وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۳۰ مارس سال ۲۰۰۸ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی

آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید

خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

بشر در حال مواجه شدن با بزرگترین سختی‌ها و دشوارترین چالش‌های خود است. البته تعداد زیادی از مردم این واقعیت را احساس می‌کنند — حسی نامشخص از اضطراب، نگرانی‌ای همه جانبه درباره‌ی آینده — در حالیکه دیگران هنوز خواب می‌بینند که زندگیِ آشنای کنونی ادامه خواهد داشت، و حال فقط بهتر خواهد شد، چراکه باید بهتر شود، این چیزی است که آنها فکر می‌کنند. اما بشر وارد دوران مصیبت‌ها و دشواری‌ها می‌شود. این امر باید پذیرفته شود اگر قرار است که شما بفهمید زندگی‌تان در چه مسیری در حال حرکت است، اگر قرار است که شما تسلسل رویداد‌ها را بفهمید، اگر قرار است که بفهمید چگونه باید مهیای آینده شوید — آینده‌ای که به شیوه‌های گوناگون بی‌شباهت به گذشته خواهد بود. این یک دید منفی نیست. آشکار سازی چیزی است که در حال آمدن است

کسانی که بر ضد این امر استدلال می‌کنند انکارشان را ابدی می‌سازند، و ضعف و ناتوانی خود را در مواجه شدن با مجموعه شرایط متغیر، نشان می‌دهند. اکنون امیدواری‌ها و رویا‌های مردم نمی‌توانند شالوده‌ی زندگی‌های‌شان باشند، چراکه مردم باید مهیای چیزی شوند که در حال آمدن است تا بتوانند از امواج عظیم تغییر جان سالم به در ببرند و در خدمت دیگران باشند، کاری که نهایتا برای انجامش به اینجا آمده‌اند

شما می‌توانید هر ایده‌ای را که مایل باشید بر آینده فرافکنی کنید — امیدواری‌های‌تان، هراس‌های‌تان، رویا‌های‌تان، اضطراب‌های‌تان. می‌توانید تصویری شاد یا تصویری هراس‌انگیز برای خودتان بسازید. اما زندگی در حال حرکت است. زندگی تحت سلطه یا حتی تحت تاثیر فرافکانی‌های شما قرار نمی‌گیرد

البته رویکرد مردم مهم است. رویکرد تقویت‌کننده مهم است، اما این رویکرد باید بر مبنای فهمی واقعی از چیزی که در اطراف شما رخ می‌دهد باشد، و بر مبنای فهمی واقعی از اینکه ‌زندگیِ شما در چه مسیری حرکت می‌کند و در آینده زندگی از شما چه چیزی طلب خواهد کرد. رویکرد مثبت و سازنده‌ی خود را بر محور شناخت واقعیت می‌سازید. اکنون چیزهای خاصی به راه انداخته شده است که با خواب و خیال یا با سرزنش‌های شخصی خود نمی‌توانید تغییر دهید

آفریدگار تمام حیات پیامی جدید به دنیا فرستاده است تا بشر را برای این دوران جدید آماده سازد، چراکه تمام وحی‌هایی که پیش از این به بشر داده شده‌اند نمی‌توانند او را مهیای چیزی کنند که اکنون در حال آمدن است. حکمت سنن بزرگ به عنوان الهام، به عنوان اصلاح، به عنوان چیزی که مورد تاکید قرار دهید و به عنوان ضوابطی بالاتر، باقی می‌ماند. اما حال باید پیامی جدید از سوی خدا فرستاده شود تا بشر را برای امواج عظیم تغییری که به سوی جهان در حال آمدن هستند و برخورد بشر با حیات هوشمندِ خارج از دنیا، مهیا کند، چیزهایی که نشان‌دهنده‌ی یک واقعیت جدید و یک چالش جدید برای خانواده‌ی بشری هستند

شما می‌توانید از راه وحی‌های پیام جدید، از راه تجربه‌ی خودتان و از طریق نشانه‌هایی که دنیا اکنون به شما می‌دهد — نشانه‌هایی که هر روز پدیدار می‌شوند تا شما را آماده و مطلع سازند، تا به شما هشدار دهند و از خودبینی و وابستگی به امیدواری‌ها و رویا‌های خود بیدارتان کند — با این چیزها مواجه و از آنها باخبر شوید

این وحی‌ها تکان‌دهنده خواهند بود. ممکن است شنیدن‌شان برای شما از نظر احساسی سخت باشد، چراکه این وحی‌ها از شما می‌خواهند که در بسیاری چیزها تجدید نظر کنید. ممکن است این وحی‌ها هراس و اضطراب شدید برانگیزند به دلیل اینکه خواهید دید که آماده نیستید و هنوز به حد کافی نیرومند نیستید تا با این چیزها مواجه شوید، حتی از نظر احساسی هم آماده و به حد کافی نیرومند نیستید. اما صرف نظر از واکنش‌های اولیه‌ خود، بسیار بهتر است که ببینید، بدانید و آماده شوید تا در جهل و انکار باقی بمانید در حالیکه جهان اطراف شما تغییر می‌کند

وحی جدید خداوند برای امواج عظیم تغییر و برای برخورد بشر با جامعه‌ی بزرگ حیات هوشمند، هشدار و برکت می‌دهد و آمادگی می‌رساند. این دو پدیده‌ی بزرگ بیشتر از هر چیز دیگری آینده و سرنوشت بشر، زندگی‌های تمام افرادی که امروز در دنیا هستند و آینده‌ی فرزندان آنها را تحت تاثیر قرار خواهند داد

البته چیز‌های دیگری حواس مردم را به خود مشغول کرده است، مشکلات دیگری که در آن لحظه به نظر مهم و حیاتی می‌رسند. ولی در مقایسه با قدرت امواج عظیم تغییر و برخورد بشر با جامعه‌ی بزرگ حیات هوشمند، این چیزها ناچیز و در اکثر موارد بی‌معنی هستند

چیزی که اکنون دنیا را نجات خواهد داد این اشتغالات فکری نخواهند بود، این رویا‌ها، این سرزنش‌هایی که مردم هنوز در همه جا انجام می‌دهند نخواهند بود، کارهایی که مردم انجام می‌دهند تا سعی کنند به خودشان اطمینان دهند که زندگی، چیزی را که می‌خواهند به آنها خواهد داد و اینکه سرنوشت خود را کنترل می‌کنند. کنترل‌ شما بر سرنوشت‌تان باید از قدرتی بزرگتر در درون‌تان سرچشمه بگیرد، قدرتی که خداوند در آنجا نهاده است

چه دیندار باشید چه نباشید، صرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنید و خود را وقف چه دینی می‌کنید، قدرت و حضور این دانشِ عمیقتر در درون‌تان زنده است. این موضوع برای همه کس حقیقت دارد، چراکه خداوند تبعیض قائل نمی‌شود. خداوند از دینداران خشنود و از غیر دینداران خشمگین نیست. خداوند عامل نجات‌دهنده را درون تک تک افراد به ودیعه گذاشته است

مقصود واقعی دین هدایت مردم به سوی این لطف و رحمت نجات‌دهنده است. دین در تمام اشکال آن برای همین کار در نظر گرفته شده است. با آنکه دین نمودها و اهداف دیگری به خود پذیرفته و در بسیاری موارد نیروهای سیاسی آن را مورد استفاده قرار داده‌اند، این هدف اساسی آن است؛ که شما را به سوی دانش راهنمایی کند، شما را به سوی این هوش هدایت‌کننده‌ی ژرفتر که خالق تمام هستی درور‌ن شما و تمام افراد به عنوان یک استعداد نهاده است، راهنمایی کند

اینکه دنیا در این وضعیت کنونیِ رو به وخامت قرار دارد نشانه‌ی آن است که مردم از دانش خبر ندارند و آن را دنبال نمی‌کنند. آنها بلند‌پروازی‌ها را دنبال می‌کنند. آنها شرطی‌شدگی‌های اجتماعی را ‌دنبال می‌کنند. آنها شکایت‌های خود را ‌دنبال می‌کنند. آنها خیالات خود را دنبال می‌کنند، که همه‌ی اینها مربوط به ذهن می‌شود — ذهن شخصی و دنیوی. ولی حال ذهنی عمیقتر درون‌تان وجود دارد، و همین هوش برتر است که به پیام جدید خدا پاسخ خواهد گفت. همین هوش برتر است که قایق شما خواهد بود تا در دریا‌های دشوار آینده راه خود را پیدا کنید

فقط خداست که می‌داند چه چیزی بشر را نجات خواهد داد. ممکن است شما نقشه‌ها و نظریه‌های فراوانی داشته باشید. ممکن است بر نظرات و باورهای خود پافشاری کنید. شاید حتی مدعی شوید که خداوند نظرات‌ و باورهای شما را تایید کرده است، اما فقط خداست که می‌داند چه چیزی بشر را نجات خواهد داد

چراکه اکنون بشر باید نجات داده شود — نه برای ملکوت، بلکه برای آینده‌اش در اینجا در همین دنیا — تا این دنیا بتواند برای بشر به عنوان محیطی قابل سکونت باقی بماند و بشر یاد بگیرد که با رقابت از خارج از جهان و تمام ملت‌های دیگری در کیهان رو به رو شود که می‌خواهند او را تحت تاثیر قرار دهند و دنیا را از آنِ خود کنند و بهرهمند شوند

شما وقتی که شروع به آگاه شدن از امواج عظیم تغییر می‌کنید، یعنی امواج تغییری که دنیا هر روز بیش از روز پیش برای شما آشکار می‌سازد و پیام جدید خداوند مستقیما به آنها توجه می‌کند، و با این واقعیت نیز مواجه می‌شوید که نژادهایی که از خارج از دنیا آمده‌اند در اینجا مداخله می‌کنند و در پی آن هستند که کنترل بشر و منابع دنیا را به دست آورند، آنگاه خواهید دید که پاسخی ندارید. ممکن است این آگاهی باعث شود که احساس بیچارگی و ناامیدی کنید. اما شما خواهید دید که جوابی ندارید و اینکه جواب‌هایی که می‌توانید تصور کنید و جواب‌هایی که فکر می‌کنید موثر خواهند بود، برای پرداختن به چالشه‌هایی با این عظمت، ناکافی خواهند بود. در اینجا ایده‌های خوب به حد کافی قدرتمند نخواهند بود تا شما بتوانید به چالش‌های پیش رو و چالش‌هایی که همین حالا وجود دارد بپردازید

اکنون چیزی که بشر را نجات خواهد داد شناخت، جرات و ضرورت است. شناخت اینکه امواج عظیم تغییر بر سر شما هستند، که بشر بخش بسیار زیادی از منابع حافظ حیات این دنیا را نابود ساخته، و اینکه شما در دنیایی رو به زوال زندگی می‌کنید — با منابع رو به زوال، محیط زیست رو به زوال، آب و هوای در حال تغییر و وسوسه‌ برای اینکه ملت‌ها با یکدیگر بجنگند، وسوسه‌ای که هر روز شدیدتر می‌شود

هنگامی که شما با این واقعیت رو به رو می‌شوید که دیگرانی از دنیای‌تان بازدید می‌کنند، و اینکه این بازدیدکنندگان نیرو‌های خودی نیستند، بلکه کسانی هستند که تلاش می‌کنند خود را به شیوه‌ای  در اینجا مستقر کنند که به نفع آنها خواهد بود، تا رهبریِ بشری را تحت تاثیر قرار دهند و توده‌ی مردم را مهار سازند — اگر قادر باشید با این چیزها روبرو شوید، خواهید دید که ‌پاسخی ندارید. همانطور که می‌بینید، درک این حقیقت بسیار مهم است، چراکه در اینجا باید به خدایی که فراتر از شما وجود دارد روی آورید و به هوشی که او درون‌تان نهاده است. در اینجا است که عقل شما دیگر ‌پاسخ‌های مناسبی ندارد. در اینجا محدودیت‌های نظرات خود را می‌بینید. در اینجا با محدودیت‌هایی رو به رو می‌شوید که شرطی‌شدگی‌های اجتماعی و مذهبی‌تان در شما ایجاد کرده است

باید در کنار این شناخت جرات وجود داشته باشد. شما نباید در برابر امواج عظیم تغییر یا رقابت و مداخله از سوی کیهان اطراف‌تان، ضعیف و ترسان و لرزان باشید. نباید دارای احساسات ضد و نقیض باشید، در حالیکه تنها به فکر خوشبختی خودتان و به دست آوردن چیزهایی که می‌خواهید هستید. شما در آستانه‌ی تغییر و چالش عظیم ایستاده‌ید. اگر قرار است که آماده باشید، آنگاه نباید در رویای چیزهای دیگر به سر ببرید

خداوند قدرت دانش را از قبل به شما داده است تا شما را هدایت‌، حفظ و به سوی دستاوردهای بزرگتر‌تان در زندگی راهنمایی کند. ولی اگر این قدرت را پروا نکنید و یا باور نداشته باشید که چنین قدرت و حضوری درون‌تان زنده است، آنگاه ممکن است برای رهایی به خدا دعا کنید، ممکن است برای رستگاری به خدا دعا کنید، ممکن است به خدا دعا کنید تا در شرایط دشوار اطراف‌تان مداخله کند، ولی همانطور که می‌بینید، خداوند پاسخ را از قبل عرضه کرده است

مالک کیهان درگیر رفاه اجتماعی شما نمی‌شود، چراکه پاسخ در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهید و چه کاری نباید انجام دهید، چه چیزی باید رها و بر چه چیزی باید تمرکز کنید، درون‌تان نهاده شده است

البته این امر مستلزم جرات است — جراتی بسیار اساسی، جراتی که بسیار نایاب است، بخصوص در میان ثروت‌مندان جهان که عادت دارند نیاز‌های‌شان براورده شود، و باور دارند که دنیا برای برآوردن آرزو‌ها و بلند‌پروازی‌های آنها خلق شده است، و فکر می‌کنند که ثروت و امتیازات‌شان را خدا به آنها داده، و تصور می‌کنند که از دیگرانی که حتی برای برآوردن نیازهای اساسیِ زندگی تلاش می‌کنند، بهتر هستند

باید شناختی در کار باشد. بدون شناخت، شما امیدی ندارید. زندگی شما در هم خواهد شکست، نیرو‌هایی که انتظارشان را نداشتید بر زندگی‌تان مستولی خواهند شد. امتیازات شما در اثر نیرو‌هایی که نمی‌فهمید از دست خواهند رفت. و شما، مانند تعداد زیادی از افراد دیگر، خشمگین خواهید شد — دولت‌ها را مقصر خواهید دانست، ملت‌های دیگر را مقصر خواهید دانست، زندگی را مقصر مخمصه‌تان خواهید دانست، در حالیکه شما در واقع نشانه‌ها و علامت‌هایی را که در راه وجود داشت، درک نکردید. به التماس‌های دانش درون خودتان پاسخ نگفتید. تصور کردید که اضطراب شما تنها مشکل روانی بود. فکر کردید که نگرانی شما نسبت به آینده بی‌دلیل بود، در حالیکه در واقع این نگرانی همواره تلاش می‌کرد که با شما سخن بگوید

اکنون دعوت درون‌تان وجود دارد تا به آن پاسخ گویید، تا آگاه شوید، تا بدون خصومت و تبعیض نگاه کنید، تا ببینید چه چیزی را می‌توانید ببینید که از افق در حال آمدن است. شما به جای اینکه آینده خود را بر اساس چیزی که می‌خواهید برنامه‌ریزی کنید، باید آینده خود را بر پایه‌ی چیزی که می‌بینید، چیزی که احساس می‌کنید و چیزی که می‌دانید، طرح‌ریزی کنید

اگر این دیدن، احساس کردن و دانستن واقعی باشند، اگر واقعا بر اساس دانش درون‌تان باشند و نه فقط نوعی معامله که انجام داده‌اید، آنگاه شما قادر خواهید بود شالوده‌ای قوی بسازید. قبل از اینکه نیاز به تغییر بر سر‌تان باشد، مسیر زندگی خود را عوض خواهید کرد و قبل از اینکه ضرورت بر شما مستولی شود، وفاداری خود را به سوی دانش تغییر خواهید داد

باید جرات این کار را جستجو کنید و بسازید. هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد. نباید تصور کنید که دولت از شما مراقبت خواهد کرد. نباید تصور کنید که حکومت محلی از شما مراقبت خواهد کرد یا بیمارستان‌ها در تمام شرایط از شما مراقبت خواهند کرد. باید به قدرت دانش درون خودتان، در روابط‌تان و درون دیگران اتکا کنید

این یک دلگرمی ناچیز نیست. این یک نقش مجهول نیست. شما بایستی به فردی بسیار هوشیار، بسیار بی‌طرف تبدیل شوید که مایل است با هر آنچه از افق می‌آید رو به رو شود. در غیر این صورت، دچار بیم و هراس خواهید شد، و این بیم و هراس بر زندگی‌تان مستولی خواهد شد که عواقب مصیبت‌باری در ‌پی خواهد داشت. ممکن است خدا را مقصر این امر بشناسید، اما او در تمام این مدت از طریق تجربیات‌تان، از طریق خواب‌های‌تان، از طریق احساسات‌تان و از راه عواطف عمیقتر‌تان به شما هشدار داده است. خداوند در تمام این مدت به شما هشدار داده است، و دنیا نیز دائما نشانه‌های‌اش را به شما داده است

نشانه‌هایی که اکنون در دنیا باید به آنها توجه کنید چه هستند؟ باید به قیمت خوراک و دسترسی به آن و دسترسی به آب توجه کنید. باید به اینکه ملت‌ها چه دیدی نسبت به یکدیگر دارند توجه کنید. باید به وضع مالی کشور‌ خود دقت کنید. باید خودتان را مهیای امواج عظیم تغییر سازید. باید به وضعیت آب و هوای جهان دقت کنید

دنیا این نشانه‌ها را به شما می‌دهد. حالا باید به این نشانه‌ها دقت کنید. این نشانه‌ها به شما کمک خواهند کرد تا بدانید چقدر وقت دارید و در ایجاد تغییراتی که در زندگی خود ضروری خواهد بود چقدر سریع باید عمل کنید. این نشانه‌ها به شما اطلاع می‌دهند. در صورتی که توجه نکنید، زندگی  چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد؟ اگر بر ضد این موضوع استدلال می‌کنید، اگر آن را انکار می‌کنید یا تصور می‌کنید که غلط است و فقط دولت‌ها مقصر هستند، پس آنوقت مسئولیت زندگی خودتان را قبول نکرده‌اید

شما برای زمان‌های دشوار به عشق مشفقانه نیاز خواهید داشت. خداوند عشق واقعی را به شما نشان می‌دهد — با هشدار دادن و رساندن برکت و آمادگی به شما. اگر تصور کرده‌اید که عشق مربوط به چیز دیگری است، پس آنوقت نسبت به طبیعت، هدف و واقعیت عشق دچار سردرگمی شده‌اید، و نمی‌فهمید که عشق خداوند در واقع چه چیزی است

چرا خداوند با شما خوش و بش کند وقتی که در واقع زندگی‌تان به خطر افتاده است؟ آیا این عشق خواهد بود؟ چرا خداوند سعی کند که تمام آرزو‌های شما که مربوط به خوشبختی می‌شوند را براورده سازد در حالیکه دنیای‌تان به خطر افتاده است؟ این تمایل، این توقع و این درخواست، نشان‌دهنده‌ی یک سردرگمی اساسی است. اگر شما فکر کنید که تنها مسئله‌ای که وجود دارد دیدگاه‌تان است، آنوقت هنوز به قدرت و توانمندی دانش درون خودتان پی نبرده‌اید، دانشی که تحت تاثیر اندیشه‌ی تبعیضی قرار نمی‌گیرد. آن تحت تاثیر هراس و آرزوها قرار نمی‌گیرد. همین موضوع باعث می‌شود که قدرتمند باشد. همین موضوع باعث می‌شود که قابل اعتماد باشد. همین موضوع باعث می‌شود که بزرگترین منبع درونی‌تان باشد

ما به سه نکته اشاره کرده‌ام: شناخت، جرات و ضرورت. شناخت و جرات مهم است، به ویژه در سطح فرد. اما این ضرورت است که بزرگترین فرصت را به بشر خواهد داد. چراکه امواج عظیم تغییر و چالش‌های پیش رو و چالش‌های امروز که از جامعه‌ی بزرگ سرچشمه می‌گیرند نمایانگر دو انگیزه‌ی بزرگ برای اتحاد بشری هستند. این چالش‌ها نمایانگر ضرورت هستند

هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی، بشر را به خطر انداخته است. در داخل، او با دنیای رو به زوال مواجه شده است. جمعیت رو به افزایش ا‌و بایستی با ذخایری که آهسته رو به تحلیل می‌رود و با اختلال زیست محیطی رو در رو شود. حالا بشر باید به قوانین طبیعت توجه کند، قوانینی که نسبت به کسانی که آماده نشده‌اند، بی‌رحم است. بشر باید تصمصیم بگیرد که آیا ملت‌ها دست به رقابت و مبارزه و ستیز بر سر منابع باقی مانده خواهند زد یا متحد خواهند شد تا این منابع را حفظ و تقسیم و اطمینان حاصل کنند که کل خانواده‌ی بشری به چیزهای مورد لزوم دسترسی دارد

حالا مسئله امنیت کشور نیست. مسئله امنیت جهان است. در صورتی که ملت‌های دیگر ناکام شوند، ملت شما هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگر میلیون‌ها نفر به مرزهای شما هجوم آورند به دلیل اینکه قادر نیستند در کشور‌های همسایه‌تان زنده بمانند، این موضوع بر شما تاثیر بزرگی خواهد گذاشت. اگر بشر قادر نباشد شکم خود را سیر کند، جنگ و مصیبت عظیمی در پی خواهد داشت. تصور نکنید که این چالش‌ها بر سر شما نیستند، چراکه دنیا چیز دیگری را به شما نشان می‌دهد، و دانش درون‌تان به شما التماس می‌کند که پاسخ گویید

چیزی که سرانجام بشر را متحد خواهد کرد، ضرورتِ رویارویی با امواج عظیم تغییر و همکاری برای پاسخ به چالش‌های این تغییر خواهد بود. بشر به دلیل توافق سیاسی یا ایدئولوژی مشترک و یا دین مشترک متحد نخواهد شد. این اتحاد نتیجه‌ی مصالحه‌ی طبیعی بین فرهنگ‌ها، ملت‌ها و گروه‌ها نخواهد بود. حقیقتی بسیار اساسی آن را ایجاد خواهد کرد — حقیقت اینکه اگر متحد باشید می‌توانید پیروز شوید، ولی در صورتی که با یکدیگر مخالفت کنید شکست خواهید خورد

اکنون این حقیقت اصول حاکم خواهد بود اگر قرار است که بشر راهی برگزیند که او را حفظ و رستگار می‌کند و منجر به آینده‌ای بهتر از گذشته‌ می‌شود. چراکه گذشته، تاریخچه‌ی تضاد، رقابت و فاجعه‌ی انسان بوده است. حالا شما وارد مجموعه شرایطی می‌شوید که نمی‌تواند عده‌ی انگشت‌شماری باشند که مشغول ثروت‌اندوزی می‌شوند در حالیکه مابقی جهان در زوال فرو می‌رود، چراکه در نتیجه، افراد ثروتمند نیز همه چیز را از دست خواهند داد. چنین نمی‌تواند باشد که عده‌ای کم‌شمار ثروت دارند در حالیکه توده‌ی مردم برای زنده ماندن تلاش می‌کنند، چراکه در برابر امواج عظیم تغییر، اگر شرایط چنین باشد، کشورها با شکست کامل مواجه خواهند شد

حال کشورها بایستی همکاری کنند وگرنه با شکست متقابل رو به رو هستند. بایستی از مردم جهان در سطحی بسیار بالاتر از آنچه در حال حاضر موجود است مراقبت شود. ضرورت این انگیزه را ایجاد خواهد کرد. اکنون همکاری ضروری خواهد بود. و گورو‌ها و نیرو‌هایی که همکاری نمی‌کنند بایستی منزوی شوند به خاطر اینکه تمام دنیا را به خطر می‌اندازند

ضرورت نیز باعث خواهد شد که شما با جامعه‌ی بزرگ رو به رو شوید. چراکه در دنیاهای در حال ظهور مانند دنیای خودتان، اولین تماس با حیات هوشمند در کیهان با کسانی خواهد بود که منابع اکتشاف می‌کنند و با گروه‌های بازرگانی، یعنی نژادهای تجاوزکننده که در پی سوء استفاده از دنیاهای ضعیف و متفرق مثل همین دنیای خودتان هستند. پیام جدید واقعیت حیات خارج از مرزهای‌تان را آشکار می‌کند و اینکه شما چگونه قادر خواهید شد دوست را از دشمن تشخیص دهید و اینکه کسانی که واقعا متحدین یا بهتر بگوییم متحدین بالقوه‌ی شما هستند در آینده با شما چه رفتاری در پیش خواهند گرفت

هیچ کسی نخواهد آمد تا شما را نجات دهد، و آنهایی که ادعا می‌کنند که به اینجا آمدند تا این کار را انجام دهند بزرگترین خطر برای شما هستند. شما هنوز این موضوع را نمی‌فهمید به این خاطر که واقعیت زندگی در جامعه‌ی بزرگ را درک نمی‌کنید. باید وحی در مورد این امر از سوی خدا داده شود اگر قرار است که واقعی و معتبر باشد نه نوعی فریب از سوی نژادی دیگر که تلاش می‌کند در اینجا امتیازات به دست آورد

ضرورت ملل بشر را مجبور خواهد کرد که متحد شوند تا از خودشان دفاع کنند، و مقررات درگیری با هر |نژاد خارجی‌ای| که امروز در دنیا هست یا در آینده ممکن است سعی کند به اینجا بی‌آید، را برقرار کنند. اگر در یک کشور رخنه کنند، این تمام دنیا را تهدید خواهد کرد

این یعنی اینکه شما اکنون در سطحی متفاوت میندیشید. این یعنی اینکه شما به عنوان عضوی از یک قبیله یا یک گروه یا یک ملت نمیندیشید. به عنوان عضوی از خانواده‌ی بشری میندیشید. نگران رفاه و امنیت کل خانواده‌ی بشری هستید، نگران نژاد بومی این دنیا هستید که اکنون با مداخله‌ی خارجی و رقابت خارجی رو به رو شده است

شما باید یاد بگیرید که اینگونه بیندیشید، و جرات اینگونه اندیشیدن را به دست آورید و این حقیقت را بشناسید که کسانی که از دنیای‌تان ملاقات خواهند کرد به اینجا نیامده‌اند چون شیفته‌ی شما هستند و یا که سعی کنند آگاهی معنوی شما را بالا ببرند و یا بخواهند شما را به سوی آینده‌ای درخشان هدایت کنند

در تاریخ دنیای‌تان، نژادهای جاهل با پیروی چنین تصوراتی تحت استیلا دیگران در آمده‌اند، در حالیکه فکر می‌کردند فن‌آوریِ پیشرفته نشاندهنده‌ی اصول اخلاقی برتر و یا وظیفه‌شناسی در زندگی است

شما وارد جامعه‌ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان می‌شوید، محیطی رقابتی در مقیاسی که به سختی می‌توانید تصورش کنید. به عنوان نژادی ضعیف و متفرق واردش می‌شوید، در حالیکه مباشران دنیای زیبایی هستید که از نظر دیگران پرارزش شمرده می‌شود

اکنون مداخله در جریان است به دلیل اینکه شما دارید این ثروت گرانبها، این دنیای زیبا را ویران می‌سازید؛ به دلیل اینکه فنآوری‌ای تولید کرده‌اید که دیگران می‌توانند استفاده کنند؛ و به خاطر اینکه کسانی که به دنبال مداخله هستند نمی‌خواهند شما قدرتمندتر از امروز شوید. این فرصت آنها است، و از این فرصت استفاده خواهند کرد — ایجاد ستیز بشری خواهند کرد، قدرتمندترین ملت‌ها را تضعیف خواهند کرد، ملت‌ها را مقابل یکدیگر قرار خواهند داد تا آنها را تضعیف و وابسته‌تر به حضوری کنند که اکنون در میان‌شان هست، حضوری که از جامعه‌ی بزرگ آمده است

شما از مخمصه خود بی‌خبر هستید. از آسیب‌پذیری خود نا‌آگاه هستید. هنوز مثل مردمی فکر می‌کنید که در انزوا زندگی می‌کنند، تصور می‌کنید که تمام چیزهای مهمِ زندگی مربوط به محیط محلی‌تان می‌شود، مربوط به تاریخ‌تان و خلق و خوی‌تان. نمی‌بینید که در جامعه‌ی بزرگِ حیاتِ هوشمند زندگی می‌کنید و اینکه بشر با مجموعه شرایطی وخیم روبرو شده است

کسانی که در دنیا هستند نمایانگر نیروهای نظامی نیستند. آنها نیروهای تجاری هستند. کم‌شمار هستند. دارای قدرت عظیم نیستند، به جز قدرت متقاعد سازی. آنها از همین قدرت استفاده می‌کنند تا مردم را به موضع گیری علیه یکدیگر، علیه دولت‌های‌شان و به دوری از دانش درون خودشان وادار کنند، دانشی که نمی‌تواند تحت وادارسازی هیچ نیرویی قرار گیرد — نه نیروهای این دنیا و نه نیروهای هر دنیای دیگری

ممکن است که شما بگویید، آه، این دیگر بیش از حد است! فکر نمی‌کنم بتوانم با این مسئله روبرو شوم! اما این دنیای‌تان است. این زندگی‌تان است. این آینده‌تان است. منظور شما از اینکه نمی‌توانید با این مسئله روبرو شوید چیست؟ البته که می‌توانید. خداوند شما را به اینجا فرستاد تا با آن مواجه شوید، تا به دنیا خدمت کنید. احساس ضعف و ناتوانی شما در برابر چنین شرایط عظیمی به این دلیل است که مشغول چیزهای دیگری هستید که یا کم‌اهمیت یا بی‌ارزش هستند. ماجراهای عاشقانه، ثروت اندوزی، سرگرمی‌‌ها، وقت‌گذرانی‌ها، مخمصه‌ها، ستیز با افراد دیگر — تمام این چیزها شیره‌ی جان‌تان را می‌کشد. قدرت‌تان، توانمندی‌تان، جرات‌تان، قدرت چاره‌اندیشی‌تان — تمام اینها به دلیل چیزهایی از دست می‌رود که یا کم‌اهمیت هستند یا بی‌ارزش

دیر وقت شده است. برای حماقت بشری بیش از حد دیر شده است. شما به عنوان فرد باید آماده‌ی آینده شوید، و در برابر ضرورت، باید آزادی و اتحاد بشری را تشویق کنید. این چیزی است که بشر را نجات خواهد داد و شالوده‌ای برای آینده به او خواهد داد، شالوده‌ای که بزرگتر از هر چیزی است که تا به حال به آن دست یافته است — بزرگتر از دوران کوتاه غنا و موفقیت و افراط. اکنون باید در دنیایی رو به زوال زنده بمانید. و بایستی به حد کافی نیرومند شوید تا بتوانید در مقابل وسوسه‌هایی که از سوی جامعه‌ی بزرگ خواهند آمد مقاومت کنید. باید در برابر مداخله مقاومت کنید. باید در مورد زندگی‌تان جدی باشید، بسیار جدی‌تر از آنچه در گذشته بوده‌اید

امواج عظیم تغییر، و رقابتی که از خارج دنیا سرچشمه می‌گیرد، تمام مشکلاتی را که بشر اکنون با آنها مواجه است، که بسیاری از آنها خیلی جدی هستند، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چراکه در صورتی که دنیا برای بیشتر انسان‌ها غیر قابل سکنی شود، و در صورتی که منابع اساسی‌تان تا حدی تحلیل رود که کشور‌ها از کار بیفتند، دیگر به حفظ و یا دست یافتن به چه چیزی امید خواهید بست؟ و در صورتی که بشر تحت کنترل و سلطه‌ی قدرت‌های خارجی‌ای در آید که از خود جامعه‌ی بزرگ آمده‌اند، دیگر به چه امتیازات و دست‌آورد‌هایی برای خودتان امید خواهید بست؟ هر مشکلی که در جهان به نظر شما مهم است را در نور این دو نیروی بزرگ در نظر بگیرید، و آنگاه خواهید دید که روی چه چیزی باید تاکید کرد

شما نیاز‌های خود را چگونه برطرف خواهید کرد؟ نیازهای سالخردگان را چگونه برطرف خواهید کرد؟ نیازهای کودکان را چگونه برطرف خواهید کرد؟ نیازهای محروم‌شدگان را در برابر امواج عظیم تغییر چگونه برطرف خواهید ساخت؟ چگونه می‌توانید به نیرویی سازنده برای جهان تبدیل شوید، فردی موثر — که قادر است نیازهای دیگران را تامین کند، قادر است دارای بینش و شفافیت باشد، قادر است نیرومند باشد؟ چگونه قادر خواهید بود این حقیقت را بشناسید که بشر باید برای دفاع از خود در جامعه‌ی بزرگ متحد شود وگرنه تحت نفوذ، استیلا، متقاعد سازی و سلطه‌ی قدرت‌های دیگر در خواهد آمد؟

این چیزی است که در طبیعت رخ می‌دهد. این بخشی از زندگی است. این امر میان انسان‌ها در جهان، قرن‌ها در جریان بوده است. در سرتاسر کیهان در جریان است گرچه در جامعه‌ی بزرگ شرایط و موانع متفاوتی وجود دارد، شرایط و موانعی که شما می‌توانید در مورد آنها بیاموزید

این واقعیت است. مصیبت بزرگ بشر این است که تنها کسانی که بسیار فقیر هستند با واقعیت مواجه می‌شوند، چراکه آنها گزینه‌ای ندارند. ثروت‌مندان در حال هدر دادن زندگی‌های‌شان هستند — منابع‌شان، تحصیلات‌شان، وقت‌شان، تاکید‌شان — در جهت شیفتگی‌ها و علایق بسیار احمقانه و پوچ. اکنون برای این کارها بسیار دیر شده است

به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خدا در جهان هست چراکه بدون این پیام جدید، بشر ناکام خواهد شد. شکست او در گذر زمان رخ خواهد داد، اما رخ خواهد داد. و مداخله در جهان بدون آگاهی و بدون مقاومت بشری صورت خواهد گرفت

منکر این موضوع نشوید، چراکه اگر منکر آن شوید، پیام بزرگی را که از سوی خالق آمده است از دست خواهید داد. اگر متوجه‌ی هشدار نشوید، برای برکت ارزش قائل نخواهید شد، و نیاز به آمادگی را نخواهید دید. چراکه پیام جدید خداوند، پیامی که برای تمام مردمان جهان داده می‌شود، قرار است که این هشدار، این برکت و این آمادگی را فراهم آورد. همگان قادر به پاسخ گفتن نخواهند بود، ولی عده‌ی زیادی بایستی پاسخ دهند— از ملل و ادیان گوناگون

اکنون همه چیز در خطر است. عاقبت دنیا طی چند دهه‌ی آتی رقم خواهد خورد. این مدتی است که به طور باور نکردنی کوتاه است. زندگی در حال حرکت است. رویداد‌ها اتفاق می‌افتند. اکنون نتایج تنزل دنیا و استعمال احمقانه‌ی بشر از آن به طور خودکار پیش می‌رود. فن‌آوری به تنهایی پاسخی مناسب نخواهد بود. باید شناخت، جرات و اتحاد بشری وجود داشته باشد. فن‌آوری فقط وصیله‌ای خواهد بود که به شما کمک کند، ولی بدون این شناخت، این جرات و این اتحاد، فن‌آوری فقط سقوط‌ شما را سرعت خواهد بخشید

خالق تمام حیات این دنیا را دوست دارد، بشر را دوست دارد و به او قدرت دانش را داده است، وحی‌های بزرگ گذشته را داده و حال وحی‌ای جدید به بشر عرضه می‌کند که برای عصر حاضر و زمان‌های پیش رو فرستاده شده است. شما در زمان وحی زندگی می‌کنید، چراکه در دورانی بی‌سابقه زندگی می‌کنید، و با مجموعه شرایطی مواجه هستید که بشر هرگز پیش از این مجبور نبوده که با آن رو به رو شود. شما پیش از این با محرومیت در جهان رو به رو شده‌اید، ولی هرگز با دنیایی رو به زوال مواجه نشده‌اید

فکر نکنید که امتیازات و ثروت‌تان شما را از این امر جدا خواهد کرد، چراکه آسیب‌پذیر خواهید بود. همه کس آسیب‌پذیر خواهند بود. به همین دلیل است که پیام جدید شناخت، جرات و اتحاد بشری را فرا می‌خواند. این چیزی است که به دوران شما قدرت و توانمندی می‌بخشد. این چیزی است که به زندگی شما اهمیت می‌بخشد و هدف و معنا

دانشِ درون‌تان شما را هدایت‌ خواهد کرد تا با افراد خاص در شرایط خاص در دنیا مشارکت کنید. وضعیت جهان به شما هشیاری و یقین خواهد داد تا شما بدانید که باید این دانش را دنبال کنید. چراکه خداوند اینگونه با شما سخن خواهد گفت، و باید در حال حاضر گوش دادن را بیاموزید