אודות כרך 1

Volume One of the New Message from God contains God’s essential Revelation for the world at this time. Here begins a new communication from the heart of God to the world of humanity.
In the seven books of Volume One, God proclaims God’s New Revelation for the world and the great need for God’s Revelation at this time and in the times to come.

The books of Volume One reveal the greater reality of life, of the world and of the Greater Community of life in the universe. This greater reality is being revealed in the world for the first time in human history. Volume One warns us of the great dangers and pressing needs facing the world now and in the future. With this, it calls each of us to reclaim and express the undiscovered spiritual power which lives at the heart of humanity.

Volume One first presents God Has Spoken Again, which opens the door to the New Message from God for all people in the world. Following God Has Spoken Again, Volume One presents the books of The One God and The New Messenger, further revealing the nature of God, God’s Plan to end the Separation and the presence of the Angelic Assembly and its Messengers. Volume One then presents the books The Greater Community, The New Life and The New World which open before us a new reality of life in our world and our destiny in the universe beyond. Volume One ends with the book The Pure Religion, which calls each person to the living presence of God in their lives.

The books of Volume One contain the original spoken Revelations received by the Messenger Marshall Vian Summers. The Messenger has been directed by the Source of the New Message to gather the revelations of the New Message into the sacred books of Volume 1 of God’s New Message.

הספרייה של המסר החדש

כרך 1

תוכן עניינים

הקדמה
פרק 1: ההכרזה
פרק 2: הקריאה
פרק 3: ההשתתפות
פרק 4: אלוהים שב להתגלות
פרק 5: חותם הנביאים
פרק 6: השליחות של השליח
פרק 7: ההתחלה
פרק 8: הברכה
פרק 9: לחיות בזמן ההתגלות
פרק 10: הוועידה
פרק 11: המסר החדש של אלוהים לעולם
פרק 12: אלוהים מניע את האנושות לכיוון חדש
פרק 13: העולם חייב לקבל את המסר החדש של אלוהים
פרק 14: הייעוד

תוכן עניינים

הקדמה
פרק 1: להשיג את אלוהים
פרק 2: ההתגלות החדשה של אלוהים
פרק 3: המקור
פרק 4: הפרוד
פרק 5: מהי הבריאה?
פרק 6: הנשמה
פרק 7: מה יוצר רוע?
פרק 8: הישועה
פרק 9: אלוהים, ידיעה והנוכחות השמימית
פרק 10: כיצד אלוהים מדבר אל העולם
פרק 11: התכנית של אלוהים היא להציל את כולם
פרק 12: ליבו של אלוהים

תוכן עניינים

מבוא
פרק 1: הרצון השמיימי
פרק 2: מוצא השליח
פרק 3: שושלת השליח
פרק 4: סיפורו של השליח
פרק 5: דרישות השליח
פרק 6: המסך של השליח
פרק 7: הבנת השליח החדש
פרק 8: מול אור ההתגלות
פרק 9: המסע של השליח
פרק 10: הנביא
פרק 11: ההשלכות של ההתגלות
פרק 12: הקריאה של השליח
פרק 13: ללכת יחד עם השליח

תוכן עניינים

מבוא
פרק 1: צמיחת האנושות לקהילת היקום
פרק 2: יצירת קשר עם חיים תבוניים ביקום
פרק 3: התמודדות עם קהילת היקום
פרק 4: כניסה לקהילת היקום
פרק 5: מי הם בעלי הברית של האנושות?
פרק 6: אויבי האנושות
פרק 7: גורל האנושות בקהילת היקום
פרק 8: להתכונן לקהילת היקום
פרק 9: הגנה על העולם
פרק 10: חשיבותה של קהילת היקום
פרק 11: ההתגלות החדשה

תוכן עניינים

מבוא
פרק 1: הכוח הגדול שבתוככם
פרק 2: הכוח של הידיעה
פרק 3: מסע הנשמה על פני האדמה
פרק 4: לחיות בפירוד
פרק 5: המשבר
פרק 6: הנוכחות
פרק 7: הפיוס
פרק 8: מי שאתם זה לא המוח שלכם
פרק 9: הידיעה וגבולות האמונה
פרק 10: התבונה הגדולה יותר
פרק 11: הגשר
פרק 12: ללכת בעקבות הנוכחות
פרק 13: האש הרוחנית
פרק 14: הזיכרון

תוכן עניינים

פרק 1: ההתעוררות
פרק 2: המסע לחירות
פרק 3: המאסר
פרק 4: המהפכה
פרק 5: נקודת המפנה
פרק 6: המתנה של חיים חדשים
פרק 7: המסע לחיים חדשים
פרק 8: הייעוד והגורל שלך
פרק 9: בניית הגשר לחיים חדשים
פרק 10: האומץ והרצון להתכונן
פרק 11: בניית חוזק וחסינות
פרק 12: להתכונן לתפקיד גדול יותר בעולם

תוכן עניינים

כניסה לעולם החדש
האזהרה הגדולה
החירום העולמי
המירוץ להציל את התרבות האנושית
מול חוסר יציבות פלנטרית
גורל האומות
זעזוע העתיד

תוכן עניינים

הדת הטהורה
המסר החדש של אלוהים לדתות העולם
השכינה והכוח של אלוהים בעולם
הקול של ההתגלות
קנאות דתית
אלימות דתית
ישו והמסר החדש של אלוהים
מוחמד והמסר החדש של אלוהים
בודהה והמסר החדש של אלוהים
המסר החדש של אלוהים לעולם המוסלמי
האמונה הגדולה