מדרגות לידיעה הפנימית – 1

מדרגה 1

אני ללא הידיעה עכשיו

חייבת להיות נקודת התחלה בכל שלב של התפתחות.  אתם חייבים להתחיל היכן שאתם נמצאים, לא מאיפה שהייתם רוצים להיות.  אתם מתחילים כאן מתוך הבנה שאתם ללא הידיעה.  זה לא אומר שהידיעה לא אתכם.  זה רק אומר שאתם ללא הידיעה.  הידיעה מחקה לכם שתתקדמו.  הידיעה מחכה לתת מעצמה לכם.  לכן, אתם מתכננים להתחיל כעת להכין את עצמכם להיות ביחסים עם הידיעה, המימד הגדול יותר של החשיבה שהבאתם איתכם מהמקור הקדום שלכם.

שלוש פעמים היום תקדישו 10 דקות כדי לחשוב מהי הידיעה, ולא רק להכיל את הרעיונות שלכם, לא רק להכיל את ההבנות שלכם מהעבר, אבל לחשוב מהי באמת הידיעה.

תרגול 1: שלושה תקופות אימון של 10 דקות.

 

 

מדרגה 2

הידיעה היא איתי. היכן אני?

הידיעה היא אתכם, באופן מלא, אבל שוכנת בחלק של החשיבה שעדיין לא השגתם אליו את הגישה.  הידיעה מייצגת את האני האמיתי שלכם, את המחשבה האמיתית ואת מערכת היחסים האמיתית שלכם עם היקום.  היא גם מכילה את הייעוד הגדול יותר שלכם בעולם ואת הניצול המושלם של הטבע שלכם, כל היכולות המולדות והכישורים המולדים, אפילו את המגבלות – הכל כדי שיוענקו למען הטוב בעולם.

הידיעה אתכם, אבל היכן אתם?  היום תחשבו היכן אתם נמצאים.  אם אתם לא עם הידיעה, היכן אתם?  לכן, שלוש פעמים היום, כל פעם 10 דקות, תחשבו היכן אתם נמצאים, לא רק פיזית או גיאוגרפית, אבל היכן אתם נמצאים במובן של המודעות שלכם אודות עצמכם ואודות העולם.  תחשבו מאוד, מאוד לעומק.  אל תתנו למחשבה שלכם להיות מוסטת מהכיוון הזה.  זה חיוני כרגע בתחילת ההכנה שלכם שתשאלו את עצמכם שאלות אלו בצורה מאוד רצינית.

תרגול 2:  שלושה פרקי תרגול של 10 דקות.

 

 

מדרגה 3

מה באמת אני יודע?

היום תשאלו את עצמכם מה אתם באמת יודעים ותעשו אבחנה בין מה שאתם יודעים באמת לבין מה שאתם חושבים או מקווים או רוצים בשביל עצמכם או בשביל העולם, וממה שאתם מפחדים, או מהדברים בהם אתם נוטים להאמין, ומה שאתם מוקירים ומה שאתם נוטים להעריך.  תבחינו בין שאלה זו לבין כל הנטיות הללו למיטב יכולתכם ותשאלו את עצמכם, “מה באמת אני יודע?”  אתם חייבים לבחון בלי קשר לתשובה שאתם נותנים לעצמכם האם התשובות מייצגות את האמונות וההנחות שלכם או האמונות וההנחות של אנשים אחרים או אפילו של האנושות כולה.

שלוש פעמים היום, כל פעם 10 דקות, תשאלו את השאלה וחישבו באופן רציני ביותר על התשובה ועל משמעות התשובה, “מה באמת אני יודע?”

תרגול 3: שלושה פרקי תרגול של 10 דקות.

 

 

מדרגה 4

אני רוצה מה שאני חושב שאני יודע.

אתם רוצים מה שאתם חושבים שאתם יודעים, וזה מהווה את הבסיס של ההבנה שלכם את עצמכם ואת עולמכם.  למעשה, זה מהווה את הבסיס של כל הזהות שלכם.  אתם תגלו, לעומת זאת, לאחר בחינה כנה שההבנה שלכם מושתתת בעיקר על הנחות, ושהנחות אלו לא התבססו על מה שחוויתם כלל ועיקר.

היום בשלושת תקופות התרגול הקצרות שלכם, בהם תייחדו את כל תשומת הלב שלכם לבחינה של ההנחות שלכם, תחשבו על הדברים שאתם באמת יודעים, כולל אלו שלא חשבתם להטיל בהם ספק עד כה  – אותם דברים שאתם חושבים שאתם יודעים.  התרגיל של היום, אם כן, ממשיך מהמדרגות הקודמות בהם אתם מתחילים לראות את ההבדל בין מה שאתם חושבים שאתם יודעים ובין הידיעה האמיתית בעצמה ומערכת היחסים בין מה שאתם חושבים עליו שהוא הידיעה לבין ההנחות, האמונות והתקוות שלכם אודות דברים.

לכן, בכל תקופת תרגול זה מאוד חיוני עבורכם לחשוב על הדברים שאתם חושבים שאתם יודעים.  כאשר תבינו שהם בעיקר מבוססים על ההנחות שלכם, אתם תבינו כמה חלש הוא היסוד שלכם בעולם.  להבין את זה יכול להיות מטריד ומדאיג, אבל זה בהחלט חיוני עבורכם כדי לתת לכם את הדחף ואת הרצון לגלות את היסוד האמיתי שלכם בעולם.

תרגול 4:  שלושה פרקי תרגול של 10 דקות.

 

 

מדרגה 5

אני מאמין מה שאני רוצה להאמין.

ההצהרה הזו מייצגת את האיוולת הגדולה של האנושות והאופנים של הטעיה עצמית המסוכנים ביותר של האנושות.  אמונות מבוססות בעיקר על מה שרוצים להאמין, לא על מה שקורה בפועל ומה שהוא אמיתי.  הם יכולים למעשה לייצג את האידיאלים הגדולים יותר של האנושות ובכך הם שיקוף נאמן, אבל על בסיס יום יומי, ובשאלות מאוד מעשיות, אנשים מבססים את האמונות שלהם על דברים אלהים הם מייחלים, ולא על דברים שממש קיימים.  חייבת שתהיה לכם הבנה בריאה מאוד שהגישה לכל פתרון ולכל קביעה בונה חייבת להתחיל מהמציאות הקיימת.  מה שאתם ומה שיש לכם היום חייבת להיות נקודת הפתיחה שלכם.

לכן, בשלושת תקופות התרגול שלכם היום, חישבו על המשפט הזה.  תיבחנו מה אתם מאמינים ואז תיבחנו מה אתם רוצים.  אתם תגלו שאפילו הפחדים, או האמונות השליליות שלכם משוייכים לשאיפות שלכם.  רק יישום זהיר של התרגול להיום יחשוף לכם זאת.

תרגול 5:  שלושה פרקי תרגול של 10 דקות.

 

 

מדרגה 6

יש לי יסוד אמיתי בעולם.

מעבר לאמונות ולהנחות המכסות על פחדים וחוסר ביטחון שיש לכם, קיים עבורכם יסוד אמיתי בעולם.  יסוד זה בנוי על החיים שלכם מעבר לעולם, משום שמשם הגעתם ולשם תשובו.  אתם באתם ממקום אליו תשובו, ולא באתם בידיים ריקות.

פעמיים היום, תשהו שתי פרקים של 15 עד 20 דקות בלחשוב על מה יכול להיות היסוד האמיתי  שלכם.  חישבו על כל הרעיונות שלכם אודות כך.  זוהי שאלה מאוד חשובה.  אתם חייבים להבין את הצורך הגדול שיש לכם לכך לשאול את השאלה הזו עם כנות ועם הבחנה עמוקה.

ללא יסוד אמיתי, ההישגים האמיתיים שלכם, וההתקדמות האמיתית שלכם יהיו ללא תקווה.  זוהי ברכה גדולה, אם כן, שיש לכם את זה, אפילו אם עדיין לא ידוע לכם מהו.

תרגול 6:  שני פרקי תרגול של 15 עד 20 דקות.

 

 

מדרגה 7

חזרה

בשני פרקי התרגול של היום, חיזרו על כל מה שאנחנו כיסינו עד כה, החל מהמדרגה הראשונה והמשך עד וכולל המדרגה של היום הקודם.  אחר כך תחשבו על כל הרצף של המדרגות ביחד.  זה מאוד חשוב שבשלב זה אתם לא תדרשו להסיק כל מסקנות, אלא שאתם תשאלו שאלות ואתם תכירו בגודל הצורך שלכם לידיעה האמיתית.  אם אתם תתמודדו עם התרגול של היום בצורה אמיתית, זה יהיה ברור שיש לכם את הצורך הגדול הזה.  אתם פגיעים ללא ההנחות שלכם, אבל אתם גם נמצאים במקום שניתן לקבל את האמת והוודאות בחיים.

תיקחו שני פרקי תרגול היום, של 30 דקות כל אחד, לבחון את הדברים הללו.

תרגול 7:  שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

 

מדרגה 8

היום אני אהיה בדממה.

בשני תרגילי הבּוֹנְנוּת שלכם היום, תרגלו דממה למשך 15 דקות. התחילו בנטילת שלוש נשימות עמוקות ואז להתמקד בנקודה פנימית. יתכן שזו נקודה דמיונית או שהיא יכולה להיות נקודה בגופך הפיזי. בעיניים עצומות פשוט הקדישו לכך את מלוא תשומת הלב, ללא שיפוט והערכה. אל תתייאשו אם הניסיונות הראשונים יתבררו כקשים. ראשיתו של כל דבר חשוב בחיים יכול להיות קשה בהתחלה, אבל אם תתמידו, תשיגו את המטרה הגדולה הזו, שכן בדממה הדברים כולם ניתנים לידיעה.

תרגול 8: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

 

מדרגה 9

בדממה הדברים כולם ניתנים לידיעה.

דממה נפשית מאפשרת לתודעה גדולה יותר להגיח ולגלות את חוכמתה. מי שמטפח דממה עם רצון לידיעה יכין את עצמו להתגלות רבה יותר ולתובנה אמיתית להתגלות. התובנה עשויה להופיע במהלך התרגול או במהלך כל פעילות רגילה. ההיבט החשוב כאן הוא שההכנה נעשתה.

פעמיים היום מתרגלים את תרגילי הדממה של אתמול, אך התאמנו ללא ציפייה לתוצאה. אל תשתמשו בתרגול זה כדי לשאול כל סוג של שאלה מכיוון שאתם מתרגלים דממה, בו כל ההשערות, כל השאלות וכל החיפושים מסתיימים. במשך 15 דקות, פעמיים היום, תרגלו שוב דממה.

תרגול 9: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

מדוע אני עושה זאת בכלל?

שאלה טובה מאוד! מדוע אתה עושה זאת בכל זאת? מדוע אתה שואל שאלות כאלה? מדוע אתה מחפש דברים גדולים יותר? מדוע אתה עושה את המאמץ? שאלות אלה הן בלתי נמנעות. אנו צופים אותם. למה אתה עושה את זה? אתה עושה זאת מכיוון שזה חיוני. אם אתה רוצה לחיות חיים גדולים יותר מחיים שטחים ובלתי יציבים גרידא, עליך לחדור עמוק יותר ולא להיות בטוח בהתבסס רק על הנחות חלשות וציפיות מלאות תקווה. יש מתנה גדולה יותר שמחכה לכם, אך עליכם להכין את עצמכם נפשית, רגשית ופיזית. ללא הידיעה, אינך מודע למטרתך. אינך מודע למוצא שלך ולגורלך, ותעבור את החיים האלה כאילו היו חלום בעייתי ולא יותר.

 

 

 

מדרגה 10

מה היא הידיעה?

בואו נגיד שהידיעה אינה הדברים הקשורים אליה בדרך כלל. זה לא רעיונות. זה לא גוף של מידע. זו אינה מערכת אמונה. זה לא תהליך של הערכה עצמית. זו התעלומה הגדולה של חייך. ביטוייה החיצוניים הם אינטואיציה עמוקה, תובנה רבה, ידיעה בלתי מוסברת, תפיסה נבונה בהווה ובעתיד והבנה נבונה של העבר. אך למרות הישגי התודעה הגדולים הללו, הידיעה גדולה מזה. זה האני האמיתי שלך, עצמי שאינו נפרד מהחיים.

תרגול 10: קראו את השיעור שלוש פעמים היום.

 

 

מדרגה 11

אני לא נפרד מהחיים.

בלי קשר למפעלים הגדולים הבנויים על האינדיבידואליות שלך וכל מה שקשור אליך באופן אישי – הגוף שלך, הרעיונות שלך, הקשיים שלך, צורות הביטוי הייחודיות שלך, המוזרויות שלך, הכישרונות שלך – אתה לא נפרד מהחיים. זה כל כך ברור אם אתה מסתכל על עצמך בפשטות ומבין שעצם המבנה של גופך, עצם המרקם של חייך הגופניים, עשוי לחלוטין ממה שהם החיים הפיזיים. די ברור שאתה עשוי מאותו "חומר" כמו כל הסובב אותך. מה שמיסתורי זו הדעה שלך. נראה שזו נקודת הבנה מובחנת, אבל זה חלק לא פחות מהחיים כמו המרקם הגופני שלך. אתה פרט לא מודע למקור שלו וְהִכָּלְלוּת המוחלטת בחיים. האינדיבידואליות שלך היא עול כעת, אך היא תהיה לך מקור לאושר גדול כאשר היא תוכל לבטא את החיים עצמם.

תרגול 11: קראו את השיעור שלוש פעמים היום.

 

 

מדרגה 12

האינדיבידואליות שלי היא לבטא את החיים עצמם.

כאן הייחודיות שלך היא נכס גדול ומקור לשמחה, לא מקור לניכור כואב ולא מקור לשיפוט כואב כלפי עצמך או אחרים. הבחנה זו אינה מעלה אותך מעל ומעמידה אותך מתחת לאף אחד אחר. זה רק מציין את המטרה האמיתית העומדת מאחורי האינדיבידואליות שלך ואת ההבטחה הגדולה שלך לעתיד. אתה כאן כדי לבטא משהו. זו המשמעות האמיתית שניתנה לאינדיבידואליות שלך מכיוון שאתה לא רוצה להיות נפרד יותר.

בשתי הזדמנויות כיום, תרגלו שתי תקופות של שתיקה בתרגול אותו הדגמנו עד כה.

תרגול 12: שתי פרקי תרגול של 15 דקות.

 

 

מדרגה 13

אני רוצה להיות נפרד כדי להיות ייחודי.

מחשבה זו מייצגת את המניע האמיתי לפירוד, ובכל זאת היא מיותרת. איננו נותנים זאת כאן כאישור אלא כביטוי למצבך הנוכחי. אתה רוצה להיות נפרד מכיוון שזה מגדיר את עצמך; העצמי שלך מוגדר מבחינת ההפרדה, לא מבחינת ההכללה. הפירוד הוא המקור לכל הכאב והבלבול הנפשי שלך. החיים הפיזיים שלך מדגימים חיים נפרדים אך רק מנקודת מבט מסוימת. בהתחשב בנקודת מבט אחרת, היא אינה מפגינה פירוד כלל. זה מדגים ביטוי ייחודי של מציאות גדולה יותר.

בשתי הזדמנויות היום, תקדיש 15 דקות להתרכז ברעיון להיום. חשוב ברצינות על המשמעות של שיעור זה ותשתמש בחוויה שלך לבחון את הרלוונטיות לחייך. תחשוב כמה שהרצון שלך לפירוד עלה לך בזמן, אנרגיה וכאב. תכיר את המוטיבציה שלך לפירוד ותדע שאתה רוצה להיות חופשי.

תרגול 13: שתי פרקי תרגול של 15 דקות.

 

 

מדרגה 14

חזרה

פעם נוספת חזור על כל השיעורים הקודמים שניתנו. בחזרה זו קרא שוב את ההוראות שניתנו בכל שלב. בדוק גם את כל האימונים שלך כדי לקבוע את עומק המעורבות שלך בתרגול ואת התוצאות שחווית. לאורך תכנית הלימודים שלך, אתה תחקור את תוכן החוויה שלך. זה יבנה על עצמו ובסופו של דבר יגלה לך את מימוש הידיעה שלך.

הקדיש היום תקופת תרגול אחת של 45 דקות לערך כדי לבדוק את כל ההוראות ולסקור את התוצאות ואיכות התרגול שלך. מחר נתחיל את השלב הבא בהכנה שלנו יחד.

תרגול 14: פרק תרגול אחד של 45 דקות.

 

מדרגה 15

אני אקשיב לחוויה שלי היום.

היום אני מקשיב לחוויה שלי כדי לברר את תוכן מוחי.

הבינו שהתוכן האמיתי של מוחכם קבור מתחת לכל מה שהוספתם מיום שנולדתם. תוכן אמיתי זה מבקש לבטא את עצמו בהקשר של חייך הנוכחיים והמצב הנוכחי שלך. כדי להבחין בכך עליכם להקשיב היטב ועם הזמן להבין את ההבדל בין התוכן האמיתי של מוחכם למסרים שלו עבורכם, ולכל שאר הדחפים והרצונות שאתם חשים. הפרדת מחשבות מהידיעה היא אחד ההישגים הגדולים שתהיה לכם הזדמנות ללמוד בקורס זה.

התרגיל היחיד היום של 45 דקות יוקדש להאזנה פנימית. זה ידרוש ממך להקשיב ללא שיפוט על עצמך, גם אם תוכן מחשבותיך מטריד. גם אם תוכן מחשבותיך אינו נעים, עליך להקשיב ללא שיפוט כדי לאפשר למוח שלך להיפתח. אתה מקשיב למשהו עמוק יותר מהמחשבות, אבל אתה חייב לעבור את המחשבות כדי להגיע לשם.

תרגול 15: פרק תרגול אחד של 45 דקות.

 

מדרגה 16

מעבר למוחי נמצאת הידיעה

מעבר למוחך היא הידיעה, הגרעין האמיתי של הווייתך, האני האמיתי שלך, לא העצמי שבנית כדי להתמודד עם העולם, אלא האני האמיתי שלך. מתוך האני האמיתי הזה באים מחשבות ורשמים, נטיות וכיוון. רוב מה שהאני האמיתי שלך מתקשר אליך אתה עדיין לא יכול לשמוע, אך עם הזמן תלמד לשמוע ככל שהמוח שלך יעשה דומם וכשאתה תפתח את העידון הדרוש של הקשבה והבחנה.

היום תתרגל בשלושה פרקים של 15 דקות כל אחד. הקשיבו יותר טוב מאשר יום קודם. הקשיבו לנטיות עמוקות יותר. שוב עליכם להקשיב ללא שיפוט. אסור לערוך שום דבר. עליכם להקשיב עמוק כדי שתלמדו לשמוע.

תרגול 16: שלוש פרקי אימון של 15 דקות.

 

מדרגה 17

היום אני רוצה לשמוע את האמת.

הרצון לשמוע את האמת הוא דבר שהוא גם תהליך וגם תוצאה של הכנה אמיתית. פיתוח יכולת השמיעה והרצון לשמוע יניב לך את מה שאתה מחפש. האמת מועילה לך לחלוטין, אך בהתחלה זה יכול להיות די מזעזע ומאכזב ביחס לתכניות והמטרות האחרות שלך. על כך עליכם להסתכן אם תרצו שתהיה לכם הוודאות וההעצמה שהאמת תביא אליכם. האמת תמיד מביאה לפיתרון סכסוכים, תמיד מספקת חוויה של עצמי, תמיד נותנת תחושה של מציאות עכשווית ותמיד מספקת לך כיוון להתקדם.

היום, בשלוש פרקי התרגול שלך בני 15 דקות, תתרגל האזנה לאמת, נסה להקשיב מעבר לתודעה ורגשות. שוב אל תדאג אם כל מה שאתה שומע היא התרוצצות של המחשבות שלך. זכרו, אתם מפתחים הקשבה. זה הדבר החשוב ביותר. כמו תרגול שריר בגוף, אתה מפעיל את מסוגלות הנפש הנקראת הקשבה. לכן, תתרגל ביום זה הקשבה, תיטול את פרקי התרגול הללו כדי להקדיש את עצמך כך שתרגיש את האמת המתעוררת בתוכך.

תרגול 17: שלוש פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 18

היום אני מרגיש את האמת מתעוררת בתוכי.

יש לחוות את האמת במלואה. זה לא רעיון בלבד; זה לא רק דימוי, אם כי דימויים ורעיונות עשויים להתלוות אליו. זו חוויה, ולכן זה משהו שמורגש עמוק. זה עשוי להתבטא בדרכים מעט שונות עבור אלו שמתחילים לחדור אליו, אך עם זאת זה יתעורר. זה משהו שאתה חייב להרגיש. כדי שתהיה הכוונה לתחושה פנימית, דעתך חייבת להיות דוממת. האמת היא משהו שתרגיש עם כל גופך, עם כל הווייתך.

הידיעה אינה מדברת אליך בכל רגע, אך היא תמיד מכילה מסר עבורך. הכניסה לקרבת הידיעה פירושה שאתה הופך להיות יותר ויותר כמו הידיעה עצמה – שלם יותר, עקבי יותר, כנה יותר, מסור יותר, מרוכז יותר, ממושמע יותר, עם יותר חמלה ועם יותר אהבה עצמית. כל התכונות הללו נהיות מפותחות כשאתה ניגש אל המקור לתכונות האלה.

זה בכיוון זה שתתרגלו לנוע היום כשאתם מרגישים את האמת המתעוררת בתוך עצמכם. זה יצטרף לכל ההיבטים שבך, ויעניק לך חוויה אחידה של עצמך. בשלוש פרקי תרגול ה 15 דקות שלך, הקדש את מלוא תשומת ליבך להרגיש את האמת המתעוררת בתוך עצמך. התאמן בשקט, ואל תתייאש אם זה קשה בהתחלה. פשוט תתאמן ותמשיך.

לאורך כל היום, ללא ספק או היסוס, תתור אחר המטרה האמיתית שלך בחיים. מתוך מטרה אמיתית זו יבואו כל הדברים החשובים שתצטרך להשיג וכוח רב של ראייה והבחנה שיאפשרו לך למצוא את אותם אנשים שהגעת לעולם למצוא.

תרגול 18: שלוש פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 19

היום אני רוצה לראות.

הרצון לראות הוא כמו הרצון לדעת. גם זה דורש חידוד של היכולות של דעתך. לראות עם חזון ברור פירושו שאתה לא רואה עם עדיפויות. זה אומר שאתה מסוגל לתפוס את מה שקורה בפועל ולא את מה שאתה רוצה לראות. יש משהו שממש קורה ומתרחש מעבר לרצונותיך. זה אמיתי מאוד. הרצון לראות אם כן, הוא הרצון לראות אמת גדולה יותר. זה דורש כנות רבה יותר ופתיחות נפשית גדולה יותר.

היום בשני פרקי התרגול שלך, תרגל התבוננות בחפץ פשוט ושגרתי. אל תסיר את העיניים מהחפץ הזה, אלא התבונן ותרגל את מבטך באופן מודע. אתה לא מנסה לראות שום דבר. אתה פשוט מסתכל בראש פתוח. כשהנפש פתוחה, היא חווה עומק משלה, והיא חווה את העומק של מה שעליו היא מתבוננת.

בחר חפץ אחד פשוט שיש לו מעט מאוד משמעות עבורך והביט בו פעמיים היום למשך 15 דקות לפחות. הרשה למוח שלך להיות דומם מאוד. נשום עמוק ובאופן קבוע כשאתה מסתכל על חפץ זה. אפשר לחשיבה שלך להתיישב בתוך עצמה.

תרגול 19: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 20

אני לא אתן לספק ובלבול להאט את ההתקדמות שלי.

מה יכול להאט את ההתקדמות שלך מלבד חוסר ההחלטיות שלך, ומה יכול להוליד את חוסר ההחלטיות, אלא מה שמייצר בלבול נפשי? יש לך מטרה גדולה יותר שממחישה את תוכנית ההכנה הזו. אל תתן לספק ולבלבול להוות מכשול עבורך. להיות תלמיד אמיתי פירושו שאתה מניח מראש מעט מאוד וכי אתה מכוון את עצמך באופן שאתה לא מכתיב לעצמך אלא מכוון על ידי מה שניתן לך מכוח גדול יותר. הכוח הגדול יותר מבקש להעלות אותך לרמת יכולת כמו שלו. בדרך זו אתה מקבל את מתנת ההכנה כך שתוכל לתת אותה לאחרים. בדרך זו ניתנת לך מה שאתה לא יכול לספק לעצמך. אתה מבין את הכוח והיכולת האישיים שלך מכיוון שהם חייבים להיות מפותחים בכדי שתוכל לעקוב אחר תוכנית מסוג זה. אתה גם מבין את ההיכללות שלך בחיים כאשר החיים שואפים לשרת אותך בהתפתחותך האמיתית. לכן, תרגל את אותו תרגול שניסית ביום הקודם בשתי פרקי התרגול שלך, ואל תתן לספק או לבלבול להניא אותך. היה תלמיד אמיתי היום. הרשה לעצמך להתרכז בתרגול שלך. תן לעצמך להתאמן. היה תלמיד אמיתי היום.

תרגול 20: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 21

חזרה

בסקירה השלישית שלך, סקור את כל השיעורים בשבוע האחרון ואת תוצאות השיעורים האלה. תרגל היום לא להסיק מסקנות, אלא פשוט הכר את קו ההתפתחות ושים לב להתקדמות שעשית עד כה. מוקדם להסיק מסקנות אמיתיות, אם כי יתכן שמפתה מאוד לעשות זאת. תמידים מתחילים אינם יכולים לשפוט את תוכנית הלימודים שלהם. יש לזכות בזכות זו, והיא באה רק אחר כך אם ברצונך כי לשיפוטיות שלך תהיה השפעה אמיתית ואם עליה להיות חכמה.

לכן, בתקופת התרגול האחת שלך, סקור את החלק האחרון של התרגול ואת כל מה שחווית עד כה.

תרגול 21: פרק תרגול אחד של 45 דקות.

 

מדרגה 22

אני מוקף על ידי מורים של אלוהים.

אתה אכן מוקף על ידי מורי האלוהים, אשר עברו הכשרה בדרכים רבות הדומות לזו שאתה עושה כעת. למרות שניתנו בצורות רבות ושונות, בתקופות שונות, בעולמות שונים, ניתן להם אימונים דומים מאוד שהותאמו בחוכמה למצב הנפשי הקודם ולנסיבות החיים שלהם.

כיום, בשתי פרקי התרגול של 15 דקות, הרגש את נוכחותם של מורי האלוהים. אתה עדיין לא יכול לראות אותם בעיניים שלך, ואתה עדיין לא יכול לשמוע אותם עם האוזניים שלך מכיוון שכישוריי החוש האלה עדיין לא זוקקו מספיק, אבל אתה יכול להרגיש את נוכחותן, שכן נוכחותן מקיפה אותך ומגנה עליך. בתרגול שלך, אל תופרע במחשבות אחרות. אל תיכנע לספק או לבלבול, כי עליך להיערך לקבל את השכר אותו אתה מבקש, ועליך לדעת שאינך לבד בעולם כדי שיהיה לך כוח, ביטחון ומקור החוכמה הנחוצים בכדי להשיג את אשר נשלחת לכאן כדי להשיג.

אתה מוקף על ידי מורי האלוהים. הם כאן כדי לאהוב, לתמוך ולכוון אותך.

תרגול 22: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 23

אני אהוב, מוקף ונתמך על ידי מורי האלוהים.

האמת של זה תתברר כשאתה מתכונן, אך לעת עתה היא עשויה לדרוש אמונה רבה. רעיון זה עשוי לאתגר רעיונות או אמונות קיימים, אך הוא בכל זאת נכון. תוכניתו של אלוהים אינה נראית, ומוכרת על ידי מעטים מאוד מכיוון שמעטים מאוד הם בעלי פתיחות נפשית ואיכות הקשב שתאפשר להם לראות את מה שמתרחש באופן ברור סביבם, שבשלב זה לא ברור להם כלל. המורים שלך אוהבים אותך, מקיפים אותך ותומכים בך, מכיוון שאתה מגיח אל תוך הידיעה. זה קורא להם לצידך. אתה אחד הבודדים שיש לו את ההבטחה וההזדמנות לצאת מהשינה של הדמיון שלך לחסד המציאות.

לכן, בשתי תקופות התרגול שלך היום, הרגש את האהבה, התמיכה וההכוונה הזו. זו הרגשה. זה לא רעיונות. זו הרגשה. זה משהו שאתה חייב להרגיש. אהבה היא משהו שאתה חייב להרגיש לדעת. אתה אכן אהוב, מוקף ונתמך על ידי מוריך, ואתה מאוד ראוי למתנתם הגדולה לך.

תרגול 23: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 24

אני ראוי לאהבה של אלוהים.

אתה אכן ראוי לאהבת האלוהים. למעשה, אתה באמת אהבת אלוהים. בלי העמדת פנים מכל סוג שהוא, בליבה של עצמך, זהו האני האמיתי שלך. זה לא העצמי שאתה עדיין חווה, ועד שאתה חווה את זה, אל תעמיד פנים שזו החוויה שלך. אך יש להכיר מודעות אמיתית לכך שזו העצמי שלך. אתה אדם, אבל אתה גדול מאדם. איך אתה יכול להיות לא ראוי לאהבת אלוהים אם זה מה שאתה? המורים שלך מקיפים אותך ומספקים את מה שאתה כדי שתחווה את עצמך ואת מערכת היחסים האמיתית שלך עם החיים.

בשתי תקופות התרגול שלך היום, תרגל לקבל שוב את האהבה, התמיכה וההכוונה של מוריך, ואם מחשבה כלשהי מפריעה לכך, אם תחושה כלשהי מונעת זאת, הזכר לעצמך את הערך הגדול שלך. אתה ראוי לכך לא שמום מה שעשית בעולם. אתה ראוי משום מי שאתה, לאן הגעת ולאן אתה הולך. החיים שלך אולי מלאים בשגיאות וטעויות, החלטות שגויות ובחירות לא טובות, אך עדיין הגעת מהמקור העתיק שאליו תחזור. הערך שלך בעיני אלוהים אינו משתנה. יש רק מאמץ גדול לתקן את השגיאות שלך, כך שתוכל לחוות את האני האמיתי שלך, כך שהוא יימסר לעולם.

לכן, בפרקי התרגול שלך, תרגל את הפתיחות ואת ההתנסות בערכך האמיתי. אל תתן לשום מחשבה לסתור את האמת הגדולה ביותר בחיים.

תרגול 24: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 25

אני אחד עם האמת הגדולה ביותר של החיים.

מהי האמת הגדולה ביותר בחיים? זה משהו שצריך לחוות, שכן שום אמת גדולה לא יכולה להיות כלולה ברעיון בלבד, אם כי רעיונות עשויים לשקף אותה במסגרת החוויה הנוכחית שלך. האמת הגדולה היא תוצר של מערכת יחסים נהדרת. אתה מנהל מערכת יחסים נהדרת עם החיים. אתה מנהל מערכת יחסים נהדרת עם המורים האמיתיים שלך שנמצאים בתוכך. בסופו של דבר תוכלו לחוות מערכת יחסים נהדרת עם אלו שבחייכם החיצוניים, אך ראשית עליכם לחוות את מקור היחסים הגדולים שלכם בבסיסה האמיתי. אז זה עניין של פשוט העברתו לעולם שבחוץ, שתעשה באופן טבעי בזמן. בשתי פרקי התרגול שלך, תרגל את תחושת קשר זה. שוב אתה מתבקש לקבל מכיוון שאתה חייב לקבל את זה כדי לתת את זה. ברגע שהוא יתקבל, הוא ייתן מעצמו באופן טבעי. בתהליך זה הערך שלך מוקם מחדש מכיוון שהוא די ברור. אינך צריך לייצג את עצמך או את החוויה שלך באופן שגוי. לחלוק אהבה גדולה ביושר פירושו שאתה חווה אותה. חוויה זו אנו רוצים לתת לך היום.

תרגול 25: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 26

השגיאות שלי מולידות את הידיעה שלי.

אין טעם להצדיק שגיאה, אך שגיאה יכולה להביא אותך לאמת ערכית, ובזה היא יכולה להוביל לידיעה אמיתית. זהו הערך האפשרי היחיד שלה. אנו לא מתירים שגיאה, אך אם מתרחשת שגיאה, אנו מעוניינים לגרום לה לשרת את הצורך האמיתי ביותר, כך שתוכל ללמוד ממנה ולא לחזור עליה שוב. זה לא רק בשביל לשכוח את הטעויות שלך, כי אתה לא יכול לעשות את זה. זה לא רק בשביל שאתה תצדיק את הטעויות שלך, שכן זה יגרום לך להיות לא ישר. זה לא רק בשביל שאתה תראה את הטעויות שלך כשירות טהור עבורך, שכן הן אכן יהיו כואבות. המשמעות של זה באמת היא שאתה מזהה ששגיאה היא שגיאה ואז אתה מנסה להשתמש בה לטובתך. יש לקבל את כאב הטעות ואת צורת השגיאה, שכן זה ילמד אותך מה אמיתי ומה לא, מה מוערך ומה לא מוערך. השימוש בשגיאה שלך כדי להתפתח פירושו שקיבלת את השגיאה, ועכשיו אתה מנסה להשתמש בה כדי להפיק ממנה ערך מכיוון שעד שהערך נגזר מטעות, זו שגיאה בלבד ויהווה מקור לכאב ואי נוחות עבורך.

היום, בשתי פרקי התרגול שלך בני 30 הדקות, בדוק שגיאות ספציפיות שביצעת שהיו מאוד כואבות. אל תנסה לבטל את כאבם, אך ראה כיצד בנסיבותיך הנוכחיות בחיים תוכל להשתמש בהם לתועלתך. שימוש בשגיאות בדרך זו יכול להראות לך מה עליך לעשות ואיזה תיקונים או התאמות צריך לבצע כדי לשפר את איכות חייך. זכור כי כל פתרון לטעות תמיד מייצרת הכרה אמיתית והבחנה אמיתית במערכות יחסים.

בתקופות התרגול שלך סקור את השגיאות העולות בראשך כשאתה יושב בשקט לבד ואז ראה כיצד ניתן להשתמש בכל אחת מהן לטובתך כרגע. מה צריך ללמוד מהם? מה צריך לעשות שלא נעשה קודם? מה אסור לעשות שנעשה קודם? כיצד ניתן לזהות שגיאות אלה מראש? מהם הסימנים שקדמו להם וכיצד ניתן לזהות סימנים כאלה מראש לפני הטעות בעתיד?

השתמש בתקופות תרגול אלה לתהליך מופנם זה וכשסיימת, אל תדבר על התוצאות לאף גורם אחר, אלא תאפשר לחקירה להמשיך באופן טבעי, כפי שהיא אכן תמשיך באופן טבעי.

תרגול 26: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 27

יש לי חוכמה שאני רוצה לגלות.

הצהרה זו מייצגת את רצונך האמיתי. אם אתה לא מרגיש זאת, זה אומר שאתה הוגה במשהו שקרי וללא בסיס אמיתי בהווייתך. אם אי פעם הרגשת שהאמת בגדה בך, אז לא הכרת בערכה. אולי זה אכזב את התוכניות והיעדים שלך. אולי איבדת משהו שבאמת רצית. אולי זה מנע ממך לחפש משהו נחשק. אבל בכל המקרים הללו זה הציל אותך מכאב וסבל. עד שלא תזהה את התפקיד האמיתי שלך, אינך יכול להעריך כיצד האמת שימשה אותך, שכן עד שתגלה את התפקיד שלך, תנסה לטעון ולהצדיק תפקידים אחרים. אם תפקידים אחרים אלה מדוכאים או מוכחשים על ידי האמת, זה יכול להוביל לבלבול וסכסוך גדול. עם זאת זכור כי האמת תמיד הצילה אותך מטעות גדולה יותר שהיית עושה אחרת.

אנשים לא יכולים לחוות את הידיעה מכיוון שהם עסוקים במחשבות ובשיפוט. מחשבות ושיפוטים אלו יוצרים עולם סגור בפני עצמו ליחיד, עולם סגור בפני עצמו בו לא ניתן להסתכל החוצה. הם יכולים לראות רק את תוכן מחשבותיהם וזה צובע את חווית החיים שלהם לחלוטין, עד כדי כך שהם לא יכולים כלל לראות את החיים.

לכן, בשתי פרקי התרגול שלך במשך 30 דקות, הסתכל ובדוק כיצד האמת שרתה אותך. הביט בחוויות שהיו משמחות. הביט בחוויות שהיו כואבות. במיוחד בחוויות כואבות, התבונן כיצד האמת שימשה אותך. הביט בגילוי לב. אל תגן על עמדה קודמת אם אתה מתפתה לעשות כן. אם עדיין קיים כאב מאובדן של תקופה קודמת, קבל את הכאב ואת הייאוש שלו, אך נסה להסתכל ולראות כיצד אותו אובדן באמת שרת אותך.

נקודת מבט זו של שירות על ידי הניסיון שלך היא משהו שאתה חייב לטפח. זה לא מצדיק את החוויה עצמה. שי להבין זאת. זה רק נותן לך הזדמנות להשתמש בחוויה שלך לקידום ולהעצמה שלך. האמת פועלת בעולם האשליות כדי לעזור לאלה הנענים לאמת בחייהם. אתה נענה לאמת או שלא היית מתחייב לתכנית הפיתוח הזו. כך הגעת לצומת שבו נראה כי האמת מתחרה בדברים אחרים ולכן קשה מאוד להכיר בה. בתוכנית ההתפתחות הזו, האמת תיבדל מכל השאר בצורה כזו שתוכל לחוות אותה ישירות ולא תתבלבל ביחס למראה שלה או לקיומה המועיל בחייך. כי האמת כאן כדי לשרת אותך כפי שאתה כאן כדי לשרת את האמת.

תרגול 27: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 28

חזרה

נתחיל את פרק החזרה הרביעית שלנו בתפילה מיוחדת. "אני מקבל את הידיעה שלי כמתנה מאלוהים. אני מקבל את מוריי כאחי ואחיותיי הגדולים. אני מקבל את עולמי כמקום בו ניתן להשיב את הידיעה ולתרום. אני מקבל את העבר שלי כביטוי לחיים ללא הידיעה. אני מקבל את ניסי חיי כהדגמה לנוכחות הידיעה, ואני נותן לעצמי עכשיו לטפח את הדבר שהוא הטוב ביותר שבתוכי שיש לתת לעולם." שוב נסקור את השבוע האחרון של התרגול, נקרא מחדש את כל ההוראות ועם כל שלב נסקור את מה שהתרחש בזמני התרגול שלך. הקפיד לשאול את עצמך עד כמה הייתה מעורב בפועל – כמה רצית לחפש ולחקור, באיזו מידה בדקת את החוויה שלך ובאיזו מידה הרגשת מונע לחדור לכל המחסומים העשויים להתקיים. תקופת הבדיקה האחת של 45 דקות שלנו תתחיל לתת לך נקודת מבט על ההתפתחות שלך בהכנה זו. זה מועיל לא רק לעצמך אלא למי שתשרת בעתיד, שכן כפי שאתה מקבל כעת, תרצה לתת בכל הקשר ובכל צורה שתתאים לך. עליך להבין כיצד אנשים לומדים ואיך אנשים מתפתחים. זה חייב להגיע מהניסיון שלך ועליך לייצג את האהבה והחמלה שהם התוצאות הטבעיות של הידיעה שלך. שוב אל תיתן לכל ספק או בלבול להניא אותך מהביטוי וההתמסרות האמיתית שלך.

תרגול 28: פרק אחד של תרגול של 45 דקות.

 

 

מדרגה 29

אני אתבונן על עצמי היום ללמוד על הידיעה.

ביום מיוחד זה של תרגול, התבונן בעצמך לאורך כל היום, תוך שמירה על מודעות למחשבותיך ולהתנהגותך ככל האפשר. כדי לפתח את האיכות הזו של התבוננות עצמית, עליכם להיות חופשיים משיפוט ככל האפשר, שכן שיפוט מונע מכם להיות מסוגלים להתבונן. עליך ללמוד את עצמך כאילו אתה מישהו אחר אשר אתה יכול להיות אובייקטיבי לגביו הרבה יותר.

נתאמן כל שעה על השעה היום. בכל שעה תצטרך לבצע בדיקה עצמית כדי לראות את מחשבותיך ולצפות בהתנהגותך הנוכחית. בדיקה עצמית מתמדת זו תאפשר לך להיות מעורב הרבה יותר בניסיון הנוכחי שלך ויאפשר לידיעה שלך להפעיל את השפעתה המועילה עליך במידה גדולה יותר. הידיעה יודעת מה אתה צריך ויודעת לשרת אותך, אך עליך ללמוד לקבל. עם הזמן עליכם ללמוד כיצד גם לתת כדי שתקבלו עוד יותר. הקבלה שלך חשובה מכיוון שהיא מאפשרת לך לתת, ונתינה היא תמצית ההגשמה בעולם הזה. אבל אתה לא יכול לתת מתוך מצב של עוני. לכן, הנתינה שלך חייבת להיות אמיתית, שנולדה מקבלה מוגברת שטיפחת בתוכך, בתוך מערכות היחסים שלך עם אחרים ועם החיים.

כל פרק תרגול צריך להימשך מספר דקות בלבד, אך יש לתת לו את מלוא תשומת הלב. אינך צריך לעצום עיניים בכדי לעשות זאת, אם כי במקרה וזה מתאים, זה יעזור לך. אתה יכול להתאמן באמצע שיחה עם אחר. למעשה, יש מעט מאוד נסיבות שימנעו את הרגע הזה של התבוננות פנימית. בפועל אתה פשוט שואל את עצמך, "איך אני מרגיש?" ו"מה אני עושה עכשיו? " זה הכל. ואז מרגיש אם יש משהו שאתה חייב לעשות שאתה לא עושה. אם אין תיקונים לבצע, המשך במה שאתה עושה. אם יש תיקונים לעשות אותם, בצע אותם בצורה מהירה ככל האפשר. אפשר להנחיה הפנימית שלך להשפיע עליך, מה שהיא תעשה אם אינך מנוהל על ידי דחפים, פחד או שאפתנות. התבונן בעצמך ביום זה.

תרגול 29: תרגול כל שעה.

 

מדרגה 30

היום אני אתבונן על העולם שלי.

יום זה התבונן בעולמך, בעקבות אותה תוכנית תרגול כמו שנהוגה ביום הקודם. התבונן בעולמך ללא שיפוט והתבונן במה שאתה עושה בעולם ללא שיפוטיות. ואז תרגיש אם צריך לעשות משהו. שוב, התרגילים שלך כל שעה יקחו כמה דקות, וככל שתתרגל, הם יהפכו מהירים יותר, להוטים ויעילים יותר.

אנו מייחלים לכך שתראה את העולם ללא שיפוט, שכן הדבר יאפשר לך לראות את העולם כפי שהוא באמת. אל תחשוב שראית את העולם כמו שהוא באמת, כי מה שראית הוא השיפוט שלך על העולם. העולם שתראה ללא שיפוט הוא עולם אחר ממה שאי פעם ראיתה.

תרגול 30: תרגול כל שעה.

 

מדרגה 31

אני מייחל לראות עולם שמעולם לא ראיתי לפני כן.

זה מייצג את הרצון שלך לידיעה. זה מייצג את הרצון שלך לשלווה ושלמות. זה הכל אותו רצון. הרצון הזה נובע מהידיעה שלך. זה עשוי להתחרות ברצונות אחרים. זה עלול לאיים על דברים אחרים, אם כי אין צורך בהכרח שזה יקרה. לכן האישור להיום משקף את רצונך האמיתי בחיים. ככל שזה מקבל יותר ויותר אישור, זה נראה לך ברור יותר, ואתה מסוגל לחוות את זה יותר ויותר עם הזמן.

היום בכל שעה, תחוש את רצונך לראות עולם אחר. הסתכל על העולם ללא שיפוט ואמור לעצמך, "אני רוצה לראות עולם אחר." עשו זאת כל שעה. נסה לא לפספס אף פרק של תרגול. תתרגל לא משנה איך אתה מרגיש, לא משנה מה קורה. אתה הרבה יותר גדול מהמצבים הרגשיים שלך ולכן אינך צריך להכחיש אותם, אם כי עם הזמן יהיה עליהם להיות תחת שליטה. אתה גדול יותר מהדימויים והתמונות שאתה רואה סביבך, כי הן מייצגות בעיקר את השיפוט שלך על העולם. התאמן ביום זה בהסתכלות ללא שיפוטיות ולחוש ולהרגיש תוך כדי שאתה מסתכל.

תרגול 31: תרגול כל שעה.

 

מדרגה 32

האמת איתי. אני יכול להרגיש זאת.

האמת איתך. אתה יכול להרגיש זאת, וזה יכול להקרין אל עבר המחשבות שלך והרגשות שלך אם אתה מאפשר זאת. הַמשך היום בהכנה שלך בפיתוח הרצון לאמת והיכולת לחוות את האמת.

בשתי תקופות התרגול הארוכות יותר שלך, כל אחת משך 30 דקות, שב בשקט בעיניים עצומות, נשום עמוק ובקביעות, ותנסה לחוש את האמת מעבר לחוסר השקט המתמיד של מוחך. השתמש בנשימה שלך כדי לקחת אותך עמוק יותר, כי הנשימה שלך תמיד תביא אותך מעבר למחשבות שלך אם אתה דבק בזה בצורה מודעת. אל תיתן לשום דבר להסיח את דעתך או להניא אותך. אם משהו מחלחל לתודעתך ואתה מתקשה לשחרר אותו, אמור לעצמך שתסתכל על זה בעוד מעט זמן, אבל שכרגע אתה לוקח חופשה קטנה מהמחשבות שלך. התאמן בהרגשת האמת. אל תחשוב את האמת. התאמן בהרגשת האמת.

תרגול 32: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 33

יש לי משימה בחיי להגשים.

יש לך משימה בחיים להגשים, משימה שניתנה לך לפני שהגעת לכאן, משימה שתסקור ברגע שתעזוב. זה כרוך בהשבת הידיעה ובמעורבות נכונה עם אחרים להביא לתוצאות מאוד מסוימות בעולם. לא כל כך חשוב ברגע זה שתעריך את חייך הנוכחיים כדי לראות אם זה משקף מטרה גדולה יותר זו, שכן כעת אתה מעורב בהשבת הידיעה. ככל שהידיעה שלך תתעצם, היא תאיר את תועלתה עלייך ובאמצעותך. הפעילות שלך תותאם בהתאם לצורך. לפיכך, אינך צריך להאשים או להשלים עם העבר, או עם הפעילויות הנוכחיות שלך, מכיוון שאתה הולך כעת בעקבות כוח גדול יותר בתוכך.

בשני פרקי התרגול הארוכים שלך כיום, התעכב על הרעיון שיש משימה גדולה עבורך בחיים. תחשוב על זה. אל תשכנע מיד עם התגובות הראשונות שלך. תחשוב על זה בזהירות. תחשוב מה זה יכול להיות. תחשוב על הרגעים בחייך בהם חשבת על כך בעבר או שהבאת את האפשרות הזו בחשבון. בשני פרקי התרגול שלך תהיה לך הזדמנות לשקול זאת, אך היזהר – אין להסיק עדיין מסקנות.

תרגול 33: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 34

אני תלמיד מתחיל של הידיעה

אתה תלמיד מתחיל של הידיעה. לא משנה עד כמה אתה יכול להחשיב את עצמך אינטואיטיבי, ללא קשר למידת היכולת הנפשית שאתה משייך לעצמך, ללא קשר לכנות הרגשית שאתה חושב שיש לך, לא משנה כמה הכרה יש להתקדמות שלך, אתה תלמיד מתחיל של הידיעה. היה שמח שזה כך, שכן תלמיד מתחיל נמצא במצב של למידה כלפי הדברים כולם ולא צריך להגן על הישגים. אנו לא מזלזלים בהישגייך אלא במקום זאת רוצים להאיר את אור האמת על הגדולה שמחכה להתגלות בתוכך, גדולה שתעניק לך שוויון אמיתי בחיים ועם הזמן תגלה מה שהגעת לכאן במיוחד לעשות.

בשני פרקי התרגול שלך, התחל בכך שאתה מכיר בעובדה שאתה תלמיד מתחיל של הידיעה, והזכר לעצמך שאתה לא מסיק מסקנות בטרם עת, לא לגבי תוכנית הלימודים הזו או לגבי היכולות שלך כתלמיד. הערכות מסוג זה מוקדמות מדי ורק לעתים רחוקות משקפות את האמת בצורה כל שהיא. בדרך כלל הם סוג של יאוש עצמי ולכן אינם משרתים מטרה ראויה כלל.

אחרי שהצהרת לעצמך את הרעיון של היום והזכרת לעצמך לא לשפוט, תרגל 15 דקות של דממה פנימית בשתי פרקי התרגול שלך. נסה להרגיש את האמת בתוכך. התמקד במחשבות שלך בנקודה אחת, בנקודה פיזית או בנקודה דמיונית במידת הצורך. תן להכל להתיישב בפנים. תן לעצמך להיות שקט ככל האפשר, ואל תתייאש אם יש קושי. אתה תמיד מתחיל של הידיעה ובכך אתה יכול ללמוד את כל הדברים.

תרגול 34: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 35

חזרה

חזרה זו תיתן לך הזדמנות ללמוד משהו מדרך קהילת היקום הגדולה יותר. בשתי פרקי תרגול של 30 דקות, עיין בהוראות שלך בשבועות הקודמים ובחוויות שלך. עשה זאת בכמה שפחות שיפוט. רק להסתכל ולראות מה הונחה, מה עשית ומה התוצאה. סקירה אובייקטיבית זו תעניק לך את הגישה הגדולה ביותר לתובנה ולהבנה במינימום כאב והלקאה עצמית. אתה לומד עכשיו להיות אובייקטיבי לגבי חייך מבלי להדחיק את תוכן הרגשות שלך. במקום לנסות להרוס היבט אחד של עצמך, אתה פשוט מנסה לטפח אחר.

לכן, בבדיקה שלך, השתמש בזה כנקודת הנחיה: "אני אסתכל, אבל לא אשפוט." בדרך זו תוכל לזהות דברים. זכור כמה קל יותר יכול להיות לך תובנות לגבי חייו של אחר וכמה מעט יכול להיות לך על החיים שלך. אובייקטיביות רבה יותר אפשרית אצל אחרים מכיוון שאינך מנסה להשתמש בחייהם למטרה מסוימת כלשהי ובמידה שאתה עושה כן, כך תהיה לך פחות יכולת להבין אותם, את טבעם, את התפתחותם או את גורלם. לכן, ככל שתנסה פחות להשתמש בחייך, כך תוכל להבין אותם, להעריך אותם ולעבוד עם המנגנון הפנימי שלהם לקידום גדול יותר שלך.

תרגול 35: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 36

חיי הם תעלומה שעלי לחקור.

באמת חייך הם תעלומה, וכן, באמת, הם דורשים שתחקור אותם אם ברצונך להבין את מטרתם, משמעותם וכיוונם האמיתי. זה חיוני עבור האושר וההגשמה שלך בעולם, שכן אם היית מסתכל היטב על חייך, היית מבין שאתה לא מרוצה מדברים קטנים. עבורכם המחפשים את הידיעה, חייב להינתן משהו גדול יותר. עליך לחדור אל פני השטח גרידא של הדברים, שנראה כי הם מגרים את רוב האנשים בצורה מספקת. עליך לקבל את הכמיהה העמוקה יותר אחרת תגרום לעצמך צער וסכסוכים פנימיים מיותרים. לא חשוב מה אנשים אחרים מחשיבים. חשוב מה אתה מחשיב. אם אתה מחפש משמעות גדולה יותר, כלומר משמעות אמיתית, עליך לחדור אל מעבר פני השטח של החשיבה שלך.

בשני פרקי התרגול שלך היום, התרכז שוב בבוננות פנימית בהרגשת נוכחותם של המורים הרוחניים שלך. זה לא משהו שאתה צריך לנסות לעשות. זה פשוט אומר להירגע, לנשום ולאפשר למוח שלך להיפתח. איכות היחסים שלך עם המורים שלך חיונית בכדי לתת לך כוח ועידוד, כי אתה יכול בהחלט לפקפק במיומנויות שלך, אבל יש לך סיבה טובה לסמוך לחלוטין על כישוריהם של המורים שלך, שעברו בדרך זו בעבר בדרכם אל הידיעה. הם יודעים את הדרך אותה הם מבקשים לחלוק איתך כעת.

תרגול 36: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 37

יש דרך לידיעה.

איך לא יכולה להיות דרך לידיעה כשזה העצמי האמיתי שלך? איך לא יכולה להיות דרך של הידיעה לבטא את עצמה כשהיא צורת הביטוי הטבעית ביותר? איך לא יכולה להיות דרך של הידיעה להנחות אותך במערכות יחסים כאשר הידיעה היא המקור המושלם לכל מערכות היחסים שלך? יש דרך לידיעה. זה דורש מיומנות ורצון. לשניהם ייקח זמן להתפתח. עליך ללמוד להעריך את האמיתי ולא להעריך את השקר, ולוקח זמן ללמוד להפריד בין השניים ולהכיר ביניהם. לוקח זמן ללמוד שהשקר אינו מספק אותך ושהאמיתי אכן מספק אותך. יש ללמוד זאת באמצעות ניסוי וטעייה ובאמצעות ניגוד. כשאתה מתקרב לידיעה, חייך הופכים מלאים יותר, בטוחים יותר וישירים יותר. כשאתה מתרחק מזה אתה נכנס מחדש לבלבול, תסכול וכעס.

בשני פרקי התרגול שלך היום, שלא יהיו תרגולי בוננות, הקדיש לפחות 15 דקות לחשוב על כל הדרכים להשיג גישה לידיעה. רשום על דף נייר את כל הדרכים להגיע לידיעה. הקדיש את שתי פרקי התרגול לעשות כן ותמצא את כל האפשרויות שאתה יכול לחשוב עליהן. נסה להיות מאוד מפורט. השתמש בדמיון שלך, אך התווה מסלולים שנראים אמיתיים ומשמעותיים עבורך. בדרך זו תדע מה אתה חושב על איך למצוא דרך לידיעה, ומכאן תבין שאלוהים יודע את הדרך לידיעה.

תרגול 36: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 38

אלוהים יודע את הדרך לידיעה.

איך אתה יכול למצוא את הדרך שלך כשאתה אבוד? איך אתה יכול להכיר וודאות כשאתה מעריך כל כך את הזמני? איך אתה יכול לדעת את כוח החיים שלך כשאתה מאוים כל כך מאיומי אובדן והרס? החיים טובים כלפיך, שכן הם מציעים לא רק את התגמול אלא את הדרך לתגמול. אם זה היה נותר בידיך, זה יהיה אכזרי באמת, כי היית צריך לנסות כל האפשרויות שאתה יכול להעלות על הדעת, ואז את האפשרויות שאחרים הגו ואפילו את ההזדמנויות להגיע לידיעה שאחרים השתמשו בהצלחה אך ייתכן שלמעשה לא יהיו טובים עבורך. בפרק הזמן הקצר שלך בעולם, איך תוכל להשיג את כל אלה ועדיין לשמור על החיוניות שלך? כיצד תוכל לשמור על תקווה להשיג את הידיעה כאשר כל כך הרבה דרכים יאכזבו אותך?

תבטח היום בידיעה שאלוהים יודע את הדרך לידיעה, ואתה צריך רק ללכת בדרך הניתנת. באופן זה, הידיעה פשוט מתגלה בך מכיוון שהיא מוכרת, כי רק אלוהים יודע את הידיעה שבך, ורק הידיעה שבך מכירה את אלוהים. כאשר השניים מהדהדים יחד, שניהם מתבררים יותר. בזה אתה מוצא שלווה.

בשני פרקי התרגול שלך היום, כל אחד משך 30 דקות, תתרגל להרגיש את נוכחות האלוהים בשקט, בדממה. לא מתוך מחשבה על אלוהים, לא מתוך השערה, לא תהיה, לא פיקפוק, אלא פשוט הרגשה. זו לא אשליה שאתה מתרכז בה עכשיו, אם כי אתה רגיל להתרכז באשליה. בשקט ובדממה הכל מתגלה. אלוהים שקט מאוד, כי אלוהים לא הולך לשום מקום. כשתהיה דומם, תרגיש את כוחו של אלוהים.

תרגול 38: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 39

כוחו של אלוהים איתי.

כוחו של אלוהים נמצא איתך. זה נמצא בתוך הידיעה שלך. למדו, אם כן, להשיב את הידיעה שלכם, ותלמדו להשיב לעצמכם את הכוח שאלוהים נתן לכם, ותשיבו גם את כוחכם, מכיוון שכוחכם יהיה הכרחי בכדי שתתקרבו לכוחו של אלוהים. לפיכך, כל מה שחזק באמת וכל מה שהוא טוב באמת יאושש את מה שבתוכך ובתוך אלוהים. תן ליום הזה, אם כן, להיות יום לחוות נוכחות זו וכוח זה בחייך. אתה לא צריך לדמיין את אלוהים בפנטזיה. לא צריך שיהיו לך תמונות או דימויים שיחזקו את ההבנה שלך או את האמונה שלך. עליך להשתמש רק בשיטות העבודה המופיעות כאן.

בשני תרגולי הבוננות העמוקים שלך של 30 דקות כל אחד, היכנס שוב לשקט ואפשר לעצמך להרגיש את כוחו של אלוהים. השתמש בכוח שלך בכדי לכוון את דעתך, ואל תיתן לספקות או לפחדים להניא אותך. כוחו של אלוהים מייצג את תעלומת חייך, שכן הוא מייצג את הכוח שהבאת איתך מאלוהים בכדי להשתמש באופן ראוי בעולם על פי התוכנית הגדולה. הרשה לעצמך, אם כן, להיכנס לתרגול במסירות, בפשטות ובענווה, כך שתרגיש את כוחו של אלוהים.

תרגול 39: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 40

היום אני ארגיש את כוחו של אלוהים.

כוחו של אלוהים כל כך שלם וכל כך מכיל שהוא מעורה בהכל. רק המוחות המופרדים והאבודים בתוך הערכת עצמם, ניתנים להפרדה מהטוב של אלוהים. אלה שנענים לאלוהים הופכים עם הזמן לשליחיו של אלוהים כדי להעניק את מתנות החסד לאלה שנשארים מאחור בבלבול.

כל הכוחות הנראים של עולמך – כוחות הטבע, המוות הבלתי נמנע שלך, האיום הקיים תמיד של מחלה, אובדן והרס וכל הופעות הסכסוך – הם כולם תנועות זמניות בשקט הגדול של אלוהים. השקט הגדול הזה הוא שקורא לך לחזור לשלום ולהנאה המלאה של אלוהים, אך עליך להתכונן.

היום אתה מתכונן בשתי פרקי תרגול של 30 דקות. בבוננות שקטה, נסה להרגיש את כוחו של אלוהים. אינך צריך להעלות תמונות קסומות, שכן כוח זה הוא דבר שאתה יכול להרגיש, שכן הוא נמצא בכל מקום. לא משנה מה הנסיבות שלך או המצב שלך, בין אם הם נוחים להתפתחות שלך ובין אם לאו, כיום תוכל לחוש בכוחו של אלוהים.

תרגול 40: שתי פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 41

אני לא מפחד מכוחו של אלוהים.

אישור זה חשוב כל כך לאושר שלך, מכיוון שעליך ללמוד שוב לסמוך על כוח האהבה וכוחו של אלוהים. לשם כך עליך לוותר על הרעיונות, ההנחות וההערכות הקודמות שלך אודות חוויות כואבות בעבר. זה כואב להיות מופרד ממה שאתה אוהב מעבר לכל דבר אחר, והדרך היחידה לשמור על הפירוד הזה הוא ליחס כוונת זדון למה שאתה אוהב, לתת לו כוונה רעה ואז להצמיח אשמה בתוכך. כדי להרגיש ולקבל את כוחו של אלוהים, הרוע והאשמה חייבים להיות מוסרים ממך. עליך לחזור ולחקור את הטבעי ביותר. זה כמו לפרוץ דרך ולחזור הביתה בבת אחת.

בשקט, אם כן, התאמן היום פעמיים בהרגשת כוחו של אלוהים. אל תחפש תשובות מאלוהים. אינך צריך לדבר כלל אלא להיות נוכח בלבד, מכיוון שכשאתה לומד להיות בקשר עם מה שמקור כל מערכות היחסים שלך, המידע שאתה צריך יכול להגיע אליך בקלות בכדי להנחות אותך, לנחם אותך ולתקן אותך כאשר נחוץ. אך ראשית עליך להרגיש את כוחו של אלוהים, ובזה תמצא את כוחך שלך.

תרגול 41: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 42

חזרה

בחזרה שלך היום סקור את כל ההוראות שניתנו בשבוע האחרון ואת חוויותיך בתרגול. היזהר במיוחד היום כדי לראות עד כמה אתה מתרגל לעומק. וודא כי אינך משנה או מתאים את השיעורים כך שיענה על טעמך או ציפיותיך. זכור שעליך לעקוב אחר תכנית הלימודים בכדי לקבל את התמורה האמיתית שלה. החלק שלך קטן. החלק שלנו גדול. אנו נותנים את האמצעים. אתה צריך רק לעקוב אחריהם, באמונה ובציפייה אמיתית. בכך תפתח סבלנות, הבחנה, אמון, עקביות וערך עצמי. מדוע ערך עצמי? מכיוון שאתה חייב להעריך את עצמך מאוד כדי לאפשר לעצמך לגשת למתנות הגדולות של הידיעה. שום דבר אחר לא יבטל את השנאה העצמית והספק העצמי בצורה יותר מהירה ומלאה מאשר קבלת המתנות המיועדות עבורך.

לכן, בתקופת התרגול הארוכה היחידה שלך היום, סקור את השבוע האחרון של תרגול. ללא שיפוטיות, הסתכל וראה מה הוצע, מה עשית ומה ניתן לעשות כדי להעמיק את התרגול שלך, כך שתוכל לקבל את יתרונותיו באופן ישיר יותר. אם אתה מתקשה, תכיר את הבעיות ונסה לתקן אותן. תן בשבוע שלפניך מעורבות רבה יותר. בכך תתקן את הספק העצמי והבלבול רק על ידי הכוונת הרצון שלך.

תרגול 42: פרק תרגול אחד ארוך.

 

מדרגה 43

הרצון שלי הוא לדעת את אלוהים.

הרצון שלך הוא לדעת את אלוהים. זה הרצון האמיתי שלך. כל רצון או מניע אחר הם לברוח מכך, המייצג את הרצון שלך. זה הרצון שלך שהפך לפחד עבורך. אתה מפחד ממה שאתה יודע ומרגיש הכי עמוק. זה מוביל אותך למצוא מפלט בדברים אחרים שאינם מייצגים אותך, ובזה אתה מאבד את זהותך ומנסה לבנות זהות שקשורה לאותם דברים שאליהם ביקשת להימלט. בבידוד אתה אומלל, אבל בקשר האושר חוזר.

הרצון שלך הוא לדעת את אלוהים. אל תפחד מרצונך. אתה נבראת על ידי אלוהים. רצונו של אלוהים הוא לדעת אותך. הרצון שלך הוא לדעת את אלוהים. אין רצון אחר. כל המניעים מלבד זה נובעים רק מבלבול ופחד. לדעת שאלוהים נותן לאלוהים כוח ונותן לך גם כוח.

בשני פרקי התרגול שלך היום, בבוננות שקטה, התאמן בהרגשת עוצמת הרצון שלך. אל תתן לפחד ולספק להעכיר את דעתך. אתה לא צריך לנסות להרגיש את רצון האלוהים. זה פשוט שם. זה רק דורש את תשומת לבך כדי שתזהה זאת. לכן, התאמן עמוקות על ידי היותך נוכח בחוויה זו.

תרגול 43: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 44

אני רוצה לדעת את כוחי שלי.

אישור זה יכול להיות שאתה מקובל מאוד בגלל הצורך המיידי שלך בו בנסיבותיך הנוכחיות, אך האישור עמוק בהרבה ממה שאתה עשוי להבין תחילה. יש לך הרבה יותר כוח ממה שטענת, אך אי אפשר לממש אותו עד שיישומו יופנה באופן שיחדש אותך באמת ויביא את היכולות האמיתיות שלך.

איך אתה יכול להתקרב לכוח שלך כשאתה מרגיש חלש וחסר אונים, כשאתה מרגיש לא ראוי, אם אתה נטל על ידי אשמה או בלבול או מכעס מאשים אחרים בכישלונות שלך לכאורה? לתבוע את כוחך פירושו לשחרר את כל מה שמעכב אותך. אתה לא משחרר את המכשולים שלך בטענה שהם לא קיימים. אתה משחרר אותם כי אתה מעריך משהו גדול יותר. החסימה שלהם היא רק הסימן שעליך לעבור דרכם. לאחר מכן מטפחים את כוחך שלך. אתם מחפשים את כוחכם ומשתמשים בו בכדי למצוא את כוחכם. אנו מאחלים שתדעו את כוחכם ותנצלו זאת בעצמכם.

בשני תרגולי הבוננות שלך היום, בשתיקה ובדממה, נסה להרגיש את הכוח שלך. אל תתן למחשבות לבד להניא אותך, כי פחדים וספקות הם רק מחשבות – דברים מתאיידים שעוברים בראש כמו עננים. מעבר לענני המחשבות שלך נמצא היקום הגדול של הידיעה. לכן, אל תתן לעננים לחסום את המבט שלך על הכוכבים שמעבר.

תרגול 44: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 45

לבד אני לא יכול לעשות כלום.

לבד אתה לא יכול לעשות כלום. מעולם לא הושג דבר לבד, אפילו בעולם שלך. מעולם לא נוצר דבר לבד, אפילו לא במוחך. אין שום זכות אשר ניתנת לך על ידי עשייה של משהו לבד. הכל מאמץ משותף. הכל תוצר של מערכת יחסים.

האם זה מפחית מערכך כיחיד? בטח שלא. זה נותן לך את הסביבה ואת ההבנה לממש את ההישגים האמיתיים שלך. אתה גדול מהפרטיות שלך, ולכן אתה יכול להיות חופשי מהמגבלות שלה. אתה עובד דרך האדם שהוא אתה באופן אישי, אבל אתה גדול מזה. קבל את המגבלות של העצמי המוגבל, ואל תדרוש מהעצמי המוגבל להיות אלוהים או שתעמיס עליו עומסים כבדים וציפיות גדולות ואז תעניש אותו על כישלונותיו. זה מוביל לשנאה עצמית. זה מוביל אותך להתמרמר על חייך הפיזיים ולהתעלל בעצמך באופן אישי, רגשי ופיזי. קבל את המגבלות שלך כדי שתוכל לקבל גדלות בחיים שלך.

לכן, בשתי פרקי התרגול שלך היום, בעיניים פקוחות, התרכז כעת במגבלות שלך. תכיר אותם. אל תשפוט אותם כטובים או רעים. פשוט תכיר אותם. זה נותן לך ענווה, ובענווה אתה נמצא במצב של גדלות. אם אתה מגן על המגבלות שלך, איך אתה יכול לקבל אל עצמך את מה שמתעלה עליהם?

תרגול 45: שני פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 46

אני חייב להיות קטן כדי להיות עצום.

האם זו סתירה שאתה חייב להיות קטן כדי להיות עצום? זו לא סתירה אם אתה מבין את משמעותה. הכרה במגבלות שלך מאפשרת לך לעבוד בהקשר מוגבל בהצלחה רבה. זה מדגים מציאות גדולה ממה שהיית יכול להבין בעבר. אסור שהגדלות שלך תתבסס רק על תקווה או ציפייה גבוהה. אסור לבסס אותה על אידיאליזם אלא על חוויה אמיתית. הרשו לעצמכם להיות קטנים, ותחוו שהגדלות אתכם והגדולה היא חלק מכם.

בשתי פרקי התרגול שלך היום, הרשה לעצמך להיות מוגבל אך ללא שיפוט. אין גינוי. הפעל באופן פעיל את דעתך בהתמקדות במגבלותיך. התמקד בכך ללא גינוי. הסתכל בצורה שקולה. אתה אמור להיות כלי למציאות גדולה יותר לבטא את עצמו בעולם הזה. רכב הביטוי שלך מוגבל למדי, אך הוא מספק לחלוטין כדי לבצע את המשימה שיש לך לבצע. בקבלת המגבלות שלו, אתה יכול להבין את המנגנון שלו וללמוד לעבוד איתו בצורה בונה. ואז דבר זה כבר לא מגבלה אלא סוג של ביטוי עצמי עליז עבורך.

תרגול 46: שתי פרקי תרגול של 15 דקות.

 

מדרגה 47

מדוע אני זקוק למורים?

תשאל שאלה זו במוקדם או במאוחר ואולי בהזדמנויות רבות. זה נובע מהציפיות שלך מעצמך שהיית שואל את השאלה הזו. אולם כאשר תסתכל היטב על חייך תראה כי נדרשה לך הדרכה עבור כל מה שלמדת. אולי נראה שהדברים שהרגשת בתוכך נוצרו על ידך, אך גם הם תוצאה של הוראה. הוכנת באמצעות מערכות יחסים לכל מה שלמדת, בין אם זו מיומנות מעשית או תובנה מעמיקה יותר. להבין זאת גורם להערכה רבה לקשרים ומערכות יחסים ומאשר באופן מלא את הכוח של תרומה בעולם.

אם היית מתכוון לגשת בכנות ללמוד מיומנות כלשהי, ראשית היה עליך להכיר כמה אינך יודע, ואז היה עליך להכיר כמה אתה צריך ללמוד, ואז היה עליך לחפש את צורת ההדרכה הטובה ביותר האפשרית. זה חייב לחול על החזרת הידיעה. עליך להבין כמה מעט אתה יודע, כמה אתה צריך לדעת ואז לקבל את ההוראה הניתנת. האם זו חולשה להזדקק למורה? לא. זו הכרה כנה המבוססת על הערכה כנה. אם תבין כמה מעט אתה יודע וכמה אתה צריך לדעת ואת הכוח של הידיעה עצמה, תבין עד כמה זה ברור. איך אתה יכול להעניק לאלה שחושבים שכבר יש להם, כשבמציאות הם עניים? אתה לא יכול. והעוני שלהם מופעל על ידם על עצמם ומתוחזק על ידיהם עצמם.

למה אתה צריך מורה? כי אתה צריך ללמוד. ואתה צריך לתקן בלמידה את מה שלמדת כבר שמעכב אותך. בשני פרקי התרגול שלך היום, בעיניים עצומות בבוננות, שקול מדוע אתה זקוק למורה. התבונן בכל מחשבה שנראית כי תוכל לעשות זאת בעצמך אם היית מספיק חכם או מספיק חזק או שאתה עומד בדרישה כלשהי אחרת. אם ציפיות אלה מתעוררות, הכיר אותן כמה שהן באמת. הן העקשנות להישאר בורים על ידי כך שאתה מכריז על עצמך כמדריך הולם. אתה לא יכול ללמד את עצמך את מה שאתה לא יודע, והניסיון לעשות זאת רק ממחזר מידע ישן וקושר אותך חזק יותר למקום שאתה נמצא עכשיו.

לכן, בתרגול היום הכר בצורך שלך בהוראה אמיתית ואת ההתנגדות שלך, אם היא קיימת, לנוכחותה של הוראה אמיתית שעומדת לרשותך כעת.

תרגול 47: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 48

הוראה אמיתית זמינה עבורי.

ניתן לקבל הוראה אמיתית. היא חיכתה שתגיע לנקודת הבגרות בה אתה מבין את נחיצותה בחייך. זה גורם לרצון אמיתי ללמידה. זה נולד מהכרת המגבלות שלך לאור הצורך האמיתי שלך. עליך לאהוב את עצמך כדי להיות תלמיד של הידיעה ולאהוב את עצמך כל הזמן כדי להמשיך. אין מכשול אחר ללמוד אלא זה. ללא אהבה יש פחד, כי שום דבר אחר לא יכול להחליף את האהבה. אבל אהבה לא הוחלפה, ועזרה אמיתית עומדת לרשותך.

בשני תרגולי הבוננות שלך היום, נסה להרגיש את נוכחותו של אותו סיוע אמיתי. בשקט ובדממה, הרגיש זאת בתוך חייך וסביבך. שיטות בוננות אלו יתחילו לפתוח רגישות גדולה יותר בתוכך, תחושה חדשה לגמרי. תתחיל להבחין בדברים שקיימים, למרות שאתה לא יכול לראות אותם. תוכל להגיב לרעיונות ומידע, למרות שאתה עדיין לא יכול לשמוע את מקור ההודעה. זהו התהליך הממשי בחשיבה יצירתית, שכן אנשים מקבלים רעיונות; הם לא יוצרים אותם. אתה חלק מחיים גדולים יותר. החיים האישיים שלך הם כלי הביטוי שלהם. היחידניות שלך, אם כן, הופכת להיות יותר מטופחת ושמחה יותר, מה שמפסיק להיות כלא עבורך, אלא צורת הביטוי השמחה שלך.

סיוע אמיתי עומד לרשותך. תתרגל ביום הזה בהרגשת נוכחותו המתמדת בחייך.

תרגול 48: שני פרקי תרגול של 30 דקות.

 

מדרגה 49

חזרה

זה מסיים את השלמת השבוע השביעי לתרגול. בסקירה זו, אתה מתבקש לסקור את כל שבעת השבועות של התרגול, לבדוק את כל ההוראות ולהיזכר בחוויה שלך באמצעות כל אחד מהם. זה עשוי לדרוש מספר פרקי תרגול ארוכים יותר, אך חיוני בהחלט שתבין מה המשמעות של להיות תלמיד וכיצד הלמידה מושגת בפועל.

היזהר לא לשפוט את עצמך כתלמיד. אינך במצב לשפוט את עצמך כתלמיד. אין לך את הסטנדרטים, כי אתה לא מורה להכרה עצמית. ככל שתתקדם תגלה שחלק מהכישלונות שלך יובילו להצלחות גדולות יותר, וחלק ממה שחשבת שהם הצלחות יכולות להוביל לכישלון. זה יחזק את כל מערכת הדירוג שלך ויוביל אותך להכרה גדולה יותר. זה יאפשר לך להיות חומל כלפי עצמך ואחרים שאתה שופט כעת על הצלחותיהם וכישלונותיהם.

סקור אם כן את ארבעים ושמונה השיעורים הראשונים לתרגול. נסה להיזכר כיצד הגבת לכל שלב וכמה עמוקה הייתה המעורבת שלך. נסה להסתכל על ההצלחות, ההישגים והמכשולים שלך. הגעת עד הלום. מזל טוב! עברת את המבחן הראשון. תתחזק כעת בלהתקדם כי הידיעה איתך.

תרגיל 49: מספר פרקי תרגול ארוכים.