כרך 3

Volume 3אודות כרך 3

Volume Three contains the books of spiritual practice of The New Message from God. Found here is the text Steps to Knowledge, one of the earliest books of Revelation, given to the Messenger from the source in 1989. Steps is now the foundation of a new pathway of practice, redemption and return given by God for humanity at this time.

Following the study in Steps to Knowledge is the Steps Continuation Training which extends the journey of Steps into new and important arenas. These two books provide an essential pathway for living an inspired and fulfilling life.

Also in Volume Three is the book Living The Way of Knowledge, which presents the teaching of the Four Pillars of life: The Pillar of Relationships, The Pillar of Work, The Pillar of Health and The Pillar of Spiritual Development.

In the future, other books will be contained in this volume as the Messenger compiles and prepares the deep wealth of pathway teachings and texts for the world.

 

הספרייה של המסר החדש

 

כרך 3

תוכן עניינים


תוכן העניינים
פרק 1: חיים בעולם מגיח
פרק 2: ארבעת עמודי החיים
פרק ג: עמוד התווך של היחסים
פרק 4: עמוד התווך של הבריאות
פרק 5: עמוד התווך של העבודה
פרק 6: עמוד התווך של התפתחות רוחנית
פרק 7: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 8: בניית קהילה רוחנית
פרק 9: שיתוף הדרך של הידיעה עם אחרים
פרק 10: להיות נוכח בעולם
פרק 11: הכנות לעתיד