האמונה הגדולה

כפי שנגלה לשליח אלוהים
מרשל ויאן סאמרס
באפריל 25, 2007
בעיר העתיקהירושליםישראל

אודות הטקסט

הטקסט שאתם קוראים הוא שכתוב הקול המקורי של הוועידה השמיימית כפי שהיא דיברה דרך השליח מרשל ויאן סאמרס

כאן, המסר המקורי מאלוהים, אשר קיים מעבר למילים, תורגם לשפה והבנה אנושית על ידי הוועידה השמיימית אשר משגיחה על העולם. לאחר מכן הוועידה מעבירה את המסר מאלוהים דרך השליח, אשר בעקבות כך משוכתבת ומוצעת לכם ולכולם.

בתהליך מיוחד זה, הקול של ההתגלות מדבר מחדש. המילה הכתובה והקול המקורי נמצאים בעולם. מי יתן ותהיו ממקבלי המתנה של ההתגלות ושתהיו פתוחים לקבל את ייחודו של המסר עבורכם ועבור חייכםהערה לקורא:
תרגום זה נמסר לאגודה על ידי תלמיד של המסר החדש אשר התנדב לתרגם את הטקסט המקורי באנגלית. אנחנו מאפשרים גישה לתרגום בצורתו הראשונית כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לחוות חלק מהמסר החדש בשפתם.

הכרחי לבחון מה היא האמונה האמתית לאור התמורה הגדולה בעולם. עם בוא גלי התמורה (הגדולים) שישטפו את פני העולם, עם החושך הגדול שיש בעולם, ההבנה שלכם על האמונה חייבת להשתנות.  היא חייבת לעלות גבוה יותר, לעמדה יותר בצורה, הבנה וביטוי יותר נאמנים למקור.

אמונה זו אם כן צריכה להתבסס על מה שלא נראה, לא על מה שנראה.  היא חייבת להתבסס על מה שידוע ומורגש באופן העמוק ביותר.  היא לא יכולה להתבסס על רשמים חיצוניים.  היא לא יכולה להתבסס על ביטויים של לאומים ודתות, או אז היא תסבול בצורה נוראית ותאכזב אתכם בעת משבר וצורך גדול.

האמונה שלכם צריכה להיות במשהו גדול יותר ממה שהאנושות יצרה.  היא חייבת להיות גדולה יותר ממה שהמוסדות של העולם יצרו.

האמונה שלכם אמורה למקד את תשומת לבכם בכוח היותר גדול אשר נמצא בקרבכם, ובקרב ליבותיהם וראשיהם של כל מי שחי כאן.  זהו הכוח אשר בקרבכם וסביבותיכם שאמור להיות במרכז ובבסיס של האמונה שלכם.

משום שתביאו בחשבון, אם אמונתכם מבוססת על הביטויים של החיים – היצירות של האנושות, מה שהמוסדות האנושיות פיתחו – אז כיצד ניתן לשמרה (את אמונתכם זו) בעתיד.

מה יקרה לאמונה שלכם כאשר עמים יתנגשו, כאשר מעשים נוראיים ייעשו לאנשים חפים מפשע בשם אלוהים והדת?  מה יקרה לאמונה שלכם כאשר אנשים ירעבו והרעב יתגבר לאור מאגר המים והאוכל שיצטמצמו בשל הידרדרות סביבתית וצריכת יתר?  מה יקרה לאמונה שלכם כאשר מקומות קדושים יחוללו, כאשר מקומות אהובים לאנשים רבים ייהרסו דרך מהומה, דרך תחרות, דרך מאבק ומלחמה?

מה יקרה לאמונתכם במקרה של תרחישים אלו?  אם אתם מאמינים שאלוהים הוא המחולל של כל מה שמתרחש, כיצד תצדיקו דברים אלו?  כיצד תשמרו על אלוהים קדוש ורחום ומיטיב אם אתם תחשבו שאלוהים הוא זה ששכתב את ההתנהגות האנושית והמאבקים האנושיים?

חייבת להיות כאן הבהרה.  חייבת להיות הבנה גדולה יותר, אחרת האמונה תכשיל אתכם אם היא לא עשתה זאת עד כה.

יש הרבה אנשים היום שאמונתם כבר התנפצה.  הם הפכו למרירים, והפחד שלהם הפך למוצדק.  הם לא מאמינים בהבטחה גדולה לאנושות.  ואם הם דתיים, הם חושבים שהאנושות תסבול תחת משקלה של התוכחה והענישה של אלוהים.

הם חושבים דברים אלו משום שהם איבדו את אמונתם במה שחיוני בחיים.  הם לא מודעים למתנה הגדולה של החכמה הפנימית – התבונה הגדולה יותר שניתנה למשפחת האנושות, השוכנת ומחכה להתממש בתוך ליבותיהם של כל אחד ואחת.

הם צפו בחלומותיהם מתנפצים על ידי סכסוכים אנושיים, שחיתות ודרדור.  ועכשיו ליבם אטום ומוחם קודר.  הם ייכנעו בקלות לחושך הגדול בעולם, שמדבר לפחד שלהם, לכעס ולחוסר האמון שכבר קיים אצלם.

הם לא מודעים למתנה הגדולה מבורא עולם.  זוהי המתנה – התבונה העמוקה הזאת, הכוח המסתורי הזה, העוצמה הבלתי נראית הזאת – אשר חייבת להיות המקור לאמונה שלכם.

כל מה שסביבכם יכול להשתנות.  כל מה שסביבכם נתון להרס וחילול.  אבל מה שאלוהים טמן בקרבכם נמצא מעבר להישג של התרמית והשחיתות האנושית.  זה מעבר להישג של תמרון ופיתוי על ידי כל כוח אחר, בין אם כוח אנושי ובין אם כוח שמעבר לעולם הזה.

כוח גדול פנימי זה נמצא בתוככם כדי להדריך ולהגן עליכם, כדי להדריך אתכם אל עבר הביטויים הגדולים יותר בחייכם והתרומה הגדולה יותר לעולם ולכל מי שחי כאן.  הוא נמצא בקרבכם ברגע זה.  והוא יהיה בתוככם בכל רגע בלי קשר למה שמתרחש בחוץ.

אם האמונה שלכם היא בדברים שנראים ושניתן למשש אותם, אתם הופכים את עצמכם לפגיעים מאוד.  אתם מבטיחים לעצמכם עתיד מלא כעס ואכזבה, הלם וצער.

אתם נכנסים לתקופה מאוד סוערת בעולם.  העולם בדעיכה.  המשאבים שלו פוחתים.  בכל זאת אוכלוסיית העולם גדלה.  נעשה נזק גדול מאוד למשאבים תומכי החיים של עולם זה.  הסביבה התקלקלה במידה מאוד גדולה.  ויש כוחות שמעבר לעולם הנמצאים כאן לנצל אנושות חלשה ומפולגת.

היכן תעמוד אמונתכם מול כל הניסיונות והאתגרים הללו?  כיצד תימנעו מלאבד את אמונתכם בעצמכם, באנשים אחרים, בעמים, בממשלות, באלוהים, כשהעולם שלכם יעבור שינויים מרעישים כל כך?  החיים שלכם אם כך עתידים להיות מלאי אכזבה אדירה, בלבול והתפכחות אם אתם מאמינים בדברים שניתן לראות ולמשש.

זהו הכוח הגדול יותר של החוכמה הפנימית – התעלומה, הסימנים לדברים בלתי נראים – שחייבת להיות המוקד של האמונה שלכם, שחייבת להיות במוקד הדת שלכם, שחייבת להיות המקור לתעצומות שלכם, לחשיבה שלכם ולהדרכות שלכם.

זוהי האמונה הגדולה.  זוהי האמונה אשר דרוש עכשיו לחזק.  זוהי האמונה המבקשת שתבססו את הביטחון שלכם בכוח הגדול יותר שאינו נראה – כוח אשר קרוב לוודאי שתחוו לעיתים רחוקות, או אפילו לעיתים נדירות.

כוח גדול זה היה ידוע למקיימים האמתיים של האמונה במשך הדורות, אבל זה אינו מוכר כמעט לכולם (היום) בלי קשר ללאום או למסורת האמונית שלהם.

זוהי הסיבה שיש את הנבואה החדשה מאלוהים בעולם – נבואה אשר באה להשיב אמונה זו, כדי להדגיש את החשיבות, להראות כיצד היא מעניקה חופש מחולשה, חופש מכעס, חופש מאכזבה והתפכחות מאשליה.

משום שאתם יכולים לאבד אמון בכל הדברים הניתנים לחזיון ולמישוש, אבל האמונה בחוכמה הפנימית חייבת להישאר איתנה.  אם זה המצב, אזי תוכלו לעמוד בגלי התמורה הגדולים בלי לאבד את ההערכה לטבע האלוהי שבכם או לטבע האלוהי שבאחרים הנמצאים כאן.  אתם תוכלו לבטא סלחנות וסובלנות ואיפוק – דברים שאחרת הייתם מאבדים ללא אמונה גדולה זו.

אמונה גדולה זו מבטיחה שכוחו של אלוהים נמצא כדי להנחות אתכם ולהגן עליכם ולהוביל אתכם להישגים בחיים.  ללא אמונה מסוג זה, לא הייתם מבחינים באפשרות הגדולה הזו.  לא הייתם מבחינים בסימנים הנמצאים בתוככם.  לא הייתם נשמעים להנחיות שהיא הייתה נותנת.

משום שאתם תהיו מוצפים על ידי העולם סביבכם – מוכרעים על ידי השכול והזעם והמאבקים שהייתם רואים ושומעים סביבכם.  אתם תהיו אבודים – מוכרעים על ידי הנחשולים הגדולים של תמורה, מוכרעים על ידי הסבל האנושי, מוצפים על ידי עולם שאתם לא מסוגלים להבין.  ומחשבותיכם יתמלאו בכעס, פחד ונקמה.

הגורל שלכם אם כך נהיה ברור, משום שללא האמונה הגדולה יותר אתם תיפלו לאפלה וחושך.  אתם תאבדו את הקשר שלכם לאלוהי ולנשגב.  אתם תתפללו לשינוי.  אתם תתפללו שהדברים ישתפרו.  אתם תתפללו שיחוסו על חייכם.  אבל תפילותיכם יהיו מלאים בפחד וחוסר הבנה.  הם לא יתבססו על האמונה הגדולה יותר שאמורה להיות לכם אם עליכם לשרוד את נחשולי התמורה הגדולים ולהיות אור בעולם של חושך.

משום שהחוכמה היא לא כדי להדריך ולהגן עליכם בלבד.  היא כאן כדי לאפשר לכם לגלות ולבטא את הכישרונות הגדולים יותר שאתם הבאתם איתכם לעולם.

אתם באתם לעולם בתקופה של שינוים ותהפוכות גדולים.  שינויים ותהפוכות אלו – במקום להכריע אתכם, במקום שיובילו אתכם לבלבול וחושך – ידרשו ממש את הכישרונות שיש לכם לתת.  משום שזה העולם שבאתם לשרת.  והנסיבות שלו יתנו הגדרה לייעוד ולמשמעות הגדולים יותר שלכם כאן.

אולי אתם יכולים להתחיל להבחין כאן כיצד אותם נסיבות ממש אשר היו יכולים להכניע אתכם הם אלה שיחכימו אתכם, שידרשו ויביאו  את הכישרונות הגדולים יותר שלכם לעולם.  זוהי תגובה שונה לגמרי מהתגובה של רוב האנשים סביבכם.  זוהי תגובה שונה לגמרי מזו שהייתה יכולה להיות לכם אילמלא האמונה הגדולה הייתה נשמרת וקיימת בקרבכם.

משום שגם כשהאנושות עולה או יורדת, החוכמה חיה בקרבכם.  ואתם יכולים להעצים כוח זה באחרים כאשר אתם חולקים את האמונה הזו איתם, כאשר אתם חולקים את הנבואה החדשה מאלוהים איתם, אשר מדברת על אמונה גדולה זו ומדגישה את חשיבותה החיונית גם עכשיו וגם בעתיד.

זהו הכוח של אלוהים שנמצא בקרבכם.  זהו החיבור שלכם (לאלוהים).  זהו מה שימלא את הצורך העמוק יותר של נפשכם, שלא מוצאת את סיפוקה בכל ההנאות והריגושים של העולם.

משום שהיא (הנפש) צריכה להכיר בייעוד שלה ולמלא אותו בעולם זה.  זהו הצורך הגדול של נפשכם.  וצורך זה יכול להתממש אפילו אם תרבויות מתנגשות, אפילו אם אבדה כל תקווה במוחם ובליבם של כל האנשים סביבכם.

מי אם כן יוביל אותם, אם לא אותו אחד שיש לו את האמונה הגדולה?  מי ישקם אותם ויעניק להם כוח, אומץ ותבונה חוץ מאלה שבידיהם אמונה גדולה זו?  מי יהיה אור על פני העולם, ומי יוכל להתנגד לחושך הגדול בעולם חוץ מאלה שבידיהם אמונה גדולה זו?

מי יוכל לראות מעבר לפילוג של האמונות הדתיות והפרשנויות ההיסטוריות, ומי יוכל לאחות את הקרעים הקיימים בין דתות העולם חוץ מאלה שבידיהם אמונה גדולה זו?  מי יהיו מקיימי השלום ויוצרי השלום, מי ידחו אלימות, מי לא ייטלו צד במאבקים חוץ מאלה עם אמונה גדולה זו?

אתם חייבים אם כן להאמין במה שבורא כל חי שם בקרבכם כדי להנחות ולהגן עליכם, ולהוביל אתכם אל עבר הביטוי הגדול יותר וההישגים הגדולים יותר שלכם בעולם הזה.

האמון שלכם בכל דבר אחר חייב להיות מאוד מסויג ומותנה.  משום שכל כך הרבה ישתנה, ואתם חייבים לתת לשינוי להתחולל.  אתם יכולים להביע התנגדות לדבר ואתם יכולים לנסות להקטין את התוצאות המזיקות שלו, אבל אתם חייבים לתת לשינוי להתחולל.

מה שאתם יכולים לתת לאנשים זה אוכל, מים ומחסה והאמונה הגדולה.  לדאוג לאנשים, להאכיל אותם, לעזור להם, ולהעניק להם את האמונה הגדולה – זה הדבר שיהיה נחוץ.  משום שרק האמונה תיתן לאנושות עתיד.  זו רק האמונה הגדולה שתאפשר לכם ולאחרים לנווט במים הסוערים שמחכים לכם.  זו תהיה הרפסודה שלכם בים הגועש.

רק אמונה גדולה זו תבהיר לאנושות שיש לה צורך גדול להתאחד כדי להגן ולשמור על העולם.  זה אם כן שיאפשר לאנושות את עתידה הגדול יותר – עתיד גדול יותר מעברה.  אבל עתיד זה לא יהיה מבוסס על סמכות או אידאות דתיות.  הוא יהיה מבוסס על האמונה הגדולה.

משום שרק הכוח שבחכמה הפנימית יוכל לעמוד בפני התנודות של החיים והסכסוכים של העולם.  היא כאן בשליחות בתוככם ובתוך כל אחד על מנת לתרום את התרומה הספציפית והייחודית לעולם אשר נמצא במעבר.  החכמה הפנימית מוכנה באופן מלא להתמודד עם הקשיים לפניכם אפילו אם אתם עדיין אינכם מוכנים.

רק החכמה הפנימית יכולה להישאר טהורה ובלתי מושפעת אפילו אם אנשים סביבכם יהיו זועמים ומלאי חרדה ולא בטוחים.  זהו בטחון, אם כן, הנובע מהחכמה שתהיה לכם לעצה אמתית והנחייה, והיא תעיד על הכוח הגדול יותר אשר נמצא בקרבכם ובקרב העולם.

אתם עובדים את הטוב.  אתם תנסו להקל על הסבל.  אך אתם חייבים לעשות כן מתוך הנחייה של החכמה, אחרת העולם ילכוד ויחטוף אתכם.  אתם תיפלו לתוך המחלוקות והסכסוכים שלו.  אתם תיקחו צד, ואתם תיאבקו, ואתם תלחמו.

אפילו הכמיהה שלכם לשרת את האנושות חייבת להיות מודרכת על ידי הכוח הגדול יותר הנמצא בקרבכם.  אחרת, הרצון שלכם לתת יהיה מבוסס על השאיפות שלכם, האידאות שלכם, הצער שלכם.  הוא לא יהיה טהור והוא לא יהיה יעיל.  השאיפה שלכם לעולם טוב יותר, ואפילו הרעיונות שלכם לייסד עולם טוב יותר בכל תחום שמעניין אתכם או שיש לכם בו מומחיות, חייב גם להיות מונחה על ידי החכמה, אחרת – הרעיונות שלכם והמעשים שלכם לא יהיו יעילים.

משום שרק לאלוהים יש את המענה בשביל העתיד.  לכם אין מענה.  התמורה הנמצאת בפני האנושות יותר מדי גדולה כדי שהחשיבה שלכם תוכל להבין.  היא גדולה בהרבה בכדי שהחשיבה שלכם תוכל לפתור בלי האמונה הגדולה ובלי כוח גדול זה.

באופן מסוים, אתה (היחיד) והאנושות עצמה (הובלו) לנקודה של ייאוש בה תאלצו למצוא את הכוח של החוכמה או שתסתכנו בכישלון ובקריסה.

זו הסיבה שישנה נבואה חדשה מאלוהים בעולם משום שרק הנבואה החדשה הזו תוכל להציל את האנושות.  זו רק הנבואה החדשה עכשיו שיכולה להתעלם מהמחלוקות של האנושות – מחלוקות של תרבות, מחלוקות דת, מחלוקות של גזע וכוח כלכלי.  זו רק האמונה הגדולה שלא מושפעת מהעבר – מההיסטוריה הסוערת, האלימה והחמורה של משפחת האנושות.

זהו הצורך של הנשמה: הצורך למצוא ולמלא אחר השליחות שלה בעולם.  משום שאתם אינכם כאן בטעות.  אתם לא בכדי הושלכתם לחוף.  אתם באתם בגלל הצורך.  באתם לשרת עולם נזקק כדי לתרום תרומה ספציפית וייחודית.  אבל רק החוכמה הפנימית שלכם יודעת באמת מה היא.

אנשים מאוד קצרי רוח ורוצים לקבל תשובה מיד, על מנת שיוכלו ליצור תשובה שמוצאת חן בעיניהם, שגורמת להם להרגיש טוב ונוח, שמורים ובטוחים.  אבל הנחות אלה, רעיונות אלה והצעות אלה הם ללא חוסן מול הנחשולים הגדולים של תמורה.  הם יתפוררו תחת העומס של הגורל האנושי.  הם משאלות לב בלבד.  הם ללא כוח, ללא תבונה, ובלי ביטחון.

אתם חייבים שיהיה בידיכם כוח גדול יותר עליו תוכלו לסמוך.  אתם חייבים להאמין אמונה גדולה יותר בכוח זה.  היא חייבת לא להסתמך על דברים שניתן לראות ולמשש, על רעיונות ומערכות של אמונה, שיטות של אמונה.  היא חייבת להיות עם בסיס גדול יותר.  משום שהיסודות של הדת והיסודות של הממשלה יזדעזעו, ובמקרים מסוימים אפילו יקרסו מול נחשולי התמורה הגדולים.

אתם חייבים יסוד שהוא גדול יותר מהעולם.  ואתם חייבים לחזק יסוד זה על ידי כך שתאמצו את מדרגות החכמה, על ידי שתלמדו את דרך החכמה, על ידי שתקבלו את הנבואה החדשה מאלוהים ותזהו אמונה גדולה זו בכל המסורות המפוארות של העולם.

משום שהאמונה הגדולה אינה חדשה.  היא רק נשכחה.  רק האפילו עליה בטקסים והיסטוריה ואמונה.  היא נשכחה.  אנשים מאמינים במוסדות, במקדשים, בטקסים, ופרשנויות היסטוריות.  הם הולכים בעקבות מנהיגים, אלים, מושיעים וקדושים.  אבל הם שכחו את הדבר החשוב ביותר.  וזוהי האמונה הגדולה.

כאשר אתם מתפללים לאמונה הגדולה, תבקשו אותה (הידיעה הפנימית) כדי להיות חזקים וכדי שהיא תנחה אתכם – כדי שהיא תגלה לכם את הטעויות, כדי שהיא תראה לכם את חולשותיכם, שתראה לכם מה עליכם לתקן, ומה עליכם לחזק ומה עליכם להניח בצד.  תבקשו את עצתה ואת תבונתה, אבל גם תבקשו את הכוח ללכת בעקבותיה, את האומץ ללכת בעקבותיה והשחרור שהיא תיתן לכם ממחויבויות אחרות.

אם עליכם ללכת בנתיב הגדול, אתם חייבים שיהיה לכם כוח מסוג זה, אומץ מסוג זה וחופש מסוג זה.   לא הכל קורה בבת אחת.  אתם רוכשים אותם באופן הדרגתי, מדרגה אחר מדרגה.  אתם בונים את הקשר שלכם לחכמה.  אתם הופכים למודעים לחכמה ורגישים אליה.  אתם מתחילים להקשיב למסרים שלה ולאזהרותיה.  אתם חשים את האיפוק, וכיצד היא מוליכה את חייכם אל עבר כיוונים מסוימים.

אתם לומדים במהלך הזמן להבחין בין הכוח של החכמה לבין שאר הכוחות שבמוחכם – משאר התאוות והדחפים, הרעיונות והשכנועים.  כל זה לוקח זמן כדי ללמוד ולפתח.

אתם חייבים ללמוד דברים אלו ולפתח דברים אלו אם ברצונכם שהאמונה הגדולה תיהפך לממשית ואמתית עבורכם ואם השירות האדיר שלה לאנושות ייהפך למציאות.

לכן, תבחינו היכן דרושה האמונה והמסירות שלכם.  תבינו שמה שאינו נראה, דווקא בידיו נמצא כל הכוח ומה שנראה דווקא מאוד פגיע וחלש.  כאן אתם תוכלו להבחין שאלוהים גדול והעולם קטן, שעמים ודתות פגיעים וחולשה אנושית נמצאת בכל מקום.

ואתם תראו שכל מה שמתרחש בחייכם או שיעיד על החכמה או הצורך בחכמה, וכל מה שקורה ימחיש את האמונה הגדולה, האמונה הגדולה יותר שאתם חייבים עכשיו שתהיה שלכם.  משום שזה עתידכם וזוהי הבטחתכם.  זהו הייעוד שלכם וזוהי המשימה שלכם.

תתנו לנבואה החדשה של אלוהים לגלות זאת לכם בלי פשרה, בלי עיוותים מהעבר.  אזי אתם תוכלו לראות סימנים שלה בכל המסורות הדתיות המפוארות.  ואתם תראו את המורים הגדולים והשליחים הגדולים מהעבר באור אחר.  ואתם תבינו את מעשיהם ואת שליחותם בצורה הרבה יותר בהירה, משום שהשליחות שלכם תיחשף אט אט לאור העלייה שלכם במדרגות החכמה.

מי ייתן שהכוח והנוכחות של החוכמה תהיה עמכם ביום זה.  מי ייתן ושכלכם יעמוד בכך.  מי ייתן ותלמדו להקשיב ולהבחין בסימנים של הכוח הגדול יותר בתוככם.  מי ייתן ותצייתו לו ותעניקו לו את אמונתכם הגדולה, משום שכאן האמונה שלכם תמצא את ביתה האמתי ואת הביטוי האמתי שלה.