Kuinka kommunikoin Jumalan kanssa?

Tietouden kautta voit tuntea kaikkien suhteiden läsnäolon. Tämä on kokemus Jumalasta.

Jumala on Tietouden alkulähde sisimmässäsi – Tietouden ollessa syvempi hengellinen mieli, jonka Luoja on lahjoittanut sinulle ja kaikille tunteville olennoille maailmankaikkeudessa.

Jumala on luonut fyysisen universumin, mutta ei siten kuin ehkä ajattelet. Jumala on saattanut liikkeelle evoluutioprosessin fyysisessä maailmankaikkeudessa täyttämään kaiken avaruuden ja ajan niitä varten, jotka elävät avaruudessa ja ajassa – niille, jotka ovat erillään Luojasta oman tahtonsa ja aikomuksensa vuoksi.

Ymmärtääkseen tämän lauseen, että Jumala on sisimmässäsi olevan Tietouden Luoja, täytyy ymmärtää hengellisen ja maailmallisen mielesi ero. Täytyy ymmärtää Sielusi, mielesi ja kehosi ero.

Tietous sisälläsi edustaa yhteyttäsi Jumalaan sekä yhteyttäsi elämääsi tämän maailman tuolla puolen. Tämä yhteys on olemassa sekä kaikkien tosiuskontojen sisällä että niiden ulkopuolella. Tietous on puhdas ja pysyvä, eikä mikään maailman voima tai vaikutusvalta ulotu siihen.

Uusi Sanoma tulee opettamaan sinulle kuinka näitä asioita voi ymmärtää selkeimmällä mahdollisella tavalla. Mutta koska tämä on ihmiskunnalle uusi kynnys ja uutta ymmärrystä, se vaatii aikaa sekä rohkaisua muilta, jotka oppivat kanssasi. On vaikeaa ja haastavaa oppia jotain ensimmäisen kerran kun kaikki ympärilläsi ylläpitävät erilaisia arvoja ja olettamuksia.

Jos pystyt näkemään, että Tietous sisimmässäsi on se pysyvä osa – se Jumalan luoma osa, mikä on yhä yhteydessä Jumalaan, se osa sinua, joka on täyttynyt Jumalan viisaudella opastaakseen ja suojellakseen elämääsi tässä maailmassa tänä aikana – silloin voit alkaa tajuta Jumalallisen ohjauksen luonteen ja sen, miksi se on niin ehdottoman tärkeää sinulle, joka pyrit löytämään todellisen tarkoituksen, merkityksen ja suunnan elämääsi.