Ανακαλύπτοντας τον σκοπό σας στον κόσμο

Όπως αποκαλύφθηκε στον
Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

Η μεγάλες προκλήσεις στον κόσμο αντιπροσωπεύουν το κάλεσμά σας. Το κάλεσμά σας δεν είναι να ανταποκριθείτε σε όλες αυτές τις προκλήσεις, αλλά σε μια συγκεκριμένα. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια πολύ δυσλειτουργική σχέση με τον κόσμο. Δεν θέλουν ο κόσμος να τους ζητήσει τίποτα. Θέλουν να βγουν στον κόσμο και να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους χωρίς να ενοχληθούν από τις ανάγκες της ζωής. Δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν μια ευθύνη στο να είναι εδώ, επειδή δεν έχουν συνείδηση της αληθινής φύσης της πνευματικότητάς τους και του σκοπού τους στον κόσμο.

Ήρθατε όλοι από τον Αρχαίο Οίκο σας για να συνεισφέρετε στον κόσμο. Έχετε κάτι που ο κόσμος χρειάζεται. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο για να είναι πιθανό να αντιδράσετε σε όλα. Όμως ένα θα σας προσελκύσει πάρα πολύ κατευθείαν. Δυστυχώς, πολλοί αναζητούν την πραγματοποίησή τους χώρια από αυτό. Επιδιώκουν αυτό που νομίζουν ότι θέλουν, αυτό που τους έχει πιάσει τη φαντασία, αυτό που νομίζουν ότι θα τους ευχαριστήσει – ο πλούτος, το ειδύλλιο, η αναψυχή, οι ευχαριστήσεις ή με άλλα λόγια μια ζωή χωρίς καμία υπευθυνότητα. Χρειάζεστε μόνο να κοιτάξετε τον κόσμο για να δείτε πόσο απόλυτα καταστρεπτικό αυτό μπορεί να είναι. Αληθινές σχέσεις και αληθινή εργασία, αληθινές οικογένειες και αληθινές κοινότητες βασίζονται στην αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων και στη συνεισφορά από κάτι πέραν των εγκόσμιων αναγκών της ζωής. Η απόδειξη τούτων βρίσκεται παντού γύρω σας εάν κοιτάξετε.

Ο αληθινός σας σκοπός στον κόσμο είναι να δώσετε κάτι που ο κόσμος χρειάζεται αληθινά. Όταν θα γυρίσετε στον Αρχαίο Οίκο σας, θα υπάρχει άνεση και καθησύχαση πέρα από οτιδήποτε που μπορείτε να αποκτήσετε για τον εαυτό σας μέσα στον κόσμο. Άρα όσο είστε εδώ, είστε εδώ για να εργαστείτε, για να δώσετε κάτι, για να κάνετε κάτι. Αυτή η δουλειά γίνεται λοιπόν το υπόβαθρο όλων των σημαντικών σχέσεών σας και όλων των σημαντικών σας δραστηριοτήτων.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού μιλάει για τις σχέσεις, για την εργασία και για όλα τα πράγματα που κάνετε στον κόσμο. Παρέχει μια εντελώς καινούργια κατανόηση του πως μπορείτε να είστε πνευματικά συνδεδεμένοι, και να πραγματοποιήσετε την αποστολή σας εδώ διαμέσου της συνεισφοράς στον κόσμο.

Με το Ευρύτερο Σκότος στον κόσμο, αποκαλύπτεται ένα πρόβλημα που θα επιδράσει σε όλους. Όμως μερικούς ανθρώπους θα τους προσκαλέσει κατευθείαν, διότι είναι η αποστολή τους να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα που ζητούν την ανθρώπινη συνεισφορά, αλλά το να αντιμετωπίσετε την Επέμβαση και να ετοιμαστείτε για την Ευρύτερη Κοινότητα θα είναι η θεμελιώδης δουλειά μερικών ανθρώπων. Έχουν γεννηθεί με αυτό. Είναι η αποστολή τους. Είναι εδώ για κάνουν αυτό. Μπορούν να παρανοήσουν αυτήν την αποστολή, μπορούν να την αρνηθούν, αλλά δεν μπορούν να την αλλάξουν. Είναι καθαρή μέσα τους.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού θα καλέσει αυτά τα άτομα απευθείας. Θα είναι το κάλεσμά τους. Θα είναι το σήμα ότι η ώρα ήρθε να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους απασχολήσεις και ψυχαγωγίες. Θα καταλύσει μέσα τους την ανάδυση και την ενεργοποίηση μιας ισχυρότερης πνευματικής δύναμης.

Σίγουρα έχετε παρατηρήσει στην ιστορία σας ότι μερικοί άνθρωποι κλήθηκαν να φέρουν κάτι εντελώς καινούργιο στον κόσμο. Ήταν μέρος μίας καινούργιας πραγματικότητας. Δεν ήταν απλώς κάτι που ήθελαν. Ήταν κάτι που αποκαλύφτηκε, κάτι που άναψε το βαθύτερο κομμάτι του εαυτού τους.

Πρέπει να κοιτάξετε τον κόσμο και μετά πρέπει να κοιτάξετε προς την Ευρύτερη Κοινότητα για να βρείτε το κάλεσμά σας. Η απάντηση είναι μέσα σας, αλλά όχι το κάλεσμα. Είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι που θεραπεύει τη σχέση σας με τον κόσμο. Αυτό είναι που αποκαθιστά την αληθινή σας δύναμη. Αυτό είναι που σας βγάζει από τα βάσανα της προσωπικής σας αυτό-δημιουργημένης πραγματικότητας, και σας φυτεύει στην πραγματικότητα που σας δημιούργησε, και που σταλθήκατε εδώ να υπηρετήσετε.

Μερικοί νομίζουν ότι δημιουργούν τη δική τους πραγματικότητα και πως το να δημιουργήσουν τη δική τους πραγματικότητα είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Όμως αυτό είναι μόνο εν μέρει αληθινό. Το ουσιαστικό είναι να βρείτε την πραγματικότητα που σας δημιούργησε. Τότε πρέπει να ανταποκριθείτε στην πραγματικότητα που σταλθήκατε εδώ να υπηρετήσετε. Αυτές είναι δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η μια είναι η απόλυτη πραγματικότητα του Θεού. Η άλλη είναι η σχετική πραγματικότητα της ζωής στον κόσμο.

Όσα η ανθρωπότητα έχει μάθει μέχρι τώρα μέσω των θρησκευτικών της διδασκαλιών και μέσω της πολιτιστικής της ανάπτυξης, δεν μπορούν να την ετοιμάσουν πλήρως γι’αυτά που έρχονται. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Δεν έχετε αιώνες για να εγκλιματιστείτε στην πραγματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας. Βρίσκεται ήδη ανάμεσά σας. Υφίσταται ένα Ευρύτερο Σκότος στον κόσμο. Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας τώρα. Επομένως, είναι πλέον ουσιαστικό να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, να έχουν μια ξεκάθαρη κατανόηση αυτού που αντιμετωπίζουν, και να αναγνωρίσουν που βρίσκονται οι αληθινές ευθύνες τους. Μπορείτε να ξοδέψετε μια ολόκληρη ζωή πραγματοποιώντας τις επιθυμίες του νου, ή μπορείτε να εστιασθείτε στην αληθινή ανάγκη της ψυχής σας. Η αληθινή ανάγκη της ψυχής σας είναι να πραγματοποιήσει την αποστολή της στο να είναι εδώ. Αυτή η αποστολή σας αποκαλύπτεται διαμέσου των διλημμάτων και των προκλήσεων του κόσμου γύρω σας.

Υπάρχει πολύ δουλειά που χρειάζεται να γίνει σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης. Υπάρχει πολύ δουλειά που χρειάζεται να γίνει για να αποκαταστήσετε το φυσικό σας περιβάλλον, προκειμένου να μπορεί να σας συντηρεί στην καινούργια σας ζωή στα πλαίσια της Ευρύτερης Κοινότητας. Δεν μπορείτε να εισέρθετε στο Σύμπαν και να πάρετε όλους τους πόρους που έχετε εξαντλήσει εδώ στον κόσμο σας. Άλλοι κατέχουν αυτούς τους πόρους. Θα πρέπει να πολεμήσετε για αυτούς. Η θα πρέπει να ανταλλάσσεστε για αυτούς. Εάν ανταλλάσσεστε για αυτούς, θα παραδώσετε ένα μεγάλο μέρος από την αυτοδιάθεσή σας. Εδώ η οικολογία σας έχει ένα τελείως καινούργιο θεμέλιο. Δεν υφίσταται απλώς για να προσφέρει μια ωραία θέα. Υφίσταται για να ανταποκριθεί στις θεμελιώδεις ανάγκες της ανθρωπότητας στο μέλλον, ανάγκες που δεν θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε επαρκώς διαφορετικά. Εάν καταλήξετε να είστε εξαρτημένοι από ξένες δυνάμεις στο Σύμπαν για τις ουσιαστικές σας ανάγκες, τότε η εξουσία που έχετε εδραιώσει στο παρελθόν, θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Τότε θα πληρώνετε οποιαδήποτε τιμή σας αναγκάζουν να πληρώσετε για να πάρετε το απαραίτητο από άλλους πέραν αυτού του κόσμου. Σίγουρα μπορείτε να το καταλάβετε αυτό.

Ο Δημιουργός δεν θέλει να δει την ανθρωπότητα σε τέτοιο μειονέκτημα. Όλη η πνευματική δουλειά που έχει γίνει εδώ, όλα όσα έχουν γίνει για να υποστηριχτεί και να διατηρηθεί η ανθρωπότητα, μπορούν να χαθούν σε μια τέτοια περίπτωση. Μερικοί νομίζουν ότι ο Δημιουργός απλώς θα παρέμβει και θα διώξει όλες τις δυνάμεις του σκότους. Όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι στο Σύμπαν.

Η ζωή σας είναι η ευκαιρία σας να επανακτήσετε την αληθινή δύναμη και ακεραιότητά σας, και να τις χρησιμοποιήσετε κατάλληλα συνεισφέροντας στον κόσμο. Η ζωή δεν είναι ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Αυτή η αντίληψη αποτελεί μέρος του Νέου Μηνύματος του Θεού. Η ανθρώπινη ακεραιότητα, η ανθρώπινη ενδυνάμωση, η ανθρώπινη κυριαρχία σε αυτόν τον κόσμο, η συντήρηση του φυσικού κόσμου, η ανθρώπινη ενότητα – αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά για το μέλλον σας. Υπέρ αυτών συνηγορεί το Νέο Μήνυμα του Θεού.

Τελικά πρέπει να περάσετε το κατώφλι όπου αρχίζετε να νοιάζεστε για το λόγο που είστε στον κόσμο. Αφού έχετε δοκιμάσει τις ευχαριστήσεις και τις στενοχώριες αυτού του κόσμου αρκετά, η ζωή θα σας φέρει σε αυτό το κατώφλι: «Τι είμαι εδώ να κάνω στην αλήθεια; Περί τίνος πρόκειται η ζωή μου στην αλήθεια;» Μπορείτε να έχετε παραπάνω ευχαριστήσεις και στενοχώριες, αλλά πέρα από κάποιο σημείο, τι σας ωφελεί να έχετε κι άλλο; Είναι πάντα το ίδιο. Σε ένα ορισμένο σημείο, συνειδητοποιείτε ότι δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τον εαυτό σας διαμέσου αυτών των οδών. Δεν μπορείτε πλέον να χαθείτε μέσα στα χόμπι σας, στα ενδιαφέροντά σας, στα ειδύλλια σας, στους πολέμους σας ή στις διαμάχες σας. Εδώ ίσως να χρειαστεί να παραδώσετε μέχρι και την προσωπική σας διαφώτιση, διότι τι είναι κι αυτό παρά άλλος ένας δρόμος που σας απομακρύνει από τις αληθινές σας ευθύνες.

Εδώ φτάνετε σε αυτό το ουσιώδες κατώφλι, όπου αναζητείτε ειλικρινά την αλήθεια για τη ζωή σας. Αυτό σημειώνει ένα νέο ξεκίνημα για σας. Αυτό σημειώνει ένα μεγάλο αποφασιστικό σημείο. Εάν καταφέρετε να περάσετε αυτό το κατώφλι, τότε θα ανανεωθεί και θα αποκατασταθεί η ζωή σας, και θα τις δοθεί μια εντελώς καινούργια έμφαση και ένα εντελώς καινούργιο νόημα. Εδώ κοιτάτε τον κόσμο και ρωτάτε: «Που μπορώ εγώ να κάνω διαφορά; Όντας αυτός που είμαι και με αυτά που έχω, που μπορώ αληθινά να κάνω μια διαφορά;»

Ο κόσμος θα σας μιλήσει. Μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε, αλλά θα βρείτε αυτό που ψάχνετε επειδή οι ανάγκες του κόσμου είναι επείγουσες. Μέχρι και χωρίς την Επέμβαση αυτό ισχύει, αλλά η Επέμβαση δημιουργεί μια μεγαλύτερη ανάγκη, και αυτή η ανάγκη παράγει ένα εντονότερο πνευματικό κάλεσμα για τους ανθρώπους, να ξυπνήσουν από τις προσωπικές τους απασχολήσεις και από την αυτό-διακινδύνευσή τους. Τότε αυτό το πράγμα που μοιάζει να σας απειλεί τόσο ολοκληρωτικά είναι ακριβώς το πράγμα που μπορεί να σας ανακαλέσει από την προσωπική σας κόλαση, και να σας βάλει συμπαγώς σε ένα μονοπάτι που μπορεί να σας οδηγήσει στην αληθινή ευτυχία και στην αληθινή πραγματοποίηση.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού απευθύνεται σε εκείνες τις λανθασμένες αντιλήψεις κλειδί που μπερδεύουν τους ανθρώπους. Αυτές οι λανθασμένες αντιλήψεις πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλιώς δεν θα κατανοηθεί το Μήνυμα. Θα απορριφτεί κατηγορηματικά, ή η αποδοχή του θα είναι σφαλμένη. Ακριβώς εκείνα τα πράγματα που σας απασχολούν – οι σχέσεις, η ευτυχία, η ασφάλεια, η υγεία, τα προσωπικά σας επιτεύγματα – όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν κάτω από το φως της αλήθειας και να κοιταχτούν από μια αληθή οπτική, αλλιώς το Νέο Μήνυμα του Θεού θα χαθεί. Θα παρανοηθεί και θα εφαρμοστεί με λάθος τρόπο.

Η αλήθεια κρατιέται ζωντανή μέσω ανθρώπων που είναι ικανοί να ανταποκριθούν. Κρατιέται ζωντανή και μέσω της Αγγελικής Παρουσίας που επιβλέπει την ανάπτυξη της ανθρωπότητας και προτρέπει την αλήθεια σε όλες τις καρδιές και σε όλους τους νους. Εδώ δεν πρόκειται για μια φιλοσοφία πάνω από την άλλη, ή για μια προσωπική αλήθεια πάνω από την άλλη. Αυτές είναι όλες ιδέες του νου. Στο επίπεδο της Γνώσης, στην πνευματική σας διάνοια, υφίσταται μόνο η αλήθεια, και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα. Οι ερμηνείες της αλήθειας μπορεί να διαφέρουν. Οι εκδηλώσεις της αλήθειας μπορούν να διαφέρουν πολύ. Ωστόσο η ίδια η αλήθεια παραμένει τελείως ολόκληρη. Δεν υπάρχει σύγχυση μέσα της. Η αλήθεια δεν είναι το προϊόν της προσωπικής υπόθεσης ή της προσωπικής εκτίμησης. Είναι τελείως πέραν αυτών των πραγμάτων.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού απευθύνεται σε αυτήν την θεμελιώδη αλήθεια μέσα σας. Το ζήτημα είναι, μπορείτε να το αισθανθείτε και να το ξέρετε για τον εαυτό σας; Μπορείτε να κάνετε το ταξίδι όπου αυτό μπορεί να ανακαλυφτεί καθ΄ολοκληρίαν. Η αλήθεια είναι ολοφάνερη σε όλους που την έχουν προσεγγίσει με ειλικρίνεια. Αλλά πρώτα χρειάζεται να κάνετε αυτήν την προσέγγιση. Από όπου στέκεστε αυτήν τη στιγμή, δεν έχετε φτάσει εκεί ακόμα. Η μεγάλη πρόκληση που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σήμερα σας φέρνει πιο κοντά, επειδή θα μιλήσει στην Γνώση μέσα σας. Το Ευρύτερο Σκότος καλεί βασικά τη Γνώση μέσα σας. Ο νους σας δεν θα το θέλει. Ο νους σας μπορεί να αντισταθεί. Ο νους σας μπορεί να διαφωνεί. Ο νους σας μπορεί να αρνηθεί την πραγματικότητα αυτής της αλήθειας τελείως. Ο νους σας μπορεί να κάνει υποθέσεις. Ο νους σας μπορεί να προσπαθήσει να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει αυτή τη νέα κατανόηση με ένα σωρό άλλα πράγματα. Όμως το Νέο Μήνυμα του Θεού δεν είναι για τον νου σας. Είναι για την καρδιά σας. Είναι για την ψυχή σας. Για αυτό είναι ένα πνευματικό κάλεσμα. Για αυτό με το να ανταποκριθείτε αληθινά, λυτρώνεστε προς τον εαυτό σας, και βάζετε τη Γνώση πάνω από τον νου στην αληθινή ιεραρχία του Όντος σας.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού είναι ένα κάλεσμα. Παρουσιάζει ένα πρόβλημα που είναι απ’αυτού του ένα κάλεσμα. Τελικά παρέχει την εξιλέωση, αλλά αυτή η εξιλέωση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της πραγματικής συνεισφοράς. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Προκειμένου να προχωρήσει η ανθρωπότητα, πρέπει να επιβιώσει. Προκειμένου να προχωρήσει η ανθρωπότητα, πρέπει να εποικοδομήσει την ελευθερία που έχει ήδη εδραιώσει. Στα πλαίσια της Ευρύτερης Κοινότητας αυτό είναι ένα δύσκολο επίτευγμα. Δεν χρειαστήκατε ποτέ να ανταγωνιστείτε άλλες μορφές νοήμονος ζωής. Ανταγωνίζεστε αναμεταξύ σας με πολλούς τρόπους που είναι καταστρεπτικοί, αλλά δεν έχετε αναγκαστεί ποτέ να ανταγωνιστείτε άλλες μορφές νοήμονος ζωής. Αυτό τώρα άλλαξε, και έχει αλλάξει για πάντα. Ωστόσο αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να σας δυναμώσει και να σας κάνει σοφότερους. Μπορεί σίγουρα να ενώσει την ανθρωπότητα αν μπορέσετε να ανταποκριθείτε ορθά.

Αφού αρχίσετε να το κατανοείτε αυτό, θα σας γίνει ολοφάνερο. Αλλά η κατανόηση είναι το αποτέλεσμα, αφού έχετε βγάλει τα εμπόδια από το δρόμο, αφού έχετε εξασφαλίσει μια διευρυμένη αντήχηση με τον εαυτό σας, και αφού έχετε αποδεχτεί μια μεγαλύτερη ευθύνη, κάτι το οποίο πρέπει να έρθει από πολύ βαθιά μέσα σας. Ο νους μόνο θέλει και φοβάται. Αλλά η Γνώση μέσα σας ξέρει, όντας η μεγάλη πνευματική πραγματικότητα μέσα σας. Το τι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν είναι μόνο αυτό που θέλουν. Και οι επιθυμίες βασίζονται πάντα στον φόβο – τον φόβο του να μην έχω. Αλλά η Γνώση πάει βαθύτερα.

Η πραγματικότητα της Επέμβασης μπορεί να αναγνωριστεί επειδή η Επέμβαση είναι ένα φυσικό φαινόμενο και όχι ένα μυστικό φαινόμενο. Είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι κάτι που υφίσταται σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Η Επέμβαση αποτελείται από μια άλλη σειρά φυλών που σας ανταγωνίζονται για το περιβάλλον σας, και που χρησιμοποιούν κυρίως την εξαπάτηση για να πετύχουν τους στόχους τους. Τούτο δεν πρέπει να σας μπερδεύει εκτός εάν είστε ήδη μπερδεμένοι.

Οι παρείσακτοι δεν είναι πολύ-διάστατα όντα. Δεν είναι πνευματικά όντα. Δεν είναι άγγελοι. Δεν είναι δαίμονες. Είναι υλικά όντα όπως εσείς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και την εξαπάτηση για να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλέσουν σεβασμό, πίστη, μέχρι και δοξασία. Ωστόσο βρίσκονται εδώ χωρίς κανέναν πνευματικό σκοπό. Είναι εδώ για σκοπούς εντελώς πεζής φύσεως.

Αφού το δείτε, το νιώσετε και το γνωρίσετε αυτό για τον εαυτό σας, δεν θα υπάρχει πλέον καμία παρανόηση. Θα είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο μπορεί να σας πάρει αρκετό χρόνο για να φτάσετε σε αυτή την κατανόηση. Διότι αυτήν τη στιγμή, ο νους σας σφύζει με όλα τα είδη άλλων σκέψεων και πεποιθήσεων.

Στο κάτω της γραφής, όλοι στον κόσμο πρέπει να εργαστούν για την ανθρώπινη ελευθερία και για την ευημερία αυτού του κόσμου. Αυτό αρκεί για να τους βγάλει όλους από τις προσωπικές τους δυστυχίες και να τους βάλει σε μια θετική πορεία. Εδώ ο καθένας μπορεί να εργαστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όλα προς το απώτερο καλό. Αυτό ικανοποιεί την ψυχή. Αυτό σας δίνει αληθινή ευημερία και μια γνήσια αίσθηση ακεραιότητας.

Μία ενωμένη ανθρωπότητα στο Σύμπαν θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ισχυρή δύναμη. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ θετική δύναμη και θα μπορούσε να κατορθώσει πράγματα που δεν έχουν επιτευχθεί ουδέποτε στον κόσμο. Αυτό δεν είναι απλώς μια καλύτερη επιλογή. Είναι μια ζωτική ανάγκη. Εάν δεν διεκδικήσετε αυτήν την εξουσία επί του κόσμου σας, κάποιος άλλος θα το κάνει, και η ανθρωπότητα θα πέσει υπό τον έλεγχο ξένων δυνάμεων. Το Νέο Μήνυμα του Θεού περιγράφει τι σημαίνει αυτό και πως μπορείτε να το αντισταθμίσετε. Αυτά τα θέματα είναι μέρος του Νέου Μηνύματος του Θεού.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού απευθύνεται και στηρίζεται στην πραγματικότητα της Γνώσης μέσα σας. Αυτή είναι το θεμέλιο της πνευματικότητάς σας. Το Νέο Μήνυμα του Θεού δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως της πεποιθήσεις της θρησκείας σας ή της κουλτούρας σας. Εκπροσωπεί το θεμέλιο της Γνώσης. Αυτό το θεμέλιο είναι η έμφυτη δύναμή σας, έτσι όπως οι πεποιθήσεις σας και οι συνειρμοί σας εκπροσωπούν τόσο συχνά την έμφυτη αδυναμία σας. Η πίστη του Δημιουργού είναι σε αυτή τη δύναμη. Ο,τι σας έχει δώσει ο Δημιουργός δεν μπορεί να καταστραφεί. Μπορείτε μόνο να το απαρνηθείτε και να το παρανοήσετε. Είναι μόνιμο, και παρόλο πρέπει να υπηρετήσει αυτόν τον κόσμο σε αυτή την εποχή, προκειμένου εσείς να βιώσετε το πραγματικό του νόημα και την αληθινή του πραγματικότητα.

Κοιτάξτε λοιπόν τον κόσμο. Αντικρίστε την Επέμβαση. Αντιμετωπίστε το καινούργιο κατώφλι της ανάδυσης μέσα στα πλαίσια μιας Ευρύτερης Κοινότητας νοήμονος ζωής, και θα σας βγάλει έξω από την πεποίθησή σας στην μικρότητά σας. Θα σας βγάλει από την αυτο-απορρόφησή σας και από τα προσωπικά σας βάσανα, και θα ανοίξει τις πόρτες προς μια καινούργια ζωή συνεισφοράς, σχέσεων και ακεραιότητας για τον εαυτό σας, και για όλους τους άλλους που θα ευεργετηθούν από τη γνωριμία σας.