לחיות את דרך הידיעה הפנימית

Living the Way of Knowledge

Order the Print Book | Order the eBook

 

Living The Way of Knowledge is the New Message Teaching on how to bring the grace, the guidance and the power of Knowledge into the Four Pillars of your life: The Pillar of Relationships, The Pillar of Work, The Pillar of Health and The Pillar of Spiritual Development. Like the four legs of a table, the Four Pillars provide the stable foundation for building a greater life in an unstable and uncertain world.

Living The Way of Knowledge presents one of the great practices in learning and living the New Message from God. By building the Four Pillars of your life, you develop a true foundation and a greater certainty, stability and direction in your experience.

It is the great wisdom in Living The Way of Knowledge that will provide the day-to-day insight needed as you pass through the great thresholds on the journey of discovering and following Knowledge.

Living the Way of Knowledge is the third book of Volume 3 of The New Message from God.

תוכן העניינים

פרק 1: חיים בעולם מגיח
פרק 2: ארבעת עמודי החיים
פרק ג: עמוד התווך של היחסים
פרק 4: עמוד התווך של הבריאות
פרק 5: עמוד התווך של העבודה
פרק 6: עמוד התווך של התפתחות רוחנית
פרק 7: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 8: בניית קהילה רוחנית
פרק 9: שיתוף הדרך של הידיעה עם אחרים
פרק 10: להיות נוכח בעולם
פרק 11: הכנות לעתיד