Category Archives: The New Messenger

3. Az Üzenethozó Származása

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2012 November 16-án,
Boulder, Colorado

Isten Új Kinyilatkoztatásának bemutatására a világban egy Üzenethozó lett küldve, aki felkészült egy Új Kinyilatkoztatás teherének viselésére, új valóságot hozva a világba.

Ez talán egyszer történik egy évezredben, amikor az emberiség elér egy nagy küszöböt – egy fordulópontot a fejlődésében és a nagy és hatalmas kihívások idején, nem csupán egy törzs vagy csoport, hanem az egész emberiség számára.

Az emberek mindenfelé elkezdenek rájönni, hogy e küszöb felé közelednek – a környezet hanyatlásának ideje, nagy változás ideje a világ éghajlatában, gazdasági és politikai változás ideje, egy idő, amikor a háború nagy kockázata áll az emberiségen, hogy kinek lesz hozzáférése a világ fennmaradó erőforrásaihoz, egy idő, amikor a nemzetek nem képesek gondoskodni polgáraikról és azokat megfelelő módon ellátni, egy idő, amikor az emberiség az univerzum agresszív és inváziós erőinek beavatkozása előtt áll, akik itt uralkodni akarnak az erő használata nélkül.

Ez az emberiség történetének talán a legnagyobb fordulópontja, mert az minden ember számára, az összes nemzetre és a hit hagyományaira hatással lesz.

A [Kinyilatkoztatás] nem pusztán egy új valóság bemutatása egyetlen nép, nemzet vagy csoport számára, mert most azért van itt, hogy az egész világhoz szóljon – egy olyan világ, amelynek globális kommunikációja és kereskedelme van, egy olyan világ, melynek nagyon kevés ideje van felkészülni a nagy változásra, amely a világra jön.

Az Üzenethozó az Angyali Seregből lett küldve. Csak egy van, mert csak egy lehet, mert csak egy volt felkészítve arra, hogy fogadjon egy Kinyilatkoztatást Istentől és a világba hozza és ott hordozza.

Ő egy pozíció nélküli ember a világban. Alázatos ember. Olyan ember, aki bebizonyította, hogy rendelkezik karakterrel, hittel és együttérzéssel és elkötelezettséggel egy ilyen nagy teher és ajándék viselése iránt.

40 évébe telt az Üzenethozónak fogadni és felkészülni a Kinyilatkoztatásra. Ez egy nagy rejtély és erő folyamat, olyan folyamat, amelyet a Földön senki sem érthet meg teljesen. Ez egy kapcsolat az Istennel. Isten itt ismét figyelmeztetést, áldást, felkészülést és iránymutatást ad az emberi családnak.

Nagyszerű Eredetből jön, azoktól, akik az Üzenethozó mellett állnak ebben a nagyobb célban. Ez hozza a rezonanciát és az egységet, és azt mutatja, hogy maga a Kinyilatkoztatás is egy folyamatban lévő folyamat része – a következő szakasz, a következő nagy irányelv, a következő nagy lépés az emberi család számára, amikor az űr küszöbén áll és egy hanyatló világ és amikor a világ szennyezett és leromlott az emberi tudatlanság, rongálás és visszaélés miatt.

Azok, akik az Üzenethozó mellett állnak, a világ nagy hagyományait képviselik – a Buddha, a Jézus és a Mohamed, korábbi Üzenethozók, akik nagy változást és irányt hoztak az emberi civilizáció építésében, hogy áthidalják a kultúrák és nemzetek határait, hogy nagyobb szellemi tudatosságot és gyakorlatot hozzanak a világba.

Az Üzenethozó most folytatja hagyományaikat, és vele állnak. Mert ő képviseli az akaratukat és azt a célt, amely irányította őket, ami most vezeti őt.

Látod, ezt hangsúlyozni kell vagy az emberek azt gondolják, hogy ez valamilyen ellentmondás vagy verseny, hogy ellentmondásban áll a hagyományaikkal és a világ hagyományaival, amikor valójában ez a tökéletes következő lépés.

Mert az emberi civilizáció létrejött. Noha törékeny, tele korrupcióval és nehézségekkel, létre lett hozva. Jelenleg létezik világközösség és kölcsönös függőség. Bizonyos mértékben van világtudatosság. Még bizonyos mértékig van világ részvét és lelkiismeret is. Ez [az emberi civilizáció] messze nem tökéletes és törékeny a változó világban. Aláásható külső beavatkozás által, és belső összeomlás által.

Ezért Isten újra szólt. Mert Isten továbbra is irányítani fogja az emberi családot mindaddíg míg ígéretet mutat, hogy szabad és önmeghatározó fajjá váljon a világegyetemben, ahol a szabadság ritka és nagy gondossággal és éberséggel kell létrehozni és fenntartani.

Az Üzenethozó Származása az összes Üzenethozók Származása és azok akik küldték az összes Üzenethozót, akik ugyazok és egyek – az Angyali Sereg Gyülekezete, amelynek feladata a világ megfigyelése, ezen világé, a világegyetem számtalan világai között.

Ahol intelligens élet kifejlődött vagy a technológia késöbbi szakaszaiban ültette el magát, ott van egy Angyali Jelenlét.

Ez az Istennek az univerzumban végzett munkájának teológiája, amely most először az emberiségnek szóló Új Üzenet útján van bemutatva.

Ahhoz, hogy megértsük, mit csinál Isten a világban, kell egy megértésednek lennie most arról, hogy mit csinál Isten ezen élet Nagyobb Közösségén keresztül a világegyetemben. És ez a történelem során először, most be van mutatva.

Ez mind az Isten Tervének része, látod, az idő elején elindult, az emberi civilizáció kezdetén elindult, elindult, és most folytatódik az evolúció és fejlődés következő szakaszában.

Mert ez nem a világ vége. Ezek nem a vég idők. Ez egy nagyszerű átmenet és ahhoz, hogy ez az átmenet sikeres legyen és nem katasztrófa, az emberiségnek fel kell készülnie arra, hogy a környezeti és gazdasági korlátozások új világában éljen.

Az emberiségnek fel kell készülnie arra, hogy okosan lépjen kapcsolatba az intelligens élet világegyetemével, egy nem emberi univerzummal, amely [most] bizonyos módon beavatkozik a világba – olyan módon, amelyet az emberiség nem ismer vagy nem ért, olyan módon, amely közvetlen fenyegetést jelent az az emberi szuverenitásra és az emberi szabadság jövőjére itt a Földön.

Nagyon fontos idő a Kinyilatkoztatás idején a világban lenni. De a Kinyilatkoztatás jelentését és a Kinyilatkoztatás folyamatát tisztán meg kell érteni különben nem leszel képes felismerni ezen idők nagy jelentőségét és ez számodra mit jelent és hogyan kapcsolódsz hozzá és mit fed fel az életedről és a nagyobb célodról a világban való létedről ebben az időben az összes nagy globális problémával és emberi tragédiával együtt.

Ha Keresztény vagy, akkor fel kell ismerned, hogy Jézus az Üzenethozó mellett áll. Mert Jézus nem fog visszatérni a Földre, de most felügyeli az emberiség felbukkanását az élet Nagyobb Közösségébe.

Ha Buddhista vagy, akkor fel kell ismerned, hogy a Buddha az Üzenethozó mellett áll. Mert ő [az Üzenethozó] nagyobb belső tudatosságot hoz és elhozza a felkészülést az emberiség mélyebb természetével való kapcsolódáshoz, vele most olyan formában és módon, amely mindenhol tanulmányozható, minden vallású hagyományban élő ember számára.

Azoknak, akik Muzulmánok, fel kell ismerniük, hogy Muhammad próféta az Üzenethozó mellett áll. Mert ő [az Üzenethozó] folytatja az emberi civilizáció felépítésének és védelmének nagy munkáját, most egy sor olyan problémával és kihívással néz szembe, amelyeket a világon még soha nem láttak.

Ezek a nagy múltbeli Üzenethozók felfogják, hogy hagyományaik nem tudják felkészíteni az emberiséget arra, ami jön és ami már itt van és hogy mit kell megtenni és visszacsinálni és megváltoztatni és felismerni és létrehozni.

Mivel a múlt nagy hagyományai nem képesek felkészíteni az emberiséget egy új világban való életre, ahol nagy részvétre és együttműködésre van szükség, ha az emberiség túl szeretné élni a csökkenő erőforrások, erőszakos időjárás és környezeti változások világát.

Itt nem lehet verseny a világ vallásai között. Még a világ nemzetei között sem lehet verseny, ha az emberiségről gondoskodni akar és biztonságban tartani egy viharos világban, ahol nagy lesz a bizonytalanság és a felfordulás.

Tehát elértük azt a pontot az emberiség fejlődésének nagy ütemtervében, ahol Új Kinyilatkoztatást kell adni. Ennek szükségességét már régen előre láthatták azok, akik felülnézik a világot.

Nem véletlen, hogy itt vagy, vagy hogy elérted ezt a nagy fordulópontot. Nem véletlenül vagy véletlenszerűen történt ez, mert az univerzumban minden olyan faj, amely technológiailag fejlődik, eléri azt a pontot, ahol kimerítik saját bolygójuk tartalékait, és szembe kell nézniük magával a Nagyobb Közösség valóságával.

Az Üzenethozó Származása azt jelenti, hogy harmóniában áll az összes nagy hagyománnyal – nem úgy ahogy az emberek értelmezik őket, nem úgy, ahogyan át lettek dolgozva és megváltoztva a világ táján, nem úgy, ahogyan azokat a kormányok és intézmények megváltoztatták és tévesen értelmezték és ambiciózus egyének, akik arra törekszenek, hogy a Kinyilatkoztatást saját fejlődésükre és saját személyes céljaikra használják fel.

Ez az oka, hogy Isten Új Üzenetében a világ minden nagy hagyománya újraértékeli az alapvető hiedelmeiket és állításaikat, mivel te az élet Nagyobb Közösségébe lépsz fel. Most a milliárd, milliárd, milliárdnyi faj és még sok más Istenével foglalkozol. Nem emberi univerzummal szembesülsz, ahol az emberi etikát és ahol az emberi értékeket nem osztják, sőt nem is ismerik el.

Most egy olyan világgal nézel szembe, amelyben szükségszerűen nagyszerű emberi együttműködésre, nagy odaadásra és együttérzésre van szükség minden néptől, minden vallásgyakorlattól – felülbírálva és elhomályosítva a teológiai vitákat és vitatkozást arról, hogy kik voltak az Üzenethozók és melyik vallás jobb vagy igazabb Isten Tervéhez és Akaratához.

A Kinyilatkoztatás idején élsz, amely olyan fontos, mint bármelyik múltbeli Kinyilatkoztatás ideje. És te itt vagy, a tanúja a Kinyilatkoztatásnak, ami a múltban soha nem fordulhatott elő az emberek helyi közösségén túl.

Most a Kinyilatkoztatás Hangját hallod – egy olyan Hang, amely beszélt a Jézussal, a Buddhával és a Mohameddel; nem egy egyén, hanem az egész Angyali Sereg Hangja együtt.

A Kinyilatkoztatás ideje azok számára, akik válaszolni tudnak. A hívás és a nagy értelmezés és megerősítés ideje azok számára, akik válaszolni tudnak. De ahhoz, hogy válaszolj, meg kell értened, mi az, amit itt látsz. Fel kell ismerned az Üzenethozó fontosságát a világba. És meg kell értened, hogy minden Isten Üzenethozója mellette áll a nagy céljában és küldetésében itt a Földön.

Ehhez meg kell értened, hogy Isten a Forrása a világ minden vallásának. Mindegyik egy Isteni céllal és szándékkal kezdődött. És mindegyik meg lett változtatva és átdolgozva az idő múlásával.

De most Isten Új Kinyilatkoztatása tiszta. Még a Kinyilatkoztatás Hangját is hallod. Hallod a beszélt szavakat, olyan szavak, melyek hasonlítanak azokhoz melyek a Jézusnak, a Buddhának és a Mohamednek mondtak, valamint az összes nagy szentnek és humanitáriánusnak, akik idővel hozzájárultak az emberiség jólétéhez és segítették az emberi civilizáció építését, ahol a Tudás életben lett tartva, ahol a spirituális valóság életben lett tartva.

Az emberiség nem pusztította el önmagát e Tudás hatalma és ezen tudatosság miatt, elég emberben. És a nagy jelenlét és tudatosság ereje miatt nagy munkák és adások történtek az idő folyamán.

De most az emberiség túlélése és maga az emberi civilizáció túlélése nagy veszélyben van, egy nagyobb veszély, mint ami valaha létezett – nagyobb, mint a múlt századi világháborúk, nagyobb, mint bármilyen fenyegetés vagy kihívás.

Mert vannak olyanok is, akik a világ uralmát keresik, és az erő haszálata nélkül akarják elérni céljaikat. Nem az emberiség megsemmisítésére törekednek, hanem az emberiség saját céljaikra való felhasználására. Felismerik a Föld értékét és azt, hogy az emberi kapzsiság, a tudatlanság, a verseny és a konfliktus által ki van fosztva. És be fognak avatkozni, hogy ezeket a dolgokat –a világ értékét és forrásait – megőrizzék saját szükségleteik és felhasználásuk céljából.

Az emberiség azonban megőrizheti a világot saját maga, jövője és minden ember jóléte számára. De ehhez nagymértékű változás szükséges a tudatosságban és a megértésben, Isten és Isten Munkájának a világban végzett nagy és eltérő megértése és hogyan vált meg Isten egyéneket és egész világokat a Tudás hatalma és jelenléte révén, amely minden egyes személyben el lett helyezve.

Ez egy új küszöb, új oktatás, de teljesen természetes és valódi annak aki vagy, és a világ népei számára. Mert Isten szereti az emberiséget és megérti az ember helyzetét és dilemmáját, valamint az emberi tévedés és félreértés okát.

Ezért helyez Isten Tudást minden egyénbe, várva, hogy felfedezzék. Mert ez fogja megváltani az egyént és visszahozza őket az Isteni kapcsolathoz és tudatossághoz, arra készteti őket, hogy másokkal harmóniában cselekedjenek, és megadják az ajándékaikat egy olyan világnak, amelynek szükségletei minden nap növekvőben vannak.

Ez a Kinyilatkoztatás nagy kihívása. Ez a Kinyilatkoztatás nagy ajándéka. A nagy idő, amikor Isten újra szólt, az emberiségnek, az egész emberiségnek nagy esélyt adva, hogy lásson, hogy tudjon és magával harmoniába cselekedjen; szolgáljon egy rászoruló világot; hogy felkészüljön egy nehéz jövőre, és megóvja az emberi egységet, szuverenitást és szabadságot ezen a világon, a vele szemben álló más erőkkel.

Ennek eredményeként az összes világ vallása újra fogja értékelni alapvető hiedelmeit, és a vallások minden hívője átgondolja, hogyan reagálnak Isten Jelenlétére és Munkájára a világon.

Nagy kihívás lesz, de megváltó. Mert itt az egyik csoport nincs szemben állítva a másikkal. Itt senki sincs leértékelve és megtagadva. Itt egyetlen vallás sem vitatott és eldobott. Itt senkit nem felejtenek el és nem használnak ki. Itt Isten nagy Szeretete, Isten nagy Könyörülete és Isten nagy Bölcsessége teljes mértékbe a Kinyilatkoztatásba van hozva – nem egy csoport vagy egy nép, hanem az egész emberiség számára.

Ezeknek a dolgoknak a felismeréséhez, a látásához és a nagy igazság felismeréséhez, amelyet képviselnek, a Kinyilatkoztatáshoz kell jönnöd. El kell olvasnod és meg kell hallgatnod és tanulmányoznod és alkalmaznod az életedben és a körülményeidben.

Alázatosnak kell lenned, hogy félretedd a sérelmeidet, a dorgálásaidat és rögzített hiteidet annak érdekében, hogy megkapjad a Teremtő áldásait – olyan hatalommal és érthetőséggel van adva most neked, annyira teljes van adva, hogy nem igényel emberi kommentárt vagy emberi magyarázatot. Mert ez a legnagyobb Kinyilatkoztatás, amelyet valaha adtak ennek a világnak és olyan időben adják, amikor az emberiség írástudó, ahol van világközösség és világkommunikáció.

Ez nem a múlt megcáfolása, hanem a múlt megerősítése. De ennek látásához új ismeretekkel kell rendelkezned Isten Tervéről és Céljairól a világ népei számára és arról, hogy miért készíti fel Isten az emberiséget az élet Nagyobb Közösségére, amellyel most szembe kell néznie, és miért készíti fel Isten az emberiséget a világ helyreállítására, hogy továbbra is támogassa az emberi civilizációt és az emberek jólétét mindenhol.

Ehhez tiszta szemmel kell rendelkezned, mert Isten Új Kinyilatkoztatása nagymértékben megcáfolja az emberi megértést, hitet és állításokat, mert ezek a tudatlanságból származnak – a múlt tudatlanságából és a jelenlegi tudatlanságból. Ezek félreértésekből és a félremagyarázásokból születnek.

Most azt a Hangot hallod, amely beszélt a Buddhával, a Jézussal és a Mohameddel. És Isten Kinyilatkoztatása azt mondja nektek, hogy ez a három nagy Követ az Üzenethozó mellett áll erre az időre és az elkövetkező időkre.

Mert csak egy Üzenethozó van a világon és ő képviseli azokat, akik küldték és azokat, akik vele állnak. Isten szavát hozza a világba több mint 1400 év óta először – először. Ez az.

Ez nem a hit kérdése. Ez a felismerés, az őszinteség és az alázat kérdése, valamint a fogadási hajlandóság kérdése. Ez a kihívás a fogadó számára.

Isten Új Kinyilatkoztatásában nincs elítélés. Az emberiség ellen nincs ítéletkezés. Nem vár kegyetlen büntetés azokra, akik nem tudnak válaszolni. Nincs olyan állítás, hogy mindenkinek csak egy dologban kell hinni, mert ez soha nem lehet. Isten tudja ezt. Soha nem lehet egy mindenki számára alkalmas vallás, mert ez soha nem fog működni. És Isten megérti ezt.

Ez az oka annak, hogy a Kinyilatkoztatás ilyen hatalmat ad az egyén számára és megnyitja az utat a személyes kinyilatkoztatáshoz, amelyet nagyon nehéz lenne elérni a múlt hagyományaiban, tekintettel arra, hogy az emberek miként használták fel és tévesen értelmezték őket idővel.

A Jézus, a Buddha és a Mohamed az Üzenethozó mellett áll, mert folytatja nagyszerű munkájukat a világon, egy nagyszerű munkát, amelyet egymással összhangban tartanak.

Mert mind az igazságban és a világosságban Isten egyetlen Célját, Akaratát és egyetlen Tervét képviselik: az emberi lelkiismeret, az emberi etika és az emberi civilizáció fejlesztését; hogy felkészítse az emberiséget egy nagyobb jövőre ezen a világon és a világok Nagyobb Közösségén belül; az emberi szabadság megőrzését és kiépítését az idő múlásával, valamint az együttérzés, az elfogadás, a megbocsátás és az alázat építését, hogy az emberi civilizáció valóban hasznos és valóban fenntartó legyen az emberi család számára itt a Földön.

2. Az Üzenethozó Eredete

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2012 Augusztus 1.-én
Colorado állam, Boulder városában.

Az embereknek fogalmuk sincs, hogy mit jelent Üzenethozónak lenni vagy hogyan vannak az Üzenethozók kiválasztva és felkészítve. Hősöket akarnak imádni vagy megtagadni őket teljesen.

Azt akarják hinni, hogy az Üzenethozó az Üzenet, de az Üzenet mindig nagyobb mint az Üzenethozó. Az emberek az egész nézetüket és megközelítésüket az Üzenethozóhoz való hozzáállásukra fogják alapozni, de az Üzenet mindig fontosabb.

Az emberek nem tudnak együtt élni az Üzenettel, így az Üzenethozó megszállottjává válnak. De nem értik az Üzenethozót. Fogalmuk sincs, hogy honnan származik az Üzenethozó és hogyan van kiválasztva az Üzenethozó mindenki más felett és azon túl. Sokan úgy gondolják, hogy nem lehet egy Üzenethozó. Sok Üzenethozónak kell lennie vagy ők maguk lehetnének az Üzenethozó.

A Különvállás világában félreértelmezik és félremagyarázzák, azt aki egy nagyobb egységet képvisel. Ezt nem lehet kikerülni.

Az Angyali Sereg, az Angyali Gyülekezet válassza ki az Üzenethozót minden egyes világban, ahol Üzenethozóra van szükség. És Üzenethozó csak akkor van kiválasztva, amikor egy nagy változás, nehézség, lehetőség idejében van a faj egy adott világban. Az ilyen nagy fordulópontok, csak nagyon ritkán fordulnak elő.

A nagy események ellenére, melyek a világodban történnek, az Üzenethozók csak nagyon ritkán jönnek. Az átmeneti időben, lesznek próféták – akik figyelmeztetéseket adnak vagy viselkedési szabványokat állítanak fel. Lesznek látnokok. Lesznek reformátorok. Lesznek szószólók.

De az Üzenethozó egy teljesen más valóságot hoz. Ez az egyén nem csupán olyasvalaki, aki a jövőben vagy a jelenben lévő nagy veszélyekre figyelmeztet vagy magasabb szintű normákat biztosít vagy a béke nagyobb elképzelését, az együttműködést és az emberi család közötti nyugalmat biztosítja, mert sokan vannak, akik ez meg tudják tenni.

De csak Isten Üzenethozója tud egy teljesen új valóságot hozni és idővel megváltoztatni ilyen nagy számban az emberek tudatosságát és öntudatát, hatással bírva még az egész emberi fajra is.

Egy próféta ezt nem tudja megtenni, mert a próféták arról szólnak, ami most vagy a közeli jövőben fognak történni. A próféciáik nem minden időre szólnak vagy mindenkinek.

Akik a magasabb szintű normákat tanítják, olyan szabványokat erősítenek meg amelyek már meg lettek adva, már nagyon sokszor, mások által, akik ilyen értékes szolgálatra lettek hívva.

De az Üzenethozó egy teljesen új valóságot hoz. Nincsenek azzal megbízva, hogy a nap minden szükségét kielégítsék vagy megoldjanak minden felmerülő problémát és válságot. Ők valami olyat hoznak, ami az emberiség jövőjét és az egész hozzáállását megváltoztatja.

Az Üzenethozókat elítélik, keresztre feszítik és elpusztítják, mert az emberek nem kapják meg az Üzenethozótól azt, amit akarnak. Nem kapnak gazdagságot vagy nagyobb biztonságot vagy előnyöket vagy különleges kedvezményeket vagy Isteni felruházást.

Az Üzenethozó a jelenre és a jövőre mutat és egy új valóságot hoz a világba. Az emberek, akiknek minden kell [kapzsi] és ambiciózus nem fogják megkapni amit ebben a pillanatban karnak, és így elfordulnak az Üzenethozótól. Megtagadják az Üzenethozót. Elítélik az Üzenethozót. Valaki olyat keresnek, aki most rögtön hasznukra válik, ahogy ők akarják és előírják. Fogalmuk sincs hogy mi ez, ami előttük van. Fogalmuk sincs, hogy mit ítélnek el. Fogalmuk sincs, hogy mik a legfőbb igényeik – a lélek szükségei.

Ez a dilemma minden ember számára a világban – gazdag vagy szegény, bármilyen nemzetből vagy kultúrából vagy vallási hovatartozásból. Még nincsenek tisztába a lélek nagy szükségével. Az a néhány, akik igen, nekik a saját hagyományaiba vagy a hagyományikon túlra kell nyúlniuk. Belül keresik megtalálni ezt a kapcsolatot; és ezt a kapcsolatot Istennel; és ezt a kapcsolatot a jövőjükkel, a sorsukkal, a céljukkal amiért a világban vannak. Mindenki más, mint a legelő szarvasmarhák a mezőn, csak a napi etetés akarják és több élvezetet másnapra és védve lenni a világ veszélyeitől akár jogosan vagy jogtalanul.

Isten szól azokhoz akiknek van és azokhoz akiknek nincsen. Isten szól azokhoz, akik uralkodnak és azohoz akik uralva vannak. Isten szól azokhoz, akik becsületesek és azokhoz akik becstelenek. Isten szól azokhoz, akik gazdagok és azokhoz akik nagyon szegények. Az Üzenethozó mindannyijuk számára hozza az Üzenetet.

Ő nem reformátor. Ő nem csak egy szószóló. Ó nem csak egy látnok. Ő nem csak egy próféta, aki figyelmeztet a világban lévő veszélyek következményeire. Ő mindenki számára hozza a valóságot, aki fogadni tudja őt alázatban és becsületben. A jelenléte a világban ellentétben fog állni minden mással, ami megtévesztő és manipulatív és öncélú és ártalmas és engesztelhetetlen és dühös. De az Üzenethozó nem tökéletes, mert egyik nagy Üzenethozó sem volt tökéletes. És az Üzenethozó nem isten, mert egyik nagy Üzenethozó sem volt isten.

Az ő eredete világon túli. Ő az Angyali Jelenlét által lett kiválasztva és felkészítve, hogy egy bizonyos helyen és bizonyos időben belépjen ebbe a világba. Az ő sorsa az volt, hogy alapjaiban tanult legyen az emberiségről és az emberi állapotról és eléggé el legyen szigetelve a világtól, hogy ez a nagy ígéret és hívás megtörténhessen később az életében, amikor elérte az érettségi fokot. Látod, az élete tervezve volt, mint senki másnak körülötte. Az ő élete valóban el lett tervezve és őrködve felette.

Ez mindegyik Üzenethozónak a valósága. És ez a valósága az Üzenethozónak, aki ma a világban van, hozza Isten Új Kinyilatkoztatását. Mert Isten újra szólt, hogy felkészítse az emberiséget egy csökkenőben és hanyatlásban lévő világban élés veszélyeire és a világegyetemből érkező inváziós erőkkel való kapcsolat láthatatlan veszélyeire, akik azért vannak itt, hogy kihasználják az emberi gyengeséget, ambíciót és széthúzást.

Az Üzenethozónak az Üzenet a világon túlról lett adva, nem intellektuálisan, hanem átitatva az elme mélyebb szintjén, túl az értelem határán és birodalmán. Ki érti ezt? Ki tudja ez ma a világban megérteni, csupán nagyon kevesen?

Szerény ember legyen. Tanult legyen, de nem magasan képzett. A világ által befolyásolva legyen, de nem túlságosan befolyásolva. Megfigyelő legyen másokkal, de ne bűvöljék el mások. Elérhetőnek kell maradnia, nyitottnak és befogadónak az alakuló életének éveiben.

Ezt nagyon nehéz elérni az isteni felügyelet nélkül. Visszatartva a nagy karrierektől. Visszatartva attól, hogy elkötelezze magát kapcsolatban, amíg nem találkozott az igazi társával. Visszatartva a hobbiktól és érdeklődésektől. Visszatartva, hogy reformátorrá vagy szószólóvá váljon. Évekig és évekig visszatartva – a társadalom szabványaitól elmaradva, a társadalom elvárásaitól elmaradva, a család elvárásaitól elmaradva, várakozni, készülni a Beavatás pillanatára.

Isten Üzenethozójának ez alkalommal [a Beavatás] a 33. évében történt. Hosszú ideig kellett várnia. Az Üzenet vele volt, de a tudomásán kívül. Hordozta, mint egy titkos rakományt. Mert a rakománynak titkosnak kell lennie, így nem lehet manipulálni vele. Ez idő előtt nem fedhető fel. Nem lehet visszaélni vele, helytelenül kiutalni és félreértelmezni. Várnia kell a Beavatásra, a Beavatás Nagy Sugarára, ami olyan erőteljes csapást mért rá, mely összadöntötte az életét és egy teljesen új irányba küldte.

Az emberek azt hiszik, hogy a Nagy Üzenethozók mind nagyon szentek, nagyon tiszták, soha nem követtek el egy hibát sem az életben. Ez ostobaság. Persze, hogy mind követett el hibát az életben. Néhányan nagyon is szenvedtek emiatt.

Ami Üzenethozóvá tette őket az az Üzenetnek az ereje átitatva bennük és az a képesség, hogy ellent tudnak állni a világ csábításának, tragédiáinak és a nyomásának amig egy olyan idő érkezik, mikor a Beavatásuk megkezdődhet. Ez nem történt volna meg isteni felügyelet és az életük gondos kezelése nélkül.

Az emberek azt hiszik, hogy ez a felügyelet mindenki számára elérhető, de nem ez a helyzet.

Mindegyik esetben, az Üzenethozók mindaddig nem tudták, hogy kik ők vagy hogy mit hordoznak magukban vagy mit fog ez a jövőre nézve jelenteni, amíg a Beavatás pontja elérkezett és a Beavatás folyamatáig, ami utat nyitott, ami keresztül vitte őket a sok fordulóponton a jövőben. Az idő és a helyszin mindig fontos volt itt és a támogatás mértéke, amit kaptak bizonyos egyénektől nagyon fontos volt itt.

Ez valóban egy kivételes egyén a világban és mindig is az volt. Bár a származásuk hétköznapi és a legtöbb esetben szerény, ők [az Üzenethozók] a végére a legfontosabb emberekké válnak a világban.

Az Angyali Jelenlét által lettek küldve. Át vannak itatva az Üzenettel, ami nagyobb mint ők maguk, ami nagyobb a megértésüknél, amely nagyobb mint bármi amit ők maguk ki tudnának gondolni. Isten Ereje van benne. A Beavatás erejével bír.

Nincs olyan Üzenethozó, aki ez ki tudná találni! Nincs olyan Üzenethozó, aki ki tudná ezt gondolni és kivitelezni!

Ez a tanítás nem egy eklektikus megközelítésre vagy a meglévő hagyományok módosított változatára alapozott. A spirituális tanítok ezt teszik az összes hagyományban világszerte, de az Üzenethozó valami nagyobbat hoz.

Az Üzenethozó nem csodálatos. Az Üzenethozó nem olyan fenségesen inspirálló, hogy mindenki körülötte azonnal felismeri ennek a személynek a fontosságát és az egyediségét.

Isten üzenethozóival soha nem ez volt a helyzet. Nagyon szegényesen bántak velük. Figyelmen kívül hagyták őket vagy megtagadták őket vagy brutálisan bántak velük – alíg voltak felismerve a körülöttük lévők által. Csak nagyon kevesen ismerték fel és ők fontos szerepet játszottak az Üzenethozó fejlődésében, korai szolgálatában és a későbbi sikereiben.

Most előszőr a Kinyilatkoztatás ereje egyszerre van megadva világszerte – nem egy törzsben, nem egy konkrét régióban, nem egy fontos helyen a világban. Mivel a világ most már összefüggésben áll, így az Üzenethozó az egész világhoz fog szólni, és az egész világ ellene is fordulhat. A lehetőség óriási, de a benne rejlő veszélyek is.

Mint mindig, a vallási személyiségek veszélyeztetve lesznek, ha egyszer a hangja hallott lesz, ha az emberekre gyakorolt hatása nőni fog, mikor az Üzenet elkezd gyökeret ereszteni. Bár, ő nem azért van itt, hogy megtámadja a kormányokat vagy felborítsa a brutális diktatúrákat vagy egyáltalán forradalmi legyen e módon; bár ő békét, együttműködés és nyugalmat hoz, úgy fognak vele bánni, mint egy ellenséggel azok akik vallásosnak állítják magukat, azok akik az állítják, hogy Istent és Isten Akaratát képviselik, és a korábbi Üzenethozók összes követői által.

Sokan fogják őt ellenségnek tartani és veszélynek. Ez megmutatja neked, hogy valójában milyen messze is állnak a saját hagyományuk Forrásától és milyen gyenge bennük a Tudás, a nagyobb elme, amit Isten adott minden embernek.

Az átlagembernek könnyebb lesz felismernie az Üzenethozót. Könnyebb lesz annak az embernek felismerni az Üzenethozót, akinek kevesebb előítélete van és nincs a társadalmi poziciójukban befektetés.

Megtagadhatod őt. Elutasíthatod őt. De nála van az Üzenet és a lehetséges legtisztább formában hozza előre.

Most a Kinyilatkoztatás Hangját is hallhatod, ami ezelőtt soha nem volt lehetséges és ami ezelőtt soha nem történt meg. Igen, az Angyali Hangokat hallották már nagyon speciális dolgokról beszélni és ez időnként rögzítésre került, de egy Új Üzenet Istentől a legtisztább formában még soha nem került rögzítésre.

Ahhoz, hogy felismerd az Üzenethozót, a szemednek látnia kell és a fülednek hallani. Készen kell állnod, hogy félretedd az előítéleteidet, a vallás elleni sérelmeidet és a szilárd meggyőződésedet Istenről, vallásról és spiritualitásról ahhoz, hogy egy tiszta és valós élményed legyen.

Az Üzenethozó nem fogja elítélni a világ vallásait, de ellentétként fogja nyújtani a Tanításuk igaz lényegét, ami elveszett vagy elfelejtett vagy megtagadott.

Egy új valóságot fog a világba hozni, ami megkívánja az összes vallástól, hogy átértékeljék az elsődleges és alapvető eszméiket és hitüket. Bár nincs ő benne erőszak, de fejjel lefelé fogja boritani az asztalt a Kihirdetése által, a világban való jelenléte által és a Kinyilatkoztatás által.

Az emberek megszállottá válnak azzal kapcsolatban, hogy kinek gondolja ő magát, vagy kinek mondja ő magát vagy ki lehet ő, mert félnek a Kinyilatkoztatástól. Nem tudnak az Üzenettel foglalkozni, így az Üzenethozóval lesznek elfoglalva. Panaszkodni fognak. Megfogják vádolni bizonyos dolgokkal. Azt gondolják, ahhoz hogy az Üzenet igaz lehessen, az Üzenethozónak meg kell felelnie a követelményeiknek. Panaszkodni fognak, mintha tudnák mik a követelményei az Üzenethozónak. Micsoda ostobaság és arrogancia, de sokaknak ez a nézetük és ezekre alapozzák az ötleteiket.

Ó, neki meg kell adnia az embereknek azt, amit akarnak vagy különben nem akarják majd őt! Mindegyik Üzenethozó szembesült ezzel az alapvető és elkerülhetetlen dilemmával.

Ő nem azért van itt, hogy megadja azt, amit akarsz. Lehet, hogy nem is azt fogja adni, amit úgy gondolsz, hogy szükséged van ebben a pillanatban. De megadja az utat a személyes kinyilatkoztatásodhoz, az újjáépítésedhez és a megváltásodhoz. A lehető legtisztább értelemben hozza el hozzád. Egy tanult világhoz szól most, így a Tanítás nincs köntösbe bújtatva és pásztori történetekbe vagy anakdótákba rejtve, melyek kommentárt igényelnek, hogy az emberek megértsék a jelentésüket.

A Kinyilatkoztatás tisztán és egyszerűen van adva. De ez annyira mély, hogy az embereknek egy új módon kell vele együtt lennie, mert ez nem egy intellektuális vállalkozás. Ez a szívnek és a léleknek a dolga.

Az Angyali Gyülekezet megérti a helyzetet, egy ilyen erőteljes és tiszta dolognak a világba hozatalával kapcsolatban, a válság amit ez az embereknek teremteni fog, hogy vajon át tudják-e ezt venni és elfogadni és a kihívás, amit adni fog, hogy átreformálják az életüket és kialakítsák a kapcsolatukat a Tudással, a nagyobb intelligenciával, amit Isten adott nekik, ami felfedezésre vár.

Ez az oka, hogy már a Kinyilatkoztatás legelején meg lettek adva a Lépések a Tudáshoz, így az útirány meg lett alapozva és nem pedig később fantáziadús emberek által létrehozva. És így az egyértelműsége és a célja világosan meg lett alapozva és nem pedig később megalapítva olyanok által, akik nem is ismerték az Üzenethozót.

A korrupció kozkázata nagyon nagy. A félreértelmezés kozkázata olyan nagy. Ezért van az, hogy a Kinyilatkozás ismétlődő, újra és újra elismétli a szándékát, a célját, az útirányt és az akadályokat és a problémákat, amivel az embereknek szembe kell néznie, hogy elkezdjenek szert tenni az igaz kapcsolatukra a mélyebb természetükkel, és meglegyen az esélyük felfedezni a nagyobb életfeladatukat a világban, és mind azt a megbocsátást és az átértékelést amit ez megkíván tőlük, adva az önmagukról és a világról való meglátásukat.

Az Üzenethozó nem hoz békét. Ő kihívást hoz. Ő lehetőséget hoz. Ő megújulást hoz. Ő munkát hoz. Ő igaz kapcsolatokat hoz. Ő az Isteni Akaratot és Célt hozza a világba.

A Kinyilatkoztatást hozza, ami meg tudja menteni az emberiséget a világ belső összeomlásától és a világon kívülről érkező leigázás veszélyétől. Olyan nagy dolgokat hoz, amelyre az emberek még ezelőtt soha nem gondoltak.

Ő beszél a jövőben és a jelenben lévő igényekről. Ő szól az egy évszázaddal később élő emberek igényeiről, akik a katasztrófálisan megváltozott világgal állnak szemben. Szól azokhoz, akiknek a jövőben szembe kell nézniük a Nagyobb Közösségben lévő élettel és azokhoz is akik ebben a pillanatban is tapasztalják ezt a kapcsolatfelvételt.

Ezer kérdésre és problémára hoz megoldást, azon túl, amiről az emberek tudnak ma – mi fogja megteremteni és bebiztoítani az emberi szabadságot és szuverinitást a világegyetemben, ahol a szabadság ritka, ahol minden invázió formájában fog történni, hogy kihasználják a gyenge és gyanútlan emberiséget.

Az emberek semmit sem tudnak erről. Az emberek semmit sem tudnak az igazi veszélyekről, amivel a világ szembenéz ma. A saját kis álomvilágukban élnek, el vannak foglalva a szükségleteikkel és a problémáikkal. Fogalmuk sincs, hogy mi fogja veszélyeztetni az emberi civilizáviót, mind belülről és kívülről. De a Kinyilatkoztatás elhozza ennek a tudatosságát.

Csak Isten tudja feltárni, hogy milyen is az élet a világegyetemben és ez része a Kinyilatkoztatásnak. Csak Isten tudja feltárni, hogy mi vár a horizonton túlon az emberiségre és a Kinyilatkoztatásban ez megmutatkozik. Csak Isten tud a lélek és a szív mélyebb szükségleteihez szólni és ez a Kinyilatkoztatás központja. Az egész világ, mind a jelenlegi és jövőbeli szükségleteitől kezdve, a saját magad legbelsőbb és alapvető igényéig – az egyén aki ebben a pillanatban vagy – a Kinyilatkoztatás beszél mindezekről a dolgokról, mert ezek látod mind összeköttetésben vannak.

Az Üzenethozó beszél egy nagyszerűbb élet éléséről, ami szolgálja a szükségben lévő világot. Minden bizonnyal ez a szükség napról-napra növekszik és túl fogja nőni a jelenlegi emberi becsléseket.

Ő kihívja az embereket a nyomorúságos önmegvalósítási kísérletükből, a tragédiájukból, a helyzetükből, a kelepcéből, [kihívja] a politikai és társadalmi és vallási ellnyomásból az embereket, hogy megtalálják a hangot, amit Isten helyezett el bennük, hogy rátaláljanak és kövessék azt.

Ezért meg fogják tagadni és el fogják ítélni azok akik más dolgokba fektettek bele, azok akiknek a nézetei veszélybe kerülnek, akinek megkérdőjelezhető a poziciójuk az életben; kiknek az értékeik, etikájuk és biztos hitük kétségbe vonható a Kihírdetése miatt és maga a Kinyilatkoztatás természete miatt.

Az Angyali Jelenlét tudja, hogy ha elég embert el tud érni az idejének leforgása alatt, akkor a Kinyilatkoztatás megmarad a világban. De sok dolog késleltette az Üzenethozót. Emberek, kik erre lettek szánva nem reagáltak. Voltak pénzügyi visszaesések, egy nagyon súlyos betegség, és az emberiség elfoglaltságának és tudatlanságnak átható nagy kihívásai.

Éppen ezért, aki tud válaszolni az Üzenethozónak, igazán válaszolnia kell. Az idő lényeges, mert ő már egy idősebb ember és a jelenléte a világban kritikusan fontos az emberiség jövőjére nézve.

Ez alkalommal az Angyali Jelenlét az Üzenetet adta át, még mielőtt az Üzenethozó kihirdette önmagát. Íly módon az Üzenetet sikerült megőrízni. Ki lett nyomtatva. Meg lett alapozva. Még ha holnap az Üzenethozó balsorsal találná is szemben magát, az Üzenet itt van, és most már elég ember van aki felszólal mellette és viszi előre. Ez megakadályozza a bitorlást és a korrupciót, mivel az Üzenet tisztán beszél, anélkül hogy nagy szükség lenne emberi magyarázatra és beavatkozásra.

Mégis az Üzenethozó többet tartalmaz annál, ami nyomtatva és rögzítve lett. Ezért van az, hogyha eléred az Üzenethozót és meghallod az Üzenethozót, olyan dolgokat hallasz, ami túl van a nyomtatott és rögzített anyagon. Mert tűzként hordozza magában az Üzenetet. Égő. De felmelegíti a lelket és megvilágítja a tájat. Az Üzenethozóban égő Tudás Tűze olyan mint semmilyen más tűz a világban. Annyira erőteljes, hogy még ő maga is alíg bírja ki hosszú ideig.

A vele való kapcsolatod fontos. Még nem ismered fel ennek a fontosságát. De helyesen kell meglátni őt. Szívből és lélekből kell őt meglátni. Meg kell őt hallani, és a Kinyilatkoztatást elegendően meg kell érteni, hogy ezt a nagy lehetőséget, amit ez számodra és a világ számára ad fel tudjad fogni.

Évszázadok fognak eltelni, mielőtt egy másik Üzenethozót küldenek. Ez az. Ez az egy. Ez az igazi Üzenet a világ számára ebben az időben és az elkövetkezendő időkre.

Ha elmarad itt a reakció, a következményei nagyok leszek az életed és a világ számára. Nem fogsz rátalálni az sorsfeladatodra. Nem fogsz rátalálni a hívásodra. Elveszel a tengeren mindenki mással – vakon tapogatózva, keresve, szenvedve. A Tudás élni fog benned, de talán soha nem találod meg a módját, hogy csatlakozz vele. És a világ felé a sérelmeid nőni fognak a világ csökkenésével. És a fájdalmad és kínszenvedésed növekedni fog, ahogy körülötted lévő emberi szenvedés növekszik. Tehetetlennek és reménytelennek fogod magad érezni a világegyetemben való pozicióddal kapcsolatban, mert még nem találtál rá a Tudás erejére, ami megvált.

Ez a következménye a Kinyilatkoztatás idejében élni. Itt nem csak arról van szó, hogy ezt választod az helyett. Itt nem az egyik tanítás versenyzik a másik tanítással. Ez az a döntő dolog, ami a különbséget fogja jelenteni. A siker és a kudarc itt végképp következményekkel jár az egyén számára, számodra.

Ezért gondolják az emberek azt, hogy a Kinyilatkoztatás nem történhet meg újra, mert nem igazán akarnak foglalkozni a kihívással, a lehetőséggel és az újraértékeléssel, amit ez nyújt és megkíván. Jobb a régi Kinyilatkoztatásokkal együtt élni, melyek már jól megalapozottak, ahol az emberi kommentár olyannyira befedte őket, hogy nehéz igazán megérteni, miről is szóltak a Kinyilatkoztatások az elején.

Ezek váltak a létesítménnyé. Ezek váltak a szervezetté. Ezek lettek az elfogadott normák. Vannak olyan egyének, akik felismerik a valódi értékeit [a korábbi Kinyilatkoztatásoknak] és megpróbálnak ezen értékek szerint élni. De a legtöbb ember számára ez csak egyszerűen amit a kultúrájuk és nemzetük elvár tőlük – hogy higgyenek és kövessenek, egy bizonyos fokig, de soha nem nagy komolysággal és valódi odaadással.

Ebbe a kompromittált környezetbe, Isten újra szólt és egy Üzenethozót küldött a világba – az Angyali Jelenlétből és Seregből küldött, hogy egy új valóságot hozzon, hogy felrázza az embereket az elégedettlenségükből, hogy kihívja az embereket a múltjuk árnyékából, hogy fényt és megoldást hozzon oda, ahol csak vélemény és spekuláció van, hogy az embereket a hitük és az intellektuális megértésükön túlra vigye a megváltás és egy nagyobb felismerés valóságához.

Ha meg tudod érteni az Üzenethozó Eredetét, el fogod kezdeni megérteni a saját eredetedet és hogy mi hívott a világba, ami egy teljesen más módja annak, ahogy az életedre nézel – a jelenlegi életedre, a múltbéli életedre és a jövődre – és valóban figyelemre méltó módja annak, ahogy a világra nézel. Mert itt nem lesz elítélés, csak felismerés és elhatározás, és nagy együttérzés az emberiség felé, ahogy küzd a valódi erejére rátalálni a Kinyilatkoztatás idejében.

1. A Menny Akarata

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 17-én,
Glenwood Springs, Colorado

A világon sok ember vár a Megváltó, Maitreya vagy Imám visszatérésére. De Isten Új Üzenetet küldött a világba, egy Üzenetet, hogy felkészítse az emberiséget az ide érkező nagy változásokra és az univerzum intelligens életével való találkozásra, egy találkozás, amely sokkal bizonytalanabb és veszélyesebb, mint a legtöbb ember valóban azt felismeri.

Az emberi spiritualitás lepusztul a világban, az emberi spiritualitás valódi természete. Minden ember mélyebb természete egyre távolabbá válik, ahogy a társadalmak egyre inkább technológiai és világivá válnak. A vallások közötti megosztottság annyira súlyos és ártalmas, hogy a vallásokon belüli megosztások még a jövőben is nagyban hozzájárulnak az emberi konfliktusokhoz és a szenvedéshez, ahogyan jelenleg.

Ha őszintén nézzük a világot, felismerjük, hogy annak nehézségei meghaladják az emberi képességeket és megértést. A változások Nagy Hullámai, amelyek a világra jönnek, meghaladják azt, amit az egyének és intézmények teljes mértékben megérthetnek és kezelni tudnak.

Az emberiség nagy fordulóponthoz érkezett. Nem térhet vissza korábbi állapotába. Nem mehet visszafelé a történelemben. Nem tudja pusztán újból megerősíteni vallási hagyományainak megosztott és vitatott hiedelmeit, [hagyományok], amelyeket mind Isten kezdeményezett.

Isten Kinyilatkoztatásának most újra el kell jönnie és újra eljött és az Üzenethozó a világba lett küldve – egy szerény ember, egy nagy társadalmi helyzet nélküli ember, nagy személyes állítások és teljesítések nélküli ember, olyan ember, akinek az életét megőrizték és irányították csak erre a célra.

Az emberek természetesen azzal érvelnek, hogy nem akarnak vagy nem képesek újra megfontolni álláspontjukat és megnyitni magukat az Új Kinyilatkoztatás előtt. Azt gondolják, hogy megértik Isten Akaratát és Célját a világ népei számára. Azt gondolják, hogy megértik, mit jelent a Kinyilatkoztatás és mikor fordulhat elő. Azt hiszik, megértik.

De ki tudja ezt megérteni? Kinek van meg a bölcsessége, belvilága és kapacitása ezt teljesen megérteni? Ez természetesen meghaladja az emberi megértést. És biztosan elegendő alázatnak és őszinteségnek kell lennie ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy nem tudják megjósolni, hogy mikor és hogyan fog az univerzumok Teremtője beszélni ehhez az apró kis bolygóhoz.

Az emberi tudatlanság és az arrogancia azonban egy veszélyes kombinációvá egyesül, amely heves és elnyomó, megcsömörlött és nagyon nagyképű kombináció. Polarizált és továbbra is megosztja az emberi családot – olyan megosztottság, amely csak gyengíthet a világra érkező nagy változásokkal szemben.

Az Új Üzenet tiszta formában érkezik ide és először hallhatod a Kinyilatkoztatás Hangját. Egy ilyen hang szólalt meg Mózesnek, Jézusnak, a Buddhának és Mohamednek, valamint a többi nagy tanárnak, akik az emberiség története során rejtve maradtak.

Jelenleg nincs idő hibára. A kockázatok túl nagyok. Az Új Kinyilatkoztatással minden meg van téve, hogy ez nagyon világos legyen. Saját kommentárokat és saját tanításokat nyújt, mivel ezek nem hagyhatók csak az emberi értelmezésre.

Az óra későre jár és az emberiség felkészületlen szembenézni egy új és hanyatló világgal és szembenézni az univerzumban lévő Nagyobb Közösségi életbe való emelkedés valóságaival és nehézségeivel.

Egy nagy küszöbnél vagy. Egyénileg számodra ez azt jelenti, hogy az életed fel van gyorsítva, hogy elérd ezt a küszöböt, felkészülj erre a küszöbre és részt vegyél ebben a küszöbben.

De hogyan lehet ezt megtenni Isten Új Kinyilatkoztatása nélkül? Nincs olyan ember a Földön, akinek megvan a bölcsessége, a képessége és megértése, hogy megbirkozzon mindazokkal, amivel az emberiség szembesül, amikor ezen a küszöbön átjut egy új és nagyobb kihívásokkal teli világba.

Ki az a Földön, aki fel tudja készíteni az emberiséget a világegyetemben lévő életre, a nagy részvételre – egy részvételre, amely már folyamatban van, titokban, olyan csoportok által folytatott, akik itt vannak, hogy kihasználják a tudatlanságodat és babonáidat?

Ha igazán őszinte vagy, akkor fel kell ismerned, hogy senki sem rendelkezik ilyen átfogó megértéssel, ilyen kapacitással. A világon senki sem érti az élet Nagyobb Közösségét. És amit az emberek gondolnak, a félelmeik és a fantáziáik kivetítése, amelyek egyike sem a pontos ábrázolása annak, amivel a valóságban szembe fogsz nézni.

Az emberi spiritualitás valódi természete annyira el lett homályosítva, eltorzítva, annyira be lett fedve a hagyománnyal, a rituáléval és az értelmezéssel, hogy még a világ nagy hagyományai is, amelyek képesek megadni a szükséges lépéseket, melyeket meg kell tenned, egy egyedülálló és nagyon tehetséges tanárra van szükséged, hogy navigálja mindazt, amit az évtizedek és évszázadok során hozzáadtak.

A vallás enyhítővé vált. Inkább figyelemelvonóvá vált, mint megvilágítóvá. Valami olyanná vált, amihez az emberek odamenekülnek a világtól, hogy vígasztalást és kényelmet keressenek, ahelyett hogy felkészülnének a világgal való kapcsolódásra egy nagyobb és mélyebb módon.

A Teremtő mindezt természetesen tudja. Magasabb szinten ez nem vitatható. Ez túl van a spekuláción. Ez túl van az ideológián. Ez túl van az egyik vallás teológiája versenyzik a másik vallás teológiájával szemben. Ez egy emberi probléma, amelyet az emberi félreértés, valamint az emberi képesség és bölcsesség korlátai okoztak.

Vitatkozhatsz a Kinyilatkoztatás ellen, de ez az egyetlen Kinyilatkoztatás és ez lesz az egyetlen Kinyilatkoztatás. Akár el van fogadva, akár megtagadva, ez van.

Isten nincs elfoglalva ezzel a világgal. De Isten tudatában van ennek a világnak – egy nagyon kicsi hely egy nagyon nagy világegyetemben.

Az Angyali Jelenlét, amely ezt a világot felügyeli, a Teremtő Akaratát olyan szavakba és alkalmazásokba, tanításokba és kommentárokba fordítja, amelyet a Föld emberei megérthetnek és alkalmazhatnak ma és holnap, valamint az azt követő napokban.

Arra kérnek, hogy befogadj , ne ítélkezz.

Arra kérnek, hogy felkészülj a világra, ne a vallást használd menekülési formának.

Arra kérnek, hogy tiszteld a mélyebb természeted és megtegyed a Lépéseket a Tudáshoz, hogy annak valósága nyilvánvalóvá váljon számodra.

Arra kérnek, hogy befejezd a szüntelen konfliktusaidat és soha ne gondold, hogy itt a Földön Isten nevében erőszakot követhetsz el, mert az gyalázat. Nincsenek szent harcosok. Semmi szent nincs a háborúval kapcsolatban.

Arra kérnek, hogy tanulj és felkészülj egy új világra és felkészülj a világegyetem intelligens élet nagyobb arénájába való olvadás valóságaira, kihívásaira és lehetőségeire.

Ezeket a dolgokat magadnak nem tudod megtanítani, mert nem tudsz eleget. És ez ellen vitatkozni csak a saját korlátaidnak és félreértéseidnek kivetítése.

Az Új Üzenet az emberekhez van elhozva – nem pedig a vezetőkhöz, mert ők túlságosan befektettek pozíciójukba és ennek eredményeként vagy nem látják, mi jön, vagy nem képesek kommunikálni a igazságot azoknak, akik követik őket.

A Kinyilatkoztatás óriási hatalmat ad az egyénnek, de óriási felelőséget is. Ha magadon belül a Tudás hatalma által vagy vezetve, a mélyebb intelligencia, melyet Isten helyezett beléd, akkor ott nem lehet erőszak vagy háború vagy konfliktus. Csak a törekvés van ott, hogy pozitív és kölcsönösen előnyös megállapodásokat hozzon létre másokkal. És ez az értelem munkája. Ez a nagy kihívás előtted, egy olyan nagy kihívás, ami az összes energiádat le fogja foglalni, ha sikeresen felvállalod.

A Kinyilatkoztatás túl van az intelektus területén és elérhetőségén. Túl van a hitek és az ideológia birodalmán és elérhetőségén. Mert Isten nem teremt hitet. Isten nem teremt ideológiát. Isten csak bölcsességet és egyértelműséget, valamint magas színvonalat ad neked, amellyel élhetsz. Vagy képes vagy elfogadni ezeket a dolgokat, vagy nem.

Felvételüket együttérzően kell befogadnod, anélkül, hogy mások elleni elnyomás fegyvereként használnád vagy mások elítélésére. Mások Pokolra és kárhozatra való ítélése a Kinyilatkoztatás félreértését jelenti mind a jelenben és a múltban.

Annak állítása, hogy nem lehetnek Új Kinyilatkoztatások, az az arroganciád és a tudatlanságod kihirdetése, és azt gondolol, hogy többet tudsz, mint a Teremtő. Mert a Földön senki sem tudja, mit fog tenni Isten a következőkben. Még az Angyali Jelenlét sem tudja, mit fog tenni Isten a következőkben, tehát melyik ember tehet ilyen állítást? Ez bizonyosan a tudatlanság és az arrogancia kivonata.

A Földön senki sem hirdetheti, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez, amikor Isten más útvonalakat is létrehozott. Ki vagy te, hogy ilyen dolgokat mondj? Ez félreértés és zavar. Ez arra való törekvés, hogy a hiteidet mások hitén túl és fölé helyezd, hogy a tanárodat, a képviselődet tedd a legnagyobbá vagy az egyetlenné, akit követnek. Ez nem a Menny Akarata. Ez az emberiség tudatlansága.

A világ, amellyel szembesülni fogsz, óriási emberi együttműködést, együttérzést és hozzájárulást fog igényelni, vagy harctérré fog válni, hogy ki rendelkezik a világ fennmaradó erőforrásaival és ki tudja megvédeni a vagyonát, míg más nemzetek kudarcot vallanak és összeomlanak.

Az emberiségre helyezett követelmények annyira nagyok lesznek és nagy együttérzés és bölcsesség lesz szükséges, hogy erre válaszoljanak. De a népek túl megosztottak. A vallások széttörtek. Ez a csoport ellenzi azt a csoportot nemzeti szuverenitásuk vagy Isten Akaratának nevében, és ez mind be van indítva, hogy káoszba essen.

Ezért van egy Új Kinyilatkoztatás a világban. Itt nincs az Üzenethozó úgy dicsőítve, mint Isten. Üzenethozóként tiszteled őt. Itt nem hirdeted az ötleteid egy másik felett, hanem felismered, hogy az ötletek csak a benned lévő nagyobb erő által használt szerszámok és hogy a valódi igazság, a nagyobb igazság az intellektus birodalmán túlmutat, amelyet soha nem arra terveztek, hogy megértse az élet nagyobb valóságát.

A Menny Akarata az emberiség számára egyesülni és felkészülni arra, hogy túlélje a változás Nagy Hullámait és felkészülhessen a világegyetembeli élettel való kapcsolódására, oly módon, hogy megvédje az emberi szabadságot és szuverenitást ezen a világon.

Egy nem emberi világegyetemmel nézel szembe, ahol a szabadság ritka és ahol a szabad nemzeteknek és népeknek nagyszerű diszkréciót és óvatosságot kell gyakorolniuk még sok más nemzet jelenléte mellett, ahol a szabadságot elnyomták, vagy ahol még soha nem ismerték.

A Nagyobb Közösség követelménye óriási. Nem folytathatsz állandó konfliktusokat itt a Földön és egyben túlélni és szabadon maradni ebben az élet nagyobb arénájában. Ez nem perspektíva vagy meggyőződés kérdése. Ez szükségszerűség kérdése.

Ahhoz, hogy a nemzetek túléljék a környezeti hanyatlást ezen a világon, valamint a növekvő politikai és gazdasági felfordulást és nehézségeket, együtt kell működniük egymással. A harc helyett meg kell találnod a módját, hogy elegendő táplálékot, vizet és energiát biztosíts a világ lakosságának. Ez lesz a jövő uralkodó és meghatározó szükséglete a Földön.

Az emberek, akik másképp gondolják, a múltban élnek. Feltételezéseik a múltra épülnek. Nem látják, mi történik köztük. Nem tudják megállapítani, mi jön a láthatáron.

Saját hitük és feltételezéseik héjában élnek és vakok a mai és holnapi világ valóságait illetően. Úgy gondolják, hogy a világegyetemmel való kapcsolatfelvétel az emberi felfedezés eredménye lesz, ám ez a világegyetemben ritkán fordul elő. Beavatkozás akkor történik, amikor a nemzetek erősebbé és egységesebbé válnak. Ez az amikor a szabadság és a szuverenitás kihívása valójában elkezdődik.

Annyira nagyszerű és hatalmas a világegyetemről való oktatásod és az új világban való életre és túlélésre a felkészülésed, hogy Istentől egy Új Kinyilatkoztatást kívánt meg. Az emberi szellem természetének, céljának és egységének tisztázását most minden egyéb dologon túl hangsúlyozni kell, különben az emberiség nem fog erőt vagy egységet találni ahhoz, hogy reagáljon a nagy változásra, amely rád vár.

Az Új Kinyilatkoztatás nagy javításokat és tisztázásokat hoz, amelyekre most szükség van, ha a világ minden vallási hagyománya bölcsességet szeretne hozzáadni az emberi családhoz és nem csupán az előítélethez, a konfliktushoz és a viszályokhoz. Mindegyikük hozzájárulhat. Mindegyik fontos. Az egyik nem nagyszerűbb, mint a másik. Ilyen gondolkodás a Menny Akaratának nem megértését jelenti, mert csak egységes emberiség képes szembenézni az új világban való élet kihívásaival, valamint a szabadság és szuverenitás megőrzésének nagyobb kihívásaival, a világegyetemben lévő nagyobb erők jelenléte között.

Itt az idő. A Kinyilatkoztatás idején élsz. Ez egy értékes idő. Ez egy nehéz idő. Zavaros idő. Ez a nagy következmények ideje.

Az elsők között vagy, aki válaszol az Új Kinyilatkoztatásra. Ennek megvan a célja, hogy miért van így. Nem véletlen, hogy így van. Te, aki még mindig megpróbálod megtervezni a saját életed beteljesedését, még nem veszed észre, hogy egy nagyobb sorsod van itt, egy sors, ami egyedileg lesz kifejezve az életedben, de ez egy sors, melyet meg fogsz osztani másokkal, mert senki sincs a világban véletlenül.

Mindenkit azért küldtek ide, hogy megbirkozzon a világ körülményeivel. De ez a felkészülés azonban az elme mélyebb szintjén, a Tudás szintjén zajlik. Ez az a részed, amely még soha nem volt különválva Istentől. Ez az a részed, amely a valódi identitásod volt és van. A Tudás hozott téged a világba. A Tudás lesz az, amely keresztülvisz téged a világon. A Tudás lesz az, amely felmerül veled a világon túl.

A különváltak a Tudás által vannak megváltva. A gonoszok a Tudáson keresztül vannak visszatérítve. A bolondok a Tudás révén válnak bölcsé. Így váltja meg Isten nem csak az emberi családot, de minden Teremtést, amely a Különválásban él, ami a fizikai világegyetem által van képviselve, melyet csak el tudsz képzelni.

A Menny Akarata, hogy válaszolj az Új Kinyilatkoztatásra. A Menny Akarata, hogy megtedd a Lépéseket a Tudáshoz – türelmesen; vélelem nélkül; félretéve a hiteidet, a preferenciáidat és a félelmeidet, ahogy haladsz, hogy kapcsolatba léphess a benned lévő nagyobb erővel, nagyobb erkölcsel és nagy céllal.

A Menny Akarata az, hogy ez a tudatosság és felkészülés meg legyen osztva másokkal és hogy te a megosztás eszközévé válj nagyon egyszerűen az Új Kinyilatkoztatásra mutatva.

A Menny Akarata az, hogy az emberiség felnőjön, a vakmerő és vitatott serdülőkorából kiemelkedjen, hogy a világ bölcs gazdájává váljon, megőrizze e világ életadó erőforrásait és szabad fajjá váljon egy olyan univerzumban, ahol a szabadság ritka és ritkán van értékelve.

A Menny Akarata, hogy véget vess a szüntelen konfliktusaidnak, mert most nem engedheted meg magadnak, hogy elpusztítsd népeidet és városaidat. Szükséged lesz a világ minden erőforrására, az összes meglévő erőforrására, hogy megbirkozz az érkező változás Nagy Hullámaival.

Nem a múltban élsz. A régi világ elmúlt. Egy új világban élsz – egy világ instabil éghajlattal és változó környezeti feltételekkel, egyre csökkenő erőforrásokkal, egyre nagyobb törékenységgel és egyre nagyobb bizonytalansággal, ahol még az emberi civilizáció is fenyegetve van.

De ki látja ezt? Ki hallja ezt, nem az ötleteikkel, a véleményükkel vagy a meggyőződésükkel, hanem mélyebben, mélyebben? Kinek van meg a bátorsága szembenézni ezzel? Kinek van meg az alázata, hogy szembenézzen az Új Kinyilatkoztatással? Ki tudja beismerni, hogy Istennek van még több mondandója az emberiség számára és feladni az önelégültségét és mindazt a dorgálást és nyilatkozatot, mely ezt kíséri?

A Menny Akarata és az emberiség szándékai még mindig nagyon távol vannak egymástól. De az idők sötétednek. Az óra későre jár. És nincs több idő az ostobaságra és tagadásra.

Ez a Kinyilatkoztatás ideje. Ez az ajándék az emberiség számára, vagy elfogadni vagy elutasítani. Ez az emberiség jövője, vagy beteljesíteni vagy elpusztulni. Ez az emberiség ígérete, vagy felismerni és kifejezni vagy elherdálni és elpazarolni. Ez a nagy döntés, nem csak az embereknek máshol, de számodra, önmagadon belül.

Minden az egyén döntésein alapul, ezért az Isten Új Üzenete ehhez beszél nagyon közvetlenül. Nem pusztán előír egy új hitrendszert, egy új ideológiai igát, amely alatt mindenkinek meg kell adnia magát és elnyomásban lenni. Az embereknek ki kell dolgozniuk a részleteket. De a motivációnak igaznak kell lennie. A tudatosságnak ott kell lennie.

Nagyobb egyértelműséggel kell rendelkezned azzal kapcsolatban, mivel kell megbirkoznod és szembenézned a jövőben és ez mérsékelni fogja a tévedő és pusztító viselkedésedet. Ez szünetet fog adni, mielőtt elítélsz vagy megtámadsz egy másik népet vagy nemzetet. Ez mérsékelni fogja a szélsőségességet és a fundamentalizmust, valamint az összes arroganciát és tudatlanságot, ami ilyen hevesen és ékesszólóan nyilvánítja meg magát a világban.

Ezt a szíveddel kell hallanod. Ne késlekedj, mert minden nap fontos. Az időt most nem lehet pazarolni.

Az Üzenethozó itt van. Nem lesz itt örökké. Áldott vagy, hogy hallhatod őt és találkozhatsz vele, ha lehetséges. Magában hordozza a Kinyilatkoztatást, azontúl, ami könyvbe van szedve vagy fel van véve.

Fogadd őt. Hallgasd meg. És az életed megmutatja annak igazságát, amelyet magával, magában és rajta keresztül hordoz.