חיבור וייעוד עליון

Relationships and Higher Purpose

Order the Print Book | Order the eBook

 

Relationships and Higher Purpose takes you beyond the normal parameters of human relationships to a deeper experience of union, purpose and meaning with those individuals with whom you share a greater destiny in life. It is the seminal teaching in the New Message on discovering your greater relationship with yourself, with others and with the world.

Relationships and Higher Purpose expands the context of relationships to include your relationship with Knowledge (What is Knowledge?), with your Spiritual Family (Your Relationship with your Spiritual Family) and with the Greater Forces which are shaping your life and the world.

Relationships and Higher Purpose is the essential component to finding and fulfilling a greater life of purpose, meaning and destiny.

Relationships and Higher Purpose is the second book of Volume 2 of The New Message from God.

תוכן העניינים

פרק 1: היחסים הראשוניים ביותר שלך
פרק 2: היחסים שלך עם עצמך
פרק 3: היחסים שלך עם אחרים
פרק 4: היחסים שלך עם העולם
רק 5: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 6: היחסים שלך עם הידיעה
פרק 7: היחסים שלך עם הלא ידוע
פרק 8: בעיית הרשע וכוחות הצרימה
פרק 9: שלבי ההתפתחות
פרק 10: נישואין
פרק 11: המטרה שלך והקריאה הרוחנית שלך
פרק 12: יצירת מערכות יחסים
פרק 13: קיום מערכות יחסים
פרק 14: השלמת מערכות יחסים
פרק 15: סיכום