زندگی مقدس

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

،آن‌طور که به رسول خدا، مارشال ویان سامرز،
در 23 مارس سال 2013
در بلدر کلرادو وحی شد

خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

شما برای یک زندگی مقدس ساخته شده‌اید ـ یک زندگی هدفمند، دارای معنا و جهت. لیکن دنیا مکانی است خطرناک، و بسیاری از انسان‌ها به دلیل فقر و ستم، سرکوب مذهبی و تعهدات خانوادگی این فرصت را نمی‌یابند که یک زندگی بزرگتر را برای خود متصور شوند. ولی خواهید دید برای کسانی که در این لحظه این فرصت برای‌شان فراهم است، این دعوت وجود دارد. تمنا آنجا در درون‌ شماست

اراده‌ی ملکوت کاملاً شما را در بر گرفته، اما دنیا جذابیت‌ها، وسوسه‌ها و انحرافات زیادی دارد. مردم خوانده می‌شوند و همان‌طور که اغلب مواقع پیش می‌آید، آنان زندگی خود را زودتر از موعد می‌بخشند ـ این کار را در ایجاد روابط انجام می‌دهند، خود را به افراد، مکان‌ها و اشیاء پیوند می‌زنند. این امر به‌طور موقت نیاز به زندگی مقدس را ارضاء می‌کند

مردم زندگی خود را با ضروریات پر می‌کنند، و بیم دارند که اگر این کار را نکنند چیزی برای‌شان وجود نخواهد داشت. آنان که ترس نداشتن انگیزه‌ای برای‌شان شده است، در پی آن هستند تا آنجا که می‌توانند داشته باشند تا جایی که دستان‌شان پر شده و دیگر توان حمل بیشتر ندارد. آنان آن‌قدر زیر بار خواهش‌ها و دلواپسی خود سنگین شده‌اند که دیگر توان دریافت زندگی مقدس را ندارند

شما برای هدفی به دنیا فرستاده شده‌اید. این هدف ایجاب می‌کند که به تجربه‌ی جدیدی از زندگی قدم بگذارید ـ یک حالت متفاوت ذهنی، یک آگاهی متفاوت از خودتان و اطرافیان‌تان و رابطه‌ای متفاوت با خودِ دنیا. خواهید دید که سرنوشت شما انجام دادن این کارهاست، و سرنوشت همه چیز است. این مهمترین چیز است. اما انسان‌ها سرنوشت خودشان را خلق می‌کنند یا برای این کار تلاش می‌کنند. فرهنگی که در آن زندگی می‌کنند آنان را بدین کار ترغیب و به آنان تجویز می‌کند که چه کارهایی باید انجام شود، چه چیزی باید در یک سن مشخص به دست آید ـ کی ازدواج کنید، پیش از آنکه آماده باشید تشکیل خانواده دهید، زندگی خود را با چیزهایی پر کنید که فرهنگ یا جامعه به شما تجویز می‌کند. ولی خداوند برای شما برنامه‌ای دیگر دارد

مردم گمان می‌کنند زندگی مقدس همان زندگی رهبانی است، اما چنین نیست. زیرا تقریباً در تمام موارد، کار مردمان در دنیای خارج است. آنجاست که باید یاد بگیرند چگونه یک زندگی مقدس داشته باشند. لیکن برای نزدیک شدن به این زندگی باید یک حالت تسلیم و شناخت وجود داشته باشد مبنی بر این‌که تلاش‌های شما برای موفق شدن‌تان بی‌فایده هستند و به سرانجامی نخواهند رسید. با شناخت عینی زندگی مردمان اطراف‌تان ـ موفقیت‌های‌شان، شکست‌های‌شان و سرانجام، نومیدی‌های‌شان ـ خیلی سریعتر می‌توانید به این موضوع پی ببرید. دنیا دارد تمام اشکال خطا و توهم را نشان می‌دهد. اگر بتوانید این‌ها را ببینید در وقت‌ خود صرفه‌جویی کرده‌اید. از رنج شما خواهد کاست. شما را از تجربه‌ کردن‌های غیرضروری بی‌نیاز خواهد کرد. از مایوس شدن‌های عمیق نجات‌تان خواهد داد. نخواهد گذاشت زندگی‌تان را بدهید و بعد برای بازپس‌گیری آن سخت تلاش کنید

مردم علاقه‌ای به صبر کردن ندارند. آنان را فرهنگ‌ها، شرایط و عدم اطمینان‌شان به جلو می‌راند. ممکن است به زمان شناخت‌شان سال‌ها مانده باشد. از حالا تا آن زمان چه خواهند کرد؟ آیا می‌توانند صبر کنند؟ آیا می‌توانند ستون کار، ستون رابطه، ستون سلامت و ستون رشد معنوی را بنا کنند؟ زیرا همان‌طور که می‌دانید جوانی شما برای همین کارهاست. کارهای زیادی است که باید انجام گیرند. تمرکز زیادی در کار است. دستاوردهای بزرگی وجود دارند. اما انسان‌ها پاسخ را همین حالا می‌خواهند. آنان تمایلی ندارند که با پرسش‌ها زندگی کنند. اما زندگی با پرسش‌هاست که به وقت خود پاسخ‌های واقعی را برای‌تان می‌آورد. این امر مستلزم اعتماد و اطمینان به نفس و درک خود و نیز یاری دست‌کم یک همراه خردمند است که به شما تذکر دهد و به شما به سبب زمینه‌های منفی و خطاهای‌تان هشدار دهد

می‌دانید که شما یک هدف و یک سرنوشت دارید، اما باید شالوده‌ی این سرنوشت را بسازید. باید درک و آگاهی از این سرنوشت و نیازتان به آن را بسازید و بپرورید. زیرا تنها ملکوت است که می‌تواند شما را در این دنیا کامل کند، و ملکوت شما را از طریق کار کردن درون شما، از طریق قدرت و حضور شما، یعنی قدرت دانش، کامل می‌کند. تمام چیزهای دیگر وسیله هستند. تمام چیزهای دیگر موقت و محکوم به تغییر و یأس عظیم هستند

شما باید این زندگی مقدس را پیدا کنید. برای یافتن منشأ و کانون قدرت‌ و جهت درونی‌تان از خود و از درون خود آغاز می‌کنید. از آن روابط و مشغولیات که نماینده‌ی تمنیات عمیق‌تر قلب‌تان نیستند، رفته رفته می‌برید. و وحی را در دنیا می‌یابید، وحی‌ای که شما را مشتعل خواهد کرد زیرا شما باید با نیروهایی بیرون از خودتان مشتعل شوید. شما نمی‌توانید خودتان را مشتعل کنید

سفر مراحلی دارد. آستانه‌هایی دارد. صرفاً یک پاسخ یا اعتقاد یا دستگاه فکری یا پیوند با یک سازمان نیست. بدون این محاسبه‌ی عمیق‌تر، این چیزها به زندگی مقدس منتهی نخواهند شد.

در زندگی زمانی می‌رسد که ملکوت شما را صدا خواهد زد. باید برای این امر آماده باشید. باید زندگی‌تان را مهیای آن کنید. پس می‌بینید که کار شما این است. ورای شغل‌تان که برای تامین زندگی و انجام وظایف اولیه‌تان است، کار شما این است. ولی اگر ملکوت شما را بخواند و آماده نباشید، خواهید دید که این امر یک تضاد، سردرگمی و نومیدی بزرگ را درون شما به وجود خواهد آورد زیرا شما آماده نیستید. شما شالوده را بنا نکرده‌اید. شما آن آگاهی را به دست نیاورده‌اید، یا آن محاسبه‌ی درونی را انجام نداده‌اید، یا به این شناخت نرسیده‌اید که برای هدفی بزرگتر اینجا هستید، که نمی‌توانید این هدف را برای خودتان خلق کنید یا آن را از دیگران بگیرید، که باید صبری عظیم و استقامتی بزرگ داشته باشید تا خودتان را برای این آماده کنید

به دنیای اطراف‌تان نگاه کنید. به برکشیده شدن و به زیرکشیده شدن آدم‌ها نگاه کنید. به پوچی موفقیت نگاه کنید. به بیقراری و تنهایی نگاه کنید. به رنج و اعتیاد نگاه کنید. به سطحی بودن ارتباط و روابط بشر نگاه کنید. تمام این‌ها به شما یادآوری خواهند کرد که شما برای یک زندگی مقدس ساخته شده‌اید. اگر بتوانید این را بدون محکوم کردن یا احتراز از آن یا رد کردنش ببینید، خواهید دید که زندگی تمام چیزها را به شما نشان خواهد داد؛ به شما نشان خواهد داد که تمام این مشغله‌ها بی‌فایده و مضر هستند

این زندگی مقدس که ما از آن سخن می‌گوییم چیست؟ زندگی‌ای است که در آن هر چیزی اهمیت دارد. وقت‌تان اهمیت دارد. هر چیزی به قصد هدفی انجام داده می‌شود و هدفمند است. حتی لحظاتی که در فراغت یا آسودگی عمیق هستید نیز هدفمند هستند. هزاران لذت ساده‌ی زندگی نیز هدفمند هستند. در زندگی مقدس زمان هیچ‌گاه به هدر نمی‌رود. زمان باارزش است. و شما باید برای آن حضور داشته باشید و یاد بگیرید که برایش دائماً حضور داشته باشید، حضور در یک وضعیت گوش دادن درونی، وضعیت مشاهده‌ی دنیا و امتنان عمیق نسبت به موفقیت‌ها و شکست‌هایی که در آن می‌بینید. زیرا این‌ها قدرت دانش و نیاز به دانش را به شما یادآوری می‌کنند

زندگی مقدس بنیادی نیرومند دارد. چهار ستون زندگی آن‌قدر خوب ساخته شده‌اند که به شما ثبات ببخشند تا بتوانید چیزهای بزرگتری را یاد بگیرید و برای درگیری بزرگتر با قدرت و حضور دانش درون‌تان و آن قدرت‌های بزرگتر درون کیهان که خدا آنها را فرستاده تا شما را در رشدتان یاری دهند، در دسترس باشید

در این وضعیت یاد می‌گیرید با چه کسانی باشید و چگونه با آنان باشید؛ و هیچ تشویشی هم در روابط‌تان نیست. هیچ تضاد یا سردرگمی پیرامون وظایف و تعهدات‌تان وجود ندارد. در این وضعیت یاد می‌گیرید که بدون گله و شکایت در دنیا کار کنید، و آن چیزی را که باید برای بقای خودتان انجام دهید تا بتوانید درگیری درونی‌تان را بنا کنید، انجام دهید. در این وضعیت سرانجام خواهید توانست آن کسانی را بپذیرید که به‌راستی می‌توانند به شما کمک کنند و با آنان هدف و سرنوشت بزرگتری دارید. در این وضعیت خود را برای وحی در دنیا که از شما دعوت خواهد کرد تا پاسخ دهید، آماده می‌کنید. و شما آماده‌ی پاسخ دادن خواهید بود، آماده خواهید بود که اگر نیاز بود شرایط‌تان را عوض کنید، آماده خواهید بود که اگر نیاز بود حرکت کنید، آماده خواهید بود که به هر کجا که دانش می‌خواهد بروید و یارای این کار را داشته باشید

چه آزادی بزرگی است این! چه عمق، قدرت و پژواکی را در زندگی‌تان به وجود می‌آورد. در حالی‌که دیگران بنده‌ی شرایط‌ و تعهدات‌شان هستند، شما آزادی‌ای دارید که در دنیا بی‌همتاست. صبر دارید. می‌توانید در سکوت بنشینید و از گستردگی لحظه حظ ببرید. می‌توانید به رسم سپاس و امتنان، از چیزهای ساده‌ای که دارید لذت ببرید. دائماً به سبب تمنای چیزهایی که ندارید رنج نمی‌کشید. حسرت‌های جدی‌ای ندارید. خودتان را به سبب خطاهای گذشته مجازات نمی‌کنید زیرا به زندگی مقدس دست پیدا کرده‌اید، و تمام چیزها، حال چه سودمند چه غیرسودمند، به شما کمک کرده‌اند که پیدایش کنید، برایش آماده شوید و وارد این قلمرو شوید

شاید این چیزها شبیه یک زندگی خیالی به نظر برسد که فقط برای عده‌ای انگشت‌شمار کنار گذاشته شده است. اما خواهید دید که برای شما ساخته شده است. ملکوت شما را به دنیا نفرستاده است که اینجا از دست بروید و تلف شوید. کل زندگی شما در دنیا بر این اساس بنا شده است که چه کسی شما را فرستاد، از کجا آمدید، و کجا می‌روید. در اینجا ملکوت است که تعیین می‌کند شما چه و که هستید و دنیا این کار را نمی‌کند

بله، شما دارای جسمی هستید. بله، شما ذهنی دارید. بله، شما جزیی از جامعه هستید. بله، شما باید اساساً یاد بگیرید که با دیگران کنار بیایید و از خودتان مراقبت کنید و تا حدی نسبت به دنیا مسئولیت‌پذیر شوید. اما مسئولیت بزرگتر شما نسبت به ملکوت و دانشی است که درون شماست تا هدایت‌تان کند

این زندگی مقدس است. این زندگی زندگی تضاد و کوتاه آمدن‌های دائمی نیست. زندگی تعهد به افراد، مکان‌ها و اشیایی نیست که نماینده‌ی سرنوشت و کار بزرگتر شما در این دنیا نیستند. زندگی جستجوی دائم و خواستن چیزهایی نیست که نگرانی و هراس شما را فرو بنشانند، نگرانی و هراس از این‌که دارید فرصت بزرگ‌تان را از دست می‌دهید ـ ترسی که مردم را حتی به کسب چیزهای بیشتر و گریز از تجربیات خودشان سوق می‌دهد، تجربیاتی که وضعیت واقعیشان را به آنها نشان می‌دهد، یعنی چیزی که باید آن را بدانند تا به نیازشان به زندگی مقدس پی ببرند

زندگی مقدس می‌تواند در هر کشور و هر دینی وجود داشته باشد، اما کسانی که به این سطح از تجربه خوانده می‌شوند چیزهای مشترک بخصوصی دارند. آنان به محدودیت‌های این دنیا و تلاش‌های بی‌ثمر برای موفقیت‌ شخصی در اینجا پی برده‌اند. آنان آن‌قدر لذات و غم‌های دنیا را چشیده‌اند که می‌توانند ببینند که باید به قدرت و منشایی بزرگتر در حیات‌شان پاسخ دهند. آنان به این درک رسیده‌اند که خداوند قدرت، صدا و خواستی عمیقتر را درون آنان قرار داده، و به مرور زمان آموخته‌اند که به حد کفایت به آن اعتماد کنند تا بتوانند گام بعدی را بردارند

آنان خود را از تعهدات دیگر رهانیده‌اند و به همین سبب می‌توانند به وضوح فکر کنند و زندگی‌شان را به صورت عینی ببینند، بدون آنکه اراده، نیت یا عادت‌های دیگران آنان را قانع کند یا بر آنان چیره شود. آنان به نقطه‌ای رسیده‌اند که تجربه را بیشتر از باور ارج می‌نهند. و فهمیده‌اند که امنیت واقعی‌شان در ارتباطی عمیق‌تر نهفته است و نه در پیکربندی و دفاع از باورها و نظرات‌شان

آنان از خوش‌اقبال‌ترین مردمان دنیا هستند. آنان به آزادی جسمی، آزادی عاطفی، و آزادی روانی دست پیدا کرده‌اند. به نقطه‌ای رسیده‌اند که می‌توانند برکت و هدایت ملکوت را به شکلی ناب دریافت کنند. آنان معنوی هستند اما لزوماً مذهبی نیستند. شاید عضو جمعی مذهبی باشند یا به باور یا سنتی دینی اعتقاد داشته باشند، و شاید هم اینطور نباشد. در هر صورت، به چیزی ورای باور، ورای ایدئولوژی و ورای سنت پاسخ می‌دهند. آنان به آزادی مورد لزوم برای این کار دست پیدا کرده‌اند

شما به این زندگی مقدس فرا خوانده شده‌اید. شما ساخته شده‌اید که این آزادی را داشته باشید چون فقط در همین جاست که موهبت‌های بزرگترِ شما می‌توانند شناخته شوند و به دنیا داده شوند، جایی که این موهبت‌ها برای داده شدن به آن به وجود آمده‌اند. فقط در اینجاست که می‌توانید آزادی داشته باشید به جایی بروید که دانش می‌خواهد. آزاد هستید که موقعیت‌هایی را ترک گویید که باید ترک‌شان گویید. آزاد هستید افرادی را در دنیا پیدا کنید که با آنان ارتباطی بزرگتر دارید. قادر هستید گذشته‌ی خود و  نزاع و انحطاط بی‌پایان دنیای اطراف‌تان را ببخشید. آن‌قدر نیرومند شده‌اید که بتوانید به حد کفایت ذهن‌تان را هدایت کنید و به تفکرتان جهت بدهید تا قادر باشید مسیری بزرگتر در زندگی‌تان داشته باشید

اما در اینجا خواهید دید که تمام این چیزها نیازمند رشد و آمادگی است. در غیر این‌صورت نمی‌توانید دعوت ملکوت را دریافت کنید. نمی‌توانید آن را بپذیرید و با این حال، قلب‌تان را می‌شکند. نمی‌توانید آن‌چه را می‌خواهد انجام دهید، زیرا از نظرگاه شرایط‌، عواطف یا درون‌تان برای انجام این کار آزاد نیستید. پس بی‌فایده است که بگویید: خوب، این دعوت بزرگ از ملکوت چه وقت در زندگی من رخ می‌دهد؟ چون در حال حاضر شما باید تمام کوشش خود را برای این بگذارید که زندگی‌تان را متعادل کنید، به سوی دانش گام بردارید، و خود را از حسرت‌ها و رنج گذشته رها کنید

وحی جدید خداوند برای دنیا به شما یاد می‌دهد چگونه این کارها را انجام دهید، و شما این کارها را انجام خواهید داد وگرنه آماده نخواهید شد. آن شالوده را نخواهید داشت. آن آزادی را نخواهید داشت. می‌توانید افکار بسیار رهایی‌بخشی داشته باشید. می‌توانید به دموکراسی اعتقاد داشته باشید. می‌توانید به آزادی بیان فردی اعتقاد داشته باشید، اما برای عملکرد در یک حالت آزاد به‌راستی آزاد نیستید. آزاد نیستید که تعهد داشته باشید، متحد باشید، به شما جهت داده شود، یا درگیر باشید

پس کار برای همین حالاست. زیرا همان‌طور که می‌بینید، این چنین است که زندگی هدفمند را می‌سازید. آن را می‌سازید زیرا در مورد هر چه می‌گویید، هر کاری می‌کنید، و در نهایت به هر چیزی که فکر می‌کنید هدفمند شده‌اید. شما تا این حد با خودتان درگیر شده‌اید، تا این حد برای دیگران و برای دنیا حضور به هم رسانیده‌اید ـ دیگر در وهم یا حسرت، در رنج گذشته یا غرق شدن در آینده گم نمی‌شوید، دیگر عشق و عاشقی و اغواگری فریب‌تان نخواهد داد

شما گام به گام این آزادی را بنا کرده‌اید. خشت به خشت شالوده را می‌سازید. امروز و فردا و تمام روزهای آینده کارتان این است. اکنون که هدفمند می‌شوید رفته رفته بیشتر برای زندگی هدفمند آماده می‌شوید

آزادی را باید به دست آورد. باید ساخته شود. باید به مرور زمان و به شیوه‌های بسیار به وجود آید. در این شرایط است که با آماده شدن برای زندگی مقدس، زندگی مقدس را شروع می‌کنید. خداوند به شما قدرت دانش را داده است تا این امر را ممکن کنید، تا به شما نیرویی دهد که بر تمایلات و سرشت سرکوبگر فرهنگ‌های‌تان و تاثیرشان بر شما فائق آیید. خداوند به شما دانش را داده است تا این دانش نیز به شما وضوح بخشد تا تصمیم‌های مهم را اتخاذ کنید و در برابر وسوسه‌ها، تشویق‌ها و تحت تاثیر قرار گرفتن‌ها و حتی نیروهای اهریمنی این دنیا مقاومت کنید

شما این قدرت و نیروی عظیم را در اختیار دارید. این موهبت بزرگ را دارید که هدایت‌تان کند. اما باید این را بخواهید و بدانید که بدان نیاز دارید و در زندگی هیچ جایگزین دیگری آن‌چه را که به دنبالش هستید، برای‌تان نخواهد آورد. باید بفهمید که نمی‌توانید به تنهایی زندگی‌تان را بسازید. نمی‌توانید موفقیت‌تان را بسازید. نمی‌توانید کمال یا رضایت خود را بسازید زیرا این‌ها از طریق یک درگیری عمیق‌تر با کسانی حاصل می‌شوند که شما را به این دنیا فرستادند. این‌ها محصول دانشی هستند که درون زندگی شما به شیوه‌هایی عمل می‌کند که هرگز انتظارش را ندارید، شیوه‌هایی که با برنامه‌ها، اهداف و نقشه‌های شما برای خوشبختی‌تان فرق می‌کنند

خداوند دوباره سخن گفته است. وحی‌ای که در دنیاست اکنون داده شده است تا تمام چیزهایی را که ما در اینجا از آن سخن می‌گوییم روشن سازد، و شما را برای سرنوشتی بزرگتر در دنیایی که با تغییری بزرگ روبروست آماده سازد

سر راه‌تان با دشواری‌ها و پرسش‌ها و تصمیم‌‌گیری‌های بسیار زیادی روبرو خواهید شد. در اینجا گام‌ها را به سمت دانش برمی‌دارید، و یاد می‌گیرید که چگونه درون خود گوش فرا دهید. یاد می‌گیرید چگونه از نقشه‌ها و برنامه‌های‌تان، از ترس‌ها و آزردگی‌های‌تان رها شوید. یاد می‌گیرید چگونه گوش دهید و تیزبین باشید

در اینجا رفته رفته زندگی مقدس را با تمرین چیزهایی شروع می‌کنید که زندگی مقدس می‌خواهد و نشان می‌دهد. در اینجاست که رفته رفته حضور را حس می‌کنید و فعالانه خواهان وضوح می‌شوید، تا حقیقت به شما نشان داده شود. زیرا خواهید دید که حقیقت آن چیزی است که خوشبختی، آزادی و امنیت شما را تضمین خواهد کرد

این زندگی مقدس است. هر کسی که آن را به دست آورده و ساخته است با دیگرانی که همین کار را کرده‌اند، پژواک پیدا خواهد کرد و این امر هم در این دنیا و هم در ورای این دنیا رخ خواهد داد. در اینجا مردمان از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون با یکدیگر پژواک خواهند داشت چون همه یک راز را دنبال می‌کنند. در اینجا رابطه، ارتباط و اتحاد واقعی ورای تمام دسته‌بندی‌ها، شرایط و تمایزات این دنیا تجربه می‌شود. در اینجا از طریق رابطه برای درگیر شدن با قدرت بزرگتر زندگی‌تان آماده می‌شوید، و چیزی را می‌یابید که همیشه در درگیر شدن با دیگران جستجویش کرده‌اید و آن هدف و معنا و جهت و پژواکی عمیق است

اما شما نمی‌توانید زندگی مقدس را روی زندگی سابق‌تان بنا کنید. باید به سان یک زائر زندگی مقدس را بجویید و گام به گام شالوده‌ی آن را بسازید و توان و خصیصه‌ها و ملزومات آن را به کار بندید. در اینجا شما صرفاً تمرکزتان را روی ظواهر ـ نظرات معنوی، مسائل پیش پا افتاده یا ابتدایی ـ قرار نمی‌دهید زیرا شما اکنون در پی اتحاد عمیق هستید

ملکوت به کسانی پاسخ می‌دهد که دارند زندگی مقدس را می‌سازند، کسانی که برای انجام این کار شهامت، صداقت نفس و استقامت دارند. آنان کسانی هستند که ملکوت به ایشان توجه خواهد کرد چون آنان هستند که برای خود و برای رفاه دیگران و در نهایت برای پیشرفت بشریت از خود استعداد نشان می‌دهند

وحی جدید خداوند به همه عرضه می‌شود، هر چند که عده‌ی کمی در دنیا تا کنون بدان واقف هستند. تمام چیزهایی که ما از آن سخن می‌گوییم سابق بر این در سنت‌های بزرگ دنیا عرضه شده‌اند، ولی آن‌قدر با سنت و تفسیر ـ و تمام چیزهایی که انسان‌ها در طول راه به نادرستی و به غلط بدان افزوده‌اند ـ انباشته شده‌اند که پیدا کردن مسیر درست دشوار شده است. شما به آموزگاری استثنایی در این سنت‌ها نیازمندید تا شما را بدانجا رهنمون سازد، تا شما را از ورای ظهور به راز رهنمون شود

خداوند دوباره سخن گفته است تا به بشر پیام ناب وحی ـ گام‌ها به سوی دانش و مسیر ـ را عرضه کند. این عظیم‌ترین و بزرگترین وحی‌ای است که تا کنون به بشر داده شده است. این وحی به نحوی استثنایی از دعوت، هدف و نیاز سخن می‌گوید

برای کسانی که به این درک رسیده‌اند که نمی‌توانند در این دنیا خودشان را کامل کنند، کسانی که به این درجه از صداقت نفس رسیده‌اند، تا این حد از وضعیت خود و از وضعیت دنیا آگاه شده‌اند، وحی جدید خداوند بزرگترین هدیه‌ای است که می‌توانند دریافت کنند. آنان به نقطه‌ای رسیده‌اند که می‌توانند نیاز بزرگ خود را بفهمند. چون که تنها این نیاز بزرگ درونی است که شما را به زندگی مقدس می‌برد و برای این زندگی شما را آماده می‌سازد