Svezak 3

Volume 3O Svesku 3

Svezak Tri sadrži knjige duhovne prakse Nove Poruke od Boga. Ovdje se nalazi tekst Koraci do Znanja, jedna od najranijih knjiga Otkrivenja, dana Glasniku od Izvora 1989. Koraci su sada temelj prakse novog puta, iskupljenja te povratka, dani od Boga za čovječanstvo u ovo vrijeme.

Nastavljajući učenje Koraka do Znanja su Koraci Nastavak Treninga koji nastavljaju putovanje Koraka u nova i bitna područja. Ove dvije knjige pružaju neophodan put za živjeti inspiriran i ispunjen život.

Također u Svesku Tri je knjiga Življenje Puta Znanja, koja predstavlja učenje o Četiriju Stupa života: Stupa Odnosa, Stupa Rada, Stupa Zdravlja te Stupa Duhovnog Razvoja.

U budućnosti, daljnje knjige biti će sadržane u ovom svesku kako Glasnik bude sastavljao i pripremao duboko izobilje puteva učenja i tekstova za svijet.