מה ישים קץ למלחמות

כפי שנגלה
למרשל ויאן סאמרס
באפריל 29, 2007
בעיר העתיקה, ירושלים, ישראל

אודות הטקסט

הטקסט שאתם קוראים הוא שכתוב הקול המקורי של הוועידה השמיימית כפי שהיא דיברה דרך השליח מרשל ויאן סאמרס

כאן, המסר המקורי מאלוהים, אשר קיים מעבר למילים, תורגם לשפה והבנה אנושית על ידי הוועידה השמיימית אשר משגיחה על העולם. לאחר מכן הוועידה מעבירה את המסר מאלוהים דרך השליח, אשר בעקבות כך משוכתבת ומוצעת לכם ולכולם.

בתהליך מיוחד זה, הקול של ההתגלות מדבר מחדש. המילה הכתובה והקול המקורי נמצאים בעולם. מי יתן ותהיו ממקבלי המתנה של ההתגלות ושתהיו פתוחים לקבל את ייחודו של המסר עבורכם ועבור חייכםהערה לקורא:
תרגום זה נמסר לאגודה על ידי תלמיד של המסר החדש אשר התנדב לתרגם את הטקסט המקורי באנגלית. אנחנו מאפשרים גישה לתרגום בצורתו הראשונית כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לחוות חלק מהמסר החדש בשפתם.

השלום נמצא במוחם של הרבה אנשים, אבל שלום לא אפשרי ללא צורך אמיתי.  שלום כמטרה, שלום כשאיפה, או שלום כמשאלה אינו מכיל את הכוח להתגבר על מתיחויות ואיבה הקיימים בין עמים ואפילו בין אנשים, אפילו בתוך האדם עצמו.

השלום שיושכן בעתיד חייב להיות מבוסס על צורך אמיתי.  הוא חייב להתבסס על הבנה ברורה שהאנושות נכנסת לתקופה של קשיים חמורים – מול עולם בדעיכה, עולם של משאבים מתכלים שבו הרבה יותר אנשים יצרכו מהשפע שיש לעולם להעניק, עולם בו האנושות תצטרך להתמודד עם תחרות מיצורים מעבר לכוכב הלכת שלנו – מכלול של נסיבות אשר ביחד הינם יותר משמעותיים ומרחיקי לכת מכל דבר אחר שהאנושות בכללותה היתה צריכה להתמודד איתו עד כה.

לא יהיה אדם אשר לא יושפע מהנחשולים הגדולים של תמורה ומהחושך הגדול שקיים בעולם ואשר גדל עם כל יום שעובר.  במקרה זה שלום לא יכול להיות פשוט רק הפסקת המאבק, משום שהמעשים הנדרשים כדי לכונן שלום עכשיו חייבים להיות הרבה יותר קיצוניים ומרחיקי לכת.  רק למנוע מאנשים לתקוף אחד את השני לא יהיה יעיל בעתיד כשהמגבלות הללו כבר לא יהיו.

על מנת שאתם תבינו מה נדרש בעתיד, עליכם להבין את הפורענות של העתיד והצרכים הגדולים של האנושות וכיצד יהיה ניתן לספק אותם בעתיד.  עליכם להביא תובנה חדשה למצב, אחרת לא תראו את אופי הבעיה, ולא תראו כיצד ניתן יהיה ליצור פתרון.

לא די בכך שאנשים אומרים שהם רוצים בשלום.  ואינכם צריכים להאמין שבני אדם חיו יחד בהרמוניה, משום שהיתה מעט מאוד הרמוניה בעולם בכל הזמנים.  ואינכם צריכים לחשוב שלהשיג שלום בעולם זה ליצור תכנית או תשתית חברתית חדשה או שהכל פוליטיקה ויחסים בין אומות או קבוצות.

משום שאם אנשים הם במלחמה פנימית בתוך עצמם, הם יבטאו זאת בעולם, והם יוסיפו למאבק שקיים בין עמים.  אם אנשים מחוייבים לספק את משאלותיהם, זה יעמיד אותם במאבק עם אחרים אשר משאלותיהם מתחרים עם שלהם. ואם אנשים רוצים יותר מאשר הם באמת צריכים, אזי הם נוטלים מאחרים אשר הצרכים שלהם נשארים ללא מענה.

זהו נושא מוסרי ואתי עבור כל אחד.  כאן העשיר חייב לתת לעני.  אין פה ברירה.  אין פה פשוט שאלה מוסרית או אתית.  זהו צורך, אחרת לא תהיה יציבות.  לא תהיה שום יציבות ואנשים ימשיכו להתנהג ולחשוב כפי שהם תמיד עשו.

עכשיו כל העולם נמצא בסכנה.  האנושות והתרבות עלולים להיכשל.  האנושות נמצאת מול איום חמור מעבר לעולם הזה מיצורים המחפשים לנצל אנושות חלשה ומפולגת.

כל זה מוצג בנבואה החדשה אשר אלוהים שלח לעולם כדי להגן ולקדם את האנושות.  אבל הגנה וקידום מחייב הבנה שונה.  משום שאם כל אחד וכל הקבוצות וכל האומות ימשיכו כפי שהם ממשיכם כעת, העולם יכנס לתקופה של דעיכה מתמשכת, ומלחמה ותחרות והמאבק יהיו בכל פינה, ואנשים בכל מקום יסבלו סבל רב, ופורענויות גדולות תבואנה לעולם.

אנשים לא יהיו מוכנים ואנשים לא יבינו.  אנשים ירגישו שאלוהים בגד בהם.  אנשים יחושו שהנבואות שלהם מתגשמות ושקץ העולם קרב.

אבל זה אינו קץ העולם.  זוהי רק התוצאה של נבערות אנושית ושגיות אנושיות, והתוצאה של כניסת האנושות אל תוך קהילת הייקום של חיים תבוניים היכן שהיא תצטרך להתמודד עם כוחות מתחרים מעבר לעולם.

זה הכרחי, אם כן, שהנבואה החדשה של אלוהים תשלח לעולם הבנה ברורה למבוכה של האנושות, ולמצבה, ולהזדמנות הגדולה עבור איחוד האנושות ושיתוף הפעולה שקיים, אפילו ברגע זה.  אבל כדי לראות את ההזדמנות הגדולה, אתם חייבים לראות את הבעיה הגדולה אשר ניצבת מול האנושות.  זה דורש הבנה ברורה וחדשה.  זה קשה לרכוש הבנה חדשה אלא אם כן הנסיבות מחייבות אתכם לעשות כן.

משום כך, אל תתכחשו לנחשולים הגדולים של תמורה המתקרבים.  אל תנסו להפחית מערכם ולקרוא להם דברים אחרים.  אל תבטלו אותם כאיזה חשיבה מפוחדת.  אל תחשבו שהם מייצגים איזו נקודת מבט.  אל תחשבו שהם פשוט השלכה של מחשבות של כמה יחידים.

אם אינכם יכולים לראות את הבעיה, אתם לא תראו את הפתרון.  אם לא תוכלו לעמוד מול חומרת המצב, אז לא תביאו את מלוא הרצינות הנדרשת למעמד.  ולא יהיה לכם מניע לייצר הבנה חדשה וגישה חדשה.

זה אינו מספיק פשוט להיות מפוחד ולדאוג מה יהיה בעתיד, ולהתלונן על התנהגותם של אחרים, משום שעכשיו אתם חייבים לעשות חשבון עם חייכם שלכם עצמכם וכיצד אתם עומדים ביחס לעולם ולאנשים אחרים.

זוהי התמודדות עבור כל אחד.  זוהי לא פשוט איזו בעיה שאיזו ממשלה צריכה לפתור.  האחריות מתחלקת עם כולם, באופן פרטי ובאופן כללי.  אם אתם מסוגלים לחשוב על כך ברצינות, אתם תכירו בכך שאין בידכם מענה, ושהמענה שלכם אינו הולם, ואפילו אתם עצמכם לא בטוחים מה לעשות בחייכם ובמחשבותיכם עצמכם.

זוהי הסיבה שאלוהים שלח את הנבואה החדשה לעולם, לא כדי לענות על שאלותיכם, לא כדי לפתור את כל בעיותיכם, אלא כדי להצית את התבונה הגדולה יותר שבקרבכם ולהראות לכם באופן ברור להיכן העולם צועד ומה יידרש.

אנשים יצטרכו לתרגם את הכל לפרטים הקטנים והם יצטרכו להבין כיצד ליישם דברים אלו.  אבל ללא ההבנה הגדולה יותר, האנושות תריב בינה לבין עצמה ותתחרה ותאבק עם עצמה.  המחלוקות שלה יתחדדו.  המלחמות שלה יהפכו למרים וממושכים יותר.  זה יהיה קבוצה נגד קבוצה, דת נגד דת, אומה נגד אומה.  כאן לא ניתן להאשים ממשלה אחת או מנהיג אחד, משום שכולם ישאו באחריות.

אנשים אפילו לא חושבים בהקשר הנכון כדי להבין מה קורה אפילו היום, מדוע אנשים סובלים כל כך הרבה ומדוע סבלם רק הולך וגובר.  מאשימים אנשים אחרים, מאשימים ממשלות אחרות, אבל הבעיה הרבה יותר יסודית מכך.

יש לכך הרבה עניין עם הדרך שאנשים משתמשים בעולם ובמשאבים שלו.  ואנשים מזדהים רק עם משפחתם או עם קבוצה קטנה אחרת ולא מבינים שהאנושות תצטרך לעבוד ביחד עם הרבה יותר שיתוף פעולה על מנת להשתמש במשאבים הללו שבעולם, אשר כעת מידרדרים.

השאלה של ממשלות, אם כך, היא לא פשוט כמה כוח צבאי יכולה ממשלה להשיג או כמה עושר היא מסוגלת לצבור או כיצד אתם יכולים לשמר אורח חיים שלא יהיה ניתן לשמר בעתיד.  השאלה היא :”כיצד אתם תדאגו לאנשיכם?  כיצד תספקו להם את מה שהם צריכים?”  משום שרק זה ישמר את היציבות והסדר, ורק זה ימנע את האנושות מלהידרדר לתוהו ובוהו והרס.

זה לא פשוט לאחוז באידאולוגיה פוליטית חדשה.  זה לא פשוט לדרוש שאנשים יחיו בשלום, משום שאנשים לא יחיו בשלום.  השינוי שיידרש ישאיר אנשים במצב של עימות ותהפוכות, משום ששלום ושינויים לא חיים כל כך טוב ביחד.

נדרשת התמודדות, אחרת אנשים לא יתרוממו למעמד.  הם לא יראו מה נדרש מהם אישית ומהאומה שלהם.  הם תמיד יאשימו אנשים אחרים.  הם תמיד ירגישו שזה בגלל מישהו אחר שהם סובלים או שהזמנים קשים.  וכל הכוחות אשר מושקעים בלהתלונן ולהתבכיין ולהשליך אשמה על אחרים יהיה בזבוז, משום שזה יוביל ממש לכלום.  זה לא יחולל עשייה בונה.  זה לא יעלה את רמת האחריות.  זה לא יעודד או ידרוש מאנשים לחשוב כיצד הם חיים את חייהם ומה הם עצמם צריכים לעשות ב(חיים) שלהם וביחס שלהם לאחרים, כדי לחיות חיים יותר מאוזנים ופשוטים.

אלה שעשירים ינסו להישאר עשירים, ואלה שרוצים להיות עשירים יחתרו לעושר, ואלה שעניים יהפכו ליותר עניים.  לא יתכן שלום בתנאים אלו.  מרוקנים את העולם.  אתם פשוט לא יכולים לבזוז יותר את העולם ולקוות לספק את הצרכים של האנושות.

האחדות האנושית חייבת להיות מונעת מתוך צורך ולא רק מרעיונות גבוהים.  זה נהפך לשאלה מעשית בנוסף לשאלה מוסרית ואתית.  זה דורש מכל אחד להכיר בצורה שהוא חי ומה שהוא רואה ולשאול את עצמו: “האם הדרך שאני חי יכולה לקיים אותי בעתיד?  וכיצד אני יכול לעזור לאיחוד ושיתוף הפעולה האנושי?”

כל המשאבים שלכם, גם החומריים, גם הפסיכולוגיים או הרגשיים חייבים לבוא לידי ביטוי כדי לייצר יותר אחדות במשפחה האנושית.  זה חייב לקרות בתוך משפחות, בתוך ערים, בתוך קהילות, בתוך אומות ובין אומות.

מלחמה חייבת להיות מונחת בצד באופן הדדי כגורם הרסני לכל המעורבים.  אין פה כבר ברירה.  אתם לא יכולים להרשות זאת לעצמכם.  זה לא יכול יותר להכביד עליכם.  המשפחה האנושית כבר לא יכולה לספוג את זה.  זה לא יחזיק מעמד. זה לעולם לא יפתר.

אתם נכנסים למערכת נסיבות חדשה הדורשת הרבה יותר מחוייבות לא רק ממשלות וממנהיגים, אלא מאנשים בכל מקום.  המניע יהיה מעשי, מוסרי ואתי.  העשירים יהיו חייבים לחיות בהרבה יותר פשטות על מנת שהמשאבים יתחלקו באופן הרבה יותר צודק.  הדאגה לעולם והשמירה על המשאבים שלו צריכים להיות באופן הרבה יותר מודע, אחרת לאנושות לא יהיה עתיד.  ללא יציבות זו, אין שלום.  אין בטחון.  אין שלוות נפש.

כל המשפחה האנושית נכנסה למצב כעת בו ההשלכות כל כך חמורות שאין מרחב תמרון.  אין אדמות חדשות לכבוש. העולם מנוצל עד תום.  הוא כבר מלא.

לכן, האנושות אינה יכולה להתנהג כפי שהתנהגה עד כה.  התכונה היותר גדולה של הטבע האנושי חייבת לבוא לידי ביטוי.  והצדדים האפלים חייבים להיות מרוסנים ובשליטה ומוגבלים.  זהו ניסיון גדול מאוד עבור האנושות.  זהו צורך גדול מאוד של האנושות.

האנושות הגיעה לנקודת מפנה מאוד גדולה כעת.  היכולת שלכם לשרוד ולהתקדם תיקבע בעשור הקרוב.  אל תניחו שהאנושות תצליח.  אל תרשו לעצמכם את הבטחון המזוייף הזה.  אל תחשבו “אה, אנחנו עברנו בעיות מסוג זה כבר, אנחנו תמיד שרדנו, אנחנו תמיד ניהלנו את המצב, אנחנו תמיד ידענו לאסוף את עצמנו ולצלוח.”  אל תבטיחו לעצמכם את ההבטחות הללו.  אל תניחו שבגלל שהטבע האנושי כל כך חזק שההצלחה האנושית מובטחת.

אתם ניצבים כעת מול תחרות מעבר לעולם.  ישנם כוחות מתחרים התרים אחר יתרון אפילו ברגע זה.  אתם לעולם לא נדרשתם להתמודד איתם בעבר.  הם אינם דומים לאלה אשר ביקרו בעולמכם בעבר.  לא איכפת להם מהחשיבות של האנושות, וחופש אינו מוכר להם.  עבורם, כדור הארץ, ואפילו האנושות עצמה (הם משאבים בלבד) שנועדו לשימוש וניצול.  אל תחשבו, אם כן, אל מול כל זה שהאנושות תמשיך להתקדם, משום שלא זו בלבד שאתם בסכנה של התדרדרות, אתם בסכנה של שיעבוד מגורם אשר מעבר לעולם.

זו הסיבה שיש נבואה חדשה מאלוהים בעולם משום שללא נבואה חדשה זו, האנושות לא תראה, היא לא תדע והיא לא תפעל באופן מתאים.  היא לא תתכונן לעתיד שיהיה כל כך שונה מהעבר.  היא לא תכיר בחומרת המצב.  והיא לא תשנה את מסלולה, את הכיוון ואת ההתנהגות שלה.

זה ידרוש כוח ותעוזה מכל אחד.  במקרה זה לא ניתן להיות עצלנים או מפונקים.  במקרה זה לא ניתן להיות אדישים או דו משמעיים.  משום שכל היקר לכם נמצא בסכנה.  כל מה שהאנושות אי פעם יצרה שהוא מועיל נמצא על כף המאזניים.  כל שאתם אוהבים נמצא על כף המאזניים.  כל אחד.  כל מקום.  הכל.

אל תרגיעו את עצמכם בחושבכם שהכפר בו אתם חיים או המדינה אותה אתם אוהבים או המדבר הנפלא שנתן לכם השראה או היופי של הטבע או הקדושה של המקומות הקדושים יוכלו לשרוד את נחשולי התמורה הגדולים והחושך הגדול הנמצא בעולם.

אתם חייבים למצוא את הכוחות הפנימיים, את הכוח של החכמה הפנימית הנמצאת בתוככם כיחידים, הכוח הגדול יותר שאלוהים טמן בתוככם כדי שתמצאו אותו ותלכו בעקבותיו.  משום שכל אשר סביבכם יהיה בסימן שאלה ומהפכה, והספק רק יגבר.  והספק יכול או להכניע אתכם או לקרוא לכוח הגדול יותר, לתבונה הגדולה יותר, הכוח של החכמה הפנימית – התבונה הגדולה יותר שבורא כל חי העניק למשפחה האנושית ואשר שוכנת באופן נסתר בתוך כל אחד.

זו החכמה הפנימית שחייבת עכשיו לבוא ולהיות בראש, משום היא זו שתתן לאנושות את הכוח ואת העוז ואת הנחישות ואת ההתמדה הנחוצים לבצע את אשר נדרש.  רק כוח פנימי זה השוכן בקרבכם יכול לסייג אבל אנושי, כעס אנושי ואת המשקל הנוראי של ההיסטוריה האנושית.

יתכן ותראו מה אפשרי עבור האנושות, יתכן ותראו מה חייב להשתנות, אך מה יתן לכם את הכוח לשנות את מה שבתוככם וליהפך לחלק מהשינוי הדרוש בעולם?  במקרה זה לא מספיק שתאמרו, “ובכן, אנשים אחרים לא יהיו מסוגלים להשתנות, האנושות לא תוכל להשתנות.  לכן, אני לא צריך להשתנות.”

אתם כן צריכים להשתנות.  לא מצאתם את הכוח שלכם.  הכוחות שלכם מתבזבזים.  אתם הולכים לאיבוד בתוך הרצונות שלכם והפחדים שלכם.  אתם מחוייבים לדברים חסרי משמעות.  אתם מעריכים דברים שאין בהם ערך.  אתם מניחים דברים שאין להם בסיס ולא יעמדו מול שינוי גדול.  יש לכם אמונות שלא תואמות את החיים ולהיכן שהחיים מובילים.

חייב להיות שינוי בקרב מספיק אנשים.  לא כולם יהיו מסוגלים לעשות שינוי זה, אבל מספיק אנשים חייבים לעשות, כדי לעמוד מול הפיתוי לריב ולהיאבק ולהילחם באחרים.  פיתוי זה יהיה מאוד גדול בעתיד, הוא יהיה מאוד חזק.  והפיתוי עבורכם ליטול צד ולחשוב שעליכם להצטרף לקבוצה אשר נמצאת בסכנה או להצטרף לקבוצה שמנסה להתגבר על קבוצות אחרות, יהיה מאוד גדול.  חייכם יהיו מאויימים ומאותגרים משום שאתם חיים בתקופה גדולה.

אבל זה גם נכון שאתם באתם לעולם על מנת לשרת את העולם בתקופה גדולה זו ושהחכמה הפנימית בקרבכם מוכנה באופן מלא למה שמגיע.  היא לא מפחדת מהעולם.  היא לא מפחדת ממה שעלול לקרות כאן.  לא בהכרח איכפת לה ממה שלכם איכפת.  היא כאן בשליחות בתוככם, וזוהי השליחות שלכם בחיים.

אבל אתם לעולם לא תמצאו את השליחות הזו דרך התאוות שלכם והפחדים שלכם והדעות הפוליטיות שלכם והציניות שלכם והשפיטה שלכם את האחרים.  אתם לא תמצאו את הכוח הגדול יותר הזה דרך משאלות לב או דרך ניסיונות להאמין או להתעקש שהעולם הרבה יותר טוב ממה שהוא באמת.

אתם לא תמצאו את הכוח לו אתם זקוקים לשרוד ולתרום לעולם נזקק אלא אם תוכלו לעמוד מול נחשולי התמורה הגדולים, אלא אם תתנו להם להורות לכם מה עליכם לקחת בחשבון ומה עליכם אפילו ברגע זה לעשות כדי להתחיל בהכנה הארוכה הנדרשת.  משום שאף אחד לא יכול להישאר היכן שהוא נמצא ולקוות להיות במצב שנותן לו יתרון בעתיד.

זו הסיבה שיש את הנבואה החדשה מאלוהים בעולם משום שאנשים לא יודעים מה קרב ובא, לא יודעים כיצד להתכונן ולא יודעים על הכוח הפנימי הגדול יותר החי בקרבם.

אל תחשבו שכולם חייבים למצוא כוח זה, משום שלא כולם יהיו מסוגלים.  אבל אתם תהיו חייבים.  אתם ואנשים כמוכם חייבים.  ואתם עדיין לא במצב המאפשר להבין את האופי של כוח זה וכיצד הוא יכול להיות יעיל בעולם לא בטוח.

הנבואה החדשה מאלוהים קובעת מה צריך להבין, קובעת מה מתקרב וקובעת את הצורך הגדול להתכונן.  היא מדגישה מה כל אחד יכול לעשות כדי לגלות את הכוח של החכמה הפנימית בתוך עצמו וכיצד עליו לשקול את היחס לעולם עצמו ולאחרים.  היא מדברת על התמורה הגדולה המתקרבת ומציבה כיוון לעשיה אנושית, התנהגות אנושית והבנה אנושית.

הנבואה החדשה של אלוהים אינה קשורה למוסד או ממשלה בעולם, משום שהיא נבואה מהאלוהים.  אלוהים שלח שליח לעולם למסור את הנבואה.  לעולם אל תחשבו שאלוהים סיים לשלוח את כל הנבואות בעולם שאלוהים ישלח אי פעם, משום שזה לא יכול להיות נכון.

אל תחשבו שהעבר קובע את העתיד, משום שבאופן אמיתי, העתיד קובע את ההווה.  העתיד לא כאן כדי להגשים את העבר.  אפילו השליחים שאלוהים שלח לעולם לא יכלו לצפות מה שמתקרב כעת.

לכן, הנבואה החדשה מאלוהים חייבת להישלח לעולם, משום שהאנושות נכנסת למציאות חדשה – מציאות אשר אליה היא לא מוכנה ולא מודעת, מציאות שאפילו הנבואות הגדולות שאלוהים שלח לעולם (מקדם) לא יכולים באופן מלא ומתאים להכין את האנושות בזמן.

אתם אינכם מודעים לסכנה הגדולה הנמצאת בעולם היום.  אתם אינכם יודעים על נחשולי התמורה הגדולים הקרבים. אתם אינכם יודעים מה זה ידרוש מאיתכם.  אתם אינכם יודעים היכן תמצאו את הכוח והתבונה כדי לנווט זמנים קשים אלו – לא רק לשרוד, אלא ליהפך לכוח של טוב, לכוח של נחישות, לשחק את חלקכם הקטן אבל היסודי בבניה של אחדות ושיתוף פעולה אנושי.  שיתוף פעולה ואחדות זו לא תהיה מבוססת על כך שאנשים מסכימים אחד עם השני על הכל.  אבל היא תהיה מבוססת על אנשים שמשתפים פעולה כדי להבטיח בטחון ויציבות עבור האומה שלהם, הכפרים שלהם והמשפחה שלהם.

הנבואה החדשה דיברה אל ממשלות העולם, אל מנהיגים של ממשלות, אל מנהיגים של מוסדות דתיים.  במקום לבנות כוח צבאי ולהגן על העשירים מאוד ולנסות לשמר עליונות על אומות אחרות, במקום לנסות לשלוט או לתמרן אומות אחרות, אתם חייבים לדאוג לאנשיכם. 

כל אומה חייבת לדאוג לאנשים שלה.  כל כפר חייב לדאוג לאנשים שלו, משום שהצרכים יגדלו וישתלטו.  בעתיד, אנשים רבים יאבדו את עבודתם.  אנשים רבים יעמדו מול מחסור, אפילו במדינות עשירות.  כיצד אתם תדאגו לאנשים אלו?  כיצד אתם תשמרו על היציבות?  האם על ידי שתספקו את הצרכים הבסיסיים, שתעמדו בסיפוק הצרכים הבסיסיים של אנשים, שתעניקו לאנשים משאבים בסיסיים שלהם אנשים זקוקים?

לא מדובר כאן על פינוקים, משום שיהיו מעט מאוד פינוקים בעתיד.  הפינוק האמיתי שלכם יהיה היציבות וההשראה שתבוא לכם מהחכמה הפנימית בקרבכם והחכמה הפנימית בקרב אחרים.  משום שתהיה גבורה גדולה והרבה מעשי חסד שיידרשו כעת.

אתם חיבים כעת לחשוב על השלווה של כל העולם, הבטחון של כל העולם.  משום שהאנושות אינה לבד ביקום, ויש אחרים אשר צופים וממתינים ומתכננים.  אתם חייבים לא לחשוב כיצד להגן על האינטרסים האישיים או על האינטרסים של חלק מאיזו חברה או של קבוצה שלכם או דת שלכם או לאום שלכם.  אתם חייבים לחשוב על הבטחון של העולם כולו.

כאשר מספיק אנשים יוכלו לעשות כך, זה יגבר על כל דבר אחר.  זה יהיה כמו להיות בתוך בית בוער שכל דאגה או עיסוק אחר של דיירי הבית נשכח אל מול מה שקורה באותו רגע.  או שאתם משתפים פעולה או שאתם נספים.  אתם מצילים אנשים.  אתם עובדים ביחד.

זהו הצורך הגדול של התקופה שלכם וההזדמנות הגדולה של התקופה שלכם.  הרבה אנשים מסביב לעולם התפללו לשלום וסיום המלחמה והישועה וההכוונה הרוחנית.  זוהי הסיבה שיש נבואה חדשה מהאלוהים בעולם.

אבל הנבואה אינה מה שאנשים ציפו.  היא לא מה שאנשים חושבים, והיא לא מתיישרת עם האמונות הדתיות או המנהגים החברתיים שלהם. אבל הנבואות החדשות האמיתיות מאלוהים אף פעם לא עושות כן משום שהן נבואות מאלוהים ולא מאנשים.

אתם יכולים להמציא כל מזימה שאתם חושבים שהיא אפשרית.  אתם יכולים לחשוב שהטכנולוגיה תציל אתכם.  אתם יכולים לחשוב שישו יחזור או כל מנהיג דגול אחר.  אתם יכולים לחשוב שיהיה קרב אחרון גדול שיכריע הכל.  אבל אף אחד מאלה אינו נכון, משום שהכל מבוסס על הבנות מאוד עתיקות שאינן שייכות כעת.

מלחמה גדולה תהרוס את האנושות ותשעבד אותה לכוחות אחרים בייקום.  לא יהיה שום מנהיג גדול שיוכל להוביל את כולם, משום שלא כולם יוכלו ללכת בעקבות מנהיג מסוג זה או כל סוג אחר.  אם ישו היה חוזר לעולם, אנשים היו נלחמים אחד בשני האם להאמין לו או לא.  הוא היה מביא מלחמה והרס לעולם, וזה לא מה שאלוהים רוצה.

האנושות לא הגיעה עד כה עם עזרה כה גדולה, דרך כל כך הרבה ניסיונות, רק כדי לחסל את עצמה לבסוף.  שלא תחשבו שזה קץ כל הזמנים.  זוהי טיפשות.  כן, הרבה דברים יגיעו לקיצם, אבל זה מייצג נקודת מפנה גדולה עבור האנושות והאפשרות להתחלה חדשה וכיוון חדש ומערכת חדשה של דרישות.

השליח אשר נשלח לעולם כדי להביא את הנבואה לא יוביל את האנושות, לא יהפך למנהיג פוליטי, לא יפתור את בעיות העולם.  הוא כאן כדי להעניק את הנבואה ולעשות את כל שביכולתו כדי להבטיח שהנבואה תישאר טהורה וללא פגם, שלא תיחטף על ידי מדינה או קבוצה דתית אחרת ותהפך למשהו אחר עם יותר חיפוש עצמי.

יהיו הרבה מנהיגים לאנושות, אבל אם עליהם להיות יעילים ומיטיבים, חייב שתהיה להם ההבנה היותר גדולה הזו.  הם חייבים להביט על העולם עם עיניים חדשות, והם חייבים לראות מה מתקרב מעבר לאופק, והם חייבים להכיר בחולשה הגדולה של האנושות בייקום.  אבל כל עוד האנושות תישאר חלשה, ומפולגת, במאבק עם עצמה, היא תהיה חסרת אונים בייקום חשוף מאוד להתערבות – התערבות כמו זו המתרחשת ברגע זה.

זוהי הנבואה החדשה מאלוהים עם ההבטחה הכי גדולה.  יש לה את הכוח לאחד את דתות העולם במצב של אחדות ושיתוף פעולה יותר גדולים, כדי לאתגר את החשיבה האנושית, את התושייה, היצירתיות והעשייה, כדי להתמודד עם מערכת צרכים הרבה יותר גדולה.  היא כאן כדי להשיב את היושר לכל אחד על ידי שהיא מגלה את הרוחניות שלכם, את המשמעות של הרוחניות, את החשיבות של הרוחניות שלכם, הרוחנית האנושית של האחדות ברמה של החכמה הפנימית.

התגלות מסוג זה מעולם לא קרתה בעבר, אבל היא חייבת לקרות עכשיו.  משום שזהו הזמן של ההתגלות וזהו הזמן של הסכנה.  ישנו חושך גדול בתוך העולם.  האנושות נמצאת מול פורענות גדולה כעת.  יש לכם תחרות מעבר לעולם והאנושות חלשה ומפולגת ולא מודעת למצב.

זה ידרוש אהבה גדולה מכל אחד לתת מענה, וזה דרש הרבה אהבה מבורא כל חי לשלוח נבואה חדשה לעולם בשביל ההגנה וההתקדמות של האנושות.  כולה מבוססת על אהבה גדולה.  ישנה דאגה, כפי שהורה דואג לילדו, אבל היא לא מבוססת על פחד.

זוהי אהבה גדולה שהביאה את הנבואה החדשה לעולם, וזו תהיה אהבה גדולה בקרב כל אחד ובין אחד לשני, שתיתן לאנשים את הכוח ואת העוצמה ואת ההבנה הדרושים כדי להכין ולהבטיח את הבטחון הגדול עבור המשפחה האנושית ואחדות גדולה יותר בין האומות.

משום שחייבת להיות שיתוף פעולה ואחדות כעת, יותר גדולה ממה שאי פעם הושגה.  ואחדות זו לא תהיה זמנית.  היא לא תהיה מבוססת על, ומכילה רק, אירוע אחד.  היא תהיה עבור השימור וההגנה של העולם ועבור ההגנה של התרבות האנושית וכל מה שטוב בה.

בורא כל חי בטוח באנושות משום שבורא כל חי נתן את החכמה הפנימית לאנושות – תבונה גדולה יותר השוכנת בתוך כל אחד.  לאלוהים אין ביטחון באמונות והנחות אנושיות, משאלות ואידאולוגיות אנושיות.  לאלוהים יש בטחון בחכמה הפנימית, משום שזהו מה שאלוהים יצר בקרבכם – גדול יותר מהמוח שלכם, גדול יותר מהגוף שלכם, גדול יותר מהמחשבות שלכם, גדול יותר מהפחדים שלכם.

זוהי האהבה הגדולה השוכנת בקרבכם, וזוהי האהבה הגדולה שתניע את חייכם קדימה, ותציל אתכם מההרס שלכם עצמכם ותיתן לכם את העוצמה ואת הכוח לדאוג לאחרים.