כרך 5

Volume 5

אודות כרך 5

Volume Five is home to the Wisdom Teachings of the New Message from God.

From the earliest days of Revelation to the present, God has revealed a vast wealth of wisdom, speaking on nearly every topic of concern and importance, providing spiritual and practical guidance to meet the needs of people around the world both today and deep into the future. Ultimately, Volume Five will contain a number of Books of Wisdom compiled by the Messenger.

For a further resource of New Message Wisdom, see the list of Other Revelations not yet compiled into books and also the New Message Wiki, an ever expanding online encyclopedia of quotes from the New Message organized by topic.

 

 

הספרייה של המסר החדש

 

כרך 5

תוכן עניינים


פרק 1: הדת הגדולה
פרק 2: קשר ומיניות
פרק 3: קהילת היקום
פרק 4: אמון
פרק 5: נישואין
פרק 6: בריאות
פרק 7: חופש
פרק 8: הכנות לעתיד
פרק 9: אמיתות רוחניות
פרק 10: שירות בעולם
פרק 11: כוח ואחריות
פרק יב: אהבה
פרק 13: קהילה רוחנית
פרק 14: האבולוציה העולמית
פרק 15: נתינה I
פרק 16: נתינה II
פרק 17: מומחיות
פרק 18: השכלה גבוהה
פרק 19: הגשמה
פרק 20: האזנה פנימית
פרק 21: אושר מתמשך
פרק 22: להחלץ מהסבל
פרק 23: סליחה
פרק 24: אושר בעולם
פרק 25: להחלץ מהפחד
פרק 26: דממה
פרק 27: אכזבה
פרק 28: שימוש בכוח לטוב
פרק 29: אמונה ופחד
פרק 30: תפיסה
פרק 31: ריפוי
פרק 32: הישגיות וקשר
פרק 33: לעורר שינוי
פרק 34: דת כחינוך
פרק 35: השגת שלום

תוכן עניינים


פרק 1: שאפתנות
פרק 2: רכוש
פרק ג: תענוג
פרק 4: לשרת אחרים
פרק 5: עבודה עם הנפש
פרק 6: הבחנה
פרק 7: זהירות
פרק 8: פתרון בעיות
פרק 9: כנות
פרק 10: ביקורים קהילתיים גדולים יותר
פרק 11: תרגול רוחני
פרק 12: ביטוי עצמי והסביבה המנטלית
פרק 13: דת כמסתורין
פרק 14: תבונה
פרק 15: תגובה לקהילת היקום
פרק 16: נקודות מעבר
פרק 17: תפיסת המבקרים את האנושות
פרק 18: חמלה
פרק 19: אומץ
פרק 20: למידה מאחרים
פרק 21: מסירות ומחויבות
פרק 22: כסף
פרק 23: להיות חכם
פרק 24: עבודה
פרק 25: סביבות
פרק 26: סכסוך
פרק 27: ספק עצמי
פרק 28: מציאויות בקהילת היקום
פרק 29: השראה
פרק 30: חסד
פרק 31: ריכוז
פרק 32: גאווה
פרק 33: התמדה
פרק 34: הליכה בדרך הידיעה