מדרגה 1

אני ללא הידיעה עכשיו

 חייבת להיות נקודת התחלה בכל שלב של התפתחות.  אתם חייבים להתחיל היכן שאתם נמצאים, לא מאיפה שהייתם רוצים להיות.  אתם מתחילים כאן מתוך הבנה שאתם ללא הידיעה.  זה לא אומר שהידיעה לא אתכם.  זה רק אומר שאתם ללא הידיעה.  הידיעה מחקה לכם שתתקדמו.  הידיעה מחכה לתת מעצמה לכם.  לכן, אתם מתכננים להתחיל כעת להכין את עצמכם להיות ביחסים עם הידיעה, המימד הגדול יותר של החשיבה שהבאתם איתכם מהמקור הקדום שלכם.

שלוש פעמים היום תקדישו 10 דקות כדי לחשוב מהי הידיעה, ולא רק להכיל את הרעיונות שלכם, לא רק להכיל את ההבנות שלכם מהעבר, אבל לחשוב מהי באמת הידיעה.

תירגול 1:  שלוש פרקי תרגול של 10 דקות

 

מדרגה 2

הידיעה היא איתי. היכן אני?

הידיעה היא אתכם, באופן מלא, אבל שוכנת בחלק של החשיבה שעדיין לא השגתם אליו את הגישה.  הידיעה מייצגת את האני האמיתי שלכם, את המחשבה האמיתית ואת מערכת היחסים האמיתית שלכם עם היקום.  היא גם מכילה את הייעוד הגדול יותר שלכם בעולם ואת הניצול המושלם של הטבע שלכם, כל היכולות המולדות והכישורים המולדים, אפילו את המגבלות – הכל כדי שיוענקו למען הטוב בעולם.

הידיעה אתכם, אבל היכן אתם?  היום תחשבו היכן אתם נמצאים.  אם אתם לא עם הידיעה, היכן אתם?  לכן, שלוש פעמים היום, כל פעם 10 דקות, תחשבו היכן אתם נמצאים, לא רק פיזית או גיאוגרפית, אבל היכן אתם נמצאים במובן של המודעות שלכם אודות עצמכם ואודות העולם.  תחשבו מאוד, מאוד לעומק.  אל תתנו למחשבה שלכם להיות מוסטת מהכיוון הזה.  זה חיוני כרגע בתחילת ההכנה שלכם שתשאלו את עצמכם שאלות אלו בצורה מאוד רצינית.

תרגול 2:  שלוש פרקי תרגול של 10 דקות.

 

מדרגה 3

מה באמת אני יודע?

היום תשאלו את עצמכם מה אתם באמת יודעים ותעשו אבחנה בין מה שאתם יודעים באמת לבין מה שאתם חושבים או מקווים או רוצים בשביל עצמכם או בשביל העולם, וממה שאתם מפחדים, או מהדברים בהם אתם נוטים להאמין, ומה שאתם מוקירים ומה שאתם נוטים להעריך.  תבחינו בין שאלה זו לבין כל הנטיות הללו למיטב יכולתכם ותשאלו את עצמכם, "מה באמת אני יודע?"  אתם חייבים לבחון בלי קשר לתשובה שאתם נותנים לעצמכם האם התשובות מייצגות את האמונות וההנחות שלכם או האמונות וההנחות של אנשים אחרים או אפילו של האנושות כולה.

שלוש פעמים היום, כל פעם 10 דקות, תשאלו את השאלה וחישבו באופן רציני ביותר על התשובה ועל משמעות התשובה, "מה באמת אני יודע?"

תרגול 3: שלוש פרקי תרגול של 10 דקות.

 

מדרגה 4

אני רוצה מה שאני חושב שאני יודע.

אתם רוצים מה שאתם חושבים שאתם יודעים, וזה מהווה את הבסיס של ההבנה שלכם את עצמכם ואת עולמכם.  למעשה, זה מהווה את הבסיס של כל הזהות שלכם.  אתם תגלו, לעומת זאת, לאחר בחינה כנה שההבנה שלכם מושתתת בעיקר על הנחות, ושהנחות אלו לא התבססו על מה שחוויתם כלל ועיקר.

היום בשלושת תקופות התרגול הקצרות שלכם, בהם תייחדו את כל תשומת הלב שלכם לבחינה של ההנחות שלכם, תחשבו על הדברים שאתם באמת יודעים, כולל אלו שלא חשבתם להטיל בהם ספק עד כה  – אותם דברים שאתם חושבים שאתם יודעים.  התרגיל של היום, אם כן, ממשיך מהמדרגות הקודמות בהם אתם מתחילים לראות את ההבדל בין מה שאתם חושבים שאתם יודעים ובין הידיעה האמיתית בעצמה ומערכת היחסים בין מה שאתם חושבים עליו שהוא הידיעה לבין ההנחות, האמונות והתקוות שלכם אודות דברים.

לכן, בכל תקופת תרגול זה מאוד חיוני עבורכם לחשוב על הדברים שאתם חושבים שאתם יודעים.  כאשר תבינו שהם בעיקר מבוססים על ההנחות שלכם, אתם תבינו כמה חלש הוא היסוד שלכם בעולם.  להבין את זה יכול להיות מטריד ומדאיג, אבל זה בהחלט חיוני עבורכם כדי לתת לכם את הדחף ואת הרצון לגלות את היסוד האמיתי שלכם בעולם.

תרגול 4:  שלוש פרקי תרגול של 10 דקות.

 

מדרגה 5

אני מאמין מה שאני רוצה להאמין.

ההצהרה הזו מייצגת את האיוולת הגדולה של האנושות והאופנים של הטעיה עצמית המסוכנים ביותר של האנושות.  אמונות מבוססות בעיקר על מה שרוצים להאמין, לא על מה שקורה בפועל ומה שהוא אמיתי.  הם יכולים למעשה לייצג את האידיאלים הגדולים יותר של האנושות ובכך הם שיקוף נאמן, אבל על בסיס יום יומי, ובשאלות מאוד מעשיות, אנשים מבססים את האמונות שלהם על דברים אלהים הם מייחלים, ולא על דברים שממש קיימים.  חייבת שתהיה לכם הבנה בריאה מאוד שהגישה לכל פתרון ולכל קביעה בונה חייבת להתחיל מהמציאות הקיימת.  מה שאתם ומה שיש לכם היום חייבת להיות נקודת הפתיחה שלכם.

לכן, בשלושת תקופות התרגול שלכם היום, חישבו על המשפט הזה.  תיבחנו מה אתם מאמינים ואז תיבחנו מה אתם רוצים.  אתם תגלו שאפילו הפחדים, או האמונות השליליות שלכם משוייכים לשאיפות שלכם.  רק יישום זהיר של התרגול להיום יחשוף לכם זאת.

תרגול 5:  שלוש פרקי תרגול של 10 דקות.

 

מדרגה 6

יש לי יסוד אמתי בעולם.

מעבר לאמונות ולהנחות המכסות על פחדים וחוסר ביטחון שיש לכם, קיים עבורכם יסוד אמיתי בעולם.  יסוד זה בנוי על החיים שלכם מעבר לעולם, משום שמשם הגעתם ולשם תשובו.  אתם באתם ממקום אליו תשובו, ולא באתם בידיים ריקות.

פעמיים היום, תשהו שתי פרקים של 15 עד 20 דקות בלחשוב על מה יכול להיות היסוד האמיתי  שלכם.  חישבו על כל הרעיונות שלכם אודות כך.  זוהי שאלה מאוד חשובה.  אתם חייבים להבין את הצורך הגדול שיש לכם לכך לשאול את השאלה הזו עם כנות ועם הבחנה עמוקה.

ללא יסוד אמיתי, ההישגים האמיתיים שלכם, וההתקדמות האמיתית שלכם יהיו ללא תקווה.  זוהי ברכה גדולה, אם כן, שיש לכם את זה, אפילו אם עדיין לא ידוע לכם מהו.

תרגול 6:  שני פרקי תרגול של 15 עד 20 דקות.

 

מדרגה 7

חזרה

בשני פרקי התרגול של היום, חיזרו על כל מה שאנחנו כיסינו עד כה, החל מהמדרגה הראשונה והמשך עד וכולל המדרגה של היום הקודם.  אחר כך תחשבו על כל הרצף של המדרגות ביחד.  זה מאוד חשוב שבשלב זה אתם לא תדרשו להסיק כל מסקנות, אלא שאתם תשאלו שאלות ואתם תכירו בגודל הצורך שלכם לידיעה האמיתית.  אם אתם תתמודדו עם התרגול של היום בצורה אמיתית, זה יהיה ברור שיש לכם את הצורך הגדול הזה.  אתם פגיעים ללא ההנחות שלכם, אבל אתם גם נמצאים במקום שניתן לקבל את האמת והוודאות בחיים.

תיקחו שני פרקי תרגול היום, של 30 דקות כל אחד, לבחון את הדברים הללו.

תרגול 7:  שני פרקי תרגול של 30 דקות.