Čista Religija

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:


Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
23. ožujka, 2013.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Velika je nesreća da su ljudi toliko obeshrabreni stanjem religije i poviješću religije u ovom svijetu – svim nasiljem koje je stvorilo, korupcijom, nesporazumom i konfuzijom. To je prava demonstracija onoga što ljudi čine s Božjim Otkrivenjima kada sami nisu vođeni snagom Znanja u sebi. Ovdje religija postaje oruđe države, sredstvo ambicioznih ljudi, još jedna različitost koju će jedno pleme iskoristiti kako bi nadvladalo i nadjačalo drugo.

Naravno, ovo je otjeralo i traumatiziralo ljude, čak i u sadašnjim vremenima, do točke gdje Božje Novo Otkrivenja mora biti dano u čistom obliku, bez obzira na veliku vrijednost, dubinu i mudrost prijašnjih Božjih Otkrivenja te njihovu važnost u izgradnji ljudske civilizacije u svijetu. 

No Bog mora ponovno progovoriti, jer Poruka mora biti pojašnjena. Svrha religije mora biti pojašnjena. A značenje i svrha vašeg života mora biti uzdignuta i pojašnjena. U suprotnom, religija postaje veliki problem u svijetu, dok je trebala biti veliko rješenje na početku.

Ako gledate na ovo bez osuđivanja, vidjeti ćete veliku potrebu za Znanjem [dubljim duhovnim umom] unutar sebe. Jer bez Znanja, sve ćete zloupotrijebiti. Zloupotrijebiti ćete prirodu; zloupotrijebiti ćete svoj um; zloupotrijebiti ćete svoje tijelo, jer djelujete iz pozicije zbunjenosti. Nesigurni tko ste, zašto ste ovdje i što radite, biti ćete vođeni stranim silama i vanjskim utjecajima. Takva je tragedija živjeti u Odvojenosti [od svog Izvora], tragedija koja postoji diljem svemira. 

Stoga veliko pojašnjenje mora biti dano za religiju te za svaki aspekt religije – veliko razjašnjenje o Bogu; veliko razjašnjenje o iskupljenju i što ono znači te kako se može ostvariti; veliko razjašnjenje koje ujedinjuje sve svjetske religije, jer imaju zajednički Izvor.

Što je religija? Zašto je potrebna? Zašto ju je nemoguće u potpunosti eliminirati iz ljudskog srca i uma? Religija predstavlja izražaj vaše dublje prirode te potrebu vaše dublje prirode da ima ovaj izražaj u životu, da pruži glas i oblik ovome, što je toliko neophodno i osnovno za ono tko vi jeste, otkuda ste došli te kamo ćete se vratiti kada napustite ovaj svijet. Fundamentalna je vašoj dubljoj prirodi i svemu što zapravo jeste – svemu što se može vidjeti i što se ne može vidjeti, manifestaciji a isto tako i misteriji vašeg života.

Religija nije ideologija. Religija nije zgrada ili organizacija ili hijerarhija organizacija. U suštini, ona je kretanje Boga u vama te između vas i ostalih koji djeluju u svijetu. Jer Bog služi svijet, radeći kroz ljude iznutra prema van.

Bog ne upravlja vremenom ili geološkim silama Zemlje. Bog je sve to pokrenuo na početku vremena. Sve to funkcionira samo od sebe. Vaš izazov je prilagoditi im se i iskoristiti ih smisleno i korisno, za sebe i druge. To bi, dakako, bilo nemoguće da vam Znanje nije dano – veliki miraz da vas vodi, štiti i priprema za veći život.

Činjenica da je Znanje zaboravljeno, ili nepoznato u ovom svijetu u tolikoj mjeri, stvara dilemu za religiju, jer bez Znanja, religija se pretvara u pravila i propise, opomene, i uvijek postane oblik velike potlačenosti za ljude. Dana na početku možda da im pomogne organizirati njihovo razmišljanje i njihove živote, ona postaje jaram da ih obuzda, a duhovno svjetlo nestane iz njihovih života.

Ovo nije Božja namjera. Božja namjera je da ljudi otkriju veliki miraz Znanja, koji je Gospodar svemira, Gospodar nebrojenih religija u svemiru, dodijelio na ovaj svijet. Ali kada je Znanje izgubljeno, strah i mašta preuzimaju. Zbunjenost caruje. Ljudi su stjerani da rade i žive u ropstvu. Takav je bio slučaj kroz povijest ljudske obitelji.

Stoga je Bog sada dao čistu Poruku te pružio Korake do Znanja kao njen temelj tako da ovo ne bude samo još jedno uvjerenje koje će se nadmetati s postojećim uvjerenjima, još jedna ideologija koja se mora braniti i debatirati i iskoristiti za nadjačavanje i ugnjetavanje drugih.

Jer Bog je dao Korake do Znanja ne jednoj rasi, plemenu ili grupi, ne jednoj regiji, već svim ljudima svijeta, da se koriste u svim vjerskim tradicijama svijeta, da budu prepoznati kao ključna Poruka Boga, Božjoj Kreaciji koja živi u Odvojenosti u fizičkoj stvarnosti.

Dakle što je religija kao institucija ili kao skup učenja? U suštini, njezina svrha je stvoriti okruženje i ohrabrenje za ljude da iskuse Prisutnost, Moć i Milost Božju u sebi, svojim životima, jedno u drugome te u svijetu.

Što to znači? To znači da je svrha religije dovesti ljude do velikom miraza, miraza Znanja, jer tako će vas Bog voditi i poticati i obuzdavati – noseći vas naprijed, zadržavajući vas, veća sila izvan riječi ili izražaja. Izvan područja i dosega intelekta je.

Ovo je čista religija. Ona je bila religija svetaca, velikih stvaratelja i humanitaraca. Potaknuti od veće moći i sile u svojim životima, izvan običnih stvari koje određuju ljudske živote i iskustva, bili su potaknuti od veće sile, kao duhovne gravitacije, potičući ih da čine izvanredne stvari radi dobrobiti drugih, više od obične ljubaznosti i činjenja usluga ili uslužnosti za ljude, postavljajući primjer te ohrabrujući i rasplamsavajući moć Znanja u drugima.

Možete zaboraviti ime poznatih generala i vođa nacija, poznatih političara, čak poznatih umjetnika, ali imena velikih svetaca će prevladati jer su njihovi doprinosi bili najveći te najdugotrajniji i najdublji. Oni služe čak i danas, njihovi darovi odjekuju neprestano kroz ljudsko srce i um, podsjećajući ljude da je ono tko jesu veće od njihovih umova i tijela, podsjećajući ljude da su dio Veće Stvarnosti, izvan onoga što im osjetila mogu prikazati.

Ovo je čista religija na djelu, vidite, jer Bog vas izbavlja kroz moć i prisutnost Znanja koje radi u vašem životu. Do one mjere do koje ga možete prepoznati, predati mu se i inteligentno ga slijediti, ovako će vas Bog izbaviti.

Jer Znanje nije ograničeno vašom kulturom ili vašim uvjerenjima. Znanje nije ograničeno tradicijom. Ono se kreće izvan ovih stvari. Na ovaj način, ljudi mogu činiti stvari koje su izvanredne, stvarajući vrijednost i korist koja je izvan ljudskog razumijevanja. Oni postaju demonstracija velikog dara.

Ritual i ideologija su vrijedni, međutim, u postavljanju presedana ili putokaza. Ljudima je to potrebno da započnu te da im pomogne uravnotežiti svoje živote, da im pruži strukturu i usmjerenje. To je kao pripremati se za letenje, pripremati se za upravljanje zrakoplovom. Prvo trebate učiti. Prvo trebate biti usmjereni. Morate učiti o fizici, okolišu, vjetrovima i avijaciji prije nego možete sjesti u kormilo aviona. Tome služe ritual i ideologija, da vas usmjere, da vas pripreme za let.

Ali iskustvo letenja je drugačija stvar. Ovdje zakoračujete izvan granica intelektualnog razumijevanja i ulazite u Misteriju – Misteriju koja je čista i nekontaminirana od svijeta, Misteriju koja nije vođena magijom ili romansom i potragom za moći. Ovo je čista Misterija. Ovo je čista religija jer ovdje sudjelujete izravno s Bogom na načine koji su neophodni i osnovni za vas.

Ne možete iskoristiti ovu moć za sebe. Ona nije ovdje da njome vladate ili upravljate. Zaista, ona je ovdje da upravlja vama i usmjerava vas. Ali zahtjeva vašu inteligenciju. Zahtijeva vašu svjesnost sebe. Zahtijeva odgovornost i suzdržavanje te istinsko suosjećanje za druge, inače se neće pojaviti.

Zato ambiciozni nikada nisu izabrani. Zato su veliki Glasnici kroz vrijeme bili nevoljni, nevoljko prihvaćajući veliki zadatak stavljen pred njih. Dok bi svi drugi možda htjeli iskoristiti religiju za moć i korist, pravi Glasnici su nevoljni. Iskreni su. Jednostavni su. Pripremljeni su za veliku službu.

Mimo ideologije i uvjerenja i raspravljanja oko ovih stvari, te neprestane i neprekidne debate o ovim stvarima u pokušaju da umom razumijete nešto što postoji izvan područja i dosega uma, morate ući u čistu religiju. Bilo da ste Kršćanin, Budist, Židov, Musliman ili bilo koje druge tradicije, ili niti jedne tradicije, put do Boga vam je otvoren.

Bog je ponovno progovorio sada da pruži čistu stazu, da pruži jasnoću ljudima svih vjera i nacija te da prikaže središnju bitnost velikog dara, dara Znanja. Jer ne možete doći Bogu samo na temelju uvjerenja. Ne možete stvarno poboljšati svoj život ili živote drugih samo uvjerenjem, jer neće svi dijeliti ova uvjerenja.

Bog zna da neće svi ljudi slijediti jedno učenje ili se držati jednog učitelja, bez obzira koliko su veliki. Bog zna ovo, ali ljudi su zbunjeni.

Ovo je protuotrov za svu zloupotrebu religije u svijetu. Ovo je protuotrov za ljudsku pohlepu, zbunjenost i ugnjetavanje provedeno u ime religije. Ovdje je Bog oskvrnut. Božja Volja i Svrha ocrnjena. Ovdje sve što je sveto i duboko postaje izgubljeno i poniženo.

Vi koji nastojite saznati svoju veću svrhu u životu te smisao svojeg bivanja ovdje, morate imati novo iskustvo Božanskoga ako patite pod ovim rezultatima i posljedicama.

Zato je Bog ponovno progovorio, ne kako bi zamijenio svjetske religije, već kako bi ih uzdigao i pripremio za veliku promjenu koja dolazi na svijet, te za susret čovječanstva sa svemirom inteligentnog života. Jer niti jedno od prijašnjih Božjih Otkrivenja ne može ovo učiniti, vidite. Dio je Većeg Plana koji će uvijek biti daleko izvan ljudskog razumijevanja i shvaćanja.

Ovo je Misterija. Bog živi u Misteriji. Ljudi žive u manifestaciji. Oni pokušavaju pretvoriti Misteriju u manifestaciju. Ali Misterija je uvijek Misterija.

Morate imati snagu i hrabrost, tada, da odete izvan manifestacije religije. Morate biti vrlo iskreni. Vaši motivi moraju biti čisti, inače nećete moći napredovati. Čista religija zahtijeva jasnoću i čistoću namjere ako želite tamo ući.

Nemojte omalovažavati religijske tradicije i obrede te učenja i prakse, jer one su za ljude na početku. Iako mogu biti zloupotrebljavane i krivo shvaćene, pružaju strukturu na početku, što može biti vrlo korisno za mnoge ljude. No nažalost ove stvari postanu sama religija.

Ljudi uče da ako ne vjerujete u skladu s određenim propisom ili učenjem iz davnina, nećete biti primljeni u Nebo. No Bog predsjeda svemirom nebrojenih rasa i religija, stoga je jasno da nije uvjerenje ili ideologija ono što vas nosi preko praga u Božansku Prisutnost.

Bog vas neće kazniti za neuspjeh jer Bog zna da bez Znanja, možete samo biti u zbunjenosti i raditi pogreške, čak i grozne pogreške.

Zato je poduzimanje Koraka do Znanja toliko temeljno onome što religija zaista jest i što mora biti, jer Bog vas iskupljuje ovdje – ne u vašem umu, ne u vašim mislima, ne u vašim uvjerenjima. Jer ako se ikada vratite u svoj Drevni Dom, što i eventualno budete, pronaći ćete tamo narod sa svakakvim uvjerenjima, dolazeći iz uvjerenja koja su skroz različita, dolazeći iz različitih svjetova, dolazeći diljem svemira. Možete li zamisliti takvo što? Ne možete. Ne možete.

Ali Misterija je u vašem životu. U vašem je srcu. Ne možete se razvesti od nje potpuno. Ljudi pokušavaju. Vrlo su zauzeti cijelo vrijeme. Ne žele mirno sjediti niti na trenutak. Ne žele uistinu osjetiti što osjećaju u vezi svojih života, inače će doživjeti krizu.  Jer Prisutnost je uvijek tamo, čeka, doziva sa prirodnom privlačnošću.

Ovo je čista religija. Ali da biste uopće razmotrili da je ovo moguće ili korisno, morate imati vjeru u ljudsko srce. Ako mislite da su ljudi u osnovi zli i skloni zlu, tada ćete misliti o religiji kao o načinu da ih se zauzda i stjera u tor, da se pukne bičem iznad njih te da im se zaprijeti prokletstvom i svakakvom vrstom mučenja i bijede ako ne slijede ono što im kažete. Ljudi misle da je Bog takav.

Svemilostivi Bog je svemilostiv. Sveznajući Bog je sveznajući. Bog zna da bez moći i prisutnosti Znanja, ne možete ispravno voditi svoj život. Stoga vam Bog pruža Korake do Znanja. Bili su dani prije u drevna vremena, ali su zaboravljeni i odbačeni, jer oni koji su vladali religijom nisu vjerovali ljudskom srcu.

Ali čovječanstvo je sada pismeno. Svjesno je većeg svijeta u kojem živi do određene mjere. Više niste izolirano, primitivno pleme. Iako vaše sklonosti i dalje mogu biti primitivne i autodestruktivne, svjesni ste većih stvari.

Bog vas mora pripremiti za svijet i za život izvan svijeta te za stupanj jedinstva koji će se morati prirodno desiti između ljudi ako će čovječanstvo očuvati ovaj svijet kao nastanjivo mjesto, i očuvati svoju slobodu i samoopredjeljenost u svemiru, gdje je sloboda vrlo rijetka.

Vaša najdublja potreba i potreba svijeta su te koje su dovele Božje Novo Otkrivenje svijetu. Ovo je prvo Otkrivenje ove vrste u više od 1400 godina.

Živite u doba Otkrivenja. Ali morate razumjeti različite razine religije. Postoji religija za brinuti se o ljudima i nahraniti ih. Postoji religija za načelno organizirati kulture i društva. Postoji religijsko uvjerenje, koje može pomoći ljudima, do određene mjere. Ali onda je tu čista religija, koja dovodi ljude do sudjelovanja sa Znanjem unutar sebe te Većim Silama u svemiru kojima Bog svemira upravlja radi dobrobiti svih naroda i nacija.

Kada uđete u Misteriju ovoga, morate iza sebe ostaviti svoja čvrsta uvjerenja, svoju ideologiju. Morate imati snage i hrabrosti da to napravite, ili ćete biti izostavljeni iz unutarnjeg svetišta hrama. Jer uvjerenje vas neće dovesti Bogu sveg života. Biti će potrebno veće sudjelovanje, dublje sudjelovanje, te život vođen većim darom, koji živi unutar vas u ovom trenutku.

Ljudi će se prepirati oko ovoga. Reći će: „Ljudima se ne može vjerovati. Zli su. Korumpirani su. Ispali su iz milosti.“ Ovo je apsurdno. Odvojenost je stvorena jer ju je dio Neba želio iskusiti, i stoga ste ovdje. To je preveliko i preduboko da ikada shvatite.

Napustili ste Boga, ali Bog nije napustio vas. Izgubljeni ste u svojim mislima, svojim strahovima, svojim željama i svojim preokupacijama, no Prisutnost ide s vama. Jer postoji dio vas koji nikada nije napustio Boga, a to je dio vas koji se zove Znanje.

Zbog toga će vas Bog iskupiti na kraju, i sve druge, jer ne možete se odvojiti od svog Izvora. Možete živjeti u Odvojenosti. Možete živjeti u fantaziji. Možete živjeti život degradacije i kriminala i siromaštva i samozlostavljanja, ali ne možete prekinuti vezu.

Jednog dana, eventualno, okrenuti ćete se moći iznutra – iscrpljeni, frustrirani, poraženi. Okrenuti ćete se ovoj moći, a to će započeti dugačak proces iskupljenja, stavljajući vas u službu drugima na najjednostavnije i najskromnije načine tako da vaše dostojanstvo i samopoštovanje može biti obnovljeno. Jer ne možete se vratiti u svoj Drevni Dom kao jadno, oskvrnuto biće. I niste poslani u svijet samo kako bi vaš život bio izgubljen i potraćen ovdje.

Um je bitno oruđe, ali nije platforma za konačnu istinu. Uvjerenje i ideologija mogu biti od pomoći u početku, ali su prepreka pred kraj. Morate zakoračiti izvan pločnika u divljinu jer Bog je tamo. Morate naučiti biti mirni. Morate naučiti slušati unutar sebe. Morate obuzdati svoje strasti i svoje žalosti i svoje primjedbe kako biste si dali ovu priliku.

To je drukčiji način za biti u svijetu. To je blagoslovljeni način za biti u svijetu. I iako ste zbunjeni i ne znate što radite, a stvari se mijenjaju, skrenuli ste iza ugla. Započinjete povratak.

Bog zna put do Boga. Ljudi nikada ne znaju put do Boga. Ali ne morate znati put do Boga jer Bog zna put. Morate samo tražiti i moliti se s velikom odlučnošću da sudjelovanje može započeti za vas, i uputiti se Koracima do Znanja koje je Bog pružio, da vas nauči kako slušati dublji glas u sebi – ne glas svoje kulture, svoje obitelji, svoje pohlepe ili straha, ili pohlepe ili straha svijeta ili ijedne sile u svijetu koja je nesveta, već istinitog glasa. Biti će najprirodnija stvar za vas da to napravite.

Ovo je čista religija. Može se prakticirati u džamiji, hramu ili crkvi, ili bilo gdje. Čeka na vas da se odazovete. Čeka na vas da shvatite svoju veliku potrebu za ovime, jer samo vas Bog može ispuniti i usmjeriti u svijetu. Bilo da ste religiozni ili ne, bilo da prakticirate religiju ili ne, bilo da vjerujete u religiju ili ne, Božji Plan će vas spasiti ako se možete odazvati.

Ovdje nema religijskih ratova. Ovdje nema religijskog ugnjetavanja. Ovdje sve vjere koegzistiraju jer su sve sredstvo do istog cilja. Sve hrane dublju čežnju srca ako su istinite i autentične.

Dovodimo vas sada do čiste religije kako biste je mogli prigrliti i uvidjeti koliko je bitna i koliko središnja vašem životu i vašoj sudbini, vašem ispunjenju te pravom izražaju vlastite ličnosti zaista jest. Ovo je dar Neba za vas, dar koji dolazi od većeg Izvora – dan sada u pojmovima koje možete razumjeti i koji mogu biti učinkovito prevedeni na različite jezike; dan sada s Voljom i Namjerom Neba.

Patite jer ne znate zašto ste poslani i tko vas je poslao te što morate sljedeće učiniti kako biste započeli povraćati ovo iskustvo i razumijevanje svog života. Bogati ili siromašni, ova zbunjenost će vas proganjati dokle god ne potražite pravo razrješenje.

Tako započinje sveto sudjelovanje. Tako započinje sveti povratak. Ovdje vas Bog ne odvodi od svijeta, već vas uvodi u svijet na potpuno nov način. Ovdje vidite potrebu za Znanjem svuda oko vas, i ne osuđujete ljude radi njihovih neuspjeha ili pogrešaka. Ovdje postajete izražaj Neba kako nastojite osnažiti Znanje u drugima i služiti ljude na najosnovnije načine, gdje god je potrebno za vas da to uradite.

Ako ste bili zlostavljani religijom ili zbunjeni njome, razumijte ove riječi. Vidite ovo veliko otvorenje i priliku za vas. Jer vaš odnos s Bogom je najosnovniji odnos u životu, a u onoj mjeri u kojoj ga možete prihvatiti i iskusiti i biti dio njega, određuje koliko daleko možete dospjeti u odnosu s bilo kime. Ako ne možete biti intimni sa snagom koja boravi unutra, kako uistinu možete biti intimni s ikime? Kako možete imati povjerenja ako ne možete vjerovati onome što je u vama? Kako možete biti otvoreni i dopustiti svojoj istinskoj privrženosti da izađe ako nemate vodstvo i snagu Znanja unutar sebe?

Ovo obnavlja vaš istinski odnos sa sobom, koji je u osnovi vaš odnos sa Znanjem. Iz ovoga, počinjete imati osnovu i temelj za velike odnose koji su vam namijenjeni u životu, koji će vam doći dok ste pripremljeni, dok ste dovoljno oslobođeni prošlosti da ih primite i da im razumijete značenje.

Ovdje počinjete živjeti čistu religiju onim što govorite i činite te čak onim što mislite. Ovo je Moć veća od svijeta i svega u svijetu – veća od prirode, veća od fizičkih sila koje pokreću svijet. Jer sada pronalazite onaj dio sebe koji je bezvremen i nepromjenjiv, koji će vam dati slobodu od smrti i osjećaj veće trajnosti, čak i kroz vaše putovanje ovdje na Zemlji.