYNI a személyes megvilágosodás gondolatával. Ez egy téves elnevezés. Az a személy akinek a megvilágosodására törekszel, ö maga annak akadálya, s utadat elállja. Te nem a megvilágosodást kereső személy vagy.

 

98

MINDEN ARRA IRÁNYULÓ IGYEKEZETED HOGY A TANĺTÓIDDAL VALO KAPCSOLATODAT saját személyes céljaid kielégίtésére használd fel, teljesen hidegen hagyja őket. Ők bejelentik céljukat és nincs tovább. S mivel nekik nincsenek személyes céljaik, nem képesek megrontani a köteléket, amit velük kötöttél.

 

99

HA VAN CÉLOD, azt fogod tanίtani. Ha nincs célod, meg kell keressed.

 

100

MINDENKI VÁLASZRA VÁR, de az utat nem akarja végigjárni. Maga az út a válasz.

 

101

AMIT TE MAGASABB ÉNEDNEK NEVEZEL, az a kapcsolatban vagy viszonyban levő ÉNED. Hadd tegyük ezt a megkülönböztetést teljesen világossá, nehogy elszigeteltségedet a szentség szintjére emeljed: amit te magasabb énednek nevezel, az te magad vagy egy véget nem éró kapcsolat-láncolatban.

 

102

AKIKNEK NAGY CÉLJUK VAN, azok egyéni szerepüket követik anélkül hogy bárki mást igyekeznének követni. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor egyre kevésbé lesznek egyediek. Ahogy csökken egyediségük, úgy válnak még inkább kapcsolattá. Mert te nem vagy más, mint kapcsolat.

 

103

EZÉRT TEHÁT KAPCSOLATBA KELL KERÜLJ céltudatosan ahhoz hogy megtanuld a célt. Amikor ostobaság miatt kerültél kapcsolatba, ostobaságot tanultál meg; amikor fájdalmas kapcsolatba kerültél, fájdalmat tanultál meg. A fájdalmat fájdalomként kell felismerned, különben kéjként fogod hajhászni. Sajnálatos módon, ez elég sok időt vehet igénybe. Neked viszont szerencséd van mivel nincs sok időd erre. A világ követelményei megkίvánják tőled, hogyhagyjál fel saját tanulási ütemeddel. Most meg kell tanulnod a megkίvánt ütem szerint tanulni.

 

104

TÜRELMETLENSÉG VESZ ERŐT RAJTAD, ugyanakkor hadd nyugtassunk meg, hogy már az első lépés is túl soknak fog tűnni számodra.

 

105

NAGY HANGSÚLYT HELYEZNEK A VILÁGBAN a személyes kontrollra és a magabiztos fellépésre. Ennek csak annyiban van értéke, amennyiben megfegyelmez s megadja neked a szükséges erőt minden öntudatos magabiztos magatartás felszámolására.

 

106

AZ AZ ÁLLAPOT AMIRE JÉZUS SZERT TETT, az legyen a legkίvánatosabb dolog számodra. Ne csinálj hát hőst belőle, különben elveszίted azt amit elért. Ami a köréje épült vallásokt illeti, azoknak vajmi kevés köze van őhozzá, efelöl megnyugtatunk téged. Felbújtatnak ugyan téged az általa elért eredmények ίgéretével, ugyanakkor viszont az eszközt nem adják meg neked arra, hogy azt te is elérhesd.

 

107

TE AKI ANNYIRA AGGÓDSZ SZÁNDÉKAID TISZTASÁGA MIATT, tedd próbára őket hogy meglásd mit eredményeznek. Azok akik mindeneklőtt a megtisztulást keresik, nem fognak bekapcsolódni. Maga a részvétel útján alakul ki az emberben a reagáló- és a befogadóképesség   A megtisztulásnak csupán annyi a jelentősége, hogy eltávolίsa az útjában álló akadályokat. A személyes illúziókat és dilemmákat ki kell égetnik ahhoz hogy az egyén az igazi céllal kapcsolatra tudjon lépni. Ezért ne foglalkozz a megtisztulással, mert ezzel csak megbénίtod magad. Képtelen vagy a megtisztulásra, amίg nem tudod mi az. Engedd meg magadnak inkább azt követni, amit igaznak ismersz és ne vacillálj. Ez már önagában is elég nagy probát jelent.

 

108

ELMÉDNEK ANNYIRA ELEGE VAN MÁR az információ szervezésével és gyűjtésével, hogy nem marad időd a kapcsolatra. Ez furcsa, mivel a kapcsolattal kapod meg az összes szükséges információt.

 

109

NEM A NAGYOBB KÖZÖSSÉG TÁVLATAIBAN ÉLŐK fognak megmenteni titeket, hiszen ők is ugyanolyan nehézségekkel és akádályokkal küszködnek, mint ti magatok. Abban reménykedtek hogy mindnyájan nagyon megvilágosodottak lehetnek, de ez nem igaz. Van közük legalább annyi nagy egyéniség, mint itt tiköztetek.   Különféle képességekkel és technológiai fejlettséggel rendelkeznek. Kommunikációjuk és kapcsolat felvételük hatótáva szintén különbözőek. A Bölcsesség viszont Bölcsesség bármely földet és kultúrát, bármely környezetet és bármely teremtményt belülről érint.

 

110

MIND HAMIS DOLOG MEG KELL BUKJON. Amikor ami hamis megbukik, akkor fogod értékelni az itt kapott támogatást. A segίtségadás nem fog akkor művi dolognak tünni; nem fogod beavatkozásnak tekinteni. Nem áldozat-készségnek fogod betudni, hanem valódi segίtségnek, mint ahogy az is.

 

111

NEM CSODÁLKOZTÁL MÉG EL AZON, intelligenciádat véve alapul, hogy miért nem tudtad mindezidáig megoldani a dilemmáidat? Valóban sokan közületek olyan kapcsolatokba és érdekeltségekbe keveritek magatokat, ahol jól tudjátok, hogy azokból semmi haszon vagy fejlődés nem fog származni. És ennek ellenére, nagy hűségesen ragaszkodtok hozzájuk. Miért van ez ίgy? Nem furcsa ez? Ez azért van mert beálltok egy olyan állapot kialakίtására, amit egyértelműnek véltek.

 

112

AMÍG EL NEM JUTSZ A NINCS-MÁS-VÁLASZTÁS ÁLLAPOTÁRA, addig nem állsz szilárd lábakon. Ez a nincs-más-választás állapota minden fontos döntés hozatal előmozdítója. Ne gondold azt, hogy ezt érted, amíg saját magad meg nem tapasztaltad.

 

113

NE AKARJ TÖKÉLETESSÉ LENNI, mert ettől csak semmivé válsz, noha nagy dicséretet fogsz nyerni a világban. Egy nagyon nulla-értékű semmit.

 

114

MAGASABB RENDŰ ÉNED NEM EGY EGYÉN. Kapcsolat az csupán. Ettől lesz magasabb rendű. Nincsenek magasabb rendű egyének, vannak viszont nagyszerű kapcsolatok.

 

115

AKI SZABADSÁGOT KERES, annak teljesen fel kell hagynia a szabadsággal. Nincs szabadság a szabadságban. Amikor a szabadságon kívülre helyezed magad, csak akkor vagy szabad. De nem ellentmondás ez? Ahol választás van, ott kötelék is van, mivel még nem jutottál el ahhoz, ami visszavonhatatlan. Csakis ami visszavonhatatlan, annak van szabadsága, mivel csak az tud következetes, egész és békében lenni, mivel visszavonhatatlan. Egy visszavonhatatlan döntés nem döntés. Tudás az.

 

116

HA MEGADJUK NEKED A REJTVÉNY ELSŐ RÉSZECSKÉJÉT, össze-vissza fogsz futkározni, kürtölvén hogy megvan a válasz, holott az első kis részecske csupán. De vajon képes vagy-e türelmesen várni, amíg a több száz többi darab is megadatik, hogy azokat mind türelmesen sorba állítsd?

 

117

AKÁRCSAK EGY PILLANATRA IS PRÓBÁLD ÁTÉREZNI A GYÜLEKEZÉST, ami valóban körülötted zajlik— ezt nevezik koronának, ami a szolgák gyülelekezése. Olyan ez mintha az elméd lenne a tűz, ők pedig körülállva nézik a lángjait. A tűzbe vetik tanácsukat és szeretetüket a te érdekedben.

 

118

A VILÁGBAN A NÉPEK KEZDENEK ÖSSZEFONÓDNI.  Vége a törzsi strukturának.  Vége a szétválasztott állapotoknak.  Ugyanakkor ez ellenállásba ütközik.  Minden panasz ami több évezreden át létezett, most érződnek igazán és élesen jelentkeznek.  Vajon ezt az összefonódást nem támogatják-e azok, akik arra várnak, hogy végre egyesüljenek azokkal, akik leszármazási águkhoz tartoznak itt?  S vajon ezt a világot nem figyelik-e a jó erényekkel rendelkezők, továbbá azok, akik semmiféle erénnyel nem rendelkeznek?

 

119

VALÓBAN SZINTE FOGALMAD SINCS mi folyik határaidon túl. A világ olyan, mint egy falucska, amit a külvilág megérintett. El van foglalva saját nehézségeivel és gondjaival. A faluban élő emberek nagyon aggődnak, ugyanakkor viszont tudatlanok. S amint a külvilág egyre jobban betolakszik ebbe a falucskába, nem érzik-e ennek a nyomását? S nem lesz-e ezzel egyre nyílvánvalóbbá a falucska belső megosztottsága, amint kifele tekint? Jogos ez a hasonlat? Ez a világ egy kis falucska, mely önmagával van csupán elfoglalva, mint amikor kis gyermek voltál és csak a magad dolgaival törődtél. S nem volt-e nehéz felnőtté válni, aminek sok csalódás és stresszes időszak volt a velejárója?   S nem tekintettek-e szüleid rád, talán bölcsen, megjegyezve hogy ez a kor bizony nehéz idoszak, amin át kellett esned, miközben valami nagyobb dolognak kezdtél a részévé lenni, nagyobb dolgokért lettél felelős és nagyobb dologkat fognak majd tőled számonkérni?

 

120

A MI NEVÜNKET NEM ISMERIK A VILÁGBAN. Ez azért van, mert ez a világ nem az egyetlen megbizatásunk. Sok Tanító szolgál a világnak egyedileg. Ez az ő céljuk. Ugyanakkor a mi megbizatásunk e világot egyesíteni és felkészíteni a Nagyobb Közösségre.

 

121

A VILÁG KEZD KINYÍLNI. A kinyílás nehéz. Nagy tervezést és támogatást igényel, s egyben nagy készséget. Azok a klikk-csoportok, melyek mindenáron törzsi szeparáltságukhoz ragaszkodnak, küzdeni fognak ez ellen, mintha saját személyes identitásuk forogna kockán. De ennek is mennie kell. Ahhoz hogy megértsétek világon túli látogatóitokat, túl kell lépnetek az egymás közti megosztottságotokon. Jelenlegi helyzeteteket tekintve, ez egy igen magas rendű célkitűzésnek számít. Ugyanakkor ez az előjelzés csupán annak a célnak a jelképe, ami a felogásotok szerinti változás mögött húzódik meg. Ne gondold hogy ez téged nem fog teljesen érinteni. Nincs annál nagyobb vágyod, minthogy teljesen részt vehess ebben. Mert csak így tudsz teljessé válni.

 

122

MEG VAGY RÉMÜLVE A RÉSZVÉTELTŐL, mivel félsz az áldotattól, félsz attól amiről esetleg le kell mondanod. Valójában attól félsz, hogy boldog lennél mindent feladni hogy teljes mértékben résztvehess. Az igazság amitől félsz nem más, mint a saját akaratod. Ugyanis amennyiben kapcsolatba tudsz kerülni saját akaratoddal, minden más jelentéktelenné válik. Semmi más nem fog érdekelni.

 

123

NEM A MAGADTÓL KIGONDOLT TERV fog megmenteni attól a dilemmától, aminek nincs megoldása.

 

124

NEM AZ A CÉLUNK, hogy egyre nagyobb választási lehetőségeket adjunk neked, hanem inkább hogy visszaállítsuk neked az alapota Tudás visszaszerzésére, s a Tudással együtt, egyben a kapcsolat visszaszerzésére is.

 

125

 AKIK REAGÁLNAK RÁNK, azok olyan feladatokat kapnak amelyek nagymértékben fogják igénybe venni őket. Így fogják ugyanis felismerni saját nagyságukat. Hogyan másként is lehetne nagyságra találni, ha nem annak alkalmazása útján?

 

126

LÉGY TEHÁT FELKÉSZÜLVE A LÁTOGATÁSRA a Nagyobb Közösségből érkezők részéről. Ennek ellenére szükséged van tanácsunkra. Nem mindegyikük jószándékkal jön. A felnőttek világába készülő serdülő kamasz a világot tapasztalat révén fogja felfedezni. Talán sok idealista elképzelésed és reményed szertefoszlik, amint megismered a látogatók igazi természetét és állapotát. Ez lesz a helyzet ennek a világnak a Nagyobb Közösségbe való felemelkedésével. Miért érint ez téged? Azért, mert ez képviseli azt a történelmi időszakot, melynek során ebbe a világba érkeztél. A te felelősséged szolgálni ezt a történelmet, betöltve jogos helyedet azon belül, s ezzel teljesítve itteni küldetésedet.

 

127

A TANÓTÓKKAL VALÓ KAPCSOLAT FELVÉTEL nem más, mint igazi elmédre és igazi kapcsolataidra való viasszaemlékezési gyakorlat. Mindez a szolgálatra való felhívás célja.

 

128

TUDTOTOKON KÍVÜL, EGY KINCS GONDONOKAI VAGYTOK. Kincsetek leszármazási ágatotoknak köszönhető, minden itteni és másútt szerzett tanulmányotok és cselekedetetiek összessége.

 

129

 TI MINDNYÁJAN ÖNMAGATOKKAL VAGYTOK ELFOGLALVA. Ez azért van, mert ezt így tanultátok meg. Ennek ellenére viszont azzal kell majd foglalkoznotok, ami rajtatokon túl van. Ez a megváltásotok, efelöl biztosíthatunk benneteket.

 

130

NEM VÁLTOZTATHATOD MEG NAGYOBB CÉLODAT és nem is módosíthatod valami másféle cél szolgálatára. A benső tisztasága szavatolja megváltó kegyét önmagadon belül. Elmédnek azt a részét képviseli, ami a világon túl van, de ugyanakkor keresi a módját hogyan tudna szolgálani és betölteni a célját még itt is.

 

131

HIBÁKKAL FOGLAKOZNI nem más, mint a nem-tudás mellet dönteni.

 

132

SOKAN KÉRDEZIK KÖZÜLETEK, „MI AZ ÉN CÉLOM?“ Célod felfedezni Tudásodat valamint Istent és Isten Hierarchiáját szolgálni.

 

133

SOKAN KÖZÜLETEK AZON TÜNŐDNEK MAJD , hogy kik vagyunk mi? Mi azok vagyunk, akikké ti fogtok válni.

 

134

ÉLETEDNEK KÉT LEHETŐSÉGE VAN. Megtalálod célodat és betöltöd, vagy nem. Csak a saját sikereden tudsz majd eltünődni, amikor innen eltávozol. Mert a világból való eltávozásod esetén hátra fogod hagyni a világ elfoglaltságait, s társad csupán a betöltött vagy betöltetlen célod lesz.

 

135

AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐKBEN MEG FOGOD LÁTNI a Tudást és a hitnézetet, s a kettőjük közti nagy ellentétet. A tudott dolgoknak nincs hatáuk. A hihető dolgok korlátokat szabnak.

 

136

PREFERENCIÁK ALAKULNAK KI OTT, ahol hiányzik a Tudás. Esztelen és romboló hatásúak, cserben hagyják alap-ösztöneidet és a nagyobb dolgokra irányuló hajlamaidat.

 

137

A JÓNAK ÖSVÉNYÉN JÁRNI nem mindig tűnik jónak. Istenről tanulni nem mindig tűnik szent dolognak. Bölcsességről tanulni pedig mindenképpen meghaladja az emberi logikát.

 

138

A MI MONDANIVALÓNK MINDIG IS CSUPÁN az igaz dolgok felfedezésének és a hamis dolgok eltávolításának benső, magától értetődő és természetes folyamatára helyezi a hangsúlyt. Ami igaz, azt elsőször is azáltal fedezed fel, hogy felismered annak ellentétét, ugyanis ez az ellentét fog megtanítani boldogságod és bánatod forrására.   Amennyiben ez a felismerés megfelelően megérik benned, képes leszel értékes döntések meghozatalára, felismervén a boldogság és a bánat forrását. Ez nem jelenti majd azt, hogy a boldoság lesz mindig a kívántaos dolog, preferenciád viszont egyre jobban abba az irányba fog terelni, ami megadja neked a teljesség érzetét.

 

139

AZ EMBEREK NAGYON RAGASZKODNAK HARAGJUKHOZ. Nagy jelentőséggel bír számukra. Ugyanakkor ritkán mutatja ez meg nekik azt, amit tudnak. A harag valójában megtagadása annak ami tudott. Ez váltja ki minden esetben a haragot.

 

140

FÜRKÉSZD KI ELMÉDET az általad legnyílvánavalóbbnak tartottdolgokban és állapítsd meg mit tartasz előnyösnek és mik a hitnézeteid ahhoz képest amit tényleg tudsz. Azután megkéreheted a Tanítókat, hogy segítsenek neked felfedezni amit tudsz, s ezzel egy hasznos együttműködési pályára tudjatok lépni.

 

141

HA IGAZI VÁGYAD AZONNAL BETELJESÜLNE, személyiséged összezúódna. Működésképtelen lennél és elpusztulnál. De nem azért mert az ajándékod romboló természetű, hanem azért mert nincs befogasási kapacitásod rá.

 

142

 SOKAN AKARTAK ISTENHEZ ELJUTNI saját koncepciójuk útján s emiatt elidegenítették magukat az élettől.

 

143

ELMÉD AZÉRT HALADJA MEG értelmi képességedet, mivel olyan Tudást tartalmaz, ami mások életére közvetlen hatással van. Ennek nagyrésze el van rejtve előled mert képességeidetmeghaladja. Ne próbáld meg ezt saját erőfeszítésed útján kikutatni, különben sok kárt okozol magadnak, efelöl megnyutatunk téged. A szellemi erők visszaszerzése komoly dolog, aminek súlyos következméyei vannak, amennyiben hibázol. Ezért van az, hogy amikor az emberek az erő vagy hatalom és a cél visszaszerzése felöl érdeklődnek, a kettó ugyanaz, mi mindig egy folyamatról beszélünk. Nem tudsz magad elé ugrani, s egy szilárd alappal kell rednelkezzél ahhoz hogy bölcsen járj el ezen a téren.

 

144

AMENNYIBEN A TUDÁS VISSZANYERÉSÉRE VÁGYÓDSZ, idővel a világban való küldetésed visszaszerzésére fogod majd figyelmedet fordítani, ami elég specifikus és világosan meghatározott. Ez nem olyasmi, amit saját jószántadból létre tudnál hozni, mivel ez még azelött lett neked megadva, mielött erre a helyre érkeztél. Amennyiben jogot akarsz támasztani rá, vissza akarod szerezni, akkor készülj fel arra, hogy nagyszerű egyéniséggé kell legyél, hatalmas belső erővel és őszinteséggel kell rendelkezzél. Elmédbe nem lehet helye az önámításnak, hisz az nagy szerencsétlenséggel jár majd fejlődésed során, s valójában félre fog vezetni.

145

A TANULÁSODDÁL EGYÜTTJÁRÓ NEHÉZSÉGEK mindenhol ugyanazok. Itt ésszerú kell legyél, a világodat ugyanis nagyon is látható módon látogatni fogják a Nagyobb Közösségből származó fajok, s izgulni fogsz majd, azt gondolván hogy megérkeztek a megvilágosodottak, akik nagy technológiai fejlettségükkel felszabadítják majd népeiteket. Ne legyetek ostobák.

 

146

AZ IGAZI NEHÉZSÉG SZÁMODRA ITT AZ, hogy a Tudás egyáltalán nem személyes kívánságaidra épül. Ezt nem alakíthatod át célkitűzéseid szolgálatára. amelyek zöme amúgy is tudatlanságra épült. Tudás nélkül csupán egyiket a másikkal fogod helyettesíteni, s még most is főleg ezeknek az árnnyékában éled életedet. Amit tapasztalat révén fel kell fedezned az az, hogy maguk ezek a kívánságok boldogságod és beteljesülésed akadályai. Azért helyzeünk mi hangsúlyt a Tudásra, mert ez bölcs döntéseidnek a szilárd alapja. A Tanítók ezt a képességet fogják fejleszteni benned. Mert ha viszonyulni tudsz ahhoz, aki őszinte és valóban szílárdan elméjében tartja legfőbb érdekeidet, ezzel te magad is őszinte leszel. A csalárdság minden formáját fel tudod majd ismerni, s annak a kijavítása rendelkezésedre fog állni.

 

147

A TE VILÁGOD EGY ELŐRELÁTHATÓ evolúciós folyamaton megy át. Ne gondold hogy a te helyzeted különleges lenne, mivel minden civilizáció ilyen nehéz átalakulási időszakokon megy át. Sokan közülük kudarcot vallottak. Az emberiség jelenleg abban a folyamatban van, hogy egy érettebb állapot küszöbén lépjen át.

 

148

AMENNYIBE ÚGY DÖNTESZ, HOGY TANULÁSODBAN ŐSZINTÉN KITARTASZ, tanulásod alkalmanként látszólag kényeltmetlennek fog bizonyulni. Ezen a téren szinte egyetemleges az egyetértés. Mi azonban könnyíteni fogunk ezeken a nehézségeken, amennyire csak tudunk. Ugyanakkor neked a szenvedésre és önvizsgálatra való hajlamod nem a mi irányításunk alá tartozik. Ez nagy gondot jelent a tanulók felkészülésében, hiszen hibáikat gyakran saját gyengeségüknek tulajodnítják. Ezek a hibák időnként nem másak, mint álcázott erősségek. Ugyanakkor igazolást keresni ezekre a hibákra, annak semmi haszna nincs.

149

TISZTÁBAN KELL LENNED MINDEN GYENGESÉGEDDEL — mindegyikkel. Valójában, ezek késői felfedezése tragikus kimenetellel járhat.

 

150

EGY OLYAN TERV SZOLGÁLATÁBA KELL SZEGŐDJÉL, ami felett nincs kontrollod. Ami megdöbbentő itt az az, hogy tökéltetes önuralmat kell elérned ahhoz, hogy ezt követni tudd.

 

151

MINKET FEL FOGSZ ISMERNI mivel a családodhoz tartozunk. Ezt csak tudással lehet megismerni, s nem lehet levezetéses vagy racionális folyamatok révén felismerni. Ha visszaemlékszel igazi létünkre, hogy kik is vagyunk igazán, vissza fogsz emlélezni az ideérkezésed elötti életedre. Megemlélkezel majd célodra és a kötött egyezményedre. Megemlékezel majd vállalkozásod erejére és a téged mindig körülvevő támogatásra. Ebben igazi erőt lelsz majd, mert abból amit a világban látsz, azok közül egyik sem képes beárnyékolni ennek a nagyságnak a tudatát.

 

152

EGYETLEN SZEMÉLLYÉ KELL LEGYÉL, egyetlen céllal és önmagadhoz való egyedüli viszonnyal. Ez a gyógyulás módja. A gyógyulás nemcsak a testi funkciók kijavítása vagy az érzlemi zavarok lenyugtatása. Addig amíg az elméd megosztott, vagy meghasonlott, beteg vagy és gyógyulásra van szükséged, független attól, hogy milyen módszert vagy folyamatot választasz magadnak erre.

 

153

MINDIG LESZNEK OLYANOK, akik ki fognak használni téged midőn felajánlod segítségedet nekik. Itt óvatosnak kell lenned, mind testben mind azon túl. Ebben a Tudás fog védelmül szolgálni, mert csak azokat ismeri fel, akik mind kívüled mind belülről az igazságot szólják. S hogy erre a megkülönböztető képességre szert tudj tenni, őszinteségednek minden jelenlegi definiciódon túl kell nyúljon. Semmit ne támogass, ami Tudásodat elárulja vagy cserbenhagyja. Továbbá meg kell különböztetned Tudásodat meggyőződéseidtől és kedvenc elképzeléseidtől. Ez kétségtelenül nehéz feladat, ugyanakkor viszont meg van adva neked a kellő idő és a megfelelő körülmények arra, hogy ennek meghozd a gyümölcsét.

 

154

HA VISSZA TUDNÁL EMLÉKEZNI LESZÁRMAZÁSI ÁGADRA, s vele együtt itteni küldetésed ismeretére, akkor emberi identitásodon és ügyeiden túl fogsz tudni menni, s mindazt amit ott felfedezel majd, vissza fogod tudni hozni s ezek szolgálatába állítani.

 

155

TANÁCSUNKAT FIGYELMEN KÍVÜL FOGOD HAGYNI, MIHELYT NYOMÁS ALÁ KERÜLSZ. Tudásodat viszont nem tudod figyelmen kívül hagyni. Bölcsebb dolog tehát Tudást adni neked, mint tanáccsal szolgálni. Ránk csak a Tudás révén fogsz tudni emlékezni. Máskülönben csak egy jelenség leszünk számodra. Mindent el fogsz felejteni, amit mondtunk neked.

 

156

FÉLSZ ATTÓL AMIT TUDSZ, mert életed attól gyökeresen megváltozhat s valódi lehetőséget adhat neked a boldogságra, ami tőled most nagyon távoláll.   Addig csak egyfolytában próbálkozni fogsz dolgokkal, míg végül rá nem jössz arra, hogy mind kudarcot vallanak.

 

157

AMINT ÉRTELMED EGYRE JOBBAN TÁGUL, egyre nagyobb horderejű dolgokat fogsz tapasztalni — jelenléteket, kommunikációkat, és így tovább. Mindez még mindig nem jelent bölcsességet.

 

158

SZÍVED FOG VEZÉRELNI TÉGED. Erről szóltunk neked korábban. Hallgass a szívedre. Itt nem az érzelmeidről van szó, hanem a Tudásodról.

 

159

HACSAK NEM ÉRZED ÁT AMIT TUDSZ, érzéseidnek vajmi kevés ás átmeneti értékük van csupán, önmagukon belüli és egymás iránti reakciók huzavonása.

 

160

A SZELLEMI CSALÁDOK MINDEN VILÁGBAN SZOLGÁLNAK. Vajmi kevesen vannak viszont bármelyik világban is, akik a Családok létezéséről tudnának. Csakis a kulúrálisan fejlett és egységben élő világok lakossága tud a Családokról.

 

161

MI HASZNA LENNE SZÁMODRA TUDNI RÓLUNK hacsak részvételedre ne lenne szükség.

 

162

VILÁGOTOK LEHETŐVÉ TETTE sokak számára közületek nagyobb dolgok akadály mentes kikutatását. Az ideiglenes szabadságok, amiket világotokban tapasztaltok, emellett tanúskodnak.

 

163

ERŐS SZÖVETSÉGESEKRE LESZ SZÜKSÉGETEK. Ne gondoljátok, hogy egymagatok fel tudtok készüéni. Ez még sohasem fordult elő. Sehol. Ne gondoljátok tehát, hogy ti majd a világegyetemben valahogy kivételek lesztek ezalól.

 

164

 MINDIG TUDNI FOGOD MI LESZ EGY KAPCSOLATBÓL, amennyiben hajlandók vagy hallgatni.

165

 MI A SZEMÉLYES KAPCSOLATOKAT a legnagyobb ellsőségben részesítjk, mert azokban leledzik a legnagyobb lehetőség a résztvevúk megerősítésére vagy legyengítésére.

 

166

SZERETNÉNK KIMŰVELNI TUDÁSODAT hogy bölcs döntéseket tudjál hozni. Ezt különösen azok javára kell megtenned, akik követnek téged. Amennyiben az a célod, hogy a Tudás helyreállítását tanítsd a világon belül, azt akkor előszőr önmagadnak kell visszaszerezned a legszemélyesebb preferenciád terén.

 

167

AZ MÁR KEVÉSBÉ SZÁMÍT hogy külöbségek állnak fenn a Szellemi Családok közt. A fontos dolog itt az, hogy te az egyiknek a része legyél. A különbségek teljesen meghaladját az emberi felfogás szintjét. A Családok csupán azért szeparáltak, hogy különféle érdekeknek és nézőpontoknak szolgáljanak. Módszereik egyedülállóak. Kiegészítik viszont azok szükségleteit akik ezeknek tagjai.

 

168

A SZELLEMI CSALÁDOK GONDOLATA vegyes fogadtatásban fog részesülni. A remény itt abban van, hogy Istenben mindnyájan egyek vagyunk, ugyanakkor mindnyájan csoportokban és folyamatok révén tanulunk. Látod-e már hogy a Mester Terv minden fejleményeidet magába foglalta — személyes kapcsolataidat, a házasságot, gyerekeket, csoportokat, vallást, kormányzatot, mindent — és mindegyiknek szerepet és célt adott. Isten nagyon okos. Isten fog nyerni saját játszmádban is. Csak egy Mester Elme tudta ezt kigonodolni. Isten az egész világegyetem egyesítésére fogja a szeparáltság megosztottságait felhasználni.

 

169

NEM FONTOS HOGY HISZEL-E JELENLÉTÜNKBEN vagy sem. Ezt ugyanis csak tudni lehet, s a hit csak kis mértékben tud tanúskodni erről.

 

170

 FIGYELMED NEM ÖSSZPONTOSULHAT CSAK ERRE A VILÁGRA, mert nem ez az egyedüli világ. Sorsa végsősoron Szellemi Családjainak a kezében van.

 

171

E VILÁG ÉRTÉKEIRE igen komoly kihatással lesz a Nagyobb Közösségbe való emelkedésetek. Az itt élő emberek tudatára még sosem volt semmi ekkora kihatással, s ami ilyen súlyos következményekkel járna. A vallás, a művészet, a filozófia, a kultúra, a kormányzati alapok, a törvény és az etikai szabályok — mindezek érintve lesznek.

 

172

AKIK A RÉGI DOLGOKHOZ RAGASZKODNAK , a változás erőivel szmeben veszik fel a küzdelment, mivel azok látszólag mindazt aláássáék, amit dédelgetnek.   Ismerd fel tehát azokat az értékeket, amelyeket a múlt fenntartva megőrzött és nyitott elmével tekints egy egész más arányokban foglalt jövő felé, mialatt elmédben tartod azt, hogy minden jelenség és minden lény, formájától és hajlamaitól függetlenül, ugyanannak az Istenre irányuló tanfolyamnak a része.

 

173

AZ ELKÖVETKEZENDŐ ESEMÉNYEK valóság váltást követelnek majd meg a Föld lakói részéről. Vagy meg kell változzanak vagy küzdeni fognak az ellen, amit jelenleg tapasztalnak. Ők csak erre számítanak, amikor régi vallásokat, rendszereket és értékeket újra életre akarnak kelteni, melyek közül sokaknak ugyan hasznos értékük volt, lényegében viszont ezek most már régóta a múlté. Nem világosan látjató-e, hogy e század számos feléledéssel járó készületei, újabb és újabb értelmezései, konfliktus kitörései és technológiai fejlődése nem más, mint az elöttetek álló új századokra való felkészülés? Nem világosan látható-e, hogy mindez oly felgyorsult tempóban halad egy nagyobb fordulópont felé, mintha versenyszerűen egy célszalag felé rohanna, amely maga egy új kezdetet jelent?

 

174

TE VAGY A TUDÁS, AKIRŐL BESZÉLÜNK, AKIHEZ SZÓLUNK. Te nem csupán a Tudás birtokában vagy, illetve annak visszaszerzésével fogalaltoskodsz. A Tudás nem tulajdon. Nem egy szerzemény. Nem egy adományozás vagy átruházás. Neked egy minden életet összekötő erővé kell lenned, ahelyett hogy csak egy alkotóeleme lennél.

 

175

NEM ELÉG EGY ÚJ IDENTITÁST ELFOGADNI, mint valami kedvezőbbet, ugyanis te már sok helyütt jártál utazásaid során, sorsod viszont, azokéhoz hasonlóan akik követnek majd téged, mégiscsak az hogy kötelékké, ne pedig megkötötté legyél. Fel lehet-e ezt egyáltalán fogni vagy megérteni mély megtapasztalás vagy átélés nélkül? Nem, ezt nem lehet.

 

176

NEM LESZEL sem Isten sem Isten teremtménye, hanem a kettő közti kapcsolat. A valóság kapcsolat. Sem az egyén, sem pedig az egész, ahogy ezekre általában gondolsz.

 

177

OLY SOK TANÚBIZONYSÁG LETT a végtelenről, az istenekről, a szeretet és a testvériség erejéről téve, ugyanakkor csak azok tudnak igazi és tartós változást létrehozni, akik maguk az erő.

 

178

 BÍZZÁL ABBAN HOGY SZÍVED ISMERI AZ OTTHONÁBA VEZETŐ UTAT, mert beavatkozás nélkül egyszerüen végigjárja természetes és ekerülhetetlen vissazatérő pályáját saját Otthonába, vissza iagzi kapcsolataihoz, noha látszólag előrehaladva, sokkal de sokkal előrébb, mint amit idáig tapasztaltál.

 

179

A BENSŐ TUDÁS, AZ IGAZI CÉL, a Tanítők jelenléte — ezek mindegyike egy benső elhívást hangoztatnak, ami ereje és mértéke vonatkozásában növekednie kell amint figyelmet szentelsz rájuk, javadra fordítod, felismered és alkalmazod őket. Mindaz ami ezzel ellentmondásban van, egy bizonyos ponton túl felismertté válik és hátra lesz hagyva, mint nemkivánatos elem, ami csak akadályozza a szívnek azt a természetes hazatérését.

 

180

MI SEMMITŐL NEM FOSZTUNK MEG TÉGED, noha egy egy bizonyos időszakra megkérhetünk tevékenységeid korlátozására, hogy ezzel új meglátáshoz és nagyobb tapasztalathoz juthass önmagad és a világot illetően, amelyben élsz. Ezek csupán ideiglenes intézkedések. Teret adnak egy lehetőségnek, mivel új lehetőségek csak speciális feltételek mellett tudnak kibontakozni.

 

181

AJÁNLJUK HOGY TARTÓZKODJ A MÁSOK FELETTI ÍTÉLKEZÉSTŐL a világban. Ismerd fel, hogy amikor ezt teszed, elméd lezárul. Lásd meg, ha képes vagy rá, hogy milyen nehézségekkel küszködnek, ugyanakkor ne ítélkezz se személyük se helyzetük felett, mivel a választás újtját járják ők, mindenki mással együtt.

 

182

AMIKOR FEL AKAROD VENNI VELÜNK A KAPCSOLATOT, egyszerűen engedd gondolataidat lecsendesedni, vagy csak menj át rajtuk, mintha azok ködön belüli páracseppek lennének csupán. Mert mi más is a köd, mint a saját gondolataid. Ezek nem a te igazi gondolataid, mivel igazi gondolataid bensődnek abból a részéből erednek, amiről m itt beszélünk neked, s amely a te nagyobb, halhatatlan vonásod.

 

183

NOHA MONDANIVALÓNK JAVARÉSZE mély bölcsességet hordoz és gyakorlati jelentőséggel bír világod számára, információ közlési vágyunkat tekintsétek egyfajta fogadó gyékénynek, amit leterítunk elöttetek ebbe a nagyobb közösségbe való belépésetek alkalmával.

 

184

CSAK AKKOR TUDTOK NAGYSÁGRA SZERT TENNI, amikor a Nagyobb Valóságotokhoz folyamodtok, a világ ugyanis semmi nagyággal nem rendelkezik.

 

185

SAJÁT TAPASZATALATOD RÉVÉN FOGOD MEGLÁTNI, hogy bármíly nyomorúságos is legyen az egyén élete, nyomora valójában csak védekezési eszköz attól a Nagyobb Valóságtól, amiről mi beszélünk. Ennek tudatában tanulod meg az igazi együttérzést és nem leszel türelmetlen azok iránt, akik látszólag lassan, vagy éppen egyáltalán nem fejlődnek. Noha felkínálhatod nekik a fogságukbol felszabadulás reményét, meg kell látnod, hogy ők egyben félnek is ettól a felszabadulástól.

 

186

A NAGYSÁG ÉLMÉNYE szolgáltatja számodra a megkívánt perspektívát arra, hogy engedélyt adj magadnak azt követni amit tudsz.

 

187

KÖTELESSÉGEID CSUPÁN LEHETŐSÉGEK arra, hogy jóvátedd mindazt, amit mindezidáig tettél. Így mindaz, ami elötted van eszköze és módja lesz az igazi kommunikáció és kapcsolat megalapozására egy szeparált életekben és szeparált reményekben élő világban. Töprengjál egy kicsit ezeken, ugyanakkor ne juss következtetésekre, különben félreérted az egészet.

 

188

BIZONYOS ÉRTELEMBEN FEL KELL FÜGGESZTENED MAGADBAN A CSALÁDRÓL ALKOTOTT FOGALMADAT, hiszen ezt a szót is csak azért választottuk, mert ez az, ami ismerős neked. Bölcsebb ezt inkább egy tanrendnek nevezni, egy Nagyobb Tervben való részvételnek.

 

189

NEM VÁLASZTHATSZ EGÉSZET szeparáltságból, választhatsz viszont nagyobb közreműködést, ami tapasztalatod világán belül lehetővé teszi majd az egészet.

 

190

AZOK A DEFINICIÓK, amelyek e világban utatok alapjául szolgálnak, rendkívül korlátozottak, mivel a világegyetem hatalmas méreteit leszűlítik, már a látható valóságot szintjén is, nem beszélve a nem látható nagyobb világokat illetően.

 

191

MI MÁS HÁT A SZELLEMI CSALÁDOD, ha nem éppen az annak keretén belüli alapod, amit értékelni és elfogadni tudsz? IstenTerve azért működőképes mivel mindenféle szeparáltságot átrendez egy funkcionális és mozgásban levő szervezésbe. Ebbe mindenki belefoglaltatik. Sokkal mesteribb fokon kezeli alkotásaidat, mint amire te képes vagy.

 

192

EGYEDÜL KÉPTELEN VAGY AZ IGAZSÁGOT MEGTALÁLNI, mert igazság szerint nem vagy egyedül.

 

193

A VILÁGNAK — s valójában minden világnak — MEGVAN AZ A HAJLAMA, hogy egy koncepcióval, egy hitnézettel vagy egy gondolat-rendszerrel azonosluljon, ahelyett hogy közvetlen kapcsolatra készítenéd fel magad. Bár vannak olyan gondolat-rendszerek, amelyek ezt tűzték ki céljukul. Ugyanakkor ennek megtapasztalása ezt meg kell előzze. Amennyiben nem a tapasztalat jön először, maga a gondolat-rendszer lesz a cél, illetve valami nagyobb dolog elérésének célja, nem pedig az eszköze lesz. Ezért még koncepciótok se legyen Szellemi Családról. Ezt a szóhasználatot csupán tapasztalatotok világa miatt iktatuk be. A Szellemi Család egy tapasztalat, egy élmény.

 

194

ÉLETETED EGY HÍD, amin át kell menned egy nagyobb élet felé. A világban épített hidak a szervezeteitek és közösségeitek, melyek lehetővé teszik hogy építően és ne káotikusan tudjatok közreműködni a világban. Ezeket a hidakat képesek vagytok felfogni, ugyanakkor az e világból az azon túlra vezető híd mindig is mélységesen titokzatos marad számodra, ugyanis a túlon-túl mindig is távolabb áll annál, mint ameddig eljutottál. Így a bizonyosság és a misztérium együttesével fogsz rendelkezni.

 

195

NAGYON SOKFÉLE VONZALOM VAN a világban, melyek kapcsolatnak vallják magukat és annak kívánkoznak lenni. Valójában egyikük sem igazi kapcsolat, mivel céltalanok. Sőt mi több, maguk a cél akadályai. Ezek a vonzalmak ugyanakkor igen erőteljesek lehetnek, mivel látszólag olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekről az érintett egyének úgy érzik, hogy azok valahogyan hiányoznak nekik. Ha igazán belelátnának e kapcsolatokba igazi lényegébe, rájönnének hogy azok lényeg nélküliek, s így lényegtelenek, mivel ösztönzőerejük mögött, a céltudatosság helyett, a hiány és a bizonytalanság érzete húzódik meg, E kapcsolatok fenntartásához a szükség és a bizonytalanág érzetét állandóan táplálni és éltetni kell, mert mihelyt a szükség és a bizonytalanság megszűnnek, velük együtt megy ki az ablakon a kapcsolat is.

 

196

A TANÍTÓK SZEREPE a tanuló kapcsolat-világának a tágítása. Ez az Istenhez vezető út, mivel Isten a kapcsolatok összessége, a határtalan kapcsolat. Istennek ez a fajta megtapasztalása a fizikai test szintjén nem tartható fenn hosszab időn át, hiszen ezzel működésképtelenné válnál mindennapi feladataid ellátása terén. Amennyiben viszont ha ez megérint, mégha akár egy pillanatra is, minden tevékenységedet meggazdagítja és egy olyan perspektívát ad neked, ami az itteni sikeres élethez szükséges.

 

197

A TANÍTÓIDDAL VALÓ KAPCSOLATOD egy kapu. Nem a végállomás. Mégcsak nem is a cél. Eszköz csupán. Az átfogó eszköz, hiszen a Tanítók nem azt akarják, hogy minden dologban segítségókre szorulj.   Így visszaszerzik neked ami a tied, anélkül hogy ők maguk ezúton vesztegséget szenvednének, rávilágítva előtted arra, hogy kapcsolataidnak helyreállító ereje van, amennyiben helyes nézőpontból szemlélik őket.

 

198

A TANÍTÓKKAL VALÓ KAPCSOLATOD TAPASZTALATA lehetőséget ad neked arra, hogy a kapcsolatot közvetlenül tudd megtapasztalni. Ehhez nem kell a Tanítók fizikai jelenlétét. Ti mindnyájan ugyanis egymás fizikai jelenlétében vagytok, ugyanakkor ritkán tapasztaljátok meg egymást.

 

199

A TANÍTÓK LÁTHATATLANOK SZÁMOTOKRA. Csak akkor vesznek fel fizikai hasonlatosságot, amikor egy bizonyos célt akarnak elérni, s ezz is csak nagyon ritkán teszik meg.

 

200

TANÍTÓID MEGJELENTETIK MAGUKAT NEKED köpönyeg nélkül, ürügyek nélkül, és küllemek nélkül. Érezni kell őket. Ez az amit Jelenlét alatt értünk, amikor szólunk nektek. Ennek a Tanításnak ez a célja. Mihelyt ez beindul, elkezdesz majd emlékezni ősi kapcsolataidra. Amikor visszaemlékszel ősi kapcsolaidra, elért eredményeid emléke is visszatér, s a magaddal hozott hatalmas mértékű erőforrásokat felfedezése is beindul. Ekkor válik életed célja világosság elötted.

 

201

SOKAN KÖZÜLETEK TALÁN EZT FOGJÁK KÉRDEZNI: “ Nos, mi az én célom”? mi pedig újra meg újra fel fogjuk ajánlani nektek a módját annak visszaszerzésére. Vajon célotok egy definició?   Pustán egy világi állás lenne? Hát persze hogy nem. Ez egy tapasztalat, amely már akkorára nőtt, hogy meg tudod osztani másokkal.

 

202

A TANÍTÁS OLYAN ESZKÖZ mint bármilyen másféle eszköz. Ugyanakkor bizonyos vonatkozásba nagyon is egyedi, mivel egy olyan ősi gondolatot tár fel, amiről az emberek már réges régóta megfeledkeztek. A Szellemi Család fogalma azinte alig van megemlítve a feljegyzett történelem során. Feledésbe merült.

 

203

AMINT A VILÁG A TÖRZSI GONDOLKODÁSMÓD végét járja, egységért küzdve a világ minden szögletében, a Szellemi Család gondolatának tanítása ismét előtérbe kerülhet s megvalósulást nyerhet. Ez a szellemi alapja annak, hogy a világot a világok Nagyobb Közösségének részeként tudjuk felfogni és megtapasztalni.

 

204

MIKÉNT A TE VILÁGODNAK IS VANNK szellemi tanítói és hősei, a Nagyobb Közösségnek is van szellemi hagyománya. Gondolj csak vallásaidra. Embereknek szólnak csupán, nemde? Nem másfajt intelligens élethez szólnak. Előírásaik az emberekre vontakoznak. Vannak azonban minden intelligens életre vonatkozó előírások is, mivel semmi és senki sincs kizárva a Nagy Tervből. Ebben a konextusban fogható fel a Szellemi Család jelentősége és megtapasztalásának a lehetősége.

 

205

 NEM KÉRHETÜNK MEG TÉGED egy nagyobb Tudás tanulmányozására, amíg egyéni életed katasztrófális állapotban van. Ezért a legelső és legalapvetőbb tevékenység, hogy a Tudás révén szedd rendbe a a dolgaidat. Amíg ennek eleget nem teszel, cask küzdeni fogsz saját benső konfliktusaiddal, s ugyanezt fogod átvinni mindenki mással való kapcsolatodba is.

 

206

IDŐ KELL AHHOZ HOGY MEGÉRTSD a tekintély viszonyát Tanító és tanítvány között. Ki itt a főnök? Kinek az akarata jut kifejezésre? Kinek a vágyai teljesülnek? És így tovább. Csakis a tapasztalat fogja megmutatni Tanítóid jótékonyságát ebben a tekintetben. Csakis a tapasztalat fogja megmutatni vajon ez Tudásod és minden kapcsolatod visszaszerzését fogja eredményezni, s képes-e a Tudást felfokozni és demonstrálni.

 

207

NINCS RÁD SZÜKSÉG OTT, ahol minden gyönyörűen megy. Ott van rád szükség, ahol nem minden megy gyönyörűen. Amikor ez élet végetér, minden újra gyönyörű lehet. Nagy fájdalmakon mentél át, hogy ebbe a világba bejöjj, hogy egyszercsak egy olyan helyen találd magad, ahol nem minden gyönyörű. Ebben a világban, a nem gyönyörű a helyzet. Érted te ezt? Ne hazduj itt magadnak különben a tudatlanság tetőfokára fogsz hágni. Nagyon is jól tudod, hogy itt egyáltalán nem gyönyörű a helyzet.

 

208

TUDD MEG MI AZ AMIT EBBEN AZ ÉLETBEN TENNED KELL. Ez majd mindenkivel való kapcsolatodat rednbe hozza. Nem vagy magadra hangolva.

 

209

ÉRTED TE EZT? DÖNTÉSEKET KELL HOZNOD AZ ÉLETBEN. Nem lehet minden a tied. Ha mindent meg akarsz szerezni, semmid sem lesz.

 

210

A SZELLEMI ELŐREHALADÁSNAK MINDENÜTT két előfeltétele van. Hagyománytól és tanítóktól, történelemtől és szokásoktól függetlenül, a világi és az azon kívüli Tudásra épül.

 

211

AMENNYIBEN KUTATÁSOD A TUDÁS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYUL, a Tudás tartalmának a meghatározása nem a te dolgod lesz, mivel az fog majd téged meghaározni, s amint ez benned egyre növekedni fog, egyfajta tehetetlenséget érzel majd a Jelenlétében. Ugyanakkor éppen a Jelenlétéből adódik majd az a nyugalom, amit mindig is és minden kapcsolatodban, törekvésedben és igyekezetedben annyira kerestél.

 

212

A NAGYOBB KÖZÖSSÉG ESEMÉNYEI ebben a szektorban nagyjából figyelmen kívül hagyták a világodat. A te világod szinte alig ismert ezen a szektoron belül. Az idővel azonban változást és növekedést hoz. Amint a serdülő kamasz felnőttségre jut, szembe kell nézzen odakinn a világban való élettel. Hasonlóképpen kell a te világodnak is szembenézni saját felnőtté válás életével a Nagyobb Közösségen belül. Ez tényleg egy nehéz átmenetel, mivel filozófiád — tulajdonképpen értelmed alapja miszerint életedet éled — érthető módon emberi identitással függ össze. Nem lesz könnyü elfogadni azokat, akik nem osztoznak veled ebben az emberi identitásban. Olyan idegen leszel számukra, mint amilyen idegenek ők maguk neked.

 

213

A TANÍTÓK MINDENÜTT TANÍTANAK, de saját fajtájukat kell tanítsák.

 

214

NE PRÓBÁLJ A LEGMAGASABB PONTRA HÁGNI, mert kihagyod az elötted levő lépést, azt a lépést, ami már oly régóta vár rád.

 

215

A KAPCSOLATOK TERÉN MINDIG KÉT LEHETŐSÉGED VAN. Mindkettő ugyanoda fog vezetni, amennyiben azt megérted. Kapcsolat keresésedet a fantázia megértése fűtheti. Továbbá azért is keresheted a kapcsolatot, hogy a Tudást tudd fejleszteni. Ezenkívül nincs más lehetőség, a vonzalomtól függetlenül.

 

216

A TUDÁST NEM TUDOD ÉRTÉKELNI, míg bele nem kostoltál a fanáziába. Ez igaz. A fantázia étvágyad viszont nem múlhatja felül életerdődet vagy képességedet. Ha igen, akkor tönkreteszed a tanulásnak ezt a lehetőségét. Életed végén semmid nem lesz, s majd vissza kell ide térned még egy fordulóra.

 

217

KARRIERT VÁLTOZTATHATSZ ahányszor csak akarod, de a körülményeken kívül igazán semmi sem változott. A körülmények mélyebb hajlamodat nem tudják kielégíteni. Amennyibe mélyebb hajlammal rendelkezel, keresened kell a Tudást, mert ez fogja a problémát konfrontálni. A karrier változás aztán egy egész lépés-sorozattal fog járni. Nem tudod a Tudást fejleszteni építő tevékenységek nélkül; egyszerűen nem lehet. Építő tevékenységed pedig Tudás nélkül nem indul be.

 

218

A NAGYOBB KÖZÖSSÉG egy tövbb világból összetevődő közösség. Ugyanakkor a Nagyobb Vallás, ha ezt így nevezhetjük, az egyéni világok hagyományain kívüli szolgálatra lett alapítva, mert ez a nagyobb Tudás birodalma. Isten terve nemcsak a Keresztények, a Buddhisták vagy a Muzulmánok Terve. Ez egy mind emberi mind pedig nem-emberi lényekre vonatkozóTerv. Enne keretén belül világvallásaid új értelmet és új értékelést nyerhetnek.

 

219

GYERMEKEIM, TI FELFEDEZÉS ELÖTT ÁLLTOK olyan erők részéről, akikkel ebben az életben még sohasem találkoztatok. Ha meg akarjátok őket érteni, ezt csakis a Tudásból kiindulva tudjátok megtenni, nem pedig emberi spekuláció révén. Ha előízlelőt akartok kapni szándékukról, azt a Tudás révén tudjátok csak elérni. Ezt a Tanítást pontosan ebből az egyetlen célből adtuk nektek — hogy az embereket kapcsolatoba hozzuk a Nagyobb Közösség Szellemiségével, s maximális lehetőséget adjunk nekik a Tudás megtapasztalására, különösen ebben az időben.

 

220

EBBEN AZ IDŐBEN mivel mindnyájan érzitek a levegőben lógó változást, személyes hajlamaitok alapján reagáltok. Egyesek régi hagyományokat és régi eredeteket akarnak feléleszteni, míg mások minden hagyománnyal és eredettel fel akarnak számolni. Egyesek azzal keresik az Istennel való kapcsolatot hogy menekülnek a világból, míg mások kétségek közt tengődnek. Mindez nem más, mint különféle reagálás ugyanarra az alapvető érzésre.

 

221

EGYESEK SZOLGÁLATRA LETTEK FELHÍVVA, független attól, hogy erre készen állnak-e vagy sem. Ha az épület lángoban van, arra mindenképpen reagálnál, akár felfészültél rá, akár nem. Székedbe roskadnál-e azon tűnődve, hogy “Vajon készen állok-e egy tűzesetre az életemben”?

222

AMIKOR BETELTÉL EZZEL A VILÁGGAL, a Tudás lesz a legfőbb gondod. Amikor Tudásról beszélünk, itt nem egy információ gyűjteményre gondolunk. Egy nagyobb tapasztalatra való képességre utalunk.

 

223

NAGY SZELLEMI TANÍTÓITOK kimondhatatlan erőszakot zúdítottak a világra, nem igaz? Akik közszerepet vállaltak magukra, képesek voltak-e egy békés folyamatot biztosítani? Bizonyára nem. Szándékuk ugyanakkor nem az erőszak volt. Te is esetleg változást szeretnél létrehozni, de csupán tűzvészt fogsz kelteni, erőszakot, súrlódást és zavart. Ez nem egy szerencsés helyzet, de az emberek így növekednek.

 

224

AHHOZ HOGY EZ A VILÁG EGY NEMZETTÉ TUDJON EGYESÜLNI, kimondhatatlan erőszakkal fog járni, ugyanakkor ezt sokan mégis szívesen látnák. Ez tényleg nemcsak egy szívesen vett kilátás, hanem szükségszerű is. A Nagyobb Közösséggel való találkozás ezt majd lehetővé teszi. Nem élhetsz megosztottan saját világodon belül, hogy sikeresen fel tudd venni a harcot a túlról jövő idegen erőkkel szemben.

 

225

TE MÁRIS TUDÁSSAL RENDELKEZEL, már amennyire ki tudtad azt fejleszteni. Ezt visszaszerezni a legfőbb felelősséged. De ahhoz hogy ezt vissza tudd szerezni, helyet kell készíts neki. Ha az elméd gondolatokkal van teletömve, s te azt gondolod hogy ez elégséges számodra arra hogy a fizikai és a nem-fizikai világegyetemmel meg tudj birkózni, akkor ott a Tudásnak semmi helye sincs.

 

226

HA SZERETNÉD MEGTAPASZTALNI ISTEN TANÍTÓIT, akik téged körülvesznek, akár Angyaloknak vagy bármi másnak is nevezd őket, ki kell tárnod magadaat e tapasztalat elött. Ürítsd ki tehát elmédet minden magasröptű gondolattól.   Akkor fogsz tudni belépni a jelenbe, ami a Tudás tapasztalatának a kezdete.

 

227

AZ ESZMÉNYI IDEÁL IRÁNYT AD a tudatos elmének, s arra ösztönzi hogy saját mélységeit kutassa. Ugyanakkor nem tud mélyre vinni. Itt lesz a Tanítóidnak, Szellemi Családod tagjainak, még közvetlenebb szerepe a fejlődésedben. Ettől a ponttól kezdve már nem teheted meg, hogy önmagadat vezéreld. Szükséged van irányításra és baráti társra, egy szellemi közösségre itt és ezen kívül is.

 

228

AZ AKI AZT GONDOLJA MAGÁRÓL, hogy egymaga beléphet a Tudásba, azt az őrület és a kétségbeesés kerülgeti. Ezért nem állhatunk jót.

 

229

EGYESEK SZÁMÁRA A TUDÁS MEGVALÓÍTÁSA a pustulásukat jelentheti, mivel számításon kívül hagyja személyes hitnézeteiket, egyszerűen nem törődik velük. Lehet, hogy a Tudás egyáltalán nem Istenhez illőnek fog tünni. Józan. Világos. Nem foglal állást. Saját magából kiindulva intézi a dolgokat minden külső befolyásra való tekintet nélkül.

 

230

AZÉRT SZÓLUNK A NAGYOBB KÖZÖSSÉGRŐL csupán, mivel a Tudásra szeretnénk téged ösztönözni, noha nem igen valószínű hogy bármelyikötök is erre a célra fogja ezt felhasználni.

 

231

A FIZIKAIHOZ VAGYUNK KÖTVE kötelezettségeink és a szolgálatra való vágyunk miatt, ami egy és ugyanaz. Nekünk hozzáférhetőségünk van egy Nagyobb Valósághoz, ugyanakkor ezen a szinten létezünk. Minket ez a Nagyobb Valóság éltet, s ezért tudunk saját kapacitásunkban működni, minden nyomorúság nélkül. Szellemi Családunkat szolgáljuk, akit szeretünk. Tudatában vagyunk határainknak. Teljes mértékben felhasználjuk erőinket. A Tanítóinkat követjük, akiket te nem hallasz. Mi őket képviseljük, miként ők is azokat képviselik, akik őfelettük állnak, vagy rajtuk túl léteznek.

 

232

TANÍTÓINK ZÖMÉBEN TITOKBAN MARADNAK a fennálló hagyományokkal való lehetséges konflkitus miatt. Mi elsődlegesen a Tudás visszaszerzésének a szolgálatában állunk.

 

233

EGYESEK ESETÉBEN, A TANÍTÓK MINDIG IS a háttérben fognak maradni. Emiatt aztán azt hiszik majd, hogy nagyobb ihletésű gondolataik kizárólag tőlük származnak. Mások viszont képtelenek szembetűnő segítség nélkül előrehaladni. Ez az egyén szintjétől s a rájuk bízott küldetés elvégzésétől függ.

 

234

PONTOSAN ÚGY LEHETNE MEGFOGALMAZNI, hogy minden Tudás a kapcsolat permanens megalapítása. De mivel nézőpontod a kapcsolatok terén annyira átmeneti jellegű, ez még önmagában nem elégséges egy gyakorlati hozzáállás kialakításához.

 

235

TÖRTÉNELMEDNEK egy hálaadás felahlmozódása kell legyen ahhoz hogy egyáltalán valóságos lehessen.

 

236

A HITNÉZETEKNEK LEGFELJEBB IDEIGLENES HASZNOSSÁGUK van. Egyszerűen csak a következő lépés felé visznek, s mihelyt az a lépés meg van lépve, többnyire félre lehet tenni őket. Így például ha Keresztény vagy és szellemi gyakorlatod útján a Tudásnak egy nagyobb együttesére tettél szert, nem leszel többé jó Keresztén, sőt valószínüleg eretneknek fognak tartani. Ezzel aztán egy másfajta jóvá válsz, amiról senki nem tud személyleírást adni.

 

237

AMIKOR TUDÁSSAL BESZÉLSZ, nem igen leszel saját személyed tudatában. Ugyanakkor nagyon is tudatában leszel mindazzal, ami körülvesz.

 

238

EZ A NAGYMÉRVŰ ÖN-FEJLŐDÉS mire jó? Itt vagy van Tudásod, vagy nincs.

 

239

HA MINDEN KORLÁTODDAL FELSZÁMOLSZ, tönkreteszed azt az egyensúly-rendszert ami előrehaladásodat biztosítja, remélhetőleg építő módon. Az úton mindig van min javítani. De ami ezen túl van, azzal ne barkácsolj a magad karbantarása miatt. Akik ezt teszik, megőrülnek.

 

240

TÚLZOTTAN EL VAGY FOGLALVA SAJÁT FEJLŐDÉSEDDEL, ugyanakkor nincs referenciád, ami meghatározná hogy milyen jó az előrehaladásod. Vannak akiknek szörnyen megy a dolguk, mégis nagy felfedezés szélén állnak. Mások viszont, akik úgy érzik, hogy nagy lépésekben haladnak előre, csupán önmagukat csiklandozzák. Hogyan tudod ezt a kettőt megkülönböztetni egymástól?

 

241

A BENSŐ VEZÉRLÉS EGYSZERŰEN AZ ÚJONNANI MEGALALPÍTÁSA egy már megalapított kapcsolatnak. Ez ennek az igazi értelme. Noha rendkívülinek tűnik annak, aki befogadja, ez csak egyszerűen egy régi kötelék megalapítása, mintha egy régi barátod ismét belépett volna életedbe egy bizonyos célból.

 

242

A TUDÁS SOKKAL HATALMASABB mint te vagy személyesen. Ezért helyet kell készítsél elmédben a Tudás felemelkedésének. Ez nem játékszer. Felemelkedése mihelyt beindul, annak folytatódnia kell.

 

243

NEM VITATKOZHATSZ AZZAL, AMIT TUDSZ. Ott nincs alku azzal amit tudsz. Úgy indulj hát csak a Tudás útjára, ha képes is vagy elfogadni az azzal járó felelősséget.

 

244

MIVEL A TANÍTÓK TÖBBNYIRE LÁTHATLANOK, nehéz ábrázatokat kivetíteni rájuk. Ezzel viszont lehetővé válik a tiszta kapcsolat, ugyanis a kapcsolatot nem lehet látni. Két együttlévő test nem kapcsolat. A kapcsolatot nem látni, hanem megtapasztalni kell. A házasság nem látáson, hanem egy megértésen alapszik.

 

245

NEM TANÁCSOLJUK neked, hogy nagyobb szellemi tapasztalatok után kutatgass ha sezmélyes életed a világban összekuszált. Ez becstelenséghez és végsősoron kudarchoz fog vezetni.

 

246

AZ PERSZE ÉRTHETŐ, hogy a kezdő tanítványok a Tudást mindig is arra fogják felhasználni, hogy minél többhöz jussanak. Ez érthető. Ugyanakkor mégsem működik igazán, mivel a Tudásnak megvan a maga szándéka és a saját kifejezése. Ez az Isten tebenned. Viszont olyan Isten, akinek egy meghatározott terve van.

 

247

AMIKOR AMI TUDOTT VAGY ISMERT MEGERŐSÖDIK, akkor a saját személyes érdekeidnél nagyobb valóságban tudsz résztvenni, ami a megváltás gyakorlati formája ebben a világban.

 

248

MINDIG IS NAGY NEHÉZSÉGET TÁMASZT a személyes tekintély ügye. Egyesek képtelenek egy nagyobb tekintélyt elfogadni, míg mások a sajátjukra sohasem fognak jogot formálni. Ugyanakkor minden túlról jövő tanítás célja az egyén azirányú fejlesztése hogy önmagát ösztönözze, hogy saját Tudásának az igazságát tudja képviselni.

 

249

AZ IGAZI KAPCSOLAT ALAPJA mélyebb szinten van megvetve, ahol még két, egymástól teljesen különbözú személy is alapot talál a részvételre, amit eltérő személyiségük nem tud lerombolni.

 

250

AMIKÉNT KIS GYERMEKEK képtelenek magukat felnevelni, te sem tudod magadat felnevelni. Mi sem tudtuk magunkat felnevelni. Az Istenhez való visszatérés a közös identitáshoz való visszatérés. Itt nagy tanulási felelósségről van szó, aminek az egyén alá kell vesse magát. Ez minden bizonnyál már önmagában véve is próbara tesz.

 

251

TELJESEN ISTEN TEREMTÉSÉTŐL VAGY FÜGGŐBEN ahhoz, hogy bármiféle értékkel rendelkező eredményt is el tudj érni. Ez már önmagában véve alapot ad a hálaadásra.

 

252

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE a fejlődési folyamat. A változás nem békét teremt.   Súrlódást hoz létre. A béke csak nyugalmi állapotban lehetséges, ami itt nem kivánatos. Ahol nyugalmi állapot áll be, ott nincs többé szükség a formálódásra. De mivel a formátlanság állapotának a gondoloata annyira népszerűtlen itt, a világ nyílvánavalóan egy fejlódési, változó, növekvő, széteső és felépülő állapotban van. Ezt nem lehet megállítani.

 

253

A TE VILÁGOD MOST MEGPRÓBÁLJA MAGÁT EGYESÍTENI egyetlen közösségbe. Ez a nagy széthúzás ideje. Minden világnak át kell ezen esni, mint ahogy minden egyénnek valamikor felnőtté kell válni. Ők nagyobb közösségek részei; nem pusztán önmegvalósítást kereső egyének.

 

254

EGYÉNNEK LENNI NEM JÁR HATALOMMAL. Ez egy erőtlen állapot, amit nem lehet megújítani. A te erőd mindig attól újul meg, hogy valami nagyobb dolog táplál téged.

 

255

AZ EMBEREK CÉLT AKARNAK, de nem tudást. Látod te ezt? Csak azt mondogatják, “Mondd meg nekem mit tegyek, hogy jobban érezzem magam”.

 

256

AZ EMBEREK SZEMÉLYES PROBLÉMÁI NAGYON EGYSZERŰEK ha azt Tudással közelítik meg. Az emberek nem akarnak tudni, ugyanakkor döntéseket akarnak hozni, s így mindez igen bonyolultá válik.

 

257

KÍVÜLRŐL NÉZVE A DOLGOKAT, GYAKRAN EGYÁLTALÁN NEM A VÁLTOZÁSSAL VAN A PROBLÉMA. Nem szükségleteidhez igazodik. A legsúlyosabb probléma itt az, hogy nem tudod mit teszel, úgyhogy nem tudod azt tenni, amit tudsz.

 

258

AZOK AZ EGYÉNEK EBBEN A VILÁGBAN, akiknek sikerült visszaszerezni maguknak a Tudást, nagymértékben menekülniük kellett a konvenciók elől, ugyanis a Tudás semmilyen értelemben véve sem konvencionális. S noha időnként látszólag tévelyegnek, cselekedeteik mindig egységesek s csak egyetlen cél szolgálatába állnak.

 

259

ÉRTÉKELD KORLÁTAIDAT, s ne próbáld őket lerombolni, külonben nem lesz itt eszközöd, amelynek révén szolgálni tudnál.

 

260

SIKERESEN KELL INTÉZKEDNED EBBEN A VILÁGBAN s ehhez fel kell használnod fizikai képességeidet. A helyzet itt ugyanis az, hogy a Terv megkívánja, hogy az összes szerzett képességeidet egy nagy cél szolgálatára fordítsd. Ílymódon lesz minden egy egységes egészbe visszaállítva.

 

261

A TUDÁS MINDEN KONCEPCIÓN TÚLVISZ MAJD, mivel nem koncepciókra épül. A gondolkodási képesség a te igazi Éned benső része. Sokkal jobban tud intézkedni a világban mint amire te lennél képes, mivel egyetlen célja van csupán, nem pedig több, egymással ütköző, céllal kell vessződnie. A Tudással rendelkező férfi vagy nő hatalmas erő a világban.

 

262

FONTOS GYAKORLATI DOLGOKAT SZEMÜGYRE VENNI, mégpedig teljes alapvető módon.   Most “igen”- ről vagy “nem”-ről van szó?   Itt a kérdés nem az hogy helyes vagy helytelen, hanem “igen” vagy “nem”. Ez itt a nagy különbség.

 

263

AHHOZ HOGY MEGKÜLÖNBÖZTETŐ KÉPESSÉGED LEHESSEN, ŐSZINTÉNEK, következetesnek és hajlandónak kell lenned, továbbá értékelned kell saját személyedet és lehetőségeidet. Türelmesnek és toleránsnak kell lenned. Ezek nagyon alapvető tulajdonságok. Itt fedezed majd fel hogy mit akarsz megismerni és mi az amit nem akarsz megismerni, mire vagy hajlandó elszánni magad, s mire nem.

 

264

A TUDÁSNÁL VAN ELKÖNYVELVE, hogy mit kell megtenni az életben, s ennek kifejezésére lehetőség kell legyen, különben nem valami bölcs dolog azt felfedezni.

 

265

HA NAGYOBB IGAZSÁGOT AKARSZ FELFEDEZNI magadban, kellő energiával kell rendelkezzél ahhoz, hogy ebben részt tudj venni. A Tudás egy rendkívül hatalmas erő. A leghatalmasabb erő. Amikor kezdesz hozzáférkőzni, megelelő erőd és kapacitásod kell legyen ahhoz hogy meg tudd tapasztalni és bölcsen felhasználni. Nagyon erős kell legyél. Stabil kell legyél. Az állhatatlanság tényleg veszélyes, amikor egy nagyobb kapacitásra lelsz. Az első dolgod tehát az legyen, hogy stabilitást fejlesztesz ki magadban. Így építő cserefolyamat mehet végbe, a legkisebb rizikó mellett.

 

266

A MÁSODIK LÉPÉS ANNAK FELISMERÉSE és elfogadása, hogy a megkülönböztető képesség és a döntés hozatal ereje tebenned léteznek. Amint ezt építően végzed minimális idealizmus kíséretében, hatékony erőnek fog bizonyulni az életedben. Végül aztán igazi alapod lesz olyan döntések meghozatalára, amelyek épek és megbízhatóak.

 

267

A HARMADIK LÉPÉS A NAGY VISSZAEMLÉKEZÉS az Ősi Bölcsességre, amivel rendelkezel. Mindaz, amit az idő kezdete óta megszereztél, Tudásod kútforrásában ott van számodra, beleértve mindazokat az igazi értékkel rendelkező kapcsolatokat, amelyeket kötöttél. Ezek nem merültek feledésbe. Ezek a te részed.

 

268

A NEGYEDIK LÉPÉS A TUDÁS BEÉPÍTÉSE VAGY INTEGRÁLÁSA a mindennapi élet dolgaiba. Ez egy teljesen természetes folyamat, hisz ennek megtevése számodra természetes dolog. Ha már egyszer a Tudás lényegileg be van építve, illetve integrálva, meg fogja majd adni az útirányt. A Tanítók pedig itt vannak, hogy segítsenek neked ezt kifejleszteni.

 

269

HADD SZÓLJUNK EGY PILLANATRA ennek a gyakorlati oldaláról. Amint a Tudás éberséged fő erejévé válik, lehetetlen lesz hibázni. Ez a lehetetlenség persze egy igen fejlett állapot függvénye. Nehezebb lesz hibákat elkövetni, mert egy természetes visszatartő erőt fogsz érezni, amely annyira megerősödik benned, hogy nem tudod majd figyelmen kívül hagyni. Itt képes leszel majd megkülönböztetni, hogy kapcsolataid közül melyek azok, amelyek tényleg előnyösek. Hasonló módon, karriered is szilárd alapokra fog épülni. Ott fogsz dolgozni, ahol tudod hogy lenned kell. Ez itt a kritérium. Ez csak annyiban kíván hitet, amennyiben nem a jövőre vonatkozik, hanem bizonyossága a jelenre korlátozódik. Ha hitre van szükség, biztos lehetsz abbaa, hogy bizonyosság a jelenben, bizonyosságot fog adni a jövőben. Mivel csak a jelenben tudsz lenni, csakis a jelenben levő bizonyosságra van szükség.

 

270

MIVEL AZ EMBEREK annyira el vannak maguktól ragadtatva, nehéz bármi másról számot adniuk.

 

271

HA LÁTHATÁRODON BELÜL ÖSSZE TUDNÁD SŰRÍTENI Szellemi Családfád minden tagját, a különféle formák egész gyűjteményét láthatnád, ugyanakkor olyan érzéssel lennél mindegyik iránt, mintha saját gyermekeid, legkedvesebb barátod, legkiválóbb társad lennének.   Ez a korltáok nélküli Tudás. Nem foglalkozik a dolgok formájával. A dolgok helyességét és tartalmát tartja csupán szem elött.

 

272

NINCS ÖNBECSLÉSED most, mivel tudod hogy nem azt teszed, ami szükséges. Hogyan is tudnád megbecsülni a Tanítókat? Tudod hogy ők nem istenek. Ne imádd őket, mert ők ezt nem fogják megengedni. De amikor megbecsülöd elért eredményeidet, tudni fogod hogy azokat nem egyedül érted el, s így fogod aztán kapcsolataidat megtapasztalni.

 

273

A TUDÁS NEM GONDOSKODIK VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL. Aki a Tudás állapotában van, annak nem kell választással foglalkozni. Itt még nem jutottál el a Tudás szintjére. Ezért kell örökösen választanod. Bölcsebb dolog Tudásra szert tenni mintsem egyre több választással foglalkozni. Amikor az igazság nyívánvalóvá válik, tudni fogod mit kell tenned s azt fogod minden áron megtenni. Valóban, nem fog számítani mennyi időre lesz szükség ennek megtételére. Meríteni fog mindabból, amit ezidáig elértél s újabb erőket és tapasztalatokat fog előhívni. Így mindig a Tudás kérdésére jutunk vissza.

 

274

LEGTÖBBEN NEM ELÉG TÜRELMESEK ahhoz hogy kifejlesszék a Tudást. Mindenki gyors, könnyű megoldásokat keres, ami semmiféle alappal nem jár. Az emberek egyik munkakörből a másikba mennek és semmi nem változik. Mindig csak ugyanolyan nyugtlalanok és ingerültek maradnak mint azelött voltak. Ez a fiatalság reménytelen eltékozolása.

 

275

MI A LEMONDÁSRÓL NEM anyagi dolgok szempontjából beszélünk. A lemondásról olyan gondolatok szempontjából szólunk, amelyek nem arra épülnek, amit tudsz. Ezek csupán törekvések voltak, melyeket azért hoztál létre mivel valami más hiányzott. Az emberek félnek a Tudástól mert az gondolják, hogy majd megfosztja őket bizonyosságuktól. Ugyanakkor éppen ez az, ami igazi alapot ad nekik a bizonyosságra.

 

276

A TE UTAD NEHÉZKES LEHET, de nem humor és boldogság nélkül zajlik. Légy a dolgok kellős közepében, pont ott ahol vagy. Ne keresd a mesteri szintet. A mesteri szintet keresve csak tönkre fog tenni. Légy ott ahol éppen vagy. Tudásod ennél többet nem kíván tőled. Magas szintű szellemi eszmények, fennkölt ambíciók, a világosság nagyszerű élményei — az emberek nem ezen a szinten vannak.   Ez nem Tudás. A Tudás békés felismeréssel fogadja el azt a szintet ahol éppen van. Ez a teljes szívűség és a stabilitás, valamint a védelem és céltudatosság gyakorlati átélése.

 

277

SOKAN KÖZÜLETEK már félrethetetlenül megtapasztalták a Tudást nagy megpróbáltatások során. Ez annak a Hatalmas Erőnek AZ egyik vonása amiről mi beszélünk, azzal a különbséggel, hogy mi ezt inkább békés körülmények közt szeretnénk fejleszteni bennetek.

 

278

VANNAK TANÍTVÁNYOK MÁS VILÁGOKBAN IS. Mi az itteni tanítványokat arra tanítjuk, hogy emlélezzenek a máshonnan való örökségükre, míg az ottabiakat arra tanítjuk, hogy emlékezzenek az itteni örökségükre. Hogy miért csináljuk ezt? Mert fontos hogy ezek az egyének teljesen integráltak lehessenek, s ezzel visszaszerezhessék igazi identitásuk és múltbeli eredményeik minden vonatkozását. Ezt teljes mértékben fantáziálás nékül kell véghez vinni.

 

279

A TANÍTVÁNYOKNAK FURCSA ELKÉPZELÉSEIK VANNAK a Tanítókat illetően. Ezért gyakran jobb ha a Tanítók ismeretlenek maradnak addig míg a tanítvány elég érett lesz arra, hogy ezt a tudatosságot hasznosan tudja felhasználni.

 

280

SOKAN ELISMERIK A TANÍTÓK JELENLÉTÉT, egy bizonyos fokig, de még nem kezdeményeztek olyan kapcsolatot képíteni velük, amely a Tanítókkal való viszonyukban a rendelkezésükre áll. A kapcsolat részvételtől függ a világban. Társas résztvételnél, miként a házasságban vagy nagy barátság esetében, együtt kell valamit tennetetk.

 

281

A TANÍÓKNAK NAGYON NEHÉZ A MUNKÁJUK, nagyon nehéz. Azért van oly kevés tanítványuk. Egy igen őrületes helyzetben és körülmények közt kell szolgálniuk. Ezt céltudatosan, nagy béketűrés és együttérzés kiséretében kell végezniük. Tanítványaiknak meg kell engedjék hogy szerencsétlenségek egész sorozatát kövessék el, egyiket a másik után. Ezt mi nem támogatják, de ha ez a tanítványok ambiciója, ki akadályozhatja meg úket ebben? Ezért mi eltanácsolunk mindekit attól, ami nyílvánvalóan káros kihatással jár, ugyanakkor nem kontrolláljuk vagy manipuláljuk a tanítványainkat. Mi nem ilyen módszerekkel dolgozunk. Igazi képességünk és erőforrásaink csak arra várnak, hogy mások igénybe vegyék őket. Ehhez lehet hogy hosszú ideig kell várnunk, nagy hosszú ideig.

 

282

LÉTEZIK EGY NAGYOBB VALLÁSOS HAGYOMÁNY, amely egy Nagyobb Közösséget szolgál. A Nagyobb Közösség egy magasabb mértékű életet képvisel, aminek a te világod csak egy parány része. Isten Terve minden intelligens életet szolgál. Ez nem csupán ennek a kis világnak a kizárólagos joga. Tehát ahhoz hogy a Nagyobb Tervet értékelni tudd, nem lehet oly korlátolt koncepciód azt illetően, hogy ki vagy és ki voltál. Amennyiben a fizikai világban akarsz szolgálni, tudnod kell mi voltál ebben az életben és, bizonyos fokig azt is, hogy mi voltál más életek során. Ehhez a Tudáson keresztül kell hozzáférned; különben teljesen hasznát veszti. A megvalósulás útján kell jöjjön. Ha azt gondolod, hogy valami nagy személyiség voltál egy korábbi életben, ennek abszolút semmi jelentősége nincs azon túlmenően, hogy valamivel jobban felfuvalkodottá tesz. Mi nem erről beszélünk itt, légyszíves értsd ezt meg. Mi arról a közvetlen megvalósulásról beszélünk, melynek során felismered hogy az aki vagy, az életnek egy nagyobb tömegét is magába foglalja.

 

283

KÖZÜLETEK AZOK, AKIK e világ vallásos hagyományainak a követésével próbálkoztatok, csakhogy nem valami nagy sikerrel, vajon miért volt ez így? Azért talán mert ezek a hagyományok korruptak vagy tévesek voltak? Nem, ennek nem ez az oka. Ez azért volt, mert ezek a hagyományok csak egy bizonyos részedig tudnak elhatolni. Nem érik el egész teljességében azt, aki eredetileg vagy. Nem tisztítják meg egész lényedet. Nem tudod teljes szívvel átadni magadat nekik. Számodra ők tökéletlenek. Ez azért van, mert te egy nagyobb vallásos hagyományból emelkedtél ki. Ez az a hagyomány, amelynek keretén belül sok, sok éven át tevékenykedtél. Ezért ennek a hagyománynak a visszaszerzése lényeges eleme szellemi életed fejlődéséhez. Ezt talán először nehéz lesz elfogadni, mivel ezzel úgy tnik mintha fantasztikus dolgok után szimatolnál. Az igazság itt viszont az, hogy vallásos hagyományod nyomaiban járva kutatva keresel. Ha ezt nem találod meg a világ hagyományain belül, jobb ha másutt keresed, ugyanis ez a világ nem képviseli az egész galaxis vallásos hagyományait.

 

284

AZOK AKIK fejlődésüket főleg e világban vitték előre, azok számára vannak itt hagyományok, amelyek szükségleteiket ki tudják elégíteni. De ez nem mindenkire vonatkozik. A Nagyobb Közösséget képviselő Tanítók ezért azokat a tanítványokat keresik, akiknek szükségük van erre a hagyományra. Ha nem találnak rá erre a hagyományra, elidegenednek e világtól, mindig hontalannak fogják érezni magukat benne, a világnak és másoknak mindig szemrehányást fognak tenni saját elidegenedésük miatt, mindig személyes kapcsolatokban keresve a beteljesülést, és mindig kudarcot vallva.

 

285

NAGYOBB PERSPEKTÍVÁRA van szükséged hogy megértsd Isten munkáját. Isten nem ember. Isten nem emberként gondolkodik. Isten nem a te képmásodra lett alkotva. Istennek ninsc képmása. Minden élet Forrása minden életért felel.

 

286

HA SZERETNÉTEK MEGISMERNI ÉS ÉRTÉKELNI azok természetét, akiket Isten küldött a segítségetekre, akkor idővel megosztjátok perspektívájukat, s ebből fogjátok meglátni mit is jelent az evolúció nagyobb méretekben. Akkor kezditek majd megérteni kötelességeiteket s megtudni mit is jelent növekedni itt a Földön.

 

287

AMENNYIBEN EGY NAGYOBB CÉL SZOLGÁLATÁBA SZRETNÉL ÁLLNI és a Nagyobb Forrást megtapasztalni, akkor meg kell tanulnod mit is jelent ez. Te magad nem határozhatod meg az utat. Az emberek azért próbálkoznak a tökéletesedéssel, mivel meg vannak győződve a hibákról, a tökéletességről viszont fogalmuk sincs. A tökéletességet nem a hibák útján ismered fel. A tökéletesség nem a hibák eltörléséből áll. A bölcsesség, együttérzés, képesség, kapacitás és szeretet nyereségéből adódik.

 

288

HA EVOLÚCIÓD NAGYOBB MÉRETARÁNYAIT TUDNÁD MEGLÁTNI, minden bizonnyal átalakítanád az önmagaddal szembeni elvárásokat. Az a néhány egyén, akik látszólag tökéletességre jutnak, hirtelen az út elején találják magukat amint elhagyják ezt az életet, ugyanakkor nincs is többé szükség rájuk hogy továbbra is itt maradjanak. Aztán ahelyett hogy az emberségükön való felülkerekedéssel foglalkoznának, meg kell tanulniuk felkészléni a világegyetemben levő személyiségekkel való találkozásra.

 

289

AZ EMBEREK GYAKRAN KÉRDEZGETIK, “MIÉRT VAN SZÜKSÉGEM TANÍTÓKRA”?   A válasz erre nagyon egyszerű. Azért, mert ti semmit nem tudtok. Azt gondoljátok, hogy személyiségetek vagy testetek tökéletesítésével nagyobb magaslatokat fogtok elérni. Hadd nyugtassunk meg benneteket, nagyokat fogtok csalődni. Egy tökéletes személyiség talán több Tudással rendelkezik, mint aki tökéletlen. S noha tény hogy vannak dolgok, amelyek kiigazításra szorulnak viselkedésetek és gondolkdásotok terén, viselkedésetek tökéletesítése abból a célból hogy mércéteiteknek meg tudjatok felelni, nem a Tudáshoz vezető Út. A Tudás nem a fogalmak és elképzelések tartománya. A tapsztalaté. A kapcsolaté. Maga az Isten.

 

290

MI A NAGYOBB VALLÁS FOGALMÁVAL HOZAKODUNK ELŐ ITT NEKTEK. Hogy miért nagyobb? Nagyobb nem azt jelenti, hogy jobb. Csak azért nagyobb, mivel egy nagyobb valóságról képes számotadni.

 

291

AZ EMBERI LÉNYEK NEM AZÉRT LETTEK IDE KÜLDVE hog végleges valóságra jussanak. Nem ez a te célod. Itteni léted célja befejezni itteni létedet.

 

292

TÉNY HOGY A TUDÁS MEGSZERZÉSE tapasztalat útján történik. Itt viszont semmiképpen sem intellektuális törekvésről van szó. Értelmed nem azért lett megteremtve, hogy a világegyetemet megértsd vele. Azért lett teremtve, hogy a fizikai életed sajátos részleteit intézni tudja, melynek során elég szépen kifejlődött. Ugyanakkor nem tudja felbecsülni az érzett és tudott dolgokat. Ne használd hát értelmedet alkalmatlan módon. Meg van annak a maga igazi alkalmazási területe, ami ugyanakkor igen hasznos is.

 

293

A MI MUNKÁNKNAK TEHÁT VALLÁSOS JELLEGE VAN mivel Istennek foglalkozik. Egy nagyobb élettel foglalkozik. Ebben a világban képtelen vagy a legnagyobb élet közelébe kerülni; itt csak a nagyobb életet tudod megközelíteni. Az evolúció fokozatain át kell esned. Amennyiben ezt megérted, felismered majd mit kell tenned, mit vagy képes megtenni. s mit nem vagy képes megtenni. Meglátod majd igazi közreműködésed valamint igazi követelményeid mértékét, anélkül hogy lehetetlen terheket raknál a válladra.

 

294

EGYEDÜL LENNI EBBEN A VILÁGBAN BORZALMAS SORS. Ugyanakkor viszont nem vagy egyedül. Mielött erre a világra jöttél volna, nem voltál egyedül, s akik akkor veled voltak, azok most is veled vannak. Ennek az emélekezetnek a visszaszerzése nem más, mint az élet tudatosságának a visszaszerzése a látható dolgok világában, s az azon túli élet terén is. Akkor az illúzió sorompói eltünnek. Akkor kezdheted majd a Jelenlétet felfogni, ahelyett hogy csak éreznéd azt.

 

295

A VALLÁSOS TAPASZTALAT FEJLŐDIK, s enélfogva megkívánja a nézőpont növekedését is.

 

296

PERSZE MINDIG IS KÉTSÉGBE VONAHATOD AZT AMIT MONDUNK. De sokkal nehezebb kétségbe vonni azt, amit tudsz. Bármilyen is legyen a mi köreműködésünk az időn át, az egyetlen valódi eredmény abból lesz, amit te tudsz.

297

MÁR NAGYON SOK EMBERNEK MEGMONDTUK MIT KELL TENNIÜK. Vegyes érzületekkel reagáltak ránk. Sokan úgy vélték, hogy személyes érzéseik remdkívól meg lettek sértve. Tanácsunk megbántotta őket, amit addig annyira komolyan kerestek. Személyük megbántódásának viszont nem mi voltunk az okozói. Egyszerűen csak az történt, hogy megijedtek vagy alkalmatlannak érezték magukat alávetni annak, amit figyelmükbe ajánlottunk.

 

298

A SZENT SZELLEM valójában a Tudás működtetésének a hajtőereje. Ez Istennek a felébredésrevirányúló kommunikációja.

 

299

ENNEK CÉLJA A TUDÁS. Itt nincs kit bálványozni. Itt nincsenek hősök. Mi láthatatlanok maradunk. Minket nem imádhatsz Idővel meg fogod érteni ennek a bölcsességét s hogy ez miért olyan fontos ahhoz, hogy mi hatékonyan tudjunk közreműködni. Még a világod nagy személyiségeinek az esetében is, akik annyira messzire előrehaladtak, akik oly sok szolgálatot tettek a Tudás érdekében, azok sem akartak az imádat bálványaivá lenni. Az ő Tudásukat figyelmen kívül hagyták, mert az emberek félnek a Tudástól, ugyanakkor viszont a Tudás a cél.

 

300

HA VÁGYÓDSZ RÁ, KUTASS UTÁNA. Magadtól ezt nem fogod tudni meghatározni. Nem tudod előre megmondani a kimenetelét, a Tudást viszont azért keresed mert ennek megtevése természetes dolog számodra. A Tudásban ugyanis ott van a Teremetődről, a segítségedről és a világban betöltött jelentőségedről való megemlékezés.

 

 

 

Comments are closed.