Ostala Otkrivenja

Ostala Otkrivenja Nove Poruke od Boga:

Ovdje su dostupna ostala otkrivenja Nove Poruke od Boga koja još nisu sastavljena od strane Glasnika u sveske i knjige. Naučite više…


Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

Latest Available Audio Download:

The Determination

A 31 minute audio download of
God's New Message called "The Determination"
as revealed to Marshal..

Price: $0.00