הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים

Worldwide Community of God's New Message

The revelations presented here have been compiled into this book by the Messenger Marshall Vian Summers.

A New Message from God has come into the world. It is an expression of the timeless pure connection with God as it has existed throughout human history and since the beginning of the manifest universe. Humanity now has direct access to this pure experience, unobstructed by human misunderstanding, authority and corruption. It has now entered the world anew.

The Worldwide Community of God’s New Message is a forthcoming book in Volume 2 of The New Message from God

תוכן העניינים

פרק 1: להיות אדם של המסר החדש
פרק 2: להיות תלמיד של המסר החדש
פרק 3: איך להתייחס אל השליח
פרק 4: הקשר שלך עם השליח
פרק 5: הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים
פרק 6: תמיכה בהתגלות החדשה של אלוהים
פרק 7: עד להתגלות
פרק 8: התמודדות עם התנגדות ועוינות
פרק 9: העלייה לרגל
פרק 10: הגנה על המסר והשליח
פרק 11: ההבחנה של שליחים כוזבים