GHS-front cover
Volume 1 > God Has Spoken Again > Introduction

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Tämä kirja sisältää Jumalan uuden Sanoman avaussanat. Tulevilla sivuilla Jumala puhuu ihmiskunnalle uudelleen, antaen varoituksen, siunauksen ja valmistelun siihen suureen muutokseen, joka maailmaan on tulossa.

Jumala on puhunut uudelleen maailmanlaajuisen puutteen ja vaikeuksien aikana. Tämä on Pyhä vastaus lisääntyviin sotakriiseihin, heltymättömään ilmastonmuutokseen, uskonnollisiin konflikteihin ja kaikkialla maailmassa lisääntyvään ihmiskunnan kärsimykseen ja köyhyyteen. Jumalan uusi Sanoma on elävää kommunikaatiota Luojalta Maan jokaisen miehen, naisen ja lapsen sydämeen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Elämme suuren Sanoman aikaa.

Jumalan uusi Sanoma ei ole tullut maailmaan nykyisin olemassaolevien uskonnollisten auktoriteettien ja instituutioiden kautta. Se ei ole tullut uskonnollisille johtajille tai niille, jotka keräävät mainetta ja tunnustusta.

Sen sijaan Jumalan uusi Sanoma on astunut maailmaan niin kuin se aina tullut. Se on tullut hiljaisesti, ei-kaivattuna ja ilmoittamatta, annettuna vaatimattomalle miehelle, joka on valittu ja lähetetty maailmaan tätä yhtä tehtävää varten: olemaan ihmiskunnan Sanantuoja tässä suuressa käännekohdassa.
Vaikka käsillä näyttäisi olevan kirja, Jumala on puhunut uudelleen on jotain paljon suurempaa. Se aloittaa elävän kommunikaation Jumalalta sinulle. Tämän kirjan sivuilla, Jumalan läsnäolo kutsuu sinua ja kaikkia ihmisiä, kutsuu sinua heräämään unesta ja painajaisesta, joka on Erillisyys Alkulähteestäsi, kutsuu sinua Mielesi Muinaisten Käytävien kautta siihen hengelliseen läsnäoloon ja voimaan, joka elää sisimmässäsi, odottaen löytämistään. Se on tämä hengellinen läsnäolo sisimmässäsi, joka vahvistaa Jumalan uuden Sanoman totuuden ja aitouden. Mieli saattaa kyllä epäillä ja kamppailla lahjan ja suuren Sanoman haasteen kanssa, mutta sydämesi tietää. Tällä syvemmällä tasolla et tarvitse vakuutteluja – totuus on sinulle ilmeinen.

Onko Jumala puhunut uudelleen? Onko tämä se Sanoma, jota olet etsinyt? Lue suuren Sanoman sanat tästä kirjasta ja syvemmällä tasolla tulet tietämään onko se todellinen, rehellinen ja puhdas, vaikka se eroaisi siitä, mihin tällä hetkellä uskot. Se on tämä sisäinen tietäminen ja vahvistus, joka voi kutsua sinut Jumalayhteytesi syvyyteen ja voimaan.

Pitelet käsissäsi nyt suuren Sanoman, Ilmestyksen, kirjaa. Tämän tekstin sanat ovat suoraa kommunikaatiota Luojalta, käännettynä ihmiskielelle tätä maailmaan valvovan Enkelien Läsnäolon puolesta, ja sen jälkeen lausuttu heidän Sanantuojansa Marshall Vian Summersin kautta. Jumalan uusi Sanoma on suurin Sanoma joka koskaan on ihmiskunnalle annettu, annettu nyt lukutaitoiselle globaalin kommunikaation ja kasvavan globaalin tietoisuuden maailmalle. Sitä ei ole annettu pelkästään yhdelle heimolle, yhdelle kansakunnalle tai yhdelle uskontokunnalle, vaan sen sijaan saavuttamaan koko maailma, hyvin erilainen maailma kuin se aiempien Sanantuojien muinainen maailma. Koskaan aiemmin ei ole ollut näin syvää ja laajaa Pyhää Ilmoitusta, Jumalan antamana kaikille maailman ihmisille, Sanantuojan elinaikana.
Jumalan uuden Sanoman keskiössä on alkuperäinen uuden Sanoman Ääni, joka on puhunut jokaisen sanan kaikissa uuden Sanoman kirjoissa. Koskaan ennen ei ole Sanoman Ääntä, sitä Ääntä joka puhui menneisyyden Sanantuojille ja Profeetoille, nauhoitettu alkuperäisessä puhtaudessaan ja annettu saataville jokaiselle ihmiselle itse kuultavaksi ja koettavaksi. Tällä tavoin Sana ja Ääni ovat maailmassa.

Tässä merkittävässä puhutun Ilmestyksen prosessissa, Jumalan Läsnäolo kommunikoi sanojen ulottumattomissa Enkelien Yhteisölle, joka valvoo maailmaa. Tämän jälkeen Yhteisö kääntää tämän kommunikaation ihmiskielelle ja puhuu yhtenä Sanantuojansa kautta, jonka ääni tulee tämän suuremman Äänen välikappaleeksi – suuren Sanoman Äänen.

Tämän Äänen sanat nauhoitettiin äänitiedostoksi, kirjoitettiin puhtaaksi ja nyt ne ovat saatavilla Uuden Sanoman teksteinä ja äänitteinä. Tällä tavoin Jumalan alkuperäisen Sanoman puhtaus on tallella ja annettu ihmisille kaikkialla maailmassa.

Sanantuoja on kulkenut pitkän ja vaikean tien tuodakseen Jumalan uuden Sanoman maailmaan. Ilmestyksen prosessi alkoi 1982 ja on jatkunut tähän päivään asti.

Parhaillaan Sanantuoja on kokoamassa yli kolmen vuosikymmenen puhuttua Sanomaa lopulliseen tekstimuotoonsa. Uusi Sanoma tulee lopullisesti koostumaan kuudesta osasta, mahdollisesti useammasta. Jokainen osa sisältää kaksi tai useampia kirjoja, ja jokainen kirja koostuu luvuista ja jakeista. Siten Jumalan uusi Sanoma tulee rakentumaan seuraavalla tavalla: Osa > Kirja > Luku> Jae.
Jumala on puhunut uudelleen on Kirja 1, joka sisältyy Osaan 1. Siten tämä teksti sisältää Jumalan uuden Sanoman avaussanat ja on ensimmäinen kirja kasvavassa suuren Sanoman kirjastossa.

Jumala on puhunut uudelleen sisältää 14 erillistä sanomaa, Sanantuojan tähän kirjaan kokoamana. Tämän myötä lukijan tulisi ymmärtää, että tämä kirja ei ole sarja järjestyksessä tuotettuja lukuja, vaan sen sijaan kokoelma yksittäisiä puhuttuja sanomia annettuna eri aikoina ja eri paikoissa.

Jotta tämä puhuttu kommunikaatio on voitu tuoda kirjalliseen muotoon, on Sanantuoja tehnyt vähäisiä tekstitasollisia ja kieliopillisia muutoksia. Enkelien Yhteisö on tätä pyytänyt auttaakseen lukijan ymmärrystä sekä välittääkseen Sanoman englannin kirjakielen sääntöjen mukaisesti. Tietyissä kohdin Sanantuoja on lisännyt sanan, jota ei alun perin Sanomassa ole puhuttu. Tällainen sana on [hakasuluissa]. Näe nämä hakasuluissa merkityt lisäykset Sanantuojan suorina selvennyksinä, asetettuna tekstiin vain hänen toimestaan siinä tarkoituksessa, että puhutun kielen epämääräisyydet eivät aiheuta hämmennystä tai tekstin vääriä tulkintoja.

Joissain tapauksissa Sanantuoja on poistanut sanan edesauttaakseen tekstin luettavuutta. Tämä on yleensä tehty tiettyjen konjunktioiden (kuten sanojen ja, mutta) suhteen, jotka ovat tehneet tekstin kömpelöksi tai virheelliseksi kieliopillisesti. Sanantuoja yksin on tehnyt nämä vähäiset muutokset ja ainoastaan siksi, että alkuperäinen puhuttu kommunikaatio välittyisi mahdollisimman selkeänä. Mitään kommunikaation alkuperäisestä merkityksestä tai intentiosta ei ole muutettu.

Sanantuoja on muokannut tämän kirjan tekstit jakeiksi. Jakeet kuvaavat karkeasti Lähteen kommunikoiman yksittäisen aiheen tai määrätyn viestin alkua tai loppua. Tekstin jaerakenne sallii lukijan lähestyä sisällön rikkautta ja niitä hiljaisia viestejä, jotka muuten saattaisivat jäädä piiloon pidempiin , useita aiheita sisältäviin tekstikappaleisiin. Tällä tavoin jokainen Lähteen kommunikoima aihe ja ajatus seisoo itsenäisenä, sallien sen puhua suoraan sivulta lukijalle. Sanantuoja on todennut, että tekstin muokkaaminen jakeiksi on tehokkain ja uskollisin tapa tuottaa tekstiksi alkuperäiset puhutut yksittäiset sanomat uudesta Sanomasta.

Tämä tekstin muokkaaminen on Sanantuojan alkuperäinen tahto ja aikomus. Meillä on tässä etuoikeus todistaa Sanantuojan itse toimittamaa tekstin kokoamista, omana aikanaan, omin käsin. Tämä on vastakohtana sille, että aiempia suuria traditioita ei koottu kirjalliseen muotoon Sanantuojiensa kautta, jolloin alkuperäiset suuret Sanomat jäivät haavoittuviksi muutoksille ja ajan myötä tapahtuvalle rappeutumiselle.

Nyt Sanantuoja sinetöi Jumalan uuden Sanoman tekstien puhtauden ja antaa ne sinulle, maailmalle ja kaikille tulevaisuuden ihmisille. Avattiinpa tämä kirja sitten tänään tai 500 vuoden kuluttua, Jumalan alkuperäinen kommunikaatio puhuu näiltä sivuilta yhtä intiimisti, puhtaasti ja voimallisesti kuin päivänä jolloin se puhuttiin.

Jumala on puhunut uudelleen on alku Jumalan kommunikaatiolle ihmiskunnan kanssa. Tämän kirjan kappaleet ovat kuin tämän kommunikaation henkäyksiä. Nyt Jumala kutsuu ihmiskuntaa; kutsuen kautta maailman kaikkien maiden, kulttuurien ja uskontokuntien; kutsuen kautta hallitusten ja uskontojen käytävien, kutsuen pimeimmissä paikoissa, jossa sisäinen kärsimys ja puute ovat syvimpiä; kutsuen ihmiskunnan hengellisen voiman esiin tuloa ja ihmiskunnan riittävää yhdistymistä ja yhteistyötä valmistautumiseksi edessä oleviin suuriin haasteisiin.

Ihmeen kautta olet löytänyt Jumalan uuden Sanoman, tai se on löytänyt sinut. Ei ole sattumaa, että näin on käynyt. Jumala kutsuu nyt kautta maailman ja tämä kutsu on löytänyt sinut.

Nyt avautuu seuraava näytös elämäsi mysteerissä ja läsnäolossasi maailmassa tänä aikana. Ovi avautuu edessäsi. Sinun täytyy vain astua sisään aloittaaksesi.

Kun astut syvemmälle Sanomaan, sen vaikutus elämääsi kasvaa, tuoden suuremman selkeyden kokemuksen, sisäisen varmuuden ja todellisen suunnan elämällesi. Ajan myötä kysymyksesi saavat vastauksen, kun itse-epäilyksistä, sisäisistä konflikteista ja menneisyyden rajoituksista vapautumisesi lisääntyy. Tässä on Taivaan Voima puhumassa sinulle suoraan, paljastaen sinulle sen suuremman elämän, jota kohtalosi on aina ollut elää.

New Knowledge Library