پیام جدید مدافع چه چیزی ست؟

آزادی بشر ـ یادگرفتن اینکه چگونه در برابر چالش‌های بی‌سابقه و خطرناکی که در برابرتان است آزادی فردی خود و آزادی جمعی بشر را بنا، حفظ و از آن پاسداری کنید

اتحاد بشر، همکاری و توقف جنگ و درگیری ـ نه از سر
اصول اخلاقی و آرمانی بلکه به دلیل بقای نسل بشر

قابلیت پایدار بودن و بهبود محیط ـ حفظ و تقسیم منابع رو به زوال دنیا به جای کش‌مکش بر سر آنها، تا از جنگ اجتناب شود و بشر بتواند آینده‌ای داشته باشد

تقدم دانش درونی فرد ـ دانش، موهبت بزرگ آفریدگار است، دانشی که درون شما حیات دارد و به شما این امکان را می‌دهد که ورای تمام خط‌کشی‌های نژاد، فرهنگ، ملت و دین، یگانه معنویت بشر را تجربه کنید و ابراز دارید. دانش به تنهایی این توان را دارد که فرد را هدایت و حمایت کند و نیز بشر را متحد و قادر سازد که راهی رو به جلو ترسیم نماید

هم‌زیستی و همکاری مسالمت‌آمیز میان ادیان دنیا ـ تمام ادیان دنیا را خداوند آغاز کرده است و هرگز قرار نبوده که آنها در رقابت و درگیری با یکدیگر به سر برند

نیرومند شدن در دنیای مجرد ـ  شما همانطور که در یک دنیای مادی زندگی می‌کنید در دنیایی مجرد هم زندگی می‌کنید. دنیای مجرد، دنیای فراگیرِ فکر و اثر است که همه‌ی ما در آن زندگی می‌کنیم. برای اینکه بتوان آزادانه فکر کرد، فهیم بود و در برابر بازیچه‌ قرار گرفتن روانی تاب آورد، باید در مورد دنیای مجرد آگاهی یابید و در آن نیرومند شوید. گام هایی به سوی دانش، کتاب تمرینی پیام جدید به شما می‌آموزد که چگونه این کار را انجام دهید

مهیا شدن برای جامعه‌ی بزرگ‌تر ـ انزوای ما به پایان رسیده است. پیشگویی پیام جدید این است که بشر در کیهان و حتی در دنیای خود تنها نیست. پیام جدید اینجا ست تا افراد و ملت‌ها را برای واقعیت، خطر و فرصت رودر رو شدن با جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیاتِ هوشمند در کیهان مهیا سازد. به عنوان مردمان بومی این دنیا، که تنها دنیای ما ست، باید با خرد و بصیرت با اولین مواجهه‌های خود با نیروهای مداخله‌جو روبرو شویم و قوانین تعامل خود را بنیاد گذاریم

مهیا شدن برای امواج عظیم تغییر ـ پیشگویی پیام جدید آشکار می‌کند که امواج عظیم تغییر اکنون با هم تلاقی می‌کنند و بر کل خانواده‌ی بشری متمرکز می‌شوند، که این امر باعث خلق وضعیتی می‌شود که در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. تغییرات و بلایای آب و هوایی، منابع رو به زوال انرژی، وخیم شدن شدید وضعیت محیط زیست، کاهش تولید غذا، بی‌ثباتی اقتصادی و رشد خطر رقابت، درگیری و جنگ بر سر منابع باقی‌مانده‌ی دنیا از جمله موج‌های بزرگ هستند. امواج بزرگ، بی‌ثباتی عظیمی را در سرتاسر دنیا، حتی در کشورهای ثروتمند، به وجود خواهند آورد. شناخت و آماده شدن برای واقعیت جامعه‌ی بزرگ‌تر و امواج عظیم تغییر که در حال آمدن هستند، نمایانگر نیازهای بزرگ دوران ما ست. پیام جدید آمده است تا ما را برای درنوردیدن دوران سخت پیش رو آماده کند

خدمت به دنیایی نیازمند ـ خوشبختی واقعی، حاصل انجام آن چیزی ست که برای انجامش به اینجا آمدید. برای این مهم، شما باید ذهن متفکر خود را با ذهن عمیق‌ترِ دانش درونی خود یکی کنید و خرد و نیرو را به وجود آورید تا رسالت خود را در جهان انجام دهید

بنای چهار ستون زندگی‌تان ـ زندگی شما، مانند چهار پایه‌ی میز، چهار ستون دارد که برپادارنده‌ی زندگی شما هستند و به آن قدرت و ثبات و تعادل می‌بخشند

ستون روابط
ستون سلامت
ستون کار و امرار معیشت
ستون رشد معنوی

پیام جدید آشکار می‌کند که چهار ستون در واقع چه معنایی دارند و چگونه می‌شود آنها را تقویت و حفظ کرد. برای اینکه در برابر امواج عظیم پایداری کنید و منبع قدرت برای دیگران باشید، به ستون‌هایی نیرومند نیاز خواهید داشت

روابطِ هدف متعالی ـ شما با یک رسالت و دانشی که بتواند شما را در امر یافتن و انجام این رسالت یاری کند، زاده شده‌اید. در نتیجه، افرادی مشخص در زندگی شما وجود دارند که باید با آنها ملاقات کنید و ارتباط داشته باشید. در سطحی عمیق‌تر، این موضوع نشانگر جست‌وجوی شما برای رابطه است. پیام جدید به شما می‌آموزد که چگونه ورای تمام دیگر اشکال جذب ‌شدن و تعهد، این اشخاص را پیدا کنید و تشخیص دهید. شما نمی‌توانید به تنهایی رسالت خود را بیابید و انجام دهید. شما به روابط استثنایی از صداقت و شرافت نیاز پیدا خواهید کرد که رسالت‌ و سرنوشت‌شان همگام با رسالت و سرنوشت خود شما خواهد بود

باید عهدی جدید وجود داشته باشد که مدافع این چیزها باشد. پیام جدید خداوند عهدی جدید است، تفاهمی جدید، و راهی جدید که از تمام باورها و تصورات درباره‌ی گذشته و تمام درگیری‌ها و اختلافات گذشته فراتر می‌رود

پیام جدید مدافع خرد، آزادی انسان، هدف، وحدت و همکاری بر پایه‌ی یگانه معنویت بشر و نیازهای عظیم دوران ما ست