Svezak 5

Volume 5O Svesku 5

Svezak Pet dom je Učenjima Mudrosti Nove Poruke od Boga.

Od najranijih dana otkrivenja do sadašnjice, Bog je otkrio golemo bogatstvo mudrosti, govoreći o skoro svakoj temi brige i bitnosti, pružajući duhovno i praktično vodstvo da zadovolji potrebe ljudi diljem svijeta, sada te daleko u budućnosti. U konačnici, Svezak Pet sadržavati će niz Knjiga Mudrosti sastavljenih od strane Glasnika.

Za daljnji izvor Mudrosti Nove Poruke, pogledajte popis Ostalih Otkrivenja koja još nisu sastavljena u knjige, te također Wiki Nove Poruke, vječno šireću online enciklopediju citata iz Nove Poruke, organiziranih po temi.