רוחניות של קהילת הייקום

Greater Community Spirituality presents a new understanding and a greater experience of God and human spirituality within a larger arena of intelligent life. This is a spirituality that transcends all boundaries of race, culture, religion and language, providing the foundation for recognition and relationship between peoples, nations and worlds.

Greater Community Spirituality presents part of the theology and cosmology of the New Message from God. It opens the way to a greater experience of God. It is for those who have not found their spiritual home in the religious traditions of this world and are seeking a spiritual preparation and direction at this time of great change and uncertainty in our world.

Greater Community Spirituality contains 27 chapters, each answering a fundamental question about the meaning of life, our relationship with God and our destiny in a Greater Community of life in the universe. Also presented here is the reality of The Greater Community Way of Knowledge, which is the inner pathway of spiritual preparation and development contained within the New Message from God. This is a universal spiritual preparation now being presented to the world for the first time.

Greater Community Spirituality is the first book of Volume 2 of The New Message from God.

תוכן העניינים

מבוא
פרק 1: מה זה אלוהים?
פרק 2: מהו העולם?
פרק 3: מהו כוח החיים?
פרק 4: מהי הידיעה?
פרק 5: מהו הייעוד האנושי?
פרק 6: מהי קהילת היקום?
פרק 7: כיצד מושגת החכמה בחיים?
פרק 8: למי מיועדת החכמה?
פרק 9: כיצד אלוהים משתתף בעולם?
פרק 10: איך אתם מתכוננים?
פרק 11: לטובת מה אתם מתכוננים?
פרק 12: מי תפגשו?
פרק 13: מה חייב להלמד מחדש?
פרק 14: ממה יש להימנע?
פרק 15: מי משרת את האנושות?
פרק טז: מי הם הבלתי נראים?
פרק 17: כיצד מתרחשת ההתגלות בחיי אדם?
פרק 18: מהו גורל האנושות?
פרק 19: מהי דת?
פרק כ: מהו חינוך דתי ולמי הוא מיועד?
פרק 21: מהי דרך הידיעה של קהילת היקום?
פרק 22: היכן ניתן למצוא את הידיעה?
פרק 23: כיצד מתורגמת הידיעה בקהילת היקום?
פרק 24: מה הם המדרגות לידיעה?
פרק 25: מה זה חסד?
פרק 26: מי הוא ישוע?
פרק 27: מהי התפתחות הדת בעולם?