Otkrivenje Novog Boga

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
12. veljače, 2008.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Postoji Novo Otkrivenje o Bogu, Otkrivenje koje stavlja Boga izvan drevne povijesti čovječanstva, izvan sukoba i fantazija i krivih shvaćanja čovječanstva. To Otkrivenje stavlja Boga u veću panoramu života u svemiru zvanu Veća Zajednica.

Trebate ovo novo razumijevanje Boga sada jer Bog drevnih je bio mali Bog, Bog vašeg svijeta i vašeg vremena, Bog vaših kultura, Bog vaših naroda u drevnim vremenima.

Ali čovječanstvo je preraslo tog Boga, tog ljudskog Boga, tog gnjevnog Boga, tog osvetoljubivog Boga, tog Boga koji je čini se projekcija vaše osobnosti i sklonosti.

Nije da su drevni bili u krivu; već je samo njihovo shvaćanje bilo ograničeno. Nije da su stvorili Boga na vlastitu sličnost; već nisu mogli shvatiti Boga koji je bio izvan njihove sličnosti.

Novo Otkrivenje predstavlja Boga unutar većeg konteksta, unutar konteksta inteligentnog života u svemiru. To nije ljudski kontekst, jer to nije ljudski svemir s kojim se suočavate.

To nije Bog koji je preokupiran samo s ovim jednim svijetom. To nije Bog koji prosuđuje na način na koji biste vi prosuđivali ili osuđuje na način na koji biste vi osuđivali. To nije Bog koji treba hvalu i štovanje, koji mora imati poslušnost i dodvoravanje. To je stari Bog plemena. To je stari Bog koji daje prednost jednoj naciji nad drugom, jednom narodu nad drugim. To je stara ideja Boga.

Ali Bog nikada nije bio takav, vidite. Jer Bog prema kojem su ljudi gledali i kojeg su štovali, Bog kojeg su ljudi shvaćali i krivo shvaćali je oduvijek bio Bog Veće Zajednice – golemosti svemira, drugih dimenzija stvarnosti i nebrojenih rasa bića, toliko različitih od ljudske obitelji.

To je jedan Bog svemira – ne Bog jednog svijeta, jednog naroda ili jednog plemena; ne Bog koji razmišlja, djeluje ili se ponaša na način na koji ljudska bića razmišljaju, djeluju ili se ponašaju.

Ovaj Bog nije ograničen jednim Otkrivenjem za čovječanstvo, jer postojala su uzastopna Otkrivenja za čovječanstvo. A sada postoji Novo Otkrivenje za čovječanstvo kako bi pripremilo ljudsku obitelj za veliku promjenu koja dolazi na svijet te kako bi pripremilo čovječanstvo za svoju budućnosti, sudbinu i susret s Većom Zajednicom inteligentnog života u svemiru.

Nećete moći razmišljati o Bog na stare načine ako želite razumjeti Božje Novo Otkrivenje za svijet. Nećete moći razumjeti stvarnost i značaj inteligentnog života u svemiru ako razmišljate o Bogu na stare načine.

Jer stari Bog je bio ekskluzivan čovječanstvu – Bog jedne nacije, Bog jednog naroda, Bog jedne rase, Bog samo jednog svijeta.

Radi toga je stari Bog bio previše ograničen i previše raspoznat, na sličnost samo čovječanstva, da bi se shvatila Božja stvarna priroda i svrha, čak i ovdje u ovom svijetu.

Stari je Bog vodio ljude u rat. Stari Bog kao da nije mario za dobrobit ljudi i nacija koje Bog nije favorizirao. Starog Boga su iskorištavali kraljevi, monarsi i nacije kako bi opravdali nedaće i ambicije svojih nacija.

Stari Bog kao da je uživao u kažnjavanju čovječanstva za neizbježne pogreške koje bi čovječanstvo napravilo u svojem odvojenom stanju živeći u ovom svijetu.

I tako je cijelo poimanje Raja i Pakla izgrađeno oko uvjerenja i pretpostavki o starom Bogu.

Ali novi Bog, Bog Veće Zajednice, Bog stvarnosti veće od vaše vlastite, zahtijeva redefiniranje svih ovih stvari. Jer Božja stvarno je toliko veoma drukčija od toga kako se Bog smatrao i kako se u Boga vjerovalo, u prošlosti.

Bog ne favorizira jednu naciju nad drugom. Bog ne vodi narode u rat. Božja Volja nije pobjeda jedne nacije nad drugom nacijom ili osvajanje jednog naroda od strane drugog naroda.

Božja Volja nisu prirodne nepogode, kuge, bolest, katastrofa. Možete okriviti te stvari na starog Boga, ali ne na novog Boga. Jer Bog je pokrenuo sile prirode, evoluciju i geološke promjene na početku vremena, a sada se to sve samo odvija.

Bog je inteligentan. Bog ne mora rukovoditi svakom malom stvari. Bog ne mora pomicati krv kroz vaše vene ili upravljati milijunima vaših stanica. Bog ne mora upravljati vremenskim uvjetima svijeta. 

Bog ne mora rukovoditi nacijama svijeta, ekonomijom svijeta. To je sve pokrenuto. Pokrenuto je na početku vremena.

Ali Bog nadgleda svijet i sve svjetove – pozivajući odvojene da se vrate, pozivajući kroz avenije religije, pozivajući kroz avenije savjesti, pozivajući kroz avenije prave ljubavi i prepoznavanja.

Boga svemira ne zanima koja su vaša religijska uvjerenja dokle god su vam od pomoći u dovođenju vas do dubljeg Znanja koje je Bog stavio u vas – dublje inteligencije koju je Bog stavio u vas da vas navodi, čuva i dovede do veće službe i doprinosa u svijetu.

Stari Bog je bio dominiran religijskim institucijama. Ako niste podržavali te institucije i vjerovali u njihovu ideologiju, smatralo se da ćete biti poslani u Pakao, da vrijeđate Boga. Ali Bogu nije stalo do tih stvari.

Uvjerenja i fascinacije, opsesije i fantazije čovječanstva nisu ono što pokreće Boga. Već dublje kretanje srca i savjesti. Čin nesebičnog davanja. Čin oprosta i želje za doprinijeti pored vlastitih osobnih potreba i preferencija. Međusobno prepoznavanje. Neprijatelj koji postaje prijatelj. Iscjeljivanje prirodnog svijeta koji je poharan. To su stvari koje pokreću Gospodara svemira.

Ako ćete razumjeti sudbinu i budućnost čovječanstva unutar Veće Zajednice života u svemiru, ako ćete razumjeti kako se pripremiti za Velike Valove promjene koje dolaze na svijet, onda morate imati novo iskustvo i razumijevanje Božanskoga.

Ako se grčevito držite starih ideja, starih definicija, nećete razumjeti s čime se čovječanstvo suočava i kako se pripremiti. Misliti ćete da je kraj vremena. Mislite ćete da je to velika kazna. Misliti ćete da je to konačna bitka – sve takve stvari koje kao da ukazuju na veliko finale ljudskog iskustva.

Ali čovječanstvo samo napušta jedan stadij svog razvoja i ulazi u drugi. To je velika tranzicija iz svijeta plemenskih društava i ratujućih frakcija prema sjedinjenijem i moćnijem čovječanstvu – čovječanstvu koje može živjeti, funkcionirati i ostati slobodno unutar Veće Zajednice života; čovječanstvu koje se može suočiti s intervencijom od strane drugih rasa iz svemira i koje može uspostaviti vlastita pravila sudjelovanja ovdje. Ujedinjeno čovječanstvo koje može naučiti živjeti unutar granica i ograničenih resursa ovog svijeta, bez da ga odvede u zaborav i pad.

Ujedinjeno čovječanstvu će trebati novo iskustvo i razumijevanje Božanskog ako će napraviti ovu veliku tranziciju i izbjeći sve veću kušnju prema sukobu, konkurenciji i ratu. Suočavajući se sa svijetom smanjujućih resursa, svijetom ekološkog poremećaja, svijetom nasilnih vremenski uvjeta i rastuće ekonomske nestabilnosti, trebati će vam veće iskustvo Božanskog, a posebice moći Znanja u sebi. Jer u ovoj dubljoj razini ispod površine vašeg intelekta je gdje će vas Bog dotaći i pokrenuti, samom silom privlačnosti Božanskog.

Ne možete shvatiti Boga svojim intelektom. Ne možete reducirati Boga u racionalni princip. Morate vidjeti kako Bog ne upravlja svim funkcijama svijeta, jer one su sve pokrenute na početku vremena.

Ne postoji sukob između Kreacije i evolucije. Ne postoji zaista sukob između religije i znanosti. Obje su rođene iz iste stvarnosti, iste potrebe za shvatiti život, iste potrebe za ispraviti ljudsku pogrešku i uspostaviti sigurnu budućnost za ljudsku obitelj.

Religija i znanost su korumpirane istim silama – željom za individualnom moći, dominacijom jedne grupe nad drugom, institucije koje se bore za nadmoć. Obje su ortodoksne same po sebi i obje imaju sklonost biti ograničene i samoobrambene.

Umjesto pokušati povezati prošlost sa sadašnjosti i budućnosti, najbolje je pustiti prošlost, vidjeti kako je čovječansko razumijevanje Božanskog evolucijski proces sam po sebi. Ako pokušate povezati budućnost s prošlošću, negirati ćete budućnosti ili ćete morati promijeniti svoje razumijevanje prošlosti.

Drevna proročanstva neće biti ispunjena. Mesija se neće vratiti u svijet. Sada je vrijeme da se Znanje pojavi. To je vrijeme ljudske suradnje i ljudske odgovornosti. Niti jedan veliki vođa neće doći i odvesti čovječanstvo u veličanstvenu budućnost. Niti jedan pojedinac neće doći i izravnati sve račune i osvetiti se zlobnima. To je stara ideja Boga. Više nije relevantna, a i nikada zaista nije niti bila istinita. To je želja ljudi za konačnim razrješenjem zagonetke života, pitanja života, problema života.

Poslani ste u svijet napraviti doprinos ovdje, specifičan doprinos koji se tiče određenih ljudi u određenim situacijama. Nemojte misliti da to još razumijete. Nemojte pretpostavljati da ste u potpunosti uključeni u to još.

Nemojte misliti kako ćete biti spašeni vjerujući u religijsku ideologiju. Jer ako ne napravite ono što ste došli tu napraviti, ako se ne angažirate s onima s kojima se trebate angažirati i ne doprinesete svoje darove, sâmo uvjerenje neće premostiti i okončati Odvojenost između vas i Boga.

Kako biste se ponovno sjedinili s Bogom, morate postati više kao ono što je Bog zaista stvorio u vama. Bog je stavio Znanje u vas da vas navodi i iskupi. Uvjerenja su sekundarna i često stoje na putu ovom iskupljenju.

Misleći kako je vaša religija jedina prava religija će stajati na putu ovom iskupljenju. Osuđujući druge nacije, narode i religije će vas spriječiti od primanja tog iskupljenja. Biti samopravedan i branitelj svoje vjere će vas zaslijepiti i okrenuti ćete svoja leđa Bogu.

Morate imati hrabrosti i vjere u Božansko kako biste iznova razmišljali o Bogu, kako biste spoznali svoje odgovornosti ovdje i kako biste prepoznali da ste poslani u svijet biti doprinositelj, ne sudac ili kritik.

Tu morate shvatiti kako je Bog inicirao sve svjetske religije a kako su sve bile promijenjene od strane ljudi, čak radikalno promijenjene. Dakle, kako bi ispravio pogreške prošlosti, kako bi obnovio istinsku vjeru i prinio veliku istinu drevnih religija u njihovom čistom obliku, Bog je poslao Novo Otkrivenje u svijet, ne kako bi zamijenio religije svijeta, već kako bi ih pojasnio, pružio im novu snagu i moć te veće međusobno jedinstvo.

To nije samo ispravak, međutim; to je priprema za budućnost koja neće biti nalik prošlosti. Suočavate se s ne-ljudskim svemirom. Suočavate se s ekološkim uništenjem i stalno rastućom nestabilnosti i nesigurnosti u svijetu. Suočavate se sa svijetom smanjujućih resursa, svijetom gdje će stalno rastuća populacija morati piti iz bunara koji polako presušuje. Možete se moliti Bogu da vas spasi, ali Bog je poslao vas ovdje da spasite svijet, da odigrate svoju malu ali neophodnu ulogu u tome.

Nije kraj vremena. Velika je tranzicija. Nije kraj svijeta. Veliko je izravnanje računa i novo vrijeme Otkrivenja.

Mnoge stvari će doći kraju. Mnogi načini života će se morati promijeniti. Ljudsko razumijevanje će se morati promijeniti. Ljudska odgovornost će morati narasti. Ljudsko suosjećanje će morati narasti. Ljudski oprost će morati narasti. Činiti će se kao kraj vremena, kao da se cijeli svijet obrušava na vas, vrijeme kataklizmičke promjene i prevrata. Ali to je zapravo vrijeme da čovječanstvo odraste, postane mudro i pripremi se za budućnost.

Samo Bog zna što dolazi preko obzora, i samo vas Bog može u potpunosti pripremiti za to. Možete prepoznati određena rješenja za aspekte problema svijeta, ali ne možete se pripremiti za Velike Valove promjene ili za svoj susret s inteligentnim životom u svemiru.

Bog je poslao Novo Otkrivenje u svijet kako bi pripremio ljudsku obitelj za svoju budućnost, kako bi upozorio čovječanstvo na velike opasnosti u svijetu i van svijeta, te kako bi blagoslovio čovječanstvo s moći i prisutnosti Znanja koje je postavljeno kao dublja snaga unutar svake osobe tako da čovječanstvo izabere mir preko rata, suradnju preko podjele, razrješenje preko gubitka pouzdanja, slobodu preko kapitulacije i odgovornost preko slabosti.

To nije proviđenje nekolicine inspiriranih pojedinaca ili nekoliko malih grupa koje rade kako bi podržali ljudsku obitelj. To će morati biti nešto što će doseći daleko i široko. Neće svi morati primiti i vjerovati u Novu Poruku od Boga, ali mora doseći dovoljno ljudi kako bi imala svoj utjecaj ovdje, kako bi pružila novu svjesnosti i iskustvo Božanskog u vašem životu i dubljem kretanju vašeg života.

Tu ćete morati napustiti svoja poimanja Raja i Pakla, svoja uvjerenja u konačni Sudnji Dan i sve ove stvari, jer neće pristajati većoj stvarnosti u koju ulazite.

Ako slijedite Znanje, postati ćete bliži Bogu. Ako negirate Znanje i slijedite svoje strahove i ambicije, udaljiti ćete se od Boga. Ako doprinesete svoje darove u svijetu, nećete morati opet doći ovdje. Završiti ćete ovaj ciklus u svojoj evoluciji i razvoju.

Bog vas neće samo vratiti nazad u Nebo. Bog će vas zaposliti u svemiru, u stvarnosti odvojenih. Imate mnogo sadašnjih zadataka i mnogo budućih zadataka. Ne bježite od njih u Nebo, jer ima puno posla za odraditi, vidite. Bog ne propušta ovu priliku. Vaše iskupljenje mora biti izvor inspiracije za druge i mora nastaviti imati rezonirajući i pozitivan učinak na život u svemiru.

Nitko neće biti poslan u Pakao. Ali ljudi već žive u Paklu, odvojeni od Boga – Paklu vlastite plašljive mašte, Paklu svoje mržnje prema sebi i mržnje prema drugima, Paklu svojih okolnosti, Paklu svoje izolacije. Da, ima gorih Pakala od toga, ali Bog vas neće poslati tamo.

Ali ako ste izostavljeni iz Božje Milosti i Moći, Božjeg Proviđenja i Božjeg Vodstva, tada će se vaš Pakao produbiti i može se činiti kao da mu nema kraja. Ali nije beskrajan, jer Bog je stavio Znanje u vas, a eventualno ćete spoznati kako morate slijediti to Znanje, morate prihvatiti to Znanje, i kako vas jedino Znanje može izvesti od Pakla svoje Odvojenosti, od svoje izolacije i od vlastitih žaljenja i negiranja sebe.

Na kraju, Bog će sve osvojiti nazad, čak i najopakije. Oni će samo morati duže raditi kako bi se iskupili; morati će više pružiti kako bi neutralizirali svoje štetne utjecaje na druge. Tu će kraljevi morati biti vodonoše i orati polja. Tu će tirani morati mesti ulice.

Ljudi su nestrpljivi. Žele Sudnji Dan; žele da se sve završi. Ne žele morati živjeti s velikim pitanjima, velikim neriješenim pitanjima. Žele da Bog kazni druge koje oni sami ne mogu ili ne žele kazniti. Misle da znaju što je pravda.

Zato je stari Bog ispunjen osvetom i ljutnjom i odbacivanjem, da su ljudi primorani vjerovati uz prijetnju smrću i Paklom. To je primitivan način gledanja na život. To je neuki način gledanja na život. Ne uzima u obzir stvarnost Božanskog ili stvarnost vaše Božanske prirode i sudbine.

Bog će eventualno sve pozvati natrag, ali eventualno može biti dugo vremena od sada. U međuvremenu ćete patiti. Živite u tami i zbunjenosti. Ne shvaćate svoju moć, svoju vrijednost ili veću snagu Znanja u sebi koja čeka da ju se otkrije i koja vas pokušava spasiti, čak i u ovom trenutku.

Ako će čovječanstvo izbjeći veliki kolaps u budućnosti, ako ćete izbjeći dominaciju od strane drugih rasa iz svemira, morate sada slušati i steći novo i veće razumijevanje Božanske Prisutnosti i Moći u svom životu, stvarne prirode ljudske sudbine te što će biti potrebno od naroda, grupa i nacija da mudro izaberu suočeni s promjenjivim svijetom.

Tu su vaša stara uvjerenja razjašnjena i pročišćena. Tu ne odbacujete velike tradicije. Umjesto toga, uviđate njihovu međusobnu povezanost, te veliku vrijednost i mudrost koja je u samom srcu njihova učenja.

Ali vaša kozmologija će se promijeniti zato što ulazite u Veću Zajednicu. Vaša religija sada ne može biti religija jednog svijeta ili samo jednog naroda. Morati će biti religija Veće Zajednice s Bogom svemira, te duhovnost svemira, ono što vas ujedinjuje i povezuje unatoč različitim viđenjima i interpretacijama.

Borite se protiv toga i boriti ćete se protiv Božje Volje i Svrhe za čovječanstvo. Odbacite to i odbacujete svoju budućnost, svoju evoluciju i primarnu edukaciju koju morate primiti u ovo vrijeme. Okomite se na Božje Novo Otkrivenje i dodatno ćete se udaljiti od Moći i Prisutnosti Boga u svom životu.

Sva su povezana, ova Otkrivenja. Ali morate vidjeti njihovu čistu nit i sadržaj kako biste to razumjeli.

Toliko toga što ljudi vjeruju je isključivo ljudska tvorevina – priče, čuda, tradicije priča i čuda – ljudska kreacija. Da je Bog stvorio svijet u nekoliko dana je ljudska tvorevina, pokušaj shvaćanja stvarnosti i misterije Kreacije ograničenim razumijevanjem. To je kao da tražite petogodišnjaka da priča o evoluciji svijeta. Mogu to učiniti samo jednostavnim jezikom, jednostavnim pričama i jednostavnim vremenskim okvirom. Još uvijek ne mogu shvatiti širinu, golemost i kompleksnost onoga u što gledaju.

Dakle, kako proširite svoju svjesnost i svoje razumijevanje, stječete veće shvaćanje Božanskog, čuda Kreacije i još većeg čuda iskupljenja.

Ovdje je novi Bog razotkriveni stari Bog. Pojašnjen, ne zaodjenut u drevna razumijevanja i drevne mitologije. Jer postoji samo jedan Bog a to je Bog svih svemira, Bog svih rasa. Bog ima Plan iskupljenja za svaku, a svaka je povraćena kroz Znanje, jer Bog je stavio Znanje u svaku.

I iako je većina rasa u svemiru daleko manje slobodna nego što je to čovječanstvo u ovo vrijeme – mnoge rase pate pod potlačenosti drugim rasama, ili su postale potpuno sekularne i tehnološke u svom značaju – i dalje postoji Plan iskupljenja za sve njih.

Ali možete li vi reći što je to? Naravno da ne. Možete li definirati Božju Volju i Plan za svemir? Naravno da ne. Možete li uopće shvatiti Veću Zajednicu inteligentnog života – milijardu, milijarda, milijardi rasa i mnogo više pored toga?

Ovdje umjesto da pokušavate ugurati život u svoju ideologiju, nagurati sve u svoje ograničeno razumijevanje, počnete slijediti moć i prisutnost Znanja u sebi. To otkriva Božju Prisutnost i Plan za vaš život. I shvaćate kako pored intelekta, postoji veća dimenzija vašeg postojanja, i kako intelekt to mora služiti.

Ovdje prestajete objavljivati kako znate Božju Volju, i postanete skromni, te dopustite Božjoj Bolji za vas i za ovo vrijeme da bude otkrivena. A ako su vaše namjere čiste, slijediti ćete nešto bez donošenja velikih zaključaka, bez objavljivanja sebe, bez formuliranja nove ideologije koja je zapravo ljudska tvorevina.

Znanje zna kamo idete. Znanje zna što dolazi preko obzora. Znanje vas pokušava zaštititi i pripremiti čak i u ovom trenutku. Ali niste još dostatno svjesni moći i prisutnosti Znanja u sebi da biste čuli njegove poruke, da biste poslušali njegova upozorenja i primili njegovo vodstvo. Zato Božje Novo Otkrivenje pruža Korake do Znanja, kako biste mogli steći pristup ovoj dubljoj stvarnosti i ovoj dubljoj struji vašeg života.

Čovječanstvo se ne može spasiti sada. Ne može smisliti jedno rješenje za Velike Valove promjene. Ne zna kako se pripremiti za svemir inteligentnog života – konkurentno okruženje na skali kakvu ne možete niti zamisliti. Zato postoji Nova Poruka od Boga u svijetu – kako bi pružila Otkrivenje, kako bi pružila upozorenje, kako bi pružila ohrabrenje i kako bi pružila pripremu.

Tu morate postati osoba koja može funkcionirati u Većoj Zajednici, osoba koja može razmišljati u terminima cijelog svijeta, osoba koja nije ograničena prijašnjim razumijevanjem koji je daleko previše ograničen i nedostatan da bi vam omogućio percipirati svoje promjenjive okolnosti i velike izazove koji dolaze.

Tu Novo Otkrivenje otvara vrata, proširuje vašu svjesnost i percepciju, oslobađa vas od starih ideja koje vam nikada neće dopustiti da vidite sadašnjost i budućnost, kako bi vas oslobodilo od osuđivanja i vratilo vam misteriju i moć vašeg života te veću svrhu u svijetu.

Bog ima Veći Plan za ljudsku obitelj, ali ovaj Plan može jedino biti slijeđen individualno kroz Znanje, kroz suradnju i prepoznavanje među narodima, kroz ekološku odgovornost, kroz odgovornost prema ljudskoj obitelji, kroz skromnosti i jednostavnost bez arogancije, bez osuđivanja, bez samopravednosti. Jer to su sve ljudski izumi.

A nisu ograničeni samo na čovječanstvo. Takve sklonosti postoje diljem svemira. To je rezultat Odvojenosti, velike Odvojenosti od Boga koja je pokrenula stvaranje i širenje fizičkog svemira. Fizički svemir je samo mali dio Božje Kreacije.

Ali to vam ostaje za naučiti. Tu vas čeka veće putovanje i sudbina. Ali morati ćete dopustiti svom umu da se proširi, svojim očima da se otvore i svojim ušima da čuju ako ćete steći ovu veću pripremu i razumijevanje.

Stare religije, ako prkose jedna drugoj, su zapravo zastarile te će još više zastariti u budućnosti. Sada morate vidjeti Isusa unutar Veće Zajednice, i Muhameda i Budu te sve velike svece i poslanike u većem kontekstu – unutar većeg niza Otkrivenja, gdje svako dovodi čovječanstvo bliže svjetskoj zajednici te većoj suradnji i dubljem iskustvu savjesti koje je Bog stavio u vas. U tom pogledu, sve religije su ekumenske; svima im je namijenjeno međusobno se podržavati umjesto se nadmetati i osuđivati jedna drugu.

Božja Volja je da se čovječanstvo ujedini, da očuva svijet i da se pripremi za svoju budućnost u Većoj Zajednici – budućnost gdje će sloboda čovječanstva biti uzastopno dovedena u pitanje, budućnost gdje će čovječanstvo biti zavedeno ponudama izvanzemaljske tehnologije, budućnost s mnogo opasnosti, ali budućnost gdje čovječanstvo mora održati ljudsku slobodu i suverenitet u ovom svijetu. Izgubite to i izgubili ste sve – sva postignuća čovječanstva.

Samo vam Božje Novo Otkrivenje može pokazati ove stvari, jer nisu bile dio prijašnjih Božjih Otkrivenja. Jer čovječanstvo nije trebalo znati o Većoj Zajednici, i čovječanstvo se nije suočavalo sa svijetom u propadanju u prijašnjim erama.

Ali sada se suočavate s tim stvarima, i morate se pripremiti. A radi toga je izaslanik poslan u svijet noseći Novu Poruku od Boga. On nije spasitelj. On nije veličanstven. Jednostavan je i skroman. I on je Glasnik.

Dakle, čovječanstvo je još jednom iskušano Novim Otkrivenjem. Može li primiti to? Može li shvatiti to? Hoće li prihvatiti to, ili će se boriti i mučiti i osuđivati te nastaviti svoje nasilne i neuke načine? Hoće li ljudski intelekt i dalje pokušati zamijeniti moć Znanja u pojedincu? Hoće li religija narasti i proširiti se, ili će se stisnuti i postati samoobrambena?

Hoće li se ljudi moći promijeniti, imati pravu promjenu srca da ih pripremi za budućnost i osigura im veći život i veću sigurnost u svijetu? To su pitanja na koja samo ljudi mogu odgovoriti.

Ali Otkrivenje je nad vama zato jer su velike potrebe nad vama. A Bog ima još toga za reći ljudskoj obitelji te je pružio Novo Otkrivenje i novi put naprijed.

To je došlo od novog Boga, novog samo vašem razumijevanju. Jer postoji samo jedan Bog, a taj Bog nije niti novi niti stari, već je oduvijek bio. Razumijevanje čovječanstva je ono što mora sada evoluirati, a Novo Otkrivenje je pruženo kako bi to učinilo mogućim.

Otkrivenje je dano pred velikom potrebitošću, jer čovječanstvo ne prepoznaje Velike Valove promjene niti ne reagira prisutnosti sila iz Veće Zajednice, koje su u svijetu kako bi iskoristile slabo i podijeljeno čovječanstvo. Čovječanstvo ne reagira i ne može se pripremiti na vrijeme, a radi toga je Otkrivenje dano.

Također je dano kako bi uzdiglo razumijevanje čovječanstva o svojoj duhovnoj prirodi i stvarnosti na razinu Znanja, gdje nema sukoba i nadmetanje među narodima. Jer Znanje ne može biti u opoziciji samom sebi, a vaša veća duhovna stvarnost i identitet su stvoreni u skladu sa svima drugima. Jedino arogancija i ljudska drskost, te nadjačavajuća prisutnost straha i konkurencije udaljavaju ljude od svoje istinske prirode i svrhe ovdje.

Ali budite vedra duha, jer velika Poruka se šalje u svijet od Stvoritelja sveg života u svemiru. Imajte veće samopouzdanje, jer moć i prisutnost Znanja je u vama. Kako naučite poduzimati Korake do Znanja, pronaći ćete njegovu moć, sklad i vodstvo za sebe i za druge. I vidjeti ćete kako ste uistinu stvoreni od Boga i poslani u svijet radi veće svrhe, i kako imate veću sudbinu izvan ovog svijeta, te veću budućnost unutar i izvan granica vremena.