Mikä on Jumalan Uusi Sanoma?

 “Kaiken elollisen Luojalta on saapunut uusi Sanoma. Se on Sanoma, joka valmistelee yksilöä ja maailman kansoja säilymään elossa ja etenemään ihmiskunnan edessä olevien suurien vaarojen läpi. Se on suurenmoinen lahja, joka tulee välittömään tarpeeseen.”

Maailmassa on Jumalan uusi Sanoma. Se on lahja kaiken elollisen Luojalta ihmiskunnan suojelemiseksi ja edistämiseksi. Se sisältää varoituksen, siunauksen ja valmistelun kaikkia maailman kansoja varten.

Uusi Sanoma ei perustu mihinkään olemassa olevaan uskonnolliseen traditioon tai hengelliseen opetukseen. Se on lahja kaikille kansallisuuksille ja uskontokunnille. Se kunnioittaa Luojan kaikkien aiemmin antamien suurten Sanomien pysyvää totuutta, ja kuitenkaan sen vertaista ei ole koskaan aiemmin ihmiskunnalle ilmoitettu.

Jumalan uusi Sanoma on Luojan aitoa vuorovaikutusta, ja se on lähetetty maailmaan suuren muutoksen, vastakkainasettelun ja mullistuksen aikakauteen. Uusi Sanoma antaa sen tietämyksen, viisauden ja suunnan, jota ihmiskunta ei pysty itse tuottamaan vastatakseen koko ihmisten perheen edessä oleviin suuriin haasteisiin.

Uusi Sanoma on vastaus kaikkia kansallisuuksia ja uskontoja edustavien ihmisten vilpittömiin rukouksiin rauhan, turvallisuuden ja vapautuksen puolesta.

Se on uusi Ilmoitus ihmiskunnan yhdestä Hengellisyydestä, maailman säilyttämisestä sekä ihmiskunnan tulevaisuudesta ja kohtalosta universumin älyllisen elämän Suuryhteisössä.