خداوند چگونه با دنیا صحبت می کند

وحی را با صدای اصلی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:
دانلود

آنگونه که به پیامبر الهی نازل شده است
مارشال ویان سامِرز
در تاریخ ۱۶ آپریل ۲۰۰۸
مصادف با ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ خورشیدی
در تهران، ایران
 

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

خداوند ناظر بر دنیاست، زیرا دنیا مکان آشفته ای است. همیشه چنین بوده است.

شما برای همین به این دنیا آمده اید. اینجا جاییست که خداوند فراموش شده و ذات واقعی شما نیز به دستِ فراموشی سپرده شده است. اینجا محل رقابت و درگیری و کشمکش است، جایی که زندگی در آن دشوار است، جایی که باید دائماً مشکلات زندگی روزمرۀ خود را حل کنید. اینجا جاییست که مردم با همدیگر بیگانه اند، آنها با خودشان هم بیگانه اند. بیگانه با آفرینششان، بیگانه با اینکه خداوند آنها را آفریده است. اینجا محل جلوۀ اَشکال و ظواهر است. محل احساسات و حواس(پنجگانه) است.

اینجا، خارق العاده اما خطرناک، زیبا و گیج کننده است. آنهایی که جدا مانده اند برای زندگی به اینجا آمده اند، تا یاد بگیرند که چگونه دوباره ببخشند و عطا کنند و شکاف جدایی را پُـر کنند تا این انفصال و جدایی در زمانِ مناسب پایان یابد.

هیچ کس تصادفی به اینجا نیامده است. همه برای هدفی فرستاده شده اند. این هدف در درون شما کشف نشده باقی مانده است، اما باید آن را پیدا کنید و این یک جستجوی بزرگ در زندگی است. فراتر از برآورده کردن مایحتاج اولیه خود برای زندگی در این واقعیتِ فیزیکی، باید این هدفِ والاتر را بیابید، زیرا خداوند اینگونه با شما صحبت خواهد کرد، و اینگونه راه خود را خواهید یافت.

نقشۀ الهی  به قدری ساده است که از درک مردم دور مانده است، اما در عین حال، اسرارآمیز است زیرا با انتظارات بشر جور در نمی آید. با باورها و سنت های بشری جور در نمی آید. فراتر از درک اوست اما در عین حال بسیار ساده است.

چون خداوند از طریق بصیرت و دانشی عمیق‌تر در درون افراد و از طریق قدرت اتحادِ روابط(بین انسانها) با دنیا صحبت می‌کند، جاییکه این قدرتِ عمیق‌تر می‌تواند بین دو یا چند نفر به ظهور رسیده و تجربه شود.

هراز چند گاهی، خداوند با دنیا صحبت می کند تا پیامی را به دنیا برساند. این اتفاق بسیار نادر است، شاید فقط هر چند قرن یک بار اتفاق بیفتد. پیام خداوند به دنیا قرار است برای مدت بسیار طولانی دوام داشته باشد و برای مدت بسیار طولانی بر اذهان و بر قلوب مردم تأثیر بگذارد. این پیام ها در نقاط کلیدی و مهم در روندِ تکامل انسان و در زمانِ تغییراتِ بزرگ و مواقع ضروری ارائه می شوند.

معنای این امر فراتر از مآخذ و منابع فعلی شماست، زیرا شما هنوز نیاز شدید بشریت را نمی بینید و نمی دانید چرا پیام جدیدی از جانب خداوند به دنیا فرستاده شده است. خداوند از طریقِ یک بصیرت و دانش عمیق تر در درون شما و از طریق قدرتِ اتحادِ روابط  با شما صحبت می کند و بدین ترتیب پیام خداوند به دنیا این است که بشریت را برای آنچه که نمی داند و نمی تواند ببیند، آماده کند. این پیام برای هشدار دادن به بشریت است، برای توانمند کردن بشریت است. این پیام برای آماده سازیِ  بشریت است.

شما فقط می توانید شاهد آن باشید. این چیزی فراتر از تفکرات و ایده های فعلی شماست. این امر فراتر از قوۀ درک شماست. اما خداوند بیش از آنچه سعی کند خودش را به سطح فکر و تعقل شما برساند، سعی می کند در سطحی عمیق تر در درون شما طنین انداز شود. زیرا عقل برای راه گشایی و درک چیزهای فیزیکی و موارد خاصی آفریده شده است. اما طنین عمیق‌تر در روح است، و اینگونه است که شما به پیام‌های بزرگ، اما نادر، برای بشریت از جانب خداوند پاسخ خواهید داد.

مردم سؤالات زیادی دارند، اما باید یاد بگیرند که در سطحی عمیق تر گوش دهند، ذهن خود را آرام کنند و گوش بسپارند، حضور داشته باشند، مشاهده کنند و با خضوع واحترام همراه  باشند.

زیرا عقل نمی تواند به یقین بداند که آیا یک پیام جدید از جانب خداوند معتبر است یا خیر. مردم نمی توانند با اطمینان درک کنند که آیا آن چیزی که می شنوند یک حقیقتِ محض است یا خیر، حقیقتی محض که از جانب آفریدگارِ کلِ هستی فرستاده شده است. آنها با عقل خود نمی توانند بفهمند که آیا این پیامبر، یک پیامبر واقعی است یا خیر. اما در دل خود خواهند دانست. این پژواکِ حقیقت در اعماق(وجود) است. این شناخت، از آگاهی عمیق‌تری در درون شما و از درونِ دیگران پدیدار خواهد شد.

این همان چیزی است که دین را زنده نگه داشته است. این یک پژواک عمیق تر است. این قدرت باور نیست، زیرا باور ضعیف و خطاپذیر است و به راحتی توسط دیگران، توسط قدرت ها و نیروها و چیزهای دیگر دستخوش تغییر و دستکاری می شود. اما پژواکی که باعث می‌شود مردم به پیام‌های بزرگ خداوند پاسخ دهند، در سطح عمیق‌تری در درون فرد اتفاق می‌افتد— فراتر از عقل مردمان، فراتر از تفکرات، ایده‌ها و درک آنها— و این همان چیزی است که به آن قدرت و شکوه و عظمت می بخشد.

اما اگر نتوانید در این سطح عمیق‌تر پاسخ دهید، آنگاه به چیزهای دیگر که برگرفته از  ایدئولوژی، اعتقاد و تبعیت اجتماعی و سیاسی است پاسخ خواهید داد. در اینصورت شما تابع هنجارها و منطبق با انتظارات دیگران خواهید شد. از شما انتظار می رود که باور کنید، پس باور می کنید. از شما انتظار می رود که دعا کنید، پس دعا می کنید. از شما انتظار می رود تمام الزاماتی را که قبلاً توسط انسان ها تعیین شده است، رعایت کنید. اما خداوند در سطح عمیق تری دارد با شما صحبت می کند.

خداوند از طریق این پیام های بزرگ با دنیا صحبت می کند. این پیام ها  فراتر از نیازهای فوری افراد هستند. آنها نیازهای کل بشریت را در بر می گیرند و برای رفاه و تکامل بشریت به عنوان یک کل سخن میگویند.

از این طریق، شما در این زمان میتوانید مکان و هدف واقعی خود را در زندگی احساس کنید که چرا در این زمان، در این مکان، در این شرایط خاص و چرا در این کشور و در اینجا هستید.

شما باید این دیدگاه عظیمتر را داشته باشید. در غیر این صورت، محتوای بزرگتری که زندگی شما در آن شکل گرفته است را درک نمی کنید و حرکت دنیا یا نشانه های آنرا نخواهید فهمید. شما فکر می کنید که همۀ اینها اشاره ای به گذشته است و فکر میکنید که حال و آینده هم، به نوعی تحقق گذشته است. ایده ها با گذشته مرتبط هستند، اما بصیرت و دانشِ عمیق تری که خداوند در درون شما قرار داده است برای حال، برای این لحظه و نیز برای آینده است. بنابراین این یک درک بسیار متفاوت است.

خداوند نگران این نیست که شما دین دارید یا نه. اما خداوند شما را در این سطح عمیقتر از طریق پیام بزرگی که اکنون به دنیا داده شده است و هم از طریق قدرت و نفوذِ بصیرت و دانشِ درونتان فرا می خواند. و این هر روز و هر لحظه، در هر سال، در هر زمان و مکان اتفاق می افتد.

حتی اگر متون مقدس را بخوانید و آنها عمیقاً شما را تحت تأثیر قرار دهند، این به دلیل یک پژواک درونی است، نه به دلیل تفکرات و ایده ها. قدرت خداوند محدود به درک انسان، یا ایده های انسانی، یا طرز فکر و ایده های هیچ نژادی در جهانِ هستی نیست، جهانی که تعداد این ایده ها در آن بسیار بسیار زیاد است.

اکنون خداوند با دنیا صحبت می کند; از طریق پیام جدیدِ خود و از طریق پیامبری که به دنیا مبعوث شده تا بشریت را برای رویارویی با دنیایی در حال زوال آماده کند، دنیایی که منابع آن در حال کاهش است. دنیایی که در آن مردم باید با یکدیگر همکاری کنند و به درگیری های بی وقفه خود پایان دهند; دنیایی که اکنون وارد مرحلۀ خطرناکی می شود، خطرناک تر از هر دوره ای که تا به حال شناخته اید. دنیایی که با زندگی در کیهان مواجه می شود; دنیایی که با مداخلۀ نژادهایی از جهانِ هستی مواجه است که صرفاً به اینجا آمده اند تا از بشریتِ ضعیف و متفرق بهره برداری کنند.

خانوادۀ بشری به عنوان یک کل هرگز مجبور به مواجهه با این دو چالش بزرگ نبوده است —زندگی در دنیایی در حال زوال و نابودی  و همچنین رویارویی با رقابتی فراتر از کرۀ زمین، به منظور اینکه چه کسی این دنیا را کنترل خواهد کرد و چه کسی در اینجا برتری و تسلط خواهد داشت. پیام های بزرگی که خداوند[پیش از این] به دنیا فرستاده است نمی توانند شما را برای این امر آماده کنند. به همین دلیل است که یک پیام جدید از جانب خداوند فرستاده شده است.

هرگز فکر نکنید که خداوند ارتباط با دنیا را متوقف کرده است. هرگز فکر نکنید که پیام نهایی(خداوند) برای همیشه و همۀ زمانها داده شده است. این یک تصور و فرضیۀ انسانی است. این طرز فکر برای محافظت از یک عقیده و یک ایدئولوژی ایجاد شده است.

اما خداوند مراقب دنیاست و بشریت بعنوان یک کل اکنون  با بزرگترین چالش های خود مواجه است. اما او چگونه پاسخ خواهد داد؟ چگونه آماده خواهد شد؟ آیا می تواند تغییر بزرگی را که در راه است درک کند؟ آیا بر سر منابع باقیمانده با خود به کشمکش و مبارزه خواهد پرداخت؟ آیا بشر برای دفاع از دنیا در برابر مداخلۀ بیگانگان متحد خواهد شد؟ این زمانی برای یک تصمیم گیری بزرگ است: آیا بشریت شکست خواهد خورد یا اینکه برای حراست از خود و حفظ حاکمیت خود در این دنیا متحد خواهد شد؟

شما بلافاصه می بینید که این چقدر فراتر از مشغله های شخصی شماست —فراتر از دغدغه های روزمرۀ شما، فراتر از تفکرات و ایده های شما، فراتر از باورهای شما، فراتر از درک مذهبی شما، فراتر از دیدگاه های سیاسی شما و فراتر از نیازهای روزانۀ شماست. اگر فقط به نیازهای روزمرۀ خود توجه داشته باشید، چگونه می توانید امواج بزرگ تغییری را ببینید که در راه است و چشم انداز زمین را تغییر می دهند؟ چگونه می توانید نشانه های دنیا را که از چیزهای بزرگتر صحبت می کنند درک کنید؟ چیزهایی که فراتر از دغدغه های شخصی شماست؟ چگونه متوجه خواهید شد که چیزی قرار است بزودی زندگی شما را تغییر دهد؟ آیا وقتی امواج سهمگین از راه میرسند پشت به ساحل خواهید ایستاد— آیا بدون توجه، نه مراقب هستید، نه نگاه می کنید و نه گوش می دهید؟

به همین دلیل است که پیام های بزرگ خداوند فراتر از درک و آگاهی مردم در زمان ابلاغ آن پیام هاست. برای دیدن ارتباط و اهمیت این موضوع باید چشم انداز بسیار عظیمتری داشته باشید و در یک نقطۀ بسیار بالاتر از معمول ایستاده باشید.

مردم فکر خواهند کرد که پیام جدید خداوند بی ربط است. غیر ممکن است. به نظر می رسد که دغدغه های روزانۀ آنها را برآورده نمی کند. آنها نخواهند دید که این پیام ها برای نجات خود بشریت است. آنها نمی بینند که حقیقت آن پیام چیست. پس موردِ اجتناب، غفلت، نقد و تمسخر قرار خواهد گرفت.

مردم برای امروز نان می خواهند. آنها نمی بینند که وقتی خداوند با همۀ دنیا صحبت می کند، برای حفظ کل دنیاست. برای حفظ بشریت است. بدون چنین چیزی، در آینده نانی برای کسی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که پیام جدیدی نازل شده است.

در اینجا شما باید ساکن و آرام  باشید و با قلب خود گوش بسپارید. تفکرات و ایده های شما با کشمکش مواجه خواهند شد و برای ادامه دادن به بقایشان تلاش خواهند کرد. افکار شما سعی خواهند کرد این امور را محاسبه و درک کنند. اما شما خواهید دید که آنها قادر به انجام اینکار نخواهند بود، زیرا این پیام، پیامی برای عقل نیست.

این(پیام) با هوشمندی عمیق‌تری در درون شما صحبت می کند، نوعی از هوشمندی که دنیا آن را خلق نکرده است، بلکه خداوند آن را برای راهنمایی شما، محافظت از شما و قادر ساختن شما برای پاسخ دهی خلق کرده است.

اکنون ایده ها و عقاید دینی خود را فراموش کنید، زیرا با پیام جدیدی از جانب خداوند روبرو هستید. احکام گذشته را فراموش کنید، زیرا این پیام برای حال و آینده است.

این(پیام) مشخص می کند که آیا بشریت آینده ای خواهد داشت، آینده ای که  آرزو می کند بتواند داشته باشد و در آغوش بگیرد. این برای حفاظت از بشریت است، همۀ افراد در اینجا، در دنیایی در حال زوال زندگی می کنند، در دنیایی زندگی می کنند که با مداخلۀ بیگانگانی از ماوراء و رقابت آنها بر سر کرۀ زمین روبرو است. شما باید ارتباط و اتصال(با درونتان) را ببینید. اگر فکر می کنید این برای شما اهمیتی ندارد، پس ارتباط خود را با زندگی از دست داده اید و دیگر نمی بینید که این امر چه چیزی برای بشریت در پی خواهد داشت.

خداوند این دنیای پر از فراوانی را برای خانوادۀ بشری فراهم کرده است. اگر استثمارشده است، اگر ویران و مخروبه شده است، اگر (از منابع)تهی شده است، خداوند برای شما دنیای دیگری خلق نمی کند. شما باید با عواقب کارهای خود در آن روبرو شوید و همچنان زندگی کنید.

اگر منابع شما مدیریت نشوند و در صورت لزوم به اشتراک گذاشته نشوند و حفظ و نگهداری نشوند، آیا فکر می کنید خداوند می‌آید و دنیای جدیدی را برای شما به ارمغان می‌آورد— و شما فقط وسایلتان را جمع می کنید و به جای دیگری در یک سیارۀ دیگر میروید؟  چگونه فکر می کنید؟ آیا فکر می کنید شما در جهانِ هستی تنها هستید و هیچکس از وجودتان خبر ندارد و دیگران در فکر تصاحب این مکان برای خودشان نیستند؟

این فراتر از دغدغه‌های کنونی مردم است — فراتر از تمرکز روزانه، کار، ایدئولوژی، اعتقادات، مذهب و عقاید سیاسی‌شان است. دولت ها برای بحث در مورد چگونگی بقای بشریت در اجتماع بزرگتر از زندگی هوشمند، جلسه ای برگزار نمی کنند. این موضوع بخشی از بحث یا گفتگوی عمومی در بین مردم  نیست. مردم در کافه ها در این باره صحبت نمی کنند.

به همین دلیل است که یک پیام جدید از جانب خداوند فرستاده شده است و به همین دلیل است که شما باید اکنون گوش دهید زیرا اینها تماماً به دنیای شما، آیندۀ شما، اینکه شما به عنوان یک فرد کیستید  و مهمتر از همه اینکه چرا به این دنیا فرستاده شده اید، ربط دارد.

این بصیرت و دانشی است که خداوند در درون شما قرار داده است که شما را قادر می سازد بشنوید و پاسخ دهید. اگر شما به این بصیرت و دانش متصل نباشید، آنگاه تمامی اینها برای شما مانندِ ایده های بیگانه و غریب به نظر می رسد. اما اگر بتوانید با قلب خود گوش دهید، خواهید دید و خواهید دانست که این، پیام عظیمی برای زمان شما و نیز برای زمان آینده است.

خداوند برای مدت طولانی درآینده پیام دیگری به بشریت نخواهد داد. آری اینگونه است. اگر نمی توانید بشنوید، برای شما بداقبالی و نگون بختیِ بزرگی است. آری اینگونه است. هیچ پیامِ دیگری در هیچ گوشه و کناری وجود ندارد. نسخۀ دومی وجود ندارد. هیچ پیامی وجود ندارد که بیاید و همان چیزی باشد که شما می خواهید.

آری اینگونه است. این صدای پیام جدید است. این صدایی است که گویی همۀ پیام ها را در طول تاریخ بشر در بردارد.

شما (احتمالاً)از زبان من تعجب می کنید من همۀ زبان ها را در قالب یک زبان نمایندگی می کنم. اما من از طریق این زبان[انگلیسی] با شما صحبت می کنم زیرا این فراگیرترین زبان در دنیای امروز است. بیشترین دسترسی و بیشترین امکان را دارد. لهجۀ من (دربرگیرندۀ)همۀ لهجه هاست.

مهم این نیست که سعی کنید این چیزها را درک کنید، بلکه مهم این است که گوش بسپارید تا پیام جدید خداوند را (از درون)دریافت کنید — با آن نجنگید، با آن نزاع نکنید، با آن بحث و جدل نکنید، فکر نکنید که مجبورید به آن ایمان داشته باشید، بلکه به آن گوش کنید: به منظور توقف افکارِ حریصانه و بی وقفۀ خود و به منظورشنیدن، گوش کنید. شما فقط از طریقِ یک پژواکِ عمیقِ درونی، درستی و صحتِ آنرا خواهید فهمید و می بینید که این چالشی در پیش روی شماست.

همۀ پیامبران بزرگ اِنکار شده و مورد تمسخر، آزار و اذیت و حتی سوءقصد قرار گرفته اند، زیرا مردم نمی توانستند بشنوند. آنها نمی توانستند احساس کنند.

امروز هم همین مشکل همچنان وجود دارد. شما یک جامعۀ مدرن هستید و فناوری های مدرن دارید، اما همین مشکل همچنان وجود دارد. این مشکلِ زندگی در انفصال و جدایی است. مشکل اینجاست که شما تحت تسلط ذهن، افکار و باورهایتان هستید. مشکل، فقدان آزادی انسان در جوامع شماست. مردم زیر بار تلاش برای بقا هستند آنها تحت سلطۀ حکومت ها هستند. حتی ادیان هم ظالم شده اند. اما مشکل همچنان وجود دارد. همیشه همین مشکلِ مشابه وجود داشته است. بنابراین پیامبر اِنکارمیشود، کسی باورش نمی کند، با شک و تردید، انتقاد، سرزنش، بی توجهی و اجتناب  با او برخورد می شود. این مشکلِ مشابه همچنان مثل همیشه وجود دارد.

چه چیزی لازم است تا شما متوجه شوید که در زمان نزول وحی زندگی می کنید؟ این زمانی است که پیام جدیدی از جانب خداوند به دنیا فرستاده شده است. آیا بی هدف می‌ایستید و سرتان را تکان می‌دهید؟ آیا فرار خواهید کرد؟ این مشکلِ مشابه همچنان وجود داشته است.

چگونه خواهید دانست؟ شما خواهید دانست زیرا خداوند قدرت بصیرت و دانش را در درون شما قرار داده است، این چیزی بسیار عمیق تر و فراتر از افکار و ایده ها، مفاهیم، پندها و سنت های شماست.

خداوند هم اینک در حال صحبت با دنیاست شما باید به آنچه خداوند به دنیا می گوید گوش دهید. حرف(بی ربط) نزنید. دست از فکر کردن بردارید. دست از بحث و جدل بردارید. دست از مقاومت بردارید و گوش بسپارید. اگر گوش نکنید، حتی نخواهید دانست در حال پاسخ به چه چیزی هستید.

این دو چالش بزرگ پیش روی بشریت، سرنوشت و آیندۀ همۀ مردم دنیا، سرنوشت و آیندۀ همۀ کشورها، مردمانشان و تقدیر آنها و همچنین شرایطِ خودِ دنیا را رقم خواهد زد و تعیین خواهد کرد که آیا بشریت خواهد توانست اختیار و حاکمیت خود را در این دنیا حفظ کند یا خیر.

شما آنقدر در انزوا زندگی کرده اید که فکر می کنید در عرصۀ پهناورِ گیتی تنها هستید. اما جهانِ هستی پر از زندگی است. شما در یک سیارۀ زیبا زندگی می کنید. نژادهایی هستند که از این موضوع آگاه هستند و خودشان به دنبال این هستند که اینجا را از آنِ خود کنند. چگونه از این(سیارۀ خودتان) دفاع خواهید کرد؟ چگونه آن را حفظ و نگهداری خواهید کرد؟ چگونه از آن حراست خواهید کرد؟ چگونه توانایی بشریت را برای زنده ماندن در اینجا حفظ خواهید کرد؟

برای انجام این کار، شما باید به یک بشریت متحد تبدیل شوید. کشورها و ملت های شما باید همکاری کنند. شما باید به درگیری های بی وقفۀ خود پایان دهید. شما باید درک کنید که در حال حاضر این یک ضرورت است. این فقط یک تفکرِ ایده آل یا یک آرزو نیست بلکه یک ضرورت است.

خداوند در حال صحبت کردن با دنیاست. خداوند اینگونه با دنیا صحبت می کند. این بسیار ساده است، بسیار خالص است. این(پیام)، مهیج و شورانگیز نیست. با انتظارات مردم همخوانی ندارد. این پیام به عنوانِ مُهرِ تأییدی بر تفکرات، ایده ها یا انتظارات مردم نیست. خداوند اینگونه با دنیا صحبت می کند.

پیام جدید بسیار عظیم است. برایِ ارائه آن در اینجا زمان زیادی صرف شده است. پیامبر در دنیاست. شما باید پیام را بشنوید. شما باید با قلبتان گوش کنید. شما باید اجازه دهید که خداوند وضعیت دنیا، آیندۀ بشریت و تصمیمات بزرگی را که در برابر دولت ها، مردم و در برابر شما قرار دارد، آشکار کند تا بدانید چگونه زندگی کنید، چه چیزهایی را انتخاب کنید تا درک کنید بشریت به کجا می رود و در حال حاضر چالش های بزرگِ پیش روی شما چیست.

 خداوند آنچه که بشریت نمی تواند ببیند و نمی تواند درک کند را در اینجا فراهم کرده است تا بشریت بتواند گام بزرگِ بعدی را در تاریخِ طولانیِ خود بردارد.