Εισαγωγή

Όπως αποκαλύφθηκε στον
Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς
στης 17 Αυγούστου 1993
στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ.


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ, η ιδέα του Θεού εμφανίζεται διαφορετικά απ’ ότι σε αυτόν τον κόσμο. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, η ιδέα του Θεού πρέπει να έχει νόημα σε διαφορετικές κοινωνίες όπου τα ήθη και έθιμα, οι ιδέες και οι τομείς πρακτικής εφαρμογής είναι μοναδικά για την πνευματική επίγνωση και τις λατρευτικές συνήθειες του κάθε κόσμου. Το μόνο που μπορεί να έχει νόημα είναι η αγνή εμπειρία της Γνώσης – η εμπειρία του Συμπαντικού Νου, η βαθιά επίγνωση και η καθολική σχέση. Αυτή είναι η εμπειρία που θα σας παρουσιάσει αυτό το βιβλίο – μία εμπειρία ερμηνεύσιμης πνευματικότητας που κοινωνείται στη νοήμονα ζωή παντού. Η εφαρμογή της είναι συμπαντική. Η εμπειρία της είναι συμπαντική. Η επικοινωνία της είναι συμπαντική. Η κατεύθυνση που εδραιώνει για τα αντιληπτικά όντα παντού είναι συμπαντική.

Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας περιβάλλει ένα μεγαλύτερο πανόραμα ζωής και περιλαμβάνει όλα όσα έχουν δημιουργηθεί εδώ και αλλού, σε όλες τις διαστάσεις, σε όλα τα πλαίσια. Τόσο πλήρης είναι που δεν μπορείτε να φανταστείτε το Μυστήριό της, να εξαντλήσετε τη Σοφία της ή να διαπεράσετε τη Γνώση της. Όμως μπορείτε να είστε παραλήπτης αυτών των πραγμάτων, και μπορείτε να τα ερμηνεύσετε στη δική σας εμπειρία και να τα εφαρμόσετε προς μεγάλο όφελος του εαυτού σας και άλλων.

Ο κόσμος αναδύεται τώρα στην Ευρύτερη Κοινότητα των Κόσμων. Επομένως, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί εδώ η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ετοιμαστεί νοητικά, συναισθηματικά και πνευματικά για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται και τις μεγάλες ευκαιρίες που αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί. Για να μάθετε για την Ευρύτερη Κοινότητα, πρέπει να μάθετε για την πραγματικότητά της. Αυτό, λοιπόν, είναι μία ευλογία : που μπορείτε να λάβετε μία Ευρύτερη Πραγματικότητα, μία Ευρύτερη Θρησκεία και ένα Ευρύτερο Θεό.