כרך 2

Volume 2

אודות כרך 2

Volume Two of the New Message from God contains the deeper spiritual tradition at the heart of God’s New Revelation for humanity.

Here are contained the foundational texts of the theology and spirituality of God’s New Message. This includes the New Message books Greater Community Spirituality and Relationships and Higher Purpose. These unique and sacred texts were received in a continuous process of Revelation by the Messenger.

These texts set forth God’s core Revelation for the world regarding Knowledge, (What is Knowledge), the Greater Community (What is the Greater Community) and Relationships and Higher Purpose, as well as seminal teachings on the nature of God’s Presence and Purpose in the world and in the universe beyond.

In these texts, humanity is introduced to The Greater Community Way of Knowledge, the pathway of spiritual practice and inner development practiced across the universe since time immemorial. The Greater Community Way of Knowledge is now being presented to our world for the first time.

While these texts further establish the spiritual foundation of the New Message, they also sound a deeply intimate calling from God to the individual – a calling of great power and mystery. This calling sounds for you, calling down the ancient corridors of your mind, calling to a deeper Knowledge and an ancient memory that live within you, waiting to be discovered.

 

הספרייה של המסר החדש

כרך 2

תוכן עניינים


מבוא
פרק 1: מה זה אלוהים?
פרק 2: מהו העולם?
פרק 3: מהו כוח החיים?
פרק 4: מהי הידיעה?
פרק 5: מהו הייעוד האנושי?
פרק 6: מהי קהילת היקום?
פרק 7: כיצד מושגת החכמה בחיים?
פרק 8: למי מיועדת החכמה?
פרק 9: כיצד אלוהים משתתף בעולם?
פרק 10: איך אתם מתכוננים?
פרק 11: לטובת מה אתם מתכוננים?
פרק 12: מי תפגשו?
פרק 13: מה חייב להלמד מחדש?
פרק 14: ממה יש להימנע?
פרק 15: מי משרת את האנושות?
פרק טז: מי הם הבלתי נראים?
פרק 17: כיצד מתרחשת ההתגלות בחיי אדם?
פרק 18: מהו גורל האנושות?
פרק 19: מהי דת?
פרק כ: מהו חינוך דתי ולמי הוא מיועד?
פרק 21: מהי דרך הידיעה של קהילת היקום?
פרק 22: היכן ניתן למצוא את הידיעה?
פרק 23: כיצד מתורגמת הידיעה בקהילת היקום?
פרק 24: מה הם המדרגות לידיעה?
פרק 25: מה זה חסד?
פרק 26: מי הוא ישוע?
פרק 27: מהי התפתחות הדת בעולם?


תוכן עניינים


פרק 1: היחסים הראשוניים ביותר שלך
פרק 2: היחסים שלך עם עצמך
פרק 3: היחסים שלך עם אחרים
פרק 4: היחסים שלך עם העולם
רק 5: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 6: היחסים שלך עם הידיעה
פרק 7: היחסים שלך עם הלא ידוע
פרק 8: בעיית הרשע וכוחות הצרימה
פרק 9: שלבי ההתפתחות
פרק 10: נישואין
פרק 11: המטרה שלך והקריאה הרוחנית שלך
פרק 12: יצירת מערכות יחסים
פרק 13: קיום מערכות יחסים
פרק 14: השלמת מערכות יחסים
פרק 15: סיכום


תוכן עניינים


פרק 1: להיות אדם של המסר החדש
פרק 2: להיות תלמיד של המסר החדש
פרק 3: איך להתייחס אל השליח
פרק 4: הקשר שלך עם השליח
פרק 5: הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים
פרק 6: תמיכה בהתגלות החדשה של אלוהים
פרק 7: עד להתגלות
פרק 8: התמודדות עם התנגדות ועוינות
פרק 9: העלייה לרגל
פרק 10: הגנה על המסר והשליח
פרק 11: ההבחנה של שליחים כוזבים