Mikä on Jumala?

“Nyt ei keskitytä vain oman aikakauden ja maailman Jumalaan vaan kaikkien aikojen ja maailmojen Jumalaan.”

Uudessa Sanomassa Jumala käsitetään koko maailmankaikkeuden tasolla, ei vain tästä maailmasta käsin. Ihmiskunnan kohtalo on tulla näkyväksi tässä älyllisen elämän Suuryhteisössä.

Kirjassa Greater Community Spirituality, uuden Sanoman teologian kirjassa, Jumalaa kuvataan tällä tavoin:

”Suuryhteisössä Jumala on kokonaisvaltainen. Teidän maailmassanne Jumala on maailmasi Jumala, rotusi Jumala, historiasi Jumala, luonteenlaatusi Jumala, pelkojesi ja toiveidesi Jumala, suurten sankariesi Jumala, suurten murhenäytelmiesi Jumala, Jumala, joka liittyy heimoosi ja aikaasi. Mutta Suuryhteisössä Jumala on niin paljon suurempi, niin kaikenkattava, kaikkien rodun luomien määritelmien ulottumattomissa, yksittäisen rodun historian ylikäyvä, yksittäisen rodun luonteen, pelkojen tai toiveiden ulottumattomissa, yksilöllisen tai yhteisöllisen filosofian ulottumattomissa. Ja kuitenkin, löydät Jumalan puhtaasta impulssista, ajattomasta tunnistamisen hetkestä, halusta toimia oman edun ja motiivien piirin ulkopuolella, toisen tunnistamisesta, antamisen halusta, selittämättömästä läheisyyden kokemuksesta. Nämä ovat käsitettävissä. Tämä on Jumala toiminnassa. Sinulle, tämä on Jumala.

Ajattele nyt Jumalaa Suuryhteisössä. Ei ihmisten Jumalaa, ei kirjoitetun historiasi Jumalaa, ei koettelemustesi ja kärsimystesi Jumalaa, vaan kaikkien aikojen Jumalaa, kaikkien rotujen, kaikkien ulottuvuuksien, niiden jotka ovat alkukantaisia ja niiden jotka ovat edistyneitä, niiden jotka ajattelevat kuin sinä ja niiden jotka ajattelevat niin eri tavoin, niiden jotka uskovat ja niiden joiden usko on selittämätön. Tämä on Suuryhteisön Jumala. Ja tästä sinun täytyy aloittaa.”

Englanniksi:
Greater Community Spirituality: A New Revelation
Chapter 1: What is God?