Onko tämä uusi uskonto? Miksi maailma tarvitsee uuden uskonnon?

Maailma tarvitsee uuden ymmärryksen ja uuden tietoisuuden. Tästä kumpuaa hengellisen harjoituksen muotoja ja yhteisöjä, eli tässä mielessä kyllä, se on kuin uusi uskonto. Mutta uuden Sanoman tarkoitus ei ole vain luoda uutta uskontoa kilpailemaan tai olemaan vastakohtana muille uskonnoille, vaan sen sijaan edistää inhimillistä ymmärrystä hengellisestä todellisuudestamme, suurista haasteistamme maailmassa ja kohtalostamme maailmankaikkeudessa, jota täyttää älyllinen elämä.

Mitä ihmiskunta tarvitsee on uusi kokemus ja uusi ymmärrys Jumalan tahdosta, aikomuksista ja läsnäolosta maailmassa, ja uusi ymmärrys tulevasta suuresta muutoksesta ja voimista, jotka uhkaavat viedä pohjan ihmisten yhtenäisyydeltä, vapaudelta ja itsemääräämisoikeudelta tässä maailmassa.

Maailma ei siis niinkään tarvitse uutta uskontoa kuin se tarvitsee uutta ymmärrystä ja tietoisuutta ja uutta sitoutumista ihmisten yhtenäisyyteen suuren, heikennyttävän muutoksen alla. Tämä ei ole pelkästään vain hyvä ajatus. Tämä ei ole pelkästään korkea moraalinen periaate. Tämä on välttämättömyys, jos ihmiskunta aikoo selviytyä ja säilyä vapaana.

Vain jokin todella välttämätön voi saada Jumalan lähettämään uuden Sanoman maailmaan. Vain tarve, joka on niin kaikenkattava voi kutsua tällaisen uuden testamentin maailmaan. Vain tilanne, johon ihmiskunta ei voi itse valmistautua, voi tuoda Jumalalta uuden Sanoman ja sen mukana valmistautumisen, joka auttaa ihmisiä saamaan sen uuden kokemuksen ja ymmärryksen, joita maailmassa tänä päivänä niin tarvitaan.