درک خداوند

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

اکنون زمان آن فرا رسیده است که شما درباره ی خداوند درکی بزرگ تر و گسترده تر به دست آورید، خدایی که منشاء و مولف حیات شما و منشاء و مولف تمام حیات در این دنیا و در سراسر جامعه ی بزرگی که در آن زندگی می کنید است

این درک جدید بیش از این که اصلاح درک سابق شما باشد، گسترش آن است؛ فهم شما را کامل تر کرده و در را به روی تجربه ی بزرگ تری از اراده و حضور الهی در زندگی تان باز می گذارد

پس لازم است که ما هنگام ارائه ی یک پیام جدید از سوی خداوند، تجربه ی شما را نیز احیا کنیم، به آن جان تازه بخشیم، آن را از تمام آنچه که توسط موسسات و اختراعات بشری به آن افزوده شده است تفکیک کنیم، آن را برای تان متمرکزتر و شفافت تر سازیم

در اینجا مهم است که خداوند را با دین اشتباه نکنید چرا که بسیاری اعمال وحشتناک به نام دین و به نام خدا انجام شده است. اما خداوند فراتر از تمام این مسائل است — فراتر از خطای بشری، خیالات بشری، اختراعات بشری و فساد بشری

اکنون لازم است که در عرصه ای بزرگ از حیات هوشمند به خداوند بیندیشید، عرصه ای که در آن زندگی می کنید و شامل تمام حیات این دنیا می شود و فراتر از این دنیا در جامعه ی بزرگ [کیهان] ادامه می یابد

باید شما درکی به دست آورید که شامل کار خداوند در جامعه ی بزرگ می شود تا بتوانید تجربه ای خالص از واقعیت الهی و از خواست این واقعیت برای زندگی شما داشته باشید

در غير اين صورت خدا را انعکاس شخصيت و عواطف و انديشه ها و احساسات خود تصور خواهید کرد. خشم تان، ترجیحات تان، قضاوت هایتان، حس انتقام تان، تصورات تان را درباره ی عدالت و مجازات و غیره، به خدا نسبت خواهید داد

ولی خداوند فراتر از این مسائل است. خداوندِ واقعی و خالص همواره مانند خورشید بر شما تابیده است. صرف نظر از آسمان های ابری و جو آلوده و آشوب روی زمین، خداوند مانند خورشید بر شما می تابد

اما خداوند فراتر از خورشید و تمام تعریفات است. خدا فراتر از تاریخ شما، فراتر از معلمان بزرگ و رسولان بزرگ خدا، فراتر از کتاب های بزرگ معنوی و شهادت های بزرگ است — خدایی که خالق و مولف زندگی و هستی شماست

آنچه که خداوند در شما خلق کرده است در حال حاضر درون تان زنده است. آن فراتر از عقل شما، فراتر از افکار و فهم شما، فراتر از مفاهیم، ایده ها و باورهای شما است؛ در بخشی عمیق تر در درون تان زنده است. این ذهنی عمیق تر است که در پیام جدید دانش نام دارد. این همان ذهنی است که می داند، ذهنی که صبر می کند، ذهنی که به وضوح و بدون تحریف، بدون ترجیحات شخصی، سردرگمی و یا حدس و گمان، قادر به دیدن است — ذهنی عمیق تر در درون شما

این همان چیزی است که خداوند در شما خلق کرده است که برای همیشه زنده خواهد ماند. دانش، فراتر از هویت موقتی شما در این دنیا، فراتر از کل حوادث این دنیا و همه ی دنیاهای دیگر و تجربه های بی شمار شما در این زندگی است. دانش در درون تان وجود دارد و خداوند مولف آن است

اگر در این زمینه ی بزرگ تر به خداوند بیندیشید، خواهید توانست ارزشِ قدرت و شکوهِ خلقت خدا را در جهان و نهایتاً در خودتان بدانید

بدن، ذهن و شخصیت شما، اینها همه وسایل موقتی هستند که هدف بزرگ ترشان ابراز رابطه تان با خدا است و ابراز خردی که او به شما داده تا به این دنیای نیازمند انتقال و اهدا کنید

پس به ذهن، بدن و عقل خود به عنوان وسایل نگاه کنید، وسایلی که فی نفسه ارزشمند هستند ولی نه به اندازه ی چیزی که برای ابراز و خدمت آن ساخته شده اند

آنگاه خواهید دید که خداوند در همه چیز رسوخ می کند، در همه چیز زنده است و در عین حال فراتر از همه چیز است

شما در هرکجا که هستید این حضور را می توانید حس کنید و در هرکجا که هستید دانش را هم می توانید پیدا و پیروی کنید

بنابراین برای این که خداوند را در چارچوب زندگی خود به طور کامل درک و تجربه کنید، باید نزد دانشی بروید که درون تان وجود دارد، دانشی که هوش بزرگ تر و واقعیت همیشگی ای است که خدا درون تان و برای تان خلق کرده است. دانش فراتر از تمام مفاهیم، ​​ایده ها و توهمات است. دانش، کسی که شما واقعاً هستید و طبیعت حقیقی شماست

با وصل شدن به دانش و یادگیری تشخیص و پیروی آن، شما یاد می گیرید که حضور، قدرت و اراده ی خداوند را در زندگی خود تجربه کنید

فراتر از این، خداوند برای همیشه خارج از مفاهیم عقل، خارج از همه ی اختراعات بشری و فلسفه های فردی و اجتماعی خواهد بود. زیرا مجموعه ای از ایده ها یا مفاهیم را که بتوانند خداوند جامعه ی بزرگ را در بر گیرند، یعنی مولف نژادهای موجودات بی شمار که همه از بسیاری جهات منحصر به فرد و متفاوت با یکدیگر هستند، در کجا خواهید یافت؟

پس برای این که نزد خداوند بروید، باید نزد دانش در درون تان بروید چرا که این شما را به سوی خداوند دعوت خواهد کرد. شاید به یک مکان خاص یا یک فرد خاص فراخوانده شوید ولی برای همین هدف است — تجربه ی حضور در درون خودتان. زیرا خداوند به شما چیزی را داده است تا ببینید، بدانید و انجام دهید. برای این که قدر آن را دانسته و آن را درک و پیروی کنید، باور کافی نخواهد بود

پس بگذارید این نقطه ی آغاز باشد، جایی که گام به سوی دانش و به سوی خداوند بر می دارید، و صرف نظر از این که مسیحی، بودایی یا مسلمان هستید، این کار را انجام خواهید داد. صرف نظر از سنت مذهبی ای که پیروی می کنید یا حتی اگر هیچ سنت مذهبی ای هم ندارید، گام های دانش همیشه وجود دارند

دانش چیزی است که همه ی ادیان دنیا را ایجاد کرده است، و دانش چیزی است که بدون توجه به جدایی و تضادی که بین آنها وجود دارد، آنها را با هم متحد خواهد کرد. زیرا این جدایی و تضادْ اختراعات بشری هستند و نه اختراعات الهی

دعوت در تمام این سنت ها طنین انداز می شود — درون آنها و فراتر از آنها. این فراخوانی به بازگشت به قدرت و حضور دانش، به کشف آنچه که دانش به شما خواهد داد تا انجام دهید، به بینش و آگاهی، در سراسر کیهان شنیده می شود. این، بازگشت را آغاز می کند — دعوت، گوش دادن، پاسخ دادن و بازگشت را

باشد که این درک شما باشد