Ο Πυλώνας της Πνευματικής Ανάπτυξης

Όπως αποκαλύφθηκε στον
Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

Πρέπει ν’ αποκτήσετε μία πιο ολοκληρωμένη οπτική της ιδέας της πνευματικής ανάπτυξης. Για να εξελιχθεί και να καρποφορήσει μία πνευματική εξάσκηση και κατανόηση στη ζωή σας, πρέπει να εξελίξετε τους άλλους τρεις Πυλώνες της ζωής σας ταυτόχρονα. Και οι Τέσσερις Πυλώνες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ζωής σας.

Εάν προσεγγίσετε την πνευματική εξάσκηση ως το επίκεντρο της εκπαίδευσής σας χωρίς την υπόλοιπη βάση, τότε η εξάσκηση χάνει την αποτελεσματικότητά της στη ζωή και γίνεται περισσότερο ένας τρόπος διαφυγής και απόδρασης από τη ζωή παρά μία δραστηριότητα της ζωής που προορίζεται ν’ αναπτύξει τις έμφυτες δυνάμεις και ικανότητές σας.

Η ιδέα της πνευματικής ανάπτυξης πρέπει να διευρυνθεί επίσης γιατί κάθε δραστηριότητα που σας φέρνει σ’ επαφή με το Πνεύμα- με άλλα λόγια, οποιαδήποτε δραστηριότητα σας συνδέει με τη Γνώση – είναι, στην ουσία, μία πνευματική εξάσκηση και μία μορφή πνευματικής ανάπτυξης. Η πνευματική ανάπτυξη αφορά περισσότερο το κίνητρο παρά τη δραστηριότητα. Κι εδώ πρέπει να εξετάσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία που κινητοποιούν τους ανθρώπους για να κάνουν πράγματα. Εάν το κίνητρο είναι το προσωπικό κέρδος, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μία μορφή πνευματικής ανάπτυξης. Εάν η δραστηριότητα γίνεται για έλεγχο ή η κυριαρχία πάνω σ’ άλλους ή γι’ απόδραση από τις αληθινές απαιτήσεις της ζωής, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μία μορφή πνευματικής ανάπτυξης.

Φυσικά οι άνθρωποι μπορεί ν’ αποκτήσουν εμμονή με την πνευματική ανάπτυξη, όπως συμβαίνει και με τους άλλους Πυλώνες, όπου εμμένουν να δημιουργούν, να διατηρούν και να χαλάνε τις σχέσεις τους, όπου εμμένουν να διατηρούν και να βελτιώνουν την υγεία τους, ή να γίνουν φιλόδοξοι με την εργασία και την προσπάθεια συγκέντρωσης πλούτου. Η εμμονή στο βασίλειο της πνευματικής ανάπτυξης, πάντως, μπορεί να είναι πιο δύσκολη ν’ αντιμετωπιστεί και να ξεπεραστεί γιατί όλα όσα γίνονται εδώ, επιφανειακά φαίνονται σαν να είναι πολύ εποικοδομητικά. Όμως, είναι εποικοδομητικά; Εάν η πνευματική πρακτική αποδυναμώνει ένα άνθρωπο από την ικανότητά του να μπορεί να συμμετέχει αποτελεσματικά στη ζωή και τον απομακρύνει από τις θεμελιώδεις του ευθύνες σε τέτοιο βαθμό που τον αποξενώνει από τους άλλους ανθρώπους και από την ύπαρξή του μέσα στον κόσμο, είναι αυτό κάτι υγιές;

Εάν κάποιος ετοιμάζεται να ζήσει μία μοναστική ζωή, υπάρχει σ’ αυτό κάποια χρησιμότητα. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τη πνευματική ανάπτυξη δεν ζουν μία μοναστική ζωή και δεν αποτελούν μέλη μίας θρησκευτικής κοινότητας. Γι’ αυτούς, είναι μία ατομική προσπάθεια. Αντί για αγάπη και πλούτο, επιζητούν πνευματική ανοσία από τη ζωή – την απώτατη μορφή πνευματικής κοινωνικής πρόνοιας. Επιζητούν δύναμη και έλεγχο πάνω στις δυνάμεις του κόσμου. Επιζητούν απόδραση. Ψάχνουν να βρουν μία διαφυγή ή ψάχνουν για ένα τρόπο κυριαρχίας πάνω στην εμπειρία τους ή ένα τρόπο ελέγχου της εμπειρίας των άλλων.

Αυτό δεν θα το συναντήσετε στο Δρόμο της Γνώσης, γιατί ο Δρόμος της Γνώσης δεν διδάσκει την απομόνωση. Δεν προωθεί τον εγωκεντρισμό. Δεν σας απομακρύνει από τον κόσμο, εκτός ίσως για ένα προσωρινό διάστημα, προκειμένου να σας δώσει την ευκαιρία να επαναπροσανατολιστείτε και ν’ αναζωογονηθείτε. Ο Δρόμος της Γνώσης σας φέρνει μέσα στον κόσμο και σας ετοιμάζει για να συμμετάσχετε στον κόσμο, μ’ ένα πιο ουσιαστικό τρόπο, εξοπλίζοντάς σας μ’ εκείνα τα θεμελιώδη εργαλεία που έχετε φέρει από την Αρχαία Εστία σας. Για να το κάνει αυτό, Ο Δρόμος της Γνώσης πρέπει να δώσει έμφαση σε μία θεμελιώδη και μεταφράσιμη πνευματικότητα, μία πνευματικότητα που να μπορεί να βιωθεί, να εκφραστεί και να επικοινωνηθεί σε άλλους ασχέτως των θρησκευτικών τους προτιμήσεων ή της καταγωγής τους.

Ουσιαστικά, λοιπόν, η αληθινή πνευματική ανάπτυξη σάς δίνει την ικανότητα να χτίσετε μία βάση για να μάθετε και να ζήσετε το Δρόμο της Γνώσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν ν’ αποκληθούν πνευματικές πρακτικές, αλλά για να είναι αληθινά αποτελεσματικές και να έχουν αληθινά νόημα, πρέπει ν’ αφομοιωθούν μέσα από μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία δίνουμε εδώ. Υπάρχουν Τέσσερις Πυλώνες στη ζωή, όχι ένας. Κι όπως είπαμε, εάν αμελήσετε για χάρη ενός απ’ αυτούς τους υπόλοιπους, θα πληρώσετε μεγάλο τίμημα. Και ό,τι αποπειραθείτε να δημιουργήσετε δεν θα είναι σταθερό και δεν θα μπορεί να σταθεί στον κόσμο. Ένα τραπέζι δεν μπορεί να σταθεί σε ένα πόδι. Τίποτα δεν μπορεί να κτιστεί πάνω σε μία ασθενική βάση. Εάν χτίσετε ένα σπίτι στην άμμο, αυτό θα καταρρεύσει με τη παραμικρότερη κίνηση του κόσμου. Πρέπει να βρείτε συμπαγές πέτρωμα – το πέτρωμα της Γνώσης, το πέτρωμα της πνευματικής πραγματικότητας, μίας πραγματικότητας που, παρόλο ότι είναι διαφορετική από τη πραγματικότητα του κόσμου, προορίζεται να υποστηρίξει την ανθρώπινη εξέλιξη και την πρόοδο του κόσμου.

Χτίστε αυτή τη βάση. Ο κόσμος σάς παρέχει στοιχεία για το χτίσιμο, κι εσείς φέρνετε εκείνα τα στοιχεία που ο κόσμος δεν έχει. Έχετε μέρος της απάντησης κι ο κόσμος έχει μέρος της απάντησης. Γιατί να αποδράσετε από τον κόσμο όταν αυτός κρατά το μέρος της απάντησης που εσείς δεν μπορείτε να έχετε; Γιατί θα επιδιώκατε να είστε ανώτεροι πνευματικά απ’ όλους τους άλλους όταν ο Δρόμος της Γνώσης θα σας ενώσει μ’ όλους τους άλλους και θα τονίσει αυτό που είναι κοινό σε όλους;

Για να είστε πράγματι αγαθοεργός, για να γίνετε ασκούμενος στη πνευματική πρακτική και να διατηρήσετε και να στηρίξετε μία αληθινή πνευματική ανάπτυξη, πρέπει να έχετε την ορθή προσέγγιση. Δεν πρέπει να έρχεστε ζητώντας τη προσωπική σας απόδραση ή προσωπική δύναμη ή δόξα. Υπάρχουν πολλές ψευδαισθήσεις για τη πνευματική δύναμη, τη πνευματική δόξα ή τη πνευματική υπέρβαση. Όμως, αυτές δεν συνάδουν με την πραγματικότητα του σκοπού που σας έφερε στον κόσμο. Δεν είστε εδώ για ν’ αποδράσετε από τον κόσμο. Είστε εδώ για να υπηρετήσετε τον κόσμο. Όταν φεύγετε από τον κόσμο, πηγαίνετε στην εστία σας, στη Πνευματική σας Οικογένεια. Πηγαίνετε σπίτι σας, στην εγγενή σας πραγματικότητα, είτε έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή σας είτε έχοντας ανολοκλήρωτη την αποστολή σας.

Θα σας έστελνε ο Δημιουργός στον κόσμο απλώς και μόνο για ν’ αναζητήσετε ένα τρόπο διαφυγής, απλώς και μόνο για ν’ αποφύγετε να είστε εκεί, απλώς και μόνο για ν’ αρνηθείτε το δώρο του κόσμου, ο οποίος σας παρέχει τη βάση για να μάθετε και να ζήσετε μία ζωή Γνώσης, μία ζωή πνευματικής πραγματικότητας; Όχι, ο Δημιουργός δεν θα το έκανε αυτό και δεν το κάνει αυτό. Όμως, εάν η πνευματικότητα για σας  αντιπροσωπεύει μόνο ανακούφιση και καταφύγιο, μόνο διαφυγή και αναζωογόννηση, τότε η πνευματικότητα θα μοιάζει περισσότερο με διακοπές από τη ζωή, και θα τη χρησιμοποιήσετε γι’ αυτό το σκοπό. Θα θέλετε να χάσετε τον εαυτό σας μέσα της. Θα θέλετε να μπείτε σε μία κατάσταση μακαριότητας και να μείνετε εκεί, σαν ένας άνθρωπος που είναι συνέχεια ναρκωμένος.

Δεν υπάρχει καμία ικανότητα εδώ. Δεν μπορείτε να δώσετε αλήθεια, ειρήνη ή ενθάρρυνση εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μ’ άλλους στον κόσμο ή να σχετισθείτε με τη κατάστασή τους εδώ. Εάν δεν έχετε κτίσει αυτή τη γέφυρα προς τον κόσμο, τίποτα δεν μπορεί να περάσει, τίποτα δεν μπορεί να έρθει σε σας για να το δώσετε στον κόσμο. Θα είστε σαν τον άνθρωπο που έχει μαγευτεί, που έχει βρει ένα υπέροχο παραισθησιογόνο, μία όμορφη διαφυγή, και θα βρίσκεστε εκεί, στην άκρη του δρόμου. Έχετε κάνει μεγάλες προόδους; Όχι, απλώς έχετε πέσει μέσα σε κάποια άλλη τρύπα. Κι όταν ο περιορισμός σας γίνει καταπιεστικός και αβάσταχτος, θα ζητήσετε για βοήθεια και η βοήθεια θα έρθει – μία σκάλα θα σταλεί για σας. Αλλά δεν θα είναι η σκάλα της απόδρασης και της ευχαρίστησης. Θα είναι η σκάλα της εργασίας και της έμπρακτης εφαρμογής του εαυτού σας. Θα είναι η σκάλα της συγχώρεσης και της ανανέωσης. Θα είναι η σκάλα των σχέσεων – όχι με το Θείο αλλά με τη Θεϊκότητα μέσα στον κόσμο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Με απλά λόγια, πνευματική ανάπτυξη είναι η ανάκτηση της σχέσης σας με τη Γνώση – το αθάνατο και αιώνιο μέρος του εαυτού σας το οποίο έχετε φέρει σ’ αυτό τον κόσμο.

ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Ακολουθώντας Το Δρόμο της Γνώσης και μαθαίνοντας να ζείτε Το Δρόμο της Γνώσης στον κόσμο.

ΠΩΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ; Με το να γίνετε όχημα για Γνώση, μία γέφυρα απ’ αυτό τον κόσμο στην Αρχαία Εστία σας, γερά γειωμένος στον κόσμο και βαθιά συνδεδεμένος με τη ζωή σας πέρα από αυτό τον κόσμο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ; Ακολουθώντας τα βήματα προς τη Γνώση.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Κατανοώντας τη φύση και τη κατεύθυνση της εξέλιξης του κόσμου και βρίσκοντας τη δική σας θέση σ’ αυτή.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Αφορά οποιονδήποτε μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ; Ναι, έχει σημείο τέλους γι’ αυτόν τον κόσμο. Επιτυγχάνεται χτίζοντας μία γέφυρα για τη Γνώση και κατόπιν εκφράζοντας τη Γνώση σύμφωνα με τη φύση και το σχεδιασμό σας και τη φύση και το σχεδιασμό εκείνων των ατόμων που έχουν έρθει για να σας βοηθήσουν στην αποστολή σας. Ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η αποστολή σας.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ; Η πνευματική ανάπτυξη οδηγεί σε πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στον κόσμο. Αυτό προσφέρει τέτοια ικανοποίηση και ευτυχία που τίποτα άλλο δεν μπορεί να το κάνει.

ΠΟΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; Θα χρειαστεί το υπόλοιπο της ζωής σας, αλλά ο βαθμός της ανάπτυξής σας και της εκπλήρωσης του σκοπού σας εδώ, εξαρτάται από εσάς.

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η Πνευματική σου Οικογένεια πέρα απ’ αυτό το κόσμο υποστηρίζει την πνευματική σου ανάπτυξη επικοινωνώντας μαζί σου μέσω του Νοητικού Περιβάλλοντος. Οι Αθέατοι υποστηρίζουν την πνευματική σου ανάπτυξη εποπτεύοντας τη συμμετοχή σου στον κόσμο και συμμετέχοντας μαζί σου στις κρίσιμες φάσεις της ζωής σου. Και ο Δημιουργός υποστηρίζει τη πνευματική σου ανάπτυξη γιατί ο Δημιουργός σού έδωσε τη Γνώση – μία αγνή, καθοδηγούσα διάνοια μέσα σου. Πέρα από τα όρια του κόσμου και της εγκόσμιας μόλυνσης, αυτή παραμένει για πάντα αγνή και για πάντα ολοκληρωμένη μέσα σου.

Όμως, πριν μπορέσεις να ξεκινήσεις το ταξίδι, πρέπει να έχεις το σωστό προσανατολισμό και η πορεία σου πρέπει να παραμένει σε σύνδεση με την πραγματικότητα του ίδιου του ταξιδιού. Δεν έχει νόημα να σου υπόσχονται υπέροχα πράγματα χωρίς να σε κατευθύνουν στη πραγματικότητα της ίδιας της επιδίωξης. Γι’ αυτό σού παρουσιάζουμε τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής ως μία πλήρη ετοιμασία. Αυτοί περιλαμβάνουν διάφορα είδη πνευματικής εξάσκησης για να μπορέσει ο νους σου να σκεφτεί εναρμονισμένα με τη Γνώση και να κερδίσει μία ευρύτερη οπτική και κατανόηση του κόσμου και μία σαφή εκτίμηση της φύσης σου σε σχέση με τον κόσμο.

Προσφέραμε τα Βήματα για τη Γνώση ως ένα μέσο για να μάθετε Τον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας, γιατί ο σκοπός σας τώρα δεν είναι μόνο η εμπειρία της ανθρώπινης πνευματικότητας αλλά η εμπειρία της πνευματικότητας όπως αυτή υπάρχει στο σύμπαν, στο συμπαντικό της συστατικό. Για αυτό σας δίνουμε μία μεταφράσιμη πνευματικότητα, μία πνευματικότητα που δεν είναι περιορισμένη, αλλοιωμένη ή απόκρυφη με τελετές, συνήθειες και ιστορία. Σας δίνουμε την αγνή Φωτιά της Γνώσης. Δεν σας δίνουμε καθεδρικούς ναούς και τελετουργίες και παλιές παραδόσεις, παρόλο που Ο Δρόμος της Γνώσης έχει ιστορία που εκτείνεται πολύ πέρα από την ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που χρειάζεστε τώρα είναι η ίδια η Φωτιά της Γνώσης, η αληθινή πραγματικότητα της Γνώσης, η ίδια η φλόγα.

Η ιστορία του Δρόμου της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας είναι τόσο τεράστια και τόσο μεγάλη που δεν έχετε την ικανότητα ούτε την ιστορική βάση να την εκτιμήσετε. Αντιπροσωπεύει μία παράδοση που προσφέρεται σ’ όλους τους κόσμους όταν ετοιμάζονται ν’ αναδυθούν στην Ευρύτερη Κοινότητα, όπου οι δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις υπερσκελίζονται από μία ευρύτερη πραγματικότητα κι ένα μεγαλύτερο σύνολο προβλημάτων και ευκαιριών. Ο Δρόμος της Γνώσης δεν σας προσφέρεται για ν’ αντικαταστήσει την ανθρώπινη θρησκεία αλλά για να της δώσει ένα νέο πλαίσιο και μία νέα υπόσχεση για το μέλλον. Γιατί ποια θρησκευτική παράδοση μπορεί να επιζήσει στην Ευρύτερη Κοινότητα όταν όλο το ιστορικό της επικεντρώνεται μόνο πάνω στην ανθρώπινη δραστηριότητα;

Ο κόσμος σας ετοιμάζεται τώρα ν’ αναδυθεί στην Ευρύτερη Κοινότητα. Επομένως, είναι η ώρα για τον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας και για να παρουσιαστεί η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας στον κόσμο. Αυτή είναι μία ιστορική στιγμή στην εξέλιξή σας και ένα μεγαλειώδες σημείο στη πνευματική σας εξέλιξη.

Όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί απεσταλμένοι σ’ αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στην πρόοδο της ανθρωπότητας – όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι και όλες οι μεγάλες παραδόσεις – κι όλοι εκείνοι που έχουν εμβαπτιστεί με Γνώση και έχουν ανταποκριθεί στη Γνώση σ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υποστηρίζουν την ανάδυση του κόσμου στην Ευρύτερη Κοινότητα. Υποστηρίζουν την ανθρωπότητα στη μάθηση του Δρόμου της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας γιατί αντιλαμβάνονται το μεγάλο ορόσημο που βρίσκεται μπροστά σας, γιατί μπορούν να δουν πέρα από τις περιορισμένες παραμέτρους της ανθρώπινης επίγνωσης. Μπορούν να δουν το μέλλον. Ξέρουν τι επίκειται.

Ο ανθρώπινος νους είναι αγκυρωμένος στο παρελθόν. Είναι προκατειλημμένος από το παρελθόν. Όμως τώρα πρέπει να ετοιμαστείτε για το μέλλον όπως δεν το κάνατε ποτέ μέχρι σήμερα. Αυτό θα σας δώσει βεβαιότητα και ασφάλεια στο παρόν, γιατί αν δεν ετοιμαστείτε για το μέλλον θα ζείτε σε μία κατάσταση αυξανόμενου άγχους, σύγχυσης κι απελπισίας. Για την ακρίβεια, το βλέπετε αυτό να συμβαίνει τώρα στις κοινωνίες σας.

Κατά κάποιο τρόπο, η απαίτηση για πνευματική ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι ήταν στο παρελθόν, γιατί ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος κι οι ανάγκες του είναι πιο απαιτητικές. Ο κόσμος απαιτεί μία μεγαλύτερη αντίληψη, μία μεγαλύτερη ικανότητα και μία πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Εδώ η έμφαση δεν είναι στο να γίνουν άγιοι ή μεγάλοι δάσκαλοι των παραδόσεων ένας ή δύο άνθρωποι. Εδώ η έμφαση είναι ν’ αναπτυχθούν οι ικανότητες της ανθρωπότητας γενικά. Εδώ η έμφαση δεν είναι στους ήρωες και τις ηρωίδες μέσα σ’ ένα πνευματικό σύμπαν. Εδώ η έμφαση είναι στην ανιδιοτελή δράση μέσα σ’ ένα κοινότυπο κόσμο. Έτσι ήταν πάντα σ’ ότι αφορά την αληθινή πνευματική εξέλιξη, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις γιατί τόσα πολλά έχουν παρανοηθεί και παρερμηνευθεί για τη πνευματική ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι σκέφτονται ότι η πνευματική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αύξησης και απόδοσης θεϊκών δυνάμεων στον προσωπικό τους νου. Αυτό δεν ήταν ποτέ αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πνευματική ανάπτυξη προορίζεται για να φέρει τον προσωπικό νου πίσω στην υπηρεσία του Πνεύματος ώστε ο νους να πάρει τη σωστή του θέση στη τριάδα της αλήθειας, στην αληθινή του σχέση με το σώμα και το πνεύμα. Όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι το γνώριζαν αυτό, κι αυτός ήταν ο αληθινός δρόμος παρά τις δημοφιλείς και φανταστικές θεωρίες για το αντίθετο.

Η κουλτούρα σας συνδέεται πολύ με τη λατρεία ηρώων, κι έτσι όλοι κακολογούνται εκτός από λίγα άτομα στα οποία έχουν αποδοθεί υπερφυσικές ικανότητες και οι οποίοι θεωρούνται σαν θεοί. Αυτό είναι ένα πολιτιστικό ελάττωμα στις κοινωνίες, και είναι ένα ελάττωμα που γεννιέται από τη φύση της ανθρώπινης εξέλιξης. Η Ευρύτερη Κοινότητα θα αμβλύνει αυτή την αντίληψη και αυτή την προσέγγιση, γιατί θα δείτε πως ό,τι εμφανίζεται να είναι θεός είναι απλώς μία πιο εξελιγμένη κατάσταση ύπαρξης. Και στο μέλλόν, η Ευρύτερη Κοινότητα που είναι ένας πολύ μεγαλύτερος χώρος ζωής, θα σας δείξει πώς μοιάζουν αληθινά τα ανώτερα επίπεδα της διάνοιας.

Η Ευρύτερη Κοινότητα θα προσφέρει αντίθεση και ένα περιβάλλον για μάθηση απαράμιλλο με το παρελθόν σας. Όμως, ενέχει και μεγαλύτερα ρίσκα επίσης. Η ανθρωπότητα πρέπει να ξεπεράσει την εφηβική κατάσταση ανάπτυξής της όπου περήφανα επιδεικνύει τις νεοαποκτηθείσες της ικανότητες χωρίς εντούτοις να μπορεί να εργαστεί συλλογικά ως ομάδα. Η κοινωνική της συνοχή κομματιάζεται τώρα. Χάνει τη φυλετική της ταυτότητα, αλλά δεν έχει μπορέσει να βρει μία μεγαλύτερη βάση πάνω στην οποία να σταθεί συλλογικά. Για να ενωθεί η ανθρωπότητα, πρέπει να ενοποιηθούν τα άτομα, μέσα τους και με άλλα άτομα.

Έτσι δημιουργείται μία νέα υφής ενότητα. Το μεγάλο υφαντό της ζωής υφαίνεται ίνα προς ίνα, άτομο με άτομο. Μη φανταστείτε ότι κάποιος άλλος θα το κάνει αυτό για σας. Μη σκεφθείτε ότι τέτοια μεγάλα θέματα επαφίενται μόνο σ’ ανθρώπους που είναι μεγαλειώδεις, που είναι ήρωες ή ηρωίδες, γιατί αυτή είναι η δική σας ευθύνη. Αυτό είναι το κάλεσμά σας – όχι να αποκτήσετε πνευματική ανοσία, όχι να γίνετε παντογνώστες και παντοδύναμοι, αλλά να ενώσετε το νου σας με άλλους νόες με Γνώση, να γίνετε ισχυρότεροι απ’ ότι είστε ή απ’ ότι θα μπορούσατε ποτέ να είστε ως άτομα.

Η Ευρύτερη Κοινότητα αποτελείται από κοινότητες. Αυτό που είναι γεμάτο δύναμη στην Ευρύτερη Κοινότητα είναι οι κοινότητες. Ο νους σας, μόνος τους, ανεξάρτητα του πόσο ανεπτυγμένος είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με το νου μίας κοινότητας. Γι’ αυτό διδάσκουμε τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής, ώστε να έχετε τη βάση για να μάθετε πώς να ενωθείτε με άλλους – γνήσια, αληθινά, έντιμα, αποτελεσματικά. Δεν σας στέλνουμε σε μία μοναχική προσπάθεια για πνευματική φώτιση. Σας φέρνουμε στον κόσμο και σας διδάσκουμε πώς να συνδεθείτε με άλλους και πώς να ενωθείτε με άλλους ώστε να αποδώσετε καρπούς εδώ, μέσα στον κόσμο. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τους προσωπικούς σας περιορισμούς καθώς και τα ελαττώματα που είναι εγγενή μέσα στη κουλτούρα σας.

Έχετε τη δύναμη να το κάνετε αυτό γιατί η Γνώση είναι μαζί σας. Ανεξαρτήτως του πόσο προκατειλημμένος είναι ο νους σας και πόσο αγκυλωμένος είναι στο παρελθόν, ο νους σας μπορεί να ξεκινήσει να μαθαίνει απ’ την αρχή γιατί η Γνώση είναι μαζί σας. Από εσάς εξαρτάται.

Δεν μπορείτε να διδάξετε τον εαυτό σας Το Δρόμο της Γνώσης. Δεν μπορείτε να τον αντιληφθείτε με βάση το παρελθόν σας. Δεν μπορείτε να μαζέψετε μικρά κομμάτια από κάθε θρησκευτική παράδοση και να δημιουργήσετε τη δική σας εκλεκτική προσέγγιση και έτσι να ελπίζετε ότι θα προοδεύσετε στο Δρόμο της Γνώσης. Πρέπει να μάθετε Το Δρόμο της Γνώσης όπως σας παρουσιάζεται. Πρέπει να μάθετε το Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας όπως σας δίνεται, γιατί σας δίνεται το μέσο καθώς και η υπόσχεση και η ευθύνη. Αυτό είναι μέρος του τέλειου σχεδίου του Δημιουργού.

Οι πνευματικές πρακτικές για να μάθετε και να ζήσετε το Δρόμο της Γνώσης παρουσιάζονται στα Βήματα της Γνώσης. Όταν είστε έτοιμοι για να κάνετε αληθινή πρακτική στη ζωή, μία πρακτική που την εξασκείτε σ’ όλες τις δραστηριότητές σας, τότε θ’ αρχίσετε να κάνετε τα βήματα προς τη Γνώση. Η εξάσκηση θα σας οδηγήσει να κάνετε ένα βήμα τη φορά, για να φέρετε το νου σας σε αρμονία με τη Γνώση και θα σας διδάξει ένα τρόπο για να βλέπετε τον κόσμο όπως ο κόσμος αληθινά είναι. Θα σας προσφέρει ένα τρόπο για να ξεφύγετε από τους συμβατικούς μύθους και τα συμβατικά ψεύδη που δημιουργούν νοητικές προκαταλήψεις στην ανθρωπότητα και που την έχουν παραπλανήσει, ακόμη και ενόψη της Ευρύτερης Κοινότητας.

Μόνο μία μεγαλύτερη διάνοια θα μπορούσε να προσφέρει μία τέτοια προετοιμασία. Τα Βήματα σάς ετοιμάζουν για να είστε στη ζωή όπως αυτή είναι σήμερα και όπως θα είναι αύριο. Παρέχει μία ετοιμασία για την Ευρύτερη Κοινότητα γιατί αυτή είναι το μέλλον σας. Το μέλλον σας είναι και θα είναι μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα. Δεν σχετίζεται με το παρελθόν. Είναι νέο. Αφορά το παρόν και το μέλλον. Το μέλλον έρχεται προς εσάς, πέρα από τους ορίζοντες της ζωής σας. Μπορείτε να το δείτε εάν η όρασή σας έχει αναπτυχθεί. Μπορείτε να το νιώσετε εάν έχετε επίγνωση του τι αισθάνεστε. Μπορείτε ν’ αποκτήσετε σθένος εάν ο νους σας έχει την ικανότητα να είναι εστιασμένος και ενοποιημένος.

Υπάρχουν πολλές και μεγάλες προκλήσεις στη ζωή – η πρόκληση της ένωσης μ’ ένα άλλο άνθρωπο, η πρόκληση της επιλογής να κάνετε κάτι με τη Γνώση, η πρόκληση να μάθετε για την Ευρύτερη Κοινότητα, η πρόκληση να είστε εσωτερικά ακίνητοι και παρόντες στη στιγμή, η πρόκληση να σας κινεί η μεγάλη δύναμη της Γνώσης μέσα σας, η πρόκληση να είστε υπομονετικοί καθώς χτίζετε τη βάση για τη Γνώση. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις. Είναι προκλήσεις που αποτελούν εγγενές μέρος της ζωής σας στον κόσμο αυτή τη περίοδο. Μερικές απ’ αυτές ήταν πάντα προκλήσεις για την ανθρωπότητα, όμως άλλες είναι προκλήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας αυτού που αναδύεται στον ορίζοντα.

Η ανθρωπότητα έχει ένα πεπρωμένο και ένα μέλλον. Αυτά δεν πηγάζουν από το παρελθόν της ανθρωπότητας, γιατί η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη της στο σύμπαν, και το μέλλον της θα καθοριστεί από την Ευρύτερη Κοινότητα και από την ανταπόκριση της ανθρωπότητας στην Ευρύτερη Κοινότητα. Γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσετε ως αρχάριοι, ως αρχάριοι μαθητές της Γνώσης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί πολλά απ’ αυτά που σκέφτεστε και απ’ αυτά που νομίζετε ότι ξέρετε θα πρέπει να τα αφήσετε πίσω σας.

Τα Βήματα στη Γνώση θα σας πάνε σ’ ένα υψηλότερο σημείο οπτικής στη ζωή απ’ όπου θα μπορείτε να δείτε, ν’ ακούσετε και να γνωρίσετε πράγματα που δεν μπορούσατε να δείτε, ν’ ακούσετε και να γνωρίσετε μέχρι τώρα. Όμως, για να κάνετε το ταξίδι μέχρι τη κορυφή του βουνού, το υψηλότερο σημείο οπτικής, θα πρέπει να προχωρήσετε με το λιγότερο δυνατό βάρος. Δεν θα βρείτε το δρόμο γιατί είναι μία καινούργια διαδρομή. Θα πρέπει να πάτε με τη καρδιά σας ανοιχτή και με τις εξηγήσεις ανολοκλήρωτες. Αυτή είναι μία πράξη πίστης και, εάν υποκινείται από τη Γνώση, θ’ απαιτήσει αληθινή πίστη και αληθινό κουράγιο.

Σας έχουν παρασχεθεί τα μέσα για να ετοιμαστείτε να είστε στον κόσμο, για να βρείτε τον ευρύτερο σκοπό και την αποστολή σας εδώ και για να ετοιμαστείτε για τη ζωή σας στην Ευρύτερη Κοινότητα, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση και το πεπρωμένο της ανθρώπινης ζωής. Όμως, για να ξεκινήσετε αυτή τη προσέγγιση, για να ξεκινήσετε αυτή την ετοιμασία, είναι σημαντικό να έχετε το σωστό προσανατολισμό εξαρχής. Τα Βήματα της Γνώσης θα καλέσουν τη Γνώση μέσα σας και θα προσανατολίσουν τις σκέψεις σας και την εμπειρία της παρουσίας της Γνώσης. Υπάρχουν πολλά βήματα σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί χρειάζεται χρόνος. Υπάρχουν πολλές περιοχές εξάσκησης. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για πρόοδο.

Θα ανακαλύψετε στα Βήματα της Γνώσης ότι τα βήματα δεν απαιτούν να διαθέσετε πάρα πολύ χρόνο. Ο λόγος είναι ότι η πνευματική σας ανάπτυξη αποτελεί ένα μόνο από τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σας. Θ’ ανακαλύψετε ότι τα Βήματα της Γνώσης δεν θα ενθαρρύνουν κανενός είδους εμμονή, ούτε καν για χάρη της πνευματικότητας. Θ’ ανακαλύψετε ότι τα Βήματα της Γνώσης θ’ αμβλύνουν τις φιλοδοξίες σας και θα παράσχουν ένα πλαίσιο αντίθεσης για τα περισσότερα πράγματα που έχετε σκεφτεί μέχρι τώρα προκειμένου να σας δώσουν τη πιο ξεκάθαρη ευκαιρία να δείτε τη ζωή με νέο τρόπο και να βιώσετε τον εαυτό σας όπως πραγματικά είναι. Τα Βήματα της Τνώσης θα σας οδηγήσουν στο μέλλον. Θα σας διδάξουν για το μέλλον γιατί προς το μέλλον πάτε. Το παρελθόν έχει τελειώσει. Τα Βήματα της Γνώσης θα σας ετοιμάσουν για να γίνετε ευρηματικοί και προσαρμόσιμοι επειδή ζείτε σ’ ένα κόσμο τεράστιας αλλαγής και αναταραχής. Τα Βήματα της Γνώσης θα σας διδάξουν πώς να συνδέεστε εκ βαθέων με άλλους γιατί χρειάζετε να μάθετε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ο ένας με τον άλλο και στο μέλλον θα χρειαστεί να μάθετε πώς να επικοινωνείτε με δυνάμεις από την Ευρύτερη Κοινότητα. Τα Βήματα της Γνώσης θα εστιάσουν στη Γνώση γιατί αυτή είναι η βάση σας. Αυτό αποτελεί μέρος του χτισίματος της βάσης.

Κάντε τα βήματα, ένα βήμα κάθε φορά και μην τ’ αλλάξετε. Τα Βήματα της Γνώσης είναι μία μορφή εργασίας που συμπληρώνει την εργασία στους υπόλοιπους τρεις Πυλώνες της ζωής σας. Είναι μέρος μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ν’ αποδράσετε. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δοξάσετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ν’ αποκτήσετε έλεγχο πάνω σε άλλους. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ν’ απομονώσετε κι άλλο τον εαυτό σας από τη ζωή, γιατί τα βήματα εξουδετερώνουν όλα τα παραπάνω και προσφέρουν ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης σ’ αυτά.

Για τη μελέτη των Βημάτων της Γνώσης, αφιερώνετε μικρές ποσότητες χρόνου κάθε μέρα προκειμένου ν’ αναπτύξετε τις εσωτερικές σας ευαισθησίες. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεστε σας βοηθούν ν’ αναπτύξετε την ακινησία του νου σας και την ικανότητά σας να σκέφτεστε εποικοδομητικά, γιατί μαθαίνετε πώς ν’ απαλοίφετε τ’ αποτελέσματα του παρελθόντος χρησιμοποιώντας μ’ ένα νέο τρόπο την εμπειρία και τις ικανότητές σας, γιατί μαθαίνετε να συγχωρείτε και μαθαίνετε ν’ αναγνωρίζετε τους άλλους όπως αυτοί πραγματικά είναι, χωρίς να τους επικρίνετε και χωρίς να τους τοποθετείτε παραπάνω ή παρακάτω από σας. Το να βλέπετε καθαρά, να σκέπτεστε καθαρά, να ενεργείτε με βεβαιότητα και να είστε εσωτερικά ακίνητοι, είναι οι κύριοι τομείς εστίασης των Βημάτων της Γνώσης. Καθώς λοιπόν η ζωή σας γίνεται πιο απλή, γίνεται πιο εστιασμένη και πιο δυνατή. Καθώς όλα τα μέρη του εαυτού σας αρχίζουν να λειτουργούν μαζί αρμονικά, εσείς γίνεστε ικανοί να δείξετε αυτή την αρμονία σε άλλους. Καθώς εδραιώνεται η βάση σας για να μάθετε και να ζήσετε Το Δρόμο της Γνώσης, μεγάλα πράγματα θα σας δοθούν για να τα δώσετε σε άλλους και οι άνθρωποι θα βρίσκουν καταφύγιο γύρω σας γιατί θα τους ανανεώνετε και θα τους υπενθυμίζετε το αρχαίο τους κάλεσμα.

Υπάρχει ένας δρόμος προς τη Γνώση. Ο δρόμος αυτός θα σάς γλιτώσει χρόνο γιατί χρειάζεται να γλυτώσετε χρόνο. Ο κόσμος σάς χρειάζεται και η ετοιμασία σας πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν έχετε τώρα την πολυτέλεια να κάνετε ατελείωτες εξερευνήσεις και παρακάμψεις, γιατί ο κόσμος σάς χρειάζεται. Ο κόσμος αναδύεται μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα. Τώρα δεν είναι η ώρα για να χαζολογείτε με το μυαλό σας ή με τα συναισθήματά σας ή να παίζετε με διάφορες θεραπείες ή μεθόδους γιατί Ο Δρόμος της Γνώσης σας προσφέρεται. Χρειάζεστε στον κόσμο. Είναι ώρα να ετοιμαστείτε. Είναι ώρα να γίνετε εστιασμένοι και αποφασιστικοί. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε απ’ αυτό, γιατί μόνο εκείνοι που έχουν εξελιχθεί στον Δρόμο της Γνώσης θα έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα και την ικανότητα να διατηρήσουν την ελευθερία τους μέσα σ’ ένα Νοητικό Περιβάλλον το οποίο θα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την Ευρύτερη Κοινότητα.

Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος για σας. Εάν είστε εφησυχασμένοι, εάν είστε οκνηροί, εάν δεν έχετε κουράγιο, και εάν δεν μπορείτε να ζήσετε το μεγάλο δώρο που προορίζεται για σας, θ’ αρνηθείτε στον εαυτό σας την ευκαιρία και την ολοκλήρωση που μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσα από την εμπειρία και την έκφραση του δώρου. Τι άλλο υπάρχει για να κάνετε; Ποιο μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα ζητούσατε; Η ζωή θα είναι πιο δύσκολη στο μέλλον απ’ ότι είναι σήμερα. Κι έτσι, καθώς τα σύννεφα σκοτεινιάζουν πάνω από την ανθρωπότητα, ένα μεγάλο κάλεσμα προσφέρεται στον κόσμο για να σταθούν οι άνθρωποι στο ύψος της περίστασης, ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να ενοποιήσουν τις ζωές τους, να συνδεθούν με την εγγενή τους Σοφία και να μάθουν Το Δρόμο της Γνώσης.

Εάν η ζωή σας δεν ήταν σημαντική, εάν δεν είχατε έρθει από την Αρχαία σας Εστία φέρνοντας δώρα, εάν ο κόσμος δεν σάς χρειαζόταν και δεν αντιμετώπιζε κρίσιμους κινδύνους και ρίσκα, τότε το να γίνετε ένας άντρας ή μία γυναίκα της Γνώσης θα φαινόταν σαν μία επιλογή ανάμεσα σε πολλές άλλες επιλογές, και θ’ αξιολογούνταν μόνο στο βαθμό που θα μπορούσε να προσφέρει ευχαρίστηση, άνεση και καταφύγιο. Όμως, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές και ο κόσμος είναι όπως είναι, όχι όπως φαντάζεστε ότι είναι. Έχετε την ευκαιρία να βιώσετε τον κόσμο όπως είναι κι όχι να προσπαθείτε να δημιουργήστε κάποια άλλη πραγματικότητα και έτσι να βυθίσετε τον εαυτό σας πιο πολύ στην φαντασία.

Εάν δεν είσασταν σημαντικοί, εάν ο κόσμος δεν ήταν σημαντικός, εάν η ζωή δεν ήταν σημαντική και εάν το πεπρωμένο σας και η ευτυχία σας δεν ήταν σημαντικά, τότε ίσως τίποτα απ’ αυτά να μην ήταν τόσο ουσιαστικό. Θα ήσασταν ελεύθεροι να βρείτε τρόπο ν’ αποδράσετε και να κλείσετε τα μάτια σας ώστε να μην βλέπετε τον κόσμο και ν’ αρνηθείτε τις βαθύτερες προδιαθέσεις σας και ν’ αποφύγετε τη δυσφορία που ουσιαστικά θα σας οδηγήσει πίσω στη Γνώση και στο νόημα της ζωής σας.

Όμως αυτό είναι ένα κάλεσμα. Τα λόγια μας είναι ένα κάλεσμα. Μην αρνηθείτε τον εαυτό σας, αρνούμενοι αυτά τα λόγια. Μην αρνηθείτε τη μεγαλύτερη ανάγκη σας, αρνούμενοι το κάλεσμα της ζωής. Αυτό είναι για σας. Ανεξαρτήτως του τι κάνατε στο παρελθόν, αυτό το κάλεσμα είναι τώρα. Αυτή είναι η στιγμή σας και η ευκαιρία σας. Μη τη παίρνετε ανάλαφρα ή επιφανειακά. Ψάξτε στην καρδιά σας, όχι στο μυαλό σας, για την κατάλληλη απόκριση. Δεν υπάρχουν ήρωες εδώ. Δεν υπάρχει κανείς για να λατρευτεί. Υπάρχει βάση για να χτιστεί. Υπάρχει εργασία για να γίνει. Υπάρχει ετοιμασία να κάνετε. Και υπάρχει ένας κόσμος για να υπηρετήσετε.

Η πνευματική ανάπτυξη είναι μέρος της συνολικής προσέγγισής σας γιατί ο νους πρέπει να μάθει να υπηρετεί το Πνεύμα. Το Πνεύμα δεν αντικαθιστά το νου αλλά τον προσλαμβάνει για εργασία. Το Πνεύμα δεν καταστρέφει τη διάνοια αλλά της δίνει ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας και μία ευρύτερη ενότητα μέσα στην οποία να εργαστεί. Το πνεύμα δεν έρχεται να καταλάβει τη ζωή σας σαν τύραννος. Παραμένει κρυμμένο και μυστικό ώστε τα οφέλη του να μπορούν να βιωθούν πλήρως σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής και ώστε κάθε όψη της φύσης σας  – το σώμα σας, ο νους σας και η πνευματική σας ταυτότητα – όλα να ευλογηθούν και όλα ν’ αναγνωριστούν για τη μεγάλη αξία τους.

Ετοιμάζεστε τώρα για τον κόσμο και την Ευρύτερη Κοινότητα. Ο Δρόμος της Γνώσης σάς ετοιμάζει για τον κόσμο και Ο Δρόμος της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας σάς ετοιμάζει για την Ευρύτερη Κοινότητα. Όλα πάνε μαζί τώρα γιατί αυτό είναι το κατώφλι, το μεγάλο κατώφλι που όλοι όσοι βρίσκονται τώρα στον κόσμο αντιμετωπίζουν από κοινού. Τελικά, αυτό το μεγάλο κατώφλι θα δημιουργήσει για τους ανθρώπους την κοινή ανάγκη να ενωθούν μαζί, να ενώσουν τις ικανότητές τους. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν κάθε άτομο βρεθεί αντιμέτωπο με μία μεγαλύτερη ανάγκη. Τα αυξανόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα του κόσμου επίσης θ’ απαιτήσουν μία νέα ενότητα, αλλά η Ευρύτερη Κοινότητα θα είναι η αληθινή κινητήριος αιτία.

Αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο ήρθατε να υπηρετήσετε. Αυτό αφορά η Γνώση σας. Εδώ θα σας οδηγήσει. Αυτό είναι που είναι έτοιμη να κάνει. Και μόνο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα έχουν νόημα ή σημασία η φύση σας και οι ιδιαιτερότητές σας. Μόνο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα καταλάβετε με ποιους να είστε μαζί, ποιες σχέσεις να δημιουργήσετε, που να διαθέσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας και τα λοιπά. Με το καιρό, θα μάθετε να βλέπετε όπως βλέπει το Πνεύμα, να γνωρίζετε όπως γνωρίζει το Πνεύμα και ν’ αξιολογείτε όπως αξιολογεί το Πνεύμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μάθησης του Δρόμου της Γνώσης, αλλά πρέπει να προχωρήσετε, γιατί αυτές οι ικανότητες δίνονται σ’ ένα προχωρημένο επίπεδο.

Ξεκινήστε από εκεί που βρίσκεστε. Όλοι είναι αρχάριοι στο ξεκίνημα, ασχέτως του τι έχουν μελετήσει, τι έχουν μάθει, και πόσο μεγάλες μπορεί να τους φαίνονται οι ιδέες τους. Να είστε εκεί που βρίσκεστε τώρα. Να είστε αρχάριοι. Η ζωή αφορά νέα ξεκινήματα. Αυτό είναι ένα νέο ξεκίνημα.