سفر

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که به رسول خدا
مارشال ویان سامرز
در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی
در بُلدر کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

زندگی با وحی جدید از نو آغاز می‌شود. این مانند فرصتی جدید است. این نویدی جدید است. این وحی‌ای جدید از سوی خداوند است، وحی‌ای که اکنون با عشق بزرگ خالق داده می‌شود، وحی‌ای که اکنون با شفقت عمیق نسبت به مخمصه‌، دشواری‌ها، تاریخ مغشوش و گرایشات مخرب بشر و غیره، داده می‌شود

برای هر شخصی که می‌تواند پاسخ گوید و برای جهانی که اکنون بار دیگر عشق و محبت خداوند به آن رسیده است، مانند آن است که آغازی جدید داشته باشند

سفری را در مقابل این دنیا قرار می‌دهد، سفری که توسط کسانی آغاز می‌شود که می‌توانند به وحی جدید پاسخ گویند، کسانی که می‌توانند دستورات آن را دریافت کنند و به تدریج چیزی را که می‌آموزد یاد بگیرند و به طور طبیعی این حکمت را با دیگران به اشتراک بگذارند

قرار نیست که این وحی فقط یک فلسفه باشد که در دانشکده‌ها یا در کافه‌ها ‌و رستوران‌های سراسر جهان در مورد آن گمان پردازی و بحث شود. افرادی که به این کار می‌پردازند به وحی پاسخ نمی‌گویند — نه عمیقا، نه با صداقت، نه با دل و جان

همانطور که می‌بینید، مصالحه با خالق سفر است — برداشتن گام به سوی دانش، آغاز به سر و سامان و شفافیت بخشیدن به زندگی خود، حل و فصل معضلات و بی‌گذشتی‌های گذشته، پیش گرفتن مسیری جدید با وحی‌ای بزرگ که فرد را هدایت کند، به او دستور دهد و از او محافظت کند

برای کسانی که می‌توانند دریافت کنند و برای کسانی که از این دریافت‌کنندگان فایده خواهند برد مانند آن است که هدیه‌ی زندگی جدید را دریافت کرده باشند. چراکه این هدیه‌ از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌شود و توسط کسانی اثبات می‌شود که شروع به پاسخ گفتن می‌کنند

این هدیه امیدی بزرگ است در دنیایی که تاریک و تیره می‌شود. نویدی بزرگ است برای بشری که در حالِ از دست دادنِ امید و اعتماد به نفس خود است

رسول در جهان است. او امروز در اینجا است. اما او مردی سالخورده است، و پیام جدید را طی سال‌های باقی‌مانده‌اش در جهان علام خواهد کرد تا آن را به مردم برساند شاید که آنها بشنوند و بفهمند

او از نوید بزرگ بشریت سخن خواهد گفت. از چالش‌های بزرگ بشریت سخن خواهد گفت. از قدرت و حضور دانشی سخن خواهد گفت که درون هر فرد به عنوان قدرتمندترین موهبت بزرگ خداوند زنده است و منتظر است تا کشف شود. از برداشتن گام به سوی دانش سخن خواهد گفت. از سر و سامان دادن به زندگی فرد و بازسازی بزرگواری و اطمینان درونی فرد سخن خواهد گفت. از مهیا شدن برای دنیایی جدید سخن خواهد گفت — دنیایی با بی‌ثباتی زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی. از ‌دنبال کردن آنچه سخن خواهد گفت که قدرتمند است و خالی از ترس، آنچه موهبت بزرگ است

همانطور که می‌بینید، او از این چیزها سخن خواهد گفت تا به مردم اعتماد بخشد و راه را نشان دهد. زیرا همانطور که می‌بینید، این فقط یک نوید نیست. این فقط خواب و خیال نیست، چراکه او آمادگی را دارد، چراکه آن بخشی از وحی جدید خداوند است. این وحی از خداوندی سخن می‌گوید که آشکار و نمایان شده است — خداوندِ خامعه‌ی بزرگ؛ خداوند زندگی شما؛ خداوند دل شما؛ خداوند حافظه‌ی شما، یعنی حافظه‌ی ژرف شما؛ خداوندی که در منزلگاه کهن‌تان هست؛ خداوندی که در آینده‌ی بزرگتر‌تان هست؛ خداوندی که شما را رستگار می‌کند؛ خداوندی که سرچشمه‌ی شما است؛ خداوندی که شما را برای هدفی بزرگتر به جهان فرستاده است، هدفی که هنوز آن را کشف نکرده‌اید، اما هدفی که در انتظار شما است. اکنون شما نوید و فرصتی بزرگ دارید تا این هدف را کشف و گام‌ها را بردارید، یعنی گام‌های بزرگ را، گام‌هایی به سوی تحقق و اجرای این هدف

با این وحی، شما دیگر در جهان گمگشته نیستید. مثل این می‌ماند که شما ماهی‌ای هستید که در اقیانوس گرفته می‌شود. جاذبه‌ی بزرگ امر قدسی و قدرت دانش درون شما که تنها به این جاذبه پاسخ می‌دهد، شما را می‌گیرند، چراکه این قدرت بزرگتر به جز به منشاِ خود دیگر هیچ تعهدی ندارد

این نوید رهایی شما است. صرف نظر از اینکه زندگی شما تا چه حد دشوار یا غمگین شده است، صرف نظر از اینکه در گذشته چه کاری انجام داده‌اید، صرف نظر از تعداد افسوس‌هایی که دارید، این رهایی شما است. چراکه دانشی که درون‌تان هست توسط جهان و سوء تفاهمات و سردرگمی خودتان آلوده نشده است. آن درون شما پاک باقی مانده است

این به آن معناست که خداوند توسط تاریخ جهان و تاریخ مذهب آلوده نشده است. چیزی که درون شما پاک است توسط تمام چیزهایی که رخ داده است آلوده نشده — تاریخ فلاکت‌بار بشر و تاریخ فلاکت‌بار شما

خداوند از نو تجربه می‌شود، مانند خداوند جدید — جدید برای شما، اما جاودان و غیر قابل تغییر

شما سفری را آغاز می‌کنید که گام‌های بسیاری دارد. رفته رفته یاد می‌گیرید که چگونه ذهن خود را اداره کنید به جای اینکه آن شما را اداره کند. یاد می‌گیرید که چگونه با اطمینانِ دانش تصمیمات واقعی بگیرید. یاد می‌گیرید که چگونه خود را از شرایط و وظایف خاصی رها کنید که نمایانگر سرنوشت یا هدف بزرگتر‌ شما در اینجا نیستند

گام‌ها را بسیار قبل‌تر از اینکه این هدف تحقق پیدا کند خواهید برداشت تا خود را آزاد کنید، تا زندگیِ از دست رفته‌ی خود را دوباره به دست آورید، تا قدرت و اعتماد به نفس خود را دوباره به دست آورید. چراکه هدف بزرگتر‌ شما فقط یک تعریف بزرگ نیست. سرنوشت است. اما برای اینکه در راستای سرنوشت‌تان حرکت کنید، باید به حد کافی از گذشته رها شوید تا بتوانید با الهام بزرگتری به جلو حرکت کنید. بنابراین سفر را آغاز می‌کنید

با آنکه چیزهای خاصی هست که همه باید یاد بگیرند، اما سفرِ هر فرد با در نظر گرفتن وضعیت، ماهیت، گذشته و شرایط او، منحصر به فرد است. هر سفری بدین شیوه منحصر به فرد است، اما همه کس همان درس‌ها را یاد می‌گیرند و از همان چیزها رها می‌شوند

شما در جدایی در راه بازگشت به سوی خدا گمگشته نیستید. این بازگشت اکنون به تدریج شما را به شیوه‌ای عمیق و معنی‌دار با دیگران متحد می‌کند. در اینجا است که روابط شما که از قبل تعیین شده به وجود می‌آیند. در اینجا است که مصاحبت حقیقی پیدا خواهید کرد، نه بر مبنای آشنایی یا شخصیت شما، بلکه بر مبنای سنخیت عمیقتر که اجازه می‌دهد در این سفر به یکدیگر کمک کنید، و این سفر را با هم طی می‌کنید. با آنکه سفر اسرارآمیز و فراتر از دسترس عقل است، اما در انجام کاری که پیش از این انجام نشده و داشتن جرات و اعتماد برای پیش گرفتن ماجرایی جدید در زندگی، شما به هم یاری خواهید کرد

در اینجا بزرگترین روابط شما به وجود خواهند آمد. در اینجا توانایی‌های بزرگتر‌ شما به وجود خواهند آمد. در اینجا یاد خواهید گرفت به جای اینکه با هراس، آرزو و محکومیت به دنیا نگاه کنید، با دلسوزی و بی‌نظری به دنیا نگاه کنید

در اینجا به گذشته‌ی خود، هر چقدر هم که مغشوش بوده است، نگاه خواهید کرد تا از آن هر نوع حکمتی که به شما می‌رساند به دست آورید، چراکه آن معنی زندگیِ بدون دانش، زندگیِ بدون هدف، زندگیِ بدون جهت حقیقی، را به شما نشان می‌دهد. اگر بتوانید با بی‌طرفی از آن بهره بگیرید، این گذشته می‌تواند به شما کمک کند. گذشته‌تان این امر را اثبات می‌کند که شما باید به دعوت عمیقتر زندگی خود پاسخ دهید، باید خداوند جدید را بشناسید که همان خداوند باستانی است که پرده از روی او برداشته شده، و باید به چیزی پاسخ دهید که خداوند درون‌تان نهاده است تا آن را دنبال و تجربه کنید

در اینجا به حل و فصل معضلات زندگی خود می‌پردازید تا بتوانید نیروی خود را که پیش از این از دست رفته بود، دوباره به دست بیاورید — نیرویی که مردم و شرایط آن را از بین برده‌اند، کوشش‌های نومیدکننده و بی‌معنی آن را از بین برده‌اند، بی‌گذشتی و محکوم کردن خود و دیگران آن را از بین برده است

اکنون شروع به احیای این قدرتِ از دست رفته، این بخشِ از دست رفته‌ی زندگیِ خود می‌کنید، چراکه در آینده به این نیرو نیاز خواهید داشت تا با دنیایی جدید با تغییرات و بی‌ثباتی بیشتر روبرو شوید. به این نیرو نیاز خواهید داشت تا بر هراس و ضعف خود که پیش از این مرتبا به فکرتان خطور می‌کرد، چیره شوید

چراکه اکنون شما سفری در پیش می‌گیرید. سفر را فقط به این خاطر می‌شناسید که آن را حس می‌کنید، زیرا چیزی در عمق وجودتان شما را تکان می‌دهد. این در واقع آغاز مکاشفه‌ی شخصی شما است، مکاشفه‌ای که در حالیکه جلو می‌روید به تدریج برملا می‌شود، و تا زمانیکه جلو بروید، ادامه خواهد داشت. تا زمانیکه گام بردارید، از کوه بالا خواهید رفت. راه خود را پیدا خواهید کرد. غل و زنجیری را رها خواهید کرد که شما را در سطح پایین و در دره‌ها نگاه می‌داشت. خواهید دید که چه تصمیاتی باید گرفته شود و اینکه دلسردی‌ها و افسوس‌های گذشته را چگونه باید تلقی کنید

این سفر را نخواهید فهمید، چراکه فراتر از قلمرو فهم شما است. اما آن را احساس خواهید کرد. آن را حس خواهید کرد. و، در لحظاتی، ضرورت محض آن را برای زندگی خود، تشخیص خواهید داد. در مواقع دیگر، شما بایستی این احساس را در وجودتان زنده نگاه دارید و دیگرانی را پیدا کنید که می‌توانند در انجام این کار به شما یاری کنند

در اینجا خداوند شما را دعوت نمی‌کند که از دنیا خارج شوید، بلکه شما را دعوت می‌کند که به شیوه‌ای کاملا جدید در دنیا باشید — نه به عنوان شخصی ضعیف و رقت‌انگیز؛ نه به عنوان پیرو ناهشیار فرهنگ و دین‌تان؛ نه به عنوان کسی که مانند چهارپایان به سوی کار و به سوی جنگ رانده می‌شود، بلکه به عنوان کسی که با هدف بزرگتری به جهان فرستاده شد— به عنوان مشارکت‌کننده، به عنوان کسی که به دیگران چیزی را می‌دهد که آنها نمی‌توانند به خودشان بدهند و در زندگی‌های مردم اطرافش، به شیوه‌ای منحصر به فرد، اراده و نیرو ایجاد می‌کند

نیازها بسیار شدید هستند و هر روز افزایش پیدا می‌کنند. رنج و بدبختی و محرومیت بشر هر روز افزایش پیدا می‌کند. احتمال جنگ بین گروه‌ها ‌و ملت‌ها بر سر منابع باقی مانده هر روز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دعوت به رستگاری قدرتمند است و باید در سرتاسر جهان از نو صدا کند، از طریق وحی‌ای جدید از سوی خداوند

شمایی که این را می‌شنوید و می‌خوانید در زمره‌ی اولین کسانی هستید که پاسخ می‌گویند. این دعوتی است که از سوی منشا حیات شما آمده است، و با آن بخش از وجود‌تان سخن می‌گوید، یعنی آن بخش عمیقتر وجودتان. این همان بخش از شما است که به شما قدرت خواهد بخشید که پاسخ گویید، که د‌وران نامطمئنی را بگذرانید، که چیزی که پیش از این به نظر می‌رسید قابل حل نباشد را حل کنید و از چیز‌هایی رهای‌تان خواهد کرد که پیش از این نمی‌توانستید از آنها رها شوید. چراکه همانطور که می‌بینید، اکنون سفر را پیش گرفته‌اید، سفری که گام‌های متعددی دارد

دانش راه را بلد است. اما عقلِ شما بایستی دنبال کند، چراکه عقل ساخته شده است تا خادمِ قدرت بزرگتر درون‌تان باشد، چراکه عقل به تنهایی نمی‌تواند این قدرت باشد. خداوند شما را دعوت می‌کند که پاسخ گویید. شما در دل‌ خود پاسخ خواهید گفت

در اینجا شما در مورد حیاتِ در کیهان یاد می‌گیرید. در اینجا در مورد سرآغاز کیهان یاد می‌گیرید. در اینجا در مورد معجزه‌ی آفرینش یاد می‌گیرید. در اینجا درک کاملا جدید از تکامل بشر در عرصه‌‌ی بزرگ حیاتِ در کیهان به دست می‌آورید

در اینجا چیزهایی را کشف خواهید کرد که پیش از این هرگز به بشر آموزش نداده و برملا نشده، بلکه فقط برای دانایان خاص و افرادی برگزیده برملا شده است. در اینجا آموزشی بزرگتر در مورد سرنوشت بشر به دست خواهید آورد، و در مورد چیزی که ضروری خواهد بود تا بشر در کیهانی که در آن آزادی نادر است و در جایی که رقابتِ بسیار بر سر قدرت صورت می‌گیرد، آزاد شود

در اینجا چیزهایی خواهید آموخت که فراتر از علایق شخصی شما است. در اینجا کشف خواهید کرد که شما در زمانی کلیدی در تاریخ بشر زندگی می‌کنید — یک نقطه عطف بزرگ، زمانی با چالش‌ها و دشواری‌های بسیار، اما زمانی که همچنین نوید بزرگی است برای بشرِ در حال تقلا. در اینجا فراتر از هراس‌ها و وسواس‌های فکری سابق‌تان خواهید دید. در اینجا فراتر از نظرات سابق‌تان خواهید دید. در اینجا دریچه‌ای به سوی زندگی بزرگتر و سرنوشت بزرگتر در مقابل شما خواهد بود، زندگی و سرنوشتی که فقط توسط وحی‌ای جدید از سوی خداوند می‌توانند برای شما آشکار شوند

اکنون این وحی به تمام بشریت داده می‌شود. این وحی چیزی نیست که فقط به یکی دو نفر داده می‌شود. این وحی عرضه می‌شود زیرا رسول در دنیا هست، و خداوند دوباره سخن گفته تا به بشر در مورد واقعیت بزرگتر و نوید بزرگتر و چالش‌هایی که او باید با آنها رو به رو شود و بر آنها قائق آید، فهم بزرگتری برساند

این سفرِ تمام بشریت است. اما این سفرِ شما هم است. چراکه شما، به غیر از این سفر، سفر دیگری ندارید. نقش شما کوچک اما فوق‌العاده و مهم خواهد بود، نقشی خواهد بود که این قدرت را دارد تا شما را رستگار‌ کند و به حالت اول باز گرداند، به شما وقار و هدف بخشد و حسی حقیقی از دارایی و توانایی‌های بزرگتر‌تان

خداوند شما را اینگونه احیا و به حالت اول باز می‌گرداند. این موضوع فقط با ایمان به چیزهای خاص یا داشتن عقاید خاص روی نمی‌دهد. همانطور که می‌بینید‌، این موضوع با پیش گرفتن سفر روی می‌دهد، و با درگیری با دانش عمیقتری که درون‌تان هست، کاری که با برداشتن گام به سوی دانش خواهید یاد گرفت

بشریت سفر بزرگتری دارد که باید در پیش بگیرد تا برای زندگی کردن در دنیایی جدید با بی‌ثباتی زیست محیطی، منابع رو به کاهش و جمعیت رو به افزایش آمده شود، دنیایی که در آن احتمال جنگ و رقابت از هر زمان دیگر بیشتر است. اما در همین دنیا است که سرانجام بشریت می‌تواند از روی ضرورت — ضرورت شدید —  دریابد که او باید همکاری کند تا تمدن بشری را نجات دهد و در کیهانی که اکنون باید با آن سر و کار داشته باشد و بفهمدش، جایگاه خود را حفظ کند

اینطور نیست که شما به سفری خوانده می‌شوید در حالیکه تمام کسان دیگر به جای متفاوتی می‌روند، چراکه همه کس به این سفر بزرگتر خوانده می‌شوند تا نقش کوچک اما ضروری خود را ایفا کنند. ولی برای انجام این کار، باید قدرت ملکوت را داشته باشید که شما را هدایت کند. باید نیروی عمیقتر دانش را در خود داشته باشید که شما را به جلو هدایت کند، تا در دوران نامطمئنی و سردرگمی شدید راهنمای‌تان باشد و شما را قادر سازد که با سردرگمی، شک و تردید و انتقاد دیگران رو به رو شوید. شما بیش از آنچه تصور می‌کنید به این نیروی بزرگتر و تمام چیزهایی که به شما عرضه خواهد کرد، یعنی چیزهایی که نمی‌توانید برای خودتان ایجاد کنید، نیاز دارید

فقط خداوند است که می‌داند چگونه شما را به سمت چیزی هدایت کند که شما را رستگار خواهد کرد و به حالت اول باز خواهد گرداند. شما نمی‌توانید به آن پی ببرید. این یک ایده یا فلسفه یا اختراع بشری نسیت

خداوند طریقت را به شما می‌دهد و به بازگشت دعوت‌تان می‌کند. اکنون طریقت با شفافیتِ بسیار داده می‌شود، چراکه پیام ناب است. پیام در اثر تاریخ بشری، دستکاری بشری و آسیبی که در نتیجه‌ی پذیرفته شدن وحی در دنیای بشر به آن وارد می‌شود، آلوده نشده است. طریقت ناب است. بی کم و کاست است. کامل است. چیزهای بسیاری در بر دارد. و با این وجود گام بعدی را که در زندگی خود باید بردارید به شما می‌دهد

چراکه مالک تمام کیهان‌ها با دل و جان شما سخن می‌گوید، با خصوصیترین بخش وجود‌تان، جایی که حتی دنیا هم به آن دسترسی ندارد، آن بخش از شما که دنیا نمی‌تواند فاسدش کند و بر آن مستولی شود

این آزادی شما است. این قدرت شما است. این سرنوشت‌ شما است. این همان کاری است که قبل از آمدن به این دنیا تصمیم گرفتید که انجام دهید. این همان چیزی است که پس از ترک این دنیا درباره‌ی آن تفکر خواهید کرد. تمام چیزهای دیگر فراموش می‌شوند. در آن هنگام اهمیتی ندارند

در دنیایی که آسمان رو به تاریکی می‌رود و اضتراب و سردرگمیِ زیاد وجود دارد، شما باید این اطمینان را داشته باشید. اما این اطمینان باید واقعی باشد. باید قدرت ملکوت در آن باشد، و باید با دل و جان از آن پشتیبانی کنید تا آن برای شما کاملا آشکار شود

سفر به شما این فرصت را خواهد داد تا وحی را بارها و بارها و بارها، در هر نقطه عطفی، انتخاب کنید، در نقاط عطفی که باعث خواهند شد با نامطمئنی نسبت به کاری که باید انجام دهید، توقف کنید، و از کاری که وحی ممکن است از شما بخواهد که انجام دهید، بهراسید. فقط با برداشتن گام به جلو، و ورود به دروازه و عبور از آستانه است که شما خواهید دید در حال دنبال کردن چیزی هستید که طبیعیترین و آسانترین چیزی است که می‌توانید دنبال کنید، و اینکه هر تصمیم دیگری که بگیرید تصمیم بر این است که دوباره وارد سردرگمی شوید و عقب‌نشینی کنید

بخشی از شما هست که ضعیف و بخشی از شما هست که نیرومند است، بخشی از شما هست که احمق و بخشی از شما هست که خردمند است. مطمئنا آن بخش از شما که ضعیف است باید آن بخش از شما را دنبال کند که نیرومند است. آن بخش از شما که احمق است باید آن بخش از شما را دنبال کند که خردمند است. معنی برداشتن گام به سوی دانش همین است، یعنی بازگشت به سوی چیزی که برای زندگی شما ضروری است و پیش گرفتن سفر، سفری که مهمترین سفری است که هرگز می‌توانید در زندگی طی کنید و مهمترین سفری که هرگز طی خواهید کرد

به دیگران نگاه نکنید تا به شما کاری را که باید انجام دهید، نشان دهند، چراکه اکنون از سوی منشاِ بزرگ خوانده می‌شوید. از جماعت پیروی نکنید، چراکه آنها گمگشته‌اند. اما شما دعوت به احیا و بازگشت به حالت اول و جان تازه می‌شوید

به زندگی خود نگاه کنید. درون خود گوش فرا دهید. چراکه شما می‌دانید که زندگی‌ای را که قرار بود داشته باشید، ندارید. هدفی را که در واقع به اینجا فرستاده شدید تا اجرا کنید، اجرا نمی‌کنید. این صداقتی عمیقتر است که این قدرت را دارد تا بر دودلی و نامطمئنی، هراس و نیاز به موافقت دیگران، فائق آید

خداوند اینگونه شما را به حالت اول باز می‌گرداند، یعنی با آزاد کردن شما از چیزی پس از دیگری تا ذهن‌تان بتواند آزاد باشد و شما بتوانید قدرت ملکوت را درون خود داشته باشید که شما را به جلو ببرد. چراکه در دنیایی که تاریک و تیره‌تر می‌شود، شما باید نور باشید. باید نیرو و اعتماد کافی داشته باشید تا بتوانید این کار را انجام دهید. باید نیروی کافی داشته باشید تا بتوانید در دنیایی که به نظر می‌رسد شادی و خوشبختی در حال نابودی است، شادی و خوشبختی را تجربه کنید، چراکه انجام این کار بخشی از هدیه‌ی شما به دیگران است

در اینجا وحی شما را روز به روز و گام به گام به حالت اول باز می‌گرداند، در حالیکه یاد می‌گیرد به کارهای خود نیرو و هدف بخشید، در حالیکه یاد می‌گیرید چگونه در مورد حیات کیهان اطراف‌تان و معنی تکاملِ بشر، آموزش فرا بگیرید. در اینجا حتی خطا‌های‌تان به شما کمک می‌کنند. و خطاهای دیگران به شما کمک می‌کنند تا نیاز بزرگی را که به دانش و به دریافت و بازپسگیری زندگی بزرگ‌تر‌تان وجود دارد، به شما یادآوری کند

این سفر است. این قدرت ملکوت است. این نوید تمام بشریت است. اگر تعداد کافی از افراد بتوانند این سفر را در پیش بگیرند و بتوانند در این سفر پیشرفت کنند، نوید بشریت بزرگتر می‌شود؛ نیروی بشریت بسشتر می‌شود؛ جرات، هدفمندی و بزرگواری بشریت بیشتر می‌شود. این نقطه‌ی مقابلِ تمام چیزهایی است که به نظر می‌آید تمدن بشر و قدرت و توان و خلاقیت بشر را در هم می‌شکنند

این سفر است — سفر شما، سفر بشر. این قدرت ملکوت است که در شرایط روزمره‌ی زندگی‌تان درون شما فعال است. این همان هدیه‌ای است که همواره سودمند، شفابخش، احیا‌کننده، آزادی‌بخش است و اطمینان ژرفتری را در اطرافیان شما پرورش می‌دهد