Kuinka uusi Sanoma on tullut?

Suuri rakkaus on tuonut tämän uuden Sanoman maailmaan – Luojan rakkaus luomakuntaan, Luojan rakkaus ihmissukuun – osoittaakseen sille sen suuren tilaisuuden tulla yhdistyneeksi ja vapaaksi roduksi tässä maailmassa.”

Uusi Sanoma edustaa Jumalan tahtoa ihmiskunnalle, niin nyt kuin tuleville ajoille. Jumalan tahto on muunnettu sanoiksi, valmistautumiseksi ja kokonaiseksi opetukseksi Korkeimman tahtoa ja ihmiskunnan tarkoitusta tässä maailmassa edustavien Enkelien Läsnäolon kautta.

Jumalan uusi Sanoma on välitetty yli 38 vuoden kuluessa. Marshall Vian Summers on vastaanottanut sen ilmestyksen tilassa. Viestin jokainen sana on ensin puhuttu, nauhoitettu ja myöhemmin puhtaaksikirjoitettu. Tämä on säilyttänyt uuden Sanoman aitouden ja virheettömyyden alkuperäisessä muodossaan. Se, mistä lopulta tulisi kokonaisia kirjoja, vastaanotettiin päivien tai jopa tuntien kuluessa. Esimerkiksi 27 lukua sisältävä kirja Greater Community Spirituality: A New Revelation vastaanotettiin vain yhdessätoista päivässä. Tämä ilmestyksen prosessi on jatkuvaa.

Näin Jumalan uusi Sanoma on tullut maailmaan, ja se mitä se välittää, pitää yhtä kaikkien niiden suurten viestien kanssa, joita maailmaan on ihmiskunnan edistämiseksi lähetetty. Jumala välittää aina nämä suuret ja ajankohtaiset Sanomat Enkelien Läsnäolon kautta, niin tässä maailmassa kuin kaikissa maailmankaikkeuden maailmoissa. Tällainen on Jumalallisten viestien luonne. Näin Jumala viestii yksilöille ja kokonaisille maailmoille ja roduille.

Jumalan uusi Sanoma on tarkoitettu palvelemaan ihmiskuntaa tänä aikana ja tulevina aikoina. Se on valtava Sanoma. Sen lahjaa, sen vaikutusta ja sen ajankohtaisuutta ihmissuvulle ei koskaan saisi aliarvioida.

Se kantaa suurta Viisautta ja Tietoa, sellaista Tietoutta ja Viisautta, jota ihmisille ei ole koskaan ennen annettu. Ja vaatii suurta rohkeutta, nöyryyttä ja kärsivällisyyttä vastaanottaa täydessä laajuudessaan kaikki se mitä uusi Sanoma sisältää. Sen voima, sen totuus ja sen antama rauha ylittävät ihmisen ymmärryksen.

Jumalan uusi Sanoma tuottaa toivon ja lupauksen siitä, että ihmissuku voi saada ohjausta tulevaisuuteen ja että ihmiskunta voi rakentaa suuremman vapauden ja oikeudenmukaisuuden maailmaan ja ottaa paikkansa vapaana ja yhtenäisenä rotuna maailmojen Suuryhteisössä.