האלוהים האחד

Only One God

The One God is a book of revelation that provides a new understanding of the nature and reality of God and God’s Plan and Purpose in the world and in the Greater Community of life in the universe. Here begins the next chapter in the progressive Revelation of God’s Presence and Will for humanity.

Through the great Messengers and Teachings of the past, this ongoing Revelation has flowed over time, advancing our understanding of the One God and re-awakening our personal relationship to the Divine Presence in our lives. Now this progressive Revelation continues anew through a New Message from God.

The Word and the Sound are now in the world. Each chapter of The One God is a revelation given to provide a new teaching about the Source of our lives and our purpose for being in the world at this time. Each chapter opens before you a new vantage point from which you can glimpse into the heart of God, back to the origins of the universe and forward to the unfolding Plan of God for this time and for the times ahead.

Each chapter of The One God is a revelation given from the Source, compiled into this text by the Messenger Marshall Vian Summers.

The One God is the second book of Volume 1 of The New Message from God.

תוכן עניינים

הקדמה
פרק 1: להשיג את אלוהים
פרק 2: ההתגלות החדשה של אלוהים
פרק 3: המקור
פרק 4: הפרוד
פרק 5: מהי הבריאה?
פרק 6: הנשמה
פרק 7: מה יוצר רוע?
פרק 8: הישועה
פרק 9: אלוהים, ידיעה והנוכחות השמימית
פרק 10: כיצד אלוהים מדבר אל העולם
פרק 11: התכנית של אלוהים היא להציל את כולם
פרק 12: ליבו של אלוהים