Ostala Otkrivenja

Ostala Otkrivenja Nove Poruke od Boga:

Ovdje su dostupna ostala otkrivenja Nove Poruke od Boga koja još nisu sastavljena od strane Glasnika u sveske i knjige. Naučite više…


Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

Latest Available Audio Download:

Faith, Work and Higher Purpose Audio Download

46 minute MP3 audio download of
God's new message on "Faith, Work and Higher Purpose"
as revealed to Marsha..

Price: $0.00