محافظان

وحی را با صدای اصلی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:
دانلود


آنگونه که به پیامبر الهی نازل شده است
مارشال ویان سامِرز
در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵
مصادف با ۲۵ دی ۱۳۹۳ خورشیدی
در استانبول، ترکیه

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

اکنون یک وحیِ بزرگ به دنیا داده می شود، بزرگ تر و گسترده تر از هر چیزی که قبلاً در اینجا ارائه شده است — این وحی اکنون به دنیایی با افراد با سواد، به دنیایی با تجارت و ارتباطات جهانی نازل شده است، این پیام اکنون به دنیایی داده شده است که با امواج بزرگ تغییرات محیطی و همۀ اختلالاتی که به همراه خواهد داشت، مواجه شده است، این آستانۀ بزرگی است که بشریت برای آن آماده نیست و نسبت به آن بی توجه و بی مسؤولیت است.

این یک چیز گرانبها، یک وحیِ بزرگ از جانب خداوند است، که شاید فقط یک بار در هر هزاره و آن هم در مواقع نیاز، در زمانِ تغییرات عظیم  و موقعیت های خاص ارائه شود.

اما دنیا مکانی فاسد است. اینجا دنیایی برای جداشدگان است که ارتباط خود را با خداوند موقتاً از دست داده اند. هر چیزی که خالص و ناب است وقتی که به اینجا آورده می شود به راحتی قابل دستکاری، تغییر، سوء برداشت و سوء استفاده است، همانطور که در مورد تمام وحی ها و مکاشفه های بزرگ قبلی که در طول زمان ارائه شده است نیز همینطور بوده است.

ما از اصالتِ وحی و معنای آن محافظت می کنیم، اما آنچه در اینجا، در  روی زمین برای آن اتفاق می افتد خارج از کنترل ماست. فساد و انحرافی که ممکن است رخ دهد قابل توجه است و می تواند معنا و هدفِ وحی را از  مسیرِ اصلی آن منحرف کند.

بنابراین، باید کسانی باشند که بتوانند از آن محافظت کنند و خلوص و اصالت آن را حفظ کنند. زیرا افرادی خواهند بود که سعی خواهند کرد آن را تغییر دهند و آن را با چیزهای دیگر ترکیب کنند، عبارات و معنای آن را به تناسب ترجیحات و عقاید قبلی خود تغییر دهند و آن را با سایر آموزه‌ها و مکاشفه‌های پیشین سازگار و آمیخته کنند. زیرا برای مردم بسیار دشوار است که بپذیرند خداوند دوباره صحبت کرده است و آیات خداوند بر طبقِ گذشته نیست و یا بر اساسِ  فرضیات و انتظارات گذشتگان نیست.

بنابراین، باید کسانی باشند که از اصالتِ  وحی محافظت کنند. با وجود اینکه در حال حاضر وحی، به صورت خالص و به طور دقیق ارائه شده و ثبت می شود اما همچنان هم می توان آن را تغییر داد و دستکاری کرد. متأسفانه، کسانی هستند که برای اهدافِ شخصیِ خود تلاش می کنند این کار را انجام دهند.

به همین دلیل است که ما یک گروهِ خاص از مردم را پیرامون رسول خدا قرار داده ایم. آنها خود را The Society می نامند. ما آنها را محافظان می دانیم. آنها باید از پیامِ خداوند، پیامبرِ او و نیز از جامعۀ مرکزی خود در برابر نفوذ، ضدیت و فساد درونی و بیرونی محافظت کنند. زیرا حتی آنها نیز هنوز در جدایی زندگی می کنند و در میانِ خود همچنان مستعد لغزش و خطا هستند.

بنابراین همانطور که می بینید، این یک چالش بسیار بزرگ است که راستی و وفاداری، پایبندی به عهد و میثاق، و صادق بودن نسبت به پیام  و پیامبر را می طلبد، حتی زمانی که او از دنیا می رود—چراکه لازم است سخنان او  و آموزه ها و  تعالیم، در شکل اصیل خود محفوظ باقی بماند و چیزی نباید به آن اضافه یا از آن حذف شود. اگرچه مردم این کار را انجام می دهند زیرا نادان هستند و نمی دانند چه چیزی را دریافت می کنند، این گروه خاص از مردم هستند که باید همیشه آموزه ها و تعالیم را بطور کامل حفظ کنند.

حتی اگر نتوانند آن را درک کنند، حتی اگر در برخی موارد آنها را گیج کند، حتی اگر تناقضی در آن بیابند، این آموزه ها تماماً به منظورِ هدفی وجود دارد. حتی اگر با تعالیم و سنت های قبلی منطبق نباشد، باز هم هدفی را دنبال می کند.

آیات خداوند  بخشی از یک برنامۀ بزرگ تر برای پیشبرد بشریت در توسعه و تکامل و آماده سازی او برای حضور در یک جامعۀ جهانی و نیز آماده سازی به منظورِ مواجهه با سختی های زندگی در جهانِ اطراف اوست.

البته مردم به این شرایط فکر نمی کنند. آنها فقط بر اساس دوره های زمانی بسیار کوچک دربارۀ مفروضات انسانی، سنت ها و عقایدشان فکر می کنند. اما دامنۀ وسیع‌تر نقشۀ الهی فراتر از همۀ این موارد است و نمی‌توان آن را تنها در قالبِ اندیشه‌ها و باورهای بشری گنجاند.

در حالی که شما نمی توانید این را به طور کامل درک کنید، برای شما لازم است که ببینید این یک برنامۀ عظیم تر است که فراتر از درک بشری است و همۀ وحی های عظیم برای یک هدفِ خاص ارائه شده اند.

و حالا خداوند دوباره سخن گفته است. و این فرصت بسیار خوبی است برای رساندن این موضوع به تمام دنیا در این زمانِ خاص. البته گرفتن اصلِ صدای وحی، که قبلا هرگز ممکن نبود، از بیشترین اهمیت برخوردار است.

اما هنوز باید کسانی باشند که به حفظ اصالتِ وحی مقید و متعهد باشند. می بینید که حتی فراتر از گروه خاصِ افرادی که برای کمک به پیامبر دعوت شده اند — حلقۀ یاران پیامبر، همراهانِ او و همۀ دانش آموزانِ واقعی وحی نیز باید این تعهد را در خود داشته باشند.

آنها وسوسه خواهند شد که آن را با چیزهایی که از قبل به آنها علاقه دارند و یا دوست دارند ترکیب کنند. آنها سعی خواهند کرد که آن را با سنت ها و معلمان دیگر، عقاید و باورهایی که شاید در گذشته به آنها خدمت کرده اند، پیوند دهند. اما به محض انجام این کار، خلوص و انسجام وحی شروع به تغییر می کند.

چیزی خالص و ناب از بهشت به این زمین و به این دنیا و به حقیقتِ سرزمینِ جداشدگان اِعطا شده است، بدیهی است این کاری است که با ریسک و خطراتِ بسیاری همراه است. ما اکنون هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم تا مطمئن شویم که اصالتِ وحیِ اصلی حفظ می شود. اشتباهات زیادی در گذشته در مورد نحوۀ دریافت آموزه های [پیشین]، نحوۀ مطالعه و اینکه چه کسی آنها را در طول زمان هدایت و رهبری می کند، اتفاق افتاده است. و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا از تکرارِ خطاهای بزرگی که در این زمینه رُخ می داده است جلوگیری کنیم.

حتی پیامبران پیشین در زمانی که اینجا روی زمین بودند به طور کامل متوجه اهمیت مأموریت خود نشدند، بنابراین اقدامات احتیاطی خاصی انجام نشد. این موضوع قابل درک است. هنگامی که به هیئتِ فرشتگانی که از آنجا آمده بودند بازگشتند، توانستند تصویر بزرگ تر را به وضوح ببینند. اما پیامبران بزرگ تا زمانی که در این دنیا هستند انسان هستند، در طول مدتی که در این دنیا زندگی می کنند محدود به ادراک و فهمِ بشری و شرایط زندگی بشری هستند.

محدودیت های ادراک در اینجا همه را تحت تأثیر قرار می دهد، از داناترین تا نادان ترین. زیرا شما نمی توانید در اینجا آنچه را که از بهشت و عرش آسمانها قابل دیدن است ببینید. شما نمی توانید آنچه را که از آنجا قابل درک است، درک کنید. اما چیزی که اهمیت دارد ایفای نقشِ مهمی است که بر عهدۀ شماست، این امر، مهم‌تر از پاسخ دادن به همۀ سؤالاتتان و مهم‌تر از تلاش برای درک هر جنبه‌ای از زندگی است زیرا در نهایتِ صداقت، فهمیدنِ چنین چیزهایی امکان پذیر نیست.

بنابراین، هر کسی که وحی را دریافت می‌کند، باید آن را به حالتِ اصلی خود حفظ کند و تا جایی که می‌تواند به بهترین شکل ممکن به اصلِ وحی رجوع کند. زیرا در حال حاضر، وحی خداوند با واضح ترین عبارات ممکن، با تکرار و شفاف سازی فراوان ارائه شده است و نیاز به تفسیر انسانی را که قبلاً مشکل بزرگی بود به حداقل می رساند.

با توجه به پیشینه و نیز جهان‌بینی محدودی که مردم داشته اند، درک بخش‌های خاصی از وحی برایشان دشوار خواهد بود. اما آنها باید روی این موضوع کار کنند. کار آنها همین است. وظیفۀ آنها همین است. خداوند اکنون همچون کودکان به راحتی به دنیا خوراکِ آماده نمی دهد. بلکه خوراکی واقعی و مورد نیاز در اختیار دنیا می گذارد که هضم آن مستلزم وجودِ درک و اشتیاقی بیشتر، پذیرش و بردباری بیشتر در میان مردم، کشورها و ادیان است.

بسیاری از چیزها باید در درک شما تغییر کرده و دگرگون شود تا بتوانید در این مرحلۀ بزرگِ بعدیِ توسعۀ انسانی و در این چالش انسانی به پیش بروید.

بنابراین، همۀ کسانی که وحی را دریافت می‌کنند، تشویق می‌شوند تا آن را با فروتنی و صداقت دریافت کنند و با پذیرش این نکته که نمی‌توانند همه چیز را درک کنند و به عنوان یک دانش‌آموز، کامل نیستند، می توانند وحی را دریافت و از آن  پیروی کنند. اما کمال طلبی در اینجا آن چیزی نیست که مورد انتظار یا ضرورت باشد. بلکه چیزی که اینجا لازم است وفاداری است. پیگیری است. تعهد است.

شما به عنوان یک دانش آموز دچار لغزش خواهید شد. در درک برخی چیزها مشکل خواهید داشت. شما باید بیاموزید که وحی را خودتان به تنهایی در موقعیت‌های خاص به کار ببرید یا از کسانی که جزءِ محافظانِ خالص تر آن هستند، مشورت بگیرید.

در اینجا شما نمی توانید خود را به عنوان یک استاد یا متخصص تصور کنید، زیرا شما به اینجا فرستاده نشده اید که این کار را انجام دهید، بلکه برای ایفای نقش اساسی خود، به اینجا فرستاده شده اید — که الزماً این نقش، کاری با شکوه و جلال نیست و نیازی به کسبِ شهرتِ بسیار و یا شناخته شدن ندارد. در صداقت و سادگی است که می توانید( به مقصود) نزدیک شوید. اگر در انتظارِ تحسین و تمجید و شناخته شدن باشید، نخواهید فهمید که چگونه باید به پیش بروید و هم وحی و هم کسانی را که قرار است آن را دریافت کنند به خطر خواهید انداخت.

پس با این قدرتی که وحی به شما عطا می کند، باید مسؤولیت و خویشتن داریِ بزرگی(در شما) وجود داشته باشد. اینها همیشه از الزامات دریافت قدرت و توانایی واقعی هستند.

هرچه قوی‌تر شوید، بیشتر باید آن تمایلات ضعیف را در خود مهار کنید و دانایی و خـِردی  را به دست آورید تا بتوانید قدرت خود را در مسیری مثبت و سازنده به پیش ببرید.

زیرا شما نه تنها دریافت کننده وحی هستید، بلکه به تنهایی نگهبان و محافظ آن نیز هستید و این مسؤولیت نیز به شما عطا شده است.

چنانچه وحی را تغییر دهید، از تمرکز شما خارج خواهد شد. چنانچه کلمات را تغییر دهید، قدرت آن کاهش خواهد یافت. چنانچه آن را با معلمین معنوی دیگر یا آموزه های دیگر در آمیزید، اعتبار و اصالت و قدرت آن را از دست خواهید داد. چنانچه بخش هایی از آن را کنار بگذارید، تصویر کاملی از زندگی خود نخواهید داشت. چنانچه با آن مبارزه کنید، آن را رد کنید و یا آن را انکار کنید، آنگاه به کسانی که آن را فرستادند تا شما را برکت دهند و راهنمایی کنند و وعدۀ بزرگ تری به شما بدهند پشت خواهید کرد.

محافظت و نگهداری در اینجا بسیار مهم است. پیام جدید بسیار باز  است. این امر اجازه می دهد تا بسیاری از انسانها بتوانند پاسخ دهند. پیام جدید پر از سرزنش و محکومیت نیست. این پیام به مردم قدرت فوق العاده ای می دهد، اما به مسؤولیت فوق العاده ای نیز نیاز دارد.

اِعطای وحی برای اشخاص تا حد زیادی در مکاشفات قبلی سرکوب شده یا حذف شده بود، به استثنای برخی از موارد. اما در حال حاضر نمی تواند اینگونه باشد. وحی اکنون نمی تواند تحت کنترل کامل مقامات مذهبی یا حکومت ها باشد، زیرا برای این منظور نازل نشده است.

اما، با این وجود، اصالت و خلوص آن باید حفظ شود. باید بدون ترکیب و آمیختگی با چیزهای دیگر باشد. اگر می خواهید در اینجا یک یادگیرنده واقعی باشید، باید چیزهایی را که قبلاً یاد گرفته اید رها کنید. شما باید خود را تسلیم وحی، تسلیم به خداوند و انجمنِ فرشتگانی کنید که آن را با کلماتی که می توانید درک کنید برای شما آورده اند. شما نمی توانید از آن به عنوان یک منبع(شخصی) بهره مند شوید، یا از آن برای به دست آوردن عشق، ثروت یا قدرت استفاده کنید، زیرا (حقیقت)آن را درک نخواهید کرد و آن قدرت واقعی را که می تواند به شما ارائه دهد، دریافت نخواهید کرد.

در حالی که افراد خاصی به عنوان محافظانِ  وحی تعیین شده اند، اما چه در حال حاضر و چه در آینده، از همۀ کسانی که می توانند آن را دریافت کنند نیز خواسته می شود که این مسؤولیت را برعهده بگیرند. بهشتِ الهی تماشا خواهد کرد تا ببیند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند. بهشت نظاره گر خواهد بود تا ببیند چه کسانی دریافت کنندگان و حامیان واقعی وحیِ جدید خداوند برای این دنیا خواهند بود.

اگر می خواهید محافظ وحی در این زمینه باشید، باید همیشه به کسانی مراجعه کنید که برای همراهی پیامبر فرستاده شده اند. و شما نمی توانید پیامبر را از تصویر کلی(وحی) کنار بگذارید، زیرا اینکه او کیست و از کجا آمده است بخشی از وحی است.

بسیاری از تعالیم دربارۀ او و در مورد فرآیند وحی و مکاشفه است تا بفهمید خداوند چگونه در این دنیا کار می کند و نیز قبلاً چگونه در اینجا کار کرده است، چراکه هنوز هیچ سابقه ای برای آن ثبت نشده است و درک بسیار کمی از زمانی که پیامبرانِ واقعی در گذشته به این دنیا آمده اند، وجود دارد.

اما اکنون برای اولین بار، می‌توانید درک کنید که چگونه خداوند به این شکل عمل می‌کند — نه برای اینکه فقط یک فرد یا گروه را در این سو و آن سو، خیر و برکت بدهد بلکه برای هدایت کل دنیا به سمتِ عرصۀ متفاوتی از زندگی دنیوی. زیرا وحیِ جدید برای دنیا چیزی کمتر از این نیست: پیامی برای هدایت کل بشریت.

اما، مسلماً، مردم از آن برای منافعِ (شخصی) خود استفاده خواهند کرد زیرا هنوز در جدایی و انفصال زندگی می کنند. آنها هنوز معتقدند که می توانند از همه چیز و همه کس به عنوان منبعی برای تحققِ منافعِ شخصیِ خودشان استفاده کنند. اما یک محافظِ واقعی می داند که این رَویه نادرست است و همیشه شکست خواهد خورد. این روندی است که همیشه مخرب است  و (نسبت به اصل خود)دستکاری شده است و هرگز درست و صادقانه نیست.

هدیۀ بزرگ خداوند این فرصت نادر و منحصر به فرد را به شما می دهد تا بتوانید ردای واقعی اقتدار را در زندگی خود به تن کنید. اما این اقتدار بخشی از یک اقتدار بزرگ تر است که فراتر از این دنیاست و باید با حکمت و دانایی و خویشتن داری هدایت شود و به این منظور، وحیِ جدید خداوند،هدایات، پندها و آموزه های بسیار زیادی  ارائه می دهد.

شما باید از پیام  و پیامبر محافظت کنید و فراتر از عمر او، از یاد و خاطره اش محافظت کنید. او کامل و بی نقص نیست. شما نمی توانید از او یک بُت بسازید. تمامیِ پیامبران(قبل) هم بی عیب و نقص نبوده اند، هر چند مردم از آنها  بُت هایی برای پرستش می ساختند.

اگر بتوان این کار را انجام داد، امید جدیدی برای بشریت وجود دارد. زیرا این موهبتِ خداوند به بشریت است. با این حال بشریت هر روز در حال شکست است. برای تغییراتِ بزرگی که به سویِ دنیا می آیند آماده نیست. بشر نادان و ناپخته است و آمادۀ رویارویی با مداخلۀ جهانِ اطراف خود نیست، جهانی که اکنون بصورتِ مخربی در حال تأثیرگذاری بر خانوادۀ بشری است. بشر همچنان بی ملاحظه و بی مهابا در حال ادامۀ مسیری مخرب برای تحقق آرمان های فردی و قدرت ملی است و منابع حیاتی خود را با سرعتی بی سابقه در دنیا تخلیه و نابود می کند و ادامۀ چنین روندی فقط  می تواند منجر به تباهی آینده شود.

فکر نکنید که پیام جدید صرفاً برای شادی یا آرامشِ شخصی شما و یا ایده هایی در مورد روشن بینی است. بلکه پیام جدید اینجاست تا شما را در خدمت به دنیا، جلوگیری از فروپاشی تمدن بشری و آماده شدن برای آیندۀ بشریت در جهانی پر از حیات هوشمند به کار گمارد– در جهانی با موجوداتی غیر از انسان که در آن آزادی بسیار کمیاب است.

اینجا هیچ شکوه و عظمت شخصی وجود ندارد. اینجا ستاره شدن در انتظار کسی نیست. اینجا خبری از ریاست و اُستادی نیست. فقط خدمت محض است که برای ارائۀ آن شما به اینجا فرستاده شده اید، این تنها چیزی است که می تواند زندگی شما را کامل کند و به آن معنا و هدف ببخشد، تنها چیزی است که می تواند شما را از اشتباهات گذشته خود برهاند و در طولِ سفر بزرگِ شما به اینجا، تنها چیزی است که می تواند شما را با کسانی پیوند داده و متحد سازد که شما را به اینجا فرستاده اند.

ما نگهبان آزادی و رستگاری انسان هستیم. اکنون که خداوند پیام جدید را به این دنیا فرستاده است، شما باید حافظ و نگهبان وحی شوید.

حتی اگر از دین دیگری پیروی می کنید، حتی اگر به آن دین وفادار هستید، وحی جدید خداوند را پاک و خالص نگه دارید. سعی نکنید آن را با چیزهای دیگر همراه کنید. به این ترتیب، می تواند به سنت های شما خدمت کند. به این ترتیب، می تواند به همه چیز در اطراف شما خدمت کند.

این قدم بعدی برای بشریت است. این ارتقاءِ بزرگی است که باید در آگاهی و مسؤولیت پذیری انسان رُخ بدهد. این حفاظت بزرگی است که بشریت اکنون باید در دنیا ایجاد کند تا آینده، رفاه، آزادی و حاکمیت خود را در دنیا تضمین کند، آینده ای با دغدغۀ اینکه چه کسی بر این دنیا حکومت خواهد کرد و (در نهایت)چه دنیایی در انتظارِ شما، فرزندانتان و نسل های آینده خواهد بود.

این بسیار مهم است که یک قرن بعد مردم می توانند وحی را به شکل خالص آن بخوانند. ما هر کاری از دستمان بر می آید برای اطمینان از این موضوع انجام می دهیم. این بسیار مهم است که پنج قرن بعد مردم می توانند وحی را به شکل اصیل و نابِ آن بخوانند.

این بر عهدۀ محافظانِ روی زمین خواهد بود که این امر را ممکن سازند. حتی در موقعیت های ناگوار و تغییرات تشنج‌آمیز، پاکی وحی باید حفظ شود. زیرا این هدیه ای است نه تنها برای این زمان، بلکه برای زمان‌های آینده، حتی زمان‌های فراتر از زندگی شما— واقعیتی است که فرزندان شما و نیز فرزندانِ فرزندانِ شما  و … اِلی آخر، همگی باید با آن روبرو شوند.

زیرا هنگامی که خداوند با دنیا صحبت می کند، تنها برای آن زمانِ خاص نیست، بلکه برای زمان های آینده است —برای زمان هایی که می توانید حس کنید و ببینید، و نیز برای زمان هایی که فراتر از محدودۀ دیداری و درک شما هستند. عظمتِ وحیِ الهی اینگونه است. و به همین دلیل است که پاکی آن باید حفظ شود، تا بتواند به کسانی که هنوز در راهند خدمت کند و به دنیایی که چشمان شما هنوز نمی بیند، خیر و برکت ببخشد.