Ostala Otkrivenja

Ostala Otkrivenja Nove Poruke od Boga:

Ovdje su dostupna ostala otkrivenja Nove Poruke od Boga koja još nisu sastavljena od strane Glasnika u sveske i knjige. Naučite više…


Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

Latest Available Audio Download:

The Turning Point

The Turning Point
As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
on January 24, 2013
in Boulder, Colorado

Price: $0.00