Mitä uusi Sanoma kannattaa?

1. Ihmisten vapaus – oppiminen rakentamaan, ylläpitämään ja suojelemaan omaa yksilöllistä vapautta ja koko ihmiskunnan vapautta kun kohdataan vakavia ja ennalta-arvaamattomia haasteita.

2. Ihmisten yhtenäisyys, yhteistyö ja sodan ja konfliktien lopettaminen – ei suurien ihanteiden ja aatteiden vuoksi, vaan ihmiskunnan kollektiivisen eloonjäämisen takia.

3. Kestävä kehitys ja ympäristön kunnon palauttaminen — maailman vähenevien resurssien säilyttäminen ja jakaminen sen sijaan että kilpailtaisiin niistä – sodan välttäminen, jotta ihmiskunnalla olisi elämisen arvoinen tulevaisuus.

4. Tietouden ensisijaisuus yksilön sisälläTietous on Luojan suoma suuri lahja, joka elää sisälläsi ja sallii sinun kokea ja ilmaista ihmiskunnan kaikki rotu-, kulttuuri-, valtio- ja uskontorajat ylittävää Yhtä hengellisyyttä. Vain Tietoudella on voima sekä ohjata että suojata yksilöä, sekä yhtenäistää ihmiskunta ja mahdollistaa ihmiskunnan suunnistaminen uudelle, eteenpäin vievälle tielle.

5. Maailman uskontojen rauhanomainen keskinäinen rinnakkaiselo ja yhteistyö — Jumala on saattanut alulle kaikki maailman uskonnot, eikä niiden ole koskaan ollut tarkoitus kilpailla keskenään tai olla ristiriidoissa.

6. Tuleminen vahvaksi ajatusympäristössä — Elät mielten ympäristössä fyysisen ympäristön ohella. Ajatusympäristö on kaiken läpäisevä ajatusten ja vaikutuksen ympäristö, jossa me kaikki elämme. Kyetäkseen ajattelemaan vapaasti, ollakseen erottelukykyinen ja vastustaakseen henkistä manipulaatiota, täytyy oppia ymmärtämään ajatusympäristöä ja tulla voimalliseksi siinä. Steps to Knowledge, uuden Sanoman harjoitusten kirja, opettaa kuinka tämä tehdään.

7. Suuryhteisöön valmistautuminen — eristyneisyytemme on ohi. Uuden Sanoman profetia paljastaa, että ihmiskunta ei ole yksin maailmankaikkeudessa tai edes omassa maailmassaan. Uusi Sanoma on täällä valmistamassa yksilöä ja kansakuntia todellisuuteen, vaaroihin ja mahdollisuuksiin, joita maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisön kohtaamiseen sisältyy. Tämän yhden maailman alkuperäisinä asukkaina meidän on toimittava ensimmäisissä kohtaamisissa ulkopuolelta tulevien tunkeilijoiden kanssa viisaasti ja erottelukykyisesti, ja asetettava omat sääntömme kanssakäymiselle.

8. Suuriin Muutosaaltoihin valmistautuminen — Uuden Sanoman profetia paljastaa, että Suuret Muutosaallot ovat yhdistymässä nyt koko ihmissuvun ylle, luoden tilanteen, joka on ennen kokematon ihmiskunnan historiassa. Suuriin aaltoihin kuuluvat ilmastonmuutos, sääkatastrofit, pienenevät energiavarat, vakava ympäristön tilan huononeminen, laskeva elintarviketuotanto, taloudellinen epätasapaino ja kasvava sodan ja konfliktien uhka kilpailussa jäljelle jäävistä voimavaroista. Suuret aallot luovat suunnatonta epätasapainoa ympäri maailman, jopa rikkaissa maissa. Suuryhteisön ja lähestyvien suurien aaltojen todellisuuden tunnistaminen edustavat aikamme suuria tarpeita. Uusi Sanoma on tullut valmistamaan meitä suunnistamaan tulevissa vaikeissa ajoissa.

9. Tarpeessa olevan maailman auttaminen — Todellinen onni on tulosta sen tekemisestä, mitä on tänne tullut tekemään. Saavuttaakseen tämän täytyy yhdistää ajatteleva mieli Tietouden syvempään mieleen sekä kehittää viisautta ja voimaa täyttää tehtäväsi maailmassa.

10. Elämäsi neljän pilarin rakentaminen — elämässäsi on neljä pilaria, niin kuin neljä pöydänjalkaa, jotka kannattelevat elämääsi ja antavat sille voimaa, pysyvyyttä ja tasapainoa:

  • Suhteiden pilari
  • Terveyden pilari
  • Työn ja elatuksen pilari
  • Hengellisen kehityksen pilari

Uusi Sanoma paljastaa, mitä neljä pilaria todella tarkoittavat ja kuinka niitä voi vahvistaa ja ylläpitää. Tulet tarvitsemaan vahvoja pilareita, jotta voit kestää suuret aallot ja olla voimanlähteenä muille.

11. Korkeamman tarkoituksen suhteet — Olet syntynyt tehtävään ja sen Tietous kanssa, joka auttaa sinua löytämään ja toteuttamaan tämän tehtävän. Lopputuloksena on se, että elämässä on tiettyjä yksilöitä, jotka sinun täytyy tavata ja joiden kanssa olet tekemisissä. Syvemmällä tasolla, tämä edustaa suhteen etsimistäsi. Uudessa Sanomassa näitä kutsutaan korkeamman tarkoituksen suhteiksi. Uusi Sanoma opettaa kuinka löytää ja erottaa nämä ihmiset kaikista muista vetovoiman ja velvollisuuden muodoista. Et voi löytää ja toteuttaa tehtävääsi yksin. Tarvitset poikkeuksellisia rehellisyyden ja eheyden suhteita, joiden tehtävä ja kohtalo on linjassa omasi kanssa.

On oltava uusi testamentti, joka puhuu näistä asioista. Jumalan uusi Sanoma on uusi testamentti, uusi ymmärrys, uusi tie, joka ohittaa kaikki menneisyyden uskomukset ja oletukset, kaikki menneisyyden ristiriidat ja sekavuudet.

Uusi Sanoma puhuu viisauden, vapauden, tarkoituksen, yhtenäisyyden ja yhteistyön puolesta perustuen ihmiskunnan Yhteen Hengellisyyteen ja aikamme suuriin tarpeisiin.