گام های دانش


گام های دانش شما را به سفر کشف دانش می برد، دانشی که منبع اسرار آمیز قدرت و اقتدار درونی شما است، و از سوی خدا به شما داده شده تا راهنما و حافظ شما باشد. با پیروی از این دانش، به سمت روابط بنیادی ای هدایت می شوید که برای کشف و انجام هدف بالاتر خود در زندگی به آنها نیاز خواهید داشت

گام های دانش درس ها و تمرین های ضروری را برای آموختن و زندگی کردن مطابق آموزه های پیام جدید خداوند، عرضه می کند. این کتاب که در قالب متالعه ی فردی داده شد، حاوی ۳۶۵ گام یا تمرین های روزانه است که به شما می آموزند چگونه ببینید، بدانید و با قاطعیت و اقتداری که آفریدگار به شما داده است، عمل کنید. این آموزشِ جامع و کامل دانش درونی و داشتن اراده ی محکم است

گام های دانش برای افرادی است که برای انجام کار بزرگتر خود در زندگی آماده شده و فهمیده اند که به اینجا فرستاده شده اند تا در این نقطه ی عطف حیاتی در تاریخ دنیا مشارکت کنند. این کتاب در اینجا است تا به آنها کمک کند

گام های دانش اولین کتاب جلد سوم پیام جدید خداوند است

 

گام های ۱-۹۸