Τι ζητά το Νέο Μήνυμα από μένα;

Το Νέο Μήνυμα ζητά από σένα ειλικρίνεια, ανυποκρισία, ακεραιότητα και δέσμευση – όλα τα πράγματα που όλοι χρειάζονται για να εδραιώσουν τη ζωή τους και όλα όσα πρέπει να ιδρυθούν εντός των κοινοτήτων και των χωριών, των πόλεων και των εθνών του κόσμου.

Το Νέο Μήνυμα σου ζητά να τιμήσεις όσα χρειάζεσαι και όσα χρειάζεται ο κόσμος. Σου ζητά ν’ αναγνωρίσεις και να λάβεις τις ευλογίες του Δημιουργού και την προετοιμασία που ο Δημιουργός έχει στείλει στον κόσμο προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Αν αυτό φαίνεται υπερβολικό σε κάποιον, τότε δεν αναγνωρίζει τις ίδιες του τις ανάγκες. Δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τις ανάγκες της ψυχής του, τις ανάγκες της καρδιάς του. Είναι απασχολημένος με όσα θέλει και όσα φοβάται. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο ν’ αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να βρει τον ευρύτερο σκοπό του στον κόσμο. Χρειάζεται να κάνει μια εισφορά για να νιώσει ικανοποίηση και ευτυχία. Χρειάζεται να εισφέρει στη διατήρηση του κόσμου για να έχει την αίσθηση ότι η ζωή του έχει ζωτικότητα, νόημα και σκοπό.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού σου ζητά ν’ αναγνωρίσεις την ανάγκη για ένα Νέο Μήνυμα, να διαβάσεις το Νέο Μήνυμα, να το συλλογιστείς και ν’ αρχίσεις να το εφαρμόζεις και να το βιώνεις.

Σου ζητά να λάβεις τις ευλογίες του, τ’ όφελός του, το σθένος του και τη δύναμή του στη ζωή σου.

Σου ζητά να μοιραστείς αυτό το Νέο Μήνυμα με άλλους και να το διατηρήσεις σε αγνή μορφή, χωρίς να το τροποποιήσεις ή να το αλλάξεις ή να προσπαθήσεις να το ευθυγραμμίσεις με κάτι άλλο.

Στην ουσία, σου ζητείται να λάβεις το Νέο Μήνυμα του Θεού και να το μαρτυρήσεις. Κι αν μπορείς να λάβεις τις ευλογίες του, σου ζητείται να συνηγορήσεις υπέρ αυτού και να συνηγορήσεις υπέρ της προστασίας του στον κόσμου.

Έτσι το Νέο Μήνυμα σου ζητά να λάβεις όσα χρειάζεσαι και όσα χρειάζεται ο κόσμος. Έτσι να το αντιλαμβάνεσαι αυτό.