خداوند چگونه با شما ارتباط برقرار می‌کند؟

شما از طریق دانش می‌توانید حضور تمام روابط را حس کنید. این حس‌کردن خدا ست.

خداوند منشأ دانش درون شما ست، دانشی که ذهن معنوی عمیق‌تر شما ست که آفریدگار به شما و تمام موجودات ذی‌شعور در کیهان عطا کرده است

خداوند کیهان مادی را آفریده است، اما نه به آن شکلی که ممکن است به ذهن شما خطور کند. خداوند در کیهان مادی یک روند تکاملی را به حرکت در آورده است تا تمام مکان و زمان را برای کسانی که در مکان و زمان زندگی می‌کنند، برای کسانی که به اراده و خواست خود از آفریدگار جدا افتاده‌اند، متصرف شود

برای فهم این گفته، اینکه خداوند خالق دانش درون شما ست، باید تفاوت میان ذهن معنوی و ذهن دنیوی خود را بفهمید. باید تفاوت میان روح، ذهن و بدن خود را بفهمید

دانشی که درون شما ست نماینده‌ی اتصال شما به خداوند و حیات شما ورای این دنیا ست. این ارتباط هم در تمام ادیان راستین و هم ورای آنها وجود دارد. دانشْ ناب و همیشگی و ورای دسترسی یا نفوذ هر گونه قدرت دنیوی ست

پیام جدید به شما خواهد آموخت که چگونه این چیزها را به روشن‌ترین شکل ممکن بفهمید. با وجود این، چون این آستانه‌ و درکی جدید برای بشریت است، نیازمند صرف زمان و دلگرمی از سوی کسانی ست که همراه شما می‌آموزند. هنگامی که تمام کسانی که پیرامون شما هستند مجموعه‌ ارزش‌ها و پندارهایی متفاوت دارند، یادگیریِ چیزی برای اولین بار امری دشوار و چالش‌برانگیز می‌شود

اگر می‌توانید ببینید که دانشِ درون شما آن بخشی از شما ست که همیشگی ست، آن بخشی از شما ست که خداوند آن را آفریده و هنوز به خداوند متصل است، آن بخشی از شما ست که از حکمت خداوند ملهم است تا شما را در این دنیا و در این زمان هدایت و از زندگی‌تان محافظت‌ کند، آنگاه است که رفته‌رفته سرشت این منبع الهی را خواهید دید و اینکه چرا برای شمایی که در پی یافتن هدف، معنا و جهت حقیقی در زندگی خود هستید، این چنین مهم است