وضع اضطراری جهان

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۲۹ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

بشر در آستانه ی تغییر عظیم جهانی قرار دارد، تغییر جهانی در مقیاسی که ‌پیش از این هرگز مشاهده نشده است، شرایطی که اکنون در اثر استعمال غلت و مفرط بشر از دنیا و همچنین به خاطر جهل و طمع بشر ایجاد شده است. این شرایطی است که اکنون زندگی تک تک افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد

با آن که در حال حاضر عده ی کمی از آن آگاه هستند، اما این یک وضعیت اضطراری جهانی‌ است. شما شیمی جوّ و آب‌ ها ‌‌و خاک ها را تغییر داده اید و اکنون دنیا در حال تغییر است — بسیار سریع تغییر می کند، به نحوی بسیار خطرناک تغییر می کند، اکنون به نحوی تغییر می کند که شما را بیش از آنچه تصور کرده اید تحت تاثیر قرار خواهد داد

پیام خداوند برای جهان باید زنگ هشدار را به صدا درآورده و آمادگی را برای واقعیت جدید دنیا فراهم کند. این، زمان و آستانه ‌ای است که بسیاری از افراد را مجبور خواهد کرد از زندگی های خودمحور‌شان و از بدبختی و سردرگمی شخصی خود برخیزند تا به دنیایی که به خطر افتاده است خدمت کنند

این یکی از دلایلی است که در اینجا توسط کیهانِ خارج از دنیای شما مداخله می شود زیرا کسانی که برای منافع خودشان برای این دنیا ارزش قائل هستند به چیزی که رخ می دهد پی برده ‌اند. آنها جوّ دنیا را آزمایش کرده اند. آنها آگاه هستند که بشر چه کاری انجام داده است تا آب و هوا و خاک های خود را آلوده سازد. زیرا این امر به دفعات بی شمار در کیهان رخ داده است. در آنجا به خوبی فهمیده شده است

بنابراین اکنون مسابقه ای بر سر کنترل دنیا صورت می گیرد تا دنیا برای استفاده ‌ی کسانی که از خارج آمده اند حفظ شود. همانطور که می بینید، آنها رابطه ی مستقیم با این موضوع دارند

این یک وضعیت اضطراری‌ در مقیاسی است که شما هنوز در نیافته ‌اید. وضعیتی است که قدرت آن را دارد تا تمدن بشری را ویران سازد و مداخله ی خارجی ایجاد کرده و در اینجا به آشوب در سطحی بیانجامد که پیش از این هرگز مشاهده نشده است

اکنون شما بایستی یک قدرت عمیق تر را در درون ‌تان دنبال کنید، چرا که در اطراف شما و در سرتاسر جهان برخورد و تضاد فزاینده ای وجود خواهد داشت در حالی که جوامع بشر تا نقطه ‌ی شکست تحت تنش قرار می گیرند؛ در حالی که خصومت های باستانی لبریز می شود و ملل و مناطق را در کام خود فرو می برد؛ در حالی که رقابت بر سر منابعِ باقی ‌مانده شدت می گیرد و خطرناک می شود و نزاع و رنج و آزار در مقیاسی به بار می آورد که پیش از این هرگز مشاهده نشده است

برای بعضی ‌ها به نظر خواهد آمد که این پایان دنیا است، تحقق یک پیشگویی باستانی، مانند این که تمام این موارد کار خداست. اما خدا مولف این وضعیت اضطراری جهانی نیست. خدا شاهد است. این وضعیت ثمره ‌ی جهل و خودخواهی و کوته ‌نظری بشر است و حاصل عدم درک آینده و پیامدهای اعمال بشر

اکنون خداوند باید به بشر نسبت به خطر بزرگ و فاجعه ‌ی عظیمی که بشر به وجود آورده است هشدار دهد. زیرا بشر می تواند در حال حاضر مهیا شود و از شدت پیامد‌های اعمال خود بکاهد

اگر بشر در انجام این کار ناکام شود، آنگاه تمدن انسان — در همه جا، در همه ی کشورها — به خطر خواهد افتاد. اقتصادها نابود خواهند شد. میلیون ‌ها نفر بیکار خواهند ماند. میلیون ها نفر مجبور به ترک وطن خواهند شد، وطنی که لم یزرع و غیر قابل سکنی شده است

به همین دلیل است که وحی جدید خداوند برای جهان باید این زنگ خطر را به صدا درآورد و این هشدار را بدهد. شما آب و هوای جهان را تغییر داده اید. اکنون بطور خودکار در حال تغییر است و خواهد بود؛ خشکسالی و سیل و محرومیت به بار خواهد آورد؛ اقتصاد کشور‌هایی را که باید با پیامد‌ها و رویداد‌ها مواجه شوند — بلایایی که اکنون هر روز‌‌ بیش از پیش رخ خواهند داد و ویرانگرتر خواهند شد — نابود خواهد ساخت

زمان، زمانی است که بشر بایستی متحد شود تا از دنیا محافظت کند و خود را نجات دهد. خداوند اینجاست و به شما هشدار، برکت و آمادگی می دهد تا خودتان را نجات دهید، خانواده هایتان را نجات دهید، جوامع‌ تان را نجات دهید، تمدن بشری را نجات دهید

شما نباید در آشوب فرو روید چرا که این آشوب به ته کشیدن منابع باقی ‌مانده ی جهان منجر خواهد شد و میزانی از فقر که قادر به تصورش هم نیستید به بار خواهد آورد

شورای ملکی ای که بر این دنیا نظارت دارد این واقعه را از قبل تشخیص داده است. و اکنون این رویداد به سرعت نزدیک می شود و شتاب می گیرد و با ادامه یافتن آلوده سازی هوا و آب ها و خاک ها به دست بشر، شتاب بیشتری می گیرد؛ نیروهایی را که حتی کاملاً درک شان نمی کنید به راه می اندازد، نیروهای تغییر و تحول که اکنون بر ضد بشر عمل کرده و او را مورد تهدید قرار خواهند داد

این مسابقه ای برای نجات تمدن بشری است. این مسابقه ای است که باید در آن شرکت کرد. این، دعوت به همکاری و اتحاد بشری است تا با واقعیتی مواجه شوید که پیش از این هرگز در زمان تمدن انسان بر روی کره ی خاکی دیده نشده است

خداوند می داند چه چیزی در حال آمدن است. شورا می داند در صورتی که بشر آماده نشود، چه چیزی در راه است. زیرا این امر به دفعات بی شمار در کیهان رخ داده است، جایی که دنیا‌های نادر و زیبا مانند این دنیا به خاطر جهل مردمان بومی، ویران و نابود شده و مورد بهره گیری و غارت و آلوده سازی قرار می گیرند، تا حدی که محیط طبیعی به تدریج رو به زوال برود

شما نباید به این وضع دچار شوید. باید این وضعیت را ببینید. باید با آن مواجه شوید. باید دارای جرات، صداقت و فروتنی باشید تا با آن رو به رو شوید. اکنون تنها چیزی که خداوند را به سخن گفتن مجدد با جهان بر خواهد انگیخت، یک خطر بزرگ، یک مصیبت بزرگ، یک فرصت بزرگ برای اتحاد و همکاری بشری خواهد بود که از روی ضرورت پیش آمده است

دیروقت شده است. بشر بیش از حد درنگ کرده است. این وضعیت اضطراری توسط آنهایی که پیش آگاه و مطلع هستند از قبل تشخیص داده شده. چنین فکر نکنید که مشکلات دیگری وجود دارند که با چیزی که ما امروز در اینجا می گوییم قابل مقایسه باشند. تصور نکنید که احتیاج یا الزام دیگری وجود دارد که بر چیزی که ما امروز در اینجا می گوییم برتری داشته باشد. این یک هشدار بزرگ است. بر سر شما است

شهر‌های ساحلی و بندر‌های جهان می توانند ۳۰ سال دیگر سیل زده شوند. زمین ‌ها خشک خواهند شد و محصولات کشاورزی تکافو نخواهند کرد و مهاجرت بشری در مقیاسی خواهد بود که هرگز مشاهده نشده است. این، مصیبت و ستیز عظیمی در پی خواهد داشت. در صورتی که بشر آماده نشود این یک وضعیت منکوب ‌کننده خواهد بود

این مهمترین چیز در دنیا است. تمام منابع، استعداد‌ها، توانایی ‌ها و همکاری بشر را طلب می کند تا با آن رو به رو شوید و آینده ی بشر را در دنیایی که اکنون دگرگون و دشوارتر و خطرناک تر شده است، حفظ کنید. این بزرگ ترین تلاش بشری در تاریخ این دنیا خواهد بود

اما بشر باید متحد شود. او باید نزاع ها و رقابت مخرب بی پایان خود را به ‌پایان رساند تا اکنون همکاری کند، وگرنه ملت ها مانند دومینو سقوط خواهند کرد و بحران آنها بسیار منکوب کننده خواهد بود. در صورتی که بشر قادر و مایل به مهیا شدن نباشد، رسیدگی به این مسئله در آینده از توان بشر خارج خواهد بود. ما در مورد این موضوع به کرات سخن گفته ایم اما بحران بزرگ تر می شود و بالا می گیرد

خداوند بشر را دوست دارد وگرنه خدا این وضعیت را نادیده می گرفت و اجازه می داد نتایج تلخ اعمال تان بر شما مستولی شود. اما خداوند این دنیا را دوست دارد و می خواهد در کیهانی که آزادی نادر است و دنیا‌هایی مانند این دنیا نادر و بسیار کمیاب هستند، بشر را به ملتی آزاد و پیشرفت کننده تبدیل کند

نژادهای خارج از این دنیا با چنین شرایطی مواجه شده اند. این وضعیت به خوبی شناخته شده است و به همین دلیل است که سوء استفاده از جهان و مداخله در آن اکنون با اراده ی محکم و بدون توسل به زور انجام می شود. زیرا ملت ‌های انگشت شماری که مشغول این کار هستند نمی خواهند جهان را از طریق ستیز بیشتر تنزل دهند. آنها برای این که در کسب کنترل در اینجا موفق شوند به زحمت و همکاری بشر اتکا خواهند کرد. آنها نمی ‌خواهند بشر را نابود سازند بلکه می خواهند برای اهداف خودشان از بشر استفاده کنند. و از آنجا که تسخیر در این بخش از کیهان مجاز نیست باید راه های دیگری جستجو کرد: فریب و وادارسازی — سلاح هایی بسیار قدرتمندتر از آنچه که شما درک می کنید

مردم مجذوب و مشغول خودشان هستند. ثروتمندان در تله ‌ی آزمندی و سردرگمی و دلسردی افتاده اند. فقیران با دشواری ‌های هرچه بیشتر، در حال تلاش برای بقا هستند. دولت ها متعهد به حفظ واقعیتی هستند که فقط می تواند دنیا را بیشتر تنزل دهد

تصور نکنید که این مسیر کنونی که بشر در پیش گرفته است تنها با چند اقدامات عوض خواهد شد. تصور نکنید که راه حل های آسان و اساسی وجود دارند. به هزاران راه حل نیاز خواهد بود و شما فقط تعداد کمی از آنها را دارید. باید راه ‌حل های دیگر را پیدا کنید و این مستلزم تلاش و همکاری زیاد بشری خواهد بود

شما در یک وضعیت اضطراری جهانی زندگی می کنید. تصور نکنید که این وضعیتْ زندگیِ شما را عمیقاً و کاملاً تحت تاثیر قرار نخواهد داد. این وضعیت می تواند اقتصاد‌های شما را نابود سازد. می تواند به گرسنگی و مرگ دسته ‌جمعی بیانجامد. می تواند به جنگ بیانجامد، جنگ دائمی در مقیاسی که پیش از این در اینجا هرگز مشاهده نشده است. می تواند به فاجعه هایی چنان سخت و مستمر بیانجامد که گویی طبیعتْ بشر را سخت مغلوب می کند، بشری که به دلیل چیزی که ایجاد کرده — دنیایی که ایجاد کرده، تغییراتی که ایجاد کرده، ویرانی ای که ایجاد کرده — اکنون به خطر افتاده و حیات دیگر و خود را گرفتار کرده است

این دعوتِ تمام ملل و تمام ادیان است. خداوند آمادگی اساسی را فراهم کرده است، آمادگی ای که باید رخ دهد اگر قرار است که بشر جرات، اراده و بینش ضروری را داشته تا ببیند چه کاری باید انجام دهد، دست به چه اقدامی باید بزند و چه نوع همکاری ای باید ایجاد کند

کافی نیست فقط بر خاتمه دادن به فقر متمرکز شوید یا در جاهای فراوانی که عدالت مورد نیاز است، عدالت ایجاد کنید. کافی نیست فقط دنیا را عاقلانه تر استعمال کنید. کافی نیست فقط به آلودگی هوا پایان دهید

شما بایستی این سیاره را خنک کنید — کار بسیار بزرگ تری از هر کاری که تا به حال انجام شده است، اما کاری که در عین حال قابل انجام است. ولی این مستلزم توزیع اساسی مجدد منابع، تغییر مسیرِ اراده و هدف بشری و استفاده ‌ی کاملاً صحیح از تمام علم و توانایی ‌های بشری است. شما بایستی این سیاره را خنک کنید

این |وضعیت اضطراری جهانی| تمام فعالیت های کنونی بشر را تغییر خواهد داد. شما بایستی جنگل ‌ها را از نو بکارید و خاک ها را به حالت عادی برگردانده و رود‌ها را ‌پاکسازی کنید. مردم بایستی به سادگی زندگی کنند چرا که تمام ثروت دنیا صرف این فعالیت ها خواهد شد

برای ثروتمندان جایی برای پنهان شدن نیست. برای طبقات ممتاز هیچ انزوای واقعی ای وجود ندارد؛ زیرا تمام دارایی هایشان مورد تهدید آنچه قرار خواهد گرفت که ما امروز از آن سخن می گوییم

عشق بزرگ خداوند است که این هشدار را به شما می رساند. فکر نکنید که این نوعی اغراق است چرا که ما حتی بعضی از موارد را به شما نگفته ‌ایم. به این خاطر نگفته ‌ایم که شما ظرفیت، جرات یا اراده ی ضروری را برای شنیدن و مواجه شدن با این موارد ندارید

تعداد زیادی از افراد چیزی را که ما به شما می گوییم نادیده خواهند انگاشت. عده ی زیادی پاسخ نخواهند گفت. و زمانی که امواج عظیم هجوم می آورند آنها نابود خواهند شد در حالی که ناآگاه و ناآماده بودند، چرا که امواج عظیم تغییر را از پیش تشخیص ندادند و هشدار را نشنیده گرفتند و نشانه ‌ها را نشناختند

زندگی خود را تغییر دهید. زندگی خود را ساده کنید. از منابع دنیا هرچه کمتر استفاده کنید. همکاری کنید. گذشت کنید. از چیزی که در دنیای تان رخ می دهد آگاه باشید. بحران عظیمی که از افق در حال آمدن است را ببینید. با چشمان باز و صادق و تمام شجاعتی که در خود دارید نگاه کنید

خداوند نیرو و اراده ‌ی بزرگی به شما داده است تا از این فرصت استفاده کنید — بزرگ ترین فرصت در تمام تاریخ بشر، فرصتی که آینده ی تک تک افراد و کودکان و نسل ‌های آینده ی شما را تعیین خواهد کرد. خداوند قدرت و اراده در سطح دانش به شما داده است، دانشی که فراتر از رویه ‌ی ذهن، فراتر از عقل و تمام اشتغالات فکری و شکایت های آن زنده است

دل های مردم باید در این سطح افروخته شود وگرنه آنها جرات و اراده، صداقت و شفقت ضروری را برای مواجه شدن با امری با این عظمت نخواهند داشت. و به همین دلیل است که خداوند کلید و عنصر مخفی و تنها چیزی را که کاملاً اثر بخش خواهد بود به شما می دهد — چیزی که هم در زندگی شما به عنوان یک فرد و هم در حیات بشر به عنوان یک کل، کاملاً اثربخش خواهد بود. زیرا خداوند دانشی عمیق تر درون تان نهاده است و این دانش توسط دنیا و تمام خیالات باطل و مصیبت های آن، بدبختی و تنزل آن، آلوده نشده است

خداوند نیروی ضروری را به شما داده است و آن در وحی جدید خدا برای دنیا نیز عرضه می شود، وحی ای که شاید مهم ترین وحی ای باشد که تاکنون ابلاغ شده است — وحی ای که اکنون داده شده است تا بشر را از خودش نجات دهد؛ وحی ای که اکنون داده شده است تا تمدن بشری را نجات دهد؛ وحی ای که اکنون عرضه شده است تا آنهایی را که می توانند بدان پاسخ دهند رستگار کند؛ وحی ای که اکنون از روی ضرورت شدید و همراه با یک هشدار شدید و همچنین رحمت بزرگ خالق فرستاده شده است. زیرا خداوند نمی خواهد شما در زمانی که شدیدترین نیاز‌ها وجود دارد ناکام شوید

کناره ‌گیری نکنید و به زندگی وحشت زده ‌ی خود باز نگردید. عقب نشینی نکنید. خود را با مسائل پیش پا افتاده یا ماجرا‌های عاشقانه، ماجراهایی که در دنیای متغیر بی فایده اند مشغول نکنید

این یک دعوت برای استفاده از بزرگ ترین فرصت در تاریخ است. این دعوت به خاطر نیازی آنقدر شدید ایجاد شده |که| حتی اگر تا حدودی هم آن را بشناسید اولویت ها، اعمال و نیات شما را کاملاً عوض خواهد کرد

امواج عظیم تغییرْ فساد بشری، خواب و خیال بشری، جهل و حماقت بشری را برملا خواهد ساخت. اما امواج عظیم تغییر همچنین این قدرت را دارند تا نیرویی آنقدر قوی ایجاد کنند که نیروی بزرگ تر بشر، هدف بزرگ تر او و موهبت بزرگی که از سوی خدا به بشر داده شده است بتواند فعال شده و خدمت بزرگی به دنیا انجام دهد

اما برای این که بتوانید راه‌ حل را ببینید باید به چالش نیز ‌پی ببرید. باید به وضعیت اضطراری جهانی پی ببرید و باید بخشی از آن باشید چرا که شما بخشی از آن هستید. باید جای خود و نقش خود را پیدا کنید. باید از طریق وحی مهیا شوید. باید چشم بینا و گوش شنوا به دست آورید. اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، نقش خاص شما به طور آهسته به وجود خواهد آمد در حالی که به زندگی خود سر و سامان داده و بینش ضروری را به دست می آورید تا بتوانید چیزی را که در دنیای تان و در زندگی شما رخ می دهد، ببینید

در پی روشنگری نباشید. در پی فرار نباشید چرا که راه فراری نیست. تنها مشارکت و همکاری هست وگرنه شکست و مصیبت  خواهد بود

باشد که این درک شما باشد