کتاب گام هایی به سوی دانش شما را به سفر کشف دانش می برد، دانشی که منبع اسرار آمیز قدرت و اقتدار درونی شما است، و از سوی خدا به شما داده شده تا راهنما و حافظ شما باشد. با پیروی از این دانش، به سمت روابط بنیادی ای هدایت می شوید که برای کشف و انجام هدف بالاتر خود در زندگی به آنها نیاز خواهید داشت

گام هایی به سوی دانش درس ها و تمرین های ضروری را برای آموختن و زندگی کردن مطابق آموزه های پیام جدید خداوند، عرضه می کند. این کتاب که در قالب متالعه ی فردی داده شد، حاوی ۳۶۵ گام یا تمرین های روزانه است که به شما می آموزند چگونه ببینید، بدانید و با قاطعیت و اقتداری که آفریدگار به شما داده است، عمل کنید. این آموزشِ جامع و کامل دانش درونی و داشتن اراده ی محکم است

گام هایی به سوی دانش برای افرادی است که برای انجام کار بزرگتر خود در زندگی آماده شده و فهمیده اند که به اینجا فرستاده شده اند تا در این نقطه ی عطف حیاتی در تاریخ دنیا مشارکت کنند. این کتاب در اینجا است تا به آنها کمک کند

گام هایی به سوی دانش اولین کتاب جلد سوم پیام جدید خداوند است

 

معرفی کتاب گام هایی به سوی دانش

 

گام های ۱-۹۸